อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 50 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Tail windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมส่งท้าย หรือ ลมส่ง
Telemeteorographไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทเลมีทิออโรกราฟ
Telephotometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทเลโฟทอมิเตอร์
Telephotometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทเลโฟทอมิเตอร์
terrestrial radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีจากโลก
Terrestrial radiation balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีสมดุลย์ของโลก
Theodoliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องทีออโดไลต์ หรือกล้องวัดมุม
Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสความร้อน
Thermal windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเทอร์มัล หรือลมความร้อน
Thermogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมแกรม หรือกราฟวัดอุณหภูมิ
Thermographไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมกราฟ หรือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบกราฟ
Thermographไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมกราฟ หรือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบกราฟ
Thermohygramไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมไฮโกรแกรม
Thermohygrographไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมไฮโกรกราฟ
Thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ (เทอร์โมมิเตอร์) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
Thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์โมมิเตอร์(เทอร์ มอมิเตอร์) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
Thermometer screen - thermometer shelterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรือนเทอร์มอมิเตอร์ หรือตู้สกรีน
Thunder squallไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมสควอลล์ฟ้าคะนอง
Thunderstormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุฟ้าคะนอง
Thunderstorm turbulenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปั่นป่วนในบริเวณ พายุฟ้าคะนอง
Thundery cloud systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเมฆในลักษณะฟ้า คะนอง
Thundery precipitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำฟ้าฟ้าคะนอง
Thundery rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนฟ้าคะนอง
Tornadoไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุทอร์เนโด หรือ ลมงวง
Torrential rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนหนักมากที่สุด เสมือนฟ้ารั่ว
Total cloud coverไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆทั้งหมดที่ปกคลุม ท้องฟ้า
Traceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนวัดจำนวนไม่ได้
Trade windsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมค้า หรือลมเทรด
Trajectoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางโคจร
Transitional flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลระหว่างการ เปลี่ยน
Translucidusไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานสลูซิดัส (tr)
Transmission coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธของการ ส่องผ่าน
Transmissometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานสมิสซอมิเตอร์
Tropical air fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกอากาศเขตร้อน
Tropical cycloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุหมุนเขตร้อน หรือ พายุไซโคลนเขตร้อน
Tropical depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันเขตร้อน
Tropical stormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุโซนร้อน
Troughไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องความกดอากาศต่ำ
Trough line - axis of troughไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนว หรือ แกนร่องความกดอากาศต่ำ
True windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมที่วัดได้จริง
Tubaไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิวบา (tub)
Tubidity factor (linke)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟคเตอร์ของความมืด มัว
Turbulenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปั่นป่วนของอากาศ
Turbulence cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆที่เกิดเนื่องจาก อากาศปั่นป่วน
Turbulent boundary layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นที่มีลมปั่นป่วน
Turbulent flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลปั่นป่วน
Turbulent flux - eddy fluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเทอย่างปั่น ป่วน หรือหมุนวน
twilightไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงสนธยา (ช่วงแสง เงิน แสงทอง)
Twilight spectrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปคตรัมยามสนธยา
Typhoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุไต้ฝุ่น