Edition

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Edition
ศัพท์บัญญัติ: ครั้งที่พิมพ์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด: ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์