อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
ultravioletไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุลตราไวโอเลต
Uncinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันไซนัส (unc)
Undulatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันดูเลตัส (un)
Updraughtไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลขึ้น
Upglide cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆอัพไกลด
Upper windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมขั้นบน
Upslope fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกลาดเนินเขา
Upward (total) radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีสู่อวกาศ (รังสีรวม)
Upward atmospheric radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของ บรรยากาศสู่อวกาศ
Upward terrestrial radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของโลก ขึ้นสู่เบื้องบน
UV dosimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูวี โดซิมิเตอร์ หรือเครื่องวัดรังสีอุลตราไวโอเลต