Barcode

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Barcode
ศัพท์บัญญัติ: บาร์โคด, รหัสแท่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: บาร์โคด, รหัสแท่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์