คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด

หมวด คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด
มีคำศัพท์ 53 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Serviced Apartmentsเซอร์วิซอะพาร์ตเมนตส์เซอร์วิซอะพาร์ตเมนตส์
smartphoneสมาร์ตโฟนสมาร์ตโฟน
Stickerสติกเกอร์สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์
Structureสตรักเชอร์สตรักเชอร์