คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด

หมวด คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด
มีคำศัพท์ 53 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 3 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
percentileเปอร์เซ็นไทล์เปอร์เซ็นไทล์
popพ็อปpop มาจากตำว่า pop pular music หรือ pop music บัญญัติศัพท์ว่า เพลงประชานิยม
popular พอปพิวลาร์ พอปพิวลาร์