อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 24 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
V - shaped depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันรูปตัววี
Vallot - heliothermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติวาลลอท - ฮีลิออเทอร์มอมิเตอร์
Variable windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมแปรปรวน
Varieties of Cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดของเมฆ
Veering windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเวียนขวา
Velumไม่ระบุศัพท์บัญญัติวีลัม (vel)
Ventilated psychrometer, Aspirated psychrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซครอมิเตอร์แบบ ระบายอากาศ
Ventilated thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ ถ่ายอากาศ
Venturi effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของเฟนทูรี่
Vertebratusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวอร์ทิเบรตัส (ve)
Vertical extent of a cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของเมฆ
Vertical visibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนวิสัยในแนวยืน
Vertical wind shearไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเชียร์ หรือวินด์เชียร์ในแนวยืน
Very cloudy skyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก
Very coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศหนาวจัด
Very heavy rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนหนักมาก
Very hotไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศร้อนจัด
Violent stormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุใหญ่
Virgaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวอร์ก้า (vir)
Visibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนวิสัย
Visibility marker - Visibility objectไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุ หรือเป้าทัศนวิสัย
Visibility meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวัด ทัศนวิสัย หรือมาตรวัดทัศนวิสัย
visible spectrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสว่าง
Visual range (meteorological)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิสัยการมองเห็น (ในทางอุตุนิยมวิทยา)