วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 12 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ubiquitous computingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูบิควิตัสคอมพิวติง
Ultrasonic testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยคลื่นเหนือเสียง
Ultrasonic wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นเหนือเสียง
Ultrasonicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นเสียงความถี่สูง
Unidentified flying objectไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานบิน
Uninterupted power supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติUPSเครื่องสำรองไฟฟ้า
Universal resource locatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติURLยูอาร์แอล
Unleaded gasolineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันไร้สารตะกั่ว
Unsaturated fatty acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันไม่อิ่มตัว
Unsolicited electronic mail messageไม่ระบุศัพท์บัญญัติจดหมายขยะ
Urinary organไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินปัสสาวะ
Utrasonic imagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูภาพด้วยคลื่นเหนือเสียง