วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q จำนวน 15 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Quadratic programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมเชิงกำลังสอง
Quantitative analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative geneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์ปริมาณ
Quantum chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีควอนตัม
Quantum communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสารเชิงควอนตัม
Quantum computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติควอนตัมคอมพิวเตอร์
Quantum computingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคำนวณเชิงควอนตัม
Quantum cryptographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม
Quantum field theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีสนามควอนตัม
Quantum theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีควอนตัม
Quarantine, Veterinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกักสัตว์
Quartzไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ควอทซ์
Queuing theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการคอยลำดับ
Quicksandไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรายดูด
Quinoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติควิโนน