การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 3,365 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Mabamไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาแบม
Mac Callum Patchไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแมคแคลลัม
Macaca Fascicularisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิงแสม
Macaca Rhesusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิงรีซัส
Macaquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิงแสม
Macerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย
MacEwen Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคาะกะโหลกศีรษะ
Machine Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการด้านเครื่องมือ
Machinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือ
Macro-Encephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองใหญ่
Macroadenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมโครอะดีโนมา
Macroaggregatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมโครแอกกรีเกทส์
Macroangiopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพของหลอดเลือดใหญ่, พยาธิสภาพหลอดเลือดใหญ่
Macrocephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะที่ใหญ่มากกว่าธรรมดา, แมโครเซฟาลี
Macrocraniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะโต
Macrocraniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกศีรษะใหญ่
Macrocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่, เม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่
Macrocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดโลหิตโต
Macrocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าปกติ, เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่, เม็ดเลือดแดงโตกว่าปกติ
Macrodactylyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วโต
Macroelementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุในร่างกาย
Macroemulsionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชันมหัพภาค
Macroencapsulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการมาโครเอนแคปซูเลชั่น
Macrogametocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพศเมีย
Macroglobulinemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครโกลบุลินีเมีย; แมโครโกลบูลินีเมีย, โรค; แมคโครโกลบูลินนีเมีย
Macroglobulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครโกลบุลิน; แมโครโกลบูลิน, สาร; มาโครโกลบูลิน
Macroglossiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นโต, ลิ้นโตเกิน, ลิ้นใหญ่
Macrogyriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมโครไจเรีย
Macromastiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมที่มีขนาดใหญ่มาก
Macromoleculesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลใหญ่, นิวเคลียสขนาดใหญ่, โมเลกุลขนาดใหญ่, สารที่มีโมเลกุลใหญ่, มะโครโมเลกุล, มหโมเลกุล, สารที่มีโมเลกุลใหญ่
Macronodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดตุ่มขนาดใหญ่
Macronutrientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหโภชนะ, มหโภชนะ, เกลือแร่ที่มีมากในร่างกาย, สารอาหารปริมาณมาก
Macrophagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครฟาจ; แมโครฟาจ, เซลล์; แม๊คโครเฟจย์; เซลล์ทำลายจุลชีพ; โมโนซัยต์ในเนื้อเยื่อ; แมคโครฟาจ; มาโครเฟจ
Macrophages, Alveolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครเฟจของถุงลม
Macrophages, Ameboidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครเฟจมีรูปร่างคล้ายอมีบา
Macrophages, Fixed Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมคโครฟาจที่อยู่ประจำที่
Macrophages, Globoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครฟาจที่เปลี่ยนรูปร่างกลม ๆ
Macrophages, Guinea Pigไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้แมคโครฟาจก์ของหนูตะเภา
Macrophages, Hemosiderin Ladenไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครเฟจที่กินเม็ดสีฮีโมซิเดอริน
Macrophages, Hemosiderin-Ladenไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครเฟจที่กินฮีโมซิเดอริน
Macrophages, Lipid-Ladenไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครเฟจที่กินไขมัน
Macrophages, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมคโครฟาจที่มิได้ถูกกระตุ้น
Macrophages, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่อยู่กับที่
Macrophages, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครเฟจของเนื้อเยื่อ
Macrophages, Wanderingไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครเฟจเคลื่อนที่
Macropsiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นภาพมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
Macropsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นสิ่งของมีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ
Macroscopic Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า
Macroscopic Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจด้วยตาเปล่า, การตรวจด้วยตาเปล่า
Macroscropic Featuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่เห็นจากภายนอก
Macrosolutesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวถูกละลายขนาดใหญ๋
Macrosomiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กโตผิดปกติ, ทารกตัวโตมากผิดปกติ, เด็กโตและตัวใหญ่
Maculaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณมาคูลา, แมคูลา, มาคุลา
Macula Densaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมคูลาเดนสา
Macula Densa Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรับรู้การเปลี่ยนแปลงโซเดียม
Macula Luteaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาคูลา ลูเตีย, แมคูลา ลูเตีย; จอตา, มาคูลาลูเทีย
Macula Sacculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขนสำหรับรับความรู้สึก
Macula Thresholdsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่ากักกั้นของมาคูลา
Macular and Papular Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะผื่นและตุ่มแดง
Macular Degenerationจุดศูนย์กลางจอตาเสื่อมความเสื่อมของจุดรับภาพ, การเสื่อมสภาพของมาคูลา, ความเสื่อมของจอตาบริเวณมาคูล่า
Macular Degeneration, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอตาส่วนตรงกลางเสื่อมในคนสูงอายุ
Macular Edemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมที่บริเวณแมคูล่า, การบวมของจอตาส่วนกลาง, จุดรับภาพบวมน้ำ
Macular Puckerไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยย่นบริเวณจุดรับภาพ
Macular Visionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่รับภาพคมชัด
Macule-Utriculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนสำหรับรับความรู้สึก
Maculesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่น, รอย, มะคูล
Macules, Cafe-Au-Laitไม่ระบุศัพท์บัญญัติปื้นสีน้ำตาลเหมือนสีกาแฟใส่นม
Macules, Hyperpigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงด่างสีเข้ม
Macules, Hypopigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงด่างสีขาว, การเปลี่ยนสีของผิวหนังเป็นวงด่างสีขาว
Maculopapularไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นนูนแบน
Maculopapular Rashไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดงๆ, ผื่นแดง, ผื่นนูนแดงๆ
Made, Customedไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่สั่งทำ
Madness, Myxedemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง
Madness, Myxedematousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการโรคจิต
Madura Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้ามาดูรา
Madurella Griseaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาดูเรลลากริสเซีย
Madurella Mycetomiไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาดูเรลลามัยเซโทไม
Maduromycosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาดูโรมัยโคซิส; แมดูโรไมโคซิส, โรค; โรคมาดูโรมายโคซิส
Maffucci's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของมัฟฟัคซี, กลุ่มอาการผิดปกติกระดูกอ่อนร่วมกับเนื้องอกหลอดเลือด
Magakaryocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกาคาริโอซัยท์
Magentaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีม่วงแดง
Magenta Paintไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาเจนต้าเพนท์
Magentasไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงคล้ำ, สีม่วง
Maggotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนแมลงวัน
Magical-Religious Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบศาสนาของขลัง
Magmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกมา, ยาแมกมา, แมกม่า
Magnesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซีย
Magnesia Columnไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียคอลัมน์
Magnesiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแม็กนีเซียม, แมกนีเซียม, แมกนีเซี่ยม, เกลือแมกเนเซียม
Magnesium Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์แมกนีเซียม
Magnesium Carbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนิเซียมคาร์บอเนท, แมกนีเซ๊ยมคาร์บอเนต
Magnesium Carbonate, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียมคาร์บอเนตชนิดเบา
Magnesium Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียม; ภาวะพร่อง
Magnesium Hydroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์, แมกนีเซียม ฮัยดรอกไซด์
Magnesium Metamizolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซี่ยมเมตตาไมซอล
Magnesium Oleateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียมโอลีเอต
Magnesium Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแม็กนีเซียมอ็อกไซด์; แมกนีเซียมออกไซด์, สาร; แมกนีเซี่ยมออกไซด์
Magnesium Protoporphyrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียมโปรโตพอร์ฟัยริน
Magnesium Stearateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกนิเซียมสเตียเรท
Magnesium Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียม ซัลเฟต, สาร; แมกนีเซียมซัลเฟต; ดีเกลือ; เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต; ยาระบายพวกดีเกลือ; แมกนีเซียมซัลเฟต
Magnesium Trisilicateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีเซียมไทรซิลิเกต, แมกนีเซียมไตรซิลิเกท
Magnesium, Diet Deficient inไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารขาดแมกนีเซียม
Magnet, Signalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำเครื่องหมาย
Magnet, Tinyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแม่เหล็กเล็กๆ
Magnetic Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, สนามแม่เหล็ก
Magnetic Field, Oscillatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนค่าความเข้มต่างกัน
Magnetic Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
Magnetic Stirrersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องคนชนิดใช้สนามแม่เหล็ก
Magneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแม่เหล็ก
Magnetiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีไทต์
Magnetizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้เป็นแม่เหล็ก
Magnetronไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีตรอน
Magnificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังขยาย, การขยายของภาพ, ภาพที่ขยายขนาด
Magnification Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติสกรูปรับขนาดภาพ
Magnification, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังขยายต่ำ
Magnification, Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังขยายปานกลาง
Magnification, Two Stagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายภาพ 2 ครั้ง
Magnifying Loopsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแว่นขยาย, แว่นขยาย
Magnifying Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังขยาย
Magnitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาด, ปริมาณ, ความแรง, ความมากน้อยของอาการ
Magnusไม่ระบุศัพท์บัญญัติใหญ่
Mahonia Bealeiไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับไต่กงเล้า
Main phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะต่อมา
Main Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหลัก
Maintainไม่ระบุศัพท์บัญญัติคงไว้
Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำรุงรักษา, การดูแลรักษา
Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้กำลังงานเพื่อดำรงชีวิต, ระยะไข้คง
Maintenance Costไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, ราคาของการบำรุงรักษา
Maintenance of Samenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำเจ
Maintenance Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะคงสภาพการรักษา, ระยะทรง
Maintenance Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรักษาระดับฮีโมโกลบินไม่ให้ลด, การคงสภาพการรักษา, ยาแทน
Maintenance Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาเพื่อคงสภาพ
Maintenance, Goodไม่ระบุศัพท์บัญญัติบำรุงรักษา
Maintenance, Preventiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำรุงรักษา
Maisonneuve Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงข้อมือกระดกเกินในกระดูกหักคอลลีส
Maize Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหนังกระ
Maize Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันข้าวโพด
Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มใหญ่
Major, Lesserไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดกลาง
Make-Up Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้า
Make-Up, Cakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคอัพชนิดก้อน
Make-Up, Foundationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางที่ใช้แต่งปาก
Make-Up, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคอัพชนิดของเหลว
Make-Up, Stickไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคอัพชนิดแท่ง
Mal Perforantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดแผลที่ผิวตามฝ่าเท้า
Malabsorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมของอาหารทางลำไส้ไม่ปกติ, การดูดซึมอาหารเสื่อมลง, การดูดซึมผิดปกติ, การดูดซึมและย่อยอาหารผิดปกติ, การดูดซึมอาหารต่ำ, ไม่ถูกดูดซึม, การดูดซึมอาหารผิดปกติ, ระบบการดูดซึมอาหารผิดปกติ, ความผิดปกติในการดูดซึม, การดูดซึมไม่ดี
Malabsorption Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมอาหารไม่ดี
Malabsorption Syndromesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการดูดซึมอาหารพิการ; กลุ่มอาการการดูดซึมพิการ; มาลแอบซอบชั่น, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการดูดซึมผิดปกติ; กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของการดูดซึม; โรคดูดซึมสารอาหารไม่ได้; กลุ่มอาการของการดูดซึมของลำไส้ไม่ดี; โรคที่ขัดขวางการดูดซึม
Malabsorptive Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมไม่ดี
Malachiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาไคต์
Malachite Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาไคกรีน, มาลาไค้ทกรีน
Malacoplakiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาโคเพลเคีย
Maladaptive Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการที่ไม่พึงประสงค์
Maladjustmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับตัวไม่ได้, การปรับตัวไม่ได้
Maladjustment, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวที่ไม่ดีเป็นเวลานาน
Malaiseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย
Malarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแก้ม
Malar Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณโหนกแก้ม
Malar Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโหนกแก้ม
Malar Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติโหนกแก้มที่หักยุบ
Malariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาเรีย; มาลาเรีย, ไข้จับสั่น; โรคไข้จับสั่น; ไข้มาลาเรีย; ไข้จับสั่น
Malaria Entomologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาเรียกีฏวิทยา
Malaria Eradicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดไข้มาลาเรีย
Malaria Morbidity Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราป่วยด้วยมาลาเรีย
Malaria Mortality Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายด้วยมาลาเรีย
Malaria Prophylaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกินยาป้องกันมาลาเรีย
Malaria, Algidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลจิดมาลาเรีย
Malaria, Cerebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาเลเรียขึ้นสมอง, ไข้จับสั่นขึ้นสมอง, มาลาเรียทางสมอง, มาลาเรียขึ้นสมอง
Malaria, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดมาลาเรียแต่กำเนิด
Malaria, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาเรียในคน
Malarial Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะติดเชื้อมาลาเรีย
Malassezia Furfurไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาสซีเซียเฟอร์เฟอร์, มาแลสซิเซียเฟอร์เฟอร์, เชื้อเกลื้อน
Malate Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์มาเลตดีไฮโดรจีเนส
Malate Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาเลทเมตาโบลิซึม
Malatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาเลต, เมเลท
Malathionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาไธออน; มาลาไทออน, สาร; มาลาไธออนส์; มาลาไทออน
Malayan Pit Viperไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกะปะ
Maldescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของการเคลื่อนย้ายลงมา
Maldevelopmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการเจริญเปลี่ยนแปลง
Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวสวม, เพศชาย, ตัวผู้
Male Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากฝ่ายชาย
Male, Phenotypicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นชาย, โฆรโมโซมเพศในผู้ชาย, ลักษณะเป็นผู้ชาย
Male, Vasectomizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ชายหลังทำหมันแล้ว
Maleatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลีเอท
Maleic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมาลีลิค
Maleylacetoactateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารมาเลอิลอะซิโตอะซิเตต
Malformation, Embryonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปวิปริตของตัวอ่อน
Malformationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างผิดปกติ, พิการ, เด็กที่คลอดออกมาผิดปกติ, ความพิการ, การสร้างที่ผิดพลาด, ความผิดปกติมาแต่กำเนิด
Malformations, Angiomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของหลอดเลือด
Malformations, Ano-Rectalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติแต่กำเนิดของทวารหนักและเร็คตั้ม
Malformations, Anorectalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติบริเวณเรคตั้ม-ทวารหนัก
Malformations, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิกลรูปแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิดของระบบประสาท, การผิดปกติของโครงสร้างมาแต่กำเนิด, ความผิดปกติเป็นแต่กำเนิด, รูปวิปริตแต่กำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด
Malformations, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความวิกลรูปแต่กำเนิดชนิดรุนแรง, ความพิการสำคัญ
Malformations, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความวิกลรูปแต่กำเนิดชนิดไม่รุนแรง, ความพิการน้อย
Malformedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิกลรูป, ผิดรูป
Malformsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดรูป
Malic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมาลิก, กรดมาลิค
Malignanciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็ง
Malignancies, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น
Malignancies, Radiation Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีทำให้เกิดมะเร็ง, เนื้องอกเกิดจากรังสี, เนื้องอกจากรังสี
Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้
Malignant Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลายเป็นมะเร็ง
Malignant Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดร้ายแรง
Malignant Hyperthermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร้อนสูงขั้นรุนแรง
Malignant, Potentiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลายเป็นเนื้องอกร้าย
Malingererไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกล้ง
Malingeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสแสร้ง, การแกล้งทำ
Malingering, Auditoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสร้งทำเป็นหูหนวกหูตึง
Mall, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มด้านนอก
Malleolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับกระดูกตาตุ่ม
Malleoliไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาตุ่ม, กระดูกตาตุ่ม
Malleolusไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาตุ่ม, กระดูกตาตุ่ม
Malleolus, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตาตุ่มด้านนอก, ปุ่มกระดูกตาตุ่มด้านนอก, ตาตุ่มด้านนอก, ตาตุ่มนอก
Malleolus, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มใน, ปุ่มกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มอันใน, ด้านหลังกระดูกตาตุ่ม
Malleolus, Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านหลังต่อตาตุ่มของข้อเท้าด้านใน
Mallerotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดส่วนของตาตุ่มด้านนอกออกเพื่อจัดกระดูก
Malleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฆ้อน, กระดูกรูปฆ้อน, ฆ้อน
Mallory-Weiss Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลลอรี่-ไวสส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการมัลลอรีย์-ไวสส์; กลุ่มอาการมัลลอรี-ไวส์; การฉีกขาดของหลอดอาหารส่วนกลางจากการอาเจียน
Malnourishedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผอมมาก
Malnutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดอาหาร, ทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ, การขาดอาหาร, การขาดสารอาหาร, การขาดแคลนอาหารแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ, ภาวะทุพโภชนาการ, ขาดอาหาร
Malnutrition, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดสารอาหารเรื้อรัง
Malnutrition, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดอาหารในเด็ก
Malnutrition, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดอาหารอย่างมาก
Malocclusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสบฟันผิดปกติ, ฟัน; การสบผิดปกติ, ฟันไม่สบกัน, ฟันที่สบผิดปกติ
Malocclusion, Traumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสบฟันผิดปกติเนื่องจากอุบัติเหตุ
Malonatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโลเนท
Malonic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมาโลนิค
Malonyl Co Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโลนิลโคเอ
Malpighianไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อมัลปิเจียน
Malpighii, Stratumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตราตัมมาลพิจิไอ
Malposedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันบิดเก
Malpositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าผิดปกติ
Malpracticeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชปฏิบัติผิด, ทุเวชปฏิบัติ, ทุเวชศิลป์, ปฏิบัติผิด
Malrotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้หมุนผิดทาง, การหมุนที่ผิดปกติ, การหมุนตัวผิดปกติ, ลำไส้หมุนผิดทาง
Maltไม่ระบุศัพท์บัญญัติมอลท์, ข้าวมอลท์
Malt Agarไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแข็งที่มีมอลท์
Maltasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์มอลเตส, มอลเทส, มอลเตส
Malted Riceไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวมอลท์
Maltoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลโตส, มอลโทส; สาร, น้ำตาลมอลโทส, มอลโตส, น้ำตาลมอลโตส, มาลโทส, มอลโทส
Maltotrioseไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลโตไทรโอส, มอลโทไตรโอส
Malunionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกติดผิดรูป, การติดที่ไม่ถูกต้อง
Malus's Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎของมาลุส
Mamillatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหมือนหนังคางคก
Mammaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมสัตว์
Mammalian Embryoไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนของพวกแมมมอล
Mammalian Tissuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
Mammalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
Mammals, Divingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์มีนมที่ต้องดำน้ำ
Mammals, Placentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ที่มีลูกเจริญเติบโตในมดลูกโดยอาศัยรกเป็น
Mammary Cancer Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเต้านม, ไวรัส
Mammary Dysplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมมมารีดิสเพลเซีย
Mammary Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านม, ต่อมน้ำนม
Mammary Glands, Lactatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำนมระยะให้นม
Mammary Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นลากผ่านหัวนม
Mammary Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสริมเต้านมด้วยเต้านมเทียม
Mammillary Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมมมิลลารีบอดี, ตัวรับความจำ
Mammographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านม; การบันทึกภาพ, เต้านม; การบันทึกภาพรังสี, แมโมกราฟฟี่, ตรวจเต้านมโดยวิธีฉายเอ็กซเรย์
Mammologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Mammoplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดตกแต่งเต้านม
Mammoplasty, Augmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสริมเต้านม
Mammoplasty, Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดขนาดเต้านม
Mammoplasty, Suspensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้ไขเต้านมที่หย่อนยาน
Mammothไม่ระบุศัพท์บัญญัติช้างแมมมอธ
Man, Piltdownไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ที่มีโครงสร้างของลิงใหญ่และคนรวมอยู่ด้วยกัน
Man, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนมาตรฐาน
Man, Upper Caveไม่ระบุศัพท์บัญญัติมนุษย์ถ้ำบน
Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการ, การบริหาร, การบริหารงาน, การรักษา
Management by Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์, การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก
Management Information Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงาน
Management Planไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนบริหารจัดการ
Management Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการบริหารจัดการ, กระบวนการจัดการ
Management Supervisory Roleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาทเกี่ยวกับการบริหารการให้คำแนะนำ
Management, Inventoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารของคงคลัง
Management, Nonsurgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโดยไม่ผ่าตัด
Management, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาแบบเลือก
Managerial Conclusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสรุปเชิงบริหาร
Managersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้จัดการ
Manchester Techiqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคแบบแมนเชสเตอร์
Mandibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่าง, ขากรรไกร, ฟันกราม, กระดูกขากรรไกรล่าง, กราม, กระดูกขากรรไกรล่าง
Mandible, Angle ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยปุ๋มระหว่างมุมกราม, มุมของกระดูกขากรรไกรล่าง
Mandible, Edentulousไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่างไม่มีฟัน
Mandible, Fracture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกกรามล่างหัก
Mandible, Retrusion of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดกลับของขากรรไกร
Mandibularไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่าง
Mandibular Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมคาง
Mandibular Archไม่ระบุศัพท์บัญญัติโค้งขากรรไกรล่าง
Mandibular Arch Disruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักหรือแตกแบบโค้งขากรรไกรล่างขาดตอน
Mandibular Closure, Patterns ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวการหุบปาก
Mandibular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่าง, โรค
Mandibular Divisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองเส้นที่ 5 แขนงที่ 3
Mandibular Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่างหัก, การหักหรือแตกของกระดูกขากรรไกรล่าง
Mandibular Grooveไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องของกระดูกขากรรไกร
Mandibular Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่างบาดเจ็บ
Mandibular Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกราม
Mandibular Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่าง, เนื้องอก
Mandibular Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทแมนดิบุลาร์, ประสาทขากรรไกร
Mandibular Resectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขากรรไกร
Mandragoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนดราโกรา
Mandrake Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากของแมนเดรท
Mandrillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนดริลล์
Manebไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาเน็บ
Maneurer, Two Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยงท่อระบายน้ำตาทำเป็น 2 จังหวะ
Maneuver, Firstไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1
Maneuver, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทำขั้นที่ 2
Manganeseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมงกานีส, แมงกานิส
Manganese Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดธาตุแมงกานีส
Manganese Familyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ธาตุแมงกานิส
Manganese Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมงกานิสออกไซด์
Manganese Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษของแมงกานีส
Mangiferd Indicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะม่วง
Mango Treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะม่วง
Mangrove Pit Viperไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูพังกา
Mangrove Snakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องทอง
Manhourไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนชั่วโมงงาน, เวลาของการทำงาน
Maniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการคลั่ง, ภาวะคลุ้มคลั่ง, โรคจิตอารมณ์คลั่ง
Manic Depressive Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการคลั่ง
Manic Depressive Psychosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตอารมณ์คลุ้มคลั่งและซึมเศร้า
Manic Depressive Psychosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตอารมณ์เศร้า
Manic Disorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตชนิดแมเนี่ย
Manic Episodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตทางอารมณ์ระยะคลั่ง
Manic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการคลุ้มคลั่ง
Manifestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสดงลักษณะ
Manifestation, Bizzareไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกที่ไม่เป็นแบบแผนของโรคใดโรคหนึ่ง
Manifoldไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายยาง
Manipulateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับต้อง
Manipulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดัดดึงข้อต่อ
Manipulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกปฏิบัติ, การดัด, การดัดด้วยมือเพื่อรักษา
Manipulation under Anesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัดดึงในขณะที่ผู้ป่วยถูกวางยาสลบ
Manipulation, Bimanualไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยับตัวมดลูกให้ออกจากอุ้งเชิงกราน
Manipulation, Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดัดดึงข้อต่อกระดูกแขนขา
Manipulation-Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดกระดูกหักข้อเคลื่อนให้เข้าที่ด้วยมือ
Manipulative Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยับ
Mannansไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนแนนส์
Mannerismไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น
Mannitolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนนิตอล, สาร; แมนนิตอล; แมนิตอล; แมนนิทอล
Mannitol Catabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายแมนนิตอล
Mannitol Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนนิตอล ดีฮัยโดรจีเนส; แมนนิตอล ดีไฮโดรจีเนส, เอนไซม์
Mannitol Fermentation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความสามารถในการสลายแมนนิทอล
Mannitol Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนนิตอลเมตาโบลิซึม
Mannosansไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนโนแซน
Mannoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลของน้ำตาล, แมนโนส
Manoeuvreไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการศึกษา
Manometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมโนมีเตอร์, เครื่องวัดบ่งชี้, มาโนมิเตอร์, เครื่องวัดความดัน
Manometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดัน, การวัด
Manpowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลากร, กำลังคน
Manpower Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายกำลังคน
Manpower Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลิตกำลังคน
Manpower Projectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายภาพกำลังคน
Manpower Substitutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดแทนด้านกำลังคน
Mansonelliasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนโซเนลลิเอซิส
Mansoniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุงลายเสือ, ยุงแมนโซเนีย
Mansoniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกน้ำยุงเสือ
Mantoux Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางผิวหนัง
Manual Lockไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดใช้มือล็อค
Manual Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ด้วยมือ
Manualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดการใช้และการบำรุงรักษา, เครื่องที่ใช้มือ
Manuals, Operatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่มือการใช้เครื่อง
Manubriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกกลางหน้าอกส่วนบน, กระดูกหน้าอกส่วนกว้างตอนบน
Manufacturingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุตสาหกรรม
Manufacturing Practiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลิตยา
Manufacturing Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการผลิต
Manureไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ๋ย
Manuscriptsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นฉบับ
Manuscripts, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นฉบับ, การแพทย์; ต้นฉบับการแพทย์
Manzateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมนเซ็ท
Map Localizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบอกตำแหน่งของแผนที่
Map-Like Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายแผนที่
Maple Syrup Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเมเบิลซีรัพ
Mapsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนที่
Marasmic Kwashiorkorไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดทั้งโปรตีนและแคลอรี่, โรคมาราสมิคควาชิออร์คอร์, โรคขาดโปรตีนและแคลอรี่, โรคขาดโปรตีน-แคลอรี่
Marasmusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผอมแห้ง, โรคขาดแคลอรี่อย่างมาก, โรคขาดแคลอรี่, มารัสมัส, มาราสมัส
Marasmus, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดอาหารในคนชรา
Marathionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาราไธออน
Marble Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแข็งเปราะ
Marbled Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีขาวมันคล้ายหินอ่อน
Marfan Form Frusteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคมาร์แฟง
Marfan Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการโรคข้อต่อมีกระดูกหลวมร่วมด้วย, กลุ่มอาการของมาร์แฟง
Marfan's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของมาแฟง
Margarineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนยเทียม, เนยเหลวเทียม, มาร์จารีน
Margin, Poorly Definedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีขอบเขต
Margin, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบปีกด้านหลัง
Margin, Ragged Underminedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีขอบเขตไม่แน่นอน
Margin, Sharpไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเขตชัดเจน
Marginalsinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงหลอดเลือดดำที่ขอบรก
Marginating Poolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกาะติดกับผนังหลอดเลือด
Marie-Bamberger Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโตผิดปกติจากโรคปอด
Marie-Strumpell Ankylosing Spondylitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกระดูกสันหลังอักเสบจากโรครูมาตอยด์
Marie-Strumpell Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
Marijuanaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัญชา
Marital Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิกฤติคู่สมรส
Marital Sexual Problemไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาการมีความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตสมรส
Marital Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะการแต่งงาน, สถานภาพสมรส
Marital Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมรสบำบัด, การรักษาชีวิตสมรส, การรักษาชีวิตสมรส
Markedไม่ระบุศัพท์บัญญัติชัดเจน
Marked Bilateral Symmetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังนูนแดงหนาชัดเจนมากพบเหมือนกันทั้ง2 ข้าง
Marked-Induratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข็งขึ้นทุกที
Markedly Involvedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนแปลงมาก
Markersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชี้วัด, เครื่องหมาย
Markers, Traitไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชี้วัดที่แสดงถึงลักษณะถาวร
Marketingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตลาด
Marmiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีสต์ที่สกัดออกมา
Marmots, Arcticไม่ระบุศัพท์บัญญัติมามอทที่อาศัยที่ขั้วโลกเหนือ
Maroteaux-Lamy Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการมาโรโท-ลามี
Maroteux-Lamy Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังค่อมอกแหลม
Marriageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสมรส, การแต่งงาน
Marriage Cohortไม่ระบุศัพท์บัญญัติแต่งงานใกล้เคียงกัน
Marriage, Consanguineousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแต่งงานระหว่างญาติ
Marriage, Consanguinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแต่งงานระหว่างลูกพี่ลูกน้อง
Marriage, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแต่งงานแบบเปิด
Marrowไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขกระดูก
Marrow Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูก, โพรงไขกระดูก, ช่องกระดูก
Marrow Cavity, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงของไขกระดูก
Marrow Reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคงอยู่ในไขกระดูก
Marrow Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องไขกระดูก, โพรงในกระดูก
Marrow, Aplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีเซลล์ในไขกระดูก
Marrow, Fatไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขกระดูกเหลือง
Marrow, Fattyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขกระดูกชนิดเหลือง
Marrow, Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขกระดูกแดง
Marrow, Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขกระดูกสีเหลือง
Marrow, Yellow Fattyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขกระดูกสีเหลือง
Marsh Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบสารหนู
Marsupializationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าระบายโพรงโดยให้เป็นทางเปิดสู่ภายนอกตลอดเวลา
Marsupialization Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลิ้นเอาออก
Marxไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้นิยมลัทธิมาร์กซ์
Marzineไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาร์ซีน
Mascaraไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาสคาร่า, มาสคารา
Masculature, Contiguousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อใกล้เคียง
Masculine Secondary Sex Characteristicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้หญิงเกิดบุรุษสภาพ
Masculinisationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีลักษณะเพศชาย
Masculinityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นชาย
Masculinizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุรุษสภาพ, ลักษณะของบุรุษภาพ, ลักษณะเป็นผู้ชายเกิด
Mashไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุหมัก
Mask Water Snakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูหัวกะโหลกงูหน้ากากงูปากกว้าง
Maskingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลบเสียง
Masksไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ลอกหน้า, มาสค์, หน้ากาก, บัง, ผ้าปิดจมูกและปาก
Masochismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด
Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อน, มวลน้ำหนัก, มวล, ก้อนเนื้อ
Mass Action Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฏการกระทำของสาร
Mass Action Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติเกี่ยวกับกิริยากระทำของมวลสาร
Mass Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้เป็นกลุ่มใหญ่, ให้ความรู้ทางสื่อมวลชน
Mass Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันกำจัดในรูปจำนวนมาก
Mass Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลจากก้อนในสมอง
Mass Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นก้อน
Mass Law Expressionsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิพจน์เกี่ยวกับกฏของมวลสาร
Mass Lesions, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนในช่องกะโหลกศีรษะ
Mass Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อสารมวลชน, สื่อมวลชน, อุปกรณ์สื่อความหมาย
Mass Media Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยทางสื่อมวลชน
Mass Media Channelไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อสารมวลชน
Mass Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้เป็นกลุ่ม
Mass Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขมวล
Mass Screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจกรองหมู่มาก
Mass Screening Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจค้นหาโรคในชุมชน
Mass, Bulky Exophyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเป็นก้อนใหญ่
Mass, Criticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมวลขนาดวิกฤติ, มวลทรงพลัง
Mass, Extramuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้องอกนอกผนังหลอดอาหาร
Mass, Formlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีรูปร่างที่จำเพาะ
Mass, Frankไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนในท้องข้างเอว
Mass, Infiltratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนยื่นแทรก
Mass, Nonpigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีไม่ดำมาก
Mass, Orbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อจากในกระบอกตา
Mass, Papillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนนูนออกมาเป็นรูปนิ้วมือ
Mass, Pedunculatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนมีก้าน
Mass, Peribronchial, Large Infiltratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนมะเร็งลุกลามไปตามเนื้อปอดเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆ
Mass, Planoconvexไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนด้านหนึ่งนูนด้านหนึ่งเรียบ
Mass, Plexiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนที่เป็นเพล็กซิฟอร์ม
Mass, Soft Tissue, Paravertebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้อเยื่ออ่อนข้างกระดูกสันหลัง
Mass, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อน
Mass, Solitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเดี่ยว
Mass, Sphericalไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนกลม
Mass, Supercriticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกินกว่าขนาดวิกฤติ
Mass, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเนื้อ
Mass, Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติมวลของเนื้องอก
Massageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนวด
Massage, Digitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนวดลูกตากดและปล่อยเป็นระยะ
Massage, Retrogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนวดไล่จากปลายนิ้ว
Massetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อมุมขากรรไกร
Mast Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาสทเซลล์, เซลล์มาสต์, มาสท์เซลล์
Mast Cells, Sensitizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาสท์เซลล์ที่ถูกกระตุ้น
Mastalgiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเต้านม
Mastectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านม, การตัด; การตัดเต้านม; การผ่าตัดเต้านม; การตัดเต้านมออก
Mastectomy, Extended Radicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเต้านมออกหมดโดยสิ้นเชิงแบบถอนรากถอนโคน
Mastectomy, Modified Radicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาเต้านมออกหมดโดยสิ้นเชิงแบบดัดแปลง
Mastectomy, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาเต้านมออกเพียงบางส่วน
Mastectomy, Radicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาเต้านมออกโดยสิ้นเชิง
Mastectomy, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาเต้านมออกหมดแบบธรรมดา
Mastectomy, Subcutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้อนมออกโดยเหลือผิวหนังและเนื้อ
Mastectomy, Sypraradicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเต้านมออกหมดโดยสิ้นเชิ้งแบบถอนรากถอนโค
Master Castไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบหลัก
Master Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดเครื่องมือทำฟันพร้อมเก้าอี้
Masteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอำนาจการควบคุม
Mastery Achievedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถดีพอ
Mastery Not Achievedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถยังไม่ดีพอ
Masticationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคี้ยว, การเคี้ยวอาหาร, เคี้ยว, การเคี้ยวบดอาหาร
Mastitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมอักเสบ, ต่อมน้ำนมอักเสบ
Mastitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมอักเสบเฉียบพลัน
Mastitis, Bovineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมวัวอักเสบ, เต้านมอักเสบในวัว
Mastitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมอักเสบเรื้อรัง
Mastitis, Plasma Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสมาเซลล์มาสไตติส
Mastitis, Puerperalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมอักเสบระยะอยู่ไฟ
Mastitis, Specific, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมอักเสบเรื้อรังเฉพาะ
Mastitis, Tuberculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัณโรคเต้านม
Mastoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาสตอยด์, กระดูกมาสตอยด์, ปุ่มกระดูก, กระดูกมาสตอยด์
Mastoid Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกมัสตอย
Mastoid Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูกมาสตอยด์
Mastoid Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนยื่นมาสตอยด์, ส่วนยื่นกระดูกมาสตอยด์, กระดูกกกหู
Mastoid Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาสตอยด์ไซนัส
Mastoiditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกมาสตอยด์อักเสบ, มาสตอยด์อักเสบ, การอักเสบของมาสตอยด์
Mastoiditis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกมาสตอยด์อักเสบเฉียบพลัน
Mastoiditis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบเรื้อรังของมาสตอยด์
Mastopexyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้ไขเต้านมที่หย่อนยาน
Masturbationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบำบัดความใคร่ด้วยตนเอง
Masturbationไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาสเตอร์เบชัน, บำบัดความใคร่ด้วยตนเอง, การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง, อัตกามปฎิบัติ, การสำเร็จความใคร่, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง, การช่วยตนเองทางเพศ, ปฎิบัติกามกิจด้วยตนเอง
Masturbation, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบลูบคลำอวัยวะเพศของตนเอง, การลูบคลำหรือถูอวัยวะเพศจนเกิดความสุขสุดยอด, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองวัยทารก
Masturbation, Mutualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำเร็จความใคร่ให้กันและกัน
Matalloenzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบในโมเลกุลของเอ็นไซม์
Match Paired Situationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน
Matched Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับคู่กลุ่มเปรียบเทียบ
Matched Pairไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันทุกอย่าง
Matches, Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้ขีดไฟ
Matchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับคู่, ความเข้ากันได้
Matching Conceptไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับคู่
Matching Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดจับคู่
Matching, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดโดยวิธีเทียบสีโดยตรง
Matching, Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปรียบเทียบรูปทรงที่เหมือนกัน
Mate Selection and Marriageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน
Mate Swappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบแลกเปลี่ยนสามีภรรยา
Mater, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา
Material Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
Material Control, Rawไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
Material Handlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์การขนย้าย
Material Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการด้านวัสดุ
Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุ
Materials and Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุและวิธีการ
Materials, Absorbentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุดูดกลืน
Materials, Backingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นรองรับ
Materials, Commercial Preparedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุตัวอย่างควบคุมที่นำมาใช้เพื่อการประเมินผล
Materials, Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารควบคุม
Materials, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่จำเป็น
Materials, Exoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุพิเศษ
Materials, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุทดลอง
Materials, Oilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพวกไขมัน
Materials, Proteineousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประเภทโปรตีน
Materials, Pureไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยามาตรฐานบริสุทธิ์
Materials, Quality Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุตัวอย่างควบคุม
Materials, Rawไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุดิบ
Materials, Relatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Materials, Rubberyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแข็งคล้ายยาง
Materials, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารมาตรฐาน
Materials, Startingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฐมสาร
Materials, Stuffingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุอัด
Materials, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสังเคราะห์
Materials, Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเป้า
Materials, Transparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุที่ใส
Materials, Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารระเหย
Maternal Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา
Maternal and Child Care Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานบริการอนามัยแม่และเด็ก
Maternal and Child Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนามัยแม่และเด็ก
Maternal Attachment Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างความผูกพันของแม่ต่อลูก
Maternal Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมของมารดา; มารดา, พฤติกรรม
Maternal Bloodstreamไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสโลหิตของแม่
Maternal Care Monitoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลรักษาในระยะปริกำเนิด
Maternal Child Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดา-ทารกสงเคราะห์, การอนามัยแม่และเด็ก
Maternal Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนในแม่
Maternal Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะมารดา
Maternal Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดาตาย, การตายของมารดา
Maternal Death, Associatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของมารดาเหตุเกิดจากโรคที่เกิดร่วมกับการมี
Maternal Death, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของมารดาจากการมีครรภ์และการคลอดโดยตรง
Maternal Deprivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดา, ภาวะขาด; ภาวะขาดมารดา; เด็กขาดแม่; การขาดแม่
Maternal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของหญิงตั้งครรภ์
Maternal Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากมารดา
Maternal Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพแม่, สุขภาพของแม่
Maternal Health Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลสุขภาพของแม่
Maternal Health Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดา, การบริการสุขภาพ; อนามัยแม่และเด็ก, การบริการ
Maternal Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียเลือดในมารดา
Maternal Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษแก่มารดา
Maternal Medical Historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตของมารดา
Maternal Morbidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บป่วยของแม่
Maternal Mortalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดา, อัตราตาย; อัตราตายของมารดา; การตายของสตรีที่เป็นมารดา; การตายของแม่; การตายของมารดา; จำนวนแม่ตายเนื่องจากการคลอด
Maternal Mortality Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายของมารดา, อัตรามารดาตาย, อัตราตายทางสูติศาสตร์, อัตราตายของแม่, อัตราการตายของมารดา
Maternal Nutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการของแม่
Maternal Separationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่ต้องถูกแยกแม่
Maternal Welfareไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดา, สวัสดิการ
Maternal-Fetal Exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดา-ทารกในครรภ์, การแลกเปลี่ยน
Maternal-Fetal Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตของมารดาไหลเข้าสู่รก
Maternalfetal Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับเลือดจากแม่
Maternity Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลมารดาและทารก
Maternity Service, In-Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการดูแลแม่ในโรงพยาบาล
Mathemagenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้
Mathematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์
Maticoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูพริก
Maticora Bivirgata Flavicepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูพริกท้องแดง
Maticora Intestinalis Intestinalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูพริกสีน้ำตาล
Matingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสืบพันธุ์
Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลว, แกนกลาง, เนื้อกระดูก, แมทริกซ์, เนื้อ, เมทริกซ์, มาทริกซ์, ส่วนประกอบพื้นฐาน, เมทริกซ์, สารระหว่างเซลล์, ส่วนหุ้ม
Matrix Formers, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวช่วยทำให้แข็ง
Matrix, Antercellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมทริกซ์ระหว่างเซลล์
Mattedไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ติดรวมกัน
Mattersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสสาร
Matters, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแห้ง
Matters, Waterinsolubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ไม่ละลายน้ำ
Maturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต
Maturation Arrestไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาทูเรชันแอเรสท์
Maturation of Featuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะวุฒิภาวะ
Maturation Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปรับตัว
Maturation, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุฒิภาวะช้า
Maturation, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาในด้านการทำหน้าที่ของร่างกาย, พัฒนาการทางหน้าที่
Maturation, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มจำนวนหรือขนาดของเซลล์ต่างๆของร่างกาย, การเพิ่มจำนวนหรือขนาดของเซลต่างๆของร่างกาย, วุฒิภาวะทางร่างกาย
Maturation, Skeletalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตเต็มขั้นของโครงกระดูก
Maturational Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีของวุฒิภาวะ
Matureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ
Mature Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเจริญวัยเต็มที่
Mature Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเจริญ
Maturing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารใช้บ่ม
Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุฒิภาวะทางอารมณ์, วุฒิภาวะ, วัยกลางคน, การเจริญเต็มที่, ความเจริญวัย
Maturity Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะบรรลุวุฒิภาวะ
Maturity, Duringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเริ่มอาการหลังเป็นสาวแล้ว
Maturity, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุฒิภาวะทางร่างกาย
Maturity, Postไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งครรภ์เกินกำหนด
Maxillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรบน, กระดูกขากรรไกรบน, กระดูกกรามบน, ฟันแมกซิลล่า
Maxilla Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกขากรรไกรบน
Maxilla Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีกรามบน
Maxilla, Floatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแมกซิลลาส่วนล่างลอย
Maxilla, Fracture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักของกระดูกแมกซิลล่า
Maxillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรบน
Maxillary Antrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงอากาศขนาดใหญ่, แมกซิลลารีแอนทรัม, โพรงกระดูกแก้ม
Maxillary Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงขากรรไกรบน
Maxillary Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกขากรรไกรบน
Maxillary Branchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนงแมกซิลลารี
Maxillary Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรบน, โรค
Maxillary Divisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองเส้นที่ 5 แขนงที่ 2
Maxillary Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรบนหัก, การหักหรือแตกที่กระดูกขากรรไกรบน
Maxillary Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรบน, เนื้องอก
Maxillary Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทขากรรไกรบน, ประสาทแมกซิลลารีย์
Maxillary Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ยื่นของแมกซิลลา
Maxillary Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูกขากรรไกรบน, โพรงอากาศขากรรไกรบน, แมกซิลลารีไซนัส, โพรงอากาศใต้แก้ม
Maxillary Sinusitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงจมูกอักเสบ
Maxillofacial Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าและขากรรไกรบนบาดเจ็บ, การบาดเจ็บที่ทำให้กระดูกบนใบหน้าหัก
Maxillofacial Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าและขากรรไกรบน, อวัยวะเทียม; แมกซิโลเฟเซียล พรอสเทสิส
Maximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดสูงสุด, ดีมาก
Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูงสุด
Maximum Outputไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มเร็วมากและระดับสูงมาก
Maximusไม่ระบุศัพท์บัญญัติใหญ่ที่สุด
Mayfliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงชีปะขาว, ชีปะขาว
Mazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขาวงกต
McMurray Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจข้อเข่าโดยการเหยียด
Mealไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารผสม
Meanไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ย, ค่าของตัวกลาง, คะแนนเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชณิมเลขคณิต, ค่ามัชฌิม
Mean GPAไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ยของแต้มเฉลี่ย
Mean of Differenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ยของผลต่าง
Mean Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคำนวณหาค่าเฉลี่ย
Mean, Cumulativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ยสะสม
Mean, Dailyไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน
Mean, Geometricไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัชฌิมเรขาคณิต, ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
Mean, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
Mean, Weightedไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ยโดยน้ำหนัก, ตัวกลางเฉลี่ย
Meaningfulnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดบทเรียนให้มีความหมาย
Meansไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนทาง, ทาง
Measlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัด, โรค; โรคหัด; หัด; หัดธรรมดา; ไข้หัด
Measles Vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัด, วัคซีน; วัคซีนหัด; วัคซีนป้องกันโรคหัด
Measles Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัด, ไวรัส; เชื้อหัด; ไวรัสโรคหัด
Measles, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัดที่แสดงอาการผิดแปลกไปจากธรรมดา
Measles, Germanไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัดเยอรมัน, หัดเยอรมัน
Measurableไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถวัดได้
Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัด, การตรวจวัด, เครื่องวัด, การชั่งตวงวัด, การวัดผล
Measurement of Analytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดสาร
Measurement of Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดการเปลี่ยนแปลง
Measurement of Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดโรค
Measurement of Riskไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดอันตรายของการเกิดโรค
Measurement of Tubular Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบหน้าที่ของหน่วยไต
Measurement, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดวิธีตรง
Measurement, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดวิธีอ้อม
Measurement, Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดโดยผู้ทำการทดลอง, การวัดแบบปรนัย
Measurement, Quantitativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจชนิดที่วัดปริมาณได้, วัดเป็นปริมาณ
Measurement, Replicateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ตัวอย่างเดียวซ้ำหลายครั้ง
Measurement, Subjectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดโดยผู้ถูกทดลอง
Measurements, Pharmaceuticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตวงทางเภสัชกรรม
Measuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดผล
Measures of Central Tendencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง, ความโน้มหาศูนย์
Measures of Dispersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าวัดความแตกต่าง
Measures, Householdไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตวงที่ใช้ประจำบ้าน
Measures, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาพิเศษ
Measuringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัด
Measuring Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัววัด
Measuring Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดปริมาตรของของเหลวด้วยถ้วยตวง
Measuring Small Quantitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ้วยตวงที่ใช้วัดปริมาตรของของเหลวจำนวนน้อย
Meatไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสัตว์, อาหารจำพวกเนื้อ, เนื้อ
Meat Extractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำสกัดเนื้อ, สารสกัดจากเนื้อ
Meat Products, Fermentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
Meat, All Fleshไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสดทั้งก้อน
Meat, Frozenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสัตว์ที่แช่แข็ง
Meat, Homogenizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสับหรือทำให้ละเอียด
Meatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดหลอดปัสสาวะ
Meatus, Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องจมูกส่วนล่าง
Mebendazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเบนดาโซล, เมเบนดาโซล, ยาเมเบนดาโซล
Mecamylamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคลอเอทามีน, ยา; เมคลอเอธามิน; เมคลอรีธามีน
Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล
Mechanical Abnormalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางกลไก
Mechanical Attitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้คนเหมือนเครื่องจักร
Mechanical Break-Up Actuatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวฉีดที่ทำให้สารแตกตัวโดยใช้กลไก
Mechanical Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือกล
Mechanical Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางตรง
Mechanical Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานกล, พลังงานที่ใช้งานได้
Mechanical Exposureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุโดยเครื่องมือของทันตแพทย์
Mechanical Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบที่เป็นกลไก
Mechanical Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเชิงกล
Mechanical Hand Covering with Cosmetic Gloveไม่ระบุศัพท์บัญญัติมือเทียมชนิดสวยงามและใช้งานได้
Mechanical Incorporationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัวยาเข้ากัน
Mechanical Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางกลไก
Mechanical Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางการใช้กำลัง
Mechanical Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีทางกลศาสตร์
Mechanicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเชิงกล
Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไก, กลวิธาน, ระดับของการฝึกฝน, กลไกการเกิด
Mechanism of Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกของการออกฤทธิ์, กลไกการออกฤทธิ์, กลไกในทางออกฤทธิ์, กลไกในการออกฤทธิ์
Mechanism, Donor-Acceptorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการให้และรับ
Mechanism, Double-Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งปฏิกิริยาแบบปิงปอง
Mechanism, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกภายใน
Mechanism, Frank-Starlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบตัวให้แรงขึ้น
Mechanism, Non-Immunologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกที่ไม่ใช่ทางอิมมูโนวิทยา
Mechanism, Non-Oxidativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกที่ไม่ใช้ออกซิเจน
Mechanism, Probableไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกที่เป็นไปได้
Mechano-Electrical Transducerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
Mechanoreceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคาโนรีเซพเตอร์, รีเซพเตอร์ที่ไม่ได้รับความรู้สึกเจ็บปวด
Mechonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคอนิก
Meckel's Diverticulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคเกิลส์ ไดเวอร์ติคูลัม; เมกเคิลส์ ไดเวอร์ติคูลัม, โรค; เม็คเค็ล'ส ไดเวอร์ติคูลัม; ไดเวอร์ติคูลัมของเมคเคล; ไดเวอร์ติคูลัมของเมคเกล
Meclizineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมคลิซีน, เมคคลีซีน
Meconiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เทา, มีโคเนียม
Meconium Aspirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำลักขี้เทา, การสำลักมีโคเนียม, การสูดสำลักขี้เทา
Meconium Aspiration Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำลักขี้เทา, กลุ่มอาการการสูดสำลักขี้เทา, สำลักขี้เทา
Meconium Plug, Obstructingไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะอุดกั้นจากก้อนขี้เทา
Meconium Stainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เทาติด
Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเชื้อ, อาหารที่ใช้เลี้ยงเซลล์, อาหาร, อาหารปรุง, น้ำเลี้ยงเชื้อ
Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อ, ตัวกลาง, เส้นมีเดีย, ผนังชั้นกลาง, ชั้นกลาง
Media Supernateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเซลล์
Media, Agar Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ใช้วุ้นเป็นหลัก
Media, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเชื้อ, อาหารปรุงมาตรฐาน
Media, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสูตรซับซ้อน
Media, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเชื้อ
Media, Egg-Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ใช้ไข่เป็นหลัก
Media, Light-Transmittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัชฌิมที่แสงผ่านในลูกตา
Media, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว
Media, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางที่เป็นของเหลว
Media, Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์
Media, Multipurposeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารปรุงเอนกประสงค์
Media, Non-projectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อการสอนประเภทฉายไม่ได้
Media, Platingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานอาหารสำหรับการเพาะเชื้อ
Media, Projectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อการสอนประเภทฉายได้
Media, Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางที่เป็นน้ำเกลือ
Media, Sauboraudไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาบอราดมีเดีย
Media, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารปรุงจำเพาะ
Media, Simplifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรธรรมดา
Media, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง, อาหารปรุงแข็ง
Media, Stabilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางค้ำจุน
Media, Suspendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ใช้กับสะปอร์
Media, Transmittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางผ่านของแสงในลูกตา
Media, Transportingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารปรุง
Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านใน, ทางข้างใน, ส่วนกลาง, มีเดียล, ตอนกลาง, ในสุด
Medial Degeneration, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสภาพของผนังชั้นกลางของหลอดเลือด
Medial Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านในค่อนไปข้างหลัง
Medial Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านในฝ่าเท้า, ด้านใน
Mediallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางส่วนกลาง, ทางด้านใน
Medially, Slightlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอียงเข้าทางกลาง
Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่ามัธยฐาน, แนวกึ่งกลางลำตัว, มัธยฐาน, อยู่กลาง
Median Basilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเดียนบาซิลิก
Median Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทมีเดียน
Median Sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์หญิง
Mediastinal Abscess, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีในเมดิแอสไตนมหลัง
Mediastinal Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำเมดิอัสตินัม; เมดิแอสตินัม, ถุงน้ำ
Mediastinal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดิอัสตินัม, โรค; เมดิแอสตินัม, โรค
Mediastinal Emphysemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดิแอสตินัม, ภาวะพองลม; เอ็มฟีย์ซีมาของเมดิอัสตินัม
Mediastinal Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเมดิแอสตินัล
Mediastinal Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบในทรวงอกด้านหน้า
Mediastinal Lymph Nodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองเมดิแอสตินัม
Mediastinal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดิแอสตินัม, เนื้องอก; เมดิอัสตินัม, เนื้องอก
Mediastinal Shiftไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่เมดิแอสตินั่ม
Mediastinitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดิแอสตินัมอักเสบ, เมดิอัสตินัมอักเสบ, การอักเสบของเมดิแอสตินัม
Mediastinoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยวิธีใช้กล้องตรวจเมดิแอสตินัม
Mediastinumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดิอัสตินัม, เมดิแอสตินัม, เมดิแอสไตนัม, เมดีแอสไตนั่ม, เยื่อที่กั้นกลางช่องอก, บริเวณทรวงอก, ช่องกลางหน้าอก, เนื้อเยื่อระหว่างปอด
Mediastinum, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าอก, เมดิแอสตินัมส่วนหน้า
Mediastinum, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดิแอสไตนัมหลัง
Mediastinum, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของเมดิแอสตินัม
Mediastinum, Wideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อระหว่างปอดกว้างออก
Mediationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างสื่อสัมพันธ์
Mediatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลาง, สารที่เป็นสื่อ, สารปฎิกิริยา, สารชักนำ, ตัวสื่อ
Mediators, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อร่วม
Mediators, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางปฐมภูมิ
Mediators, Short Rangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรัศมีการทำงานในระยะใกล้
Medical Assistantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ช่วยแพทย์
Medical Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาพยาบาล, การให้บริการทางการแพทย์, รักษาพยาบาล, บริการด้านการรักษา
Medical Care Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการสุขภาพส่วนบุคคล
Medical Care, Continuing ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้บริการทางการแพทย์แบบต่อเนื่อง
Medical Care, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลทางการแพทย์ทั่วๆไป
Medical Certificatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบฉีดยา
Medical Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
Medical Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางอายุรกรรม
Medical Engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมการแพทย์
Medical Extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชกร
Medical Facilitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล
Medical Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวในด้านการแพทย์
Medical Health Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์และอนามัย
Medical Historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติโรคประจำตัว
Medical History Takingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซักประวัติผู้ป่วย
Medical Illustrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพการแพทย์, เวชนิทัศน์
Medical Importantไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสำคัญในทางแพทย์
Medical Indigencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยอนาถา; จิตบำบัด, แบบพื้นเมือง
Medical Inductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นนำโดยใช้ยา, วิธีใช้ยา
Medical Laboratory Assistantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Laboratory Techniciansไม่ระบุศัพท์บัญญัติพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Modelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบของการแพทย์
Medical Oncologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์, วิทยาเนื้องอก
Medical Personnelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลากรทางการแพทย์
Medical Personnels, Competentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ผู้ชำนาญ
Medical Practiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชปฏิบัติ
Medical Practitoners, Indigenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์แผนโบราณ
Medical Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางแพทย์
Medical Reasonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุผลทางการแพทย์
Medical Recordsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชระเบียน, รายงานการรักษา, บันทึกเวชระเบียน
Medical Records, Problem Orientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนประวัติโดยยึดปัญหาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ, การเขียนรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
Medical Records, Problem-Orientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วยใช้ปัญหาเป็นหลัก
Medical Reportsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานทางแพทย์
Medical Research Councilไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวิจัยการแพทย์
Medical Roundไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมกับแพทย์ทางคลินิก
Medical Secretariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขานุการการแพทย์
Medical Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการด้านการแพทย์
Medical Statisticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถิติทางการแพทย์
Medical Supervisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนิเทศก์ทางการแพทย์
Medical Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสุขภาพร่างกาย
Medical Technologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเทคนิคการแพทย์
Medical Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโรค, การให้การรักษาทางด้านการแพทย์, การรักษาทางแพทย์
Medical Useไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์ทางการแพทย์
Medical Wardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนกอายุรศาสตร์
Medicamentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยาที่มีคุณค่าในการรักษา, ตัวยาสำคัญ
Medicaments, Active Ingredientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยา
Medicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา, การให้ยา
Medication Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยา, ระบบ
Medication Systems, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาของโรงพยาบาล, ระบบ; โรงพยาบาล, ระบบจ่ายยา
Medication, Once-a-Dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยาเพียงวันละครั้ง
Medication, Three-Times-a-Dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยาวันละ 3 ครั้ง
Medication-Free Trialไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทดลองการหยุดยา
Medications, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทางปาก
Medications, Oral and Throatไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมที่ใช้สำหรับบริเวณตั้งแต่ลำคอมาจนถึง
Medicinal Agents, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยาเป็นของแข็ง
Medicinal Poisonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษที่ใช้ทางการแพทย์
Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัช, การแพทย์, ยารักษาโรค, การรักษา, อายุรกรรม
Medicine, Herbalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์, สมุนไพร
Medicine, Householdไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสามัญประจำบ้าน
Medicine, Indigenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติรักษาโดยวิธีแผนโบราณ
Medicine, Modernไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแผนปัจจุบัน
Medicine, Traditionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแผนโบราณ, การแพทย์แผนโบราณ
Medico Legalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยคดี
Medico-Legal Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย
Medihaled-Epiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือพ่นเข้าทางปาก
Medio-Cubitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีดิโอ-คิวบิตัล
Meditationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าฌาน, การฝึกสมาธิ
Meditationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกสมาธิ
Mediterranean Originไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถวเมดิเตอร์เรเนียน
Mediterranean Region, Easternไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิภาคเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก
Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลาง, ตัวกลาง, มัชฌิม, วัตถุที่ใช้ผลิต
Medium, Absorbingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางดูดกลืน
Medium, Acidicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางที่เป็นกรด
Medium, Adsorptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวดูดสี, ตัวกลางดูดซับ
Medium, Anisotropicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางอสมลักษณ์
Medium, Dispersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางการกระจายตัว, วัฏภาคภายนอก
Medium, Enrichedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่สมบูรณ์
Medium, Isotropicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางสมลักษณ์
Medium, Minimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำกัดสารอาหาร
Medium, Porousไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางที่มีลักษณะเป็นรูพรุน
Medium, Sabouraud'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเดียมของซาโบรอด
Medium, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพาะเลี้ยงแบบคัดเลือก
Medium, Supportingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งช่วยพยุง, ตัวยึดที่เป็นแผ่น
Medium, Transparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางโปร่งใส
Medium, Universalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อกลางมาตรฐาน
Medroxyprogesteroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดรอกซีโปรเจสเตอโรน, ฮอร์โมน; เมดร็อกซีย์โปรเจสเตอโรน; เมดร๊อกซีย์โปรเจสเตอโรน; เมดดรอกซิโปรเจสเตอโรน
Medroxyprogesterone Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดดรอกซิโปรเจสเตอโรนอซิเตท, ยาฉีดคุมกำเนิด, ฮอร์โมนคุมกำเนิด
Medulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวควบคุม
Medullaไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนท้ายสมอง, สมองส่วนใน
Medullaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดัลลา, เนื้อใน, ขั้ว, เนื้อชั้นใน, แกนกลาง, ส่วนใน, ในโพรงกระดูก, ชั้นในสุด, แกน, ชั้นใน, แกนในสุด, ต่อมหมวกไตชั้นใน
Medulla Oblongataไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดุลลา โอบล็องกาตา; ท้ายสมอง; เมดุลลา ออบบลองกาตา, สมอง; ก้านสมองเมดัลลาออบลองกาตา; สมองส่วนเมดดุลลา; เมดัลลาออบลองกาตา
Medulla Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูกกว้าง
Medulla, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนแกนกลางของต่อมหมวกไต
Medullary Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงไขกระดูก
Medullary Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูก
Medullary Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนชั้นใน
Medullary Pyramidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดัลลารีปิรามิด
Medulloblastไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดัลโลบลาส
Medulloblastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดุลโลบลาสโตมา, เนื้องอก; เมดุลโลบลาสโตมา; เมดัลโลบลาสโตมา
Medulloepitheliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดัลโลอิปิเธลิโอมา
Meeting, Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมกลุ่มกิจกรรม
Meeting, Committeeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมใหญ่
Meeting, Communityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมกลุ่ม
Meeting, Opinion Leaderไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดประชุมผู้นำเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Mefenamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมีเฟนามิก
Mefloquineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโฟลควีน
Megacolonไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่โต; เมกะโคลอน; เมกะโคล็อน; ลำไส้ใหญ่, การขยาย; เมกกะโคลอน; ลำไส้ใหญ่โป่งพอง; โคล่อนมีขนาดโตขึ้น; เมกาโคลอน
Megadoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ขนาดมากๆ
Megakaryocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกาคาริโอไซท์, เมกาคาริโอซัยท์
Megakaryocythemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกาคาริโอซัยธีเมีย
Megaloblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีนิวเคลียส
Megalomaniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจหรือมีความสำคัญ
Megaovalocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดรูปรีขนาดใหญ่
Megestrol Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเจสตรอลอซิเตท
Meglumineไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีกลูมีน
Meibomian Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไมโบเมียน, ต่อมของเปลือกตา
Meigs' Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมกส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการมีกซ์; กลุ่มอาการเมกซ์; กลุ่มอาการของมิ๊ก; กลุ่มอาการเมก; เนื้องอกรังไข่ชนิดธรรมดาที่เป็นเนื้อแข็งกับมี
Meiosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโอซิส, ระยะติคไทโอทีนของไมโอสิส, ม่านตาแคบ
Meissner's Corpusclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมซ์เนอร์ซคอร์ปัสเซิล
Melamine Formaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลามีนฟอร์มาลดีไฮล์
Melancholiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความซึมเศร้าอย่างรุนแรง
Melancholia, Involutionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตซึมเศร้าในวัยต่อ, โรคอารมณ์เศร้าในวัยต่อ
Melanin Granulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดสีผิว, เมลานินแกรนูล
Melanin Pigmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสีเมลานิน, การสร้างสีผิว, สีเมลานิน
Melaninsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลานิน, สาร; เมลานิน; เม็ดสี
Melanoblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนบลาส
Melanocarcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝมะเร็ง
Melanocyte Stimulating Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกระตุ้นการทำงานของเซลล์ซึ่งสร้างสีของร่างกาย
Melanocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนซัยต์; เมลาโนไซต์, เซลล์; เมลาโนไซท์; เมลาโนซัยท์; เม็ดเลือดขาวที่มีสีดำ; เซลล์สร้างสี; เซลล์สร้างสีเมลานินของผิวหนัง
Melanocytes, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนซัยท์ที่เปลี่ยนแปลงผิดแบบเดิม
Melanocytosis, Dermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดมองโกเลียน
Melanomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนมา, เนื้องอก; เมลาโนมา; มะเร็งผิวหนัง; เมลาโนม่า
Melanoma Insituไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนมาอินไซตู
Melanoma Insitu, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝมะเร็งอินไซตู
Melanoma, Intraepidermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนมาในชั้นหนังกำพร้า
Melanoma, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝมะเร็ง, เมลโนมาชนิดร้าย, มะเร็งผิวหนังเมลาโนม่าชนิดร้าย, มะเร็งเมลาโนม่า
Melanoma, Nodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝมะเร็งแบบตุ่ม
Melanoma, Nodular Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝมะเร็งชนิดตุ่ม
Melanoma, Superficial Spreadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝมะเร็งชนิดพาเจตอยด์
Melanophoresไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนฟอร์
Melanosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนซิส, โรค; เมลาโนซิส; เมลาโนสีส
Melanosis Coliไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนซิสโคไล
Melanosomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโนโซม
Melasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ้า
Melatoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลาโทนิน, สาร; เมลาโทนิน
Melenaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด, อุจจาระเป็นเลือด, ถ่ายเป็นเลือดสีดำ, อุจจาระดำ, อุจจาระเป็นสีดำ, เลือดสีดำแดงคล้ายยางมะตอย, อุจจาระมีสีดำคล้ำ, ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำสนิท, อุจจาระสีดำ
Melezitoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมเลไซโตส
Melientha Suavisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักหวาน
Melioidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมลิออยโดซิส; เมลิโอไอโดซิส; เมลิออยโดซิส, โรค; โรคเมลิออยโดสิส
Mellerilไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเมลเลรีล
Melocholiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางเชาวน์ปัญญา
Meloidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงวันสเปน
Melt Flow Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีการหลอมไหล
Melt Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีการหลอม
Melting Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลอมเหลว, จุดละลาย, จุดหลอมเหลวของของแข็ง, จุดหลอมตัว
Melting Point, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลอมเหลวสูงกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
Melting Point, Minimumไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลอมเหลวต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
Melting Point, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลอมเหลวผสม
Melting Point, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลอมเหลวปกติ
Melting Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแสดงการละลาย
Melting Temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิหลอมเหลว
Membrane Attackไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายผิวเซล
Membrane Bound Cavitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ล้อมรอบช่องว่าง
Membrane Depolarizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดความต่างศักย์ที่ผิว
Membrane Filtersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อกรอง, เครื่องกรองเมมเบรน, ตัวกรองเมมเบรน
Membrane Filtrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกรองเมมเบรน, การกรองผ่านเยื่อกรอง
Membrane Granulosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนแกรนูโลซ่า
Membrane Integrityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมั่นคงของเยื่อ
Membrane Modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบจำลองของเยื่อเซลล์
Membrane Modificationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดัดแปลงของเยื่อบุเซล
Membrane Permeabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยอมให้สารผ่านเข้าเซลล์, ความซึมซ่านผ่านได้ของเยื่อแผ่นบาง, เพอร์มีอะบิลิตีของเมมเบรน
Membrane Poresไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างของเมมเบรน
Membrane Potential Difference, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าความต่างศักย์ของผนังเซลล์ขณะพัก
Membrane Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์เยื่อหุ้มเซลล์, ศักย์ของเยื่อ, ความต่างศักย์ของผิว, ความต่างศักย์, ความต่างศักย์ของผนังเซลล์
Membrane Potentials, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต่างศักย์ของผนังเซลล์ขณะพัก
Membrane Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนของเยื่อหุ้มเซลล์
Membrane, Artificial Rupture of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะถุงน้ำคร่ำ
Membrane, Premature Rupture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
Membrane, Prolonged Rupture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำคร่ำแตกนานก่อนคลอด
Membrane-Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับอยู่กับเยื่อหุ้ม
Membraneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเยื่อบางๆ
Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรน, เยื่อ; เยื่อบุ; เยื่อบางๆ; เยื่อ; เยื่อหุ้ม; เมมเบรน; เยื่อเซลล์; เนื้อเยื่อ; แผ่นเยื่อ; เยื่อบาง; ผนังเยื่อ; ผิวเนื้อเยื่อ
Membranes Ahead of Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวที่อยู่ถัดไปจากเส้นประสาท
Membranes, Alveolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อถุงลม
Membranes, Alveolar-Capillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อกั้นระหว่างถุงลมและหลอดเลือดฝอย
Membranes, Alveolocapillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหลอดเลือดฝอย
Membranes, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเซลล์เทียม
Membranes, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุของร่างกาย, เยื่อของสิ่งมีชีวิต
Membranes, Bowman'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อกระจกตา
Membranes, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อที่ต่อเนื่องกัน
Membranes, Coveringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อคลอบคลุม
Membranes, Energy-Transducingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มที่มีการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
Membranes, Highly Mobileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเซลล์ที่มีคุณสมบัติเคลื่อนที่ได้
Membranes, Hollow Fiber Polyamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอลโลไฟเบอร์โพลีอะไมด์เมมเบรน
Membranes, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อชั้นใน, เยื่อหุ้มด้านใน
Membranes, Inside-Facingไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเซลเมมเบรนด้านใน
Membranes, Interosseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นพังผืดยึดระหว่างกระดูก
Membranes, Intersegmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเชื่อมปล้อง
Membranes, Lateral Facingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลเมมเบรนด้านข้าง
Membranes, Liningไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุ
Membranes, Nonpermeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกันซึม
Membranes, Outerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มภายนอก, เยื่อหุ้มด้านนอก, ผนังชั้นนอก
Membranes, Outside-Facingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลเมมเบรนด้านนอก
Membranes, Perigranularไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบๆผิวของแกรนูล
Membranes, Pia-Glialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปีย-เกลียลเมมเบรน
Membranes, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์ขณะพัก
Membranes, Rupture of the, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์
Membranes, Rupture of, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเดินก่อนมีการเจ็บครรภ์, ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเวลา, การแตกของถุงน้ำก่อนกำหนด
Membranes, Schwann Cell Plasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุของชวอนเซลล์
Membranes, Semipermeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหล่อสมองและไขสันหลังซึมผ่านได้, สารบางอย่างซึมผ่านได้, เยื่อบางเซมิเพอร์เมียเบิล, เยื่อเซลล์แบบผ่านได้บางส่วน, เซมิเปอร์มีอะเบิลเมมเบรน, เยื่อที่มีคุณสมบัติยอมให้สารบางอย่างผ่านไปได้, เยื่อที่ซึมซ่านผ่านได้บ้าง
Membranes, Semipermeable, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อกั้นที่น้ำซึมผ่านได้อย่างเดียว
Membranes, Serosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเยื่อบางที่หุ้มอวัยวะ
Membranes, Shellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเปลือก
Membranes, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวของเมมเบรน
Membranes, Trilaminarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบางสามชั้น
Membranisms, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบางของสิ่งมีชีวิต
Membranous Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วที่เมมเบรนัส, รูรั่วในส่วนเมมเบรนัส
Membranous Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเมมเบรนัส
Memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำ, ความทรงจำ, จดจำ
Memory Consolidation Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการเกิดความจำ
Memory Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเสื่อม, ความจำผิดปกติ
Memory Impairmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ
Memory Traceไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยความจำ
Memory Trace, Obliteration of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือนของรอยพิมพ์ความจำ
Memory, Changing inไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของความจำ
Memory, Disturbances ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดปกติในความจำ
Memory, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
Memory, Impairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อม
Memory, Impairment ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียความจำ
Memory, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติควมจำย้อนหลังปานกลาง
Memory, Kinestheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆ
Memory, Logicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำอย่างมีหลักเกณฑ์
Memory, Long-Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำระยะยาว
Memory, Recentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำปัจจุบัน, ความจำใหม่, ความทรงจำที่เพิ่งผ่านไป, ความทรงจำที่เพิ่งผ่านไป, ความจำใหม่, ความจำเกี่ยวกับเรื่องราวในเหตุการณ์ปัจจุบัน, ความจำใหม่ ๆ ที่เพิ่งผ่านไป, ความจำใหม่ๆ, ความจำในเรื่องปัจจุบัน, ความจำปัจจุบัน, ความจำเมื่อเร็วๆนี้
Memory, Remoteไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำถาวร, ความจำเก่า, ความจำในอดีต, ความจำย้อนหลังไปนาน, ความทรงจำในอดีต, ความจำในอดีต, ความทรงจำในอดีต, ความจำเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต, ความจำเก่าๆ, ความจำเก่าๆ, ความจำในอดีต
Memory, Retrogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำย้อนหลัง
Memory, Short Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำระยะสั้นๆ
Memory, Short-Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำระยะสั้น
Menadioneไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิตะมินเค, เมนนาดีโอน, มีนาไดโอน, วิตามินเคสาม, เมนาดิโอน
Menarcheไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเริ่มแรกมีระดู; ระดู, การเริ่มมี; เริ่มแรกมีประจำเดือน; ประจำเดือนครั้งแรก; การเริ่มมีระดูครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; การมีประจำเดือนครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก,
Meniere's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิแอร์, โรค; เมเนียร์, โรค; โรคเมนิแอร์; มีเนียดีซีส
Meniere's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนนิแอร์ซินโดรม
Meningeal Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงเยื่อหุ้มสมอง
Meningeal Cell Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นของเซลล์เยื่อหุ้มสมอง
Meningeal Fibroblastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงเจียลไฟโบรบลาสโตมา
Meningeal Irritationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระคายเคืองที่เยื่อหุ้มสมอง, การระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมอง, การระคายของเยื่อหุ้มสมอง, การระคายต่อเยื่อหุ้มสมอง, การระคายเคืองเยื่อหุ้มสมอง, การรบกวนต่อเยื่อหุ้มสมอง
Meningeal Irritative Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงของการระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมอง
Meningeal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมอง, เนื้องอก
Meningeal Reaction, Asepticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนต่อเยื่อหุ้มสมองโดยไม่มีการติดเชื้อ
Meningeal Sarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงเจียลซาร์โคมา
Meningeal Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการคอแข็ง
Meningesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุสมอง, เยื่อหุ้มไขสันหลัง, เยื่อหุ้มสมอง, เยื่อหุ้ม
Meningiomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนินจิโอมา, เนื้องอก; เยื่อหุ้มสมอง; มีนินจิโอมา; เมนิงจิโอมา
Meningioma, Dedifferentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีดิฟเฟอเรนติเอเตดเมนิงจิโอมา
Meningioma, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดอยู่ในหนังศีรษะ
Meningioma, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลิกแนนท์เมนิงจิโอมา, เมนิงจิโอมาร้าย
Meningioma, Sarcomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมาตัสเมนิงจิโอมา
Meningioma, Subdural Spinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังตามยาวมีเมนิงจิโอมาเกิดใต้ดูรามาเต
Meningiomatosis, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิฟฟิวส์เมนิงจิโอมาโตซิส
Meningitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, การอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, การอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง, การอักเสบที่เยื่อหุ้มสมอง
Meningitis, Asepticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองชนิดไม่มีเชื้อ
Meningitis, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
Meningitis, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากสารเคมี
Meningitis, Cryptococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริพโตค๊อคคัส, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคริพโตคอคคัส
Meningitis, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองเกิดขึ้นทั่ว ๆ ไป
Meningitis, Diffuse Purulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเป็นหนองของเยื่อหุ้มสมองชั้นเลปโตเมนิง
Meningitis, Eosinophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิโนฟิลิคเมนิงไจติส, เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อพยาธิ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบอีโอสิโนฟิล
Meningitis, Haemophilusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเฮโมฟิลัส
Meningitis, Meningococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเมนิงโกค็อกคัส, เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากมีนินโกค็อกคัส, โรคไข้กาฬหลังแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น, เมเนิงโกคอคคาลเมนิงไจติส, ไข้กาฬนกนางแอ่น
Meningitis, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อหลายชนิด
Meningitis, Mumps Asepticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสโรคคางทูม
Meningitis, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบในวัยแรกเกิด, เยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กแรกคลอด
Meningitis, Pneumococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากป์นิวโมค็อกคัส, เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากนิวโมค็อกคัส
Meningitis, Purulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองปกคลุมเยื่อหุ้มสมอง, การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองโดยเชื้อทำให้เกิดหนอง, เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดเป็นหนอง, เยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นหนอง
Meningitis, Purulent, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเฉียบพลันชนิดมีหนองเกิดขึ้นแก่เยื่อหุ้มสม
Meningitis, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่กลับเป็นอีก
Meningitis, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อไวรัสที่ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส
Meningoblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกบลาส
Meningoceleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองโป่ง, เยื่อหุ้มสมองโปน, ถุงมีผิวหนังคลุม, เมนิงโกซีล
Meningococcal Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกค็อกคัส, การติดเชื้อ
Meningococcemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้กาฬหลังแอ่น, ไข้กาฬนกนางแอ่นที่มีผื่นขึ้นทั้งตัว
Meningococcemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเมนินโกค็อคคัส, เชื้อเมนิงโกคอคคัสเข้าสู่กระแสโลหิต
Meningococcusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกคอคคัส
Meningocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกไซท์
Meningoencephalitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ, การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมอง, เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ, การอักเสบของเนื้อสมอง
Meningoencephalitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบเรื้อรัง
Meningoencephalitis, Cryptococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของทั้งเลปโตเมนิงจีส์และสมอง
Meningoencephalitis, Eosinophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิโนฟิลิคเมนิงโกเอนเซฟาไลติส
Meningoencephaloceleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกเอนเซฟาโลซีล, ถุงมีผิวหนังคลุม
Meningomyeloceleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกอีโลซิล, ไขสันหลังโป่งออกตามช่องโหว่กระดูกสันหลัง, ถุงมีผิวหนังคลุม
Meningorachidian Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเมนิงโกแรคิเดียน
Meningothelial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนิงโกธีเลียลเซลล์
Meniscectomy, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแผ่นกระดูกอ่อนรูปเคียวในข้อเข่า
Meniscusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนมินิสคัส, เมนิสคัส
Meniscus Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะพระจันทร์เสี้ยว
Meniscus, Anterior Horn ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายโค้งด้านหน้าของแผ่นกระดูกอ่อนรูปเคียว
Meniscus, Bucket-Handle Tear ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีกขาดของแผ่นกระดูกอ่อนรูปเคียวในข้อเข่าคล้า
Meniscus, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนมินิสคัสด้านใน
Menometrorrhagiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนโนเมดโทรราเจีย, เลือดออกนานเกินเดือนขึ้นไป
Menopausal Peroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยหมดประจำเดือน
Menopausal Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมดระดู, กลุ่มอาการหมดระดู
Menopausal, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว
Menopauseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมดประจำเดือน, วัยหมดระดู, ระยะหมดประจำเดือน, วัยหมดประจำเดือน, อาการหมดระดู, ประจำเดือนหมด, วัยขาดประจำเดือน, การหมดประจำเดือน, การหมดระดู, หมดระดู, ตอนใกล้หมดประจำเดือน
Menopause, Artififialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้เกิดหมดระดู
Menopause, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะหมดระดูที่เกิดล่า
Menopause, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมดประจำเดือนก่อนวัยที่สมควร, ระยะหมดระดูที่เกิดก่อนกำหนด
Menorrhageaไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนมามากผิดปกติ
Menorrhagiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดูมาก, ประจำเดือนมามากผิดปกติ, ระดูมากผิดปกติ, ประจำเดือน, เมนนอราเจีย, ช่วงที่มีประจำเดือน, ประจำเดือนมากเกินไป, เลือดออกนานวัน
Menorrhagia with Irregular Sheddingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกระยะนาน
Menorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนมีบ่อยกว่าปกติ
Mens Sana in Corpore Sanoไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง
Mensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดู
Menstrual Abnormalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนที่ไม่ปกติ
Menstrual Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบเดือน, รอบเดือนของหญิง, รอบประจำเดือน, รอบการมีระดู, วงจรของรอบระดู, รอบระดู, การมีรอบเดือน
Menstrual Cycle, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบระดูปกติ
Menstrual Cycle, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบประจำเดือนยาวกว่าปกติ
Menstrual Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลของเลือดประจำเดือน
Menstrual History in Womenไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติประจำเดือนในผู้หญิง
Menstrual Irregularityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ
Menstrual Pain, Cyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดท้องน้อย
Menstrual Period, Lastไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย
Menstrual Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่มีเลือดออก, ระยะมีประจำเดือน, ระยะโลหิตออก
Menstrual Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับประจำเดือน, ควบคุมระดู, การปรับระดู
Menstrual Shedding, Irregularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดประจำเดือนออกไม่สม่ำเสมอ
Menstrual Spottingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด
Menstruationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีระดู, เลือดออก, ประจำเดือน, การมีประจำเดือน, ระดู, การมีรอบเดือน,
Menstruation Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือน
Menstruation Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดูผิดปกติ
Menstruation, Anovularไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดูที่ไม่มีการตกไข่
Menstruation, Anovulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนที่ไม่มีไข่ตก
Menstruation, Disorders ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของการมีระดู
Menstruation, Irregularไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนมาไม่ปกติ
Menstruation, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดูปกติ
Menstruation, Ovulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนที่มีไข่ตก
Menstruation, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนนานวันกว่าปกติ
Menstruumไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาสกัด, น้ำสกัดยา
Mentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดปลายปากล่างของงู, ด้านจิตใจ, จิตใจ
Mental Acuityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเฉียบแหลมทางจิตใจ
Mental Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุความสามารถของเด็ก, อายุสมอง
Mental and Emotional Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางจิตใจและอารมณ์
Mental Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตใจเปลี่ยนแปลง
Mental Cloudingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตใจสับสนคลุมเคลือ
Mental Confusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตใจสับสน, ความสับสนทางจิตใจ, อาการงุนงงทางจิต
Mental Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อน
Mental Defense Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลวิธานทางจิต
Mental Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต
Mental Deteriorationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเสื่อม
Mental Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจริญทางสมอง, พัฒนาการทางสมอง
Mental Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกี่ยวกับจิตใจ
Mental Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางจิต, จิตผิดปกติ, จิตใจหดหู่, ความแปรปรวนทางจิตใจ, ความผิดปกติทางจิต, ความผิดปกติทางด้านจิตใจ, ความแปรปรวนทางจิด
Mental Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพทางจิต, ความมั่งคงทางจิตใจ, สุขภาพจิต, การมีสุขภาพจิตดี
Mental Health Consultationไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการปรึกษาสุขภาพ
Mental Health Indicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชี้บ่งสุขภาพอนามัยทางจิต
Mental Health Practitionersไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิชาการสุขภาพจิต
Mental Health Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางจิตเวช
Mental Health Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพจิต, การบริการ
Mental Hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพจิต
Mental Illnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บป่วยทางจิต, ความเจ็บป่วยทางจิตใจ, การเจ็บป่วยทางจิตใจ
Mental Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางสมอง, กลวิธานทางจิต, กลไกทางจิต
Mental Mechanisms, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกทางจิตที่ผิดปกติ
Mental Phenomenaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์ทางจิต
Mental Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางจิต; จิต, กระบวนการ
Mental Processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิต, กระบวนการ; กระบวนการทางจิต; กระบวนการทางสมอง; ขบวนการทางจิต
Mental Retardationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเจริญล่าช้า, ปัญญาอ่อน, ความเจริญด้านจิตใจชะงัก, สมองทึบ, โรคปัญญาอ่อน, สมองเจริญไม่เต็มที่, สมองเสื่อม, ความล่าช้าของความเจริญด้านจิตใจ, สมองพิการ, ความด้อยทางสติปัญญา, สติปัญญาเสื่อม, เด็กปัญญาอ่อน, ภาวะเติบโตไม่สมอายุทางสติปัญญา, ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ
Mental Retardation, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อนเล็กน้อย
Mental Retardation, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อนปานกลาง
Mental Retardation, Psychosocialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อนจากจิตและสังคม
Mental Retardation, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อนมาก
Mental Retardedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กปัญญาอ่อน
Mental Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตใจ
Mental Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพจิตใจ, สภาพจิต
Mental Status Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิต
Mental Status Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสภาพจิต
Mental Subnormalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อน, ความบกพร่องทางจิต
Mental Superiorityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของสมองในระดับสูง
Mental Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบความสามารถทางสมอง
Mentalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อที่เกาะยึดคางทำหน้าที่ดึงริมฝีปากล่าง
Mentally Ill Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยจิตเวช
Mentally Retard, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กสมองทึบมาก
Mentally Retardation, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อนขนาดปานกลาง
Mentally Retardation, Severe Gradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อนมาก
Mentally Retardedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อน
Mentally Retarded, Educableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กสติปัญญาทึบที่สามารถเรียนได้
Mentholไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนธอล; เมนทอล, สาร; เมนทอล
Mento-Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านกระดูกก้นกบ
Mento-Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติใต้กระดูกหัวหน่าว
Mentumไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาง, เมนตั้ม
Menuไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการอาหาร
Menu Planningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดรายการอาหาร
Mepazineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมพาซิ่น
Meperidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมเพอริดีน
Mephanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฟานอล
Mephenesinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยามีเฟนเนซิน
Mephentermineไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเฟ็นเทอร์มีน
Mephytonไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีไฟตอน
Mepivacaineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเมพิวาเคน
Meprobamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโปรบาเมต, ยา; เมโพรบาเมต; เมปโพรบาเมท; เมโพรบาเมท; เมโปรบาเมต; เมโปรบาเมท; เมโปรบาเมตย์
Merbromineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแดง
Merbromineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์โบรมีน, ยา; ยาแดง
Merbromine Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแดง
Mercaptanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์แคพตัน, เมอร์แคบแทน
Mercapto Ethanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอรแคปโธเอธธานอล
Mercapturic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเมอร์แคบตูริก
Mercurialentisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบปรอทมีสีในแคปซูลด้านหน้าของเลนส์ตา
Mercurialis, Erethismusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากปรอท
Mercurialismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นพิษเนื่องจากปรอท
Mercurialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพวกสารปรอท, สารปรอท
Mercuric Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเมอคิวริกอะซิเตต
Mercuric Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอคิวริคคลอไรด์, เมอคูริคคลอไรด์
Mercuric Chloride Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเมอคิวริกคลอไรด์
Mercuric Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์คูริคซอลท์
Mercuric-Potassium Iodideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเมอคิวริกโปแตสเซียมไอโอไดด์
Mercurochromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแดง
Mercurous Ionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอรคิวรัสอิออน
Mercuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอท
Mercury Bichlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์คูรีไบคลอไรด์
Mercury Bichloride Nephrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์คิวรีไบคลอไรด์เนโฟรซิส
Mercury Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบของปรอท, สารประกอบปรอท
Mercury Dropletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายหยดปรอท
Mercury Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอทไอโซโทป
Mercury Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอท, การเป็นพิษ; ปรอทเป็นพิษ; พิษปรอท
Mercury Radioisotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรอทไอโซโทปรังสี
Mercury Vapor Lampไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดไอของเมอร์คิวรี
Mercury Vapour, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอปรอทอิสระ
Mercury, Ammoniatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมนิเอเตตเมอร์คิวรี, สารปรอทแอมโมเนีย
Meridianไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวเมอริเดียน
Meridians, Principleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวการหักเหแสง
Meriones Unguiculatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ฟันแทะลักษณะคล้ายหนู
Merit Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบคุณวุฒิ
Merkel's Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์เคลิซดิช
Merozoitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเชื้อสีน้ำเงินเล็กๆ, เมโรซอยท์
Mersolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์โซล
Merthiolateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมอร์ธัยโอเลต
Mesangeal Scarringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มจำนวนของมีแซงเจียลเซลล์
Mesangial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีแซงเจียลเซลล์
Mesangiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีแซงเจียม
Mescalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมสคาลีน
Mesencephalonไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเซนเซฟาลอน, สมอง; สมองส่วนกลาง; มีเซ็นเซฟาลอน; สมองมีเซนเซฟาลอน
Mesenchymal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มีเซนคัยม์, มีเซนไคมาลเซลล์, มีเซนคัยมัลเซลล์
Mesenchymal Cells, Undifferentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อ่อนๆ
Mesenchymal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทูเมอร์ชนิดเมเซนไคม์
Mesenchymal Sarcoma, Mixed Homologousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิกซ์โฮโมโลกัสมีเซ็นคายมัลซาร์โคมา
Mesenchymal Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อประเภทเมเซนคัยม์, เมเซนไคมาลทิสชิว
Mesenchymal Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดจากเมเซนไคม์, เนื้องอกมีเซนคัยม์, มีเซนคายมัลทูเมอร์
Mesenchymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเนื้อโครง, เซลล์มีเซนไคม์, เมเซนไคม์, เมเซนคัยม์, เยื่อมีเซนไคม์
Mesenchymes, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพริมิติฟเมเซนคัยม์
Mesenchymomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมเซนไคโมมา, เนื้องอก; เมเซ็นคัยโมมา
Mesenteric Adenitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องอักเสบ
Mesenteric Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดง เมเซ็นเทอรีย์, หลอดเลือดแดงเยื่อยึดลำไส้เล็ก
Mesenteric Artery, Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงมิเซนเตอริกล่าง
Mesenteric Artery, Superiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงมิเซนเตอริกบน
Mesenteric Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำเมเซ็นเทอรีย์; เยื่อยึดลำไส้เล็ก, ถุงน้ำ; ถุงน้ำเมสเซนเทอริค
Mesenteric Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มขั้วไส้
Mesenteric Lymphadenitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมเซ็นเทอริก ลิย์มฟาดีไนติส, ต่อมน้ำเหลืองเยื่อยึดลำไส้เล็กอักเสบ, ต่อมน้ำเหลืองของมีเซนเตอรีย์อักเสบ
Mesenteric Veinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำเยื่อยึดลำไส้เล็ก
Mesenteronไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะกลาง, ทางเดินอาหารส่วนกลาง
Mesenteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมเซ็นเทอรีย์, เยื่อยึดลำไส้เล็ก, เมเซนเทอรี่, เยื่อมิเซนเตอรี, มีเซนเตอรีย์, เยื่อแขวนลำไส้, ขั้วลำไส้, มีเซนเทอรี
Meshไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องห่าง
Mesh Spacersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะแกรง, แผ่นตะแกรง
Meshworksไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาข่าย
Mesialไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเซียล
Mesial Driftไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบิดมาทางด้านหน้า
Meso-Tartaric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมีโซ-ทาร์ทาริค
Mesoblastic Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อชั้นกลาง
Mesocolonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโซโคลอน, เยื่อยึดลำไส้ใหญ่, เยื่อบุช่องท้องที่ยึดลำไส้ให้ติดกับหนังหน้าท้อง, เยื่อแขวนลำไส้ใหญ่
Mesodermไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซเดอร์ม, เนื้อเยื่อ; เนื้อเยื่อชั้นกลาง; มีโซเดอร์ม; เนื้อเยื่อเมโซเดอร์ม; เมโซเดอร์ม; ชั้นกลาง; มีโซเดิร์ม
Mesodermal Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซเดิมมัลทูเมอร์
Mesodermal Tumors, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของมีโซเดอร์ม
Mesodermal Tumors, Malignant Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลิกแนนท์มิคซ์มีโซเดิมมัลทูเมอร์
Mesodermal Tumors, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิคซ์มีโซเดิมมัลทูเมอร์, มิกซ์มีโซเดอร์มาลทูเมอร์
Mesomorphไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซมอร์ฟ
Mesonephric Ductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อมีโซเนฟริค, ท่อเมโสเนฟริค
Mesonephric Glomeruliไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซเนฟริคโกรเมอรูไร
Mesonephric Tubulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซเนฟริคทูบูลส์, หลอดเมโสเนฟริค
Mesonephromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซเนโฟรมา, เนื้องอก; เมโซนีโฟรมา
Mesopharynxไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำคอส่วนกลาง
Mesophaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิโซเฟส
Mesophileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียส
Mesoporphyrinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโสพอร์ฟัยริน
Mesopotamiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชาวเมโสโปเตเมีย
Mesosalpinxไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อแขวนหลอดรังไข่, เอ็นยึดหลอดมดลูก
Mesothelial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซธีเลียลเซลล์, เมโซธีเลียลเซลล์, เนื้อเยื่อบุผิวมีโซธีเลียล
Mesothelial Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงมีโซธีเลียล
Mesothelial Hyperactivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซเทเลี่ยมที่มีกิจกรรมเกิน
Mesothelial Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของมีโซธีเลียม
Mesotheliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโซธีลิโอมา; เมโสเธลิโอมา; มีโซทีลิโอมา, เนื้องอก; มีโซเธลิโอมา
Mesothelioma, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซธีลิโอมาชนิดกระจาย
Mesothelioma, Pleural, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซธีลิโอมาปฐมภูมิของเยื่อหุ้มปอด
Mesotheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เยื่อบุช่องท้อง, เยื่อบุ, มีโซธีเลียม
Mesothelium, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวรังไข่
Mesothoraxไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรวงอกกลาง, อกปล้องที่สอง, มีโซทอแรกซ์
Mesovarial Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวเยื่อแขวนรังไข่
Mesovariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีโซวาเรี่ยม, เยื่อแขวนรังไข่, เยื่อบุที่ยึดกับรังไข่
Messageไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาร, ข่าวสาร
Message, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่าวสารทางสรีรวิทยา
Messenger Theory, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการเป็นตัวนำข่าวที่สอง
Messenger, Firstไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง
Messenger, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำข่าวที่สอง, ตัวนำข่าวตัวที่สอง, ผู้สื่อข่าวที่สอง
Messenger, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสื่อตัวที่สอง
Messengersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวส่งข่าวสาร, ผู้นำข่าวสาร
Messengers, Extracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำข่าวจากภายนอกเซลล์
Messengers, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำข่าวภายในเซลล์
Messyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเลอะเทอะ
Mestranolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมสตรานอล
Metaไม่ระบุศัพท์บัญญัติถัดออกไป, เมต้า, กรดเมตา
Meta-Thoraxไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรวงอกหลัง
Metabisulfiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาไบซัลไฟท์
Metabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากเมตาบอลิสม
Metabolic Acidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดจากการเผาผลาญ
Metabolic Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการย่อย, การเผาผลาญและการครองธาตุ
Metabolic Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลื่อนแปลงเกี่ยวกับเมตาโบลิซึ่ม
Metabolic Controlsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมการเผาผลาญ
Metabolic Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเมตาบอลิสม
Metabolic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิสม์, โรค; โรคเกิดจากเมตะบอลิสม; โรคทางเมตาบอลิสม์; โรคทางเมตาโบลิค; โรคความผิดปกติของเมตาบอลิสม
Metabolic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจากการบกพร่องของเมตาโบลิซึม, ความผิดปกติของเมตาโบลิซึม, โรคเสื่อมทางเมตาโบลิสม์, ความผิดปกติในเมตาบอลิซึ่ม
Metabolic Disorders, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางเมตาบอลิสมเรื้อรัง
Metabolic Disorders, Hereditaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของเมตะบอลิสม
Metabolic Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนต่อการเผาผลาญ
Metabolic Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางเมตาโบลิซึม, ผลของเมตาบอลิสม
Metabolic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเมตาบอลิสม
Metabolic Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิกฟังก์ชั่น
Metabolic Pathwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีทางเกี่ยวกับเมตะโบลิซึม
Metabolic Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการเผาผลาญ, กระบวนการเมตตะโบลิสซั่ม
Metabolic Process, Phosphate-Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิซึมที่อาศัยฟอสเฟต
Metabolic Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการสันดาป, อัตราการเมตาบอลิสม, อัตราเมตาบอลิสม, อัตราการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึม
Metabolic Rate, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเมตาบอลิสมต่ำ
Metabolic Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมเมตาบอลิสม
Metabolic Roles, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาททางเมตะโบลิซึมร่วมกัน
Metaboliseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบตาบอไลซ์
Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตะโบลิซึม, เมตาบอลิสม์, การเผาผลาญ, เมตาบอลิสม, สังเคราะห์, เมตาบอลิสซึม, เมตาบอลิสัม, การเผาผลาญอาหาร, เมตาโบลิสม, การสร้างและสังเคราะห์ภายในเซลล์การครองธาตุ, เมทาบอลิสม, ขบวนการเมตะบอลิสม์, เมตาโบลิซั่ม, เมตาโบลิสม์, การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย, เมตาบอลิสม, เมตะบอลิสม, การเผาผลาญอาหาร, การสันดาป
Metabolism, Aerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิสม์แบบใช้ออกซิเจน
Metabolism, Anaerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาผลาญที่ไม่ต้องใช้อากาศ, การเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน, เมตะบอลิสมที่ไม่ใช้ออกซิเจน, แอนแอโรบิคเมตาบอลิซั่ม, เมตาบอลิซึมที่ไม่ใช้ออกซิเจน, เมตาบอลิสมที่ไม่อาศัยออกซิเจน, เมตาบอลิสมแบบไม่ใช้ออกซิเจน
Metabolism, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการครองธาตุอย่างสมบูรณ์ของคาร์โบฮัยเดรท
Metabolism, Inborn Error ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติโดยกำเนิดของเมตาโบลิสม์
Metabolism, Inborn Errorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิสม์ผิดปกติแต่กำเนิด, โรค; เมตาบอลิสมผิดปกติแต่กำเนิด
Metabolism, Inborn Errorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเมตาโบลิสม์, การผิดปกติของการครองธาตุและชีวเคมีมาแต่กำเนิด
Metabolism, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิสมไม่ถึงที่สุด
Metabolism, Intermediaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์มีดิอารี่เมตาบอลิสม, เมตาบอลิสมของสารตัวกลาง
Metabolism, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตะบอลิสมระยะกลาง
Metabolism, Metabolic Oxidativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตะบอลิกออกซิเดทีฟเมตะบอลิสม
Metabolitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขับถ่าย, เมตะบอไลท์, เมตะบอไลต์, เมตาโบไลท์, เมตาบอไลท์, เมทาโบไลท์, สารเมตาโบไลท์, เมตาโบไลท์, เมตาโบไลท์, เมตาโบไลท์, เมตะบอไลต์
Metabolites, Inactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ไม่มีผลในการรักษา
Metabolites, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทุติยภูมิในกระบวนการสร้างและสลายในตัวเอง
Metabolites, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาโบไลท์ที่เป็นพิษ
Metabolizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ไป
Metabolizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกเปลี่ยนแปลง, ทำลาย, ถูกเผาผลาญ, เปลี่ยนแปลงไป
Metabolized Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
Metacarpal Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่ามือ
Metacarpal Bones, Fractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่ามือหัก
Metacarpal, Firstไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่ามืออันที่ 1
Metacarpo Phalangeal Joint of the Thumbไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนนิ้วของนิ้วหัวแม่มือ
Metacarpophalangealไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนนิ้วมือ
Metacarpophalangeal Dislocationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนนิ้วหลุด
Metacarpophalangeal Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณข้อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ, ข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือ, ข้อต่อเมตาคาร์โปฟาแลงเจียล, ข้อต่อเมตาคาร์โปฟาแลงเจียล, ข้อต่อที่ข้อของฝ่ามือ, ข้อโคนนิ้ว, ข้อต่อโคนนิ้ว, ข้อโคนนิ้วมือ
Metacarpusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกลางของมือ, กระดูกฝ่ามือ
Metacentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเมตาเซนตริค
Metacercariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาเซอร์คาเรีย
Metachromasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาโครมาเซีย
Metachromatic Granulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาโครมาติคแกรนูล
Metal Barsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโลหะหนาๆ
Metal Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานโลหะ
Metal Cloth, Wovenไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะทอเป็นแผ่น
Metal Coatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉาบผิวตัวอย่างด้วยโมเลกุลของธาตุหนัก
Metal Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากโลหะ
Metal Ionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนส์โลหะ, ประจุโลหะ
Metal Ions, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนโลหะในร่างกาย
Metal Poisoning, Heavyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากสารโลหะหนัก, สารพิษพวกโลหะหนัก
Metal Precipitants, Interferingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารตกตะกอนโลหะรบกวน
Metal Rodไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท่งโลหะ
Metal Screenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่งโลหะ
Metaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทตัลดีไฮต์, เมทาลดีไฮด์
Metalkamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ททาลคาเมต
Metallicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะ
Metallic Depositsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะของโลหะ
Metallic Elements, Very Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะที่มีความว่องไวในปฏิกิริยาสูง
Metallic Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะเป็นพิษ
Metallic Poisonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะหนักที่เป็นพิษ, โลหะเป็นพิษ
Metallic Radiusไม่ระบุศัพท์บัญญัติรัศมีโลหะ
Metalloenzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมไซม์ที่มีโลหะ, แร่ธาตุเข้ารวมกับเอ็นไซม์, เมทัลโลเอ็นซัยม์, เหล็กจับแน่นในโมเลกุล
Metalloidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตัลลอยด์, ธาตุกึ่งโลหะ, โลหะหนัก
Metalloporphyrinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตัลโลพอร์ฟัยริน
Metalloproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตัลโลโปรตีน
Metallothioneinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาลโลไธโอเนอิน
Metalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะหนัก, โลหะ
Metals, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะที่ว่องไวในปฏิกิริยา
Metals, Alkaliไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะอัลคาไล, โลหะแอลคาไล
Metals, Alkali Earthไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกโลหะแอลคาไลเอิร์ท
Metals, Alkaline Earthไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
Metals, Coinageไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะที่ใช้ทำเหรียญ
Metals, Divalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะไดวาเลนต์
Metals, Heavyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารโลหะหนัก, โลหะหนัก
Metals, Inner Transitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะอินเนอร์ทรานสิชัน
Metals, Monelไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสม
Metals, Monovalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะโมโนวาเลนต์
Metals, Porous Sinteredไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะหลอมที่มีรูพรุน
Metals, Pureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะบริสุทธิ์
Metals, Sinteredไม่ระบุศัพท์บัญญัติซินเตอร์มีตัล, โลหะที่หลอมด้วยความร้อน
Metals, Transitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะทรานสิชัน
Metamizoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตามิซอล, เมตตาไมซอล
Metamorphopsiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเห็นภาพบิดเบี้ยว, เห็นภาพบิดเบี้ยว, การเห็นวัตถุบิดเบี้ยวไป
Metamorphoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนรูป
Metamorphosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง, เมตามอร์โฟซิส, เมตามอร์โฟซีส, การเปลี่ยนรูปร่าง
Metamorphosis, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงชีวิตแบบสมบูรณ์
Metamorphosis, Viscousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
Metamucilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตามิวซิล
Metanephric Ductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อเมตาเนฟริค
Metanephric Tubulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเมตาเนฟริค
Metanephrosไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต
Metaperiodic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเมตาเพอริโอดิก
Metaphaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาเฟส, เมตาเฟส
Metaphyseal Cuppingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยหวำแบบถ้วย
Metaphyseal Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกที่เมตาฟัยสิส
Metaphyseal Sinusoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายของหลอดเลือด
Metaphysicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาฟิสิกส์, อภิปรัชญา
Metaphysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกระดูกที่ผายออกใกล้ข้อ, ช่วงต่อปลายกระดูก, เมตาไฟซิส
Metaphysitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเมตาฟัยสิส
Metaphysitis, Syphiliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบที่ปลายกระดูก
Metaplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาเพลเซีย, ภาวะ; เมทาเพลเซีย; เมตาเพลเซีย; เมตาเพลเซีย; มีตาเพลเซีย
Metaplasia, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมต้าเพลเซียของมะเร็ง
Metaplasia, Squamousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแควมัสเมตาเพลเซีย, เซลล์ที่บริเวณช่องคลอด, สะเควมัสเมต้าเพลเซีย, สเควมัสเมตาเพลเซีย
Metaproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาโปรตีน, เมตตาโปรตีน
Metaproterenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเมทาโพรเทเรนอล, เมตาโปรเทอรีนอล
Metasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพร่กระจาย
Metastasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกส่วนที่กระจายออกมา, การแพร่กระจาย, การลามเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้ๆ, เนื้องอกกระจายไปที่อื่น, การกระจายไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ, การลุกลามไปสู่ส่วนอื่น, เนื้องอกที่ลามไปที่กะโหลกศีรษะ
Metastasis, Blow outไม่ระบุศัพท์บัญญัติโป่งพองออกจนแตก
Metastasis, Distanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพร่กระจายไปอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลออกไปจากก้อน
Metastasis, Distantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายไปไกลๆ, กระจายไปที่อวัยวะห่างไกล
Metastasis, Hematogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายทางเลือด
Metastasis, Osteoblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายชนิดสร้างกระดูก
Metastasis, Osteolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายชนิดทำลายกระดูก
Metastasis, Regional Lymph Nodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
Metastasizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพร่กระจาย
Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจายมาจากที่อื่น, กระจายไปที่อื่น
Metastatic Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่แพร่กระจาย, เนื้องอกมะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่น, มะเร็งทุติยภูมิ, มะเร็งที่มาสู่รังไข่, เนื้องอกที่กระจายมาจากที่อื่น
Metastatic Tumors, Osteoblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกออสตีโอบลาสท์ที่กระจายไป
Metastrongyloideaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาสตรองจิลอยเดีย, พยาธิ
Metasynchronousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดไม่พร้อมกัน
Metatarsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้า, กระดูกเมตตาทาสัล
Metatarsal Barsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นหนังรองหนุนบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้า
Metatarsal Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเมตาทาร์สัล
Metatarsal Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลายเท้าหายไป
Metatarsal Padsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นรองหนุนฝ่าเท้าในรองเท้า
Metatarsal Supportไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือเฝือกอ่อนใช้พยุงฝ่าเท้า
Metatarsalgiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดฝ่าเท้า
Metatarsophalangeal Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนนิ้วเท้า, ข้อต่อเมตาทาร์โสฟาแลงเจียล
Metatarsusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกลางของเท้า, กระดูกฝ่าเท้า
Metatarsus Abductusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้าเกออก
Metatarsus Adductocavusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้าเกเข้าในและโค้งอุ้งเท้าสูง
Metatarsus Addutusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้าเกเข้าใน
Metatarsus Atavicusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวแม่เท้าสั้น
Metatarsus Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้า
Metatarsus Latusไม่ระบุศัพท์บัญญัติง่ามนิ้วเท้ากลาง
Metatarsus Primus Varusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าเกเข้าใน
Metatarsus Valgusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าเกออกนอก
Metatarsus Varusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้าอันแรกเกเข้าใน
Metathoraxไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาเทอแรกซ์
Metazoaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์หลายเซลล์, เมตาซัว
Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิเตอร์, เมตร
Meters, Milliampereไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิเตอร์แสดงมิลลิแอมแปร์
Metforminไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทฟอร์มิน
Methacholineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธาโคลีน
Methacholine Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเมธาโฆลิน; เมทาโคลีน, ยา; สารประกอบเมธาโคลีน
Methacholine Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยเมธาโฆลีน, การทดสอบเมธาโฆลีน
Methacrylates, Dimethylaminoethylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดมีทิลอะมิโนอีทิลมีทาไครเลต
Methacyclineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธาซัยคลีน; เมทาไซคลีน, ยา; เมทาไซคลิน
Methadoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาโดน, ยา; ยาเมธาโดน; เมททาโดน; เมธาโดน
Methadone Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาเมทาโดนทดแทน, ให้ยาเมธาโดนแทนฝิ่นเป็นประจำ
Methadone Maintenance Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบำบัดการเสพติดโดยใช้เมทาโดนเป็นยาแทน
Methamphetamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมแธมฟีตะมีน; เมตแอมฟีตามีน, ยา
Methandrostenoloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตแอนโดรสตีโนโลน, ฮอร์โมน; เมธแอนโดรสตีโนโลน
Methaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเทน, สาร; มีเธน; โมเลกุลมีเธน; มีเทน
Methanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมททานอล, เมธานอล, เมทานอล
Methaqualoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธธาควาโลน, เมธาควาโลน
Methathyroid Diabetesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสในเลือดสูงขึ้น
Methdilazineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธดิลาซีน, เมธไดลาซีน
Methemoglobinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตเฮโมโกลบิน, สาร; เมธธีโมโกลบิน; เมทฮีโมโกลบิน
Methemoglobinemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตเฮโมโกลบินนีเมีย, โรค; เมคฮีโมโกลบินีเมีย; เมทฮีโมโกลบินีเมีย; เมทฮีโมโกลบินในเลือด
Methenamine Elixerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธินามีนในอีลิกเซอร์
Methenamine Silverไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีธีนามีนซิลเวอร์
Methene Bridgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนมีธีน
Methenoloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธีโนโลน
Methicillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิซิลลิน
Methimazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิมาโซล
Methionineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิโอนีน, สาร; เมไธโอนีน; เมไทโอนิน; เมทธัยโอนีน; เมธไธโอนีน; มีทิโอนีน; เมธีโอนีน; เมไทโอนีน
Methisazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิซาโซน, เมไธซาโซน
Methocarbamolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทโธคาบามอล
Methocelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโธเซล
Method Comparisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเปรียบเทียบ
Method of Authorityไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการเชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Method of Collecting Dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการเก็บข้อมูล
Method of Collectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการเก็บ
Method of Intuitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการนึกเอา
Method of Known Biasไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์ซึ่งทราบความโน้มเอียง
Method of Natural Increasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีคำนวณการเพิ่มตามธรรมชาติ
Method of Residualไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีของส่วนที่เหลือ
Method of Sciencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางวิทยาศาสตร์
Method of Tenacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการเลียนแบบการกระทำในอดีต
Method of Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีที่ใช้ในการรักษา
Method of Trial and Errorไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการลองผิดลองถูก
Method of Unknown Biasไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์ซึ่งไม่ทราบความโน้มเอียง
Method Validityไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการตรวจวัดที่น่าเชื่อถือ
Methodologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิทยา, วิธีการวิจัย, วิธีการ, วิธีการวิเคราะห์, วิธีการวิจัย
Methodology Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติด้านวิเคราะห์วิธี
Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการ
Methods, Definiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีที่สมบูรณ์
Methods, Definitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสมบูรณ์
Methods, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตรง, วิธีโดยตรง
Methods, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีแห้ง
Methods, Non-Hormonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการอื่นที่ไม่ใช้ฮอร์โมน
Methods, Non-Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการที่ไม่ใช้ความร้อน
Methods, One Wayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทดสอบข้างเดียว
Methods, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีที่ง่าย
Methomylไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ทโธมิล, มีโธมีล
Methotrexateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโทเทรกเซต, ยา; เมโธเทร็กเสท; ยาเมโทตรีเซต; ยาเมโธเทร็กเซท; เมโธเทรเซท; เมโธเทรกเซต; ยาเมโธเทร์กเสท; เมทโธเทร็คเซท
Methotrimeprazine Injectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโธไตรเมพราซีนในยาฉีด
Methoxamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธ็อกซามีน; เมทอกซามีน, ยา
Methoxychlorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทท็อกซีคลอร์, เมทท๊อกซี่คลอ, เมท็อกซีคลอร์
Methscopolamine Bromide Injectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธ์สโคโพลามีนโบรไมด์ในยาฉีด
Methylไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเมธิล, เมทิล
Methyl Alcohol Acetoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลแอลกอฮอส์อาซิโตน
Methyl Bromideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมททีลโบรไมด์
Methyl Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลคลอไรด์
Methyl Effedrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเอฟฟีดรีน
Methyl Esterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเอสเตอร์
Methyl Ester Decomposesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายเอสเตอร์
Methyl Ethyl Celluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเอธิลเซลลูโลส
Methyl Ethyl Ketoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเอธิลคีโตน
Methyl Fumaric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเมธิลฟูมาริก
Methyl Glyoxalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมททีลไกลอ๊อกซาล
Methyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่เมทิล, หมู่เมธิล, สารกลุ่มแมททิล
Methyl Iodidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลไอโอดายด์
Methyl Ketonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธีลคีโตน
Methyl Mercaptanไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเมทิลเมอร์แคพเทน
Methyl Methacryiateไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเมนต์ยึดกระดูก
Methyl Nitrosocarbamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลไนโทรโซคาร์บาเมท
Methyl Orangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลออเรนจ์, เมทิลออเรนจ์
Methyl P-Hydroxy Benzoateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลพาราไฮดรอกซิเบนโซเอท
Methyl Parabenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลพาราเบน
Methyl Parathionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลพาราไธออน
Methyl Parathionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมททิลพาราไธออน
Methyl Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเรด
Methyl Salicylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันระกำ
Methyl Salicylate Ointmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ผึ้งน้ำมันระกำ
Methyl Violetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลไวโอเลท
Methylanthranylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลแอนธราไนเลต
Methylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิเลชัน, กระบวนการ; เมธิย์เลชัน; เมธิลเลชั่น; การเติมหมู่เมธิล; หมู่เมธิล
Methylation, Reductiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีลดกลุ่มเมธิล
Methylcelluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลเซลลูโลส
Methylcholanthreneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลโคแลนธรีน
Methylcobalaminไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทธิลโคบาลามิน
Methyldopa Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลโดปาในยาเม็ด
Methyleneไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่เมธิลีน
Methylene Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิย์ลีน บลู, เม์ททีลีนบลู
Methylene Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่เมทธิลีน
Methylene Iodidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลลีนไอโอไดด์
Methylergonovineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลเออร์โกโนวีน, ยา; เมธิย์ลเออร์โกโนวีน
Methylmethacrylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลเมทาครายเลต, ยา
Methylorangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลออเรนจ์
Methylparabenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิลพาราเบน, เมธิลพาราเบน, เมทิลพาราเบน
Methylphenidateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเฟนิเดท, ยาเมธิลเฟนิเดท
Methylphenidate Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเฟนิเดตไฮโดรคลอไรด์
Methylphenidate Hydrochloride Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเฟนิเดตไฮไดรคลอไรด์ในเม็ดยา
Methylprednisoloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิย์ลเพร็ดนิโซโลน
Methyltestosterone Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิลเทศโตสเตอโรนในยาเม็ด
Methyluracilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ททิลยูราซิล
Methyprylonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธิไพรลอน
Methysergideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมธีเซอร์ไจด์
Metiamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทิอาไมด์, เมทิอะไมด์
Meticulous Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง
Metoclopramideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโตคลอปราไมด์, ยา; เมโทโคลปราไมด์; ยาเมโตโคลปราไมด์
Metoprololไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโทโปรลอล
Metresไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตร
Metric Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเมตริก
Metrizamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตริซาไมด์
Metrogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำไฟฟ้าย้อนขึ้นไปใช้
Metronidazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโทรนิดาโซล, ยา; เมโทรนิดาโซล; ยาเมโทรนิดาโซล; เมทโทรนิดาโซล
Metronomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจับเวลาและจังหวะการบริหารร่างกาย, เครื่องให้จังหวะ
Metrorrhagiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกเลือดจากมดลูก; มดลูก, เลือดออกมาก; เลือดออกกะปริบกะปรอยนอกระยะประจำเดือน; มีระดูมากและนาน
Metrothrexateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมโธรทรีเซท
Metryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกะระยะ
Metyraponeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทัยราโพน
Metyrapone Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมไทราโพนในยาเม็ด
Mevalonic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมีวาโลนิก, กรดมีวาโลนิค
Mevinphosไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมวินฟอส
Meyer-Overton Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีของเมเยอร์-โอเวอร์ตัน
Micaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมคา
Miceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูขาวเล็ก, หนูถีบจักร, หนูชนิดเล็ก, หนู, หนูเล็ก, หนูขาว,
Mice, Adultไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูตัวโต
Mice, Inbred Strain ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูที่มีพ่อแม่เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน
Mice, Infantไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกอ่อนของหนู
Mice, Nudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูไร้ขน
Mice, Suckingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูที่ยังดูดนมแม่อยู่
Mice, Sucklingไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกหนูแรกเกิด, หนูดูดนม, หนูแรกเกิด
Mice, Weaningไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูที่หย่านมแล้ว
Mice, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูขาว
Micellarไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเข้มข้นประเภทไมเซลล์
Micellar Solubilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละลายโดยไมเซลล์
Micellar Solubilizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวช่วยการละลายสำหรับตัวยาที่ไม่ละลายน้ำ
Micelle Concentration, Criticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าความเข้มข้นวิกฤตของไมเซลล์
Micelle-Formingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดไมเซล
Micellesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมเซลล์, วัตภาคภายใน, ไมเซล, อนุภาคชิ้นเล็กๆ
Micelles, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมเซลผสม
Michaelis Menten Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโค้งไมเคลิสเมนเทน
Miconazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมมัยโคนาโซล
Micro Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยๆ
Micro Kjeldahlไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีไมโคร-ค็เจลคาห์ล
Micro Villusไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มซึม
Micro-Anatomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลกายวิภาคศาสตร์
Micro-Embolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยในปอด
Micro-Organismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์, จุลชีพ
Microadenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครอะดีโนมา
Microaerophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้องการออกซิเจนเพียงเล็กน้อย, เชื้อที่ต้องการอากาศเพียงเล็กน้อย
Microaerophillicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่พึ่งอากาศมาก
Microaggregatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครแอกกรีเกทส์, เกร็ดเลือดเกาะกันเป็นก้อนเล็ก ๆ
Microammetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครแอมมิเตอร์
Microanatomistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักจุลกายวิภาค
Microaneurysmไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสม์เล็กๆ, หลอดเลือดพองเล็กๆ, การพองของหลอดโลหิตฝอย, การโป่งพองเป็นกะเปาะขนาดจุลทรรศน์
Microaneurysm Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างอนิวริสม์ขนาดเล็ก, การสร้างอนิวริสม์ขนาดเล็ก
Microangiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสีเข้าหลอดเลือดเล็กๆ
Microangiopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพของหลอดเลือดฝอย, การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดขนาดเล็ก
Microatelectasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแฟบตัวของถุงลม, การแฟบระดับจุลทรรศน์
Microballoonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครบอลลูน
Microbial Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเชื้อโรค
Microbial Floraไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครเบียลฟลอร่า, เชื้อประจำถิ่น
Microbial Populations, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่เจริญอยู่รวมกัน
Microbial Sensitivity Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลฃีพ, การทดสอบความไว; จุลชีพ, การทดสอบความไวต่อยา; การทดสอบความไวของจุลชีวัน
Microbiological Assaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
Microbiological Hazardไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายประเภทโรคติดเชื้อ
Microbiological Investigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีหาตัวจุลชีพให้พบ
Microbiological Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางจุลชีววิทยา, วิธีทางจุลชีววิทยา
Microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราสิตวิทยา, จุลชีววิทยา
Microbiology Laboratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาคลีนิค
Microbodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครบอดี
Microcardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจขนาดเล็ก
Microcephalophisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังหัวเข็ม
Microcephalophis Gracilisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูแสมรังหัวเข็ม
Microcephalusไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะเล็ก
Microcephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัยโครเซฟาลี; ไมโครเซฟาลี, ภาวะ; ศีรษะเล็กแต่กำเนิด; ศีรษะเล็ก; ศีรษะเล็กกว่าปกติ; หัวเล็ก; สมองเล็ก; หัวเล็กผิดปกติ; ไมโครเซฟาลี; ศีรษะที่เล็กกว่าธรรมดา
Microcirculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือด, การไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย; การไหลเวียนจุลภาค; การไหลเวียนของโลหิตที่ระดับจุลภาค; วงจรเลือดขนาดเล็ก; การไหลเวียนในหลอดเลือดเล็กๆ; วงจรเลือดขนาดเล็ก; การไหลเวียนระดับหลอดเลือดฝอย; ระบบการหมุนเวียนของเลือด
Microclotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ่มเลือดจุลภาค, ลิ่มเลือดเล็กๆ
Micrococciไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโมโนค็อกคัส, เชื้อ; ไมโครค็อกคัส; ไมโครคอคไค
Microcomedonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครคอมีโดน
Microcomputersไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครคอมพิวเตอร์
Microcondiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสปอร์ขนาดเล็ก
Microcurieไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครคิวรี
Microcytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก
Microcyticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก
Microcytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าปกติ, เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก
Microdetectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดแบบไมโคร
Microdiffusion Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการระเหย
Microdissectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเนื้อเยื่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์
Microdosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดไมโครโดส, ชนิดไมโครโดส, ไมโครโดส
Microelectrodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าขนาดเล็ก
Microemulsionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชันจุลภาค
Microencapsulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไมโครเอนแคปซูเลชั่น
Microencephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองขนาดเล็ก
Microenvironmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแวดล้อมจุลภาค
Microfibrilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยไมโคร, ไมโครไฟบริล
Microfilamentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลายตามขวาง, ไมโครฟิลาเมนท์
Microfilaraemia, Asymptomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่ไม่พบอาการแต่พบไมโครฟิลาเรีย
Microfilariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครฟิลาเรีย
Microfilariaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครฟิแลริเอว์
Microfilmไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครฟิล์ม
Microfiltersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกรองชนิดที่มีขนาดรูพรุนเล็กมาก
Microfineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็กมาก
Microfloralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อประจำถิ่น
Microfracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักจุลภาค
Microgametocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพศผู้ไมโครกาเมโตไซต์
Microgliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครเกลีย
Microglia, Rod-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครเกลียรูปร่างเป็นแท่ง
Micrognathiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคางเล็ก
Microgramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครกรัม
Micrographiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวหนังสือที่ผู้ป่วยเขียนจะเล็กลงเรื่อยๆ
Microgyriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครไจเรีย
Microhemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเลือดออกเล็กๆ
Microinfarctไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเลือดออกเล็กๆ
Microinjectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดจำนวนเล็กน้อย
Microinvasionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งลามใต้เอพิทีเลี่ยม
Microlitresไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครลิตร
Micromolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโมล
Micromonosporaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโมโนสปอรา, เชื้อ; ไมโครโมโนสปอรา
Micronizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดอณูละเอียด
Micronizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นผงละเอียด
Micronodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มขนาดเล็ก
Micronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมครอน
Micronutrientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการจำนวนน้อย, สารอาหารปริมาณน้อย, สารอาหารที่ปริมาณน้อย
Micronutrients, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารที่จำเป็น
Microorchidismไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกอัณฑะมีขนาดเล็ก
Microorganism, Causativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ทำให้เกิดโรค
Microorganismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์, เชื้อจุลชีพ, เชื้อจุลินทรีย์, สิ่งมีชีวิตเล็กๆ, สิ่งมีชีวิตเล็กๆ
Microorganisms, Indigenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีพประจำถิ่น
Microorganisms, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิจุลชีพที่ชอบซ่อนอยู่ในเซลล์
Microorganisms, Pathogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค
Microorganisms, Pyogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อ
Microorganisms, Virulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรุนแรง
Microorgasms, Acidogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียที่ผลิตกรดได้
Micropenisไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาตขนาดเล็กมาก
Microphagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครฟาจ
Microphonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโฟน
Microphones, Carbon-Granuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโฟนที่ทำด้วยผงถ่าน
Microphones, Electretไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโฟนอีเลคเตรท, ไมโครโฟนอีเลคเตรท
Microphthalmiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อกระจกลูกตาเล็ก, นัยน์ตาเล็ก, ลูกตาเล็ก
Microphthalmosไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาเล็ก, ลูกตาเล็ก
Microplasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครพลาสม่า
Micropsiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเห็นภาพเล็ก, การเห็นภาพเล็กลงและไกลออกไป, เห็นภาพเล็ก
Micropsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นสิ่งของมีขนาดเล็กลงผิดปกติ
Micropulverizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครพูลเวอร์ไรเซอร์
Micropuncturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะช่องเล็ก ๆ
Micropylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครพาย
Microsample Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเก็บตัวอย่างขนาดเล็ก
Microscopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์
Microscopes, Binocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา, กล้องจุลทรรศน์สองตา
Microscopes, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์แบบเชิงซ้อน
Microscopes, Dual-Binocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์สองตาสองชุด
Microscopes, Electronไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็กตรอนไมโครสโคป, กล้องจุลทรรศน์อีเล็กตรอน, จุลทรรศน์อีเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ, กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน, การตรวจโดยนับอนุภาคโดยตรงจากกล้องจุลทรรศน์อีเล็, จุลทรรศน์อีเล็คตรอน, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Microscopes, Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์
Microscopes, Fluorescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์แบบเรืองแสง
Microscopes, Innertedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์
Microscopes, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา, กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา, กล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา, กล้องจุลทรรศน์
Microscopes, Monocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว, กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว
Microscopes, Operatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์สำหรับการผ่าตัด, กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด
Microscopes, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา
Microscopes, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์แบบง่าย, กล้องจุลทรรศน์อย่างง่าย
Microscopes, Timbrellไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์ชนิดทิมเบรลล์
Microscopes, Transmission Electronไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงผ่าน
Microscopes, Trinocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์สามตา
Microscopic Anatomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลกายวิภาคศาสตร์, จุลกายวิภาค
Microscopic Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Diagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยทางกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์, ลักษณะจากกล้องจุลทรรศน์, การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Featuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะจุลสัณฐาน
Microscopic Fociไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดโรคขนาดจุลทรรศน์
Microscopic Identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดยดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Morphologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างลักษณะจากกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Patternsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์
Microscopic Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางจุลกายวิภาค
Microscopicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา
Microscopistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักจุลทรรศน์วิทยา
Microscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลทรรศน์วิทยา, กล้องจุลทรรศน์, การตรวจส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์, จุลกายวิภาค
Microscopy, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานด้านคลีนิคัลไมโครสโคปี
Microscopy, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์
Microscopy, Electronไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คตรอนไมโครสโคปีย์, กล้องจุลทรรศน์อีเลคตรอน, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, วิธีการจุลทัศน์อีเล็กตรอน, กล้องจุลทัศน์ชนิดอิเลคตรอน, กล้องจุลทรรศน์อีเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
Microscopy, Electron, Scanningไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทัศน์อิเลกตรอนแบบสแกน
Microscopy, Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์
Microscopy, Immunoelectronไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องจุลทรรศน์อิมมูโนอีเลคตรอน
Microscopy, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการจุลทรรศน์วิทยาแบบธรรมดา, วิธีการจุลทรรศน์ธรรมดา, กล้องจุลทัศน์ชนิดธรรมดา
Microsomal Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนแยกของไมโครโซม
Microsomal Oxidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโซมอลออกซิเดชั่น
Microsomal Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบไมโครโซม
Microsomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครโซม; ไมโครโซม, เซลล์
Microspheresไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครสเฟียร์
Microsporonไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครสปอรอน
Microsporumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครสปอรัม; ไมโครสปอรัม, เชื้อ
Microsurgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลศัลยกรรม, การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
Microsurgery Anastomosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดหลอดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์
Microsyringesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครไซริงค์
Microtechniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีจุลภาค
Microthrombiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดแข็งตัวเป็นก้อนเล็กๆ
Microtiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหูไม่สมบูรณ์
Microtia, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูเล็กกว่าปกติตั้งแต่กำเนิด
Microtiter U-Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานหลุมทดลองขนาดเล็ก
Microtomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัดหรือหั่นชิ้นเนื้อและตัวอย่าง
Microtomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเนื้อเป็นแผ่นบาง
Microtraumaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลภยันตราย
Microtubulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครทูบูล, ไมโครทิวบูล
Microvascular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของหลอดเลือดเล็ก, โรคของหลอดเลือดขนาดเล็ก, โรคของหลอดเลือดขนาดเล็ก
Microvesicles, Intraepithelial Mucous Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มน้ำใสเล็กๆในเยื่อบุผิว
Microvilliไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครวิลไล, ลำไส้เล็กด้านบน
Microwave Diathermyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมืออบความร้อนโดยใช้ความถี่สูง, การให้ความร้อนลึกโดยใช้เครื่องไมโครเวฟ
Microwavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครเวฟ; ไมโครเวฟ, คลื่น
Micturitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่ายปัสสาวะ, การถ่ายปัสสาวะ, การขับถ่ายปัสสาวะ
Micturition, Difficultไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่ายปัสสาวะลำบาก
Micturition, Frequency ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่ายปัสสาวะจำนวนน้อยบ่อยครั้ง
Micturition, Involuntaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่ายปัสสาวะรดที่นอน
Micturition, Scalding onไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายปัสสาวะขัด
Mid Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะกึ่งกลางรอบประจำเดือน, ระยะตกไข่, ระยะกลางของรอบประจำเดือน
Mid Dorsumไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณตรงกลาง
Mid Expirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขณะที่กลั้นใจนิ่ง
Mid Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาคู่กลาง
Mid Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวกลาง
Mid Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดกึ่งกลางชั้น
Mid Streamไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกลาง, ช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะ
Mid Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณส่วนกลาง
Mid-Streamไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะ
Midbrainไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนกลาง, มิดเบรน
Midbrain Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสมองส่วนกลาง
Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกลาง
Middle Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมัยกลาง
Middle Finger, Amputation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาดของนิ้วกลาง
Middle Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนกลาง
Middle Interphalangeal Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกลางนิ้ว
Middle Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพชั้นกลาง
Middle Lobe Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิดเดิลโลบ, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการมิดเดิลโลบ
Middle Rangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวในช่วงกลาง
Middle Thirdไม่ระบุศัพท์บัญญัติ1 ใน 3 ช่วงกลาง, ตอนกลางหนึ่งในสาม
Midfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าส่วนกลาง
Midface Retrusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยุบของกระดูกหน้าส่วนกลาง
Midfootไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าส่วนกลาง
Midgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติริ้น
Midgutไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ส่วนกลาง, ทางเดินอาหารส่วนกลาง
Midinterval Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน
Midlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวกลางของขากรรไกร, แนวกลางตัว, แนวกลาง, แนวกลางท้อง, กึ่งกลาง, เส้นกลาง,
Midline Channel, Backไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นกลางตัวด้านหลัง
Midline Channel, Frontไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นกลางตัวด้านหน้า
Midline of Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดศูนย์กลางของร่างกาย
Midline, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวกลางตัวตอนล่าง
Midmenstruationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันที่ 2 ของระดู
Midpalmar Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเอ็นกลางฝ่ามือ
Midpositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ากลางๆ
Midrotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกติดแข็งในท่าตรงกลางไม่คว่ำไม่หงาย
Midsagittalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวกลางศีรษะ
Midsternal Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวกลางกระดูกกลางหน้าอก
Midstreamไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะส่วนกลาง
Midwiferyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูติศาสตร์, วิชาผดุงครรภ์, การผดุงครรภ์
Midwifery, Preventionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันในด้านผดุงครรภ์
Midwifery, Treatis onไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัมภีร์ครรภรักษา
Midwivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผดุงครรภ์
Midwives, Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติผดุงครรภ์ชาย
Migraineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคลมตะกัง, อาการปวดศีรษะไมเกรน, ปวดศีรษะแบบมิเกร็น, ปวดศีรษะแบบไมกรน, ปวดหัวข้างเดียว, ไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, การปวดศีรษะแบบไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, โรคปวดศีรษะข้างเดียว,
Migraine Attackไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดหัว
Migraine Headacheไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปวดศีรษะข้างเดียว
Migraine, Classicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้าสสิกไมเกรน
Migraine, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมมอนไมเกรน
Migrantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ย้ายถิ่น
Migrants, Returnไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ย้ายถิ่นกลับ
Migrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนย้าย
Migrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนที่, หลุดออกจากตัว
Migrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายถิ่น, การเคลื่อนย้าย, การอพยพเข้าออก
Migrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจาย, การเคลื่อนตัว, การเคลื่อนย้าย, แพร่กระจาย
Migration Differentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติ่ความแตกต่างของการย้ายถิ่น
Migration Inhibitory Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์
Migration Intervalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเวลาการย้ายถิ่น
Migration Selectivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายถิ่นที่มีลักษณะเลือกสรร
Migration Streamsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสการย้ายถิ่น
Migration, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายถิ่นภายนอก
Migration, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายถิ่นภายในประเทศ, การย้ายถิ่นภายใน
Migration, Internationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายระหว่างประเทศ, การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
Migration, Netไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายถิ่นสุทธิ
Migration, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายถิ่นถาวร
Migration, Temporaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายถิ่นชั่วคราว
Migratory Inhiliting Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
Migratory Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเคลื่อนย้าย
Mikulic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิคูลิคซ์เซลล์
Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย
Mild Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่รุนแรง
Mild Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่เป็นไม่รุนแรง
Mildnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอ่อน
Mildness, Superไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอ่อนเป็นพิเศษ
Milestonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางการปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ
Miliariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผด, ผื่นผ้าอ้อม
Miliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลิอารี่, มีเลียรี่, กระจาย, พยาธิสภาพเป็นแบบมิลิอารี่
Miliary Seedsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวฟ่าง
Milieuไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อกลาง
Milieu Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศน์บำบัด, การบำบัดด้วยสภาวะแวดล้อม, การรักษาด้วยสิ่งแวดล้อม, นิเวศน์บำบัด
Milieu, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อกลางภายใน
Military Dentistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมทหาร
Military Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์ทหาร
Military Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลทหาร
Military Personnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลากรทหาร, ทหาร
Military Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับที่มองตรงไปด้านหน้า
Military Psychiatryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเวชศาสตร์ทหาร
Military Recruitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทหารเกณฑ์ใหม่
Milkไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลค์, น้ำนม, นม
Milk Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้น้ำนม
Milk Base Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรน้ำนมผสม
Milk Based Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสูตรนม
Milk Breastไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมแม่
Milk Curdไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ้าน้ำนม
Milk Ductไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำนม
Milk Ejectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อสู่หัวนม
Milk for Infants, Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงดัดแปลงสำหรับทารก
Milk Lamenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ขาเจ็บระหว่างให้นม
Milk Let Downไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมไหลเข้ามาขังอยู่ในท่อน้ำนม
Milk Let-Downไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อสู่หัวนม
Milk Letdownไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลั่งน้ำนม
Milk Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวเต้านม
Milk of Limeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลค์ออฟไลม
Milk of Magnesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระบายแมกนีเซีย, แมกนีเซี่ยมไฮดรอกไซด์
Milk Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมโปรตีนสูง
Milk Spotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดน้ำนม
Milk Substitutesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์แทนน้ำนม
Milk with Non-Milk Fat, Sweetened Condensed Skiไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นหวานแปลงไขมัน
Milk, Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมกรด, น้ำนมเปรี้ยว
Milk, Dried Partially Skimmedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงพร่องมันเนย
Milk, Dried Skimไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมขาดมันเนย
Milk, Dried Skimmedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงขาดมันเนย
Milk, Dried Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงธรรมดา, นมครบส่วน
Milk, Evaporatedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นไม่หวานมันเนยครบถ้วน, นมข้นไม่หวาน, นมข้นจืด, น้ำนมข้นจืด, นมสดระเหย, นมข้นไม่หวาน, นมระเหยน้ำ, นมวัวชนิดระเหยน้ำ, นมระเหยน้ำออกเท่าตัว, นมสดระเหย,
Milk, Evaporated, Cannedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมระเหยน้ำออกเท่าตัว
Milk, Fat Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมขาดมันเนย
Milk, Fat-Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมขาดมันเนย
Milk, Fermentedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมเปรี้ยว
Milk, Freshไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมวัวสด, น้ำนมสด
Milk, Fresh Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมสด
Milk, Fullcream Sweetened Condensedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นหวานมันเนยครบถ้วน
Milk, Hemogenizedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมสด
Milk, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมคน, น้ำนม (คน), น้ำนมมารดา
Milk, Humanizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายนมแม่, ทำให้คล้ายน้ำนมแม่, นมผงดัดแปลงสำหรับทารก, นมวัวผงคล้ายนมมารดา, น้ำนมที่ทำให้คล้ายน้ำนมแม่
Milk, Humanized Powderedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงคล้ายนมคน
Milk, Maltedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมวัวที่ผสมด้วยแป้งข้าวมอลท์
Milk, Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงดัดแปลง
Milk, Nonfatไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมไขมันต่ำ
Milk, Pasteurizedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมพาสเจอไรส์, นมสด
Milk, Powderedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผง
Milk, Powdered Skimmedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงขาดมันเนย
Milk, Rawไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมดิบ, นมสด, นมดิบ
Milk, Recombinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมคืนรูป
Milk, Recombined Condensedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นคืนรูป
Milk, Skimไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมขาดมันเนย, สคิมมิลค์, น้ำนมขาดมันเนย, หางนม
Milk, Skimmedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมที่แยกไขมันออกแล้ว, นมปลอดไขมัน, น้ำนมวัวที่แยกมันเนยออกแล้ว
Milk, Soybeanไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมถั่วเหลือง
Milk, Special Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงสูตรพิเศษ
Milk, Sterilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมสดสเตอริไลส์
Milk, Sweetened Condensedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นหวาน, นมข้นหวานขาดมันเนย, น้ำนมข้นหวาน
Milk, Ultra Heat Treatedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมสดยูเอชที
Milk, Ultra High Temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมสดยูเอชที
Milk, Unsweetened Condensed Filledไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นไม่หวานแปลงไขมัน
Milk, Unsweetened Condensed Skimmedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นไม่หวานขาดมันเนย
Milk, Unsweetened Fullcream Condensedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นไม่หวานมันเนยครบถ้วน
Milk, Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมครบส่วน, นมครบส่วน
Milk, Whole, Powderedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมผงครบส่วน, นมวัวผงครบส่วน, นมผงธรรมดา
Milk, Witch'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมที่เกิดจากฮอร์โมนของมารดา
Milk-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อโรคผ่านติดน้ำนมสดไปสู่เด็ก
Milkifyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุ่นคล้ายนม
Milkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรีด, การบีบรูดสายยาง, การบีบรัดสายยาง, การชะ
Milky Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีขาวคล้ายน้ำนม
Milli Mhoไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิโมห์
Milli-Micronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิไมครอน
Milliamperageไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแส
Millicurieไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิคิวรี
Milliequivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิอิควิวาเลนท์, มิลลิอีควิวาเล้นท์, มิลลิอีควิฟวาเลนท์, จำนวนมิลลิลิตรสมมูลย์, มิลลิอีคิววาเล้น, มิลลิอีควิวาเลน, มิลลิอีควิวาเลนท์
Milligramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิกรัม
Millilitersไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิลิตร
Millilitresไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิลิตร
Millimicronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิไมครอน
Millingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการบด
Milling Machinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบดผสม
Milliosmolไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิลลิออสโมล
Millipedesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิ้งกือ
Millipore-Supported Bilayerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังสองชั้นที่ค้ำจุนด้วยมิลลิพอร์
Millsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบดผสม, เครื่องมือลดขนาดสาร
Mills, Colloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบดผสม, เครื่องบดคอลลอยด์
Milroy's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคมิลรอย; มิลรอย, โรค
Mimicไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้ผลเหมือนกับ
Mimosa Pudicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมยราบ
Minamata Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคมินามาตา
Mindไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิต, จิตใจ
Mind, Abnormality ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางจิต
Mineral Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดที่เป็นพวกอนินทรีย์, กรดแร่
Mineral Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันแร่, น้ำมันที่ขุดเจาะจากพื้นดิน, น้ำมัน
Mineral Oil, Medicinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันแร่
Mineral Requirementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการแร่ธาตุ
Mineral Watersไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแร่
Mineralizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับตัวของเกลือแร่, มีแคลเซียมฟอสเฟตมาจับ, การจับเกาะของเกลือแร่ที่เนื้อกระดูก, การจับตัวของแร่ธาตุ, การเกาะจับของเกลือแร่
Mineralization, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหนาทึบขึ้น
Mineralocorticoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิเนอราโลคอร์ติคอยด์, มิเนอราลโลคอร์ติคอยด์, มิเนอรัลโลคอร์ติคอยด์, ฮอร์โมนมิเนอราลโลคอร์ติคอยด์, มิเนอราโลคอร์ติคอยด์, มิเนอรัลโลคอร์ติคอยด์ส,
Mineralsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่, แร่ธาตุ, เกลือแร่
Minerals in Pregnancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแร่ในสตรีมีครรภ์
Minerals, Acid-Formingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุที่สร้างกรด
Minerals, Alkaline-Formingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุที่สร้างเบส
Minerals, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
Minerals, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแร่เสรี
Minerals, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารปริมาณมาก
Minerals, Microไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารปริมาณน้อย
Minerva Jacketไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกลำตัวถึงศีรษะ
Mingleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลมกลืน
Miniatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็ก
Minilaparotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปิดแผลเล็กๆบริเวณหัวเหน่า, การผ่าตัดทางหน้าท้อง
Minimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดน้อย, น้อย, ขั้นน้อย
Minimal Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
Minimal Effective Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณน้อยที่สุดที่ออกฤทธิ์
Minimsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมินิมส์
Minimusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็กที่สุด
Minimus Minimusไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุงมินิมัส
Minipillไม่ระบุศัพท์บัญญัติมินิพิล, ขนาดยาน้อยๆ, จำนวนยาน้อย
Minipillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
Miniscus, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสายตาต่ำสุด
Ministry for Research and Technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี
Minkไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวมิงค์
Mink Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันมิงค์
Minocyclineไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิโนไซคลิน, ยาไมโนซัยคลิน
Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็กกว่า, กลุ่มเล็ก
Minor Degreeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นปานกลาง
Minority Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนกลุ่มน้อย
Minority Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนกลุ่มน้อย
Minoxidilไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมน็อกซิดิล
Mintsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะระแหน่
Minute Tracesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดที่เห็นทางกล้องจุลทรรศน์
Minute Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณอากาศหายใจเข้า
Miomas, Pedunculatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีดังคิวเลติคไมโอมาส์
Miosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูม่านตาเล็ก, ม่านตาแคบ, ม่านตามีขนาดเล็ก, ม่านตาหด, ม่านตาหรี่, ม่านตาหรี่เล็กลง, รูม่านตาเล็ก, การหดม่านตา, หดตัว
Miosis Ability to Maintainไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถคงสภาพของการหด
Miosis, Fixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูม่านตาหดตายตัว
Miosis, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านตาหดเล็กในผู้ป่วยสูงอายุ
Miotic Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านตาหรี่
Mioticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาหดม่านตา
Miracidiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนในไข่
Miraculinไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิราคิวลิน
Miranolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิรานอล, ไมรานอล
Mirrorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกรับแสง, กระจกเงา
Mirror Imageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพสะท้อนกลับในกระจกเงา, ลักษณะที่เห็นจากกระจกเงา, ภาพในกระจกเงา, เงากระจก
Mirror Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองด้วยกระจก
Mirror, Concaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกด้านเว้า
Mirror, Half-Silveredไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกที่ฉาบด้วยเงินครึ่งหนึ่ง
Mirror, Planeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกด้านเรียบ
Mirror-Optic Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบกระจกและเลนส์
Misalignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะที่ตาสองข้างไม่มองไปในทิศทางเดียวกัน
Miscarriageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งโดยธรรมชาติ
Miscellaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอื่นๆ
Miscibility Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เจือจาง
Miscibility, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ตลอด
Miscibility, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถผสมเข้ากันได้บางส่วน
Miscibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถเข้ากันได้
Miscible in All Proportionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถรวมกับน้ำได้ในทุกอัตราส่วน
Miscible, Partiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสมกันได้บางส่วน
Misconceptionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าใจผิด
Misconceptsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อและความเข้าใจที่ผิด
Misfortuneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคราะห์ร้าย
Misinterpretationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปลผิด, การตีความที่ผิด
Mismatchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่เข้ากัน
Misoไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิโส
Misophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัวติดเชื้อโรค
Misperceptionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดรู้ที่ผิดไป
Missed Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดประจำเดือน, ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด, ประจำเดือนขาด
Missiles, High Velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระสุนปืนความเร็วสูง
Missiles, High Velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุที่มีความเร็วสูง
Missiles, High-Velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยิง
Missiles, Low Velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระสุนปืนความเร็วต่ำ
Missingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดสอบ
Missionary Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ามิชชันนารี่
Missions and Missionariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภารกิจ
Mistrustไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่วางใจ, ความไม่ไว้วางใจ, ขาดความไว้วางใจ
Mistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอก, หมอก
Misugamiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษใยไหมชุบน้ำมัน
Mite Infestationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไร, การติดเชื้อ; โรคเกิดจากไร
Mite-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำด้วยตัวไร
Mitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไร, ตัวไร, พวกไร, ไรฝุ่น
Mites, Chiggerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรชิกเกอร์
Mites, Houseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรฝุ่น
Mites, House Dustไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรฝุ่น, ไรฝุ่น, ไรในบ้าน
Mites, House Flyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรแมลงวัน
Mites, House Mouseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรหนูหริ่ง
Mites, Miceไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรหนู
Mites, Poultryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรเป็ดไก่
Mites, Ratไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรหนู
Mithramycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิธรามัยซิน
Miticidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าไร
Mitochondriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโตคอนเดรีย, เซลล์; ไมโตคอนเดรีย
Mitochondria ,Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโตคอนเดรียของตับ; ไมโตคอนเดรียของตับ, เซลล์
Mitochondria, Heartไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโตคอนเดรียของหัวใจ
Mitochondria, Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโตคอนเดรียของกล้ามเนื้อ, เซลล์; ไมโตคอนเดรียของกล้ามเนื้อ
Mitochondrial Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังไมโตคอนเดรีย, เยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย
Mitocondrial Respiratory Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย
Mitogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโตเจน
Mitomycinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโตมัยซินส์; ไมโตไมซินส์, ยา
Mitosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัว; ไมโตสีส; การแบ่งตัวของเซลล์; ไมโตซิส; เพิ่มจำนวน; การแบ่งตัวของเซลล์; การแบ่งเซลล์; การแบ่งตัวของเซลล์; ไมโตซิส, เซลล์แบ่งตัว
Mitosis, Triopolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกมีการแบ่งตัวแบบจาก 1 เป็น
Mitotic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการแบ่งตัว, การแบ่งตัว, ไมโตติคแอคทิวิตี้
Mitotic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว
Mitotic Figuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัว, ไมโตติคฟีเกอร์, เซลล์กำลังแบ่งตัว
Mitotic Figures, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ
Mitotic Figures, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวบ่อยขึ้นและเป็นชนิดที่ผิดปกติ
Mitotic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เข้าสู่ระยะแบ่งตัว
Mitralไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นหัวใจไมตรัล
Mitral Atresiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นไมตรัลตัน
Mitral Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไมทราล
Mitral Incompetenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นไมตรัลไม่มีสมรรถภาพ
Mitral Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นไมตรัลไม่มีประสิทธิภาพ
Mitral Regurgitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว, โรคลิ้นไมตรัลรั่ว
Mitral Stenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นหัวใจตีบ, ลิ้นหัวใจไมตริลตีบ, ลิ้นหัวใจพิการตีบตัน, ลิ้นไมตรัลตีบ
Mitral Valveไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นไมตรัล, ลิ้นไมทรัล, ลิ้นหัวใจไมตรัล
Mitral Valve Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไมตรัลวัลฟ
Mitral Valve Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นไมตรัลรั่ว
Mitral Valve Prolapseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นไมตรัลยื่น, ลิ้นไมตรัลปลิ้น
Mitral Valve Stenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นไมตรัลตีบ
Mitral Valve, Calcifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนจับลิ้นไมตรัล
Mittelschmerzไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิทเทลซะเมอร์ซ, การปวดท้องขณะไข่ตก, ปวดท้องน้อยในขณะที่มีการตกไข่
Mixไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสม
Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม
Mixed Connective Tissue Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อประสานผสม, โรค; โรคมิกซ์คอนเนคทิฟทิสชู
Mixed Cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่บริสุทธิ์
Mixed Function Oxidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิกซ์ฟังชันออกซิเดส
Mixed Salivary Gland Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกต่อมน้ำลายผสม; ต่อมน้ำลาย, เนื้องอกชนิดผสม
Mixersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องผสม, เครื่องปั่น
Mixers, High Shearไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องคนแบบใช้แรงสูงมากๆ
Mixers, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องผสมธรรมดา
Mixingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลุกเคล้า, ขบวนการผสม, การผสม
Mixing, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมของแข็ง
Mixoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิกซอย
Mixtureไม่ระบุศัพท์บัญญัติของผสม, มิกซ์เจอร์, สารผสม, ยาผสม, ส่วนผสม
Mixture, Final Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสมน้ำยาในปฏิกิริยาขั้นสุดท้าย
Mixture, Freeze-Driedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงแห้ง
Mixture, Freezingไม่ระบุศัพท์บัญญัติของผสมเยือกแข็ง
Mixture, Homogeneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติของผสมเอกพันธ์
Mixture, Intimateไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสมกันกลมกลืน
Mixture, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสมชนิดลบ
Mixture, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสมชนิดเป็นกลาง
Mixture, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสมชนิดบวก
Moaningไม่ระบุศัพท์บัญญัติคราง
Mobileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน
Mobile Health Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
Mobile Objectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่เคลื่อนไหวได้
Mobile Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฏภาคเคลื่อนที่
Mobile Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้น
Mobile Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดที่เคลื่อนที่ได้
Mobilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, การโยก
Mobility and Locomotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหว
Mobility, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเอง
Mobilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนตัว, การเคลื่อนไหว
Mock False Viperไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูหมอก
Modeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานนิยม, แบบ, แบบจำลอง
Modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดรูปแบบ, ประดิษฐ์
Modelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลอกเลียนแบบ
Modelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ่นจำลอง, รูปจำลอง, ตัวแบบ, รูปธรรม, แบบจำลอง, รูปแบบ+B2961
Models, Inventoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแบบของคงคลัง
Models, Jurisprudentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบเชิงนิติธรรม
Models, Multi-Compartment, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบหลายห้อง
Models, One-Compartmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบห้องเดี่ยว
Models, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
Models, Sequentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเควนเชี่ยลโมเดล
Models, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบจำลอง, โครงสร้าง; แบบจำลอง, การสร้าง
Models, Theoreticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบจำลองตามทฤษฎี
Models, Two-Compartmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบสองห้อง
Models, Two-Compartment, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบสองห้อง
Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปานกลาง
Moderate Advancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นปานกลาง
Moderate Decreaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้อยกว่าปกติขั้นปานกลาง
Moderate Degreeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปานกลาง
Moderate Increaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติมากกว่าปกติขั้นปานกลาง
Moderate Medial Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพปานกลาง
Moderately Advancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง
Moderately Advanced Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่โรคขยายตัวพอสมควร, ระยะลุกลามปานกลาง
Moderately Differentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเดอเรทลีดิฟเฟอเรนติเอเตด
Moderatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประนีประนอม
Moderatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิธีกร
Modificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับปรุงเทคนิคเดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น, การสูญฟันเพิ่ม
Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัดแปลง
Modifyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับปรุง, การดัดแปลง, เปลี่ยนรูป, ดัดแปลง
Modular Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่เป็นหน่วยแยกกัน
Modulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับสภาพ
Modulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวควบคุม
Modulators, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้ง, ตัวควบคุมลบ
Modulators, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวควบคุมบวก, สารเร่ง
Moduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมดูล
Moistไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื้น, ชุ่มชื้น
Moist and Humidไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื้น
Moistureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้น
Moisture Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้น, ปริมาณความชื้น
Moisturing Effect, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาความชื้นสูงสุด
Moisturizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารใหัความชุ่มชื้น, ครีมประอรผิว
Molarไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกรามบด, โมล่าร์, โมลาร์, ฟันกราม
Molarไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของสารที่เข้าทำปฏิกิริยา, การละลาย
Molar Absorption Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์โมลาร์การดูดแสง
Molar Absorptivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการดูดกลืนแสง, ค่าโมลาร์แอบซอพติวิตี
Molar Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโหนกแก้ม
Molar Concentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นโมลาร์
Molar Extinction Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์การดูดแสงโมลาร์
Molar Rationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนของโมลาร์
Molar Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายโมล่าร์
Molar Teethไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกราม
Molar Toothไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกราม
Molar Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรโมล
Molar Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักโมลาร์
Molar, Firstไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกรามหลังที่หนึ่ง
Molar, Thirdไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกรามหลังที่ 3, ฟันกรามซี่ที่สาม
Molarityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมลาริตี้, โมลาริติ, โมล่าริตี้, โมลาริตี
Molassesไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองน้ำตาล, กากน้ำตาล
Mold Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีรูปร่างเป็นเส้นใย
Mold, Pigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่มีสีดำ
Moldedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถดัดแปลงให้ดีขึ้น
Moldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกยกัน, กะโหลกศีรษะเกยกัน
Molding Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซ่อมแซมปรับแต่งตามธรรมชาติ
Moldsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรา
Moldsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบพิมพ์, เครื่องถ่าง, เบ้า, เชื้อโมลด์
Molds, Carcinogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติราที่ทำให้เกิดมะเร็ง
Mole Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนัก, เศษส่วนโมล, เศษส่วนของโมล, โมลแฟรกชัน
Mole Percentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมลเปอร์เซ็นต์
Molecular Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความว่องไวโมเลกุล
Molecular Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอณูอยู่รวมๆกัน
Molecular Biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวโมเลกุล, ชีววิทยาระดับโมเลกุล
Molecular Complexes, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเชิงซ้อนโมเลกุลอินทรีย์
Molecular Cross-Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบทอดข้ามพันธุ์ของโมเลกุล
Molecular Crystalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกโมเลกุล, ผลึกโมเลกุลาร์
Molecular Diffusion Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่กระจายแบบโมเลกุล
Molecular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกี่ยวกับโมเลกุล
Molecular Dispersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายขนาดโมเลกุล
Molecular Equationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการโมเลกุลาร์
Molecular Exclusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกขนาดของโมเลกุล
Molecular Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายที่เป็นกลาง
Molecular Identifyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเหมือนกัน
Molecular Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับโมเลกุล
Molecular Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างตาข่ายของโมเลกุล
Molecular Orbital Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตาล
Molecular Orbitalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติออร์บิทัลเชิงโมเลกุล, ออบิตอลโมเลกุล, ออร์บิตาลโมเลกุล
Molecular Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกของแข็งประเภทโมเลกุลาร์, ผลึกโมเลกุล
Molecular Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างโมเลกุล
Molecular Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักโมเลกุล; โมเลกุล, น้ำหนัก
Molecular Weight, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
Molecular Weight, Minimumไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักโมเลกุลอย่างต่ำสุด
Molecule, Monatomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติ1 โมเลกุลประกอบด้วย 1 อะตอม
Moleculesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุล
Molecules, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอณูแบบพื้นฐาน
Molecules, Carrierไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลที่เป็นตัวนำ
Molecules, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลค่อนข้างซับซ้อน, โมเลกุลที่ซับซ้อน
Molecules, Giantไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลยักษ์
Molecules, Hydrophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลที่ชอบน้ำ
Molecules, Ionization ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้โมเลกุลแตกตัว
Molecules, Ionizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลที่แตกตัวแล้ว
Molecules, Non-Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลไม่มีขั้ว
Molecules, Parentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลเดิม
Molecules, Planar Monocyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลที่อยู่ในระนาบเดียว
Molecules, Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลแบบประจุ, โมเลกุลที่มีขั้ว, โมเลกุลมีขั้ว
Molecules, Polyatomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลที่ประกอบด้วยหลายอะตอม
Molecules, Polypeptideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอณูโปลี่เปปไทด์
Molecules, Proteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลของโปรตีน
Molecules, Unionizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมเลกุลที่ไม่แตกตัว
Molesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝ, โมล
Moles, Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมลลุกลาม
Molindoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาโมลินโดน
Moll's Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมของมอลล์
Molluscaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอย
Molluscacidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากำจัดพวกหอยทาก, ยาฆ่าหอย
Molluscum Contagiosumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูดข้าวสุก, โรคหูดข้าวสุก, มอลลัสคุมคอนทาจิโอซุม
Molluscum Contagiosum Keratoacanthomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสของผิวหนัง
Molten Slagไม่ระบุศัพท์บัญญัติขึ้โลหะเหลว
Moltingไม่ระบุศัพท์บัญญัติลอกคราบ
Molting Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนลอกคราบ
Molybdeniteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่โมลิบดีไนต์
Molybdenumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมลิปดีนั่ม, โมลิบดินั่ม, ท่อโมลิบดีนัม, โมลิบดินัม
Molybdenum Blue Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์ที่ทำให้เกิดสีน้ำเงินกับโมลิบดินั่ม
Molybdic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเดียมโมลิบดิค
Momentumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย
Monauralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยการได้ยินชนิดที่ใช้กับหูข้างเดียว
Monaural Channelไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเดี่ยว
Monaziteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่โมนาไซท์
Monetaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเงิน
Moneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินทอง
Mongolian Spotไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา
Mongolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองโกลิสม์, เด็กปัญญาอ่อน
Mongoloid Featuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าตาคล้ายชาวมองโกล
Mongoloid Raceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อชาติมองโกลอยด์; มองโกลอยด์, เชื้อชาติ
Moniliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมนิเลีย, เชื้อรา, เชื้อราโมนิเลีย, การติดเชื้อรา
Monilialesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมนิลิอาลิส, เชื้อ
Moniliasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรา, ติดเชื้อโมนิเลีย, โมนิลิเอสิส
Moniliformไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนวดรูปสร้อยลูกปัด
Monitaire Samplersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจแกสและไอระเหยชนิดติดตัวบุคคล
Monitorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝ้าระวัง, การตรวจสอบ
Monitor Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยตรวจวัด
Monitoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเฝ้าสังเกต, วิธีประเมินโครงการ, การเฝ้าระวังสังเกตอย่างใกล้ชิด, เฝ้าสังเกต, ตรวจสอบวัดระดับความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด
Monitoring Instruments, Personnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบันทึกรังสีส่วนบุคคล
Monitoring System, Bed Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบที่ใช้โมนิเตอร์ข้างเตียงผู้ป่วย
Monitoring Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยโมนิเตอร์
Monitoring, Bedsideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดข้างเตียงตลอดเวลา
Monitoring, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโมนิเตอร์ตลอดเวลา
Monitoring, Essential and Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโมนิเตอร์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน
Monitoring, Individualไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล
Monitoring, Intermittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมนิเตอร์เป็นครั้งคราว
Monitoring, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตอาการคนไข้
Monitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัด
Monitors, Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดรังสีแบบติดตั้ง
Monitors, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องโมนิเตอร์พื้นฐาน
Monkeyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิง
Monkey Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิง, โรค
Monkey Kidney Cells, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไตลิง
Monkeypoxไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีดาษลิง
Monkeypox, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีดาษลิงในคน
Monkeysไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิง
Monkeys, Dusky Leafไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าง
Monkeys, Howlerไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิงฮอลเลอร์
Monkeys, Leafไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าง
Monkeys, New Worldไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิงของโลกใหม่
Mono Amino Monocar Boxylic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโมโนอะมิโนโมโนคารบอคซีลิค
Mono Nonylphenoxy Ethyl Sulfosuccinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมโนโนนิลฟีนอกซิอีทิลซัลโฟซัคสิเนต
Mono Oleyl Sulfosuccinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโมโนโอลีอิลซัลโฟซัคซิเนต
Mono Oxygenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์โมโนออกซิจิเนส
Mono-Articular Onsetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางข้อเพียงทางเดียว