Quantum cryptography

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Quantum cryptography
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี