ปิโตรเลี่ยม

หมวด ปิโตรเลี่ยม
มีคำศัพท์ 308 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N จำนวน 7 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Naphthaแนฟทา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบแนฟทา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ
Natural Flowการผลิตโดยปล่อยให้น้ำมันไหลขึ้นมาด้วยแรงที่มีอยู่ในธรรมชาติการผลิตโดยปล่อยให้น้ำมันไหลขึ้นมาด้วยแรงที่มีอยู่ในธรรมชาติ
Natural Gasก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ
Natural Gas Liquidก๊าซโซลีนธรรมชาติ NGLก๊าซโซลีนธรรมชาติ
Natural Gas Vehiclesยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิงNGVยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas, CNG) เป็นเชื้อเพลิง
Net Payความหนารวมของชั้นหินที่ให้ปิโตรเลียมความหนารวมของชั้นหินที่ให้ปิโตรเลียม
Non-associated Gasก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเกือบทั้งหมดไม่มีน้ำมันปนอยู่ด้วยก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเกือบทั้งหมดไม่มีน้ำมันปนอยู่ด้วย