คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด

หมวด คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด
มีคำศัพท์ 53 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ballroomไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอลรูม
Batteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบตเตอรี่
Blockไม่ระบุศัพท์บัญญัติบล็อก
Brakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบรก
Bungalowไม่ระบุศัพท์บัญญัติบังกะโล