การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 4,753 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
P Falciparum Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อมาลาเรียชนิดพีฟาลซิปารั่ม
Pa Chest Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพรังสีทรวงอกท่าหน้าตรง
Paccheonian Granulationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพคคิโอเนียนแกรนูเลชัน
Pace Makerไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเริ่มต้น
Pacemakerไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเริ่มต้นในการทำงานของหัวใจ, ตัวคุมจังหวะ, เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
Pacemaker Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์คุมจังหวะ
Pacemaker, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นหัวใจ, หัวใจ, เครื่องกระตุ้น
Pacemaker, Artificial Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นหัวใจให้เต้นด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
Pacemaker, Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นให้หัวใจเต้น, เครื่องคุมจังหวะหัวใจ, เครื่องกระตุ้นให้หัวใจเต้น
Pacemaker, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวคุมจังหวะที่อยู่นอกตำแหน่งปกติ, ตัวเริ่มต้นจากภายนอก,
Pacemaker, External Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องควบคุมจังหวะหัวใจแบบติดภายนอกร่างกาย
Pacemaker, Internal Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องควบคุมจังหวะหัวใจแบบฝังภายใน, เครื่องคุมจังหวะหัวใจแบบฝังเข้าไปภายในร่างกาย
Pacemaker, Multiple Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพซเมกเกอร์ภายนอกจำนวนมากมาย
Pacemaker, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นหัวใจตลอดไป, เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
Pacemaker, Temporaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราว
Pachometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัดความหนาของกระจกตา
Pachygyriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพคีไจเรีย
Pachymeningitis Externaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบด้านนอกของดูรา
Pacific Region, Westernไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิภาคแปซิฟิค
Pacing, Temporary Transvenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราว
Pacing, Transvenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดผ่านเข้าหลอดเลือดดำ
Pacinian Corpusclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพซิเนียนคอร์ปัสเซิล
Pacitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขุ่น
Packไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัดประจุ, อัด, เรียงตัวกัน
Pack Firmlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัดแน่น
Pack Moderatelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัดพอประมาณ
Packageแพ็กเกจบรรจุ
Package Insertsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเหน็บ, ใบแนะนำการใช้
Packages, Flexibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะบรรจุแบบอ่อน
Packages, Rigidไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะบรรจุแบบแข็ง
Packagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุ, การบรรจุหีบห่อ, บรรจุห่อขายย่อย
Packaging Machines, Stripไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเข้าซองหรือแผง
Packaging Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการบรรจุ
Packaging, Blisterไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุแบบบลิสเตอร์
Packaging, Bubbleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุแบบบับเบิ้ล
Packaging, Stripไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุแบบสตริป
Packaging, Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุสำหรับการใช้แต่ละครั้ง
Packaging, Unit Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุแบบแต่ละขนาดใช้
Packed Structure, Closestไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวใกล้ชิดกันที่สุด
Packed, Closeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวกันอย่างใกล้ชิด
Packed, Closelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวอย่างใกล้ชิด
Packingไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุ, การห่อ
Packing and Packagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหีบห่อและบรรจุ
Packing, Closedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวของผงยาแน่น, จัดเรียงตัวได้แน่นที่สุด
Packing, Closestไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวกันอย่างใกล้ชิดที่สุด, ลักษณะแน่นที่สุด
Packing, Form ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเรียงตัวของอนุภาค
Packing, Looseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวแบบหลวม
Packing, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอัดในโพรงจมูกด้านหลัง
Padไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้น
Pad of Fats, Extraperitonealไม่ระบุศัพท์บัญญัติผืนไขมันนอกชั้นเยื่อบุช่องท้อง
Paddingไม่ระบุศัพท์บัญญัติซับใน, สำลีรองเฝือก
Paddle Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีใบพาย
Paddlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบพาย, พายหาง
Paget's Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาเจทเซลล์
Paget's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพาเจท, โรคของพาเจท
Paget's Disease of Breastไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพเจตของเต้านม, โรค
Paget's Disease, Extramammaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพเจตนอกเต้านม, โรค, โรคพาเจทนอกเต้านม
Pagophasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกินน้ำแข็งมากเกินปกติ
Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวด, อาการเจ็บปวด, เจ็บปวด, อาการปวด, การปวด, อาการปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, ปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บ, เจ็บ, ความรู้สึกเจ็บปวด
Pain at Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเมื่อพักอยู่กับที่
Pain Control Theory, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีควบคุมความเจ็บปวดภายใน
Pain Disorders, Psychogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดของร่างกายจากอารมณ์
Pain Expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกต่อความเจ็บปวด
Pain Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวด
Pain Gunไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บจากเครื่องพ่นสี
Pain Inputไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดที่นำเข้ามา
Pain Insensitivity, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่กำเนิด
Pain Neurotransmitterไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งสารสื่อประสาทของความเจ็บปวด
Pain Pathwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีทางที่เกี่ยวกับความเจ็บปวด
Pain Perceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดรู้ความเจ็บปวด, การรับรู้ต่อความเจ็บปวด
Pain Perception, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเจ็บปวดหยาบๆ
Pain Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับการกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด, ตัวรับความรู้สึกเจ็บปวด
Pain Reliefไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความเจ็บปวด
Pain Scales, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรวัดความเจ็บปวดอย่างง่าย
Pain Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเจ็บ, ความรู้สึกเกี่ยวกับการเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บ
Pain Senseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเจ็บปวด
Pain Spotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับความรู้สึกเจ็บ
Pain System Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบรับทราบความเจ็บปวด
Pain Thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดเริ่มของความเจ็บปวด, ขีดเริ่มรับทราบความเจ็บปวด
Pain Toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอดทนต่อความเจ็บปวด
Pain, Abolishไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดหายไป
Pain, Achingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปวดที่เกิดขึ้นช้าๆ
Pain, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดปัจจุบันและรุนแรง, ความเจ็บปวดชนิดเฉียบพลัน
Pain, Aftermath ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะหลังประสบความเจ็บปวด
Pain, Anticipation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะก่อนประสบความเจ็บปวด
Pain, Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดข้อต่อ
Pain, Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บกระดูก
Pain, Bone Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บกระดูกและข้อต่อ
Pain, Boringไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดคล้ายมีของแทง
Pain, Cervical Radicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดตามรากประสาทบริเวณคอ
Pain, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดชนิดเรื้อรัง, อาการปวดเรื้อรัง, ความเจ็บปวดเรื้อรัง
Pain, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดที่เกิดภายหลัง
Pain, Dullไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดตื้อๆ
Pain, Dull Achingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุกแน่น
Pain, Dull, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดตื้อๆติดต่อกันนานๆ
Pain, Experimentally Producedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดซึ่งทำขึ้นเพื่อการทดลอง
Pain, Fastไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างเร็ว
Pain, Flankไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดสีข้าง
Pain, Flank and Costovertebral Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดหรือกดเจ็บบริเวณสีข้าง
Pain, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดที่เกิดทันที
Pain, Intermittent Throbbingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเป็นระยะ
Pain, Intractableไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่
Pain, Ischaemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดตะคริว
Pain, Ischemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, ความเจ็บปวดเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง
Pain, Itchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเมื่อย
Pain, Labouredไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บครรภ์คลอด
Pain, Lancinatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บแปลบๆ
Pain, Lighteningไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดร้าวไปตามประสาทเหมือนเข็มแทง
Pain, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บปวดเฉพาะที่
Pain, Neckไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดคอ
Pain, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดที่เกิดจากโรค
Pain, Phantomไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บหลอน
Pain, Pleuriticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเจ็บหน้าอก, เจ็บแบบเยื่อหุ้มปอดอักเสบ
Pain, Postoperativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม
Pain, Presence ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะกำลังประสบความเจ็บปวด
Pain, Pricklingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเหมือนเข็มแทง, ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างเร็ว
Pain, Radiatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดร้าว
Pain, Radicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดตามแนวประสาท, อาการปวดตามเส้นประสาท,
Pain, Referไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดร้าว
Pain, Referredไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดร้าว, การร้าว, ปวดร้าว, อาการปวด, อาการปวดจากอวัยวะภายในที่อยู่ใกล้เคียง, อาการปวดที่บริเวณห่างไกลออกไป, ความรู้สึกปวดที่ร้าว
Pain, Relief ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระงับปวด
Pain, Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดขณะพัก
Pain, Right Upper Quadrantไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดท้องบริเวณชายโครงขวา
Pain, Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดตามแนวประสาท
Pain, Severe and Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเจ็บปวดที่รุนแรงและยาวนาน
Pain, Sharpไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดมาก, ความเจ็บปวดแหลมคม
Pain, Sharp, Intermittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดจี๊ดๆเป็นพักๆ
Pain, Shootingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดแปลบ
Pain, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกปวดที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ
Pain, Substernalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บปวดใต้กระดูกหน้าอก
Pain, Thalamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกปวด
Pain, Threshold ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกัดในการรู้สึกเจ็บปวด
Pain, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บครรภ์จริง
Pain, Vascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดจากหลอดโลหิตอุดกั้น
Pain, Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดของอวัยวะภายใน, การเจ็บปวดที่เกิดจากอวัยวะภายในของร่างกาย, ความปวดที่เกิดขึ้นช้าๆ
Pain, Viscerogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดจากอวัยวะภายในที่อยู่ใกล้เคียง
Pain, Wrist Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดข้อมือและมือ
Pain-Anxietytension Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรความเจ็บปวดความวิตกกังวลความตึงตัวของกล้ามเ
Pain-Color, Stewartไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรวัดความเจ็บปวด
Pain-Producing Substances, Most Potentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรงที่สุด
Pain-Sensitive Structures, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่างๆภายในกะโหลกที่มีความรู้สึกเจ็บ
Paintไม่ระบุศัพท์บัญญัติสี, การระบายสี, สีทา, ยาป้ายแผลในปาก
Paint, Emulsifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแขวนลอยในน้ำ
Paint, Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้มือแตะสีและระบาย
Paint, Mandl'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากวาดคอ
Pair Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับคู่
Pair, Unsharedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอนคู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน
Paired Areasไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณคู่
Paired Situationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเปรียบเทียบคล้ายคลึงกันมาก, ตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบสองเวลา
Palatal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพดานปาก, เนื้องอก
Palatal Raphe, Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวร่องกลางเพดาน
Palatal Strapไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเหล็กกลางเพดาน
Palateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพดานอ่อน, เพดาน, เพดานปาก, กระดูกเพดาน
Palate Lengthening Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพิ่มความยาวของเพดาน
Palate, Hardไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเพดานปาก, เพดานปาก, เพดานแข็ง, กระดูกเพดาน
Palate, Hard , Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของเพดานปากส่วนแข็ง
Palate, High Archedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพดานสูง, เพดานปากโค้งสูง,
Palate, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพดานปากส่วนอ่อน, เพดานอ่อน, พาเลทอ่อน, ซอพพาเลท
Palate, V-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพดานปากของผู้ป่วยโค้งสูง
Palatineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเพดาน
Palatine Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเพดาน
Palatinus, Torusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกกลางเพดานที่นูนกว่าปกติ
Pale Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซีด
Pale Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำขิง
Paleodontologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบราณทันตวิทยา, ทันตกรรมโบราณ
Paleographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบราณวิทยา
Paleontologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบราณชีววิทยา
Paleopathologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบราณพยาธิวิทยา
Palisadeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบ, เรียงตัวเป็นแถว, เรียงตัวกันเป็นหน้ากระดาน
Palisade Layersไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นพาลิเสด
Palisaded Rowsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นทิวแถว
Palladiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาล์ลาเดียม, พาลเลเดียม,
Palliativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรเทาความเจ็บปวด, เพื่อบรรเทาอาการ
Palliative Resectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพื่อประคับประคอง
Palliative Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดชั่วคราว, การผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการ, การผ่าตัดเพื่อบรรเทาและประทังชีวิต
Palliative Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาบรรเทาอาการ, การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ, การรักษาเพื่อบรรเทาอาการชั่วคราว, การรักษาเพื่อประคับประคองอาการชั่วคราว, การรักษาทางผ่าตัดแบบประทังชีวิต
Pallidumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาลลิดัม
Pallorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีซีด, ความซีด, อาการซีด, ผิวหนังซีด, ผิวหนังมีสีซีด, ซีด
Pallor, Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีดขาวคล้ายกระดาษ
Palmไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ่ามือ, กำทั้งมือ
Palm of Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้งมือ
Palm Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันลูกปาล์ม
Palm Oils, Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันปาล์มแดง
Palm Printsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยพิมพ์ฝ่ามือ
Palm Printsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยพิมพ์ฝ่ามือ
Palmar Arch, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงชั้นลึก
Palmar Creasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นฝ่ามือ
Palmar Flexionไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอข้อลง
Palmar Markingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยที่ฝ่ามือ
Palmaris Longusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อปลายแขนตอนปลายแขนเป็นเอ็นทำหน้าที่งอ
Palmate Hairไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนพัลเมท
Palmiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปามมิทิค
Palmitic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดพัลมิติก, กรดปาลมิติก, กรดพัลมิติค, กรดพาล์มมิติก, กรดปาลมิติค
Palmitoleicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปาลมีโทลีอิค
Palpal Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีปัลปส์
Palpationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำตรวจ, วิธีคลำชีพจร, การคลำ, คลำ, การตรวจโดยการคลำ
Palpation, Abdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำหน้าท้อง
Palpation, Bimanualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำโดยใช้สองมือ, การคลำโดยใช้ 2 มือ
Palpation, Counter-Thrustไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกต้านมือ
Palpation, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำลึกๆ
Palpation, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำเบาๆ
Palpation, Obstetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำ
Palpation, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำเบาๆ, การคลำตื้นๆ
Palpatory Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตรวจคลำ, วิธีคลำ
Palpebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังตา
Palpebral Apartureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุลูกตา
Palpebral Conjunctiva, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อตาในหนังตาล่าง
Palpebral Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาแดงเฉพาะในแนวของช่องระหว่างเปลือกตา
Palsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาต
Palsy, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของเส้นประสาทเรเดียล
Palsy, Shakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของพาร์คินสัน
Pamphletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลสาร
Pamphlets and Leafletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลสารและใบปลิว
Panไม่ระบุศัพท์บัญญัติจาน, จานเครื่องชั่ง
Pan Coatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหม้อเคลือบ
Pan Photocoagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอรับภาพ
Pan, Arrestไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานชั่ง
Panadolไม่ระบุศัพท์บัญญัติพานาดอล
Panarteritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนอาร์เตอไรติส
Pancake Make-Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้า
Pancarditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของหัวใจ
Pancoast's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการแพนโคสท, กลุ่มอาการแพนโคสต์
Pancreasไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน
Pancreas Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมแพนครีส
Pancreas, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อของตับอ่อนที่บริเวณอื่นนอกตับอ่อน
Pancreas, Anularไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนรูปวงแหวน
Pancreas, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนเทียม
Pancreas, Diseases ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับอ่อน
Pancreas, Endocrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนส์, ต่อมไร้ท่อของตับอ่อน
Pancreas, Exocrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อของตับอ่อน
Pancreas, Head ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณส่วนต้นของตับอ่อน, ส่วนหัวของตับอ่อน
Pancreas, Polycystic Disease ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นซีสต์ของตับอ่อน
Pancreas, Tail ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายของตับอ่อน
Pancreatectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดตับอ่อน, ตับอ่อน, การตัด, การตัดตับอ่อนออก
Pancreatectomy, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาตับอ่อนทั้งหมดออก
Pancreatic Acinar Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตับอ่อน
Pancreatic Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน, ถุงน้ำ
Pancreatic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน, โรค, โรคที่ตับอ่อน, โรคเกี่ยวกับตับอ่อน
Pancreatic Duct Cell Hyperplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มพูนของเซลล์ท่อตับอ่อนขนาดเล็ก
Pancreatic Ductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อของตับอ่อน, ท่อน้ำย่อยจากตับอ่อน, ท่อตับอ่อน, ท่อตับอ่อน, ท่อทางเดินของตับอ่อน, ท่อจากตับอ่อน
Pancreatic Ducts, Exocrine, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ดั้งเดิมของท่อตับอ่อน
Pancreatic Ducts, Mainไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อจากตับอ่อน
Pancreatic Ducts, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อตับอ่อนขนาดเล็ก
Pancreatic Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน, แผลชอนทะลุ, , แผลชอนทะลุตับอ่อน
Pancreatic Function Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน, การทดสอบการทำงาน, ตับอ่อน, การทดสอบหน้าที่
Pancreatic Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน, ฮอร์โมน
Pancreatic Insufficiency, Exocrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ตับอ่อนหลั่งเอนไซม์น้อยกว่าปกติ
Pancreatic Isletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนส่วนไร้ท่อ
Pancreatic Juiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน, น้ำย่อย, น้ำหลั่งของตับอ่อน, น้ำตับ, น้ำย่อยจากตับอ่อน, น้ำย่อยของตับอ่อน, น้ำตับอ่อน
Pancreatic Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน, เนื้องอก
Pancreatic Pseudocystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนกลายเป็นถุงน้ำ, ถุงน้ำเทียมของตับอ่อน
Pancreatic Reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุลินจากตับอ่อน
Pancreatic Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคัดหลั่งของตับอ่อน
Pancreatic Transplantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกตับอ่อน
Pancreatic Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของตับอ่อน
Pancreatinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนครีเอติน, แพ็นครีเอติน
Pancreatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนอักเสบ, โรคตับอ่อนอักเสบ
Pancreatitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัน, ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน, โรคตับอ่อนอักเสบอย่างเฉียบพลัน, การอักเสบอย่างเฉียบพลันของตับอ่อน, ตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน, ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน, ตับอ่อนอักเสบ
Pancreatitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับอ่อนอักเสบชนิดเรื้อรัง, การทำลายหน้าที่อย่างมากของตับอ่อน
Pancreatitis, Hemorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนอักเสบมีเลือดออก
Pancreatitis, Hemorrhagic, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอับเสบของตับอ่อนชนิดที่มีเลือดออกอย่างเฉียบพลัน, ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันชนิดมีเลือดออก
Pancreatitis, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อนอักเสบแบบอินเตอร์สติเชียล
pancreatitis, Necrotizing, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของตับอ่อนที่สร้างน้ำย่อยแบบเฉียบพลัน
Pancreozyminไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนครีโอไซมิน, แพนครีโอซายมิน
Pancuroniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนคิวโรเนียม, สาร, แพนคิวโรเนียม
Pancytopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะขาดเม็ดเลือดทุกชนิด, เม็ดเลือดทุกชนิด, ภาวะขาด, จำนวนเม็ดเลือดทุกชนิดต่ำลง, จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ, โรคขาดเม็ดเลือด
Pandemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบาดใหญ่ทั่วโลก
Panencephalitis of Pette-Doering, Nodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนดูลาร์แพนเอนเซฟาไลติสของเพตตี-ดอริง
Panencephalitis, Nodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนดูลาร์แพนเอนเซฟาไลติส
Pangamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิตามินบี 15
Pangolinไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่ม
Panicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอย่างสุดขีด, ความวิตกกังวลชนิดท่วมท้น, กลัวขั้นรุนแรง, ตื่นตระหนก, ความกลัวและกังวลอย่างมาก, กลัวอย่างสุดขีด
Panic Attackไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสดงอารมณ์ออกสุดขีด, ความวิตกกังวลอย่างสุดขีด
Panic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการวิตกกังวลเกิดขึ้นเฉียบพลันและรุนแรง
Panner's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแพนเนอร์ที่ข้อศอก
Panniculitis, Nodular Nonsuppurativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนนิคิวไลติส, โนดุลาร์ นอนซุปเปอร์เรทีป, แพนนิคิวไลติสชนิดเป็นก้อนแต่ไม่เป็นหนอง, โรค
Pannusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนนัส
Panogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาโนเจน
Panophthalmitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาอักเสบทั่ว, นัยน์ตาอักเสบทั่ว, ตาอักเสบทั้งหมด, การติดเชื้อของลูกตา, การติดเชื้อของลูกตาทั่วไปหมด
Panphobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง
Pantetheineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนทีเทอีน
Panthenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนธีนอล
Pantingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหอบ
Pantoic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแพนโทอิก, กรดแพนโทอิค
Pantopaquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทึบแสง
Pantosansไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนโทแซน
Pantothenic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแพนโททีนิก, กรดแพนโตธินิค, แพนโทเทนิคแอซิด, กรดแพนโทธีนิค, กรดแพนโทเธนิค, กรดแพนโทธินิก, กรดแพนโทธีนิค, กรดแพนโทธินิค, กรดแพนโตเธนิค, กรดแพนโตธีนิค, กรดแพนโทเธนิค, แพนโทเธนิคแอซิด
Pantropic Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนโทรปิคไวรัส
Pants, Undressingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอดกางเกงขายาว
Pap Smearไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตรวจมะเร็งปากมดลูก, การตรวจหาเซลล์มะเร็งของช่องคลอด, การตรวจหาเซลล์มะเร็งของปากมดลูก, การตรวจเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูก, การตรวจมะเร็ง
Pap Swearไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูก
Papainไม่ระบุศัพท์บัญญัติปาเปน, เอนไซม์, ปาปะอิน, น้ำย่อยพาเพน, ปาเปอิน, เอนไซม์ปาเปน
Papanicolaou Cytologic Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาพานิโคเลาไซโตโลจิคเทสท์
Papanicolaou Smearsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำการตรวจเซลล์มะเร็ง
Papaver Somniferumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิดผลจากต้นฝิ่น
Papaverineไม่ระบุศัพท์บัญญัติปาปาเวอร์รีน, พาพาเวอรีน
Papaverine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาพาเวอรีนไฮโดรคลอไรด์
Papaverine-Like Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ออกฤทธิ์คล้ายปาปาเวอรีน
Papavo Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสพาพาโว
Papayaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะละกอ
Papaya, Caricaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะละกอ
Paper Clipsไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่หนีบกระดาษ
Paper Cuttersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัดกระดาษ
Paper Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษแผ่นเล็กๆ
Paper Disk, Blottingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษซับ
Paper Mulberryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอกะสา
Paper Point, Sterileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษซับเพื่อใช้ซับในคลองรากฟัน
Paper Speedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร็วของกระดาษ
Paper Stripsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบกระดาษ
Paper, Absorbableไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษซับ
Paper, Absorbentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุดูดซึม
Paper, Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษขาวธรรมดา
Paper, Crepeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษยืด
Paper, Glazedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษไข
Paper, Glossyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษมัน
Paper, Purchmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษหนัง
Paper, Uniporeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเยื่อบางชนิดพิเศษ
Paper-Pencil Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบข้อเขียน
Papillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวนม
Papillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มปลายแหลม, ยื่นเป็นนิ้วมือ
Papilla of Vaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดของท่อน้ำดี
Papilla, Incisiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินไซซีพแพปปิลล่า
Papillaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาพิลเล่, ตุ่มเล็กๆ, ปุ่มเล็กๆ
Papillaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มรับรส
Papillae, Caudalไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหางของเส้นประสาท
Papillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปปปิลารี่, เป็นกิ่งก้าน
Papillary and Glandular Pattern, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบแปปิลเลรีและต่อม
Papillary Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแบบแพพิลลารี
Papillary Chordaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อแพพิลรารีคอร์ดี
Papillary Muscle Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อยึดลิ้นหัวใจ
Papillary Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อปาปิลลารีย์, กล้ามเนื้อแปปปิลลารี, กล้ามเนื้อดึงลิ้นหัวใจ, กล้ามเนื้อแพพิลลารี
Papillary Necrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพพิลลารีเนโครซิส
Papillary Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบแพพิลลารี, เรียงตัวเป็นแปปิลเล
Papillary Projectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพพิลลารีโปรเจคชัน
Papillary Sizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของม่านตา
Papillary Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นแพพิลลารี
Papillary, Intraductalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทราดัคตัลแพพิลโลมา
Papillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพพิลเลชัน
Papilledemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปปปิลอีดีมา, ภาวะ, ปาปิลเลดีมา, ขั้วประสาทตาบวม, ประสาทตาบวม, แปปิลลีดีมา, การบวม
Papillitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมของขั้วประสาทตา
Papilloedemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมของดวงออปติค
Papillomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปปปิลโลมา, เนื้องอก, ปาปีลโลมา, เนื้องอกปาปิลโลมา, พาพิโลม่า, หูด, แพพิลโลมา, แปปิลโลมา
Papilloma, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติติ่งเนื้องอกแบบไม่ร้ายแรง
Papilloma, Cylindrical Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัยลินดริคัลเซลล์แพพิลโลมา
Papilloma, Intraductalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเล็กๆชนิดไม่ร้ายในท่อน้ำนม
Papilloma, Invertedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเวอร์ทแพพิลโลมา
Papilloma, Squamousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเควมัสแพพิลโลมา
Papilloma, Transitional Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานซิชันนัลเซลล์แพพิลโลมา
Papillomatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังที่หนาตะปุ่มตะป่ำ, แพพิลโลมาโตซิส
Papillomatosis, Ductalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัคตัลแพพิลโลมาโตซิส
Papillomavirusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแพบพิลโลม่าไวรัส
Papillotomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบมีด
Papova Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มพาโพวา
Papova Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปาโปวาไวรัส
Papularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเม็ดนูน
Papulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยนูน, พะพูล, ผื่นนูน, ผื่นแพพพูล, ตุ่มเล็ก, ตุ่มแดงเล็กๆ, ตุ่มเล็ก, ตุ่มสิว, ตุ่ม, ตุ่มไขมันขนาดเล็ก, ตุ่มนูนแดง, ผื่นโต
Papules, Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มเล็กยอดแบน
Papules, Hard, Infiltrativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มขนาดใหญ่นูนและแข็ง
Papulonecrotic Tuberculicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพพูโลเนโครติคทูเบอร์คูลิค
Papyrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษพาพีรุส, กระดาษปาปิรัส
Papyrus Ebersไม่ระบุศัพท์บัญญัติปาปีรัสอีเบอร์
Papyrus, Ebersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษ
Par Distalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาร์ดิสตาลิส
Paraไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารา
Para Follicular Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราฟอลลิคูล่าร์เซลล์
Para-Aminobenzoic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดพาราอะมิโนเบนโซอิก, กรดพาราอะมิโนเบนโซอิค, กรดพาราอมิโนเบนโซอิก, กรดพาราอะมิโนเบนโซอิค
Para-Aminosalicylic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพีเอเอส
Para-Aminosalicylic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพีเอเอส
Para-Influenza Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสจำพวกข้างเคียงไวรัสไข้หวัดใหญ่
Paraaminophenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราอะมิโนฟีนอล
Parabens, Propylไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรปิลพาราเบน
Parabolaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวโค้ง, พาราโบลา
Paracaseinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราคาซีเนท
Paracenthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะเยื่อแก้วหู
Paracervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อข้างๆคอมดลูก
Paracervical Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อข้างปากมดลูก
Paracetamolไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราเซทตามอล, พาราเซตามอล, พาราเซตตามอล, ยาพาราเซทตามอล
Paracetamol Syrup, Pediatricไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลดไข้ชนิดน้ำสำหรับเด็ก
Paracetamol Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดพาราเซตามอล
Parachutingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโดดร่ม
Paracrine Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราครายน์เซลล์
Paracrine Secretionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารหลั่งพาราไครน์
Paradichlorobenzeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีดีบี
Paradoxic Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจห้องล่างส่วนอื่นบีบตัว
Paradoxical Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ที่ขัดแย้งกัน
Paradoxical Splittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงสองแยกตรงข้ามกันในภาวะปกติ
Paraendocrine Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราเอนโดครายน์เซลล์
Paraesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อนผ่าวๆ
Paraffinไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราฟีน, สาร, พารัฟฟีน, ขี้ผึ้งเหลว, ขี้ผึ้ง, พาราฟฟิน, พาราฟิน
Paraffin Emulsion, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระบายพารัฟฟิน
Paraffin Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันพาราฟีน, หยดน้ำมัน
Paraffin Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราฟินเทสต์
Paraffin Waxไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ผึ้งพาราฟฟิน
Paraffin, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราฟฟินอ่อน
Paraffin, White Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มรีโอแกรมพาราฟิน, วาสลิน
Parafollicular Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราฟอลลิคูล่าเซลล์, พาราฟอลลิคูลาร์เซลล์
Paraformไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราฟอร์ม
Paraformaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพาราฟอร์มัลดีไฮด์
Paragangliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราแกงกลิโอมา, เนื้องอก, พาราแกงกลิโอมา
Paraganglioma, Nonchromaffinไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราแกงกลิโอมาชนิดนอนโครแมฟฟิน, เนื้องอก, พาราแกงกลิโอมา นอนโครมัฟฟิน, ไม่ใช่โครแมฟฟินพาราแกงกลิโอมา, นอน-โครแมฟฟินพาราแกงกลิโอมา
Paraganglioma, Nonchromaffin, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลิกแนนท์นอนโครแมฟฟินพาราแกงกลิโอมา
Paraganglioma, Sympatheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิมพาเธติกพาราแกงกลิโอมา
Paraganglion Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราแกงเกลียนเซลล์
Paraganglion System, Extra Adrenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบพาราแกงเกลียนนอกต่อมหมวกไต
Paraganglionic Cells, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดจากพาราแกงกลิโอนิคเซลล์
Paraganglionic Tissue, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของเนื้อเยื่อพาราแกงกลิโอนิก
Paraglossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารากลอสซ่า
Paragonimiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ปอด, โรค, โรคพยาธิใบไม้ปอด, พาราโกนิมิเอซิส, พยาธิใบไม้ในตับ
Paragonimiasis, Cerebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิใบไม้ปอดที่สมอง
Paragonimusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ปอด, พยาธิตัวแบน, พยาธิใบไม้ในปอด
Paragonimus Westermaniไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราโกนิมัสเวสเทอร์มานี, พยาธิใบไม้ในปอด
Parahormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมการหลั่งอินซูลินและกลูคากอน, พาราฮอร์โมน
Parakeratosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังหนาและกระด้าง, พาราเคอราโตซิส, พาราเคราโตสิส
Parakeratotic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราตินที่ไม่สมบูรณ์
Paralguis, Muscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อแถวคอไม่ทำงาน
Parallelไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนานกัน
Parallel Spinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คตรอนซึ่งหมุนขนานกัน
Parallelismไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นเส้นขนาน
Paralysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาต, การอ่อนแรง, กล้ามเนื้อหดตัวไม่ได้เลย, อัมพาต
Paralysis Agitansไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของพาร์คินสัน
Paralysis of Entire Armไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตตลอดทั้งแขน
Paralysis, Ascendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตลามขึ้นไปยังส่วนหัว
Paralysis, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาต, อัมพาตอย่างสมบูรณ์
Paralysis, Familial Periodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้ออัมพาตเป็นๆหายๆ
Paralysis, Flaccidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตชนิดอ่อนตัว, กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก, อัมพาต, อัมพาตอ่อนเปียก, แขนขาอ่อนเปลี้ย, กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตอ่อนปวกเปียก, อัมพาตแบบปวกเปียก, อัมพาตชนิดปวกเปียก, อัมพาตชนิดอ่อนนิ่ม, อัมพาตแบบปวกเปียก, อัมพาตที่สูญเสียความตึงของกล้ามเนื้อ, อัมพาตชนิดอ่อนนิ่ม, อัมพาตอ่อนเปียก, อัมพาตชนิดอ่อนปวกเปียก
Paralysis, Flaccid, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตแบบอ่อนเปียกเฉียบพลัน
Paralysis, Ginger Jakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตอันเนื่องมาจากขิง
Paralysis, Immunologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเปลี้ยทางภูมิคุ้มกัน
Paralysis, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตในเด็ก, โรคไข้สันหลังอักเสบ
Paralysis, Motorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาต, อัมพาตของกล้ามเนื้อ
Paralysis, Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้ออัมพาต
Paralysis, Muscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเกร็งหรือชา
Paralysis, Obstetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตจากการคลอด, อัมพาตเหตุขณะคลอด
Paralysis, Palatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของเพดานปาก
Paralysis, Periodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอ่อนแรงเป็นพัก
Paralysis, Spasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตชนิดแข็งเกร็ง, อัมพาตแข็งเกร็ง, อัมพาตที่กล้ามเนื้อหดเกร็ง
Paralysis, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตชั่วคราว
Paralysis, Upward Gazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองขึ้นบนไม่ได้
Paralytic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะอัมพาต
Paralytic Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกลัวน้ำชนิดมีอาการอัมพาต
Paramagneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแม่เหล็กดูดได้
Paramagnetic Momentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราแมกนีติคโมเมนต์
Paramagnetic Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพาราแมกเนติก
Paramagnetismไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนามแม่เหล็ก
Parameciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารามีเซียม, เชื้อ, พารามีเซียม,
Paramedical Personnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติพนักงานที่ไม่ใช่แพทย์, บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์
Paramedicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ช่วยแพทย์
Parametersไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรสถิติ, การใช้ตัววัด, ค่าที่แสดงคุณสมบัติของประชากรทั้งหมด, ตัววัดต่างๆ, ค่าที่แท้จริง
Parameters, Bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารามิเตอร์ของการจับกับโปรตีน
Parameters, Biologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยกำหนดทางชีวภาพ
Parameters, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรสถิติทางชีวภาพ
Parameters, Bodilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยกำหนดทางร่างกาย
Paramethasoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพาราเมธาโซน
Parametrial Phlebectasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราเมเทรียลฟลีเบ็คตาเซีย
Parametritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในอุ้งเชิงกราน
Parametriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆช่องคลอดและตัวมดลูก, เนื้อเยื่อรอบๆมดลูกด้านล่าง, เยื่อหุ้มมดลูก, ก้อนข้างมดลูก
Paramyxovirusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารามีโซไวรัส
Paranasal Air Sinusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะ, โพรงอากาศ, บริเวณโพรงจมูก
Paranasal Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาของเนื้อเยื่อข้างจมูก
Paranasal Sinus Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูกพารานาซัล, โรค, โพรงอากาศพารานาซัล, โรค
Paranasal Sinus Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงอากาศพารานาซัล, เนื้องอก, โพรงกระดูกพารานาซัล, เนื้องอก
Paranasal Sinusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงอากาศพารานาซัล, โพรงกระดูกพารานาซัล, ช่องโพรงอากาศ, โพรงอากาศรอบจมูก, โพรงกระดูกต่างๆรอบๆจมูก, โพรงกระดูกจมูก, โพรงอากาศข้างช่องจมูก, โพรงข้างจมูก, โพรงอากาศบริเวณจมูก
Paraneoplastic Syndromesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการข้างเคียงของโรคมะเร็ง
Paraniod Thinkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลงผิด
Paranoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติความระแวง, อาการหวาดระแวง, โรคหวาดระแวง, จิตระแวง
Paranoid Delusionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหวาดระแวงมาก, ประสาทหลอนแบบระแวง,
Paranoid Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตหวาดระแวง, โรคประสาทชนิดหวาดระแวง, ความแปรปรวนเกี่ยวกับการระแวง, ระแวง
Paranoid Psychosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตชนิดหวาดระแวง
Paranoid Psychotic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตแบบระแวง
Paranoid Statesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะระแวง
Paranoid Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรควิกลจริตจิตระแวง
Paranoid, Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหวาดระแวงจากพิษสุรา
Paraoxonไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราอ็อกซอน
Paraparesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตครึ่งท่อน, ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง
Paraperiodic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดพาราเพอริโอดิก
Parapertussisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไอกรนเทียม
Parapharyngeal Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณทั้งหลอดคอ
Paraphasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้คำที่มีความหมายผิดไปจากที่ต้องการ, พูดผิด
Paraphiliasไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามวิปริต
Paraphimosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดของหนังหุ้มองคชาตเล็กมากรูดได้แต่ไม่หมด
Paraphyseal Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราไฟเซียมซีสต์
Paraphysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราไฟซิส
Parapituitary Dermoid Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกพาราปิตุยตารีเดอร์มอยด์
Paraplegiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตครึ่งล่าง, อัมพาตขา, การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่างกายส่วนล่างขาทั้งสอง, อัมพาตครึ่งตัว, โรคอัมพาตที่ท่อนล่าง, อัมพาตของขาทั้งสอง, อัมพาตของขาทั้ง 2 ข้าง, อัมพาตของแขนขา, อัมพาตส่วนล่าง, อัมพาตทั้ง 2 ข้างของร่างกาย, อัมพาตครึ่งล่าง
Paraplegia, Flaccidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง
Paraplegia, Spasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตครึ่งท่อนชนิดแข็งตึง
Paraquatไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราควอต, สาร, พาราควอท, พาราคว็อท, พาราควอต, พาราคว๊อต
Pararectalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้างๆผนังของเรคตัม
Parasite Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราพบเชื้อ
Parasitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปาราสิต, พยาธิ, พาราสิต, ตัวเบียน, พาราไซท์, หนอนพยาธิ, เชื้อพยาธิ, ตัวเบียน, ปรสิต, กาฝาก
Parasites, Extracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรสิตนอกเซลล์
Parasites, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิลำไส้, ปรสิตในลำไส้
Parasites, Intra Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่อาศัยอยู่ในเซลล์
Parasites, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแฝงอยู่ในลักษณะปรสิตในเซลล์
Parasites, Intracellular, Obligatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเบียนอยู่ภายในเซลล์ที่มีชีวิต
Parasites, Multicellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติปาราสิตหลายเซล
Parasites, Obligateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ต้องอาศัยอยู่กับโฮสท์, ตัวเบียนที่แท้จริง
Parasites, Strictlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียที่ต้องอาศัยอยู่กับคน
Parasites, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิของเนื้อเยื่อ
Parasitic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกิดจากปรสิต, ปรสิต, โรค, พยาธิ, โรค, การติดเชื้อปรสิต
Parasitic Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวเมีย
Parasitic Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อปรสิต, การติดเชื้อปาราสิต, โรคที่เกิดจากพยาธิ, โรคหนอนพยาธิ
Parasitic Infestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อปรสิต
Parasitic Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมพาราไซท์
Parasiticidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าปรสิต
Parasitismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่อาศัยและเกาะกินอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่น
Parasitism, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นปรสิตในเซลล์
Parasitologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรสิตวิทยา, วิชาปรสิตวิทยา
Parasympatheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราซิมพาเธติก, ประสาทพาราซีย์มพาเธติค, พาราซิมพาเธติค
Parasympathetic Cholinergic Neuroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราซิมปาธิติคโคลิเนอร์จิคนิวโรน
Parasympathetic Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทพาราซิมพาธิติค
Parasympathetic Nervous Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทพาราซิย์มเพเธติก, ระบบ, ระบบประสาทพาราซิมพาเตติก, ระบบประสาทพาราซิมพาเธติค, ระบบประสาทพาราสิย์มพาเธติค
Parasympathetic Paragangliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราซิมพาเธติกพาราแกงกลิโอมา
Parasympathetic Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทพาราซิมพาธิติค
Parasympatholyticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราซิย์มพาโธลัยติกส์, พาราซิมพาโทลิติก, ยา, ยาระงับอาการเกร็ง, ยาประเภทพาราซิมพาโธไลติก
Parasympathomimetic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ให้ผลเหมือนกับการกระตุ้นประสาทพาราซิมพาธิต
Parasympathomimeticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราซิมพาโทมิเมติก, ยา
Paratal Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นคลุมเพดาน
Paratal Pushbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพิ่มความยาวของเพดาน
Parathionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราไทออน, สาร, พาราไธออน, พาราไทออน, สารอินทรีย์ฟอสเฟต
Parathormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราธอร์โมน, พารัทฮอร์โมน, ฮอร์โมนพารัต
Parathyroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาราธัยรอยด์, ต่อมพาราธัยรอยด์, พาราธัยรอยด์
Parathyroid Adenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาของต่อมพาราธัยรอยด์
Parathyroid Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาราธัยรอยด์, โรค, พาราธัยรอยด์, โรค, ต่อมพาราไทรอยด์, โรค
Parathyroid Gland Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของต่อมพาราธัยรอยด์
Parathyroid Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาราธัยรอยด์, ต่อมพาราไธรอยด์, ต่อมพาราไทรอยด์, ต่อมพาราธัยรอยด์
Parathyroid Glands, Aberrantไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเบอร์แรนท์พาราธัยรอยด์
Parathyroid Glands, Congenital Absence ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีต่อมพาราธัยรอยด์โดยกำเนิด
Parathyroid Glands, Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาราธัยรอยด์คู่ล่าง
Parathyroid Glands, Superiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาราธัยรอยด์คู่บน
Parathyroid Glands, Supernumeraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนต่อมพาราธัยรอยด์มากกว่าปกติ
Parathyroid Hormone-Like Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่คล้ายพาราธัยรอยด์ฮอร์โมน
Parathyroid Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราธัยรอยด์, ฮอร์โมน, ต่อมพาราไทรอยด์, ฮอร์โมน, ต่อมพาราธัยรอยด์, ฮอร์โมน, พาราธัยรอยด์ฮอร์โมน, ฮอร์โมนจากต่อมพาราไธรอยด์, พาราไทรอยด์ฮอร์โมน
Parathyroid Hyperplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราธัยรอยด์เกิดฮัยเปอร์เพลเชีย
Parathyroid Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาราไทรอยด์, เนื้องอก, ต่อมพาราธัยรอยด์, เนื้องอก
Parathyroid Nephritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราธัยรอยด์เนไฟรติส
Paratrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบหลอดลมคอ
Paratracheal Nodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณหลอดลมใหญ่
Paratyphoid Feversไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้พาราไทฟอยด์, ทัยฟอยด์เทียม, ไข้รากสาดเทียม
Paraungual Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อรอบบริเวณเล็บ
Paraventricular Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบๆช่องสมอง
Paraventricular Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกข้างๆเวนตริเคิล
Paravestibular Glands, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนจากต่อมที่อยู่รอบเวสติบูล
Parchment Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซึมผ่านหนังแกะ
Parenchymaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อ, พาเรนไคมา, การติดเชื้อในส่วนเนื้อ, เซลล์พาเรนไคมา, เนื้อต่อม, เนื้อไต, เนื้อต่อม
Parenchymal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาเรนคัยมัลเซลล์, พาเรนไคมาเซลล์
Parenchymatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกเข้าไปในเนื้อสมอง
Parent Centeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์พ่อแม่เป็นใหญ่
Parent Guidanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช่วยเหลือแนะนำพ่อแม่, การให้คำแนะนำแก่บิดามารดา
Parent Nuclideไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุกัมมันตรังสีแม่
Parent-Child Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิดามารดา-บุตร, ความสัมพันธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร
Parental Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อระหว่างพ่อแม่และเด็กอ่อน
Parental Supportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนับสนุนช่วยเหลือจากพ่อแม่
Parental Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาเรนทอลไทป์
Parenteralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีด, ไม่ใช่ทางปาก, นอกทางเดินอาหาร
Parenteral Alimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางเส้นเลือด, การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ
Parenteral Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร, การให้ทางหลอดเลือด, การให้อาหารทางหลอดเลือด
Parenteral Hyperalimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางหลอดเลือดมากเกิน, ยาฉีดที่เป็นอาหารในความเข้มข้นสูง, ให้อาหารชนิดเกินพอทางหลอดเลือดดำ
Parenteral Nutrientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารมากเกิน
Parenteral Nutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ, ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ, อาหารให้ทางหลอดเลือดดำ
Parenteral Nutrition, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารบางส่วนทางหลอดเลือดดำ, การให้อาหารทางหลอดเลือดดำแบบบางส่วน
Parenteral Nutrition, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์, การให้อาหารมากเกิน, การให้อาหารครบทางหลอดเลือด, อาหารเบ็ดเสร็จทางหลอดเลือด
Parenteral Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมสำหรับฉีด
Parenteral Routesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อทางเลือด, ทางเส้นเลือด
Parenteral Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ใช้ทางหลอดเลือด
Parenteralsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีด
Parenterals, Large Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีดปริมาตรมาก, ถุงบรรจุยาฉีดปริมาณมาก
Parenterals, Small Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีดปริมาตรน้อย
Parents, Newไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่สมรสจะกลายเป็นคุณพ่อแม่ไปในทันที
Paresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตบางส่วน, การอ่อนแรง, ขาขยับได้บ้างเล็กน้อย, อัมพาตชนิดพอขยับได้บ้างเล็กน้อย, กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง, ต้นแขนและต้นขาอ่อนแรงแต่พอขยับได้, กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไม่มาก, อัมพาต, แรงหดตัว, กล้ามเนื้ออ่อนแรง
Paresis, Ocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นภาพเป็น 2 ภาพ
Paresthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาเรสทีเซีย, ภาวะ, ความสัมผัสฟั่นเฝือ, อาการเสียวแปล๊บ, การวิงเวียนและรู้สึกเบาในศีรษะมีความรู้สึกแปลก, ประสาทสัมผัสผิดปกติ, ซา, มือไม่มีแรง, อาการชาหรือเหน็บ, การรู้สึกประหลาด, ความรู้สึกฟั่นเฝือ, ความรู้สึกเสียวแปลบ, อาการชาเจ็บแปลบๆเหมือนเข็มแทง, รู้สึกผิดปกติตามผิวหนัง, อาการชาปลายมือปลายเท้าและรอบริมฝีปาก, ชาทั่วๆไปเจ็บแปลบๆเหมือนเข็มแทง
Pargylineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพาร์กัยลีน
Parietalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก, กระดูกพาไรอีตัล
Parietal Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกพาไรเอตัล, กระดูกพาริเอตัล, กระดูกข้างขม่อม, กระดูกข้างศีรษะ, กระดูกพาไรอิตาล, กระดูกศีรษะด้านข้าง
Parietal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาไรทาลเซล, เซลล์ที่ผนังกระเพาะอาหาร, พาไรเอตัลเซลล์, เซลล์พาไรอิตัล
Parietal Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อชั้นนอก, เยื่อหุ้มชั้นนอก,
Parietal Lobeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาริเอตัล โลบ, สมอง, สมองส่วนข้างขม่อม, กลีบพาไรอิตาล
Parietal Lobe Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในหน้าที่ของกลีบสมองพาไรเอตัล
Parietal Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อลำตัว
Parietal Peritoneum, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนของเนื้อเยื่อติดกับด้านหลัง
Parietalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดกระหม่อมของงู
Paris Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารหนู
Paris Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารหนูเขียว
Paris Polyphyllaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนึ่งเส็ก
Paris Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคแบบปารีส
Parisonไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อกลวง
Parityไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเคยคลอด, การคลอด, จำนวนครั้ง, ความเท่ากัน, ความเหมือนกัน, จำนวนบุตรที่มี, จำนวนการคลอด
Parity Woman, Zeroไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตรีที่ไม่มีบุตร
Parkinsonไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสันนิบาต
Parkinson Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพาร์คินสัน, พาร์คินสัน, โรค, โรคพาร์กินสัน, โรคอัมพาตชนิดสั่น
Parkinson Disease, Symptomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาร์คินสันมีอาการ, โรค
Parkinson Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการพาร์กินซั่น
Parkinson's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการปาร์กินสัน, กลุ่มอาการของพาร์คินสัน
Parkinsonismไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสันนิบาต, โรคอัมพาตชนิดสั่น, พากินสันนิซึ่ม, โรคพาร์คินโซนิสม์, พาร์คินโซนิสม์
Parkinsonism, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอดิโอพาธิคพาร์คินโสนิสม์
Parkinsonism, Post-Encephaliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพส-เอนเซฟาไลติคพาร์คินโสนิสม์
Parkinsonism, Symptomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิมป์ตอมาติคพาร์คินโสนิสม์
Parneoplastic Syndromesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายของมะเร็ง
Paromomycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาโรโมไมซิน, ยา, พาโรโมมัยซิน
Paronไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารอน
Paronychiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรารอบเล็บ, เล็บขบ
Parophoronไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาโรฟอรอน
Parostealไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารอสเตียล
Parotidไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาโรติด, ต่อมพาโรติด,
Parotid Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาโรติด, โรค, ต่อมน้ำลายพาโรติด, โรค
Parotid Enlargement, Painfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาโรติคโตและเจ็บ
Parotid Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาโรติด, ต่อมน้ำลายพาโรติด,
Parotid Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาโรติด, เนื้องอก, ต่อมน้ำลายพาโรติด, เนื้องอก
Parotid Primordiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาโรติค
Parotid Salivary Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลาย, ต่อมน้ำลายข้างกกหู, ต่อมน้ำลายหน้าหู
Parotitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำลายพาโรติดอักเสบ, โรคคางทูม, ต่อมพาโรติดอักเสบ, คางทูม
Parotitis, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาโรติดอักเสพจากการแพ้
Parotitis, Epidemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคางทูม, คางทูม,
Parotitis, Mumpsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาโรติดอักเสบจากเชื้อไวรัสโรคคางทูม, ไวรัสเชื้อคางทูม
Parousไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายหลังการคลอดบุตรแล้ว, เคยวางไข่มาแล้ว
Parous Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตรายุงวางไข่แล้ว
Parovarian Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำข้างท่อรังไข่
Paroxysmal Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่มีอาการไอมาก
Paroxysmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดเป็นพักๆ, อาการที่เกิดขึ้นทันทีและหายไปเอง
Parrots, Paresis ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตบางส่วนของพาร์รอท
Parry's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพาร์รีย์
Pars Flaccideไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ไม่ขึงตึง
Pars Interarticularisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมต่อระหว่างตัวของกระดูกสันหลังกับแผ่น
Pars Intercerebralisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารซ์อินเตอร์ซีรีบราลิส
Pars Tensaไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ขึงตึง
Part Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบางส่วนของเวลา
Part, Narrativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาคบรรยาย
Parthenogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบพันธุ์แบบไม่ต้องร่วมเพศ
Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติบางส่วน, ไม่สมบูรณ์
Partial Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าประจุ
Partial Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียเพียงบางส่วน
Partial Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันเฉพาะส่วน, ความดันย่อย, แรงกดดันเพิ่ม
Partially Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนองตอบบางส่วน
Partially Sightedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองเห็นลางเลือน
Participantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้เข้าร่วม
Participationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าร่วม
Participation, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างว่องไว
Particleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของสาร
Particle Concentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของอนุภาค
Particle Size Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงขนาดของผงยา
Particle Size Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายตัวของขนาดอนุภาค
Particle Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักปารติเคิล
Particle, Deflocculateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาระหว่างผงยาที่มีอยู่ใกล้เคียงกันน้อย
Particle-Particle Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาระหว่างผงยาเอง
Particle-Vehicle Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาระหว่างผงยาและน้ำกระสายยา
Particlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาค, รังสีอนุภาค, ชิ้นส่วน
Particles Air, High Efficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคในอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง
Particles, Chargedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคที่มีประจุ
Particles, Dispersedไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่แขวนลอย
Particles, Fundamentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคมูลฐาน
Particles, Minuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้นส่วนเล็กๆ
Particles, Nondiffusibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซล
Particles, Nondissociatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคที่ไม่แตกตัว
Particles, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคของแข็ง, ชิ้นของแข็ง
Particles, Suspendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแขวนลอย
Particles, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคของไวรัส
Particular Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเฉพาะ
Particulateไม่ระบุศัพท์บัญญัติละอองอนุภาค
Particulate Mattersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษผง, สารอนุภาค, ฝุ่นผง, อนุภาคของสสาร
Partitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งละลาย, วิธีพาร์ติชั่น, แบ่งแยกตัวเอง
Partition Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์ของการแบ่งละลาย, สัมประสิทธิ์การกระจายตัว
Partitioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งกระจายตัว
Parts Per Millionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยวัดปริมาณพีพีเอ็ม, ส่วนในล้านส่วน, ต่อ1 ล้านส่วน, หน่วยเป็นส่วนต่อล้านส่วน
Parts, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบเพิ่มเติม
Parts, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบจำเป็น
Parturitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดบุตร
Parturition, Endocrinology ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนขณะคลอด
Parzateไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาเซท
Paspalum Staggersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพสพาลั่มสแต๊กเกอร์
Passไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าน
Pass System, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบที่ให้ผ่านครั้งเดียว
Passageไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางคลอด, ช่อง, หนทาง
Passage, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่านไปครั้งที่ 2
Passage, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนทางคลอดอ่อน
Passengersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่ผ่านออกมา, ตัวเด็ก
Passiflora Foetidaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเถาสิงโต
Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่เฉย, บทบาทเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้รับ, ฝ่ายรับ, อาการพาสซิฟ
Passive and Submissiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมยอมเฉย
Passive Stretching Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกดที่ด้านข้างของข้อต่อ
Passive Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบที่ผู้ตรวจเป็นผู้ทำ, การทดสอบที่เราทำให้
Passivelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางลัด
Past-Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกะระยะพลาด
Paste Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปของเพสท์
Paste, Glossyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพสท์มัน, เพสมัน,
Paste, Smoothไม่ระบุศัพท์บัญญัติบดจนเนื้อเนียนเข้ากัน
Paste, Thick Creamyไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสมที่เป็นแป้งเหนียวข้น
Pastesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้งเหนียว, เป็นครีมข้น, เพสท์
Pasteurella Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาสเตอเรลลา, การติดเชื้อ
Pasteurizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาสเจอไรเซชัน
Pasteurizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาสเจอไรส์, นมสดพาสเจอร์ไรส์
Pasteurizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาสเจอไรซิ่ง
Pastillesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดอม
Pastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะข้นเหลว
Patchไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพตซ์, เป็นปื้น, ปื้น, รอยปื้น
Patch Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง, การทดสอบ, ตรวจเกี่ยวกับการแพ้, การทดสอบการแพ้
Patch Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปะบนผิวหนัง, ทดสอบการระคายเคืองต่อผิว
Patch, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นฝ้าสีขาว
Patch, Whitishไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยขาวๆ
Patchyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นหย่อมๆ, เป็นแห่งๆ, ชนิดเป็นหย่อม
Patchy Infiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดรวมกันเป็นปื้น, ลักษณะเป็นปื้น,
Patellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะบ้าหัวเข่า, กระดูกลูกสะบ้า, กระดูกสะบ้า, ลูกสะบ้า
Patella Altaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบ้าอยู่สูงกว่าปกติ, กระดูกสะบ้าอยู่สูงมาก
Patella Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบ้า
Patella Clonusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวเข่ากระตุก
Patella Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะบ้าหลุด
Patella Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นรองรับกระดูกสะบ้า
Patella, Bipartiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบ้าแยกเป็นสองส่วน
Patella, High Ridingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสะบ้าอยู่สูงกว่าปกติ
Patellar Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นรองรับกระดูกสะบ้า
Patello-Femoral Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อพาเทลโลฟิมอรัล
Patellofemoral Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อพาเทลโลฟิมอรัล
Patencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รั่วน้ำ
Patent Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเพเท็นท์
Patentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิทธิบัตร
Paternal Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมของบิดา, บิดา, พฤติกรรม
Paternal Deprivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะขาดบิดา, บิดา, ภาวะขาด
Paternityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นบิดา, บิดา, การเป็น
Paternity Testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความเป็นพ่อ-ลูก, การพิสูจน์ความเป็นบิดา, การทดสอบการเป็นลูกพ่อกัน
Pathogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำเนินโรค, พยาธิกำเนิด, พยาธิวิทยา, การเกิดโรค, พยาธิวิทยากำเนิด, การเกิดพยาธิสภาพ, การดำเนินทางพยาธิสภาพของโรค, เกิดพยาธิสภาพ
Pathogenetic Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกของพยาธิกำเนิด
Pathogenic, Variableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ทำให้เกิดโรค
Pathogenicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เกิดโรค, ภูมิก่อโรค, ความสามารถในการเกิดพยาธิสภาพ
Pathogenicity, Balancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์พยาธิกำเนิด
Pathogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค, พวกก่อโรค, เชื้อที่ก่อโรคอย่างแท้จริง, ตัวเชื้อโรค, เชื้อโรค, จุลินทรีย์ก่อโรค
Pathogens, Causativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฐมเหตุของโรค
Pathogens, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อโรคเฉพาะกับคน
Pathogens, Potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่อาจก่อโรคได้
Pathognomonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ, ข้อบ่งชี้ทางพยาธิวิทยา, การมีพยาธิสภาพ
Pathognomonic Findingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งตรวจพบทางคลินิคที่เฉพาะ
Pathognomonic Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งบ่งเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะสำหรับการวินิจฉัย
Pathologic Evidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลการตรวจทางพยาธิวิทยา
Pathologic Gradingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดความร้ายแรงด้านพยาธิวิทยา
Pathologic Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะที่เป็นโรค
Pathologic Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะที่เป็นโรค
Pathological Capsulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหุ้มพยาธิ
Pathological Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางพยาธิภาวะ
Pathological Findingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจศพ
Pathological Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพ
Pathological Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางพยาธิวิทยา
Pathological Termsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัพท์ทางพยาธิวิทยา
Pathologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักพยาธิวิทยา, พยาธิแพทย์
Pathologists, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ทางพยาธิวิทยาคลินิก
Pathologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิวิทยา, พยาธิสภาพ
Pathology of Channelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิวิทยาของเส้น
Pathology, Anatomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิวิทยากายวิภาค, พยาธิวิทยาทางกายวิภาค, พยาธิสภาพ
Pathology, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิวิทยาของเซลล์
Pathology, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิวิทยาคลินิก, พยาธิวิทยา (ฝ่าย)คลินิค, พยาธิสภาพ
Pathology, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพซับซ้อน
Pathology, Grossไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพตาเปล่า, ลักษณะพยาธิที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
Pathology, Microscopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลพยาธิวิทยา
Pathology, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมพยาธิวิทยา, ศัลยพยาธิวิทยา
Pathophysiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสรีรวิทยา, พยาธิสรีระ
Pathsounders, Travelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยตรวจทางเดิน
Pathwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลายทาง, วิถี
Pathways, Alternateไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางอ้อม
Pathways, Alternativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางลัด
Pathways, Anabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีการสร้าง
Pathways, Classicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางตรง
Pathways, Interconnectingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเชื่อมภายในผลึก
Pathways, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีทางที่สำคัญ
Pathways, Non-Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีแบบที่ไม่เป็นวัฎจักร
Pathways, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีทางที่จำเพาะเจาะจง, วิถีจำเพาะ
Patichiae, Perifollicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกขุมขน
Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดทน
Patient Advocacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วย, สิทธิ
Patient Care Planningไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วย, การวางแผนดูแล
Patient Care Teamไม่ระบุศัพท์บัญญัติทีมดูแลผู้ป่วย
Patient Complianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วย, การยินยอมรับการรักษา, การปฏิบัติของผู้ป่วย, การให้ความร่วมมือของผู้ป่วย, การที่ผู้ป่วยยอมปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาพยาบาล
Patient Cycledไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยกำหนดรอบ
Patient Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วย, การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
Patient Dropoutsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยเลิกรักษากลางคัน
Patient Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วย, การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย, สุขศึกษาสำหรับผู้ป่วย
Patient Education, Dischargedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้สุขศึกษาก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน
Patient Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดในการคุมกำเนิด
Patient Management Problems, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแก้ปัญหาผู้ป่วยแบบการสอบปากเปล่า
Patient Monitoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดผู้ป่วยตลอดเวลาในห้องผ่าตัด
Patient Numbersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขที่ผู้ป่วย
Patient Problems Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบปฏิบัติการรักษาผู้ป่วย
Patient Profilesไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย
Patient Satisfactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพึงพอใจของผู้ป่วย
Patient Screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่นกรองผู้ป่วย
Patient Triggeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยกำหนดรอบ
Patient's Attitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจตคติของผู้ป่วย
Patient's Feelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกของผู้ป่วย
Patient-Cycledไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยกำหนดรอบ
Patient-Orientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลผู้ป่วยทั้งตัว
Patient-Triggeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยกำหนดรอบ
Patientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้รับการรักษา, คนไข้, ผู้ป่วย
Patients' Rightsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิทธิของผู้ป่วย
Patients, Allotransplantedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
Patients, Immuno-Deficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ
Patients, Immunodeficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ
Patients, Multitransfusedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่ได้รับการถ่ายเลือดบ่อยครั้ง
Patients, Position ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าของผู้ป่วย
Patients, Preparation of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมคนไข้
Patients, Refractoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่ดื้อยา
Patients, Unconciousไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนไข้ที่หมดความรู้สึก
Patternsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเฉพาะ, กระสวน, แบบแผน, ลักษณะ
Patterns, Prepubertalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระสวนก่อนวัยสุกทางเพศ
Patulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาตูลิน
Pauciarticulab Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคข้อแบบหลายข้อ
Paucibacillary Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีเชื้อโรคเรื้อนหรือมีเชื้อน้อย
Pauseไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงหยุด
Pavasไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็ก
Pawlikeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายอุ้งเท้าสัตว์
Pawpawไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะละกอ
Payorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนรับภาระลงทุน
Pe Tubingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อยาง
Peach Coloredไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีชมพู
Peach Kernel Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเมล็ดในท้อ
Peakไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดยอด, ระดับสูงสุด, ระดับ, จุดสูงสุด, ยอด
Peak Clippingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขลิบยอดสัญญาณ
Peak Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์สูงสุด
Peak Expiratory Flow Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการไหลสูงสุดของการหายใจออก
Peak Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสูงสุด
Peak, Identification ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกลักษณะของพีค
Peakedไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่อนข้างสูง
Peakednessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของยอดโค้ง
Peanut Mealไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารผสมที่มีถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบ
Peanut Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันถั่ว, น้ำมันถั่วลิสง
Peanutsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วลิสง
Pearl Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเคราตินขึ้นมา
Pearlescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทึบ
Peau D' Orangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายผิวส้ม, ผิวหนังบวมคล้ายผิวส้ม, ลักษณะคล้ายผิวส้ม, บวมขรุขระเหมือนผิวส้ม, ลักษณะบวมมีรูคล้ายผิวส้ม
Pebblesไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนกรวด
Peccant Foodไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเจ-มังสะวิรัตน์
Peccorneal Tear Flimไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นน้ำตา
Pectinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนวดรูปหวี
Pectinate Hyphaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีส่วนยื่นออกมาคล้ายหวี
Pectinealไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันเชิงกราน
Pectineusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน, กล้ามเนื้อเป็คติเนียส
PectinPectinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพคติน
Pectinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป๊กติน, เป็คติน, เพกติน, เพคติน
Pectoracis Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อใหญ่หน้าอก
Pectoral Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหน้าอก
Pectoralis Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนบน, กล้ามเนื้อด้านหน้าของรักแร้ ทำหน้าที่หุบงอและ
Pectoralis Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหน้าอกที่ดึงไหล่ลงช่วยทำให้อกผึ่งผาย
Pectus Carinatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าอกโก่งออก, อกโป่ง
Pectus Excavatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกบุ๋ม
Pectus Gracileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกแบน
Pectus Profundumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกรูปถังเบียร์
Pediatric Clinics, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยตรวจทางกุมารเวชทั่วไป
Pediatric Data Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
Pediatric Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเด็ก
Pediatric Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Pediatriciansไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารแพทย์
Pediatricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารเวชศาสตร์
Pedicelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็ดดิเซล
Pediclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้ว, เพดิเคิล, ส่วนต่อเชื่อมกระดูกสันหลัง, ฐานอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
Pediculosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหา, โรคโลน, โลน, โรคเหา
Pediculosis Capitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาบนศีรษะ
Pediculosis Corporisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหาบนตัว
Pediculosis Pubisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวโลน, เหาบนหัวหน่าว, เหาบริเวณหัวเหน่า, โรคเหาที่บริเวณหัวหน่าว
Pediculusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหา, ขั้ว
Pediculus Humanusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหา
Pedigreeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพงศาวลี
Pediococciไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพดดิโอคอคไค
Pedis, Dorsalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดแดงหลังเท้า, หลอดเลือดแดงหลังเท้า
Pedodonticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารทันตศาสตร์, ทันตกรรมเด็ก
Pedophiliasไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกชอบสมสู่กับเด็ก, ประเภทชอบมีความสัมพันธ์กับเด็ก, การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก
Pedophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่ชอบเด็ก
Pedunculatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วเล็กและยาว, มีก้านยื่น
Pedunculated Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มชนิดมีขั้ว
Peepไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายใจแบบพี๊พ
Peeping Tomไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักถ้ำมอง
Peer Reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทบทวนโดยเพื่อนร่วมอาชีพ
Peg Boardไม่ระบุศัพท์บัญญัติสอดเข้าไปในรู
Pegsไม่ระบุศัพท์บัญญัติติ่ง
Peircingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิ่มแทง
Peking Ducksไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็ดปักกิ่ง
Pelamis Platurusไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปิ่นแก้วทะเล, งูชายธงหลังดำ
Pelger Huet Anomalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนกระเปาะของนิวเคลียสน้อย
Peligion and Psychologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติศาสนาและจิตวิทยา, ศาสนากับจิตวิทยา
Peliosis Hepatisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางหลอดเลือดตับ
Pellagraไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหนังกระ, เพลลากรา, โรค, เพ็ลลากรา, โรคเพลลากรา, โรคผิวหนังตกกระ, เพลลากรา, โรคเพลลากร้า
Pelletingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเหวี่ยงให้ได้ตะกอน
Pelletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนกลมเล็กๆ, เม็ดเล็กๆ, การเคลือบเม็ดยา
Pellicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลือบฟัน
Pelvicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้งเชิงกราน
Pelvic Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีในอุ้งเชิงกราน
Pelvic Aperture, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางออกเชิงกราน
Pelvic Archไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณกระดูกเชิงกราน
Pelvic Assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงเชิงกราน
Pelvic Axisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวตามยาวของช่องทางคลอด, แนวแกนของเชิงกราน
Pelvic Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มขัดซึ่งทำด้วยเหล็กหุ้มด้วยหนัง
Pelvic Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกราน
Pelvic Brimไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบของช่องเชิงกราน, ขอบในของเชิงกราน
Pelvic Bucketไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกหุ้มตัว
Pelvic Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงภายในเชิงกราน, ช่องเชิงกราน
Pelvic Cellulitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องเชิงกราน
Pelvic Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจอวัยวะภายในของสตรี, ตรวจภายใน
Pelvic Exenterationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกราน, การตัด, อุ้งเชิงกราน, การตัด
Pelvic Girdleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อส่วนของตะโพก, กล้ามเนื้อบริเวณตะโพก
Pelvic Girdle Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อสะโพก
Pelvic Inclinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมเอียงของกระดูกเชิงกราน
Pelvic Indurationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเชิงกรานแข็งขึ้นกว่าเดิม
Pelvic Inflammationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของอุ้งเชิงกราน, การอักเสบในช่องเชิงกราน
Pelvic Inflammatory Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้ออักเสบในอุ้งเชิงกราน, การอักเสบในช่องเชิงกราน, โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ, โรคติดเชื้อของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน, อุ้งเชิงกรานอักเสบ, โรคติดเชื้อภายในอุ้งเชิงกราน, การอักเสบในอุ้งเชิงกราน, โรคอักเสบของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน,
Pelvic Inflammatory Disease, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบในอุ้งเชิงกรานอย่างเฉียบพลัน
Pelvic Inflammatory Disease, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังในอุ้งเชิงกราน
Pelvic Inletไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าสู่เชิงกราน
Pelvic Inletไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากทางเข้าช่องเชิงกราน, ช่องเข้า
Pelvic Inlet Axisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนกลางของช่องเชิงกราน
Pelvic Lymphadenectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดต่อมน้ำเหลืองในช่องเชิงกรานออก
Pelvic Massesไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนในอุ้งเชิงกราน
Pelvic Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
Pelvic Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้งเชิงกราน, เนื้องอก, กระดูกเชิงกราน, เนื้องอก
Pelvic Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทเพลวิก
Pelvic Organsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
Pelvic Outletไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางออกเชิงกราน
Pelvic Peritoneumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุอุ้งเชิงกราน
Pelvic Peritonitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้งเชิงกรานอักเสบ, การติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้อง
Pelvic Relaxation and Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน, การหย่อนและเคลื่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
Pelvic Rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนของเชิงกราน
Pelvic Rotation, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกรานหงายขึ้น
Pelvic Sepsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบในอุ้งเชิงกราน
Pelvic Tiltไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดกหรือหมุนเชิงกรานขึ้น, การเอียงของเชิงกราน
Pelvic Visceraไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเชิงกราน
Pelvic Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเชิงกราน, ผนังของเชิงกราน
Pelvie Floorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นเชิงกราน, อุ้งเชิงกราน
Pelvimetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้งเชิงกราน, การวัด, การวัดกระดูกเชิงกราน, กระดูกเชิงกราน, การวัด, เครื่องวัดเชิงกราน
Pelvimetry, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดกระดูกเชิงกรานภายใน
Pelvisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชิงกราน, กระดูกเชิงกราน, อุ้งเชิงกราน, กรวยไต, สะโพก, กรวยไต
Pelvis, Bonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกราน
Pelvis, Contractedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกรานแคบ, กระดูกเชิงกรานที่มีขนาดเล็ก, เชิงกรานแคบเล็ก
Pelvis, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวยไตคู่
Pelvis, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเชิงกรานเทียม
Pelvis, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกรานของหญิง
Pelvis, Greaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเชิงกรานใหญ่
Pelvis, Lateral Displacement ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไปข้างๆของเชิงกรานตามแนวนอน
Pelvis, Lessorไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเชิงกรานน้อย
Pelvis, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกรานของชาย
Pelvis, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องกลางเชิงกราน
Pelvis, Obstetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกรานในเชิงสูติศาสตร์
Pelvis, Renal, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาของกรวยไต
Pelvis, Tilt of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกรานที่เอียง
Pelvis, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเชิงกราน, เชิงกรานแท้, อุ้งเชิงกรานแท้
Pemphigoid, Bullousไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังชนิดเม็ดพอง, โรค
Pemphigoid, Vesicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มน้ำตาลเล็กๆ
Pemphigusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็มฟีกัส, เพมฟีกัส, โรค, เพมฟีกัส, ตุ่มพองโต, โรคผิวหนังที่มีเม็ดพุพองโต, โรคเพมพิกัส
Pemphigus Erythematosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพมฟิกัสอีริธีมาโตซัส
Pemphigus Foliaceusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพมฟิกัสโฟลิเอเซียส
Pemphigus Vegetansไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพมฟิกัสเวเจแทนซ์
Pemphigus Vulgarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพมฟิกัสวัลการิส
Pen Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฉายขนาดเล็ก
Pen Recordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบันทึกด้วยปากกา
Pencil-Like Taperingไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเรียวแหลมแบบปลายดินสอ
Pencils, Stibiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินสอเขียนคิ้วและขอบตา
Pendelluftไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมหายใจวนเวียน
Pendulousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมใหญ่
Penectomy, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดองตชาตออกเพียงส่วนหนึ่ง
Penectomy, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดองคชาตออกทั้งหมด
Penetrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไชทะลุ, แทรกผ่าน, ชอนลึก, ผ่านทะลุ, การทะลุทะลวง
Penetratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะลุเข้าไป
Penetrating Branchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดเล็ก
Penetrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทรกผ่าน, การแทรกซึม, เข้าไปอยู่, ผ่านทะลุ
Penicillamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลลามีน, ยา, เพนิซิลลามีน, ยาเพนิซิลลามีน
Penicillin Gไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลลิน จี, ยา, เพนิซิลลิน จี
Penicillin G, Procaineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรเคนเพนนิซิลินจี
Penicillin K, Crystallineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลลินเคชนิดผลึก
Penicillin Nไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลลินเอ็น
Penicillin Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็นนิซิลลิน, การดื้อยา, เพนิซิลลิน, การดื้อยา, การดื้อเพนิซิลลิน
Penicillin Vไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลลินวี, เพนนิซิลินวี
Penicillinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลลินเนส, เอนไซม์, เพนิซิลลิเนส, เอนไซม์เพนิซิลลิเนส
Penicillinase, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์เพนิซิลลิเนสจากแบคทีเรีย
Penicillinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลลิน, ยา, เพนนิซิลิน, ยาปฎิชีวนะ, ยาเพนนิซิลลิน, เพนิซิลลิน, ยาเพนิซิลลิน, เพ็นนิซิลลิน
Penicillins, Long Actingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนนิซิลลินชนิดที่อยู่ในร่างกายได้นาน
Penicillins, Prophylacticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้เพนิซิลลินเพื่อป้องกัน
Penicilliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนนิซิลเลียม
Penicillium Chrysogenumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลเลียมไครโซจีนัม
Penicillium Notatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนิซิลเลียมโนตาตัม
Penicilloic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเพนนิซิลโลอิค, กรดเพนิซิลโลอิก
Penile Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาต, โรค
Penile Erectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาตแข็งตัว
Penile Indurationไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาตเป็นก้อนแข็ง
Penile Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาต, เนื้องอก
Penile Urethraไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดที่องคชาต
Penisไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาต, อวัยวะเพศชาย, ลึงค์
Penis Envyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอิจฉาชายที่มีองคชาต, เด็กผู้หญิงอิจฉาเด็กผู้ชายที่มีองคชาต
Penis, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งองคชาต
Penis, Glansไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายขององคชาต, ปลายองคชาต, ปลายอวัยวะเพศชาย, ส่วนหัวขององคชาต, บริเวณส่วนหัวขององคชาต
Penis, Shaft ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวองคชาต, ลำองคชาต, ลำอวัยวะเพศ
Penis, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกขององคชาต
Pennisetum SPPไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าขจรจบ
Pens, Recordingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มบันทึก
Pensionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าทดแทน
Pentaboraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนตาโบเรน
Pentachloronitrobenzeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นตาคลอโรไนโตรเบนซีน
Pentachlorophenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารป้องกันและกำจัดเชื้อราเปนตาคลอโรฟีนอล
Pentaerythritolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเพนทาอิริธริทอล
Pentagastrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็นตะแกสตริน, เพ็นตาแก็สตริน, เพนตาแกสตริน
Pentalogy of Fallotไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการ 5 ประการของฟาโลท์
Pentamericไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกอบด้วยโมเลกุลเดี่ยว 5 อัน
Pentanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนเตน
Pentapeptideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนตะเปปไทด์, เพ็นตาเพ็พไทด์,
Pentazocineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนตาโซซิน, เพนตาโซซีน, ยา, เพ็นตะโซซีน
Pentlanditeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนต์แลนไดต์
Pentobarbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็นโตบาร์บิตัล, เพนโตบาร์บิตัล, ยา
Pentobarbitoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนโตบาร์บิโทน, เพ็นโตบาร์บีโตน
Pentose Phosphoketolase Pathwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวทางเพนโตสฟอสโฟคีโตเลส
Pentose Shunt Pathwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางผ่านเบี่ยงเพนโทส
Pentose Sugarไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลเพนโทส
Pentosephosphate Pathwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีทางของเพนโตสฟอสเฟต, วิถีเพ็นโตสฟอสเฟท
Pentosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็นโตส, เพนโทส, สาร, เพนโตส, น้ำตาลมีคาร์บอน 5 อะตอม, คาร์บอนห้าอะตอม, เพนโทส
Pentylenetetrazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนธีลีนเตตราซอล
Penut-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างคล้ายถั่วลิสง
Pepersilไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิเพอร์ซิล
Peplomerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพบโพลเมอร์
Pepperไม่ระบุศัพท์บัญญัติพริกไทย
Pepper Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเปปเปอร์
Peppermint Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็ปเปอมิ้นท์ออย
Peppermint Spiritไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล้าสะระแหน่
Peppermintyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นสะระแหน่
Pepsinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็ปซิน, เปปสิน, เปปซิน, เอนไซม์, เปปซิน, เพ็พซีน, เอนไซม์เปปซิน, น้ำย่อยของกระเพาะอาหารที่ย่อยโปรตีน
Pepsinogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปซิโนเจน, เอนไซม์, เปปสิโนเจน, เพ็ปซิโนเจน, เปปซิโนเจน, เปปซิโนเจน
Peptavlonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็พแทพลอน
Peptic Perforationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลของดูโอดีนัมทะลุ
Peptic Ulcerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเปปติก, แผลเพ็ปติก, แผลในกระเพาะอาหาร, โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้, โรคแผลกระเพาะอาหาร, แผลในกระเพาะและลำไส้, แผลเปี่อยเปปติค, แผลเปื่อยในกระเพาะ, โรคแผลที่ระบบทางเดินอาหาร, แผลของกระเพาะอาหาร, แผลเปปทิค, แผลในทางเดินอาหาร, โรคแผลในกระเพาะอาหาร, แผลในโรคกระเพาะอาหาร, แผลเปบติค, แผลเปปทิค, แผลในกระเพาะ, โรคแผลในกระเพาะอาหาร, โรคแผลเปปติค
Peptic Ulcer Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเพ็ปติกเลือดออก, แผลเปปติกเลือดออก,
Peptic Ulcer of Stomachไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลกระเพาะอาหาร
Peptic Ulcer, Perforatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเพ็ปติกทะลุ, แผลเปปติกทะลุ, แผลเพบติคทะลุ
Peptidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพปติเดส
Peptide Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเปปไทด์, พันธะเปปไตด์, เปปไทด์บอนด์
Peptide Chain, Extendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงโซ่เปปไทด์ที่กางออก
Peptide Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปไทด์ฮอร์โมน
Peptide Hydrolasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปไตด์ ไฮโดรเลส, เอนไซม์, เพ็พไทด์ ฮัยโดรเลส, พันธะเปปไทด์
Peptide Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปไทด์ลิงคเกจ, บอนด์เปปไทด์
Peptide Mappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาแผนผังของกรดอะมิโนในเปปไทด์
Peptidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็ปไทด์, เปปไตด์, สาร, สารเปปไทด์, เพปไทด์, เปพไทด์, เปปไทด์
Peptides, Vasoactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวโซแอคทิฟเปปไทด์
Peptides,Chlorine-Containingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปไทด์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
Peptidoglycanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปติโดไกลแคน
Peptidyl Transferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์เปปทีดีลทรานสเฟอเรส
Peptidyl Transferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพ็ปติดิย์ล ทรานสเฟอเรส
Peptoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปโตน
Peptonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปโตน, สาร, , เปปโตน, เพปโตน, เปปโทน, เพ็พโทนส์, น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
Peptones, Proteoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรติโอสเปปโตน
Per Anumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่านทางรูทวารหนัก
Per Rectal Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางทวารหนัก
Per Rectumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจทวาร
Per Vaginaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจภายใน, ผ่านทางช่องคลอด
Per Vaginamไม่ระบุศัพท์บัญญัติสอดผ่านช่องคลอด
Peracrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมการหลั่งอินซูลินและกลูคากอน
Peraphiliasไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามวิปริต
Perceiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามที่มองเห็น
Percentไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อยละ
Percent Deviationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอร์เซนต์ของการเบี่ยงเบน
Percent Expectationไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าที่คาดคะเน
Percent Recoveryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์กลับคืนเป็นร้อยละ
Percent Strengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแรงเป็นร้อยละ
Percent Volume in Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร
Percent Weight in Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อยละโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก
Percentageไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อยละ, ค่าร้อยละ,
Percentage of Drug Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอร์เซนต์ของยาที่จับกับโปรตีน
Percentage of the True Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอร์เซนต์ของค่าที่แท้จริง
Percentage, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อยละที่แท้จริง
Percentileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอร์เซ็นไทล์, เปอร์เซนต์ไตล์, เปอร์เซนไตล์
Percentile Rangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิสัยเปอร์เซนไตล์
Percentile, 3rdไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์ต่ำสุดของน้ำหนักตัวปกติ
Perceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้สัมผัส, การรับรู้, การรับรู้สิ่งเร้า, การกำหนดรู้, การเรียนรู้สภาพทั่วไป
Perception of Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้ผลงาน
Perception Problemไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้าใจของผู้รับความรู้ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่
Perception Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้
Perception, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกชนิดหยาบ
Perception, Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้าใจเกี่ยวกับรูป
Perception, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกการรับรู้
Perception, Tactileไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณแรกที่รับความรู้สึกสัมผัส
Perceptive Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของการรับรู้ความเปลี่ยนแปลง
Perceptual Abilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการรับรู้
Perceptual Biasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวโน้มในการรับรู้
Perceptual Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาทางการรับรู้, พัฒนาการด้านการรับรู้
Perceptual Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการรับรู้ความรู้สึก
Perchlorateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอร์คลอเรท, เปอร์คลอเรต
Perchloric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเปอรคลอริค, เปอร์คลอริกแอซิด, กรดเปอร์คลอริก
Percolateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอร์โคเลท, การหมักยา
Percolate to Exhaustionไม่ระบุศัพท์บัญญัติชงจนหมดจด
Percolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลซึม, เพอร์โคเลชั่น, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีชง, การปล่อยให้ไหลซึมผ่าน
Percolation, Fractionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชงแบบเข้มข้น
Percolatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอร์โคเลเตอร์, เครื่องชง
Percolators, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องชงแบบพื้นฐาน
Percussionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคาะ, การเคาะตรวจ, การตรวจโดยการเคาะ, การเคาะผนังหน้าท้อง
Percussion Tendernessไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุบเพื่อดูว่าผู้ป่วยรู้สึกเจ็บหรือไม่
Percussion, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคาะโดยตรง, เคาะโดยตรง
Percussion, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคาะโดยตรง
Percussion, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคาะทางอ้อม, เคาะโดยอ้อม
Percussion, Mediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคาะโดยอ้อม
Percutaneous Pinninoไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสอดลวดผ่านผิวหนัง
Percutaneous Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบโดยการให้น้ำยาซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังเอง
Perfect Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบพันธุ์แบบมีเพศ
Perfectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติละเอียดรอบคอบ
Perfectionismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นคนที่บกพร่องไม่ได้เลย
Perfectionisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบต้องทำอะไรให้สมบูรณ์
Perfectionistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าระเบียบมาก, เจ้าระเบียบ
Perforationไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะลุ, การทะลุ, ไส้ติ่งแตกทะลุ
Perforation, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะลุแบบสมบูรณ์
Perforation, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดทะลุ
Perforation, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะลุบางส่วน
Perforation, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทะลุขณะใส่, การทะลุทันทีขณะใส่
Perforation, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทะลุบริเวณคอมดลูกเนื่องจากการบีบตัวของมดลูก, การทะลุภายหลัง
Perforation, Transcervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทะลุบริเวณคอมดลูก, ทะลุคอมดลูก
Perforatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเจาะ
Performanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติงาน, การกระทำ, ความสามารถทางการแสดงออก, การปฏิบัติ
Performance Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติของเทคนิคด้านการปฏิบัติ, คุณสมบัติด้านการปฏิบัติของเทคนิควิเคราะห์
Performance of the Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติด้านปฏิบัติของเทคนิค
Performance Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำในสิ่งที่กำหนดให้
Performance Ratingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมาณค่าด้านปฏิบัติ
Performance Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบคุณภาพในการใช้
Performance, Acceptableไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมที่ยอมรับ
Performance, Optinumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพที่สมบูรณ์สำหรับด้านการปฏิบัติ
Performer Centeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดศูนย์รวมอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน
Performic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเปอร์ฟอร์มิค, กรดเปอรฟอรมิค
Perfumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแต่งกลิ่น, สารแต่งกลิ่นหอม, น้ำหอม
Perfume Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวน้ำหอม
Perfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณเลือดที่ผ่าน, การกำซาบ, การผ่านของโลหิตเข้าสู่ปอด, ไหลผ่าน
Perfusion Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันกำซาบ
Perfusion Studyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาการผ่านของโลหิตเข้าไปในปอด
Perfusion, Decreasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดที่มาเลี้ยงมีปริมาณลดลง
Perfusion, Isolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเลชั่นเปอร์ฟิวชั่น
Perfusion, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดสู่เนื้อเยื่อ, เลือดไปเลี้ยงอวัยวะและเนื้อเยื่อ
Perfusion, Tissue, Poorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณเลือดต่ำ
Perfusion, Unevenไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายอากาศไม่สม่ำเสมอ
Perfusion, Venous Like-Admixtureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำซาบคล้ายเติมเลือดดำ
Pergolideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอร์โกไลด์
Peri-Natal Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยขณะเกิด
Periactinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริแอคติน
Periamydaloid Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริเอมิดาลอยด์เอเรีย
Perianalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณทวารหนัก, รอบทวารหนัก
Perianal Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบๆทวารหนัก
Perianal Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังรอบๆทวารหนัก
Periapical Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเปอริอาปิคัล, เพอริอาปิคัลอักเสบ
Periapical Alveolar Involvementไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มรากฟันอักเสบ
Periapical Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงในบริเวณรอบรากฟัน
Periapical Radiolucenciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาดำรอบปลายราก
Periarteritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหลอดเลือดชั้นนอก
Periarteritis Nodosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริอาร์เตอร์ไรติส โนโดซา, เพอริอาร์เตอไรติส โนโดซา, โรค, เพอริอาร์เตอไรติส โนโดซา
Periarthritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อรอบข้ออักเสบ
Periarthritis, Scapulohumeralไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะอักเสบรอบข้อไหล่
Periarticularไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบๆข้อต่อ
Peribronchial Thickeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบๆหลอดลมหนา, บริเวณทึบรอบๆหลอดลม
Pericanalicular Fibroadenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริแคแนลิคูลาร์ไฟโบรอดีโนมา
Pericardialไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำรอบหัวใจ
Pericardial Adhesions, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจติดกัน
Pericardial Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardial Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงของเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardial Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardial Effusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ, เพอริคาร์เดียล เอ็ฟฟิวชั่น, เยื่อหุ้มหัวใจมีน้ำขัง, น้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ, สารน้ำช่องเยื่อหุ้มหัวใจ, การมีน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardial Effusion, Myedematousไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardial Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในถุงเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardial Friction Rubไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงเสียดสีของเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardial Tamponadeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะบีบอัดหัวใจ
Pericardiectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardiocentesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะช่องหัวใจ, เจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ, การเจาะถุงเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardiocenthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะช่องหัวใจ
Pericarditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงหุ้มหัวใจอักเสบ, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ, โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ, การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ, เยื่อหัวใจอักเสบ
Pericarditis, Adhesiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดแน่นระหว่างชั้นในและชั้นนอกของเยื่อหุ้มหัวใจ
Pericarditis, Adhesive, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบติดแน่นเรื้อรัง
Pericarditis, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากบัคเตรี, การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจสาเหตุจากบัคเตรี
Pericarditis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจแบบเรื้อรัง, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรัง
Pericarditis, Constrictiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบชนิดบีบรัด, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบบีบรัด, ถุงหุ้มหัวใจอักเสบบีบรัด, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบชนิดหดรัด, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและหดรัด, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหนารัดหัวใจ
Pericarditis, Constrictive, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแบบรัด
Pericarditis, Pyogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบชนิดเป็นหนอง
Pericarditis, Subacuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจแบบรองเฉียบพลัน
Pericarditis, Tuberculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากเชื้อวัณโรค
Pericarditis, Uremicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจจากยูเรเมีย, การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจสาเหตุจากยูรีเมีย
Pericardiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงหุ้มหัวใจ, เยื่อหุ้มหัวใจ
Pericardium Channel of Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเยื่อหุ้มหัวใจของมือ
Pericardium, Parietalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจชั้นนอก
Pericardium, Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน
Pericarpไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลของเปลือกหุ้มเม็ด
Perichondriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มกระดูกอ่อน, เยื่อหุ้มกระดูกอ่อน, เยื่อหุ้มกระดูกอ่อน
Pericytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริซัยท์, เปอริซัย
Perikaryaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีผลไปทำลายครั้งแรกที่ตัวเซลล์
Perikaryonไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเซลล์ประสาท
Perilymphไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองที่อยู่ล้อมรอบ
Perimenopausalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างหมดระดู
Perimenopausal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะก่อนหมดประจำเดือน
Perimenopauseไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะใกล้หมดประจำเดือน
Perimetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริมิเตอร์
Perimetriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังมดลูกชั้นนอกสุด, ผนังมดลูกชั้นนอก,
Perimetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดลานสายตา, ลานสายตา, การวัด, เพอริเมตรีย์
Perimyocarditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
Perimysiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อประสานที่ล้อมรอบกล้ามเนื้อแต่ละมัด
Perinatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อนคลอด, ระยะการคลอด, ระยะคลอด
Perinatal Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายก่อนและหลังคลอด, การตายของเด็กปริกำเนิด, การเสียชีวิตก่อนคลอด, อัตราตายของเด็ก, การตายของทารกขณะคลอด, การตายคลอด, อุบัติการทารกเสียชีวิต
Perinatal Death Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายก่อนและหลังคลอด
Perinatal Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลรักษาทารกแรกคลอดและเด็กอ่อน
Perinatal Morbidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราอันตรายในระยะคลอด
Perinatal Mortalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของทารกปริกำเนิด, ตายภายหลังคลอด, อัตราตายของทารกปริกำเนิด, อัตราตายของเด็ก, การตายของทารกในระยะก่อนและหลังคลอด, อัตราตายในระยะคลอด
Perinatal Mortality Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการตายของทารกปริกำเนิด, อัตราการตายก่อนคลอดและหลังคลอด
Perinatal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติในระยะคลอด, ทารกระยะหลัง
Perinated Mortalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติการตายของทารกแรกเกิด
Perinated Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะระหว่างคลอด
Perinatologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริทารกวิทยา
Perineal Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเย็บ
Perineal Floorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นเชิงกราน
Perineal Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อฝีเย็บ
Perineal Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
Perinephritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อรอบไตอักเสบ
Perineumไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนขาหนีบ, ฝีเย็บ, บริเวณฝีเย็บ, บริเวณส่วนขาหนีบและก้น, โคนอวัยวะสืบพันธุ์, บริเวณรอบอวัยวะเพศ
Perineum, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งฝีเย็บ
Perineum, Safeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันฝีเย็บ
Perineum, Tightไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเย็บแข็งหรือคับเกินไป
Perineural Arachnoidal Sheaths of Nerve Rootsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกอแรคนอยด์ที่หุ้มอยู่โดยรอบรากประสาท
Perineuriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาท, เยื่อหุ้มเส้นประสาท, เปอรินิวเรียม
Perinuclear Haloไม่ระบุศัพท์บัญญัติล้อมรอบด้วยช่องว่าง
Period of Communicabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะติดต่อของโรค
Period of Contractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะหดตัว
Period of Emptyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะน้ำนมไหล
Period of Fillingไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะน้ำนมเต็ม
Period, Fertileไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเวลาที่จะตั้งครรภ์ได้
Period, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาปกติ
Periodic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเพอริโอดิก
Periodic Breathingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายใจเป็นช่วงๆ
Periodic Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎพีริออดิก
Periodic Tablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางเพอริโอคิค, ตารางธาตุ
Periodicalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสาร, วารสารรายคาบ
Periodicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมาตามคาบ, การมาเป็นระยะ, ระยะห่าง, การเกิดขึ้นลงแบบเป็นช่วงๆ
Periodicity, Diurnalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพบมากในเวลากลางวัน
Periodontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหงือก
Periodontal Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีปริทันต์
Periodontal Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อปริทันต์, ถุงน้ำ, ปริทันต์, ถุงน้ำ
Periodontal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อปริทันต์, โรค, ปริทันต์, โรค
Periodontal Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อปริทันต์, อินเด็กซ์
Periodontal Ligamentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นปริทันต์, พังผืดหุ้มฟัน, เอ็นยึดปริทันต์
Periodontal Membrane Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องของเยื่อหุ้มฟัน
Periodontal Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มรากฟัน, เยื่อปริทันต์, เนื้อเยื่อที่ยึดรากฟันติดกับกระดูกที่ตัวฟันฝังอ, พังผืดหุ้มฟัน
Periodontal Osseous Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อกระดูกบริเวณรอบๆฟัน
Periodontal Pocketไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเป๋าปริทันต์
Periodontal Splintsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุยึดปริทันต์
Periodontal Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ
Periodonticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริทันตวิทยา
Periodontitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรครำมะนาด, โรคเหงือก, โรคปริทันต์อักเสบ
Periodontitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อปริทันต์อักเสบ, ปริทันต์อักเสบ, เยื่อหุ้มฟันอักเสบ
Periodontiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มฟัน, เยื่อปริทันต์, ปริทันต์
Periodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาบเวลา, ระยะเวลา
Perioral Tremorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปากเคลื่อนเข้าออกเหมือนกระต่าย
Periostealไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกว้างในแนวรัศมี
Periosteal Remodelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโป่งพองออกของกระดูกเนื้อแน่น
Periosteumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มกระดูก, เปลือกไม้, กระดูกแข็ง
Periostitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ, เยื่อกระดูกอักเสบ, การอักเสบของเยื่อหุ้มกระดูก
Periostitis, Syphiliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มกระดูกหนาทึบเป็นแผ่น
Periovarian Adhesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้มรอบรังไข่
Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบนอก, ส่วนปลาย
Peripheral Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ที่ส่วนปลาย
Peripheral Agonist Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทปลาย
Peripheral Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างในระบบประสาทส่วนปลาย
Peripheral Arterial Occlusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงอุดตัน
Peripheral Arterial Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานในเส้นเลือดส่วนปลาย
Peripheral Automatic Nervous Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทเสรีส่วนปลาย
Peripheral Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะเลือดจากปลายนิ้วมือ
Peripheral Blood Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดที่ไหลในส่วนรอบนอก
Peripheral Circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนเวียนเลือดส่วนปลาย
Peripheral Compartmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องรอบนอก
Peripheral Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงเพอริเฟอร์รัล
Peripheral Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติลานสายตาส่วนริม, ลานสายตารอบนอก
Peripheral Innervationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่เส้นประสาทนั้นๆไปเลี้ยง
Peripheral Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณชั้นนอก
Peripheral Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกทางส่วนรอบนอก
Peripheral Nerve Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเพอริเฟอรัล, โรค, โรคของเส้นประสาทส่วนปลาย
Peripheral Nerve Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย
Peripheral Nerve Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทภายนอก
Peripheral Nerve Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทรอบนอกได้รับอันตราย, เส้นประสาทของแขนหรือขาได้รับอันตราย
Peripheral Nerve Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเพอริเฟอรัล, เนื้องอก
Peripheral Nerve Neuropathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม
Peripheral Nerve Neuropathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม
Peripheral Nerve Trunkไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเส้นประสาท
Peripheral Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเพอริเฟอรัล, เส้นประสาทส่วนปลาย, ประสาทส่วนนอก, เส้นประสาท, ประสาทส่วนปลาย, ประสาทรอบนอก
Peripheral Nerves, Disease ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของเส้นประสาท
Peripheral Nerves, Glioma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโอมาของประสาทปลาย
Peripheral Nerves, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของประสาทส่วนปลาย
Peripheral Nervous Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทส่วนปลาย, ระบบประสาทปลาย, ประสาทส่วนปลาย, ระบบประสาทที่ไปเลี้ยงร่างกายส่วนขอบ, ส่วนปลายของระบบประสาท
Peripheral Nervous System, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของระบบประสาทส่วนปลาย
Peripheral Neural Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทส่วนปลาย
Peripheral Neuritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทอักเสบ
Peripheral Neuropathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหน็บชา, โรคเส้นประสาทส่วนปลาย, ชาตามขาจนเดินลำบาก, โรคเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงร่างกายส่วนล่าง
Peripheral Neuropathy, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนนอกอย่างมาก
Peripheral Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานในหลอดเลือด, ความต้านทานส่วนปลายในระบบไหลเวียนเลือด, แรงต้านส่วนปลาย, แรงต้านทานส่วนปลาย, ความต้านทานระดับปลาย, ความต้านทานของหลอดโลหิตส่วนปลาย, ความต้านทานส่วนปลาย, เพอริเฟอรัลรีซีสแตนส์, ความต้านทานรอบนอก, ความต้านทานบริเวณผิว, ความดันต้านทานส่วนปลาย
Peripheral Sensory Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายประสาทรับความรู้สึก
Peripheral Spinal Nerve Impairmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของประสาทส่วนปลาย
Peripheral Vascular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของระบบเส้นเลือด, โรคเกี่ยวกับหลอดโลหิตส่วนปลาย
Peripheral Vascular Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานของหลอดเลือด, ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย
Peripheral Vascular Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการไหลเวียนของเลือดส่วนปลาย
Peripheral Vasoconstrictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดส่วนปลายหดตัว
Peripheral Vasodilatationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย, หลอดโลหิตส่วนปลายขยายตัว
Peripheral Vasodilationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดส่วนปลายขยายตัว
Peripheral Veinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดดำส่วนปลาย
Peripheral Venous Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันเลือดดำส่วนปลาย
Peripheral Vesselsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดส่วนปลาย
Peripherallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณส่วนปลาย
Peripheryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบนอก, บริเวณขอบ, ส่วนปลาย, จอประสาทตาส่วนปลาย, บริเวณขอบ, บริเวณรอบนอก, ส่วนรอบนอก
Periphery, Auditoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้ยินทางด้านระบบประสาทส่วนปลาย
Periphlebitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบรอบๆหลอดเลือดดำ
Periphlebitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อรอบหลอดเลือดดำอักเสบ, ผนังชั้นนอกหลอดเลือดดำอักเสบ
Periportal Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบๆพอร์ตัล
Periportal Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบทางเข้า
Peristalsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ไม่สามารถบีบตัว, การเคลื่อนไหวของลำไส้, การบีบตัวของลำไส้, การเคลื่อนไหวแบบบีบรูด, การทำงานของลำไส้, หดตัวไล่ต่อกันเป็นคลื่น, การบีบรัดตัว, หดรัดตัว, การบีบรัดตัวไล่, การบีดรัดตัว, เพอริสตาลซิส
Peristalsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนำไข่หดรัดตัว
Peristalsis Stopไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยุดบีบตัวและคลายตัว
Peristalsis, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ
Peristalsis, Propulsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบรูดแบบลูกคลื่น
Peristalticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่น, เปอริสตาลติค
Peristaltic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตระเตรียมเยื่อบุมดลูกสำหรับฝังตัวของไข่
Peristaltic Contractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดเคลื่อนผนัง
Peristaltic Pumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัมป์เพอริสตัลติก
Perithrophicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอริโทรฟิก
Peritolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริทอล
Peritonealไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องท้อง
Peritoneal Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบเยื่อบุช่องท้อง
Peritoneal Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติในช่องท้อง, ช่องท้อง, ในบริเวณช่องท้อง
Peritoneal Cytologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจน้ำในช่องท้องว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือไม่
Peritoneal Dialysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไลซิสเยื่อบุช่องท้อง, เยื่อบุช่องท้อง, การทำไดอะไลซิส, การล้างของเสียออกทางเยื่อบุช่องท้อง, วิธีการเพอริโทเนียลไดอะไลซิส, การถ่ายของเสียทางช่องท้อง
Peritoneal Dialysis Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายปราศจากเชื้อที่ใช้สำหรับการล้างช่องท้อง
Peritoneal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้อง, โรค
Peritoneal Exudate Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่อยู่ในน้ำในช่องท้อง
Peritoneal Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในเยื่อบุช่องท้อง, น้ำในช่องท้อง
Peritoneal Foldไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยพับของเยื่อบุช่องท้อง
Peritoneal Fold, Double Layeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยพับของเยื่อบุช่องท้อง 2 ชั้น
Peritoneal Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้อง
Peritoneal Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกเลือดจากเพอริโตเนียม
Peritoneal Irrigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติล้างผนังช่องท้อง
Peritoneal Lavageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างช่องท้อง, ชะล้างช่องท้อง, การเจาะและล้างช่องท้อง
Peritoneal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้อง, เนื้องอก
Peritoneal Tappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างช่องท้อง
Peritonel, Carcinomatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพร่กระจายเต็มช่องท้อง
Peritoneoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลาปาโรสโคปีย์, การตรวจดูช่องท้องด้วยกล้อง, ช่องท้อง, การใช้กล้องส่องตรวจ, เยื่อบุช่องท้อง, การส่องตรวจด้วยกล้อง, การใช้กล้องส่องตรวจในช่องท้อง, ดูด้วยกล้องส่องช่องท้อง, การส่องตรวจช่องท้อง
Peritoneumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้อง, ช่องท้อง
Peritoneum, Parietalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุผนังท้อง, เยื่อที่หุ้มมดลูก
Peritonitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้องอักเสบ, เยื่อบุท้องอักเสบ, การอักเสบในช่องท้อง, โรคช่องท้องอักเสบ, การอักเสบของเยื่อบุช่องท้อง, ช่องท้องอักเสบ
Peritonitis, Meconiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากขี้เทา
Peritonitis, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดยปราศจากเชื้อ
Peritonitis, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบปฐมภูมิของเยื่อบุช่องท้อง, เยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ
Peritonitis, Spreadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องท้องอักเสบกระจาย
Peritonsillar Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีรอบๆต่อมทอนซิล, ฝีรอบๆทอนซิล, ฝีบริเวณทอนซิล
Peritrichousไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบตัวจุลินทรีย์, มีขนรอบตัว
Peritubal Adhesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่มีพังผืดมาติดกับด้านนอกของท่อนำไข่
Peritubular Areasไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบๆท่อหน่วยไต
Peritubular Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างระหว่างหลอดไต
Perivascular Cuffingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบหลอดเลือด, หลอดเลือดเส้นเล็กๆ, เปอริวาสคูลาร์คัฟฟิง
Perivascular Foot-Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอริวาสคูลาร์ฟุต-เพลท
Perivascular Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องรอบหลอดเลือด
Periwinkleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอริวิงเกิล
Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดถาวร, คงทน, ถาวร
Permanganateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอร์แมงกาเนต
Permeabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความซึมซ่านผ่านได้, ซึมได้, การซึมผ่าน, การซึมผ่านได้, สภาพที่ซึมได้, การยอมให้สารผ่าน, ความซาบซึมได้, ความสามารถในการซึม, การซึมซ่านผ่านได้, การซึมซ่านผ่านได้, การแผ่ซ่าน, ซึบซาบ, ความซึมซ่าน
Permeability, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต่างๆในเลือดผ่านไปยังปัสสาวะได้มากผิดปกติ, การเพิ่มการซึมผ่าน
Permeability, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอมให้สารอนุมูลและของเหลวบางชนิดซึมผ่านได้
Permeability, Vascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมของหลอดเลือด, การให้สารผ่านเส้นเลือด
Permeability, Vascular, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกเองโดยไม่ต้องมีบาดแผลหรือถูกกระทบกระแทก, เพิ่มความสามารถที่จะซึมผ่านหลอดเลือด
Permeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติซึมซ่านผ่านได้
Permeable, Selectivelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือกซึมซ่านผ่านได้
Permeasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอร์มิเอส
Permeationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมผ่าน, การซึมซาบ
Permian Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเปอเมี่ยน
Permissive Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยให้แสดงฤทธิ์ได้
Permissivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปล่อยปละละเลย
Permutationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเรียง
Peroneal Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทเพอโรเนียล
Peroneus Longusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มของกล้ามเนื้อปลายขา
Peroxidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอร็อคซิเดส, เปอร์อ็อกซิเดส, เปอร์ออกซิเดส, เอ็นไซม์เปอร์อ๊อกซิเดส, เอนไซม์เพอออกซิเดส
Peroxidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดเปอร์ออกไซด์
Peroxidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปออ๊อกไซด์, เพอร์ออกไซด์, สาร, เปอร์ออกไซด์
Peroxides, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
Peroxisomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอรอกซีโซม, เปอร์ออกซีโซม, เปอรอสิโซม, เปรอกซิโซม
Persecutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถูกปองร้าย
Perseverationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำซ้ำๆอย่างควบคุมไม่ได้
Perseverative Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
Persey Erationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก
Persic Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเมล็ดในท้อ
Persistenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคงอยู่นาน
Persistence, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่คงทนมาก
Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นอยู่เรื่อย, รุนแรงต่อไป
Persistent Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเป็นตลอดไป
Persistersไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพวกที่สามารถฆ่าเชื้อวัณโรคซึ่งไม่ได้อยู่ระยะ
Personไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบุคคล
Person, Small-Statured, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนตัวเล็กเองตามปกติ
Person, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุกๆด้านของบุคคล
Person, Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคคลในทุกๆด้าน
Personal Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยส่วนบุคคล
Personal Health Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการสุขภาพส่วนบุคคล
Personal Health Practiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติตัวด้านอนามัยส่วนบุคคล
Personal Inadequaciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่พอดีส่วนตัว, ความบกพร่องส่วนตัว
Personal Salemanshipไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักปกครองจอมกระล่อน
Personal Socialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าสังคม
Personal-Socialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำส่วนตัวและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น, ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น, บุคลิก-สังคม
Personalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพ, บุคลิกลักษณะ, บุคลิก
Personality Assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพ, การประเมิน
Personality Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง, บุคลิกภาพเปลี่ยน
Personality Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพ, พัฒนาการ, บุคลิกภาพ, การพัฒนา, พัฒนาการทางบุคลิกภาพ, พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ, พัฒนาการบุคลิกภาพ
Personality Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพแปรปรวน, ความผิดปกติในบุคลิกภาพ, บุคลิกภาพผิดปกติ
Personality Disorganizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกแยกของบุคลิกภาพ
Personality Factors, Premorbidไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพก่อนเกิดอาการ
Personality Inventoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพ, แบบทดสอบ, บุคลิกภาพ, การสร้าง
Personality Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกลักษณะ
Personality Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางด้านบุคลิกภาพ, การทดสอบบุคลิกภาพ
Personality Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพ, การทดสอบ
Personality, Anxiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบกังวล
Personality, Charmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ที่ทำตัวดี
Personality, Classไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกลักษณะของชั้น
Personality, Compulsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติย้ำคิดย้ำทำ, เจ้าระเบียบ
Personality, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพ 2 แบบ
Personality, Healthyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Personality, Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพไม่ถึงวุฒิภาวะ
Personality, Isolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กแยกตัว
Personality, Long-Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพอันยาวนาน
Personality, Mistrustfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ไว้วางใจผู้อื่น
Personality, Obsessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพก่อนเกิดอาการเป็นแบบย้ำคิดย้ำทำ
Personality, Oppositionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีนิสัยต่อต้าน
Personality, Overly Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบพึ่งพาผู้อื่นจนเกินไป
Personality, Overly Inhibitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บกดความรู้สึก
Personality, Premorbidไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพโน้มเอียง
Personality, Splitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกแยกของบุคลิกภาพ
Personality, Splitting ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกแยกของบุคลิกภาพ
Personality, Unstableไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพไม่มั่นคง
Personnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลากร
Personnel Administration, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลากรโรงพยาบาล, การบริหาร, โรงพยาบาล, การบริหารบุคลากร
Personnel Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาบุคลากร
Personnel Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารบุคคล, บุคลากร, การบริหาร, การจัดการด้านบุคคล, การจัดการบุคลากร
Personnel, Auxiliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วย
Personnel, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงพยาบาล, บุคลากร, , บุคลากรโรงพยาบาล
Persons, Accentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนที่ผิดปกติ
Persons, Affectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วย
Persons, Non-Sensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนมีภูมิต้านทานสูง
Persons, Sensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนไม่มีภูมิต้านทาน
Perspexไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นพลาสติก
Perspex Heat Shieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นพลาสติคกันความร้อน
Perspirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกเหงื่อ, เหงื่อออกมาก
Perspiration, Excessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงื่อออกมาก
Perspiration, Freshไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงื่อที่ขับออกมาใหม่ๆ
Perspiration, Insensibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระเหยของไอน้ำผ่านผิวหนังโดยไม่เปียกชื้น
Perspiration, Sensibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับเหงื่อ
Persuasionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักชวน, การเกลี้ยกล่อม,
Perthenogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบพันธุ์แบบไม่ต้องร่วมเพศ
Perthes Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวกระดูกต้นขาอักเสบแบน, โรคหัวกระดูกต้นขาแบน
Pertinenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสำคัญ
Pertussisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไอกรน, ไอกรน, เชื้อไอกรน
Pertussis Vaccinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนป้องกันโรคไอกรน
Pertussis, Hemophilusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีโมฟิลัสเพอร์ทัสซิส
Pervasivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจาย
Pes Anserinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนงโค้งไปโค้งมามีลักษณะเหมือนตีนห่าน
Pes Planusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าแบน
Pessariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเหน็บช่องคลอด, ยาเหน็บทางช่องคลอด, การใส่วัตถุครอบปากมดลูกเพื่อคุมกำเนิด
Pessimismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมองโลกในแง่ร้าย
Pessimisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติล่าที่สุด
Pestไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัตรูของพืชและสัตว์
Pest Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์รังควาน, การควบคุม, การควบคุมสัตว์รังควาน
Pest Control, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์รังควาน, การควบคุมทางชีววิทยา, การควบคุมสัตว์รังควานโดยชีววิทยา
Pest Control, Urbanไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมสัตว์รบกวนในเมือง
Pesticide Residuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงตกค้าง
Pesticide Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานของแมลงต่อฤทธิ์ยา
Pesticidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าสัตว์รังควาน, สารมีพิษที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, สารเคมีเป็นพิษที่ใช้ในทางเกษตร, ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์, สารฆ่าสัตว์รังควาน
Pestlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบด, ลูกโกร่ง
Petechiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดแดง ๆ
Petechia Ecchymosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดจ้ำเลือดตามตัว
Petechiaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกเป็นจุด, จุดเลือดออก, ดวงเลือดซึมใต้ผิวหนัง, จุดจ้ำเลือดตามตัว, จ้ำเลือด, จุดเลือดออกเล็ก ๆ, จุดเลือดออกใต้ผิวหนัง, จุดเลือดออกเล็ก ๆ, จุดแดง ๆ, จ้ำเลือดออกตามผิวหนัง
Petechial Haemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเลือดออกตามตัวเล็ก ๆ บนผิวหนัง, กาฬแดง
Petechial Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเลือดออก, เลือดออกเป็นจ้ำ ๆ
Petechial Spotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเลือดออกเล็ก ๆ ใต้ผิวหนัง
Pethidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพธิดีน, เพทิดีน, เพทีดีน
Petit Fever Leavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำมะงา
Petit Malไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักที่ผู้ป่วยยังตื่นอยู่, ลมบ้าหมูชนิดไม่ชัก
Petrochemical Industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมประเภทเปโตรเคมิคอล
Petrolatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิโตรลาตุม, ปิโตรลาตุ้ม
Petroleumไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิโตรเลียม
Petroleum Gases, Liquefiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาซปิโตรเลียมเหลว
Petroleum, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันดิบ
Petrositisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของกระดูกปีตรัส
Petrous Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกพีตรัส, กระดูกปิตรัส
Pettingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกอดจูบลูบคลำ
Peutz-Jaghers Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการพ้อยทซ์-เจเกอร์
Peutz-Jeghers Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดดำคล้ำที่ริมฝีปาก, จุดสีดำที่ริมฝีปาก, กลุ่มอาการพอยซ์เจเกอร์, กลุ่มอาการพุตซ์-เจเกอร์, กลุ่มอาการพอยต์-เจเกอร์, พอยตซ-เจเกอร์, กลุ่มอาการ
Pevidine Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาเพวิดีน
Pewterไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิวเตอร์
Peyer's Patchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพเยอร์สแพซ, กลุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลืองแบบรวมกลุ่ม, แผ่นของเพเยอร์
Peyronie's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาตงอ, โรคเพย์โรนี,
Ph Indicator Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษเทียบขีดความเป็นกรด
Ph Measuring Electrodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้ววัด
PH Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง, เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง
Ph Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง, เครื่องวัดขีดความเป็นกรด
Ph Reference Electrodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วเทียม
PH Titration Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีพีเอชไทเทรชัน
Phagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาจ, เฟจ,
Phagocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาโกไซต์, เซลล์, เซลล์ที่สามารถกินสิ่งแปลกปลอมได้, เซลล์ที่มีหน้าที่จับกินและย่อยทำลายจุลชีพ, ฟาโกไซต์, เซลล์สกดกลืน, แฟกโกไซท์, ฟาโกไซท์, ฟาโกซัยท์, เซลล์กลืนทำลาย, เซลล์ตัวทำลายจุลินทรีย์หรือทำลายเซลล์อื่นๆ
Phagocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคุ้มกัน
Phagocytic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ฟาร์โกไซท์, เซลล์สกดกลืน
Phagocytic Defenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต่อต้านด้วยการเก็บกินเชื้อ
Phagocytic Killing Function Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของเม็ดเลือดขาว
Phagocytoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลืนและทำลายสารแปลกปลอม, จับกิน, ทำหน้าที่เก็บกิน
Phagocytosis, Aerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำลายจุลินทรีย์แอโรบส์
Phagocytosis, Organismไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยกลืน
Phagolysosomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาโกไลโซโซม
Phagosomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุมเซลล์, ฟาโกโซม
Phalang, Distalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วอันปลาย, ส่วนต้นของกระดูกมือตอนปลาย, กระดูกนิ้วมือชิ้นปลาย, โคนกระดูกนิ้วปล้องปลาย, กระดูกนิ้วมือชั้นปลายสุด
Phalang, Fracture Distalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วอันปลายหัก
Phalang, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วมือชั้นกลาง
Phalang, Middle, Fractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วอันกลางหัก
Phalang, Proximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วมือชั้นใน
Phalang, Proximal, Fractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วอันต้นหัก
Phalang, Vestigealไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มของนิ้วเท้าที่เหลืออยู่
Phalangeal Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วมือ
Phalangeal Tuftไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วชิ้นปลาย
Phalangeal Tuft, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายของกระดูกนิ้วอันปลาย
Phalangesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วมือ, นิ้วมือ
Phalanxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้ว, กระดูกนิ้วเท้า
Phalanx, Degloving of Distalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลผิวหนังถลกที่ส่วนปลายนิ้ว
Phalanx, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วมือตอนกลาง, กระดูกนิ้วอันกลาง
Phalanx, Proximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายของกระดูกนิ้วมือตอนต้น, กระดูกนิ้วหัวแม่มือชิ้นต้น
Phalanx, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายนิ้ว, เยื่อหุ้มกระดูกนิ้วอันสุดท้าย
Phallic Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเพศ
Phallic Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นอวัยวะเพศ
Phallotoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัลโลทอกซิน
Phallusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิถิลึงค์ขนาดใหญ่ขึ้น, องคชาต
Phantomไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟนทอม
Phantom Limbไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขาหลอน
Pharmaceutic Aidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงแต่งยา
Pharmaceutical Adjunctsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแต่งแติมทางเภสัชกรรม, ตัวช่วยในการเตรียมยา
Pharmaceutical Necessitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอื่นๆที่มีคุณค่าในการรักษา, สารปรุงแต่งยา
Pharmaceutical Necessitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงแต่งยา
Pharmaceutical Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ยา
Pharmaceutical Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชกรรม, การบริการ
Pharmaceutical Usesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์ด้านเภสัชกรรม
Pharmaceuticalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชภัณฑ์
Pharmaceuticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชอุตสาหกรรม
Pharmaciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้านขายยา
Pharmacies, Dispensingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนกปรุงและจ่ายยาสำเร็จ
Pharmacistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชกร
Pharmacistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชกร
Pharmacodynamic Interactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาระหว่างกันทางเภสัชพลศาสตร์
Pharmacodynamicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชฤทธิวิทยา, เภสัชศักยศาสตร์
Pharmacogeneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชพันธุศาสตร์
Pharmacogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา
Pharmacognosyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชวินิจฉัย, เภสัชสมุนไพร, เภสัชเวท
Pharmacokinetic Interactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาระหว่างกันทางเภสัชจลนศาสตร์
Pharmacokineticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชจลนพลศาสตร์, เภสัชจลนศาสตร์ของยา, เภสัชจลนศาสตร์
Pharmacologic Interferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นต่อเซลล์
Pharmacologic Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
Pharmacological Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ของยา, ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
Pharmacological Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา, การทำงานด้านเภสัชวิทยา
Pharmacological Activity, Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตัวสารเอง
Pharmacological Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
Pharmacological Inactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีการออกฤทธิ์ทางยา
Pharmacological Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชบำบัด
Pharmacological Usesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
Pharmacological, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางเภสัชวิทยาคลีนิก
Pharmacologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเภสัชวิทยา
Pharmacologists, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเภสัชวิทยาคลินิก
Pharmacologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชวิทยา, วิชาเภสัชวิทยา
Pharmacology, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชวิทยาคลินิก
Pharmacopoeiasไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาร์มาโคเปีย, ยาตำราหลวง, ตำรับยาหลวง, เภสัชตำรับ, หนังสือเภสัชตำรับ
Pharmacopoeias, United Statesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชตำรับของอเมริกา
Pharmacotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชบำบัด
Pharmacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชกรรมสถาน, เภสัชศาสตร์, เภสัชกรรม, ห้องปรุงยา
Pharmacy Administrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารเภสัชกิจ, เภสัชกรรม, การบริหาร
Pharmacy Service, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชกรรมของโรงพยาบาล, การบริการ, โรงพยาบาล, การบริการเภสัชกรรม
Pharmagel Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาร์มาเจลเอ
Pharyngeal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอย, โรค
Pharyngeal Mucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุผนังฟาริงซ์
Pharyngeal Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอย, กล้ามเนื้อ
Pharyngeal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอย, เนื้องอก
Pharyngeal Pituitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาริงเจียลปิตุยตารี
Pharyngeal Pouchไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องฟาริงเจียล, ช่องคอหอย
Pharyngeal Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่บริเวณคอหอย
Pharyngeal Submucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาริงเจียลสับมิวโคซา
Pharyngeal Taste Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกรับรสต่างๆของบริเวณฟาริงซ์
Pharyngeal Ulcerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลที่ฟาริงซ์
Pharyngeal Wall, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังคอด้านหลัง, บริเวณผนังหลังของในลำคอ
Pharyngectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอย, การตัด, การตัดคอหอย
Pharyngitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคออักเสบ, ลำคออักเสบ, เจ็บคอ, หลอดคออักเสบ, คออักเสบ
Pharyngitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคออักเสบเฉียบพลัน, หลอดคออักเสบเฉียบพลัน
Pharyngitis, Streptococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคออักเสบเพราะเชื้อสเตรพโตค็อคคัส
Pharyngitis, Vesicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลในปาก
Pharyngo-Tonsillitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติทอนซิลและคออักเสบเฉียบพลัน
Pharyngoconjunctival Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้คอเจ็บและตาอักเสบ, เยื่อบุตาอักเสบ
Pharyngotonsillitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคออักเสบ
Pharynxไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอย, หลอดคอ, ฟาริงซ์, เยื่อบุในคอ, ลำคอ, หลอดอาหาร, ช่องคอ
Pharynx, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังด้านหลังของช่องคลอด, ลำคอด้านหลัง
Pharynxgotosไม่ระบุศัพท์บัญญัติคออักเสบ
Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฏภาค, เฟส, วัตภาค
Phase Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเฟส-คอนโทรล
Phase Diagramไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนผังวัฏภาค
Phase Differenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต่างเฟส
Phase Inversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผกผันของวัฎภาค, เทคนิคการกลับวัฏภาค, การกลับวัตภาค
Phase Inversion Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการกลับวัฏภาค
Phase Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนโดยปริมาตรของทั้ง 2 วัฎภาค
Phase Separationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกวัฏภาค, การแยกชั้น
Phase Variationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงง่าย
Phase Volume Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนโดยปริมาตรของวัฎภาคทั้งสอง, อัตราส่วนวัฏภาคโดยปริมาตร, สัดส่วนของปริมาตรของน้ำกับน้ำมัน, อัตราส่วนโดยปริมาตร
Phase Volume Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาตรของวัฏภาคภายใน
Phase, Dispersedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของสารที่กระจายตัว, อนุภาคที่แขวนลอย, วัฎภาคภายใน
Phase, Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงแรก
Phases, Twoไม่ระบุศัพท์บัญญัติ2 ชั้น
Phasic Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟซิครีเซพเตอร์
Pheasantsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินกยูง
Phebuzineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีบิวซีน
Phelonephritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอักเสบ
Phenacetinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนาเซติน, ยา, ยาเฟนาซีติน, ฟีนาซีติน, ฟินาซีติน, ฟีนาเซติน, เฟนาเซติน
Phenacyl Bromideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายฟีนาซิลโบรไมด์
Phenanthrene Alkaloidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธุ์ฟีนานธรีนอัลคาลอยด์
Phenazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนาโซน, ฟีนาโซน
Phenelzineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟเนลซีน
Phenethicillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟเนธิซิลลิน
Phenforminไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนฟอร์มิน, ยา, เฟ็นฟอร์มิน, เฟนฟอร์มิน
Phenicillamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิซิลลามีน
Phenobarbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีโนบาร์บิตัล, ยา, ฟีโนบาร์บิตัล, ฟีโนบาร์บิทาล, ฟีโนบาบิทาล, ฟีโนบาร์บิทอล, พีโนบาร์บิทาล, พีโนบาร์บิทัล, เฟโนบาร์บิตอล, ยานอนหลับ
Phenobarbital Sodiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฟีโนบาร์บิทาลโซเดี่ยม
Phenobarbitoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีโนบาร์บีโตน
Phenol Formaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์
Phenol-Sulfuric Acid Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบโดยปฏิกิริยาฟีนอล-กรดซัลฟิวริค
Phenolic Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนอลลิกกรุ๊ป, หมู่ฟีนอลิก
Phenolic Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่ฟินอลิก
Phenolic Hydroxylไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคฟินอลิคไฮดรอกซิล
Phenolphthaleinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนอลธาลีน, ฟีนอลฟ์ธาลีน, ฟีนอล์ฟทาลีน
Phenolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนอล, กรดคาร์บอลิค
Phenolsulfonphthaleinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีฟีนอลซัลโฟนธาลีน
Phenomena, Electricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปราฏการณ์ทางไฟฟ้า
Phenomena, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์ของผิว
Phenomenalistic Causalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันมาเป็นเหตุ
Phenomenological Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวคิดกลกุ่มปรากฎการณ์
Phenomenon of Arborizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกรูปใบเฟิร์น
Phenomenon, First-Setไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์การไม่ยอมรับอวัยวะหลังจากได้รับอวัยวะ
Phenomenon, Somogyiไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์โซโมกี, ปรากฎการณ์โซโมจิ
Phenothiazine Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของฟีโนไธอาซีน
Phenothiazine Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเป็นพิษจากฟิโนไธอาซีน
Phenothiazine Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้ยาพวกฟีโนไธอาซีน
Phenothiazinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟโนไทอาซีน, ยา, ฟีโนไธอะซีน, ฟีโนไธอาซีน, ยารักษาโรคจิตฟีโนไธอาซีน, ฟีโนไทอาซีน, ยาดมสลบพีโนไธอาซีน, พวกฟีโนไธอาซีน, ฟีโนไธอาซีน
Phenotypeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่ปรากฏ, ฟีโนไทพ์, ลักษณะ, ลักษณะแสดงออก, ฟีโนไทป์, ลักษณะที่แสดงออก, ลักษณะภายนอก, ฟีโนไทป์, พันธุกรรม ฟีโนทัยป์
Phenotypic Maskingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนแคพสิดของไวริออนกลายเป็นแบบผสมบางส่วน
Phenotypic Mixingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบแลกเปลี่ยนทั้งแคพสิค
Phenoxybenzamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีน๊อกซิเบนซามิน
Phenoxybompoundeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบฟีนอกซี
Phenoxyethanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนอกซิเอทานอล
Phenprobamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนโพรบาเมท
Phenprocoumonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนโพรคูมอน
Phensedylไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนซีดีล
Phentermineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนเตอร์มีน, ยา
Phentolamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนโตลามีน, ยา, เฟ็นโตลามีน, เฟนโตลามีน
Phenyl Isothiocyanateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนนิไอโซไธโอไซยาเนต
Phenyl Mercuric Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟินิลเมอคิวริกอะซิเทต
Phenyl Mercuric Nitrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิลเมอคิวริกไนเทรต
Phenyl Mercuric Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือฟีนิลเมอร์คิวริค
Phenyl Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิลริงก์
Phenyl Sulfuric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเฟนิลซัลฟูริค
Phenylacetamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอเซทานิลีด
Phenylacetylglutamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนีลอเซตีลกลูตามิน
Phenylalanineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิย์ลอะลานีน, เฟนิลอะลานีน, สาร, เฟนิลอลานีน, ฟีนิลอะลานิน, เฟนิลอะลานีน, ฟินิลอลานีน
Phenylalanine Hydroxylaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์เฟนีลอลานีนไฮดรอกซิเลส, เฟนิลอลานีนฮัยดรอกซิเลส
Phenylarsenic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารหนูพวกเฟนนิอาร์โซนิคแอซิด
Phenylbutazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิย์ลบุตาโซน, เฟนิลบิวตาโซน, ยา, ฟีนิลบิวทาโซน, เฟนิลบิวตาโซน, ยาเฟนิลบิวทาโซน, เฟนนิลบิวตาโซน, ฟีนิลบูทาโซน
Phenyldichlorarsineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิลไดคลอร์อาร์ซีน
Phenylephrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนีลเอฟฟรีน, เฟนนิลเอฟฟริน, เฟนีลเอฟริน
Phenylephrine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิลเอฟรินไฮโดรคลอไรด์
Phenylephrine Injectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิลเอฟรินในยาฉีด
Phenylethylamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิลเอธิลานีน
Phenylhydrazinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิลไฮดราซีน, ฟินิลไฮดราซีล, ฟีนิลไฮดราซีน
Phenylketoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนีลคีโตนบอดี
Phenylketonuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนีลคีโตนูเรีย, เฟนิลคีโตนูเรีย, โรค, ฟีนิย์ลคีโตนูเรีย, เฟนนิลคีโตนูเรีย, โรคเฟนีลคีโตนูเรีย, ฟินิลคีโทนูเรีย, โรคเฟนีย์ลคีโตนยูเรีย
Phenyllactic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนีลแลคติคแอซิด
Phenylpropanolamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนนิลโพรพาโนลามีน
Phenylpropionatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิย์ลโปรปีโอเนต, เฟนิลโปรปิโอเนต, สาร
Phenylpyruvateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิลไพรูเวท
Phenylpyruvic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเฟนิลไปรูวิก, กรดฟีนิย์ลพัยรุวิก, เฟนีลไพรูวิคแอซิด, กรดเฟนิลพัยรูวิค
Phenylthiocarbamoyl Amino Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเฟนนิลไธโอคารบาโมอิลอะมิโน
Phenylthiocarbamoyl Peptidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนนิลไธโอคารบาโมอิลเปปไทด์
Phenylthiohydantoinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิย์ลธีย์โอฮัยแดนโทอิน
Phenylthioureaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนิลไทโอยูเรีย, ยา, ฟีนิย์ลไธโอยูเรีย
Phenyltoinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิย์โทอิน, เฟนีลโทอีน
Phenylureasไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟนนีลยูเรีย
Phenytoinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีไนโทอิน, เฟนายโทอิน
Pheochromocytomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีโอโฆรโมซัยโตม่า, ฟิโอโครโมซัยโตมา, ฟีโอโครโมไซโตมา, เนื้องอก, ฟีโอโครโมไซโตมา, ฟีโอโครโมซัยโตมา, โรคเนื้องอกความดัน, ฟีโอโครโมซัยโตมา, ฟีโอโครโมซัยโตม่า, โรคฟีโอโครโมซัยโตมา, โรคฟีโอโครโมซายโตมา, เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต
Pheochromocytoma, Extraadrenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีโอโครโมซัยโตมานอกอะดรีนาลเมดัลลา
Pheochromocytoma, Familialไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีโอโครโมซัยโตมาที่เป็นกันหลายคนในครอบครัวเดียว
Pheochromocytoma, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลติเปิลฟีโอโครโมซัยโตมา
Pheomorphismไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลายรูปแบบ
Pheromonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีโรโมน, เฟโรโมน
Pherosophusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงก้นกระดก
Phialophoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิอะโลโฟรา, ฟิอาโลโฟรา, เชื้อ
Philologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาศาสตร์
Philosophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรัชญา
Philosophy in Educationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรัชญาการศึกษา
Philosophy, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรัชญาทันตแพทยศาสตร์
Philosophy, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรัชญาการแพทย์, ปรัชญาแพทยศาสตร์
Philosophy, Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรัชญาการพยาบาล, ปรัชญาพยาบาลศาสตร์
Philosophy, Orientalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรัชญาตะวันออก
Phimosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังหุ้มปลายตีบ, องคชาต, หนังหุ้มปลายตีบ, หนังหุ้มปลายเปิดไม่ได้, หนังอวัยวะหุ้มปลายไม่เปิด, ไฟโมซิส, การตีบตันที่ปลายอวัยวะเพศชาย, รูเปิดของหนังหุ้มปลายองคชาตเล็กมากและรูดไม่ได้
Phimosis, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโมซิสที่เกิดภายหลัง
Phimosis, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังหุ้มองคชาตติดแน่น
Phisohexไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโซเฮกซ์, สบู่ยา, ไฟโซเฮ็กซ์
Phlebitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำอุดตัน, หลอดเลือดดำอักเสบ, การอักเสบของหลอดเลือดดำ
Phlebitis, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของหลอดเลือดดำที่อยู่ลึก
Phlebographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำ, การบันทึกภาพ, หลอดเลือดดำ, การบันทึกภาพรังสี
Phlebolithsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนพอกในเส้นเลือด
Phlebostatic Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับเดียวกับหัวใจ
Phlebothrombosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของหลอดเลือดดำ, ก้อนเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดดำ, เฟลโบธรอมโบซิส, การอุดตันของหลอดเลือด
Phlebotomusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลบโบโตมัส, แมลง, ฟลีโบโตมัส
Phlebotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะเลือดออก
Phlebotomy, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเอาเลือดออกมาจากหลอดเลือดดำใหญ่
Phlegmไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสมหะ
Phlegmaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ตื่นเต้น
Phlorhizinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลอไรซิน
Phlycteneไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้อนูน
Phobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัวว่าจะตกใจหรือถูกทำให้ตกใจ, การกลัวโดยปราศจากเหตุผล, ความกลัว, โรคกลัว, ความกลัวโดยขาดเหตุผล, การกลัวมาก, กลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างปราศจากเหตุผล, ตาไม่สู้แสงไฟ, ความหวาดกลัว
Phobia, Animalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลัวสัตว์แบบโฟบิค
Phobia, Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลัวตายแบบโฟบิค
Phobia, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลัวโรงเรียนแบบโฟบิค, อาการกลัวโรงเรียน, กลัวโรงเรียน, โรคกลัวโรงเรียน
Phobia, Socialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวความยุ่งยากเดือดร้อนใจในสถานการณ์ทางสังคม
Phobia, Socialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวความยุ่งยากเดือดร้อนใจในสถานการณ์ทางสังคม
Phobic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัว, โรค, อาการกลัวผิดธรรมดา, โรคประสาทชนิดหวาดกลัว, โรคกลัวผิดปกติ, โรคกลัว
Phobic Neurosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทกลัว, อาการหวาดกลัวโดยไร้เหตุผล, โรคประสาทกลัวเฉพาะอย่าง
Phobic Objectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุที่ก่อให้เกิดความกลัว
Phobic Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวที่ไร้เหตุผล
Phobic Situationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัว
Phobic Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทแบบหวาดกลัว
Phobic Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความกลัว
Phobic Stimulus, Circumscribedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความกลัวซึ่งมีวงจำกัด
Phobic Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบมีความกลัวมาก
Phocomeliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายมีมือและเท้าแต่ไม่มีแขนหรือขา, แขนขากุด, มือเท้าติดกับตัว
Phogenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดหนอง
Pholcodeineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟลโคเดอีน
Phonationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกเสียง
Phoneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัทศาสตร์
Phonocardiogramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพเสียงหัวใจ
Phonocardiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกเสียงหัวใจ, โฟโนคาร์ดิโอกราฟี, การตรวจ, โฟโนคาร์ดิโอกราฟีย์, เครื่องบันทึกคลื่นเสียงหัวใจ
Phorateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอเรท, โฟเรต
Phosdrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสดริน
Phosgeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสยีน, ฟอสยีน, สาร
Phosphatasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟาเตส, เอนไซม์, ฟอสฟาเทส, ฟอสฟาเตส, เอนไซม์ฟอสฟาเตส
Phosphatases, Acid and Alkalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟาท์เทสชนิดกรดและด่าง
Phosphate Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะฟอสเฟต
Phosphate Buffer Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัฟเฟอร์ระบบฟอสเฟต
Phosphate Clearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับฟอสเฟตออกทางไต
Phosphate Clearance, Reduced Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดการขับถ่ายเกลือแร่ฟอสเฟททางไต
Phosphate Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดฟอสฟอรัส
Phosphate Diestersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสเฟทไดเอสเทอร์
Phosphate Estersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเตอร์ของฟอสเฟท, ฟอสเฟตเอสเทอร์
Phosphate Esters, Organic Acid Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสเฟทเอสเทอร์ที่ละลายในกรดอินทรีย์
Phosphate Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ฟอสเฟต, กลุ่มฟอสเฟต
Phosphate Transportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขนส่งฟอสเฟต
Phosphatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสเฟต, สาร, ฟอสเฟตส์, ฟอสเฟต, ฟอสเฟท
Phosphates, Dicalciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดแคลเซียมฟอสเฟท
Phosphates, Disodiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโซเดียมฟอสเฟต
Phosphates, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรัสอนินทรีย์, อนินทรีย์ฟอสเฟท
Phosphates, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟต, สารอินทรีย์ฟอสเฟต
Phosphatide Lecithinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟาไทด์เลซิทิน
Phosphatidic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสฟาติดิค
Phosphatidylcholinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟาติดิย์ลโคลีย์นส์
Phosphatidylglycerolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟาทิดิลกลีเซอรอล
Phosphaturiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอตเฟตในปัสสาวะ
Phosphaturic Effect, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับฟอสเฟตออกทางปัสสาวะ
Phosphenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟีนส์
Phosphidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรัส
Phosphinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟีน, สาร, ฟอสฟิน
Phosphinesmไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊สฟอสฟีน
Phosphinic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสฟินิก
Phosphinous Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสฟิเนิส, กรดฟอสฟินัส
Phosphoadenosine Phosphosulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟอดีโนซีนฟอสโฟซัลเฟท
Phosphoamidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟอมิเดส, ฟอสฟออะมิเดส, เอนไซม์
Phosphocreatineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอครีเอตีน, สาร, ฟอสโฟครีเอตีน, ฟอสโฟครีเอทีน
Phosphodiester Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์, พันธะแบบฟอสโพไดเอสเตอร์, พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์
Phosphodiesterasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส, เอ็นไซม์ฟอสโฟไดเอสเตอเรส, ฟอสโฟไดเอสเทอเรส
Phosphoenolpyruvateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟอีนอลพัยรุเวท, ฟอสฟออีนอลไปรูเวต, สาร, ฟอสโฟอีนอลไพรูเวท
Phosphoesterไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟเอสเต้อร์
Phosphoethanolamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโพเอทธาโนลามีน
Phosphofructokinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนซัยม์ฟอสโฟฟรุคโตไคเนส
Phosphoglucomutaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟกลูโคมูเตส, ฟอสโฟกลูโคมิวเตส
Phosphogluconate Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนต, เอนไซม์, ฟอสโฟกลูโคเนต ดีฮัยโดรจีเนส
Phosphoglyceridesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟกลีเซอไรด์
Phosphoketolaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟคีโทเลส
Phosphokinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟไคเนส
Phospholipasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอลิเปส, เอนไซม์, ฟอสโฟลิเปส, ฟอสโฟไลเพส, ฟอสโฟไลเปส
Phospholipases Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟไลเพสเอ
Phospholipidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอลิปิด, สาร, ฟอสโฟไลปิดส์, ฟอสโฟลิปิด, ฟอสฟอลิปิด, ฟอสโฟลิปิดส์, ฟอสโฟไลปิด, ฟอสฟอไลปิด
Phosphomolybdateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟโมลิบเดท
Phosphomolybdic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสโฟโมลิบดิค
Phosphonic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสฟอนิก, กรดฟอสโฟนิก
Phosphonoformic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสโฟโนฟอร์มิค
Phosphonous Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสฟอนัส, กรดฟอสโฟนัส
Phosphopeptidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟเพ็ปไทด์, ฟอสฟอเปปไตด์, สาร
Phosphoproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟโปรเทอีน, ฟอสฟอโปรตีน, สาร, ฟอสโฟโปรตีน, โปรตีนพวกฟอสโฟโปรตีน
Phosphoranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟเรนส์, ฟอสโฟเรน, สาร
Phosphoric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสฟอริก, กรดฟอสโฟริก
Phosphoric Esterไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอริกเอสเตอร์
Phosphorous Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสโฟรัส, กรดฟอสฟอรัส
Phosphorusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรัส
Phosphorus Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรัส ไอโซโทปรังสี, ฟอสฟอรัสไอโซโทป
Phosphorus, Lipidไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรัสในลิปิด
Phosphorus, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์แกนิคฟอสฟอรัส
Phosphorus, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรัสทั้งหมด
Phosphorus, Total Acid Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดทั้งหมด
Phosphoryl Oxygen Atomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอริลออกซิเจนอะตอม
Phosphorylase Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ฟอสเฟต
Phosphorylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรีย์เลท, ฟอสโฟริลเลท, ฟอสฟอริเลท
Phosphorylate Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์มที่มีฟอสเฟต
Phosphorylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการฟอสฟอรีเลชั่น, การเติมหมู่ฟอสเฟต, การเติมฟอสเฟต
Phosphorylation, Photosyntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมหมู่ฟอสเฟตจากกระบวนการสังเคราะห์แสง
Phosphorylation, Substrate Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติสับสเตรทเลเวลฟอสโฟรีเลชั่น
Phosphorylation, Substrate-Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติสับสเตรท-เลเวลฟอสฟอรีเลชั่น
Phosphorylizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟริไลเซชัน
Phosphotransferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟทรานสเฟอเรส, ฟอสฟอทรานสเฟอเรส, เอนไซม์
Phosphotungstateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสโฟทังสเตต
Phosphotungstic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอสโฟตังสติค
Phosthetic Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ฟอสเธติค
Photo-Extinction Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดความเข้มของแสงผ่านตัว
Photo-Fluoroscopic Equipmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องถ่ายรูปจากฟลูออโรสโคปีย์
Photoallergic Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาแพ้แดด
Photocellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตเซลล์
Photochemical Calreactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวโดยแสง
Photochemical Decompositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวโดยโฟโตเคมี
Photochemical Degradationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมโดยโฟโตเคมี
Photochemical Stabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวต่อการกระตุ้นของแสง
Photochemical Unstableไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่คงสภาพต่อแสง
Photochemotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตคีโมเธอราปีย์
Photochlorophyllsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟรโตคลอโรฟิลล์
Photocoagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตโคแอกูเลชั่น
Photodynamic Inactivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้ไร้ฤทธิ์โดยแสงจักษุภาพ
Photoelectric Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์โฟโตอีเล็กตริก, โฟโตอิเล็กตริกเซ็ล
Photoelectric Photometer Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีโฟโตอิเลกตริกโฟโตมิเตอร์
Photoelectric Technicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคแสงและไฟฟ้า
Photoelectronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตอีเล็คตรอน
Photofluorographs, Hand-Madeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องโฟโต้ฟลูออโรกราฟที่ทำใช้เอง
Photofluorometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวัดการเรืองแสง
Photographic Emulsionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตกราฟิกอีมัลชัน
Photographic Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษอัดรูป, กระดาษอัดภาพ
Photographic Platesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มถ่ายรูป
Photographic Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการถ่ายรูป
Photographsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพถ่าย
Photographs, Glossyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพถ่ายขาวดำชนิดบางหน้ามัน
Photographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปถ่าย, การถ่ายภาพ
Photography, Policeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายรูปในสถานที่เกิดเหตุ
Photoinduceไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกแสงชักนำ
Photolithotrophsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตลิโธโทรฟ
Photolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาโฟโตไลซิส
Photometric Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีโฟโตเมตรี, วิธีวัดความเข้มของสี,
Photometric Techniques, Flameไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฟลมโฟโตมิเตอร์
Photometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดแสง, แสง, การวัด
Photometry, Flameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลมโฟโตเมทรี, เฟลมโฟโตเมตรี
Photomicrographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตไมโครกราฟีย์, การถ่ายภาพจุลทรรศน์
Photomultiplier Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดโฟโตมัลติไพลเออร์
Photomultipliersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขยายแสง
Photon Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีโฟตอน
Photonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟตอน, แสง
Photooxidant Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลที่ได้จากสารออกซิเดนท์กับแสง
Photooxidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกออกซิเดทโดยแสง
Photoperiodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีแสงในระหว่างวัน
Photophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัวแสง, อาการกลัวแสงสว่าง, กลัวแสงสว่าง, มองสู้แสงไม่ได้, ตาระคายเคืองไม่กล้าสู้แสงแดด, การระคายตาจากแสง, ตากลัวแสง, อาการเคืองแสง, การกลัวแสง
Photophosphorylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตฟอสโฟริเลชัน, โฟโตฟอสฟอรีเลชั่น
Photopsiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นแสงหรือภาพแปลกๆ
Photoreceptor Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รับแสง
Photoreceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทรับแสง, โฟโตรีเซบเตอร์, ตัวรับสัมผัสแสง, อวัยวะรับแสง, โฟโตรีเซพเตอร์
Photosensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกแสงแล้วสลายตัว
Photosensitive Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่มีความไวต่อแสง
Photosensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดอาการทางผิวหนังได้ง่ายเวลาถูกแสงแดด, ไวต่อแสง, การไวต่อแสง, การแพ้แสงแดด, ความไหวเร็วต่อแสง, ไวต่อแสงแดด, แพ้แดด, อาการไวเกินต่อแสง
Photosensitivity Eruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแพ้ยาที่เกิดจากแสงแดด
Photosensitivity Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไวต่อแสงมากผิดปกติ
Photosensitizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตเซ็นซีไทเซชั่น, การแพ้แสง
Photosynthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการสังเคราะห์แสง, การทำสังเคราะห์แสง, สังเคราะห์แสง, ขบวนการสังเคราะห์แสง, การสังเคราะห์แสง, พลังงานจากแสงแดด
Photosystem Iไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแสงที่ 1
Photosystem IIไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแสงที่ 2
Phototherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยแสง, การรักษาด้วยแสงไฟฟ้า, การฉายแสง, การรักษาด้วยแสง, การฉายรังสี, การส่องไฟรักษา, ฉายแสงนีออน
Phototoxic Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาแพ้แดด
Phototrophic, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง
Phototrophsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตโทรฟ
Phragmites Communisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขม
Phrenic Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเฟรนิก, ประสาทของกะบังลม, เส้นประสาทเฟรนิค
Phrenic Nerve Paralysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของเส้นประสาทกะบังลม, อัมพาตของเส้นประสาท
Phrynodermaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังคางคก
Phthalate Estersไม่ระบุศัพท์บัญญัติพทาเลตเอสเตอร์
Phthalic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดพธาลิค
Phthalic Anhydrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาลิกแอนไฮไดรด์
Phthaloyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่พธาโลอีล
Phthalylsulfathiazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาธาลิลซัลฟาไธอะโซล
Phthalylsulfathiazole Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดธาลีลซัลฟาไทอาโซล
Phthisis Bulbiไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตาเหี่ยวย่น, ลูกตายุบ
Phthogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิด
Phycomycetesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัยโกมัยเซติส, ไฟโคไมเซตีส, เชื้อ
Phygon XLไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัยกอนเอ็กซ์เอ็ล
Phylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟเลท
Phylic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไฟลิค
Phyllodes Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกฟิลโลด
Phyllodes Tumor, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกฟิลโลดชนิดธรรมดา
Phyllodes, Cystosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกฟิลโลด
Phylloquinoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิตามินเคหนึ่ง, ฟิลโลควินโนน
Phylogenyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายวิวัฒนาการ
Phylumsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟลั่ม
Physaliphorous Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟซาลิฟอร์สเซลล์
Physalis Minimaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทงเทง
Physiatristsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางร่างกาย, ด้านร่างกาย, ทางกายภาพ
Physical Abuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำทารุณทางกาย
Physical Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของร่างกาย, พฤติกรรมทางกายภาพ, การออกกำลังกาย, การออกกำลัง
Physical Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายภาพ, องค์กรทางกายภาพ, ตัวกระทำธรรมชาติ, สารทางฟิสิกส์, ตัวกระทำทางกายภาพ, สารกายภาพต่างๆ
Physical Ailmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเจ็บป่วย
Physical Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมกันอยู่ด้วยแรงทางกายภาพ
Physical Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลทางกาย
Physical Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
Physical Characteristicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทางฟิสิกส์
Physical Characteristics, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะภายนอก
Physical Degradation Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวทางกายภาพ
Physical Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางร่างกาย, พัฒนาการทางกายภาพ, พัฒนาการด้านร่างกาย
Physical Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางกาย
Physical Dysfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิการทางกาย
Physical Education and Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลศึกษา
Physical Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
Physical Effortไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกาย
Physical Enduranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความทนทานของร่างกาย
Physical Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจร่างกาย, การตรวจทางกายภาพ
Physical Examination, Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจร่างกายเด็กแรกเกิด
Physical Examination, Screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจร่างกายคัดแยก
Physical Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางฟิสิกส์, ปัจจัยทางร่างกาย
Physical Fitnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมรรถภาพของร่างกาย, สมรรถภาพทางกาย, ความแข็งแรงของร่างกาย
Physical Fixationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาตัวอย่างโดยวิธีกายภาพ
Physical Functioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ทางร่างกาย
Physical Illnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บป่วยทางกาย
Physical Inactivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดการออกกำลังกาย
Physical Infrastructureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดบริการพื้นฐานทางกายภาพ
Physical Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำต่อกันเชิงกายภาพ, การกระทำทางกายภาพ
Physical Layoutไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแผนผังห้องปฏิบัติการ
Physical Limitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการของร่างกาย
Physical Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแก้ไขทางด้านร่างกาย
Physical Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์, กายภาพ, การแพทย์กายภาพ
Physical Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางกายภาพ, วิธีทางฟิสิกส์
Physical Processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางกายภาพ
Physical Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมบัติกายภาพ, คุณสมบัติทางกายภาพ
Physical Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาทางกายภาพ
Physical Scienceไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์กายภาพ
Physical Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพของร่างกาย
Physical Stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นโดยทางฟิสิกส์
Physical Supportไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นพี่เลี้ยง
Physical Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางร่างกาย
Physical Therapistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักกายภาพบำบัด, นักกายภาพบำบัด, นักกายภาพบำบัด, นักกายภาพบำบัด
Physical Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายภาพบำบัด, นักกายภาพบำบัด, การบำบัดทางกายภาพ
Physical Therapy, Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายภาพบำบัดส่วนทรวงอก
Physical Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกหัดทางร่างกาย
Physical Treatmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาทางกาย
Physical Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยทางกายภาพ
Physically Fitไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายแข็งแรง
Physician's Ordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำสั่งแพทย์
Physician-Patient Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาสังสรรค์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Physician-Patient Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์-ผู้ป่วย, ความสัมพันธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
Physiciansไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์, อายุรแพทย์
Physicians' Assistantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ช่วยแพทย์
Physicians, Womenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์หญิง
Physico-Chemical Assayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาโดยวิธีเคมีเชิงฟิสิกส์
Physico-Chemical Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางกายภาพเคมี
Physicochemical Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบด้านเคมีกายภาพ
Physicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิสิกส์
Physiochemical Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางเคมีพิสิกส์
Physiochemical Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติสรีรเคมี
Physiognomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทายลักษณะจากหน้า, หน้า, การทายลักษณะ, โฉมหน้า
Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางสรีรวิทยา
Physiologic Activatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารตัวกระตุ้นตามสรีรภาพ
Physiologic Bulgingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระหม่อมโป่ง
Physiologic Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
Physiologic Clearance Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยเกี่ยวกับการขจัดทางสรีรภาวะ
Physiologic Cupไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบุ๋มขนาดเล็ก
Physiologic Dischangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากช่องคลอดเปลี่ยนจากสีแดงและแห้งเป็นสีซีดลง
Physiologic Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ทางสรีรวิทยา
Physiologic Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสรีรวิทยา
Physiologic Shuntไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดลัดทางซึ่งเกิดขึ้นทางสรีระตามปกติ
Physiologic Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะที่ปราศจากโรค, ภาวะทางสรีรภาพ
Physiologic Variationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาปกติ
Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะทางสรีรวิทยา
Physiological Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
Physiological Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพทางสรีระ, ภาวะปกติ, สภาพสรีรวิทยา, สรีรสภาพ
Physiological Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางสรีระ
Physiological Functioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรีรวิทยาที่ปกติ
Physiological Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับตามสรีรภาพ
Physiological Limitไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดจำกัดทางสรีรวิทยา
Physiological Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
Physiological Rolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาททางสรีวิทยา
Physiological Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะทางสรีรวิทยา
Physiological Theoriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฏีทางสรีรวิทยา
Physiological Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยทำงาน
Physiologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักสรีรวิทยา
Physiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรีระ, สรีรวิทยา
Physiology, Comparativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรีรวิทยาเปรียบเทียบ
Physiology, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะของร่างกายที่ทำหน้าที่ตามปกติ
Physiopathologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรีรพยาธิวิทยา, ความผิดปกติทางพยาธิวิทยา
Physostigmineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโซสะติกมีน
Phytaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ไฟเตส
Phytic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟัยติก, กรดไฟติก, กรดไฟติค, กรดฟัยติค
Phytinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟติน
Phytoflavinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโตเฟลวิน
Phytogeneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายวิวัฒนาการ
Phytohemagglutininsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัยโตฮีแมกกลูตินินส์, สิ่งที่สกัดได้จากพืช
Phytolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟทอล, ไฟตอล
Phytonadioneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโตนาไดโอน
Phytoplanktonไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโตแพลงตัน
Phytosterolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัยโตสเตอรอลล์, สเตอรอยจากพืช
Phytotoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษจากพืช
Pia Materไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อปีอา, พีอามาเตอร์, เยื่อหุ้มสมอง, เยื่อหุ้มสมองชั้นเปีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นในสุด
Picaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบไพก้า, สารที่ไม่ใช่อาหาร, สิ่งที่ไม่ใช่อาหาร, พวกที่ชอบกินดิน
Pick up Small Objectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหยิบวัตถุเล็กๆ
Pick's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดแน่นเรื้อรัง
Pick's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของพิค
Picking upไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุ้มขึ้นจากพื้น
Picksไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือขุด
Pickwickian Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายอากาศถุงลมปอดน้อยเวลานอนหลับในคนอ้วน, การถ่ายเทอากาศน้อยในคนอ้วน
Picloramไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพคลอแรม
Picogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนน้อย
Picornavirusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีคอร์นาไวรัส
Picric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดพิคริก, กรดพิคริค
Picric Acid Complexesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเชิงซ้อนกรดพิคริก
Pictogramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิชนิดรูปภาพ, แผนภาพ, รูปภาพ
Picture Setsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพชุด
Pie Chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิวงกลม
Pie Diagramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิวงกลม
Piece, Oneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบชิ้นเดียว
Piecemeal Necrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีซมีลเนโครซิส
Piedra, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตุ่มราขาว
Piercing and Suckingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากเป็นแบบเจาะดูด
Pierre Robin Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นกระดกกลับไปอุดหลอดคอ
Piezoelectric Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟฟ้าผ่านสสาร
Piezoelectric Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารผลึกแร่ที่บังคับให้กระแสไฟฟ้าเดินทางเดียว
Pig Liver Perfusion, Isolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ตับหมูกำจัดสารเป็นพิษแทนตับคน
Pigeon Breastไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกนูนเหมือนอกไก่, อกโป่ง
Pigeon Breast Deformityไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปพิการแบบอกไก่
Pigeon Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันอกยื่นโป่งลักษณะคล้ายอกไก่, อกไก่, ทรวงอกนูนคล้ายอกนก
Pigeon's Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าอกโก่งออก
Pigeonsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินกพิราบ
Piggyback Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีพิกกี้แบค
Pigment Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่กระจายของสี
Pigmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างพิกเม้นท์, การสร้างเมลานิน
Pigmentation, Immediate Reboundไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ้ามีสีดำมากขึ้นทันที
Pigmentation, Ocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีสารสีจับนัยน์ตา
Pigmented, Lightlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีไม่ดำมาก
Pigmenti, Incontinentiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินคอนติเนนเชียพิกเมนไต
Pigmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาป้าย, จุดสี, ผงสี, สารสี, สี, สารสีต่างๆ, รงควัตถุ, สารมีสี, อนุภาคของตัวสี, เม็ดสี
Pigments, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรงควัตถุประกอบ
Pigments, Carotenoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสีแคโรทีน
Pigments, Derivedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดสีที่เปลี่ยนไป
Pigments, Insolubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกเมนท์ชนิดไม่ละลาย, สีที่ม่ละลาย
Pigments, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกเมนท์จากธรรมชาติ
Pigments, Oxygen Transportingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มสีที่นำออกซิเจน
Pigments, Photosynthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรงควัตถุสำหรับการสังเคราะห์แสง
Pigments, Plantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสีในพืช
Pigments, Sulfonatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกเมนท์ที่มีหมู่กรดซัลโฟนิก
Pigments, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกเมนท์สังเคราะห์
Pigments, Unsulfonatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกเมนท์ที่ไม่มีหมู่กรดซัลโฟนิก
Pigments, Wear and Tearไม่ระบุศัพท์บัญญัติแวร์แอนด์แทร์พิกเมนท์
Pigments, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำสีขาว, พิกเมนท์ขาว
Pigweedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักโขม
Pila Ampulaceaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิลาแอมพูลาเซีย
Pilar Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิลาร์ซิสต์
Piliไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพไล, พิไล
Pillไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดกลม
Pill Selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิจารณาเลือกยาคุมกำเนิด
Pill, One Monthไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารับประทานเพียง 1 เม็ดสามารถที่จะคุมได้ไปถึง 1
Pillars, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันหน้าของต่อมทอนซิล
Pillars, Anterior-Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลืบของทอนซิลทั้งหลืบหน้าและหลัง
Pillars, Mobile, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนริมที่เคลื่อนไหว
Pillows, Cervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนหนุนคอ
Pillows, Lumbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนรองบั้นเอว
Pillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ด, ยาลูกกลอน
Pills Selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
Pills, Balancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพวกที่มีฮอร์โมนสมดุลย์, ยาที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนสมดุลย์กัน
Pills, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
Pills, Morning Afterไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซึ่งเกิด, ยาเม็ดชนิดรับประทานตอนเช้าหลังการร่วมเพศ, ยาเม็ดคุมกำเนิดภายหลังการร่วมเพศ
Pills, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคุมกำเนิด
Pills, Oral, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรวม
Pills, Postcoitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคุมกำเนิดภายหลังการร่วมเพศ, ยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซึ่งเกิด, ยาคุมกำเนิดชนิดหลังการร่วมเพศ
Pills, Prescribing theไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกินยาเม็ดคุมกำเนิด
Pilocarpineไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิโลคาร์ปีน, พิโลคาร์ปีน, ยา
Piloerectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนลุก
Piloerector Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อที่ควบคุมให้ขนลุก
Piloidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพลอยด์
Pilomotor Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิโลโมเตอร์
Pilonidal Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโลไนดาลไซนัส
Pilosebaceous Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางออกของไขผิวหนัง
Pilosebaceous Folliclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังบริเวณที่มีขุมขน, ต่อมน้ำมัน
Pilot Projectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการทดลอง
Pilot Scale Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองผลิต
Pilot Studyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษานำร่อง, การทดลองเบื้องต้น
Pin Hold Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบโดยใช้มองผ่านกระดาษเจาะรู
Pin Holesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเล็กๆ
Pin Incorporated with Castsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรึงกระดูกด้วยเข็มและยึดด้วยเฝือก
Pinacryptol Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาพินนาคริบตอลแยลโล
Pinchไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยิบของด้วยปลายนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นๆ
Pinch Gripไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับโดยใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือร่วมกับปลายนิ้วอื่
Pindololไม่ระบุศัพท์บัญญัติพินโดลอล, พินโดลอล, ยา
Pine Needleไม่ระบุศัพท์บัญญัติถอบแถบน้ำ
Pine Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันสน
Pineal Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพเนียล บอดีย์, ต่อมไพเนียล, ไขสันหลังไพเนียลบอดี
Pineal Calcificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นหินปูนของต่อมไพเนียล
Pineal Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไพเนียล, ต่อมไพนีล
Pinealomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพเนียโลมา, เนื้องอก, ไพนีโลมา, ไพเนียโลมา
Pinealoma, Non-Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพเนียโลมาชนิดไม่สร้างฮอร์โมน
Pinenzipineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพเน็นสิปิน
Pinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้ประเภทสน, ต้นสน
Pines, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสน
Pingpong Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งปฏิกิริยาแบบปิงปอง
Pingueculaไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อลม
Pingueculitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อลมอักเสบ
Pinholesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเล็กๆ
Pinkไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีชมพู, ชมพู
Pinnaไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหู, หูชั้นนอกของหู
Pinningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปัก
Pinocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพโนไซโตซิส, การดื่ม, การดื่มของเซลล์, กระบวนการไพโนไซโทซิส
Pinocytotic Vesiclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพโนไซโตติกเวซิเคิล, การดูดซึมน้ำไว้โดยวิธีไพโนไซโทสิส
Pinosomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างเล็กๆ
Pins, Closed Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มกลัดซ่อนปลาย
Pins, Hagieไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนโลหะที่ใช้ยึดหัวกระดูกต้นขาหัก
Pins, Knowlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มยึดกระดูก
Pins, Metalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมุดโลหะ
Pintไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพนท์
Pintaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีนตา, โรค, โรคพินทา
Pinwormsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิเข็มหมุด
Piotrowaki's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยการเคาะกล้ามเนื้อหน้าแข้งผลบวกข้อเท้า
Pipal Treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพธิ์
Pipazethateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิปาซีเทท
Pipelineไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อที่ส่งออกซิย์เจนมาจากส่วนกลาง
Pipeline Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ๊อกซิเจนจากระบบจ่ายกลาง
Piperazine Citrate Elixirไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาถ่ายพยาธิลำไส้
Piperazinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพเพอราซีนส์, พิเพอราซีน, ยา, พิเพอราซินส์, ยาขับพยาธิพิเพอราซีน, ปิเปอราซีน, พีเพอราซีน
Pipet Dryersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอบหลอดแก้วทดลอง
Pipets, Calibratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดด้วยปิเปต
Pipette Fillersไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกยางช่วยดูดน้ำยา
Pipette Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดตัวอย่างมาวิเคราะห์
Pipettesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีเปต, ไปเปท, ไปเปต, ปิเปตต์, ปิเปต
Pipettes, Automaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเปตอัตโนมัติ
Pipettes, Dropperไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเปตหยด
Pipettes, Fixed Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเปตแบบปริมาตรคงที่
Pipettes, Handed Automaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเปตอัตโนมัติชนิดมือถือ
Pipettes, Plasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดดูดทำด้วยพลาสติก
Pipettes, Red Cell Dilutingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเปตต์สำหรับเจือจางเม็ดเลือดแดง
Pipettes, Variable Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเปตแบบปรับค่าได้
Pipettes, White Cell Dilutingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเปตต์สำหรับเจือจางเม็ดเลือดขาว
Pipetting Accuracyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแม่นยำของไปเปตต์
Pipetting Precisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเที่ยงตรงในการไปเปตต์
Pipetting Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ไปเปตตวัดปริมาตรของน้ำยา
Piping Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบท่อ
Pirenzepineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาไพเร็นซีพีน
Piritonไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพริตอน, ไพรีตอน
Piriton Expectorantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพริตอนชนิดน้ำ
Pisiform Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยปุ๋มระหว่างกระดูกข้อมือ
Pistachio Nutsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วพิสตาชิโอ
Pistiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอกแหน
Pistolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปืนสั้น
Pistonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกสูบ
Pit Sheltersไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุมเกาะพัก
Pit Vipers, White-Linedไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเขียวหางไหม้ข้างขาว
Pitchไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแหลมของเสียง
Pitchไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับเสียง, พิช, ความแหลมของเสียง, ส่วนใจกลางของไม้
Pitch, Discriminative ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเสียงสูงต่ำ
Pitch, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงที่มีความถี่สูง, เสียงสูง, ความถี่ของเสียงสูง, ระดับเสียงสูง
Pitch, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร็วต่ำความถี่ของเสียงต่ำด้วย, เสียงต่ำ, เสียงที่มีความถี่ต่ำ
Pitch, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงที่มีความแหลมเฉพาะ
Pitchblendeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่พิชเบลนด์
Pitched, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงสูง, ระดับเสียงสูง, ร้องเสียงแหลมสูง
Pithecolobium Lobatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนียง
Pithingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทง
Pitressinไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิเตรสซิน
Pitressin Tannateไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิเทรสซินแทนเนต, ปิเตรสซินแทนเนต
Pitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุมบนด้านสบฟัน, รู
Pits, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูบุ๋มเล็กๆ
Pittacosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตาพิตตาโคซิส
Pituicytomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิตุยไซโตมา
Pituitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิตูอิตารี, ต่อมพิวอิตารี, ต่อมใต้สมอง, พิทธุอิธารี่, ต่อมพิทูอิทารี
Pituitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมอง
Pituitary Adenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมพิตูอิตารี, เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงของต่อมใต้สมอง
Pituitary Apoplexyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองตกเลือด
Pituitary Body, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมปิตุอิตารีย์กลีบหลัง
Pituitary Causesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากต่อมใต้สมอง
Pituitary Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพิตูอิตารี, โรค, ต่อมปิตุอิตารีย์, โรค
Pituitary Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองเสื่อมสมรรถภาพ
Pituitary Function Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพิตูอิตารี, การทดสอบการทำงาน, ต่อมปิตุอิตารีย์, การทดสอบหน้าที่
Pituitary Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมปิตุอิตารีย์, ต่อมพิจูอิแทรี, ต่อมใต้สมอง, ต่อมพิตูอิตารี, ต่อมพิติวตารี, ต่อมพิทูอิทารี่ใต้สมอง, ต่อมปิตุอิตารี, ต่อมพิทูอิทารี, ต่อมพิทูอิตารี่
Pituitary Gland, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมปิตุอิตารีย์ส่วนหน้า, ต่อมพิตูอิตารีส่วนหน้า, ต่อมใต้สมองส่วนหน้า, ต่อมใต้สมองกลีบหน้า, ต่อมพิทจูอิททารีด้านหน้า
Pituitary Gland, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมอง, ต่อมปิตุอิตารีย์ส่วนหลัง, ต่อมพิตูอิตารีส่วนหลัง, ส่วนหลังของต่อมใต้สมอง
Pituitary Gland, Posterior Lobe ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบหลังของต่อมปิตุยตารี, ต่อมใต้สมองส่วนหลัง
Pituitary Gland, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมปิตุตารี
Pituitary Gonadal Control Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกควบคุมโดยต่อมพิตูอิตารีย์และต่อมเพศ
Pituitary Hormone Releasing Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมปิตุอิตารีย์, ฮอร์โมน, รีลีสซิงฮอร์โมน
Pituitary Hormones, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพิตูอิตารีส่วนหน้า, ฮอร์โมน, ต่อมปิตุอิตารีย์ส่วนหน้า, ฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า
Pituitary Hormones, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมปิตุอิตารีย์ส่วนหลัง, ฮอร์โมน, ต่อมพิตูอิตารีส่วนหลัง, ฮอร์โมน
Pituitary Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองพร่องหน้าที่
Pituitary Insufficiency, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมปิตูตารี่ส่วนหน้าทำงานน้อยกว่าปกติ
Pituitary Insufficiency, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหย่อนสมรรถภาพของต่อมใต้สมองอย่างเรื้อรัง
Pituitary Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพิตูอิตารี, เนื้องอก, ต่อมปิตุอิตารีย์, เนื้องอก
Pituitary Stalkไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้านของต่อมปิตูอิตารีย์, ขั้วต่อมใต้สมอง
Pituitary Trophic Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนทั้ง 6 ตัว
Pituitary Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมปิตุยตารี
Pituitary Tumours, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมใต้สมองส่วนหน้า
Pituitary, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองส่วนหน้า, ต่อมพิตูอิตารี่ส่วนหน้า
Pituitary, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพิตูอิตารีส่วนหลัง, ต่อมใต้สมองส่วนหลัง
Pituitary, Posterior Lobe of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพิทจูอิทารี่ด้านหลัง
Pitviperไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูประเภทที่มีพิษต่อเลือด
Pityriasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิติย์ริเอซิส, พิทิริเอซิส, โรค
Pityriasis Albaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิทัยริเอซิสอัลบา
Pityriasis Versicolorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลื้อน, โรคเกลื้อน, เกลื้อนดอกหมาก
Pityrosporum Orbiculareไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราพิทัยโรสปอรัมออร์บิคูแลร์
Pivotไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหมุน
Pivot Hinge, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกแกนเดี่ยว
Pivot Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อแบบวงแหวน
Pivotingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนตัว
Pizotifenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพโซทิเฟน, พิโซทิเฟ็น, ยาไพโซไทเฟน
Placebo Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของยาหลอก
Placebosไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนหลอก, ยาหลอก, ยาลวง, กลุ่มไม่ใช้ยา, สารซึ่งไม่มีฤทธิ์ทางการรักษา, ยาปลอม, พลาซีโบ, สารที่คล้ายยากันเลือดแข็งแต่ไม่มีฤทธิ์ในการกันเ, ยาเทียม
Placentaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรก
Placenta Accretaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกเกาะติดแน่น, รกงอกติด, รกแนบติด, รถเกาะแน่นกับผนังมดลูก, รกเกาะฝังลึกในผนังกล้ามเนื้อมดลูก, รกเกาะแน่น, รกฝังตัวลึกผิดปกติ
Placenta Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรก, โรค
Placenta Infarctไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของเนื้อรก, อินฟาร์คของรก
Placenta Infarctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกตายเพราะขาดเลือดมาเลี้ยง
Placenta Praeviaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกเกาะต่ำ, รกขวางช่อง, การเกาะต่ำของรก
Placenta Praevia, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกคลุมปากมดลูกทั้งหมด
Placenta Praevia, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกคลุมบางส่วนของปากมดลูก, รกปิดรูเปิดด้านในบางส่วน
Placenta Praevia, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกต่ำในครรภ์ก่อน
Placenta Praevia, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกคลุมปากมดลูกทั้งหมด, รกปิดรูเปิดด้านในทั้งหมด
Placenta Previaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกเกาะต่ำ, การเกาะต่ำของรก, รกเกาะขวางทาง
Placenta Previa Partialisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกคลุมบางส่วนของปากมดลูก
Placenta Previa Totalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกคลุมปากมดลูกทั้งหมด
Placenta Previa, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกคลุมปากมดลูกทั้งหมด, รกปิดรูเปิดด้านในทั้งหมด
Placenta Scanไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดสารกัมมันตภาพรังสีเข้าหลอดเลือด, พลาเซนทาสแคน
Placenta, Adherentไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกเกาะแน่นกว่าปกติ
Placenta, Manual Removal ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้วงรก
Placenta, Monochorialไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาแฝดที่มีถุงน้ำคร่ำร่วมกัน
Placenta, Monochorionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกที่มีคอเรี่ยนชั้นเดียว
Placenta, Partial Separation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกลอกตัวบางส่วน
Placenta, Premature Separation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกลอกตัวก่อนกำหนด
Placenta, Retainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกค้าง
Placenta, Ring-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกรูปวงแหวน
Placenta, Stage ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะรก
Placental Abruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกลอกตัวก่อนกำหนด
Placental Accidentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเกี่ยวกับรก
Placental Barriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกีดขวางทางรก, ชั้นกั้นขวางของรก
Placental Bedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานรองรก
Placental Dysfunction Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการรกทำงานผิดปกติ
Placental Gradingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดระดับของรก
Placental Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกในรก
Placental Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรก, ฮอร์โมน, ฮอร์โมนรก
Placental Infarctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟาร์คของรก
Placental Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกทำหน้าที่ไม่ดี, รกทำงานไม่เพียงพอ, รกเสื่อมหน้าที่
Placental Intracotyledonary Spacesไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องระหว่างกลีบเนื้อรก
Placental Lactogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแล็คโทเจนจากรก, แลคโตเจนจากรก
Placental Lactogen, Plasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาระดับแลคโตเจนของรกในปลาสม่า
Placental Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อรก
Placental Tissue, Organizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อรกเก่าๆ
Placental Transferไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนสารระหว่างมารดาและทารก, การถ่ายทอดผ่านรกจากแม่ไปยังทารกในครรถ์
Placental-Fetal Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเทเลือดจากรกไป