การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J จำนวน 181 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Jack Fruit Treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนุน
Jamais Vecuไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกไม่รู้จักสถานที่หรือสภาพนั้นทั้งๆที่เคย
Janker's Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีของแจนเคอร์
Jansen's Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบข้อตะโพกอักเสบชนิดเสื่อม
Japanese Association for Sex Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
Jargonไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดเพ้อเจ้อ, แสดงท่าทางเสมือนหนึ่งว่าเข้าใจ
Jarsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดปากกว้าง
Jars, Coplinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโถแก้วสำหรับย้อมสี
Jars, Humidifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดน้ำ
Jars, Humidifierไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดทำความชื้น
Jars, Killingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดฆ่า
Jasminum Sambacไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะลิ
Jaundiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคดีซ่าน; ตาเหลือง; ดีซ่าน; ตัวเหลือง; อาการเหลือง; ภาวะเหลือง; ดีซ่าน, โรค; อาการดีซ่าน
Jaundice Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหลือง
Jaundice, Cholestaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านเป็นแบบโคเลสเตติค, อาการดีซ่าน, ถุงน้ำดีอุดตัน, การเกิดดีซ่าน
Jaundice, Chronic Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ
Jaundice, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านอย่างมาก
Jaundice, Episodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเหลืองเป็นครั้งคราว
Jaundice, Hemolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง
Jaundice, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านซึ่งไม่ทราบสาเหตุ
Jaundice, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเหลืองแรกคลอด, ดีซ่านในทารกแรกเกิด, ภาวะเหลืองจัดในทารกแรกเกิด
Jaundice, Obstructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านจากการอุดกั้น, การอุดตันของท่อน้ำดี, ท่อน้ำดีอุดตัน, ดีซ่านที่เกิดจากการอุดตัน, ดีซ่านจากการอุดกั้นทางน้ำดี, ดีซ่านชนิดอุดตัน, เบาหวานร่วมกับดีซ่าน, ดีซ่านจากการอุดกั้นทางน้ำดี
Jaundice, Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเหลืองจากพยาธิภาวะ
Jaundice, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเหลืองโดยสรีรภาวะ, อาการเหลือง, ดีซ่านจากสรีรภาพ
Jaundice, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านชนิดธรรมดา, ดีซ่านสรีรวิทยา, ตัวเหลือง, ตัวเหลืองตามสรีรภาพ
Jaundice, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านที่รุนแรง, อาการตัวเหลืองจัด, ดีซ่านอย่างรุนแรง
Jaundice, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านที่เกิดจากสารพิษ
Java Teaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าหนวดแมวพยับเมฆ
Java-Weedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักตบชวา
Jawไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกร
Jaw Abnormalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรผิดปกติ
Jaw Claudicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่างห้อย
Jaw Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกร, โรค
Jaw Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรหัก
Jaw Jerkไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของกรามและขากรรไกร, รีเฟล็กซ์ขากรรไกร
Jaw Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกร, เนื้องอก
Jaw Toneไม่ระบุศัพท์บัญญัติความตึงของกล้ามเนื้อขากรรไกร
Jaw, Angle ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมคาง
Jaw, Droppedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคางห้อยตก
Jaw, Lockedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรแข็ง, อ้าปากไม่ได้, อ้าปากไม่ได้
Jaw, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรล่าง, กระดูกขากรรไกร
Jaw, Small Recedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคางหลิม
Jealous Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอิจฉาริษยา
Jealousyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอิจฉา, การอิจฉาริษยา
Jejunal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจจุนัม, โรคลำไส้เล็ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม, โรค
Jejunal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจจุนัม, เนื้องอกลำไส้เล็ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม, เนื้องอก
Jejunostomy Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารผ่านรูเปิดที่เจจูนั่ม
Jejunostomy Tube Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้อาหารผ่านทางสายสวนสู่กระเพาะอาหารสู่ลำไส้เล็ก
Jejunumไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; ลำไส้เล็กตอนกลาง; ลำไส้เล็กส่วนกลาง; เจจุนัม, ลำไส้เล้ก; ลำไส้เล็กเจจุนัม; เยื่อบุลำไส้เล็ก; เจจูนัม
Jejunum Interpositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ลำไส้เล็กส่วนเจจูนั่มแทนหลอดอาหาร
Jelliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยลลี่, ยาเจลลี่
Jellyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายวุ้น, สภาพของเจล
Jelly Fish, Giantไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมงกะพรุนหนัง
Jellyfishไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมงกะพรุน
Jellylikeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นก้อน
Jendrassik's Maneuverไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจปฏิกิริยาตอบสนองเอ็นสะบ้าโดยให้เกี่ยวนิ้
Jenike Shear Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจไนต์เชียร์เซล
Jerkไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาตอบสนองเอ็นกล้ามเนื้อ
Jerk, Elbowไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาตอบสนองเอ็นกล้ามเนื้อที่ข้อศอก
Jerking Motionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
Jerking Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานแบบกระตุกๆ
Jerky Motionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวแบบเขย่า
Jet Enginesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์ไอพ่น
Jet Irrigation Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคเจ็ทอิริเกชั่น
Jewelleriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องประดับ
Jewsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยิว
Jimson Weedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำโพง
Jitterinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะดุ้งผวา, การสั่นกระตุก
Jitters, Preappearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการสั่นๆ
Jitteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการสั่นง่าย
Jittery Babiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กอ้วนตัวโตมีอาการชักกระตุกทั้งตัว
Job Descriptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน
Job Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมหางานให้ทำ
Job Marketไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลาดงาน
Job Satisfactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพอใจในการทำงาน
Job Summaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานที่ต้องทำโดยย่อ
Job Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกอาชีพ
Jod-Basedow Phenomenonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกเป็นพิษที่เกิดจากไอโอดีน
Joggingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิ่งออกกำลัง
Johnson's Two Componentไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน
Joint Capsuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มข้อ, เอ็นหุ้มข้อ, เปลือกหุ้มข้อ
Joint Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องข้อต่อ, ช่องข้อ
Joint Committee on Health Education Terminalogyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมการร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบัญญติศัพท์สุข
Joint Complex, Threeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดเกาะกันของกระดูกสันหลัง
Joint Contractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อยึด, ข้อติดขัด
Joint Deformityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิการของข้อ
Joint Disarticulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดผ่านข้อ
Joint Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อ, โรค; โรคของข้อต่อกระดูก
Joint Effusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในข้อกระดูก
Joint Fluid Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจวิเคราะห์น้ำข้อ
Joint Fluidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำที่มีอยู่เล็กน้อยตามข้อ, ของเหลวของข้อต่อ
Joint Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อบาดเจ็บ
Joint Instabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไม่มั่นคง
Joint Miceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดในข้อ
Joint Movement, Grossไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวอย่างหยาบของข้อ
Joint Position Senseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบอกตำแหน่งของข้อ
Joint Prevention Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝึกความเคยชินในการใช้แขนขาใหม่
Joint Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเทียม
Joint Range of Motionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมเคลื่อนไหวของข้อ
Joint Sense and Proprioceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้อและกล้ามเนื้อ
Joint Separation, Acromioclavicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าแยก
Joint Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องข้อต่อ
Joint Stiffnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อแข็ง, ข้อฝืดแข็ง
Joint Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางข้อ
Joint Vibrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสั่นสะเทือนของข้อ
Joint, Appophysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อข้างสันหลัง
Joint, Ball Socketไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อแบบวงกลม
Joint, Ball and Socketไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อชนิดหัวกระดูกกลม, ข้อต่อชนิดเบ้ากลม
Joint, Capsuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นหุ้มข้อ
Joint, Condyleไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อแบบปุ่มกลม
Joint, Dipไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนิ้ว
Joint, Distal Interphalangealไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนิ้ว, ข้อต่อนิ้วมือส่วนปลาย
Joint, Distal Interphangealไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนิ้ว
Joint, Facetไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อข้างสันหลัง
Joint, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อผิดที่, ข้อเทียม
Joint, Fibrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อเยื่อพังผืด
Joint, Flailไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อแกว่ง
Joint, Freely Movableไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อชนิดเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระ
Joint, Glenohumeralไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่
Joint, Hingeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อบานพับ
Joint, Immovableไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อไม่ขยับ, ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้
Joint, Interphalangealไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อนิ้วมือ
Joint, Intervertebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อกระดูกสันหลัง
Joint, Lisfraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนกระดูกฝ่าเท้า, ข้อระหว่างกระดูกข้อเท้า
Joint, Lumbo-Sacrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อข้างกระเบนเหน็บ
Joint, Metacarpalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนกระดูกฝ่ามือ
Joint, Metatarsotarsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนกระดูกฝ่าเท้า
Joint, Planeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อแบบหน้าแบน
Joint, Proximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อส่วนใกล้ลำตัว
Joint, Proximal Interphalangealไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกลางนิ้วมือ
Joint, Saddleไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อแบบอานม้า
Joint, Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่า
Joint, Slightly Movableไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อชนิดที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย
Joint, Stableไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อที่มั่นคง
Joint, Stiffness ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อแข็ง
Joint, Synovialไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อมีเยื่อบุ
Joint, Vertebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อกระดูกสันหลัง
Joint, Weight Bearingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อรับน้ำหนัก, ข้อที่รับน้ำหนักมากๆ
Joint, Zygopophysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อด้านหลังของกระดูกสันหลัง
Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อระหว่างกระดูก, ข้อต่อ, ข้อ, กระดูกข้อต่อ
Jojoba Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันโจโจบา
Jouleไม่ระบุศัพท์บัญญัติจูล
Joy and Pleasureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์สนุกสนานรื่นเริง
Judgement, Defectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจไม่ดี
Judgement, Expertไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ
Judgesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ตัดสิน
Judgmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน
Judgment of Qualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินคุณค่า
Judgment, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจจากลักษณะทางคลินิค
Judgment, Practicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจในเชิงปฎิบัติการ
Jueyinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจี้ยะอิน
Jugular Notchไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบุ๋มบริเวณคออยู่ระหว่างรอยต่อไหปลาร้า 2 ข้าง
Jugular Phlebogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ
Jugular Veinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำคอ, หลอดเลือดดำจูกูลาร์, หลอดเลือดดำจูกูลาร์ที่คอ, หลอดโลหิตดำจุกุล่า
Jugular Veins, Collapseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอแฟบลง
Jugular Veins, Distendไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโลหิตดำโป่ง
Jugular Veins, Engorgedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโลหิตดำโป่ง
Jugular Veins, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำที่คอ, เส้นเลือดดำที่คอ
Jugular Veins, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดที่คอ, หลอดเลือดดำอินเทอร์นาลจูกูลาร์
Jugular, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำชั้นผิวไหลลงสู่ชั้นลึก
Jump and Bendไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระโดดตบ-ก้มตัว
Jump, Broadไม่ระบุศัพท์บัญญัติยืนกระโดดไกล
Jumping Jackไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระโดดตบ
Jumpyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสั่น
Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อ
Junctional Complexesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเชื่อม
Juncus Effusus Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าปล้องจีน
Jupiterไม่ระบุศัพท์บัญญัติจูปิเตอร์
Jurassic Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะจูรัสสิค
Jurisprudenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎหมาย, นิติศาสตร์
Jussiaea Repens Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพงพวย
Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนจูวีไนล์
Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติในวัยเด็ก
Juvenile Delinquencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยรุ่น, การกระทำผิด, อาชญากรรมวัยรุ่น
Juvenile Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนเยาว์วัย, ฮอร์โมนวัยรุ่น
Juvenile Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะอายุ 5-6 ปี
Juvenilis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิววัยรุ่น
Juxtaไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้างเคียง
Juxtaepiphyseal Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านลำกระดูก
Juxtaglomerular Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติจักซ์ตาโกลเมอรุลาร์ อัพพาราตัส; จักซ์ตาโกลเมอรูลาร์ แอปพาราตัส, ไต; จัคซทาโกลเมอรูล่าแอพพาราตัส
Juxtaglomerular, Renin Producingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจักซ์ตาโกลเมอรูลาร์เซลล์ที่สร้างเรนิน