สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย จำนวน 3 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
ประกอบกิจการโรงงาน ประกอบกิจการโรงงาน ประกอบกิจการโรงงาน
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ป่าเพื่อการอนุรักษ์