คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด

หมวด คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด
มีคำศัพท์ 53 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
necktieเนกไทเนกไท
netbookเน็ตบุ๊กเน็ตบุ๊ก
Note ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโน้ต , โน้ตเพลง
Notebookโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊ก