ปิโตรเลี่ยม

หมวด ปิโตรเลี่ยม
มีคำศัพท์ 308 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ventingการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศโดยไม่มีการเผาการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศโดยไม่มีการเผา
Viscosityความหนืด ความหนืด