Imprint

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Imprint
ศัพท์บัญญัติ: พิมพลักษณ์
อักษรย่อ:
ความหมาย: พิมพลักษณ์
รายละเอียด: Imprint หมายถึง พิมพลักษณ์ เป็นรายการเกี่ยวกับการพิมพ์ประกอบด้วย

1. สถานที่พิมพ์ หมายถึง ชื่อเมือง ชื่อรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์

2. สำนักพิมพ์ หมายถึง ชื่อของสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือ

3. ปีที่พิมพ์ หมายถึง ปีที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนั้น

โดยทั่วไปพิมพลักษณ์จะปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าปกในของหนังสือ ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมต้องลงรายการพิมพลักษณ์ด้วย ส่วนรายการพิมพลักษณ์ที่ไม่ปรากฎในหน้าปกในและต้องสืบค้นจากที่อื่นต้องใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ล้อมรอบให้เห็นชัดเจน

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์