การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 5,084 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Sabadillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าแข้งแหลม, โค้งงอกคล้ายดาบของชาวอาหรับ, หน้าแข้งนูนเป็นสัน
Saber Shinไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาบิน
Sabinไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนชนิดรับประทาน, วัคซีนชนิดรับประทานทางปาก
Sabin Vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงปิด
Sac, Closeไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงของคัพภของฟันถาวร
Sac, Follicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงหุ้มเด็ก
Sac, Gestationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้ม, ถุงเยื่อบางๆ,
Sac, Membranousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแซคคาริมิเตอร์
Saccharimetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซคคาริน, แซคคารีน, ขัณฑสกร, น้ำตาลสังเคราะห์, ขัณฑศกร
Saccharinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลายน้ำตาล
Saccharolytic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซกคาโรมัยซิส; แซกคาโรไมซีส, เชื้อ; ยีสต์
Saccharomycesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบกระเปาะ
Saccularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบรูปกระเปาะ
Saccular Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเปาะ
Saccule and Utricleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรจุในซอง, ซอง, ซองชนิดปิดตายสี่ด้าน
Sachetsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกกระเบนเหน็บ
Sacralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงเซคราล
Sacral Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกระเบนเหน็บ
Sacral Divisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทหลังส่วนก้นกบ
Sacral Ganglionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสะโพก
Sacral Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากประสาทกระเบนเหน็บข้อที่1
Sacral Nerve Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนซาครัล
Sacral Segmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนก้น, กระดูกสันหลังตอนก้น
Sacral Vertebraeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนก้น
Sacral Vertebraeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพธิ์
Sacred Fig Treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฆ่า
Sacrificeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบุ๋มของผิวหนังบริเวณก้นกบ
Sacrococcygeal Dimpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเบนเหน็บและก้นกบ, บริเวณ; ก้นกบ; บริเวณก้นกบ
Sacrococcygeal Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งบริเวณก้นกบ
Sacrococcygeal Teratomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกระเบนเหน็บตะโพก, ข้อชาโครอิลิอัค, ข้อต่อ, ข้อข้างกระเบนเหน็บ, ข้อกระดูกกระเบนเหน็บ
Sacroiliac Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหลัง
Sacrospinalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกกระเบนเหน็บ, กระดูกก้น, ก้นกบ, กระเบนเหน็บ, กระดูกบริเวณสะโพก, กระดูกสันหลังส่วนก้น, กระดูกเหนือก้นกบ, กระดูกส่วนเชิงกราน
Sacrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้งเชิงกรานด้านหลัง
Sacrum, Hollow ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายกระดูกกระเบนเหน็บ
Sacrum, Niatus of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณง่ามก้น
Saddle Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้อานม้า
Saddle Backไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปอานม้า
Saddle Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบความรุนแรง, มีความสุขที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเจ็บตัวเจ็บใจ, การมีความสุขทางเพศจากการทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด, พวกชอบทรมานคู่ร่วมเพศ
Sadismไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกอยากให้ผู้หญิงเจ็บ
Sadistic Feelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่ชอบกระทำรุนแรง
Sadistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเสียใจ
Sadnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปลอดภัย
Safe Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปลอดภัย
Safe Rhythmไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟนิรภัย
Safe-Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัย, ปลอดภัย, การป้องกันอันตราย, นิรภัย
Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัดไฟ
Safety Cutไม่ระบุศัพท์บัญญัติสวัสดิศึกษา, นิรภัยศึกษา,
Safety Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ปลอดภัย
Safety Environment, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยนิรภัย
Safety Gravityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอนสวัสดิศึกษา
Safety Instruction, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงของความปลอดภัยของสารหนู
Safety Marginไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกช่วยความปลอดภัย
Safety Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนับระยะปลอดภัย
Safety Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
Safety Program in Laboratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน
Safety Program, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาความปลอดภัย
Safety Protectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎต่างๆทางด้านความปลอดภัย
Safety Rules, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบป้องกันอันตราย
Safety Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความปลอดภัย
Safety Testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยจากเครื่องยนตร์กลไก
Safety, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยในโรงเรียน
Safety, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันดอกคำฝอย
Safflower Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุบลง
Saggingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจตามยาว
Sagittalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางแนวหน้า-หลัง, แนวแซจิตตาล, แนวหน้า-หลัง
Sagittal Planesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดในแนวดิ่ง
Sagittal Sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแสดงสมองแบบผ่าซีก
Sagittal Section, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางด้านในของสมอง
Sagittal, Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินเดือน
Salariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่อง
Salcusไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลิซิลอัลดีไฮด์
Salicylaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลิซัยลาไมด์, ซาลิไซลาไมด์, ซาลิซีลามีด
Salicylamidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากสาลิศิย์เลต, ภาวะเป็นพิษจากซาลิซิย์เลต
Salicylate Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลิซิเลต, ยา; ซาลิซิย์เลทส์; ซาลิซิเลต; ยาในกลุ่มซาลิซัยเลท; ซาลิซิย์เลต; ยาแก้ปวด; ซาลิซัยเลต; ซาลิซาเลต; ซาลิไซเลท; ซาลิซัยเลท; ซาลิซิเลท; ซาลิซิย์เลต
Salicylatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลิไซเลตที่ไม่ใช่แอสไพริน
Salicylates, Non-Aspirinไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลิไซลาโซซัลฟาไพริดีน, ยา; ซาลิไซลาโซซัลฟาไพริดีน
Salicylazosulfapyridineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดซาลิไซลิกในคอลโลเดียน
Salicylic Acid Collodionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบโดยวิธีซาลิซิลลิก
Salicylic Acid Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดซาลิซัยลิค, กรดซาลิซิลิค, กรดซาลิซีลิค, กรดซาลิไซลิค, ซาลิไซลิคแอซิค, กรดซาลิซิลิก, ยากรดซาลิไซลิก
Salicylic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ผึ้งซาลิซิลิค
Salicylic Ointmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลิซัยลิสึม
Salicylismไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ
Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้น้ำเกลือเข้มข้นฉีดเข้าถุงน้ำหล่อเด็ก
Saline Instillation, Hypertonic, Intraamnioticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจในตัวกลางน้ำเกลือที่อุณหภูมิห้อง
Saline Phase Room Temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ, น้ำเกลือ 9 เปอร์เซ็นต์
Saline Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูง
Saline Solution, Hypertonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด
Saline Solution, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ, น้ำเกลือสะอาด,
Saline Solution, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบโดยใช้ตัวกลางเป็นน้ำเกลือ
Saline Tube Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือเข้มข้นสูง, น้ำเกลือเข้มข้น, น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติ
Saline, Hypertonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นต่ำ
Saline, Hypotonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ, น้ำเกลือนอร์มัล,
Saline, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือสรีรวิทยา, ทำให้ชุ่มด้วยน้ำเกลือ
Saline, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำลาย
Salivaไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลาย
Saliva Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำลักน้ำลาย
Saliva, Aspiration ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บน้ำลายโดยไม่กระตุ้น
Saliva, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำลายกระตุ้น
Saliva, Stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำลายรวมทุกต่อม
Saliva, Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจเซลล์น้ำลาย
Salivary Cytologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วน้ำลาย, นิ่วท่อน้ำลาย
Salivary Duct Calculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดูดน้ำลาย
Salivary Ejectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราหลั่งของน้ำลาย
Salivary Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลาย, โรค
Salivary Gland Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลชอนทะลุต่อมน้ำลาย; ต่อมน้ำลาย, แผลชอนทะลุ; รูเปิดของน้ำลาย
Salivary Gland Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลาย, เนื้องอก
Salivary Gland Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมของต่อมน้ำลายซึ่งอยู่ผิดที่
Salivary Gland Tissue Tumors, Aberrantไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมของต่อมน้ำลายในช่องปาก
Salivary Gland Tumors, Intraoralไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลาย
Salivary Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายขนาดเล็ก
Salivary Glands, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกผสมของต่อมน้ำลาย
Salivary Glands, Mixed Tumor ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมต่อมน้ำลาย
Salivary Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการน้ำลายไหลสอ; น้ำลาย, การหลั่ง; การหลั่งน้ำลาย; การหลั่งของน้ำลาย
Salivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลิกซ์, พืช
Salixไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอล์ค
Salkไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนชนิดฉีด
Salk Vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีดเหลือง
Sallowไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลมีน
Salmineไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาซาลมอน
Salmonไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงส้ม
Salmon Patchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัลโมเนลลา; แซลโมเนลลา, เชื้อ; ซัลโมเนลลัล; ซาลโมเนลลา; ซัลโมเนลล่า
Salmonellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเป็นพิษจากแซลโมเนลลา, อาหารเป็นพิษจากซัลโมเนลลา, ภาวะอาหารเป็นพิษจากเชื้อซัลโมเนลลา
Salmonella Food Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัลโมเนลล่า, การติดเชื้อ; ซัลโมเนลลา, การติดเชื้อ; แซลโมเนลลา, การติดเชื้อ; เชื้อซัลโมเนลล่า
Salmonella Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซลโมเนลลาในสัตว์, การติดเชื้อ; ซัลโมเนลลาของสัตว์, การติดเชื้อ
Salmonella Infections, Animalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซลโมเนลลา ไทฟิ, เชื้อ; โรคไทฟอยด์; เชื้อทัยฟอยด์
Salmonella Typhiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อซัลโมเนลลาทัยโฟซา
Salmonella Typhosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซัลโมเนลล่า
Salmonellosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีผิวปลาซาลมอน
Salmonpink Colourไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลอล
Salolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำซาลอล-เมนทอล
Salol and Mixtureไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดท่อนำไข่ที่มีครรภ์ออก
Salpingectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดเฉพาะหลอดมดลูกทั้งหมด
Salpingectomy, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเอาท่อนำไข่เฉพาะที่มีพยาธิสภาพออกข้างเดีย
Salpingectomy, Unilateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดมดลูกอักเสบ, ท่อรังไข่อักเสบ, ปีกมดลูกอักเสบ, มดลูกอักเสบ, การอักเสบภายในท่อนำไข่
Salpingitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของปีกมดลูกส่วนอิสร์มัสเป็นตุ่ม
Salpingitis Isthmica Nodosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเฉียบพลันของท่อรังไข่, ปีกมดลูกอักเสบเฉียบพลัน
Salpingitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดท่อนำไข่และรังไข่ออก
Salpingo-Oophorectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนำไข่อักเสบ
Salpingo-Oophoritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติศับยกรรมตบแต่งหลอดมดลูก
Salpingostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนำไข่
Salpinxไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอยากกินเกลือ
Salt Cravingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดเกลือ
Salt Depletion, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมเกลือในความเข้มข้นต่างๆกัน
Salt Fractionationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับประทานเกลือมากเกินความต้องการ
Salt Intake, Excessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเกลือ
Salt Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียเกลือ
Salt Loosingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการสูญเสียเกลือ
Salt Loosing Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากเกลือ
Salt Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำกัดเกลือแกง
Salt Restrictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือคั่ง
Salt Retentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือคั่งในร่างกาย
Salt Retention Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ
Salt Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทดแทนเกลือ, สารที่ใช้แทนเกลือ
Salt Substitutesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอลท์-อิน
Salt-Inไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอลท์-เอาท์
Salt-Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่แบบกระโดด
Saltatory Conductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมเกลือ
Salting Inไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกออกจากน้ำละลาย, การตกตะกอน
Salting Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกโดยเติมเกลือ
Salting-Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมเกลือ
Salting-Out Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแร่, เกลือ,
Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือมีฤทธิ์เป็นกรด
Salts, Acidifyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลืออัลคาไล
Salts, Alkaliไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือของสารพวกอัลคาลอยด์
Salts, Alkaloidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเกลือแร่สมดุลย์
Salts, Balancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือของแคลเซียม, เกลือแคลเซียม, เกลือคัลเซียม
Salts, Calciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือ
Salts, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือโครเมต
Salts, Chromateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือ, เกลือปกติ,
Salts, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือคริสตัลไลน์
Salts, Crystallineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบทองแดง
Salts, Cupricไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกลุ่มของเกลือไดพีรีดิวเลี่ยม
Salts, Dipyriduliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือสองเชิง
Salts, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือไฮโดรโทรปิค
Salts, Hydrotropicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลืออนินทรีย์, อนินทรีย์สาร, สารอนินทรีย์
Salts, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือเสริมไอโอดีน, เกลือแกงที่เติมสารประกอบของไอโอดีน, เกลือไอโอดีน
Salts, Iodizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลดเกลือ
Salts, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแร่
Salts, Mineralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือที่เป็นกลาง
Salts, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทรีย์สาร
Salts, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือหิน
Salts, Rockไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือคงตัวที่ไม่มีกลิ่น
Salts, Stable Odourlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือละลายอยู่ในความเข้มข้นสูงมากๆ
Salts, Swampingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือ
Salts, Tableไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วหัวแม่มืองอเหยียดไม่ออก
Saluting Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาแมเรียม
Samariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างเลือดจากเลือดโดเนอร์
Sample from Donor Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างโดยธรรมชาติ
Sample Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างกลุ่มเดียว
Sample, Oneไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่าง, สารตัวอย่าง, ตัวอย่างสิ่งตรวจ, ของตัวอย่าง
Samplesไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบของตัวอย่าง
Samples, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างชนิดผสม
Samples, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างชนิดเจาะจง
Samples, Non Randomไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างเลือดก่อนได้รับเลือด
Samples, Pre-Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างชนิดสุ่ม
Samples, Probabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างชนิดเจาะจง
Samples, Purposiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มศึกษา, ตัวอย่างชนิดสุ่ม
Samples, Randomไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุส่งตรวจ
Samples, Realไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บสารตัวอย่าง
Samples, Retainไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
Samples, Two Independentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่าง, การสุ่ม
Samplingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงตัวอย่าง
Sampling Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัดส่วนการสุ่ม
Sampling Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอบตัวอย่าง
Sampling Frameไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาช่วงการสุ่ม, ช่วงของการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Intervalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาจากการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสุ่มตัวอย่าง, การสุ่มตัวอย่าง
Sampling Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Tablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Technicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่าง, วิธีเลือกตัวอย่าง, วิธีการเลือกตัวอย่างอย่างมีหลักเกณฑ์าและเหมาะสม
Sampling Techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยตัวอย่าง, การเลือกหน่วยตัวอย่าง
Sampling Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบไม่มีการแทนที่, การสุ่มแบบไม่เอากลับไปแทนที่ใหม่, ผู้ที่ถูกเลือกแล้วไม่มีโอกาสถูกเลือกซ้ำอีกเลย
Sampling without Replacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างที่ได้จากความบังเอิญ
Sampling, Accidentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
Sampling, Accidentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก, การเลือกตัวอย่างตามสะดวก
Sampling, Convenienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก
Sampling, Convenientไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
Sampling, Judgementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างหลายชั้น, การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน, การสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน
Sampling, Multi-Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงโอกาสที่แต่ละหน่ว, การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น, ไม่คำนึงถึงโอกาสที่จะถูกเลือกเข้ามา, การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น
Sampling, Non-Probabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างโดยใช้เปอร์เซ็นต์คงที่
Sampling, Percentage, Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง, การเลือกตัวอย่างโดยการกำหนดไว้
Sampling, Purposiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้า, ตัวอย่างที่ได้จากการกำหนดจำนวน
Sampling, Quotaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาตัวอย่างโดยการสุ่ม, ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
Sampling, Randomไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างตามลักษณะที่สำคัญของประชากร, การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นพวกหรือชั้น
Sampling, Random, Stratifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นชั้นเป็นพวก, การสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นภูมิ
Sampling, Stratifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ
Sampling, Systematicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ
Sampling, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุ่มกลุ่มหน่วยแจงนับสองขั้น, สุ่มจากกลุ่มโดยแบ่งเป็น 2 ชั้น
Sampling, Two Stage Clusterไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นขั้น
Samtling, Stratifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานพักฟื้น
Sanatoriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติทราย
Sandไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองทราย
Sand Filtersไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรายชั้นเมาเออร์
Sand, Mauerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายเม็ดทราย
Sand-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้จันทน์
Sandal Woodไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคกกะสุน
Sandburไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงแซนด์ปลาย
Sandfliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้แซนด์ฟลาย
Sandfly Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซ็นโดรมิแกร็น
Sandromigranไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีแอนติเจนอยู่ระหว่างแอนติบอดีย์ที่จำเพาะสอง
Sandwich Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหมือนแซนด์วิช
Sandwich-Like Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเม็ดทราย
Sandy Stonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของซานฟิลิปโป
Sanfilippo's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาลอยด์แซนกินารีน
Sanguinarineไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมสุขาภิบาล
Sanitary Engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสุขภัณฑ์
Sanitary Facilitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุขาภิบาลระหว่างประเทศ
Sanitary Regulations, Internationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุขาภิบาล, สุขาภิบาล
Sanitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนามัยในการแตะต้องอาหาร
Sanitation in Handing of Foodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุขาภิบาลในโรงงาน
Sanitation, Industrialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพสิ่งแวดล้อมที่บ้านไม่ดี
Sanitation, Poorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิบัติการสุขาภิบาล
Sanitation, Practicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฆ่าเชื้อโรค
Sanitizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นซานเจียวของมือ
Sanjiao Channel of Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาโนไซด์
Sanocideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต็มไปด้วยความหวัง
Sanquineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซนโทนิน
Santoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำซาฟีนัส, หลอดเลือดดำซาฟีนัล
Saphenous Veinไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาปอนนิฟิเคชัน, การเกิดสบู่, สารคล้ายสบู่
Saponificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โพนิฟิเคชั่นนัมเบอร์
Saponification Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าซาโปนิฟิเคชั่น
Saponification Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาปอนิฟาย
Saponifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาโปนิน
Saponinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสกัดซาโปนินรวมทั้งหมด
Saponins Mixture, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีชมพูเข้ม
Sappan Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์อาศัย
Saprophytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษพลาสติก
Saran-Wrapไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาราเนกซ์
Saranexไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์คอยโดซิส, โรค; ซาคอยโดซิส; ซาร์คอยโดสิส; โรคซาร์คอยโดซิส; ซาร์คอยโดซิส; ซาร์คอยโดสิส
Sarcoidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกเส้นใยกล้ามเนื้อ; ซาร์โคเลมมา, เยื่อหุ้ม; ผนังเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจ; ซาร์โคเลมมา; ผนังเซลล์กล้ามเนื้อ
Sarcolemmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อที่อยู่รอบใยกล้ามเนื้อ
Sarcolemmal Connective Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมา, มะเร็ง; ซาร์โคม่า; ซาร์โคมา; มะเร็งของเนื้อเยื่อ
Sarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอก
Sarcoma 180ไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมา 37, มะเร็ง; ซาร์โคมา 37
Sarcoma 37ไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมาบอทริออยดิส, ซาร์โคมาโบทรอยดีส
Sarcoma Botryoidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไบโอเฟซิคซีลโนเวียลซาร์โคมา
Sarcoma, Biophasic Synovialไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมาของหลอดเลือด
Sarcoma, Blood Vesselไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซเรเบลลาร์ซาร์โคมา
Sarcoma, Cerebellarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอร์คัมสไครบ์ซาร์โคมา
Sarcoma, Circumscribedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมาของเยื่อบุโพรงมดลูก
Sarcoma, Endometrial Stromalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่มีกลุ่มเซลล์คล้ายเซลล์บุผิว
Sarcoma, Epithelioidไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมา, มะเร็งอีวิง; ซาร์โคมา, อีวิงค์
Sarcoma, Ewing'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฮโมโลกัส-เอ็นโดมีเทรียลซาร์โคมา
Sarcoma, Homologous-Endometrialไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมา, เจนเสน; ซาร์โคมา, มะเร็งเจนเสน
Sarcoma, Jensenไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมา, คาโปซิ; ซาร์โคมา, มะเร็งคาโปซิ
Sarcoma, Kaposi'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเซนคายมัลซาร์โคมา
Sarcoma, Mesenchymalไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมาที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น
Sarcoma, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมโนแฟซิคซีลโนเวียลซาร์โคมา
Sarcoma, Monophasic Synovialไม่ระบุศัพท์บัญญัติมอนส์โตรเซลลูลาร์ซาร์โคมา
Sarcoma, Monstrocellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาร์โคมา ออสตีโอเจนิค; ซาร์โคมา, มะเร็งออสตีโอเจนิก; ซาร์โคมา, ออสตีโอเจนิก
Sarcoma, Osteogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรติคูลัมเซลล์ซาร์โคมา
Sarcoma, Reticulum Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมา, เรติคุลัมเซลล์; ซาร์โคมา, มะเร็งเรติคูลัมเซลล์
Sarcoma, Reticulum Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติสโตรมัลซาร์โคมา
Sarcoma, Stromalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งจากเซลล์สโตรมา
Sarcoma, Stromal Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลโนเวียลซาร์โคมา
Sarcoma, Synovialไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคม่าที่ไม่พัฒนาเลย
Sarcoma, Undifferentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมา, โยชิดา; ซาร์โคมา, มะเร็งโยชิดา
Sarcoma, Yoshidaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวไม่เป็นระเบียบก่ายกันไปมา
Sarcomatoid Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคเมียร์, ลายตามขวาง
Sarcomeresไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคพลาสม
Sarcoplasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบซาร์โคพลาสมิคเรติคูลัม
Sarcoplasmic Reticulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิด, ซาร์คอพทีสสเคบิไอ, เชื้อพยาธิซาร์คอปตีสสเคบิไอ
Sarcoptes Scabieiไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคไซด์
Sarcosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคซิเนต
Sarcosinatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคสปอริดิโอซิส; ซาร์โคสปอริดิโอซิส, โรค
Sarcosporidiosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาริดอน
Saridonไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางแยกของหลอดลม
Sarinaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์ซาพาริลลา
Sarsaparillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มของกล้ามเนื้อต้นขา, กล้ามเนื้อซาร์ตอเรียส
Sartoriusไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริวาร
Satellitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายบริวาร
Satellitosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกอิ่ม
Satiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอิ่ม, อิ่ม
Satietyไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์อิ่ม, ศูนย์การอิ่ม
Satiety Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพึงพอใจ
Satiety Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพึงพอใจ
Satisfactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพอใจในการกระทำของตน
Satisfaction in Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนองความต้องการทางเพศ
Satisfy Sexไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดอิ่มตัว
Saturabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิ่มตัว, ประเภทอิ่มตัว
Saturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอังความร้อนที่ใช้น้ำเกลือต้มเดือด
Saturated Aquaous Solution of Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิ่มตัว, การอิ่มตัว, ความอิ่มตัว
Saturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดอิ่มตัว
Saturation Limitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดอิ่มตัว
Saturation Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์อิ่มตัว
Saturation Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอิ่มตัวของออกซิเยน
Saturation, Oxygenไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการร่วมเพศอย่างมากโดยไม่สามารถยับยั้งใจ, ตัณหาจัดในชาย, แซทไทริเอสิส
Satyriasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะหล่ำปลีดอง
Sauerkrautไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างสั้นคล้ายไส้กรอก
Sausage Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายไส้กรอก
Sausage-Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไส้กรอกเปรี้ยว
Sausages, Fermentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหมือนไส้กรอก
Sausagestring Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออม
Savingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหมือนฟันเลื่อย, ฟันเลื่อย
Saw-Tooth Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า
Saws, Electricไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้า
Saws, Oscillating Electric Plasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะฟันเลื่อย
Sawtoothไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างคล้ายฟันเลื่อย
Sawtooth Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบฟันเลื่อย
Sawtooth Fashionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะเก็ดแห้ง, สะเก็ดแผล
Scabไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารักษาหิดเหา
Scabicide Emulsionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าเชื้อหิด
Scabicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิด, โรคหิด
Scabiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหิด
Scabies Mitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วหูในห้องหูที่คล้ายบันได
Scala Tympaniไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงน้ำสกาลา
Scala Vestibuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลพุพอง
Scaldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำร้อนลวก
Scaldsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเลขคงที่
Scale Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกัดอัตรา
Scale of Assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตรียมจำนวนมาก, กระบวนการเตรียมปริมาณมาก
Scale Processing, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิสูงกว่าสัมบูรณ์
Scale, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกระจายแผ่นคีราติน, สารกระจายแผ่นเคอราทิน
Scale-Dispersing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องนับวัดสัญญาณ
Scalersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
Scalers, Ultrasonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ด, เกล็ดของปีก
Scalesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องชั่งน้ำหนัก
Scales, Bathroomไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดตัวงู
Scales, Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดเรียงเป็นแถวเดี่ยวๆ
Scales, Fringe ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดสันของงู
Scales, Keelไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตราส่วนประมาณค่า
Scales, Ratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเกลอัตราส่วน
Scales, Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดเรียบของงู
Scales, Smoothไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดท้องของงู
Scales, Ventralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเกลของแวนซ์กี
Scales, Ventzkeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวนเป็นก้นหอย, เว้าแหว่ง, หยัก
Scallopedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเว้าแหว่ง
Scalloped Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบกระดูกกร่อนเป็นหยักๆ
Scalloped Configurationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเว้าแหว่งที่ด้านหลัง
Scalloping, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังหัว, หนังศีรษะ,
Scalpไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจความเป็นกรด-ด่างของเลือดที่ได้จากหนังศีรษะ
Scalp Blood Sampling, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังศีรษะ, โรค
Scalp Dermatosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายที่เกิดกับหนังศีรษะ
Scalp Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลหนังศีรษะฉีกขาด
Scalp Lacerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังแคบนศีรษะ
Scalp Seborrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบมีด, ด้ามมีด,
Scalpelไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้ามมีดและคมมีด, มีดผ่าตัดพร้อมด้าม
Scalpel and Bladeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบมีดผ่าตัด, มีดปลายแหลม
Scalpel Bladeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นขุย, เป็นสะเก็ด
Scalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแกน, เครื่องสแกน, สแคน
Scanไม่ระบุศัพท์บัญญัติขดลวดควบคุมการเคลื่อนของลำแสงอิเลกตรอน
Scan Coilไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสารทึบแสง
Scan, Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจแนวตามยาว
Scan, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจแนวขวาง
Scan, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแกนเดียม
Scandiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ธาตุสแคนเดียม
Scandium Familyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพ
Scanner Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแคนเนอร์
Scannersไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพเคลื่อนไหว
Scanners, Real-Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบตรวจดูผิว, การสอดส่อง
Scanningไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะเคป, สเคป
Scapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟบ, ท้องแฟบ, กระดูกสแคปฟอยด์
Scaphoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบัก, สะบัก
Scapulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบัก
Scapula Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหัวของกระดูกสะบัก
Scapula, Acromion ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบักหัก
Scapula, Fracture of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบักตก, กระดูกสะบักตกลงมาเล็กน้อย
Scapula, Wingedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นลากผ่านสะบัก, แนวกระดูกสะบัก
Scapular Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นดิ่งกระดูกกลางสะบักข้างหลัง
Scapular Line, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนามของกระดูกสะบัก
Scapular Spineไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อสแคปพูโลทอราสิก
Scapulothoracic Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นยืดหดสั้น, แผลเป็นดึงรั้ง, แผลเป็นเหนี่ยวรั้ง
Scar Contractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดแผลเป็น, การสร้างแผลเป็น
Scar Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็น
Scar Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะคาราบีอิฟอร์ม
Scarabeiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังกำพร้า
Scarf Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงสคาร์เลตบี
Scarlet Bไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ดำแดง, ไข้ดำแดง, ไข้อีดำอีแดง, ไข้ผื่น, โรคไข้อีดำอีแดง
Scarlet Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้อีดำอีแดง
Scarlet feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนเป็นสีแดง
Scarlet in Hue, Turnไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นพังผืด
Scarpa'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นแผลเป็น, แผลเป็น
Scarringไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นที่หนังศีรษะ
Scarring Alopeciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็น
Scarsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นที่มุมปาก
Scars, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นอยู่ตรงกลาง
Scars, Atrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นแข็ง
Scars, Depigmented Sclerosingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นรอยบุ๋ม
Scars, Dynessไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแผลเป็น
Scars, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นหนา
Scars, Hypertrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นที่เจ็บปวด
Scars, Painfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นที่เป็นฝีเย็บมาก่อน
Scars, Previous Perineumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นในปอด
Scars, Pulmonaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นเกิดขึ้นเป็นรัศมีโดยรอบ
Scars, Radialไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างแผลเป็นรูปตัวยู
Scars, U-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจาย
Scatterไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิการกระจาย
Scatter Diagramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีที่ไม่ต้องการ, เอกซเรย์ที่กระจัดกระจาย
Scatter Radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายที่เปลี่ยนแปลง
Scatter, Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจาย
Scatteredไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีของการกระจาย, รังสีกระเจิง
Scattered Radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพของการกระจาย
Scattering Efficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายแสง
Scattering of Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษกราฟ
Scattogramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเน่าเปื่อยผุพัง
Scavengerไม่ระบุศัพท์บัญญัติสกาเวนเจอร์เซลล์
Scavenger Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำของเสียต่างๆออกไป
Scavenging Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโชมานน์บอดี, ชอร์แมนบอดี
Schaumann's Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางที่แน่นอน, กำหนดระยะเวลา
Schedulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางสอนแบบยืดหยุ่น
Scheduling, Flexibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของส์ชี
Scheie's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโก่งในเด็กวัยรุ่น
Scheuermann's Juvenile Kyphosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิฟฟ์เบส, สารพวกชิฟเบส, ชิฟเบส
Schiff Basesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมีชีฟฟ์, ชีฟรีเอเจ้นท์
Schiff's Reagentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของส์ชิลเดอร์
Schilder's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลเลอร์ทิงค์ทอเรียลเทสท์
Schiller Tinctorial Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการดูดซึมวิตามินบี 12, การทดสอบการดูดซึมของไวตามินบี 12
Schilling Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปหยดน้ำ
Schistocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้เลือด; ซีสโตโซมา, พยาธิใบไม้เลือด; พยาธิในเลือด
Schistosomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ในเลือด
Schistosoma Haematobiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีคิสโตโซมาจาโปนิคัม
Schistosoma Japonicumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิชิสโตโซมาแมนโซไน
Schistosoma Mansoniไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ในเลือด
Schistosome Miracidiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้เลือด, โรค; โรคพยาธิใบไม้เลือด; โรคพยาธิใบไม้โลหิต; โรคพยาธิในหลอดเลือด; โรคส์คิสโตโซไมเอซิส
Schistosomiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบด้วยพยาธิ
Schistosomiasis Manifestationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเภทอารมณ์แปรปรวน
Schizoaffective Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรชีวิตไม่มีเพศในคน
Schizogonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัธยมวงชีวิตไม่มีเพศในอวัยวะภายใน
Schizogony, Secondary Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงชีวิตไม่มีเพศในเซลล์ของอวัยวะภายใน
Schizogony, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฐมวงชีวิตไม่มีเพศในอวัยวะภายใน
Schizogony, Tissue, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพแปรปรวนแบบแยกตัว
Schizoid Personality Disorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแบ่งตัว
Schizontไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเตรียมแบ่งแยกตัว
Schizont, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเภท, โรคจิตเภท, ผู้ป่วยจิตเภท, โรคจิตหลอน, ซิสโซเฟรเนีย, จิตเภทสะกิสโซฟรีเนีย
Schizophreniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตเภท
Schizophrenia Psychosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเภทลมบ้าหมู, โรคจิตเภทบางชนิด
Schizophrenia, Catatonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตเภทวัยเด็ก, โรคจิตเภทในเด็ก
Schizophrenia, Childhoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคชริโซฟรีเนียชนิดเรื้อรัง
Schizophrenia, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตเภทวัยเด็ก
Schizophrenia, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตระแวง, จิตเภทพารานอยด์, จิตเภทชนิดระแวง
Schizophrenia, Paranoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเภทชนิดปฏิกิริยา
Schizophrenia, Reactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเภทธรรมดา
Schizophrenia, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตที่คล้ายจิตเภท
Schizophrenic Like Episodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเภท
Schizophrenic Psychosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจิตเภท
Schizophrenicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบหายูโรบิลิน
Schlesinger's Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติชลีเรนแพทเทิรน
Schlieren Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของชมิดท์
Schmidt's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหายูโรบิลิน
Schmidt's Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักขี้หนอน
Schoepfia Frangnansไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยเรียน, วัยเข้าเรียน, เด็กวัยเรียน
School Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียนหนังสือไม่ได้, ผลการเรียนตกลง
School Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนามัยโรงเรียน
School Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมสุขศึกษาในโรงเรียน
School Health Education Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนามัยโรงเรียน
School Health Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนามัยโรงเรียน, การบริการ; บริการอนามัยในโรงเรียน; บริการดูแลสุขภาพในโรงเรียน
School Health Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจอนามัยโรงเรียน
School Health Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสุขาภิบาลในโรงเรียน, การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
School Living, Healthfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดอาหารกลางวัน, โครงการอาหารกลางวัน
School Lunch Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารมื้อ
School Mealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลโรงเรียน
School Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเข้าโรงเรียน, วัยเข้าเรียน
School Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบกพร่องของโรงเรียน
School Practice, Unhygienicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมที่เหมาะสมภายนอกโรงเรียน
School Program, Outside theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจโรงเรียน
School Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนทันตแพทย์
Schools, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนแพทย์
Schools, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนแบบไม่แบ่งชั้น
Schools, Non-gradedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนอนุบาล
Schools, Nurseryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนพยาบาล
Schools, Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนเภสัชกรรม
Schools, Pharmacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนสาธารณสุข
Schools, Public Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงเรียนสัตวแพทย์
Schools, Veterinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจแบบชวาบัก
Schwabach Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ปลอกประสาท, ชวานเซลล์, ชวอนเซลล์
Schwann Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของชวานน์
Schwann's Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกของชวานน์
Schwann's Sheathไม่ระบุศัพท์บัญญัติชวานโนมา
Schwannomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของประสาทหู
Schwanomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงมาก
Schwarz Strainไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทไซเอติก, เส้นประสาทเซียติก, ประสาทไซอาติก, ประสาทไซอาติค, เส้นประสาทส์ไซอติค
Sciatic Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตประสาทใหญ่ต้นขา
Sciatic Nerve Palsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเว้าของกระดูกปีกตะโพกส่วนบนด้านหลังเป็นทาง
Sciatic Notch, Greaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซเอติกา, โรค; การปวดร้าวลงไปที่ขา; ปวดประสาทขา; ประสาทไซอาทิค่า
Sciaticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์
Scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Science and Engineering Research Councilไม่ระบุศัพท์บัญญัติทบวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Agencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Development Boardไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Lifeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์ทางเพศ
Science of Sexไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Science, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์คลีนิค
Science, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติศาสตร์บริสุทธิ์
Science, Pureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรอบรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Knowledgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์
Scientific Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางวิทยาศาสตร์, การสอนแบบวิทยาศาสตร์, วิธีวิทยาศาสตร์, หลักวิทยาศาสตร์
Scientific Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำให้การทางวิทยาศาสตร์
Scientific Testimonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Scintigraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสแกนด้วยสารกัมมันตรังสี
Scintigraphy, Isotopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกายวาบ
Scintillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดซินติลเลชั่น, เครื่องวัดรังสีแบบซินทิเลชั่น
Scintillation Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเปล่งแสง, ซินทิเลเตอร์
Scintillatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารนิวเคลียร์รังสี
Scintiscansไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปคล้ายกรรไกรสองด้าน
Scissor Shape, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรผ่าตัด
Scissorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรโค้ง
Scissors, Duboisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรปราศจากเชื้อ
Scissors, Irisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรตัดผ้า
Scissors, Nurseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรตัดเฝือก
Scissors, Plasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรเจาะกะโหลกศีรษะ
Scissors, Smellieไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรตัดไหม
Scissors, Sutureไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิอูริดี, สัตว์
Sciuridaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกลูกตา, ตาขาว, เปลือกตาขาว, สีเหลืองปรากฏออกมาที่ผิวหนังและตา, สเคลอร่า, ผนังด้านนอกสุดของลูกตา
Scleraไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาขาวเป็นสีฟ้า ๆ
Sclera, Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาเหลือง
Sclera, Ictericไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังแข็ง
Scleremaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแข็ง
Scleriteไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังลูกตาอักเสบ
Scleritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบกระจกตาดำ
Sclero-Corneal Sulcusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวหนังหนาแข็ง, สเคลอโรเดอร์มา, ผิวหนังหนา
Sclerodermaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเคลอโรเดอร์มาเฉพาะที่, โรค; สเคลอโรเดอร์มา
Scleroderma, Circumscribedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเคลอโรเดอร์มาทั่วกาย, โรค
Scleroderma, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาขาวบางลงเกิดเป็นแผลหรือทะลุ
Scleromalaciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเคลอโรโปรตีน
Scleroproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเคลอโรซิงอดีโนซิส
Sclerosing Adenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทำให้เนื้อเยื่อหนาขึ้น
Sclerosing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสารที่ทำให้เนื้อเยื่อแข็ง
Sclerosing Substanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลายเป็นกระด้าง; สเคลอโรซิส, โรค; การแข็ง; การกระด้าง; สเคลอโรซิส; กระดูกขาวหนาขึ้น; กำมือไม่ได้; กระดูกหนาทึบขึ้น; ก้อนเนื้องอกแข็งกว่าปกติ; กระดูกด้านแข็ง
Sclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทไขสันหลังพบในผู้ใหญ่
Sclerosis, Anyotrophic Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยยาลีนอาร์เธอริโอลาร์สเคลอโรซิส, ไฮยาลีนอาร์เธอริโอลาร์สเคลอโรซิส
Sclerosis, Hyaline Arteriolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองค์กีเบอร์กสเคลอโรซิส
Sclerosis, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองค์กีเบอร์กสเคลอโรซิส
Sclerosis, Monckeberg'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรเกรสซีฟซิสเมติคสเคลอโรซิส
Sclerosis, Progressive Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซิสทีมิคสเคลอโรซิส
Sclerosis, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเส้นทึบ
Scleroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นขาว
Sclerotic Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเคลอโรติน
Sclerotinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเคลอโรเที่ยม
Sclerotiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะเคลอโรไทซ์
Sclerotizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหัวของพยาธิตัวตืด, ส่วนหัว, สโกเลกซ์
Scolexไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังคด, หลังคด, กระดูกสันหลังโกง, กระดูกสันหลังเอียงคด, หลังโค้ง, กระดูกสันหลังโค้ง, สันหลังคด
Scoliosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังเอียงแต่กำเนิด
Scoliosis, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโค้งมีลักษณะแหว่ง
Scooped out Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติล้อเลื่อนติดไม้
Scooter Boardไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้อง
Scopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีใช้เครื่องมือใส่เข้าไปส่องหาท่อนำไข่
Scope Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติสโคโพลามีน, ยา; สะโคโปลามีน; สโคโพลามีน
Scopolamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบดูผู้อื่นประกอบกิจกรรมทางเพศ
Scoptopliliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนซี่โครง
Scorbutic-Rosaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะแนนเป็นแต้ม
Scoresไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่มีค่าสูงและต่ำมาก
Scores, Extremeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะแนนผลการสอบ
Scores, Obtainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะแนนดิบ
Scores, Rawไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะแนนสเกล
Scores, Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะแนนมาตรฐาน
Scores, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะแนนจริง
Scores, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษแมงป่อง, พิษแมลงป่อง
Scorpion Venomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงป่อง, แมงป่อง
Scorpionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมงป่องหางแส้
Scorpions, Whipไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาเชื้อเกลื้อน
Scotch Tape Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเทปกาว 2 หน้า
Scotch Tape, Double Stickไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของยาที่ใช้ในการทดสอบการต้านยา
Scotish Mycobacterial Reference Laboratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสโคโตมา, จุดดำในดวงตา, จุดบอด
Scotomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามัวตรงกลาง
Scotoma, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุดภาพ
Scrapbooksไม่ระบุศัพท์บัญญัติขูด
Scrape offไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสเกรปี
Scrapieไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยเกา
Scratch Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยเกา
Scratch Marksไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจเกี่ยวกับการแพ้, วิธีสะกิด
Scratch Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรีดผิวหนัง, ผิวหนังถลอก, รอยเล็บขีดข่วน
Scratchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหวีดร้อง
Screamming Episodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์แร่ง
Screen Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสกรีนฟิลม์
Screen Filmไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มและสครีนไม่แนบชิดกัน
Screen Film Contact, Poorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นหาโรค, การสืบหา, การสุ่ม, การตรวจสอบขั้นต้น, การคัดเลือก, การตรวจกรอง, การหาผู้ป่วย, การกลั่นกรอง, การตรวจแยก, การตรวจแยกโรค
Screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่สำหรับการร่อน
Screening Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาโรคตามวัย
Screening Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นหาโรค
Screening of Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการคัดเลือก
Screening Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจโรคขั้นต้น, การตรวจกรอง, การทดสอบเพื่อค้นหาโรค, การทดสอบคร่าวๆ, การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น, การทดสอบเพื่อค้นหาโรค
Screening Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจแยกอย่างเร็ว
Screening Test, Rapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจคัดขั้นสุดท้าย
Screening, Finalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจคัดเบื้องต้น
Screening, Preliminaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นหาโรคในครั้งก่อนๆ, การค้นหาโรคในครั้งก่อน
Screening, Previousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจคัดขั้นที่ 2
Screening, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นสกรีน, แร่ง, การตรวจสอบขั้นต้น, แร่ง
Screensไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่งหยาบ
Screens, Coarseไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอเรืองแสง
Screens, Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉากฟลูออเรสเซนช์
Screens, Fluorescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านเพิ่มความแรง, ฉากเพิ่มความเข้ม
Screens, Intensifyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนแมลงที่ชอนไชพวกสัตว์เลี้ยง
Screw Worm Fliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสกรู, เกลียวรัด
Screwsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนเหล็กยึดข้อตะโพกมุม
Screws Martinไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะปูเกลียวยึดกระดูกพรุน
Screws, Cancellousไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะปูเกลียวที่หัวมีรอยกากบาท
Screws, Cruciateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะปูเกลียวสำหรับยึดกระดูกตะโพก
Screws, Henderson Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะปูเกลียวชนิดหัวหกเหลี่ยม
Screws, Hexไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะปูอัดเกลียว
Screws, Lagไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำบท
Scriptไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีประคำร้อย
Scrofulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสโครฟูโลเดอร์มา, วัณโรคต่อมน้ำเหลือง
Scrofulodermaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือหินขูด
Scropersไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของลูกอัณฑะ
Scrotal Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอวัยวะสืบพันธุ์อักเสบ
Scrotal Dermatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงอัณฑะโต
Scrotal Enlargementไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงอัณฑะ, ถุงหุ้มลูกอัณฑะ
Scrotal Sacไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงอัณฑะ, ถุงหุ้ม, ถุงหุ้มอัณฑะ
Scrotumไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงอัณฑะที่แยกเป็นสอง, ไบฟิดสโครตัม
Scrotum, Bifidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งถุงอัณฑะ
Scrotum, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำความสะอาดมือ
Scrub Handsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสครับไทฟัส, โรค; สครับไตฟัส, โรค; สครับไทฟัส; สครับทัยฟัส
Scrub Typhusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยน้ำหนัก
Scruplesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังแค
Scurfไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคลักปิดลักเปิด, โรคสเคอร์วี, โรคเลือดออกตามไรฟัน, ลักปิดลักเปิด, โรคขาดวิตามินซี, โรคจากการขาดวิตามินซี
Scurvyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดไวตามินซีในเด็กทารก
Scurvy, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายหลังคาบ้าน
Scutulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสคิวตัม
Scutumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกไม้ทะเล
Sea Anemonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมงกะพรุนไฟ
Sea Nettlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาหร่าย
Sea Waspไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิดสนิท, การปิดผนึก
Sealไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนึกแน่นของโหล
Seal Jarไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะปิด
Sealed Sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดผนึก
Sealingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสวงหาข้อมูล
Searchไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบของเซอร์ล
Searle Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤดู
Seasonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
Seasonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤดูกาล
Seasonal Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มขัดที่นั่ง, สายรัดตัวกับเก้าอี้, เข็มขัดรัดที่นั่ง
Seat Beltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่นั่ง
Seatsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำทะเล
Seawaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาหร่ายทะเล
Seaweedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีบาเกต
Sebacatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไขมัน
Sebaceousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซบาเซียสซิสต์, ปรวด
Sebaceous Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมซีเบเซียส, เนื้องอก; ต่อมไขมัน, เนื้องอก
Sebaceous Gland Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมซีเบเซียส, ต่อมน้ำมันของผิว, ต่อมไขมันของผิวหนัง, ต่อมไขมัน, ต่อมน้ำมัน, ต่อมไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนัง, ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง
Sebaceous Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซบาเชียสฮัยเปอร์เพลเซีย
Sebaceous Hyperplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งหลั่งจากต่อมไขมัน
Sebaceous Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเดโนมาของต่อมไขมัน
Sebaceum, Adenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวหนังเรื้อรัง
Seborrhagic Dermatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีบอร์เรีย, โรค; รังแค; ซีบอร์เรีย
Seborrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไขมันจำนวนมาก
Seborrheic Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีบอเรอิคเดอร์มาไตติส, ผิวหนังอักเสบที่มีการขับไขมันออกมามาก, คราบไขมันที่ซอกจมูก, ผิวหนังมีคราบไขมันที่ซอกจมูก
Seborrheic Dermatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังลอก
Seborrhoeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังมีต่อมไขมันมากและอักเสบ
Seborrhoeic Dermatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคราบไขมันจากผิว
Sebub Debrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติมันแข็ง (สัตว์); ซีบุม, สาร; ไขผิวหนัง; สารไขมัน; การผลิตไขมัน; ต่อมใต้ผิวหนัง; การสร้างไขผิวหนัง
Sebumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดซีคาโลนิค
Secalonic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโคบาร์บิทาล
Secobarbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโคนาล
Seconalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวินาที, วินาที,
Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดขึ้นตามหลัง, ทุติยภูมิ, แบบทุติยภูมิ, ชนิดที่ 2, ชนิดที่ทราบสาเหตุ, แบบที่เป็นภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง
Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปล่อยให้แผลปิดเอง
Secondary Intensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
Secretariatไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลดปล่อย, คัดหลั่ง, หลั่งออก, การหลั่ง, หลั่ง
Secreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งฮอร์โมน
Secrete Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างและหลั่ง, ซีครีติน, ซีคริติน, ซีเครตีน
Secretinไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนคัดหลั่ง
Secreting Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำย่อย, การหลั่งออก, การหลั่ง, น้ำคัดหลั่ง, สารคัดหลั่ง, เยื่อเมือก, น้ำคัดหลั่งต่างๆ, สิ่งคัดหลั่ง, สารหลั่ง, น้ำหลั่ง, การขับออก, ขบวนการขนถ่าย, เซครีชั่น, สิ่งขับคัดหลั่ง, สารขับ, น้ำเมือกคัดหลั่ง
Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งคัดหลั่ง, สิ่งขับคัดหลั่งเม็ดเล็กๆ
Secretion Granulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหลั่งสำหรับเจือจาง
Secretion, Dilutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารคัดหลั่งภายนอก
Secretion, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารหลั่งที่เป็นไขผิวหนัง
Secretion, Fatty Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารคัดหลั่งภายในของร่างกาย
Secretion, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งมากขึ้น
Secretion, Overไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งอินซูลินจากการกระตุ้นโดยสาร
Secretion, Substrate-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกระตุ้นให้น้ำย่อยออก
Secretogogueไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัดหลั่ง
Secretoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคัดหลั่ง
Secretory Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์หลั่ง, เซลล์ที่ขับน้ำคัดหลั่ง, เซลล์หลั่งน้ำหลั่ง
Secretory Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนเป็นระยะซีครีตอรี่
Secretory Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำตา
Secretory Ductไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีการหลั่งสารใด
Secretory Exhaustedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสประสาทที่จะหลั่งน้ำย่อยฮอร์โมน
Secretory Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะซีครีตอรี่, ระยะซิครีดทอรี, ระยะที่ต่อมในเยื่อบุมดลูกทำงานมากขึ้น, ระยะการหลั่ง, ระยะการเตรียมผนังมดลูกเพื่อรับการฝังตัวของไข่ที
Secretory Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะซีครีตอรี่ไม่สมบูรณ์
Secretory Phase Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้นส่วนสอดแทรก
Secretory Pieceไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการสิ่งขับคัดหลั่ง
Secretory Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่มดลูกขับออก
Secretory Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราคัดหลั่ง, อัตราการหลั่ง
Secretory Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยหลั่ง
Secretory Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดเซกชั่น, ชิ้นเนื้อที่ตัดแล้ว, เซ็คชั่น
Sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดตามขวาง
Section, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอาเซลล์มาฝานบางๆ
Section, Ultra-Thinไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดให้บาง, การตัด
Sectioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักการพัฒนางานแต่ละสาขา
Sectoral Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนงาน, กิจกรรมสาขาต่างๆ
Sectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
Secular Trendsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลสายยาง
Securing the Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมั่นคงในการทำงาน, ความมั่นคงทางใจ
Securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
Security and Protectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการความปลอดภัย, ต้องการความปลอดภัย
Security Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับประสาท, ฤทธิ์กดสมองทางสงบประสาท, อาการสงบระงับ
Sedationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทำให้สงบพอเพียง
Sedation, Adequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยากล่อมประสาทหรือยาระงับประสาทเกินขนาด
Sedation, Overuse ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ระงับประสาท, ช่วยให้นอนหลับ
Sedative Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทำให้ระงับประสาทอย่างแรง
Sedative Effects, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับประสาทระบบประสาทเสรี
Sedative-Autonomicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนวัยร่วงโรย
Sedentaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกลงไป
Sedimentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนก้น, การตกตะกอน, การเซดิเมนท์, การตกลงนอนก้นภาชนะ
Sedimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์แห่งการตกลงล่าง, สัมประสิทธิ์การตกตะกอน, สัมประสิทธิ์การเซดิเมนต์
Sedimentation Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตกตะกอนโดยแรงดึงดูดของโลก
Sedimentation Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง, อัตราเร็วในการตกตะกอน
Sedimentation Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดงที่แก้ไขแล้ว
Sedimentation Rate, Correctedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถังตกตะกอนโดยความถ่วง
Sedimentation Tank, Gravityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการวัดอัตราเร็วในการตกลงของอนุภาค
Sedimentation Velocity Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรของการตกตะกอน
Sedimentation Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตกตะกอนแยกส่วน
Sedimentation, Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวัดความเร็วของการตกลงล่าง
Sedimentation-Velocity Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอน, ตกตะกอน, ตะกอนใต้น้ำ, ผงยาที่ตกตะกอน
Sedimentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอนปัสสาวะ
Sediments, Urinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอนในปัสสาวะ
Sediments, Urineไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบล่อลวงผู้อื่นให้มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Seductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันจากเมล็ดพืช
Seed Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชพันธุ์
Seedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ใช้ผลิต, เมล็ดพืช
Seedsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมล็ดพืชที่มีน้ำมัน
Seeds, Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้กระดก
Seesawไม่ระบุศัพท์บัญญัติบางเสี้ยว, เป็นช่วงๆ
Segmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงเซกเมนท์
Segmental Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดลมเซกเมนท์
Segmental Bronchusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดปอดออกเป็นส่วนหรือเป็นกลีบ, ตัดต่อหลอดอาหารออกเป็นส่วนและเย็บต่อกัน
Segmental Resectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวที่ปลายของเส้นใยแล้วหักออก
Segmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปล้อง
Segmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วน, ชิ้น, ระดับ, เป็นช่วง, ชิ้นส่วน, ปล้อง
Segmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซ็กเม้นท์หน้า
Segments, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนใน
Segments, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายส่วนล่าง
Segments, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายส่วนบน
Segments, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกจากกัน, การแยกออกจากกัน, การกักกัน, การแยกผสมภายหลังการผสม
Segregationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะอาการลมชัก
Seizure Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแปรปรวนที่เกี่ยวกับการชัก
Seizure Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะต่ำสุดที่เริ่มจะมีการชัก
Seizure Thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับของโรค, การกลับของโรค, การชัก, อาการชัก, ลมชัก, ชัก, การชักกระตุก
Seizuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักเฉพาะที่, การชักเฉพาะแห่ง
Seizures, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติชักเฉพาะที่
Seizures, Focal Malไม่ระบุศัพท์บัญญัติชักทั่วไป
Seizures, Grand Malไม่ระบุศัพท์บัญญัติชักโดยไม่ทราบสาเหตุ
Seizures, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติชักในทารกแรกเกิด, การชักในทารกแรกเกิด
Seizures, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักโดยไม่มีไข้
Seizures, Non-Febrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติชักนาน
Seizures, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติชักหลายครั้งใน 1 วัน
Seizures, Series ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการกระตุก
Seizures, Subtle Form ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคลมชักที่ควบคุมไม่ได้และเกิดซ้ำ
Seizures, Uncontrolled and Repeatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลโดยตรงหรือเฉพาะ
Select Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคัดเลือก
Selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์ของการคัดเลือก
Selection Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกตัวอย่างทดลอง
Selection of Subjectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการคัดเลือก
Selection Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกกลุ่มเปรียบเทียบ
Selection, Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกเครื่องมือ
Selection, Instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกเทคนิควิเคราะห์
Selection, Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การคัดเลือก
Selection, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ
Selectionist, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำเพาะ
Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีของการเลือกเฉพาะ
Selective Affinity Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์เลือก
Selective Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการเลือกสรร
Selective Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเพาะเจาะจง, ความเฉพาะตัว
Selectivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเพาะเจาะจงดี
Selectivity, Highlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเลไนท์
Seleniteไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุซีลีเนียม, เซเลเนียม, ธาตุซีลีเนียม, ซิลีเนียม, ซีลีเนี่ยม, ซิลิเนียม, ซีลีเนียม, ธาตุซีลีเนียม
Seleniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดซีลีเนี่ยม
Selenium Deficiency Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีลีเนียมออกไซด์
Selenium Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำซิลิเนียม
Selenium Semiconductorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซเลเนียมซัลไฟด์
Selenium Sulfideไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนเซลีโน
Seleno-Amino Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซีลีโนซีส
Selenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถทำลายเคอราติน
Seleroproteclytic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติตนเอง, ตัวเอง
Selfไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยอมรับตนเอง
Self Acceptanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการพัฒนาศักยภาพแห่งตน, ความสำเร็จตามความนึกคิด
Self Actualizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงาน
Self Appraisalไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่นชมพอใจในภาพพจน์ของตนเอง
Self Appreciationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรื่องของตนเอง
Self Awarenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบปรับสมดุลย์ด้วยตัวเอง
Self Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลตนเอง, ช่วยเหลือตัวเองได้
Self Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคในการดูแลตัวเอง
Self Care Techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีตนเป็นจุดศูนย์กลาง
Self Centeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตมโนทัศน์, มโนภาพแห่งตน, แนวความคิดของตนเอง
Self Conceptไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนใจห่วงใยตนเอง
Self Concernไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อมั่นในตนเอง
Self Confidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมตนเอง
Self Disciplineไม่ระบุศัพท์บัญญัติความนับถือตนเอง, ศักดิ์ศรีของตนเอง, ความภาคภูมิใจในตนเอง
Self Esteemไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำรวจตัวเอง
Self Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเห็นผลสำเร็จในความหวังของตน
Self Fulfilment Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช่วยตนเอง, ความมุ่งมั่นที่จะช่วยตนเอง
Self Helpไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญในด้านการช่วยเหลือตนเอง
Self Help Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกลักษณ์ประจำตน
Self Identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง, พัฒนาการด้านส่วนของร่างกายตนเอง, ภาพพจน์ในตนเอง
Self Imageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินดิเคเตอร์ด้วยตัวเอง
Self Indicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุบไปเอง
Self Limitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบที่โรคหยุดเอง
Self Limited Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนซึ่งรักตัวเองมากผิดปกติ
Self Loveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำรุงรักษาตนเอง
Self Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยารักษาตัวเอง
Self Medicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันรักษาตนเอง, การป้องกันตัวเอง
Self Preservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารถนอมโดยตัวเอง
Self Preservedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัจจการแห่งตน
Self Realizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำหนดเอง
Self Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการรายงานผลด้วยตนเอง
Self Report Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นตนเอง
Self Stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จักตนเอง, การเข้าใจตนเอง
Self Understandingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
Self Worthไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการเป็นตัวของตัวเอง, ความต้องการความอิสระ, ศักยภาพในตน
Self-Actualizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์พฤติกรรมในการทำงานของตนเองอย่างมีหลัก
Self-Analysis, Professionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จะดูแล
Self-Care Program for Diabeticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถือตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง
Self-Centeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อมั่นในตนเอง
Self-Confidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมบังคับตนเอง
Self-Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบวิจารณ์ตนเอง
Self-Criticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางการทำลายตนเอง
Self-Destructive Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตีค่าของตนเองให้ต่ำลง
Self-Devaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาตนเอง
Self-Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกแนวทางด้วยตนเอง
Self-Directionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมด้อย
Self-Esteem, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินตนเอง
Self-Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวก่อให้เกิดศักย์ไฟฟ้าขณะทำงานขึ้นเองได้
Self-Excitableไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร้าที่เกิดในเซลล์ของหัวใจ
Self-Excitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายได้เอง
Self-Healingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกหัดให้ผู้ป่วยมีความสามารถที่จะช่วยเหลือตน
Self-Help Developmental Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือช่วยตนเอง
Self-Help Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง
Self-Image, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดจำกัดในตัวของมันเอง
Self-Limitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบทำร้ายตนเอง
Self-Muitlationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถของตน
Self-Pacingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสำเร็จตามความนึกคิด
Self-Realizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกด้วยตนเอง
Self-Recordingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวความคิดในการพึ่งตนเอง
Self-Relianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตำหนิตนเอง
Self-Reproachไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ตอบสนองต่อเนื้อเยื่อของตนเอง
Self-Toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลา เทอซิกา; เซลลา เทอร์ซิกา, กะโหลกศีรษะ; เซลลา เทอร์ซิกา; กะโหลกศีรษะ; แอ่งเซลลาเตอร์ซิกา; บริเวณแอ่งเซลลา
Sella Turcicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลซัน, แชมพูเซลซัน, เซลซัน
Selsunไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมล็ด; อสุจิ, น้ำ; น้ำกาม, น้ำอสุจิ, น้ำเชื้อ, อสุจิ
Semenไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เชื้ออสุจิ, การวิเคราะห์น้ำกาม, การตรวจวิเคราะห์น้ำกาม
Semen Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในน้ำอสุจิ
Semen, Faultyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาคการศึกษา
Semesterไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาคการศึกษาแบบทวิภาค
Semester Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน
Semi Fowlerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งเนื้อร้าย
Semi Malignancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซมิเพอรมิเอเบิล
Semi Permeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกึ่งปิด
Semi-Blind Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟสเกลกึ่งลอการิทัม
Semi-Logarithmic Scale Line Graphไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นหัวใจไทรคัสปิดเสื่อมสมรรถภาพ
Semi-Lunar Incompetenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเซมิ-เมมเบรโนซัส
Semi-Membranosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาปริมาณอย่างคร่าวๆ
Semi-Quantitative Determinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะกึ่งแข็งกึ่งเหลว, กึ่งแข็ง, ลักษณะยืดหยุ่นได้และนิ่ม, ของเหลวกึ่งแข็ง
Semi-Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งสังเคราะห์
Semi-Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นลายมือขาด
Semian Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครืองมือกึ่งอัตโนมัติ
Semiautomationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซมิคาร์บาไซด์
Semicarbazidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซมิคาร์บาโซน
Semicarbazonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซมิเซอร์คูลาร์ แคนัล, หู; หลอดกึ่งวง
Semicircular Canalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่รู้สติ, หมดสติอย่างอ่อน, เกือบหมดสติ, ไม่ค่อยรู้สติ, กึ่งหมดสติ
Semicomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำ
Semiconductor Diodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำ, กึ่งตัวนำ, สารกึ่งตัวนำ
Semiconductorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งอนุรักษ์
Semiconservativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอข้อหัวเข่าครึ่งทาง, ท่าครึ่งงอครึ่งเหยียด
Semiflexedไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่างอเล็กน้อย
Semiflexionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนพักในท่าที่ถูกต้อง, ท่านอนพักที่ถูกต้อง
Semifowler's Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเหลว, ค่อนข้างเหลว
Semiliquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษเซมิล๊อก
Semilogไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราพกึ่งลอการิทัม
Semilogarithmic Scale Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปพระจันทร์เสี้ยว
Semilunarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเซมิลูนาร์
Semilunar Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเซมิลูนาร์
Semilunar Cartilagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นเซมิลูนาร์
Semilunar Valvesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะรูปครึ่งวงกลม
Semilunar-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
Semimembranosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำอสุจิเคลื่อนในเวลากลางคืนฝันเปียก
Seminal Emissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำกาม, น้ำอสุจิ, น้ำเชื้อเพศ
Seminal Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจน้ำอสุจิ
Seminal Fluid Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำกามผิดปกติ
Seminal Fluid, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำกามปกติ
Seminal Fluid, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำอสุจิ, ถุงเก็บ; ถุงผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ; เซมินอลเวสิเคิล; ถุงเก็บอสุจิในชาย; เซมินัลเวซิคัล; เซมินัลเวซิเคิล; ถุงเก็บน้ำเชื้อเพศ; ถุงเซมินัส; ท่อพักน้ำเชื้อ; ถุงน้ำกาม; ถุงน้ำอสุจิ; ถุงเก็บน้ำเชื้อ
Seminal Vesiclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมกลุ่มย่อย
Seminarไม่ระบุศัพท์บัญญัติสร้างตัวอสุจิ
Seminiferousไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อเซมินิเฟอรัส
Seminiferous Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างตัวอสุจิน้อยลง
Seminiferous Tubule Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเซมินิเฟอรัส, หลอดผลิตอสุจิ, ท่อเซมินิเฟอรัส, ท่อส่งอสุจิ, หลอดสร้างอสุจิ, เซมมินิฟอรัสทุบูลส์, ท่อนำน้ำกาม
Seminiferous Tubulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซมิโนมา
Seminomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเยื่อ
Semipermeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกึ่งปริมาณวิเคราะห์, เชิงกึ่งปริมาณ, การตรวจดูปริมาณ, การตรวจทางชีวเคมีคร่าวๆ
Semiquantitativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุมูลเซมิควิโนนอิสระ
Semiquinone, Free Radicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบกึ่งแข็ง
Semirigidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งของแข็ง, กึ่งแข็งกึ่งเหลว, สารกึ่งแข็ง, ค่อนข้างแข็ง, ข้นขึ้น
Semisolidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะอ่อนนุ่มและเป็นมูลโค
Semisolid Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติง่วงนอน
Semisomnolenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งสังเคราะห์
Semisyntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเซมิ-เทนดิโนซัส, กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
Semitendinosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะที่รีบด่วนพอสมควร
Semiurgent Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้สื่อสาร
Sendersไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเนซิโอ
Senecioไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซเนกา
Senegaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะไม่เป็นสุขในคนชรา
Senile Agitated Statesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมโทรมตามอายุ
Senile Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมื่อแก่ฟันหลุดหมดแล้ว, วัยชรา
Senilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะขามแขก
Sennaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนโนคอท
Senokotไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึก, การรับความรู้สึก, การรับสัมผัส, ระบบรับความรู้สึก, รับความรู้สึก
Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
Sensation Loss, Dissociatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกแน่น
Sensation of Fullnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกว่าหนาวสั่นหรือสะท้าน
Sensation, Chillingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเย็น
Sensation, Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้ความรู้สึก
Sensation, Conscious Level ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจความรู้สึก
Sensation, Corticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกจากภายนอก
Sensation, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกทั่วไปของร่างกาย, ความรู้สึกทั่วๆ ไป
Sensation, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการชา
Sensation, Impairment ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บหลอน
Sensation, Phantomไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกท่าทาง
Sensation, Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสัมผัสทางเพศสัมพันธ์
Sensation, Sexualไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมผัสร่างกาย
Sensation, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกที่บอกได้
Sensation, Subjectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสัมผัส, ประสาทสัมผัสบนผิวหนัง
Sensation, Tactileไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมผัสอุณหภูมิ
Sensation, Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกเหมือนมีคลื่น ๆ มากระทบ, รู้สึกเหมือนมีคลื่นมากระทบ, ความรับรู้การสั่นสะเทือน
Sensation, Vibrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับความรู้สึกจากอวัยวะภายใน
Sensation, Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกอุ่น
Sensation, Warmไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสำนึก
Senseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกด้านใน
Sense Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกรับรู้
Sense of Awarenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้องการมีเจ้าของและเป็นเจ้าของ, ความรู้สึกเป็นเจ้าของ, ความต้องการให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
Sense of Belongingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำนึกในเรื่องชื่อเสียงของตนเอง
Sense of Identityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำนึกของความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
Sense of Initiativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเจ็บปวด
Sense of Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมั่นคงปลอดภัย
Sense of Securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง
Sense of Selfไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้กลิ่นต่างๆ
Sense of Smellไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้รส
Sense of Tasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ด้วยความสบาย
Sense of Well Beingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับความรู้สึก, อวัยวะรับสัมผัส
Sense Organsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของอวัยวะรับความรู้สึก
Sense Organs, Diseases of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกิดจากอวัยวะในเนื้อเยื่อชั้นลึกใต้ผิวหนัง
Sense, Deep Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสัมผัสอิปิไครติค
Sense, Epicriticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกิดที่บริเวณผิวหนังภายนอก, ตัวกระตุ้นที่อยู่ภายนอกร่างกาย
Sense, Exteroceptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย, การรับความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
Sense, Kinestheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมผัสทางเมคานิค
Sense, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสัมผัสเชิงกล
Sense, Mechanoreceptive Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณประสาทเกี่ยวกับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อและ
Sense, Muscle and Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกในการกำหนดท่าทาง, ความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัว, ความรู้สึกท่าทาง, ความรู้สึกตำแหน่งของร่างกาย, ความรู้สึกเกี่ยวกับตำแหน่ง
Sense, Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกี่ยวกับจังหวะ
Sense, Rhythmicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับความรู้สึกของร่างกาย
Sense, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกที่เป็นชนิดพิเศษ
Sense, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิ
Sense, Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิ, สัมผัสอุณหภูมิ
Sense, Thermoreceptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสั่น, ความรู้สึกเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน, ความรู้สึกสั่นสะเทือน, ความรู้สึกเกี่ยวกับการสะเทือน
Sense, Vibrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสั่นสะเทือน, ความรู้สึกทางไวเบรตอรี
Sense, Vibratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกิดจากอวัยวะภายใน
Sense, Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกว่าไร้ความหมาย
Senselessไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทรับสัมผัส
Sensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่รับความรู้สึก
Sensibility Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมผัสชั้นลึก
Sensibility, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติไว, ไวต่อการสัมผัส, ความไว, ว่องไว, อาการไว, มีความไว
Sensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสีที่ไวต่อแสงสี, สารไวต่อแสง
Sensitive Pigments, Colorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไวในการทดสอบ, ความไวต่อการกระตุ้น, ความไว, ความไวสูง, ความเร็ว, ภูมิไว, ความรู้สึกไหวเร็ว
Sensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแพ้
Sensitivity Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความไว, ตรวจความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ, การพิสูจน์ความไวของยาต่อเชื้อ, การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ
Sensitivity Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบสารที่ทำให้เกิดการแพ้
Sensitivity Testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไวของเซลล์
Sensitivity, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิไวข้ามพวก
Sensitivity, Crossไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่รับสัมผัสจากร่างกายและอวัยวะภายใน
Sensitivity, Somatic and Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไวของการทดสอบทางสถิติ
Sensitivity, Statisticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมผัสเบาๆ
Sensitivity, Tactileไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก่อภูมิแพ้
Sensitizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้, การแพ้, การเซ็นซิไทเซชัน, การกระตุ้น, กระตุ้น
Sensitizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่รับรู้การกระตุ้น
Sensitization Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการแพ้
Sensitization Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อภูมิไว, เกิดภูมิแพ้, กระตุ้น
Sensitizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อภูมิไวเกิน, ไว, ถูกกระตุ้น, การกระตุ้น, กระตุ้น, การไวต่อ
Sensitizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ง่าย
Sensitizers, Highlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ที่มีอำนาจสูง
Sensitizing Agents, Powerfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแพ้
Sensitizing Tendencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณตรวจสอบ
Sensor Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเซนเซอร์
Sensor Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
Sensori-Motor Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกและการเคลื่อนไหว
Sensorimotorไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการรับรู้การสัมผัสและการเคลื่อนไหว
Sensorimotor Integrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบรับความรู้สึกและระบบเคลื่อนไหว
Sensorimotor Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทความรู้สึก
Sensoriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรับรู้
Sensorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้สึกด้วยประสาททั้ง 5, ประสาทรับความรู้สึก
Sensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์กลางรับความรู้สึก
Sensory Areasไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึก
Sensory Areasไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทแขนงเกี่ยวกับความรู้สึก
Sensory Branchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รับความรู้สึก
Sensory Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ประสาทรับความรู้สึก
Sensory Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกสมองบริเวณรับความรู้สึก
Sensory Cortexไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสัมผัมเสื่อม, ประสาทสัมผัสขาดการกระตุ้น, การขาดสิ่งกระตุ้นจากอวัยวะรับความรู้สึก
Sensory Deprivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งกระแสประสาท
Sensory Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกต่าง ๆ
Sensory Disturbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการรับรู้ความรู้สึก
Sensory Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับความรู้สึก
Sensory Elementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความรู้สึก
Sensory Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยประสาทรับความรู้สึก
Sensory Fasciculusไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกที่จะส่งผ่านมือและแขนเทียมไปสู่สมอง
Sensory Feedbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทรับความรู้สึก, ระบบประสาทสัมผัส, เส้นใยประสาทรับความรู้สึก, ใยประสาทที่รับความรู้สึก, เส้นประสาทรับความรู้สึก
Sensory Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่การรับความรู้สึก, การรับสัมผัส
Sensory Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่เกี่ยวกับรับความรู้สึกเข้าไปในระบบประสาท
Sensory Function, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึก
Sensory Functionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนสัมผัส
Sensory Hairsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยังมีความรู้สึกต่างๆดีอยู่
Sensory Impairment, Suspendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่รับกระแสประสาท, กระแสความรู้สึก, กระแสประสาทรับความรู้สึก
Sensory Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รับรู้สิ่งที่สัมผัส, ไม่รับรู้ต่อสิ่งสัมผัส,
Sensory Inattentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสดงท่ารับรู้ต่อการเร้าประสาทรับความรู้สึก, สิ่งนำเข้าเกี่ยวกับการรู้สึก
Sensory Inputไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมผสานประสบการณ์ความรู้สึก
Sensory Integrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการขบวนการรับรู้
Sensory Integrative Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับที่เสียความรู้สึก
Sensory Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสียของความรู้สึกต่าง ๆ หมด
Sensory Loss, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเสียทางประสาทเกี่ยวกับการรับความรู้สึกต่าง
Sensory Loss, Dissociatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว
Sensory Motorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทรับความรู้สึก, เส้นประสาทนำความรู้สึก, เส้นประสาทที่รับความรู้สึก, ประสาทรับความรู้สึก, เส้นประสาทที่นำความรู้สึก, ผิวหนัง, ประสาทรับความรู้สึกจากสิ่งที่มากระตุ้น, เส้นประสาทสำหรับนำความรู้สึก
Sensory Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทสัมผัส
Sensory Nerve Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิ่งไปบนประสาทรับความรู้สึก
Sensory Nerve Conductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทรับความรู้สึก
Sensory Nerve Involvementไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะความรู้สึก, อวัยวะรับความรู้สึก
Sensory Organsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับทราบความรู้สึกต่างๆของร่างกาย, วิถีประสาทสัมผัส, ทางผ่านที่เกี่ยวกับความรู้สึก, ทางเดินประสาทนำความรู้สึก, ประสาทที่ทำหน้าที่รับสัมผัส
Sensory Pathwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีประสาทสัมผัสที่สำคัญ
Sensory Pathway, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้ถึงสัมผัสต่าง ๆ, การรับรู้ประสาทสัมผัส
Sensory Perceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่เกี่ยวกับความรู้สึก
Sensory Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับความรู้สึกชนิดพิเศษ
Sensory Receptors, Specializedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรับที่มีรูปร่างจำเพาะ
Sensory Receptors, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากเส้นประสาทความรู้สึก
Sensory Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเร้า
Sensory Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บปวดหรือชา
Sensory Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทสัมผัส, ระบบรับความรู้สึก, ระบบความรู้สึก, ระบบทางเดินเส้นประสาทนำความรู้สึกเข้าสู่ประสาท, ระบบประสาทรับความรู้สึก
Sensory Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณศูนย์กลางรับความรู้สึกสัมผัสต่างๆ
Sensory System, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติวีถีประสาทรับความรู้สึก
Sensory Tractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบรับรู้และแยกแยะ
Sensory-Discriminative Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมยราบ
Sentitive Plantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนทริล
Sentrilไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกสาร, การละจากกัน, การพลัดพราก, การแยก
Separationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบของการแยก
Separation Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเชิงมุม
Separation, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกลอกตัวไม่ครบ
Separation, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแยกสกัด
Separatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟฟาเดกซ
Sephadexไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อ, เลือดเป็นพิษ, โรคติดเชื้อรุนแรง, การติดเชื้อในกระแสโลหิต, ติดเชื้อ, การติดเชื้อง่าย, ภาวะโลหิตเป็นพิษ
Sepsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะติดเชื้อในบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
Sepsis, Burn Woundไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในทารกแรกเกิด
Sepsis, Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้ออย่างรุนแรง, เซฟสิสอย่างรุนแรง
Sepsis, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อของบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกทั่วร่างกาย
Sepsis, Wound, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนัง, แยกเป็นแผ่นๆ, ผนังกั้น
Septaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกั้นจมูกเป็นกระดูกอ่อน
Septal Cartilageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกทะลุของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง
Septal Rupture, Interventricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังด้านใน
Septal Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติมดลูกผิดปกติ
Septateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรามีผนังกั้น
Septate Myceliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวของแบคทีเรียไม่ให้ขาดออกเป็นท่อนๆ
Septationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดเป็นพิษจากเชื้อ; เซปติซีเมีย, เลือดเป็นพิษ; เซ็ปติซิเมีย; เลือดติดเชื้อ; โลหิตเป็นพิษ; พิษในเลือด; โรคโลหิตเป็นพิษ; การติดเชื้ออย่างรุนแรง; การติดเชื้อในกระแสโลหิต; เสพติซีเมีย; เลือดเป็นพิษ; ติดเชื้อโรคเข้ากระแสโลหิต; การติดเชื้อในกระแสเลือด; การติดเชื้อในเลือด; เชื้อเข้าโลหิต; ติดเชื้อในกระแสเลือด; เชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสโลหิต; การติดเชื้อในกระแสโลหิต; เซปติกซีเมีย; เชื้อแบคทีเรียกระจายทั่วไปในเลือด; บาดทะพิษ; การติดเชื้อในเลือด; พิษเน่าในเลือด; เซ็บติคซิเมีย; การมีเชื้อในโลหิต
Septicemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในเลือดอย่างเฉียบพลัน, เลือดเป็นพิษเฉียบพลัน
Septicemia, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะเส็พติสิเมีย
Septicemia, Bacteroidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดเป็นพิษในเด็กแรกคลอด
Septicemia, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในเลือดค่อนข้างเฉียบพลัน
Septicemia, Subacuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในเลือด
Septicemic Spreadไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซบโทจอด
Septojodไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแบ่งช่องจมูก, ผนังกั้นจมูก
Septumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกรอง, ผนังกั้น, สันพังผืด
Septumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองไม่มีเซพตัมเพลลูซิดัมมาแต่กำเนิด
Septum Pellucidum, Agenesis ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นที่ 1, ผนังกั้นที่หนึ่ง
Septum Primumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นที่ 2
Septum Secundumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกั้นระหว่างถุงลม
Septum, Interalveolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นเวนตริเคิล, ผนังกั้นกลางระหว่างห้องของหัวใจ
Septum, Interventricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นเวนตริเคิลถูกปิด
Septum, Interventricular, Closedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนัสของผนังกั้นเวนตริเคิล, ส่วนที่เป็นแผ่นบาง
Septum, Membranousไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นกล้ามเนื้อ
Septum, Muscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่มีแผ่นพังผืดตามขวาง
Septum, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำดับ, ความต่อเนื่องตามลำดับ, ลำดับ
Sequenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถทำอะไรเป็นขั้นตอนติดต่อกัน
Sequence of Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน
Sequence of Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวซ้ำๆกัน
Sequence, Repeatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงลำดับ
Sequencingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดซีเควนเชียล, ตามด้วย, แบบซีเควนเชียล
Sequentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดซีเควนเชียล
Sequential Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาที่ติดต่อกัน
Sequential Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเลียนแบบธรรมชาติ
Sequential Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่แยกโลหะซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีออกไป, สารทำให้เกิดซีเควสเทรชัน, สารจับกับโลหะ, สารชีเควสเตอร์, สารจับไอออน
Sequestering Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเควสแทรนท์
Sequestrantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกออก, เศษกระดูกที่ตาย, การซีเควสเทรชัน
Sequestrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเควสเตรชันที่เกิดภายนอกปอด
Sequestration, Extralobularไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเควสเตรชันที่เกิดภายในปอด
Sequestration, Intralobularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษกระดูกที่ตาย, เศษกระดูกตาย, ชิ้นกระดูกตาย, ชิ้นกระดูกที่ตาย, ซีเควสตรัม, การเกิดชิ้นกระดูกตาย
Sequestrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรา
Seraไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มวัว
Sera, Bovineไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มตัวอย่างควบคุม
Sera, Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บ 2 ครั้ง
Sera, Pairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมซีรัมตัวอย่างควบคุม
Sera, Pooled Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนวดรูปฟันเลื่อย
Serateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบกินยาติดต่อกันไป
Serial Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำดับเลขที่ของเอ็นซัยม์, เลขลำดับ
Serial Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบต่อเนื่อง
Serial Passageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุกรม
Seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอรีน, เซรีน, ซีรีน, เซอรีน, เซียรีน
Serineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มซีรีนโปรทีเอส
Serine Proteaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีโรเดอร์มาพิกเมนโตซุม
Seroderma Pigmentosumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยโรคทางเซรุ่ม
Serodiagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยการทดสอบจากน้ำเหลือง
Serodiagnostic Technicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลบวกไม่เปลี่ยนแปลง
Serofastnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปั่นซีโรฟิวส์
Serofugesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพด้วยเครื่องถ่ายเร็ว
Serographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางน้ำเหลือง
Serologic Techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาภูมิต้านทานในเลือด, การทดสอบทางซีโรโลยีย์
Serologic Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจแอนติบอดีย์ในซีรั่ม
Serological Diagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา
Serological Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาแอนติบอดีย์ในน้ำเหลือง, การทดสอบทางเซอโรโลยี, การตรวจปฏิกิริยาทางน้ำเหลือง, การทดสอบทางเซอโรโลยีย์
Serological Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาเซรุ่ม, น้ำเหลืองวิทยา, การวินิจฉัยทางน้ำเหลือง, น้ำเหลือง, การทดสอบภูมิคุ้มกันในน้ำเหลือง, การตรวจน้ำเหลือง, ซีโรโลจี, การตรวจทางน้ำเหลือง
Serologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจทางน้ำเหลือง, การทดสอบน้ำเหลือง
Serology Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองขังใต้แผล
Seromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลลบเทียม
Seronegativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำช้ำเลือดช้ำหนอง
Seropurulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังมดลูกชั้นนอก, ผิวด้านนอก, เนื้อเยื่อคลุมหลอดมดลูก, ผิวนอก, เยื่อบุช่องท้อง, เซอโรซา, เยื่อบุชั้นนอก, เยื่อบุเซโรซ่า, เยื่อบางๆ, ซีโรซา
Serosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นของเซลล์ที่บุผิวของมดลูก
Serosal Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นน้ำเหลืองปนเลือด
Serosanguineousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบจากสารเคมี
Serositisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโรโทนิน, สาร; ซีโรโทนิน; เซอโรโทนิน; ซีโรโตนิน; เซโรโทนิน; เซโรโตนิน; ซ๊โรโทนิน; เซอโรโตนิน
Serotoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต้านเซโรโตนิน, สารต้านเซอโรโทนิน, สารต้านซีโรโทนิน
Serotonin Antagonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่คล้ายกับซีโรโทนิน
Serotonin Homologsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาโบไลท์ของซีโรโทนิน
Serotonin Metabolitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงอัณฑะ
Serotumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อชนิดย่อย, ซีโรทัยบ์,
Serotypesไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดใส, ใส, น้ำใส, สารที่มีเมือกน้อยๆ
Serousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสลายของไขมัน
Serous Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุผิวภายในร่างกาย
Serous Cavitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมซีรัส
Serous Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเซรัส, เยื่อชั้นในสุดซึ่งเป็นแผ่นบางใส, ผนังเยื่อบุ
Serous Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำซีรัสชนิดมีเยื่อบุยื่นเป็นนิ้วมือ
Serous Papillary Cystadenamaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวซีรัสด้านหลัง
Serous Surface, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเลือดปนน้ำเหลือง
Serousan Guinous Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอพาซิล
Serpasilไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นฟันเลื่อย
Serrated Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาปิดที่มีลักษณะหยักเป็นฟันปลา
Serrated Faced Twisting Lidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะฟันเลี่อย, บางไม่มีหยัก
Serrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อด้านในของรักแร้
Serratus Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเซอร์โตไลเซลล์
Sertoli Cell Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เซอร์โทไล
Sertoli Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟอกถู
Serubbingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลือง, น้ำเลือด, เซรัม, ซีรัม, ส่วนเหลวของโลหิต, เลือด, ซีรั่ม, เซรุ่ม, ซีรุ่ม, เซรั่ม, ซีรัม, น้ำเหลือง, ส่วนเหลวของโลหิต, ซี่รั่ม, น้ำเลือด
Serumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมแอลบูมิน, เซรุ่มอัลบูมิน, ซีรัมอัลบูมีน, เซรุ่มแอลบูมิน, ซีรั่มแอลบูมิน
Serum Albuminไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มจากวัว, เซรุ่มแอลบูมินของวัว
Serum Albumin, Bovineไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มแอลคาไลน์ฟอสฟาเทสต์
Serum Alkali Phosphataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนระหว่างกรดอะมิโนในเลือด
Serum Amino Acid Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มแอสคอร์บิคแอซิด
Serum Ascorbic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มบีสิบสอง
Serum B 12ไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มซี-เปปไทด์
Serum C-Peptideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมแคลเซียม
Serum Calciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมในซีรั่ม
Serum Calcium Concentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มแคโรตีน
Serum Caroteneไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของเซรุ่ม
Serum Concentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองที่มีแอนติบอดี
Serum Containing Antibodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มโฟเลท
Serum Folateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซรุ่มโกลบุลิน, เซรุ่มโกลบูลิน, ซีรัมกล็อบบูลิน
Serum Globulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมกล็อบบูลิน, การตรวจแอนตีบอดี้ในซีรั่ม
Serum Groupingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความข้นหนืดของซีรั่ม
Serum Hyperviscosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมอิมมูนโนโกลบูลิน
Serum Immunoglobulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มอินออร์กานิคฟอสฟารัส
Serum Inorganic Phosphorusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบพื้นฐานโดยธรรมชาติ
Serum Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มออสโมลาริตี้
Serum Osmolarityไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมโปรตีนอีเลคโตรโฟเรซิส
Serum Protein Electrophoresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมโปรตีน
Serum Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มซิคเนส, การแพ้ซีรั่ม
Serum Sicknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะกับร่างกายโดยตรงโดยใช้ซีรั่ม
Serum Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มแคลเซี่ยม
Serum Total Calciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ซีรั่มทรานส์อะมิเนส, ซีรั่มทรานส์อามีนเนส
Serum Transaminasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในช่องคลอดซึมออกมาจากเส้นเลือดฝอยในผนังช่องคลอด
Serum Transudatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มไวตามีนเอ
Serum Vitamin Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำของซีรั่ม
Serum Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจาะเลือดในระยะแรกของโรค, ซีรั่มของผู้ป่วยระยะเริ่มมีอาการของโรค, ซีรั่มที่เจาะจากคนไข้ในตอนเริ่มป่วย
Serum, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมที่ทราบค่า
Serum, Assay Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มในตอนฟักฟื้น, ซีรั่มระยะฟื้นจากโรค
Serum, Convalescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติซึรั่มที่ปราศจากฮอร์โมน
Serum, Hormone Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มของม้า, ซีรัมจากม้า
Serum, Horseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้น้ำเหลืองที่มีภูมิคุ้มกัน, การใช้ซีรั่ม, ให้ทั้งวัคซีนและซีรั่ม
Serum, Hyperimmuneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮเปอร์อิมมูนซีรัม
Serum, Hyperimmunedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมมีสีเหลืองจัด
Serum, Ictericไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มผู้ป่วย
Serum, Inactivatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองระเหยแห้ง
Serum, Lyophilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มขุ่นเป็นเหมือนนม
Serum, Milkyไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มที่ให้ผลลบ
Serum, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองปกติ
Serum, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ซีรั่ม 2 ครั้ง
Serum, Pairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มที่ห้องปฏิบัติการเตรียมเอง
Serum, Pooledไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มที่ให้ผลบวก
Serum, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมที่ไม่ทราบค่า
Serum, Unassayed Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซรุ่มทั้งหมด
Serum, Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมเบตาไลโปโปรตีน
Serum-Beta-Lipo Proteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับน้ำเหลือง
Serumcidal Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรัมโปรตีน
Serumproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่มือการซ่อม, คู่มือการซ่อมแซมเครื่อง
Service Manualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพอใจในบริการ
Service Satisfactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเป้าหมายของบริการ
Service Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริการ
Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริการเชิงรุก, งานบริการในเชิงรุก
Services, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการกับผู้ป่วยโดยตรง, การให้บริการด้านกิจกรรมบำบัดโดยตรง
Services, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้บริการชนิดตั้งรับ
Services, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการพิเศษเฉพาะ
Services, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้บริการก่อนจำหน่าย
Services, Termination ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอร์โวคอนโทรล
Servo Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันงา
Sesame Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเซซามอยด์
Sesamoid Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติงาดำ
Sesamun Indicumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบแบนราบ, ขยายฐานกว้าง, เป็นก้อนแบน, คอคอด, ก้านซูสปอร์, ขั้วแบนใหญ่
Sessileไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดก้านสั้น
Sessile Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเวลา
Sessionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมใหญ่
Session, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
Sesters, Electricไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุด
Setไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับอุณหภูมิ, จุดกำหนด
Set Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข็งตัว
Set upไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือชนิดที่ทำสำเร็จรูปซึ่งสะอาดปราศจากเชื้อ
Set, Disposable, Sterileไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนวดรูปขน
Setaceousไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนเส้นใหญ่ๆ, ขน
Setaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวฟ่าง
Setaria Italicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมพร้อมจะปฏิบัติงาน
Settingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางข้อจำกัด
Setting Limitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาแข็งตัว
Setting Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดที่นั่งในการอภิปราย
Setting, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกตะกอน
Settlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการนอนตัว
Settling Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกตะกอนลงอย่างเป็นอิสระต่อกัน
Settling, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮั่งชึ้งเช่า
Seutellaria Indicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรุนแรง, เป็นมาก
Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นรุนแรง
Severe Degreeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่เป็นรุนแรง
Severe Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบรุนแรงที่เกิดในเด็กแรกเกิด
Severe Neonatal Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรุนแรงขนาดปานกลาง
Severe, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการค่อนข้างรุนแรง
Severe, Moderatelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร้ายแรง, ความรุนแรง, ความรุนแรงของอาการ
Severityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซวิน
Sevinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปฏิกูล
Sewageไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามารมณ์, เพศ
Sexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยทางเพศ
Sex Aidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศและอายุ
Sex and Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหมาะสมกับเพศ
Sex Appropriatenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำหนดเพศให้ทารก
Sex Assignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
Sex Attitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, พฤติกรรม; พฤติกรรมทางเพศ
Sex Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์, พฤติกรรมทางเพศ
Sex Behavior, Animalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สืบพันธุ์
Sex Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สืบพันธุ์
Sex Cells, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมเรื่องเพศ
Sex Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางเพศทุติยภูมิ
Sex Character, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, ลักษณะเฉพาะ
Sex Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะประจำเพศขั้นที่หนึ่ง
Sex Characteristics, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเพศภายนอกชั้นสอง
Sex Characteristics, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะการเจริญทางเพศทุติยภูมิ, ลักษณะเฉพาะเพศขั้นที่สอง, ลักษณะเพศขั้นที่สอง, การตรวจลักษณะเพศภายนอก
Sex Characteristics, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครมาตินเพศ; เพศ, โครมาติน; โครมาตินประจำเพศ; โฆรมาตินเพศ
Sex Chromatinไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโฆรมาตินเพศ
Sex Chromatin Determinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, ความผิดปกติของโครโมโซม; โครโมโซมเพศผิดปกติ
Sex Chromosome Abnormalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, โครโมโซม; โฆรโมโซมเพศ; โครโมโซมเพศ; โครโมโซมที่บอกเพศ
Sex Chromosomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครโมโซมเพศชั้นสอง
Sex Chromosomes, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงหวี
Sex Combไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
Sex Conductไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซ็กคอร์ดสโตมาลทูเมอร์
Sex Cord Stromal Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ
Sex Counselingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปรารถนาทางเพศ
Sex Demandไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางเพศ
Sex Desireไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, การตรวจสอบ; เพศ, การกำหนด; การกำหนดเพศของทารกในครรภ์
Sex Determinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาเพศของทารกก่อนคลอด
Sex Determination, Prenatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศ
Sex Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, ความผิดปกติของการแยก
Sex Differentiation Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, ความผิดปกติ; พฤติกรรมทางเพศผิดปกติ
Sex Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝันทางเพศ
Sex Dreams, Nocturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังผลักดัน, ความต้องการทางเพศ, ความรุนแรงของอารมณ์เพศ
Sex Driveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, ศึกษา; เพศศึกษา
Sex Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมเพศศึกษาในโรงเรียน
Sex Education Program, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกทางเพศ
Sex Expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, ปัจจัยเกี่ยวกับ
Sex Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดงตามตัว, ผื่นแดง
Sex Flushไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำหน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเพศ
Sex Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเพศ
Sex Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมชนิดต่างๆที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์
Sex Glands, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, ฮอร์โมนส์; เพศฮอร์โมนส์; ฮอร์โมนเพศ
Sex Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนเพศจากต่อมหมวกไต
Sex Hormones, Adrenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนเพศรวมกัน
Sex Hormones, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขวิทยาทางเพศ
Sex Hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกลักษณ์เกี่ยวกับเพศ
Sex Identityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้เรื่องเพศ
Sex Informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาส่งเสริมความรู้เรื่องเพศและเพศศึกษาแห่งประเทศ
Sex Information and Education Councilไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามวิปริต
Sex Inversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ
Sex Knowledgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, คู่มือ
Sex Manualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยสุกทางเพศ
Sex Maturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุฒิภาวะทางเพศ
Sex Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ
Sex Misconceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศทุติยภูมิ
Sex Organs, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศปฐมภูมิ
Sex Organs, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศทุติยภูมิ
Sex Orgasm, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามวิตถาร
Sex Perversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเล่นเพศ, การเล่นทางเพศ
Sex Playไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางเพศ
Sex Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศ, อัตราส่วน; อัตราส่วนเพศ; อัตราส่วนระหว่างเพศ; อัตราส่วนชายต่อหญิง
Sex Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
Sex Relationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตีรอยด์เพศ, ฮอร์โมนทางเพศ
Sex Steroidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลรักษาความผิดปกติทางเพศ
Sex Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบทางเพศ
Sex Typingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศกำกวม
Sex, Ambiguousไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมทางเพศแบบสำส่อน
Sex, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศเดียว
Sex, Oneไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางพันธุกรรมและเพศ
Sex-Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์, เซกซ์ลิงค์รีเซสซิฟ
Sex-Linked Recessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเพศวิทยา, นักเพศศาสตร์
Sexologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศศาสตร์
Sexologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางเพศ, พฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ
Sexual Abnormalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงดเว้นการร่วมเพศในระยะที่สตรีอยู่ในระหว่างไข่สุก
Sexual Abstinence, Periodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำทารุณทางเพศ
Sexual Abuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติทางเพศ, การมีเพศสัมพันธ์, กามกิริยา
Sexual Actไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวในเรื่องเพศ
Sexual Adjustmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์
Sexual Affairsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบใช้ทวารหนักของคู่นอนประกอบกิจกรรมทางเพศ
Sexual Analismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถูกประทุษฐกรรมทางเพศ
Sexual Assaultไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมทางเพศ
Sexual Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของลักษณะเฉพาะเพศขั้นที่สอง
Sexual Character, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางเพศทุติยภูมิ, การพัฒนาของลักษณะเฉพาะทางเพศครั้งที่ 2
Sexual Characteristics, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความประพฤติทางเพศ
Sexual Conductไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพศสัมพันธ์, การมีเพศสัมพันธ์
Sexual Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางเพศ
Sexual Desireไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางเพศ
Sexual Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของพัฒนาการทางเพศขั้นทุติยภูมิ
Sexual Development, Abnormal Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจริญเติบโตทางเพศในด้านร่างกาย
Sexual Development, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ, ประพฤติผิดทางเพศ, ความผิดปกติทางเพศ, กามวิปริต
Sexual Deviationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาสู่ความเป็นเพศชายและหญิง
Sexual Differentiation Male and Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกำกวมทางเพศ
Sexual Differentiation, Ambiguousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแสดงเพศที่เด่นชัด
Sexual Dimorphismไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางเพศ
Sexual Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางเพศ
Sexual Driveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางเพศ, ความบกพร่องทางเพศ, ร่างกายทำหน้าที่ทางเพศผิดปกติ
Sexual Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่อลักษณะจำเพาะเพศขั้นที่สอง
Sexual Effect, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสบการณ์ทางเพศ
Sexual Experienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบพันธุ์
Sexual Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ
Sexual Growth and Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพอนามัยทางเพศ
Sexual Health Serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกลักษณ์ทางเพศ
Sexual Identityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่บรรลุวุฒิภาวะทางเพศ, การเจริญเติบโตช้าของอวัยวะเพศ
Sexual Immaturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉยเมยเรื่องเพศ
Sexual Indifferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งอารมณ์ทางเพศ
Sexual Inhibitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญาณทางเพศ
Sexual Instinctไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ
Sexual Intercourseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมบูรณ์ทางเพศ, การเป็นหนุ่มสาว, วุฒิภาวะทางเพศ, การสุกถึงขีดทางเพศ
Sexual Maturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางเพศเต็มที่ก่อนวัยอันสมควร
Sexual Maturation, Precociousไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสุขทางเพศ, การเจริญเต็มขั้นทางเพศ, การสืบพันธุ์
Sexual Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ชายที่กระทำผิดทางเพศ
Sexual Offenders, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทมีความสุขทางเพศจากการใช้ปาก
Sexual Oralismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลดเปลื้องทางเพศ
Sexual Outletไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่นอน
Sexual Partnersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามวิตถาร
Sexual Perversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยอันควรในหญิงชนิดแท้
Sexual Precocity, Constitutionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกทางเพศสัมพันธ์
Sexual Relationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางเพศ, การโต้กระตุ้นทางเพศ
Sexual Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประพฤติตนตามบทบาทของเพศที่ตนชอบ
Sexual Roleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบมีเพศ
Sexual Sporeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอวัยวะสืบพันธุ์
Sexual System, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรื่องเพศ
Sexualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะความเป็นเพศของมนุษย์
Sexuality, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเพศสัมพันธ์แผนใหม่
Sexually Behavior, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคที่ถ่ายทอดทางเพศ, กามโรค, โรคที่ติดต่อทางการสัมผัสทางเพศโรคติดต่อโดยการร่วมเพศ, โรคติดต่อที่เกิดจากการร่วมเพศสัมพันธ์
Sexually Transmitted Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อผ่านทางความสัมพันธ์ทาง
Sexually Transmitted Diseases, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเซซารี
Sezary Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของซีซารี
Sezary's Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของซีซารี
Sezary's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนที่แบบแรเงา
Shading Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดสีจาง
Shadow-Plaqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาเป็นจุด
Shadows, Acinarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงารอยโรคที่น่าสงสัย
Shadows, Suspiciousไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนลำตัวขององคชาต
Shaftไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท่ง, แท่งกระดูก, ลำ, ลำตัวของกระดูกชนิดยาว, ตัวกระดูก, ด้าม, ส่วนขนที่ยื่นเหนือผิวหนัง
Shaftไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นเส้นฝอยแบบขนกำมะหยี่
Shaggyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเขย่า
Shakersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเขย่าหลอดแก้ว
Shakers, Vortexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเขย่าแบบสองแขน
Shakers, Wrist-Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขย่า, สั่น
Shakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขย่า
Shaking Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขย่า
Shaking, Standardisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินน้ำมัน
Shaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอมเล็ก
Shallotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ตื้น
Shallownessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารหลอก
Sham Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนทรง
Shamanไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาย, ความรู้สึกอาย, ละอายใจ, อับอาย, ความละอาย
Shameไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงแต่งแชมพู, สารเพิ่มผลิตภัณฑ์แชมพู
Shampoo Additivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพู
Shampoosไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูผสมไข่
Shampoos with Eggไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูปรับพีเอชกรด
Shampoos, Acid Balancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูปรับสภาพกรด
Shampoos, Acid-Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอโรโซลแชมพู, แชมพูชนิดสเปรย์
Shampoos, Aerosolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูขจัดรังแค
Shampoos, Antidandruffไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูสำหรับเด็ก
Shampoos, Babyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูปรับสภาพกรด
Shampoos, Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูธรรมดา
Shampoos, Blandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูทำความสะอาด
Shampoos, Cleansingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูน้ำใส
Shampoos, Clear Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูปรับสภาพเส้นผม, แชมพูปรับสภาพผม
Shampoos, Conditioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูมีลักษณะเป็นเครื่องสำอาง
Shampoos, Cosmeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูครีมเพสท์, แชมพูครีมข้น
Shampoos, Cream Pasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูสำหรับผมแห้ง
Shampoos, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูไข่
Shampoos, Eggไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรตำรับแชมพู
Shampoos, Formulation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูเจล
Shampoos, Gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูลักษณะตัวหนอน
Shampoos, Granularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูเหลวใส
Shampoos, Liquid Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูครีมเหลว
Shampoos, Liquid Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูที่มีตัวยาสำคัญร่วมด้วย, แชมพูขจัดรังแค
Shampoos, Medicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูสำหรับผมธรรมดา
Shampoos, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูชนิดน้ำมัน
Shampoos, Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูสำหรับผมมัน
Shampoos, Oilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูประกายมุก
Shampoos, Pearly Lotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูผง
Shampoos, Powderไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูผง
Shampoos, Powderedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูครีมข้น, แชมพูครีมแข็ง
Shampoos, Solid Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูชนิดพิเศษ
Shampoos, Specialtyไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้าน
Shankไม่ระบุศัพท์บัญญัติซ่าวอืน
Shaoyinไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูป, รูปทรง, รูปร่าง
Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างและรูปแบบ
Shape and Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างและการเรียงตัว
Shape Arrangementไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างของร่างกาย
Shape to Whole Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกรูปร่าง
Shape, Identifyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวกระสุน
Sharapnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งใช้
Shareไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะร่วมกัน
Sharingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันตับปลาฉลาม
Shark-Liver Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาฉลาม
Sharksไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาฉลาม
Sharks, Dogfishไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดแบบเจ็บ, คม
Sharpไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิเปลี่ยนจากต่ำเป็นสูงสุดในวันถัดไป
Sharp Riseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคม
Sharpnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมสำหรับการโกน
Shaving Creamsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางสำหรับโกนหนวด, สิ่งปรุงสำหรับการโกน, การเตรียมเครื่องสำอางสำหรับโกนหนวด
Shaving Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางที่ใช้ขณะโกนหนวด
Shaving, Wetไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเฉือน
Shearไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงที่ผลักดันให้กระดูกเลื่อนไปข้างหน้า, ทำให้เกิดแรง
Shear Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชียร์เพลน
Shear Planeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชียร์สเทรง
Shear Strengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงที่ทำให้เกิดการไหล
Shear Stressไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบยิ่งคนยิ่งเหนียว, ลักษณะยิ่งคนยิ่งหนืด
Shear Thickening Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะยิ่งคนยิ่งเหลว
Shear Thining Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะยิ่งคนยิ่งเหลว, ระบบยิ่งคนยิ่งเหลว
Shear Thinning Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีด
Shear, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดใส
Shear-Thiningไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเฉือน
Shearingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของมดลูกลดลงอย่างกระทันหัน
Shearing Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาปิดสำหรับทดลอง
Shearing Lidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเฉือน, แรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่
Shearing Stressไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดด้วยวิธีกล
Shearing, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรไกรตัดเฝือก, กรรไกรใหญ่สำหรับตัดเฝือกใหญ่
Shears, Plasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอก, แผ่นเหงือกของงู, ผนังหุ้ม
Sheathไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกเปอรินิวราล
Sheath, Perineuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกที่อยู่โดยรอบหลอดเลือด
Sheath, Perivascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มปาก
Sheath, Proboscisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกหุ้ม
Sheath, Spicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกมาสู่กระแสเลือด
Shedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคราบงู
Shed Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกกะปริบกะปรอย
Shedding, Irregularไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ้าสีเขียว
Sheen, Metallicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกะ
Sheepไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงวันหนอนในแกะ
Sheep Blowflyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกะ, โรค
Sheep Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงวันเหาวัว
Sheep Kedsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงแกะที่มีแอนติบอดีเกาะอยู่เรียบร้อย
Sheep Red Blood Cells, Sensitizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างเป็นแผ่นลูกฟูก
Sheet Structure, Pleatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำลีรองเฝือก
Sheet Waddingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่น
Sheetsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นจีบ, แผ่นลูกฟูก
Sheets, Pleatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นยางรมควัน
Sheets, Smokedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวเป็นแผ่น
Sheets, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบหิ้ง
Shelf Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเชลล์
Shell Modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือก
Shell Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชลด์ไดร้ท์วู้ดพรีเซอร์เวทีฟ
Shelldrite Wood Preservativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกหอย 2 ชั้น
Shelled Coat, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์มีเปลือก, สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก
Shellfishไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกินอาหารทะเลแล้วเกิดเป็นพิษ
Shellfish, Paralyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกนอก
Shellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอยเต้าปูน
Shells, Coneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกน้ำ
Shells, Hydrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกขรุขระ
Shells, Pittedไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยป้องกันอวัยวะที่สำคัญๆซึ่งอยู่ภายในร่างกาย
Shelter Delicate Structuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงงานซึ่งมีที่พัก
Sheltered Workshopsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายหางโค้ง
Shepherd's Crook Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขางอโค้งลักษณะแบบไม้เท้าของคนเลี้ยงแกะ
Shepherd's Crook Deformityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายหุ้มกำบัง, บัง, เครื่องกำบัง
Shieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกำบัง, ปิดล้อม
Shieldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบหุ้มกำบังสาย
Shielding Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้เครื่องกำบังมากที่สุด
Shielding, Maximizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดหลังของงู
Shields, Dorsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาครอบพลาสติกใส
Shields, Plasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดท้องของงู
Shields, Ventralไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิฟฟ์เบส
Shiff Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิพฟ์เบส
Shiff's Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลื่อน, ทิศทาง, การเปลี่ยนที่, ย้ายที่
Shiftไม่ระบุศัพท์บัญญัติดึงขึ้นข้างบน
Shift Proximallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนไปทางด้านขวา, การเบ้ไปทางขวา
Shift to the Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิเกลลา, เชื้อบิดไม่มีตัว
Shigellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิเกลลา ดิย์สเอ็นเตอริเอ; ชิเกลลา ดีสเอนเตอเรีย, เชื้อ
Shigella Dysenteriaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการมีพิษต่อระบบประสาท
Shigella Dysenteriae Dysenteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิเกลลา ซอนเนอิ; ชิเกลลา ซอนเนอิ, เชื้อ
Shigella Sonneiไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิดไม่มีตัว, โรคบิด, บิด
Shigellosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเงา
Shinyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเย็บปากมดลูก
Shirodkar Operationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอดเสื้อเชิ๊ต
Shirt, Undressingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสั่น, การสั่นของกล้ามเนื้อ
Shiveringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุกด้วยไฟฟ้า
Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อค, ภาวะช็อค, ซ็อค, การช็อค, ล้มเหลว
Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันการกระเทือนหรือกระแทก
Shock Absorbing, Sufficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกตะลึงและไม่ยอมรับ
Shock and Denialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะแห่งช็อค
Shock Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคเกิดร่วมกับภยันตราย
Shock Associated with Traumaไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคทางสูติกรรม
Shock in Obstetricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคอย่างเฉียบพลัน
Shock Syndrome, Peracuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบด้วยความเย็นและความร้อน
Shock Testing, Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากภูมิแพ้, แพ้จนช็อค, อะนาฟัยแล็คติคช็อค, ช็อคหมดสติ, ช็อคเนื่องจากอาการแพ้สารโปรตีน, อนาฟัยแลคติคช็อค, อะนาฟัยแลกติคช็อค, ช็อคเนื่องจากการแพ้ยา, อนาไฟแลคติคช๊อก
Shock, Anaphylacticไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากการให้ยาสลบ
Shock, Anestheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากการขาดออกซิเจน
Shock, Anoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากการติดเชื้อ
Shock, Bacteremicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช็อคของหัวใจ, ช็อคจากหัวใจ, ช็อคจากโรคหัวใจ, ช็อคจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ, ช็อค
Shock, Cardiogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคเรื้อรัง
Shock, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากระบบไหลเวียนล้มเหลว
Shock, Circulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติช๊อคตัวเย็น
Shock, Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากจิตใจ
Shock, Emotionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช๊อคจากต่อมไร้ท่อ
Shock, Endocrinicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากเอนโดทอกซิน, ช็อคจากเอ็นโดท็อกซิน
Shock, Endotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากเลือดออก, ช็อคจากการเสียเลือด, ช็อคจากการตกเลือด
Shock, Hemorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคที่มีแรงต้านของหลอดเลือดสูง
Shock, High Resistantไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากเลือดมีน้ำตาลมาก
Shock, Hyperglycemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากภูมิไวเกิน
Shock, Hypersensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติช๊อคจากเลือดพร่องน้ำตาล
Shock, Hypoglycemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากการเสียเลือดหรือของเหลวในร่างกาย, ช็อคจากปริมาตรเลือดพร่อง, ช็อคจากการเสียเลือดเสียน้ำเป็นจำนวนมาก, ช๊อคจากปริมาตรเลือดน้อย
Shock, Hypovolemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากปริมาตรเลือดน้อย
Shock, Hypovolemicmไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากพร่องออกซิเจน
Shock, Hypoxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รู้สึกตัวเพราะมีอินซูลินมากไป, อินซูลินช็อค, อินซูลินในเลือดมากเกิน, หมดสติจากการได้รับอินซูลิน
Shock, Insulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว, ช็อคที่ไม่อาจกลับคืนดีได้, ช็อคไม่กลับคืนดีได้
Shock, Irreversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะช็อคแฝงอยู่
Shock, Latentไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคที่มีแรงต้านของหลอดเลือดต่ำ
Shock, Low Resistantไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครช็อค
Shock, Microไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคทางระบบประสาท, ช็อคจากระบบประสาท, ช็อคจากประสาท
Shock, Neurogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากระบบประสาทและสารในเลือด
Shock, Neurohumoralไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสโมติกซอค
Shock, Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคในระยะแรก
Shock, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติช๊อคที่ฟื้นได้
Shock, Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากการติดเชื้อ, ช๊อคติดเชื้อ, ช๊อคจากการติดเชื้อ
Shock, Septicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ, อาการช็อค
Shock, Septicemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้น 1 ครั้ง
Shock, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติช๊อคศัลยกรรม; ช็อคทางศัลยกรรม; ช็อคศัลยกรรม; ช็อค, จากการผ่าตัด; ช็อคจากศัลยกรรม
Shock, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
Shock, Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากพิษ
Shock, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคจากการได้รับอันตราย, ช็อคบาดเจ็บ, ช็อคจากบาดเจ็บ
Shock, Traumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคตัวอุ่น
Shock, Warmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้รองเท้าพิเศษที่มีส่วนเสริมภายใน
Shoe Insertไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ขัดรองเท้า
Shoe-Brushไม่ระบุศัพท์บัญญัติรองเท้า
Shoesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรองเท้าหุ่นเบนออก
Shoes, Equinovarus Outflairไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นรองเท้า
Shoes, Tast ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอดรองเท้า
Shoes, Undressingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งเป็นรูปแท่งโค้งเคลื่อนไหวได้
Shooting Star Motilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดคำตอบสั้น
Short Answer Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเตี้ยไม่สมส่วน
Short Stature, Disproportionateไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคคลในครอบครัวมีประวัติโตช้ากว่าปกติ
Short Stature, Geneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการลำไส้สั้น
Short-Bowel Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการลำไส้สั้น
Short-Bowel Syndromesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายตาสั้น
Short-Sightednessไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาสั้นๆ
Short-Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดตัว
Shorteningไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังช่องคลอดด้านหน้าสั้น
Shortening of Anteriorvaginal Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดตัวให้สั้นมากที่สุด
Shortening, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติชวเลข
Shorthandไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตี้ยตามพันธุ์
Shortness, Constitutionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่, บ่า, ไหล่, หัวไหล่
Shoulderไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบกด้วยบ่าเดียว
Shoulder Carry, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อบริเวณไหล่
Shoulder Depressorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหล่เคลื่อน, ข้อไหล่หลุด
Shoulder Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อบริเวณไหล่
Shoulder Flexorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหล่หัก
Shoulder Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่, ไหล่, ข้อบริเวณไหล่
Shoulder Girdleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อไหล่
Shoulder Girdle Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวไหล่อยู่นิ่ง
Shoulder Immobilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่
Shoulder Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่หลุด
Shoulder Joint, Dislocation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่แบบ 2 ทิศทาง
Shoulder Joint, Two-Wayไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดไหล่, ปวดไหล่, ปวดหัวไหล่
Shoulder Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าพักบนไหล่
Shoulder Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกลำตัวรวมหัวไหล่
Shoulder Spicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนออกของไหล่
Shoulder, Abducted ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกางแขนออก
Shoulder, Abduction ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหล่หมุนบิดและหนีบเข้าหากัน
Shoulder, Adducted Internal Rotated ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่หลุดด้านหน้า
Shoulder, Dislocation, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่หลุดด้านหลัง
Shoulder, Dislocation, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกางออกของไหล่
Shoulder, External Rotated ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอของไหล่
Shoulder, Flexion ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวไหล่ขัด, ข้อไหล่ติด, ไหล่ติดแข็ง, ข้อไหล่ติดแข็ง, ไหล่ยึดเนื่องจากเอ็นหุ้มข้ออักเสบเรื้อรัง
Shoulder, Frozenไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่ยึดติด
Shoulder, Stiffไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเนื้อขาตอนบน
Shoulder-Clodไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการไหล่-มือ, กลุ่มอาการโชลเดอร์-แฮนด์, กลุ่มอาการหัวไหล่-แขน
Shoulder-Hand Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่เหลว
Shower Bathไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีอิ้ว
Shoyuไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุ้ง
Shrimpไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดตัว, หดตัว, ฝ่อตัวลง
Shrinkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติแห้ง
Shriveledไม่ระบุศัพท์บัญญัติหดตัว
Shrivelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเล็กลง, หด
Shrunkenไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องติดต่อที่ผิดปกติ, ทางลัด, ลัก, การเชื่อมต่อ, ทางเบี่ยง, ทางลัดเลือด, ทางเบี่ยง, ช่องติดต่อที่ผิดปกติ
Shuntไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางลัดเลือดในปอด
Shunt, Intra-Pulmonaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางลัดเลือดในหัวใจ
Shunt, Intracardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางลัดเลือดในปอด
Shunt, Intrapulmonaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดไหลลัดจากซ้ายไปขวามาก
Shunt, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องขนาดใหญ่ติดต่อระหว่างห้องหัวใจซ้ายและขวา, การไหลปนของเลือดจากซ้ายไปขวา, ซีกซ้ายไปสู่ซีกขวาของหัวใจ, ไหลจากเวนติเคิลซ้ายไปยังเวนติเคิลขวา, เลือดลัดวงจรจากซ้ายไปขวา
Shunt, Left to Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดไหลลัดจากซ้ายไปขวาปานกลาง
Shunt, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีกขวาไปซีกซ้ายของหัวใจ
Shunt, Right to Leftไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต่อท่อ
Shuntingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมลัดระหว่างเลือดดำกับเลือดแดง
Shunting, Venoarterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มลั่นไกซัตเตอร์
Shutterไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร็วซัตเตอร์
Shutter Speedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายและหันหนีจากสังคม
Shy and Withdrawnไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอาย
Shynessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยมาตรฐานสากล
SI Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยมาตรฐานสากล
SI Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดต่อมน้ำลายใต้ลิ้น
Sialadenectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายอักเสบ
Sialadenitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง
Sialadenitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง
Sialadenitis, Chronic Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง
Sialadenitis, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายอักเสบรุนแรงชนิดมีหนอง
Sialadenitis, Suppurative, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายโตสาเหตุไม่ใช่การอักเสบ
Sialadenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายตัวของท่อและเนื้อต่อมน้ำลาย
Sialangiectasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไซอาลิค, ไซอะลิคแอซิด
Sialic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีวิทยาของน้ำลาย
Sialochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายอักเสบจากการฉายแสง
Sialodenitis, Irradiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำลาย, การบันทึกภาพรังสี; การถ่ายภาพรังสีทางไหลของน้ำลาย; การตรวจภาพรังสีต่อมน้ำลาย
Sialographyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วของต่อมน้ำลาย, นิ่วในท่อน้ำลาย
Sialolithiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการน้ำลายสอ, น้ำลายสอ, น้ำลายไหล
Sialorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพี่น้องท้องเดียวกัน
Siblingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพี่น้องร่วมสายโลหิต, ความสัมพันธ์; ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องร่วมสายโลหิต
Sibling Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง
Sibling Relationshipsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการซิคไซนัส, กลุ่มอาการซิกไซนัส
Sick Sinus Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเคียว
Sickleไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลเคิลเซลเทรท
Sickle Cell Traitไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นรูปเคียว
Sicklingไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบขัดมอญ
Sida Rhombifoliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านต่อด้าน
Side by Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายข้าง
Side Chainsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลข้างเคียง, อาการแทรกซ้อน, เป็นอันตรายต่อผู้ใช้, อาการข้างเคียง, ฤทธิ์ข้างเคียงของยา, อาการแพ้ยา, ฤทธิ์แทรกซ้อนของยา, อาการไม่พึงประสงค์, ฤทธิ์ข้างเคียง, ผลจากฤทธิ์ข้างเคียง
Side Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการข้างเคียงอื่นๆ
Side Effects, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านข้าง
Side Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติประชิดกันด้านข้าง
Side to Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายซีกที่เป็น
Side, Effectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะเข็บข้าง
Side-Seamไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื่อมต่อด้านข้างเข้าหากัน
Side-to-Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านอนตะแคง
Sidelyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิเดอไรต์
Sideriteไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิเดอโรฟิลลิน, สิเดอโรฟิลลิน
Siderophillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิเดอโรฟัยลิน
Siderophyllinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไสเดอโรสิส
Siderosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติในด้านข้าง
Sidevanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉออกจากกระแสลม
Sideways Slipไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซดูรอน
Siduronไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวิเคราะห์หาขนาดเม็ดทราย
Sieve Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ง, ตะแกรง
Sievesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่งโมเลกุล
Sieves, Molecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่งชนิดแผ่น
Sieves, Perforated Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแร่ง, วิธีการแร่ง
Sievingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกักไม่ให้ผ่าน
Sieving Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการแร่ง
Sieving Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแร่งอย่างเปียก
Sieving, Wetไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายใจลึก
Sighingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอนหายใจ
Sighing Respirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซกันไซด์
Sight, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิกมา
Sigmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่ซิกมอยด์; ซิกมอยด์, ลำไส้ใหญ่; ซิกมอยด์
Sigmoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลอนส่วนซิกมอยด์, ลำไส้ใหญ่ส่วนคด, ลำไส้ใหญ่ส่วนที่มีลักษณะคล้ายตัว S, ลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์
Sigmoid Colonไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่ซิกมอยด์ส่วนปลาย
Sigmoid Colon, Distalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่บิด
Sigmoid Colon, Volvulus ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปโค้ง
Sigmoid Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่ซิกมอยด์, โรค; ซิกมอยด์, โรคลำไส้ใหญ่
Sigmoid Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิกมอยด์, เนื้องอกลำไส้ใหญ่; ลำไส้ใหญ่ซิกมอยด์, เนื้องอก
Sigmoid Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโค้งสิกมอยด์
Sigmoidal Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนโค้ง; ลำไส้ใหญ่ซิกมอยด์, การส่องตรวจด้วยกล้อง; ซิกมอยด์, การใช้กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่; การส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์; ส่องตรวจทางทวารหนัก
Sigmoidoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสร้างสัญญาณ
Signal Generatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบอกสัญญาณ
Signal Indicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้สัญญาณ
Signal Learningไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณ
Signalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณอันตราย
Signals, Dangerไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์
Signals, Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณนำเข้า
Signals, Inputไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปวงแหวน
Signet-Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสำคัญของอาการ, ลักษณะสำคัญ
Significanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
Significance Testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำคัญ
Significantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าตัวเลขนัยสำคัญ
Significant Figuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับความเข้มข้นสารที่มีความสำคัญทางคลินิก
Significant Level, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าวิเคราะห์สารที่มีความสำคัญทางคลินิก
Significant Value, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้แทนของจริง
Significatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดง, ลักษณะอาการป่วย
Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการและการแสดง
Signs Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการและอาการแสดงออก
Signs and Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องชี้แสดงที่ช่วยเสริม
Signs, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการนำของโรค
Signs, Antecedentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงสำคัญ
Signs, Cardinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงหลอก
Signs, False Localizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงเฉพาะที่
Signs, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงเคอร์นิก
Signs, Kernigไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงเคอนิก
Signs, Kernig'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการที่ตรวจพบ, การตรวจพบของบุคลากรทางแพทย์
Signs, Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งตรวจพบที่แสดงว่าตั้งครรภ์แน่
Signs, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงทุติยภูมิ, อาการแสดงทุติยภูมิ
Signs, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงเล็กน้อย
Signs, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติตีบเล็กเป็นเส้น
Signs, Stringไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงนั้นเป็นจริง
Signs, True Localizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเตือน
Signs, Warnไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเตือน
Signs, Warningไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซเลน
Silanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้สารสังเคราะห์เป็นโครงแบบภายในแทนกระดูกอ่อน
Silastic Otoplasty Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเงียบ
Silenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเงียบและการฟัง
Silence and Listeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีอาการ
Silentไม่ระบุศัพท์บัญญัติบางส่วนยังไม่ทราบหน้าที่
Silent Partsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอดอาการ
Silent Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายรัด
Silesian Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาดำ
Silhouetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแสงเงาซ้อน, เงาทึบ
Silhouette Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายภาพเงาดำ
Silhouette Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิก้า, ซิลิกา, ซิลิคา
Silicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกาเจล, ซิลิก้าเจล, ซิลิคาเจ็ล
Silica Gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกาเจลจี
Silica Gel Gไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีไฮเดรทเตดซิลิคาเจล
Silica Gel, Dehydratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกาเจลที่บรรจุอยู่ในเซลล์เล็กๆ
Silica Gel-Packed Flowcellไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรายละเอียด
Silica Sandไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกาละเอียดมาก
Silica, Finely Dividedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิก้าหลอม
Silica, Fusedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮเดรตซิลิก้า
Silica, Hydratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิเกต
Silicatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิเซียสเอิร์ท
Siliceous Earthไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิเซียสเอิธชนิดโครมาโตกราฟฟี่
Siliceous Earth, Chromatographicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดซิลิซิก
Silicic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิซิกแอซิดคอลัมน์
Silicic Acid Columnไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิคอน, สาร; ซิลิคอน; โลหะซิลิคอน
Siliconไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกอนคาร์ไบด์
Silicon Carbideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกาที่เป็นผลึก, ซิลิคอนไดออกไซด์, ซิลิกอนไดอ๊อกไซด์
Silicon Dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิคอนไดออกไซด์อมอร์ฟัส
Silicon Dioxide Amorphousไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิโคน อีลาสโตเมอร์, สาร
Silicon Elastomersไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิกอนออกไซด์
Silicon Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางซิลิโคนชนิดที่ใช้ทางการแพทย์
Silicon Rubber, Medical-Gradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อซิลิโคน
Silicone Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันซิลิโคน
Silicone Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารซิลิโคนแข็ง, ยางซิลิโคน, ซิลิคอนรับเบอร์, สารซิลิโคน
Silicone Rubberไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเทปซิลิโคน
Silicone Tapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิโคน, สาร; ซิลิโคน; สารสิลิโคน
Siliconesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์
Silicones, Medical Gradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลือบด้วยซิลิโคน
Siliconizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิโคซิส; ซิลิโคซิส, โรค; โรคปอดที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองของผลึก; โรคซิลิโคซิส; โรคซีลิโคซีส; ซิลิโคสิส
Silicosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัณโรคร่วมซิลิโคซิส; ซิลิโคทูเบอร์คูโลซิส, โรค
Silicotuberculosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลิโคทังสติกแอซิค
Silicotungstic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหม
Silkไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนไหม
Silkwormsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแบบไร้เดียงสา
Sillyไม่ระบุศัพท์บัญญัติน่าหัวเราะ
Silly Affectไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลมัยเซติน
Silmycetinไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลแทป
Siltabไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลทุสซิน
Siltussinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงิน, สีเงิน, สารละลายเงิน, สารเงิน, แร่
Silverไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินคลอไรด์
Silver Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีย้อมพิเศษโดยการใช้เงิน
Silver Impregnationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาซิลเวอร์ไนเตรท, ซิลเว่อไนเตรท, ซัลเวอร์ไนเตรท
Silver Nitrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลเวอร์ไนเตรตสภาพเป็นแท่งแข็ง
Silver Nitrate, Toughenedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาวเหนียวเงิน
Silver Paintไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลเวอร์โปรตีน, เกลือเงินโปรตีน
Silver Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมด์ซิลเวอโปรตีน
Silver Proteins, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือของเงิน, เกลือของธาตุเงิน
Silver Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอลลอยด์ของเงิน
Silver Solไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเงินขาว
Silver-White Spotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวสามง่าม
Silverfishไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิลเวกซ์
Silvexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิไลเลชัน
Silylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าซิมส์
Sim's Postionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจปากมดลูกหลังร่วมเพศ
Sim-Huhmer Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติมดตะนอย
Sima Rufronigraไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซมีโก
Simecoไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซเมธิโคน
Simethiconeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิเมโทน
Simetoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิเมทริน
Simetrynไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์พวกลิง
Simianไม่ระบุศัพท์บัญญัติลายมือขาด, ฝ่ามือมีเส้นลายมือขาด, เส้นขวางกลางมือ
Simian Creaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหมือนลิง
Simian Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสก่อโรคเอดส์ในลิง
Simian Immunodeficiency Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นลายมือเหมือนของลิง
Simian Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคล้ายคลึงกัน, ความคล้ายคลึง
Similarityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎแห่งความคล้ายคลึง
Similarity, Law ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอนของปอด, บริเวณส่วนบนของปอด
Simon Fociไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบธรรมดา
Simple Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความง่าย
Simplicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้ง่ายขึ้น
Simplificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลอมวิธีเลียนแบบ
Simulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบสถานการณ์จำลอง
Simulation Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกน้ำแมลงวันดำ
Simuliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซินแนนโธรปัส
Sinanthropusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไซนด์
Sine Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดี่ยว
Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเดียว
Single Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติครรภ์เดี่ยว
Singletonไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนการเป็นโสดของหญิงทั้งหมดในหมวดอายุต่าง
Singulate Man Age at Marriageไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรองรับ
Sinksไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่างล้าง 3 ตอน
Sinks, Three Compartmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูกและจมูก
Sino Nasal Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของโพรงอากาศกะโหลกศีรษะและหน้า
Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดตามผิวหนัง, เนื้อเยื่อรอบโพรงสมอง, โพรงอากาศ, โพรงกระดูก, รูเปิด, ช่องทาง, เส้นเลือดดำ
Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นไซนัส
Sinus Occlusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณเอออร์ติคไซนัสของวัลซาวา
Sinus of Valsalva, Aorticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซนัสวัลซาวา
Sinus of Valsavaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจังหวะการเต้นเป็นปกติ
Sinus Rhythmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำกระแสไฟฟ้าภาวะปกติ
Sinus Rhythm, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงเลือดดำอุดตัน, ธร็อมโบซิสของโพรงหลอดเลือด, การอุดกั้นไซนัส
Sinus Thrombosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติขรุเป็นทางทะลุขึ้นมาบนผิวหนัง, โพรง,
Sinus Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซนัสวีโนซัส
Sinus Venosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางไซนัส
Sinus, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลเทอราลไซนัส
Sinus, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซนัสตรง
Sinus, Straightไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซนัสภายในช่องใต้แคบซูล
Sinus, Subcapsularไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซนัส, โพรงอากาศบริเวณจมูกอักเสบ, การอักเสบของโพรงกระดูก, การอักเสบเรื้อรังของโพรงกระดูกรอบ ๆ จมูก, ไซนัสอักเสบ, อักเสบในโพรงจมูก, โพรงกระดูกขากรรไกรบนอักเสบ, โพรงอากาศรอบจมูกอักเสบ, โพรงอักเสบ, โพรงอากาศอักเสบ, โพรงจมูกอักเสบ
Sinusitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงอากาศจมูกอักเสบเรื้อรัง, ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
Sinusitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของโพรงกระดูกรอบ ๆ จมูก, การอักเสบของโพรงอากาศรอบจมูก
Sinusitis, Paranasalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูกรอบจมูกอักเสบ
Sinusitis, Paranasal Airไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงเลือด, ไซนูซอยด์, ช่องว่าง
Sinusoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซนูแทป
Sinutabไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลักน้ำ, ท่ออากาศ
Siphonไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีไซฟอน, วิธีไซฟ่อน
Siphonageไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดกิน
Siphoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากแบบดูดกิน
Siphoning Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำข้าวและไข่
Sippyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลุกนั่ง
Sit Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ากายบริหารชุดลุกนั่ง
Sit-Up Seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลุกนั่งสี่จังหวะ
Sit-Up, Four Countไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณ, ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่เกิด
Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งออกฤทธิ์, ตำแหน่งที่ออกฤทธิ์, จุดออกฤทธิ์, บริเวณที่ยาออกฤทธิ์
Site of Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่มีอาการมากที่สุด
Site of Maximum Intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ห่างไกลกัน
Site, Discontinuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่เป็นเริ่มแรก
Site, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดตัด
Site, Restrictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งจำเพาะ, แหล่งที่จับแบบจำเพาะ
Site, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัวการรับประทานอาหาร
Sitophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิโตสเตอรอล
Sitosterolsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินั่ง
Sittingไม่ระบุศัพท์บัญญัตินั่งได้อย่างมั่นคงอิสระ
Sitting Balance, Independentไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านั่งระหว่างส้นเท้าทั้ง 2 ข้าง
Sitting Position, Between Heelไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบให้นั่ง
Sitting Testไม่ระบุศัพท์บัญญัตินั่งขัดสมาธิ
Sitting, Cross Legไม่ระบุศัพท์บัญญัตินั่งขัดสมาธิ
Sitting, Indianไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านั่งเหยียดขา, นั่งเหยียดขาตรงออกไปข้างหน้าทั้ง 2 ข้าง
Sitting, Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านั่งพับเพียบ
Sitting, Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่ง
Situationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานการณ์ที่ยั่วยุให้เกิดความวิตกกังวล
Situation, Anxiety-Provokingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
Situation, Unpairredไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเฉพาะสถานการณ์
Situationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลับที่ของอวัยวะด้านขวาและด้านซ้ายตลอดทั้งตัว, อวัยวะสลับที่, อวัยวะอยู่กลับข้าง, การเกิดกลับข้างของอวัยวะ, ไซตัส อินเวอร์ซัส
Situs Inversusไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาด
Sizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคำนวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ
Size Calculation, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิจารณาขนาดตัวอย่าง
Size Determination, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดโต
Size, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของผงยา
Size, Mean Partideไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของวัตถุ
Size, Objectไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดตัวอย่าง, จำนวนตัวอย่าง
Size, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเล็ก
Size, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดสม่ำเสมอ
Size, Uniformไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเคโตล, สแกตอล
Skatoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุการเจริญเติบโตของกระดูก
Skeletal Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโครงร่าง
Skeletal Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
Skeletal Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกพิการผิดปกติมาแต่กำเนิด
Skeletal Defects, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบางของโครงกระดูกทั่วไป
Skeletal Deossification, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกในระยะหลังเกิด
Skeletal Diseases, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดตรึงกระดูกจากภายนอก
Skeletal Fixation, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อลายคลายตัว
Skeletal Muscle Relaxationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการเคลื่อนไหว, ระบบโครงกระดูก, ระบบโครงร่าง
Skeletal Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้าง, โครงกระดูก,
Skeletonไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบโครงกระดูก
Skeleton Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแกนกลาง, กระดูกแกนกลางของร่างกาย
Skeleton, Axialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกของตัวอ่อน
Skeleton, Embryonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพสเกทซ์
Sketchไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเบ้
Skewedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้ไปทางซ้าย
Skewed to Leftไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้ไปทางขวา
Skewed to Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้ซ้าย
Skewed, Negativelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเบ้
Skewnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเบ้เล็กน้อย
Skewness, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติทักษะ, ความชำนาญ
Skillไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชำนาญของบุคคลากรที่ทำงานวิเคราะห์
Skill Requirements, Technicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทักษะในการเล่นกีฬา
Skill, Athleticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่เรียนรู้
Skill, Learnedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทักษะเกี่ยวกับการฝึกเตรียมอาชีพ
Skill, Pre-Vocationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทักษะ, ความชำนาญทางทักษะ
Skill, Technicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, หนัง
Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมของผิวหนัง; ผิวหนัง, การดูดซึม
Skin Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมเหงื่อ, เนื้องอกระยางผิวหนัง
Skin Appendage Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่กำเนิดจากผิวหนัง, อวัยวะที่กำเนิดมาจากผิวหนัง, ระยางค์ผิวหนัง
Skin Appendagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยด่างดำของผิวหนัง
Skin Blemishesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลผิวหนัง
Skin Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ผิวหนังนูนแดงหนากระจายทั่วไป
Skin Changes, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวชนิดปราศจากสบู่
Skin Cleansers, Soaplessไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเพิ่มสีผิว
Skin Colorantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมสำหรับผิวหนัง
Skin Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีผิวดำเข้มตามลายมือ, รอยหลืบผิวหนัง, ผิวหนังหนาขื้นสีดำคล้ำขึ้นเห็นรอยขวาง, ร่องของผิวหนัง
Skin Creaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยย่นตามขวางของจมูก, รอยย่นตามขวางของจมูก
Skin Crease, Tranverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, โรค; โรคผิวหนัง
Skin Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, โรคชนิดบุลลัส
Skin Diseases, Bullusไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังติดเชื้อ, โรค; ผิวหนัง, โรคติดเชื้อ
Skin Diseases, Infectiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, โรคจากปรสิต; ผิวหนัง, โรคเกิดจากปรสิต
Skin Diseases, Parasiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบแผล
Skin Edgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางสรีรภาพของผิวหนัง
Skin Factors, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมัน
Skin Fatไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดสับเปลี่ยนเนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยม 2 ชิ
Skin Flaps, Two Triangularไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง, รอยย่นของผิวหนัง, ไขมันใต้ผิวหนัง
Skin Foldไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปรุงให้ผิวสดชื่น
Skin Freshenersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังที่นำมาปะ, การปลูกถ่ายผิวหนัง, ปลูกผิวหนัง, การปะหนัง
Skin Graftไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนังโดยวิธีของบราวน์
Skin Graft, Braunไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนังเต็มชั้น
Skin Graft, Esserไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บผิวหนังปลูกถ่าย
Skin Graft, Storage of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีผิวหนังผิดปกติ
Skin Hyperpigmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปรุงแต่งที่ทำให้ผิวจาง
Skin Lightenersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ขจัดสีผิว
Skin Lighteningไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, การแสดงออกของโรค; การสำแดงอาการทางผิวหนัง
Skin Manifestationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้ของผิวหนัง
Skin Manifestations, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, เนื้องอก
Skin Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ผิวหนังเป็นตุ่ม
Skin Nodulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ผิวหนังเป็นแผ่นนูนแดงหนา
Skin Patches, Raisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อโดยการไชเข้าทางผิวหนัง
Skin Penetrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีผิวหนัง
Skin Pigmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดสีคล้ำตามผิวหนังที่ผิดปกติ
Skin Pigmentation, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังมีจุดเลือดคล้ำ ๆ คล้ายกาแฟใส่นม
Skin Pigmentation, Cafe au Laitไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงกดผิวหนังลำตัวที่สายรัดอยู่
Skin Pressure, Cable Harnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจาะจากผิวหนัง
Skin Punctureไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นตามผิวหนัง, ผิวหนังเป็นผื่น, ผื่นผิวหนัง
Skin Rashไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
Skin Rash, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารหลั่งจากผิวที่เป็นน้ำ
Skin Secretion, Aqueousไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง
Skin Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่พื้นผิว
Skin Surface Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบผิวหนัง
Skin Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, การทดสอบ; การทดสอบทางผิวหนัง; ทดสอบทางผิวหนัง; การตรวจทางผิวหนัง; การทดสอบทางผิวหนัง; การทดสอบที่ผิว; การทดสอบทางผิวหนัง; สกินเทสท์
Skin Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแพ้ทางผิวหนัง
Skin Tests for Allergiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางผิวหนังของภูมิคุ้มกันด้านเซลล์
Skin Tests, Cellular Hypersensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการแพ้ในคน
Skin Tests, Propheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเนื้อหนัง
Skin Textureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลชั่นทาหน้า
Skin Tonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของผิวหนัง
Skin Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยืดหยุ่นของผิวหนัง, ความเต่งตึงของผิวหนัง, ความเต่งของผิวหนัง
Skin Turgorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเป็นแผล, แผลเปื่อยผิวหนัง, แผลผิวหนัง
Skin Ulcerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดที่ผิวหนัง
Skin Vesselไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเกิดเป็นตุ่มขึ้น
Skin Whealไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังที่แก่
Skin, Agingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังของสัตว์อายุน้อย
Skin, Animal, Embryonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเหี่ยวลีบ
Skin, Atrophiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังสีดำ
Skin, Clayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำความสะอาดผิว
Skin, Cleansing of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเย็นชื้น
Skin, Cold Clammyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังแตกลอก
Skin, Cracked and Peelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อปาราสิต
Skin, Diseases of, Parasiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังแห้งแตก
Skin, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังแห้งเป็นเกร็ด, ผิวหนังเป็นเกร็ด,
Skin, Dry Scalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังของคนหรือสัตว์ที่ตัดออกมา, ผิวหนังที่ตัดออกมาแล้ว
Skin, Excisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูก
Skin, Graftไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของผิวหนังชั้นนอก
Skin, Infection of the, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเปื่อยเป็นแผล
Skin, Maceration of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเป็นลายจ้ำๆแดงสลับขาว
Skin, Marbleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเป็นจ้ำลายๆ
Skin, Mottedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังของเด็กเกิดก่อนกำหนด
Skin, Preterm Infant'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเป็นมัน
Skin, Shinny Oilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ่ามือและฝ่าเท้า
Skin, Thickไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังแท้
Skin, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังของคนมีอายุ
Skin, Wrinkledไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังของสัตว์อ่อน
Skin, Young Animalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารป้องกันผิว
Skin-Protectingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง, ไขมันใต้ผิวหนัง
Skinfold Thicknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นช่วงๆ
Skip Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระโหลกศีรษะ, กะโหลกศีรษะ, กระดูกกระโหลกศีรษะ
Skullไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพรังสีของกะโหลกศีรษะ
Skull Filmไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระโหลกศีรษะแตก, กะโหลกศีรษะแตก
Skull Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานกะโหลกร้าว
Skull Fractures, Basilarไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายที่เกิดกับกะโหลกศีรษะ
Skull Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระโหลกศีรษะ, เนื้องอก; กะโหลกศีรษะ, เนื้องอก
Skull Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ
Skull Radiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานของกะโหลกศีรษะ, ฐานสมอง, พื้นของกะโหลกด้านใน
Skull, Base ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกศีรษะแตก
Skull, Fracture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกภูมิศาสตร์
Skull, Geographicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกศีรษะเกยกัน
Skull, Overiding ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะกัง
Skunksไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟ้าเทา
Sky Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสีท้องฟ้า
Skylightไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่บดเฉพาะ, ชิ้นเฝือกเสริม
Slabsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาล่าสุด
Slackไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาลาฟรามีน
Slaframineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแลก
Slagไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดทดลอง
Slants, Agarไม่ระบุศัพท์บัญญัติม้ามน้อย, ม้ามเสริม
Sleen, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอน, การนอนหลับ, การหลับ
Sleepไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหยุดหายใจขณะหลับ, การหยุดหายใจในขณะหลับ
Sleep Apneaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงดการนอน
Sleep Deprivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนไม่หลับ
Sleep Difficultyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนหลับผิดปกติ, ความแปรปรวนเกี่ยวกับการนอนหลับ, ผิดปกติในการนอนหลับ
Sleep Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนการนอน, นอนไม่หลับ
Sleep Disturbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพของการนอน
Sleep Hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการนอนหลับ
Sleep Laboratory Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะก่อนที่จะหลับ, ช่วงเวลาที่ทำให้นอนหลับ
Sleep Latencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผีอำ
Sleep Paralysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติจังหวะการนอนหลับ
Sleep Rhythmไม่ระบุศัพท์บัญญัติจังหวะของการนอนหลับ
Sleep Rhythmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละเมอพูด
Sleep Talkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนละเมอ
Sleep Walkersไม่ระบุศัพท์บัญญัติละเมอเดิน
Sleep Walkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลับปานกลาง
Sleep, Averageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลับลึก
Sleep, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลับตื้น
Sleep, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลับปานกลาง
Sleep, Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนหลับซึ่งไม่มีการกลอกตาอย่างรวดเร็ว
Sleep, Non Rapid Eye Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลับที่ไม่มีการกลอกลูกตาอย่างรวดเร็ว
Sleep, Nonrapid Eye Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลับอยู่ตลอดเวลา
Sleep, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลับหลังชัก
Sleep, Post Convulsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนหลับเป็นระยะเวลานาน
Sleep, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนหลับซึ่งมีการกลอกตาอย่างรวดเร็ว, การหลับที่มีการกลอกลูกตาอย่างรวดเร็ว
Sleep, Rapid Eye Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลับไม่สนิท
Sleep, Restlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนหลับสนิทติดต่อกัน
Sleep, Uninterruptedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนหลับที่ไม่สดชื่น
Sleep, Unrefreshingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรการนอนหลับ-การตื่นตามปกติ
Sleep-Wake Cycles, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรการนอนหลับ-การตื่น
Sleep-Wakefulness Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติง่วงนอน
Sleepinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนหลับ
Sleepingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนที่ผิดปกติ
Sleeping Disturbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหลับ
Sleeping Sicknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหงาหลับ, โรคอาฟริกันสลีปปิ้งซิคเนส
Sleeping Sickness, Africanไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาที่นอนหลับทั้งหมด
Sleeping Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพักผ่อนไม่เพียงพอ
Sleeplessnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอก
Sleeveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียวเล็ก
Slenderไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายกระดูกนิ้วหายไป
Sliced-Off Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหั่นเป็นชิ้นบางๆ
Slicingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกเสียงประกอบสไลด์
Slide Sound Setไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแบบใช้สไลด์, การทดสอบบนแผ่นแก้ว
Slide Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอนโดยใช้สไลด์-เทป
Slide-tape Synchronizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกระจก, สไลด์, แผ่นบาง, แผ่นสไลด์
Slidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำบนแผ่นแก้ว
Slides, Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติสไลด์แก้ว, แผ่นกระจก
Slides, Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติสไลด์หลุม
Slides, Hollow Groundไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแก้ว, กระจก
Slides, Microscopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสไสด์, การเตรียมแผ่นสไลด์
Slides, Precoatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลื่นไถล
Slidingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็กน้อย
Slightไม่ระบุศัพท์บัญญัติผอมลงและสูงขึ้น
Slimerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมือกซึ่งอยู่นอกเซลล์
Slimes, Extracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหนียวหนืด
Slimyไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วง
Slingไม่ระบุศัพท์บัญญัติใสและลื่น
Slipperyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
Slit Lamp Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องเล็กๆยาวรี, ช่องแสงผ่าน, ช่องแสง
Slitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องแคบตามแนวนอน
Slits, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิวส์ถ่วงเวลา
Slo-Blowไม่ระบุศัพท์บัญญัติความลาดชัน, ความชัน, ความลาดเอียง, ความลาด, ความเอียง, สโลป
Slopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาดเทเข้าใน
Slopingไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่อง
Slotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อที่เน่า, ลอกหลุด
Sloughไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเซลล์ที่ตายออกจากเซลล์ที่เป็น
Sloughingไม่ระบุศัพท์บัญญัตินางอาย
Slow Lorisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอกตาไปข้างหนึ่งช้าๆ
Slow Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารออกฤทธิ์ช้า
Slow Reactive Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อสโลไวรัส, การติดไวรัสชนิดช้า
Slow Virus Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสโลว์รีแอ็คติงซับสแตนซ์
Slow-Reacting Substanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอย
Slugไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท่งโลหะแบนกลม
Slugไม่ระบุศัพท์บัญญัติช้า
Sluggishไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งเสื่อมโทรม
Slumsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดช้า
Slurredไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่จะนำมากรอง, ของผสม
Slurryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่จะนำมากรองที่เจือจาง
Slurry, Diluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเซลล์เล็ก
Small Cell Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกที่ตัวเล็กกว่าอายุ, คลอดครบกำหนดแต่น้ำหนักแรกเกิดน้อย, เด็กที่เกิดตัวเล็กกว่าอายุ, ตัวเล็กกว่าอายุ, น้ำหนักน้อยกว่าเด็กธรรมดา
Small for Dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มย่อย
Small Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางรูปใข่ขนาดเล็ก
Small Ovoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเล็ก
Small Raceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปริมาณน้อยๆ
Small Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดจำนวนขนาดน้อย
Small Scale Communityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการเตรียม (อิมัลชั่น)ปริมาณน้อย, เตรียมจำนวนน้อย
Small Scale Processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูเริ่มหนาเล็กน้อย
Small-Eared Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีดาษ, โรคฝีดาษในคน, โรคฝีดาษ, โรคไข้ทรพิษ, ฝีดาษ, โรคฝีดาษ, ไข้ทรพิษ
Smallpoxไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกฝี
Smallpox Vaccinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนไข้ทรพิษ; ไข้ทรพิษ, วัคซีน; หนองฝีป้องกันไข้ทรพิษ
Smallpox Vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ทรพิษ, ไวรัส
Smallpox Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมอลไตต์
Smaltiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำฟิล์มหนาบนสไลด์
Smear Film, Thickไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำฟิลม์บาง
Smear Film, Thinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำรวจโดยใช้วิธีสเมียร์
Smear Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้ายอุจจาระ
Smear Technicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้ายอุจจาระโดยตรง
Smear Technics, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขูดปากมดลูก
Smear, Ayre Scrapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้ายในช่องปากมดลูก
Smear, Endocervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณส่วนต้นของสเมียร์
Smear, Head ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละเลง
Smearing Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะเมียร์, ปาด, แผ่นบาง, สเมียร์, การทำแผ่นเลือด, ย้อมสีตรวจ, วิธีปาด, ย้อม, การสเมียร์, การป้ายอุจจาระบนสไลด์
Smearsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้ายช่องคลอด
Smearsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอนกลางของสเมียร์
Smears Body ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตรวจโดยการป้ายกระจก
Smears, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติปล่อยให้แห้ง
Smears, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกดละเลงบนแผ่นกระจกด้วยกระจกอีกแผ่น
Smears, Impressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตรวจหาเชื้อจากเซลล์ที่หลุดมาจากจมูก, การตรวจหาเชื้อจากจมูก
Smears, Nasalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขูดเชื้อจากผิวหนัง
Smears, Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำสเมียร์แบบบาง
Smears, Thinไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เปียก; สเม็กมา; สเมกมา, สาร; สิ่งหมักหมมเปียกชื้นภายใต้หนังหุ้มองคชาต; สเมกมา
Smegmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเมกม่า
Smegma, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่น, การได้กลิ่น
Smellไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวของกลิ่น
Smell Adaptationไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินระบบประสาทของการได้กลิ่น
Smell Pathwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รับกลิ่น
Smell Receptor Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องรับกลิ่น
Smell Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการได้กลิ่น
Smell Sensibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้กลิ่นต่าง ๆ มากกว่าปกติ
Smell, Hypersensitive toไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้กลิ่น
Smellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติถลุงโลหะ
Smeltingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอบสนองด้วยการยิ้ม
Smile, Responsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติยิ้มทักทายได้เอง
Smile, Social, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสระว่ายน้ำ
Smimming Poolไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลื่อนหลุดไปทางฝ่ามือ
Smith Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสม็อก, หมอกควัน, สมอก
Smogไม่ระบุศัพท์บัญญัติควัน, ควันดำ
Smokeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดปริมาณเขม่าควันรถยนต์
Smoke Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสโมคโฟโตมิเตอร์
Smoke Photometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความเข้มของเขม่าควันจากปล่องโรงงาน
Smoke Scopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรมควัน
Smokedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูบบุหรี่
Smokingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูบบุหรี่
Smoking, Cigaretteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูบบุหรี่โดยเอาส่วนที่ติดไฟไว้ในปาก
Smoking, Reverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะขุ่น, หมอก
Smokyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียบ
Smoothไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเรียบ
Smoothnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายใจไม่ออก
Smothering Sensationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารว่าง, อาหารจำพวกขบเคี้ยว
Snacksไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารว่างก่อนนอน
Snacks, Bedtimeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอย, หอยทาก, หอยโข่ง, หอยน้ำจืด
Snailsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอยน้ำจืด
Snails, Brackish-Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกัด
Snake Bitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากพิษงู
Snake Venom Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษงู
Snake Venomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติงู
Snakesไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแซ่หางม้าดำ
Snakes, Black Dog-Toothed Catไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสายรุ้งดำ
Snakes, Black Rainbow Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายข้อดำ
Snakes, Black-Banded Coralไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูพริกท้องแดง
Snakes, Blue Long-Glanded Coralไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูไซ
Snakes, Bocourt Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปลาตาแมว
Snakes, Cat-Eyed Fishingไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแซ่หางม้า
Snakes, Dog-Toothed Catไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปากกว้างน้ำเค็ม
Snakes, Fishing Salt-Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเขียวร่อน
Snakes, Flyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเขียวพระอินทร์
Snakes, Golden Treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแซ่หางม้าเทา
Snakes, Gray Catไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายเทา
Snakes, Gray Coralไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเขียวดง
Snakes, Green Catไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเขียวหัวจิ้งจก
Snakes, Jungle Whipไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสายรุ้ง
Snakes, Rainbow Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูต้องไฟ
Snakes, Red Catไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายแดง
Snakes, Red Coralไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายหางแหวน
Snakes, Ring-Tailed Coralไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูทะเล
Snakes, Seaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสายรุ้งลาย
Snakes, Spotted Rainbow Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปลิง
Snakes, Spring Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูม่านทอง
Snakes, Stripe Rainbowไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกระด้าง
Snakes, Tentacleไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเปี้ยว
Snakes, Yellow-Bellied Fishingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดสวมไว้บนปาก
Snap-On Closuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงดังเผาะ
Snappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วง
Snareไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจาม
Sneezingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎของสเนล
Snell's Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นป้ายมาตรฐานสำหรับวัดสายตา
Snellen Chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้ายหนังสือ
Snellen's Chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงกรน
Snoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยื่นน้อยลงของส่วนปากและจมูก
Snoutไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายปุยหิมะคือเป็นจุดประขาวเต็มโพรงมดลูก
Snow Stormไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่งจดหมายและเอกสารไปยังชาวบ้านโดยไม่มีการติดตาม
Snowballไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเกล็ดหิมะ
Snowflake Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดหิมะ
Snowflake Charactorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูดนัด
Snuffingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงหายใจที่มีลักษณะเฉพาะ, จามเหมือนเป็นหวัด, หายใจดัง
Snuffleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแช่เครื่องมือ
Soakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดแช่
Soaking Cupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
Soallors, Electricไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่
Soap Barsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายฟองสบู่อยู่รวมๆกัน, ลักษณะเป็นช่องๆแบบฟองสบู่
Soap Bubble Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายฟองสบู่
Soap Bubblesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่
Soap Cakesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายสบู่
Soap Depersantไม่ระบุศัพท์บัญญัติแชมพูสบู่
Soap Shampooไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำสบู่
Soap Sudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่
Soapsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่ของอะมีน
Soaps, Amineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่ของแอมโมเนียม
Soaps, Ammoniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่ยาระงับเชื้อ
Soaps, Antisepticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่ที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ
Soaps, Beautyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่ยาทำลายเชื้อ
Soaps, Germicidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่ยา
Soaps, Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่เหลว
Soaps, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่ที่มีตัวยาผสมอยู่
Soaps, Medicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่สำหรับการโกน
Soaps, Shavingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่อย่างนุ่ม
Soaps, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่เหลว
Soaps, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่อาบน้ำ
Soaps, Toiletไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินแป้ง
Soapstoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านสังคม, สังคม,
Socialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคม, การปรับตัวให้เข้ากับ; การปรับตัวในสังคม
Social Adjustmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแปรทางวัฒนธรรม
Social and Culture Variablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยอมรับจากสังคม, การยอมรับทางสังคม
Social Approvalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมทางสังคม; สังคม, พฤติกรรม
Social Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมสังคมผิดปกติ; สังคม, พฤติกรรมผิดปกติ
Social Behavior Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมด้านสังคม
Social Behaviour Concernsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์ที่สังคมได้รับ
Social Benefitไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุทางสังคม
Social Causesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางด้านการสมาคมในสังคม
Social Centers, Facilitatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางสังคม; สังคม, การเปลี่ยนแปลง
Social Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคม, ชนชั้น
Social Classไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคมระดับสูง
Social Class, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพสังคม; สังคม, สภาพ
Social Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมทางสังคม
Social Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนของสังคม
Social Costไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิกฤติการณ์ทางสังคม
Social Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดภาวะทางสังคม
Social Deprivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางสังคม, การพัฒนาสังคม
Social Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการด้านสังคม
Social Development, Personalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคร้ายของสังคม
Social Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ใช้ทางสังคม
Social Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมทางสังคม, สภาพแวดล้อมทางสังคม
Social Environmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยแวดล้อมทางสังคม, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคม, ปัจจัยทางสังคม
Social Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าสังคม
Social Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลย์เชิงสังคม
Social Homeostasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องทางสังคม
Social Inadequacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบ่งชี้ภาวะสังคม
Social Indicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดบริการพื้นฐานทางสังคม
Social Infrastructureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบเชิงปัญหาสังคม
Social Inquiry Modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์กับสังคม
Social Integrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสังคม
Social Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารสังคม
Social Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชศาสตร์สังคม
Social Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงจูงใจทางสังคม
Social Motivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการในด้านสังคม, ความต้องการทางสังคม
Social Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์สุทธิแก่สังคม
Social Net Benefitไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารเวชศาสตร์สังคม
Social Pediatricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคม, การวางแผน
Social Planningไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคม, ปัญหา; อุปสรรคทางสังคม
Social Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการอันหนึ่งของสังคม
Social Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเวชสังคม
Social Psychiatryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ทางสังคม
Social Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนองตอบต่อสังคม
Social Responsivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมในสังคม
Social Rolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคมศาสตร์
Social Sciencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านกิจส่วนตัว-สังคม
Social Section, Personalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคม, หลักประกัน; สวัสดิการสังคม
Social Securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานภาพทางสังคม
Social Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานะสังคม
Social Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลร้ายของสังคม
Social Stigmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างของสังคม
Social Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสังคม
Social Subsystemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผูกพันทางสังคมปัจจุบัน
Social System, Existingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฏีทางสังคม
Social Theoriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาทางด้านสังคม
Social Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคม, ค่านิยม
Social Valuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแปรทางสังคม
Social Variablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคมสงเคราะห์; การให้บริการทางสังคมจากรัฐบาล; สังคม, สวัสดิการ
Social Welfareไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน
Social Welfare Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำรงตนด้วยดีในสังคม
Social Well-Beingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกตัวเองจากสังคม
Social Withdrawalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคมสงเคราะห์, งาน; สังคม, งานบริการ
Social Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคม, งานบริการ, จิตเวช; สังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช, งาน
Social Work, Psychiatricไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักสังคมสงเคราะห์
Social Workersไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางการศึกษาสังคมและเศรษฐกิจ
Social-Educational-Economic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสังคมนิยม
Socialismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าสังคม
Socializationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่สังคมของเด็กขยายไปสู่ภายนอกครอบครัว