คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด

หมวด คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด
มีคำศัพท์ 53 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์
Depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชัน
Draftไม่ระบุศัพท์บัญญัติดราฟต์
Driverไดรฟเวอร์ไดรฟเวอร์