คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด

หมวด คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด
มีคำศัพท์ 53 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Tablet PCแท็บเล็ตพีซีแท็บเล็ตพีซี
Tankไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท็งก์
Taxiไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท็กซี่
Tentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต็นท์