Author entry

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Author entry
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: รายการชื่อผู้แต่ง, การลงชื่อผู้แต่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์