สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 8 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Kaolinite เคโอลิไนต์ เคโอลิไนต์
KAP Survey การสำรวจ เคเอพี, การสำรวจ ค.พ.ป. การสำรวจ เคเอพี, การสำรวจ ค.พ.ป.
Key Industry อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก
Kiln Dust เตาคิลน์ เตาคิลน์
Kitchen Waste ของเสียครัว ของเสียครัว
Kjeldahl เจลดาห์ล เจลดาห์ล
Kraus Process กระบวนการแบบเคราส์ กระบวนการแบบเคราส์
Kyanite ไคยาไนต์ ไคยาไนต์