อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 28 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Backing windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเวียนซ้าย
Balance meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบแลนซ์มิเตอร์
Balance of solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีสมดุลย์ของดวง อาทิตย์
Banner cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก
Barogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟความกดอากาศ หรือบาโรแกรม
Barographไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาโรกราฟ หรือเครื่องวัดความกดอากาศแบบกราฟ
Barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์ (บาโรมิเตอร์) หรือเครื่อง (มาตร) วัดความกดอากาศ
Barometer case - barometer boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องใส่บารอมิเตอร์
Barometer cisternไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระปุกปรอทของ บารอมิเตอร์
Barothermographไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาโรเทอร์โมกราฟ
Benard cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบบาร์ดเซลล์
Besson nephoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจเมฆแบบ เบสสัน
Bimetallic thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ ใช้โลหะประกบ
Bivane - Bi - directional vaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดลมสองทิศ
Black - bulb thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม ดำ
Black bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุดำ
Black body radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของวัตถุ ดำ
Blizzardไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุหิมะ หรือพายุบลิซซาร์ด
Blowing dust or blowing sandไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝุ่นปลิว หรือทรายปลิว
Blowing snowไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิมะฟุ้ง
Boiling pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเดือด
Bologramไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบโลแกรม หรือกราฟวัดพลังงานการแผ่รังสี
Bolometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี
Bourdon tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดบูร์ดอน
Bulk density of soilไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นรวมของ ดิน
Bumpinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุมอากาศ หรือการกระเพื่อมของอากาศ
Burst of the monsoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเริ่มฤดูมรสุม
Buys Ballot's lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎของบายส์ แบลลอท