Library of Congress Classification System

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Library of Congress Classification System
ศัพท์บัญญัติ: ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
อักษรย่อ: LC
ความหมาย: ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์