การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 2,212 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Fabric-Damage Inhibitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่เป็นตัวกั้นการทำลายเสื้อผ้า
Fabricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกเส้นใย
Fabrics, Nonwovenไม่ระบุศัพท์บัญญัติม้วนผืนสำลีที่มิได้ทอ
Faceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้า
Faceไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าหัวที่เงยมากเกินไป,ท่าหน้า
Face Liftไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดดึงหน้า
Face onไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพรังสีท่าตรง
Face Packsไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมพอกและลอกหน้า
Face Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกกะโหลกศีรษะส่วนใบหน้า
Face Powdersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปรุงผัดหน้า,แป้งผัดหน้า
Face Presentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าหน้า
Face Tentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระโจมหน้า
Face, Cleansing of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำความสะอาดหน้า
Face, Mask-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหน้ามีลักษณะเหมือนสวมหน้ากาก,หน้าไม่ยิ้ม
Face, Maskedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าตายไม่มีการแสดงออกของอารมณ์,หน้าไม่มีการแสดงออกของอารมณ์,คนสวมหน้ากาก,หน้าตาย
Face, Middle Third ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหน้าส่วนกลาง
Face, Parkinsonianไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหน้ามีลักษณะคล้ายกับคนสวมหน้ากาก
Face, Plethoricไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าอมเลือดฝาด
Face, Puffyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าบวมฉุ,หน้าฉุฉุ
Face, Rejuvenatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกของความเป็นหนุ่มสาวของผิวหน้า
Face, Syphiliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะหน้าแบบซิฟิลิส
Facelyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านอนคว่ำ
Facemaskไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้ากากครอบหน้า
Facetไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหน้ากระดูก,เอ็นหุ้มข้อฟาเซท
Facetectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดผิวหน้ากระดูกในข้อหลังกระดูกสันหลัง
Facial Anesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด
Facial Anhidrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงื่อแห้งที่หน้า
Facial Asymmetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหน้า2ซีกไม่เท่ากัน
Facial Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้า,กระดูกใบหน้า
Facial Clean Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า
Facial Expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงสีหน้า,สีหน้า,การแสดงออกทางสีหน้า,การแสดงความรู้สึกด้วยสีหน้า,การแสดงหน้าตา,การแสดงถึงอารมณ์
Facial Expression, Fixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแสดงสีหน้าค้างอยู่
Facial Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าหักหรือแตก
Facial Fractures, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักหรือแตกหลายกลุ่มของกระดูกหน้า
Facial Grimacesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสดงสีหน้า
Facial Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตของใบหน้า
Facial Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าบาดเจ็บ,ใบหน้าบาดเจ็บ
Facial Lymphatic Vesselsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำเหลืองต่างๆของใบหน้า
Facial Masksไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมพอกหน้า
Facial Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหน้า
Facial Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้า,เนื้องอก
Facial Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทหน้า,ประสาทสมองที่เจ็ด,ประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทสมองคู่ที่7,เส้นประสาทสมองเส้นที่เจ็ด,เส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ด,เส้นประสาทเฟเชียล,เส้นประสาทสมองเส้นที่7,ประสาทที่7,ประสาทสมองที่7
Facial Nerve Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทหน้า,โรค
Facial Nerve Palsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทที่มาเลี้ยงใบหน้าเสียหน้าที่,อัมพาตที่ใบหน้า,อัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้า,อัมพาตของประสาทเฟเซียล
Facial Neuralgiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดประสาทหน้า
Facial Neuromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของเส้นประสาทสมองเส้นที่7
Facial Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บปวดที่หน้า
Facial Palsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของหน้า,อัมพาตบริเวณใบหน้า,ประสาทเฟเชียลเป็นอัมพาต,อัมพาตของเส้นประสาทเฟเชียล,ปากเบี้ยว,อัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้า,อัมพาตของกล้ามเนื้อหน้า,อัมพาตของหน้า,อัมพาตของเส้นประสาทเฟเชียล,อัมพาตของใบหน้า,อัมพาตของหน้า
Facial Paralysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตหน้า,ใบหน้า,อัมพาต,หน้า,อัมพาต,กล้ามเนื้อบางส่วนบนใบหน้าเป็นอัมพาต,อัมพาตของใบหน้า,อัมพาตใบหน้า,อัมพาตของประสาทเฟเชียล
Facial Plainไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวพังผืด
Facial Surgery, Reconstructive and Cosmeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเสริมสร้างหรือเพื่อเสริมความงามใบหน้า
Facial Ticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้ากระตุก
Facial Twitchingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้ากระตุก
Facial Weaknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหน้าอ่อนกำลัง
Faciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปหน้า,ใบหน้า
Facies, Coarseไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะหน้าตาไม่สละสลวย
Facies, Expressionlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าตาย
Facies, Mask-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าไม่แสดงความรู้สึก,หน้าไม่ยิ้มจนดูประหนึ่งใส่มาสค์
Facies, Maskedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีหน้าไร้อารมณ์
Facies, Thalassemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปหน้าผิดปกติ
Facilitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมที่กระตุ้น
Facilitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้น
Facilitation, Sensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นด้านการรับรู้
Facilitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสะดวก,ความสามารถ,เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ,อุปกรณ์และเครื่องมือ
Fact Findingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาข้อมูล
Factor IVไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวประกอบที่4
Factor VIIIไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟคเตอร์VIII
Factorial Designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแบบแฟตเตอเรียล
Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวประกอบ,องค์ประกอบ,ตัวคูณ
Factors, Conditionedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยรอง
Factors, Difficultyไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีความสามารถ
Factors, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทั่วไป
Factors, Situationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมภายนอก
Factors, Virulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยความรุนแรงในการทำให้เกิดโรค
Factsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์ที่แท้จริง,ข้อเท็จจริง,เหตุการณ์ที่แท้จริง
Facts, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ได้เป็นความจริง
Facts, Assembling theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ
Factualไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเท็จจริง
Facultativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะแวดล้อม
Faecal Streptococci Group Dไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีเคลสเตรปโตคอคไคกลุ่มดี
Fahrenheitไม่ระบุศัพท์บัญญัติองศาฟาเรนไฮต์
Failไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สำเร็จ
Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว
Failure Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการล้มเหลว
Failure to Thriveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กไม่เจริญเติบโต,การเจริญเติบโตหยุดชะงัก,เลี้ยงไม่โต,การที่เด็กไม่เจริญเติบโต
Failure, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวทางด้านการรักษา
Failure, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจวายร่วม
Failure, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้าสมบูรณ์
Failure, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียหมดทุกส่วน
Failure, Intermittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียและดีเป็นครั้งคราว
Failure, Left Sidedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจวายจากด้านซ้ายของหัวใจ
Failure, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวปฐมภูมิ
Failure, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวทุติยภูมิ
Failure, Userไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดในการคุมกำเนิด
Failure-Sucklingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ดูดนม
Faint, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นลมแบบทั่วไป
Faintingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นลม,การเป็นลม
Faintnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการหน้ามืด,เป็นลม
Fairไม่ระบุศัพท์บัญญัติพอใช้,งานเทศกาล
Falling Drop Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความหนืด
Falling Timesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดเวลาตก
Fallope Ringsไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงรัดท่อนำไข่
Fallopian Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในช่องหู
Fallopian Tube Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบของท่อนำไข่
Fallopian Tube Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดมดลูก,โรค,ท่อมดลูก,โรค
Fallopian Tube Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อมดลูก,เนื้องอก,หลอดมดลูก,เนื้องอก
Fallopian Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อมดลูก,ท่อนำไข่,ท่อปีกมดลูก,ท่อรังไข่,หลอดมดลูก,ท่อรังไข่,ปีกมดลูก,ท่อไข่
Fallsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลัดตกหกล้ม
False Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลลบลวง,ตรวจไม่พบ,ผลลบปลอม,ผลลบเทียม,ผลลบเทียม,ลบเทียม,ผลลบที่ไม่เป็นจริง
False Negative Reactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลไม่สูงกว่าค่าปกติ,ปฏิกิริยาแบบผลลบปลอม
False Negative Resultsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลลบเทียม
False Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลบวกเทียม,ผลทางบวกที่ไม่ถูกต้อง,ผลบวกลวง,ผลบวกปลอม,ผลบวกเทียม,ผลบวกลวง,บวกเทียม,ผลบวกที่ไม่เป็นจริง
False Positive Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลบวกเท็จ,อัตราบวกหลอก
False Positive Resultsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลบวกเทียม
False Positive Serologic Tests, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลเลือดบวกเท็จเรื้อรัง
False-Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่านผิดว่าไม่เป็น
False-Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่านผิดว่าเป็น
Falsely Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูงผิดความจริง
Falsificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอมแปลงทั้งฉบับ
Falx Cerebelliไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอส์กเซเรเบลไล
Fam Crotalidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเขียวหางไหม้
Fam. Elapidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงศ์งูสามเหลี่ยม
Familialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมพันธุ์,ประวัติทางกรรมพันธุ์
Familial Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคในเครือญาติ,โรคชนิดครอบครัว
Familial Dominantไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้มีสายเลือดเดียวกัน
Familial Occurrenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นแบบครอบครัว
Familial Tendencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์
Familiarityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติที่เคยชิน
Familyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงศ์,ตระกูล,ครอบครัว
Family Approachesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแก้ไขทางด้านครอบครัว
Family Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการครอบครัว
Family Developmental Tasksไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนกิจของครอบครัว
Family Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นไปในครอบครัว
Family Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขศึกษาสำหรับญาติผู้ป่วย
Family Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพของครอบครัว
Family Historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว,ประวัติครอบครัว
Family Lifeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวิตครอบครัว
Family Life Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาชีวิตครอบครัว
Family Nuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวแบบครอบครัวเดียว
Family Planningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางแผนครอบครัว
Family Planning, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีคุมกำเนิดแบบธรรมชาติ
Family Practiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประกอบวิชาเวชกรรม,เวชปฏิบัติทั่วไป
Family Sizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีบุตรจำนวนเท่าใด,ขนาดครอบครัว
Family Size, Actualไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดครอบครัวจริง
Family Size, Idealไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดครอบครัวในอุดมคติ
Family Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างทางครอบครัว
Family Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว
Family Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจปัจจัยทางด้านครอบครัว,สำรวจปัจจัยต่างๆทางครอบครัว
Family Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวบำบัด,จิตบำบัดครอบครัว,จิตบำบัดทั้งครอบครัว,การรักษาทางด้านครอบครัว
Family Transactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลในครอบครัว
Family Treeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายวิวัฒนาการ
Family, Compositeไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวขยาย
Family, Extendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวขยาย
Family, Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบครอบครัวแบบไทยๆ
Family, Linealไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวแตกกิ่ง
Family, Monogamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว
Family, Nuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวเดี่ยว
Family, Nuclearedไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวเดี่ยว
Family, Size ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของครอบครัว
Family-Hominidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟมมิลี่โฮมมินิเด
Famous Personsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคคลผุ้มีชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง
Fan, Seaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายรูปพัด
Fan-Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเป็นพัด
Fanconi Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟนโคนิ,กลุ่มอาการ,ความผิดปกติในหน้าที่ของทิวบูลส่วนพรอกซิมัล,การทำงานของไตลดลง,แฟนโคนีซินโดรม,กลุ่มอาการแฟนโคนิ
Fanconi Syndrome, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการแฟนโคนีที่เป็นภายหลัง
Fanningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกออกจากกัน
Fans, Circulatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัดลมหมุนเวียนอากาศ
Fansidarไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแฟนซิดาร์,แฟนสิดาร์
Fantasyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน
Fantasy Worldไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลกแห่งความเพ้อฝัน
FAOไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
Far Advancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดมาก,ระยะที่ลุกลามมากแล้ว,ขั้นมาก
Far Eastไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินแดนตะวันออกไกล
Far Infraredไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาร์อินฟราเรด
Far-Sightednessไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายตายาว
Faraday Cageไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรงฟาราเดย์
Faradiac Peaksไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี
Faradic Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสสลับ
Farmer's Lungไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาร์เมอร์สลัง,โรค,ฟาร์มเมอรสลังก์,โรคปอดชาวนา
Fasciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืด,ฟาสเชีย,เยื่อแผ่น,พังผืด,เส้นใยพังผืดห่อหุ้มโครงสร้างกล้ามเนื้อ
Fascia Lata, Tensorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาสเซียลาต้า
Fascia Lata, Tensor of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการงอและกางต้นขา
Fascia Transversalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดทางผิวลึกของกล้ามเนื้อ
Fascia, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืด,เยื่อพังผืดส่วนลึก,พังผืดชั้นลึก
Fascia, Endopelvicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดของช่องเชิงกราน
Fascia, Neckไม่ระบุศัพท์บัญญัติผังผืดบริเวณคอ
Fascia, Obturatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดที่บุปิดกล้ามเนื้อ
Fascia, Pelvicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดในช่องเชิงกราน
Fascia, Periuretericไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันอย่างหนาแน่น
Fascia, Pretrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อหลอดลม
Fascia, Prevertebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเอ็นหน้ากระดูกสันหลัง
Fascia, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นพังผืดรีนัล
Fascia, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดชั้นตื้น,พังผืดชั้นบน
Fascia, Superiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดทางด้านบน
Fasciclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ใช้ทิ่มแทง,มัด,กลุ่มย่อย,ฟาสซิเคิล
Fasciculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาสศิคุเลชั่น,กล้ามเนื้อมีการสั่นกระตุกเห็นเป็นคลื่นใต้ผิวหนัง,การกระตุกของกล้ามเนื้อ,กล้ามเนื้อหดตัวเป็นหย่อมๆ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ,การกระตุก,กล้ามเนื้อกระตุก
Fasciculus Cuneatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาสซิคูลัสคูนีเอตัส
Fasciculus Gracilisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาสซิคูลัสกราซิลิส
Fasciectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแผ่นพังผืดออก
Fasciitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดอักเสบ,แผ่นพังผืดอักเสบ
Fasciitis, Nodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติโนดูลาร์ฟาสซิไอติส
Fasciitis, Plantarไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบที่ส้นเท้า,เอ็นที่ส้นเท้าอักเสบ
Fasciodesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บแผ่นพังผืดติดกับส่วนของกระดูก
Fasciolaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาสซิโอลา,พยาธิใบไม้ตับ,ฟัสซิโอลา
Fasciola Hepaticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัสซิโอลาเฮปาติคา,ฟาสซิโอลาเฮปาติกา,พยาธิใบไม้ตับ,พยาธิใบไม้ตับ
Fascioliasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัสซีโอลิเอซิส,ฟาสซิโอลิเอซิส,โรคพยาธิใบไม้ตับ,โรคพยาธิใบไม้ที่เกิดกับแกะ
Fasciolidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ฟัสซิโอลิเด
Fascioloidiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิใบไม้ลำไส้
Fasciolopsis Buskiไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้ในลำไส้,พยาธิใบไม้ลำไส้
Fascioplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมตบแต่งพังผืด
Fasciorrhaphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บซ่อมแผ่นพังผืด
Fasciotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดพังผืด
Fasciotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าพังผืด
Fast Twitchไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยกล้ามเนื้อพวกหดตัวเร็ว
Fastingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดอาหาร,การอดอาหาร,ขณะกระเพาะว่าง
Fasting Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับที่วัดไว้ก่อนให้ยา
Fasting Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอดอาหาร,ขณะอดอาหาร
Fastness Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติความคงตัว
Fastness, Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดแล้วล้างออกยาก,การล้างด้วยน้ำยาที่เป็นกรด,การล้างออกยาก
Fastness, Excellentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวของสีดีเยี่ยม
Fastness, Fairไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวดีพอใช้
Fastness, Goodไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวดี
Fastness, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวของสีดีปานกลาง
Fastness, Poorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวของสีไม่ดี
Fastness, Very Goodไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวของสีดีมาก
Fastness, Very Poorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวของสีไม่ดีมาก
Fat Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ไขมัน
Fat and Chyleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมัน
Fat Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไขมัน
Fat Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาทึบไขมัน
Fat Depotไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่เก็บไขมัน
Fat Emulsionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันในรูปอีมัลชั่น
Fat Emulsions, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชั่นของไขมันสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
Fat Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดไขมัน
Fat Globulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดไขมัน,เม็ดไขมันเล็กๆ
Fat Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเผาผลาญไขมัน
Fat Metabolism, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการครองธาตุไขมันผิดปกติ
Fat Padไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นไขมันรองส้นเท้า
Fat Pad, Infrapatellarไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวมไขมันใต้สะบ้า
Fat Pad, Periorbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงไขมัน
Fat Planeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาของไขมัน
Fat Reserviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่สะสมไขมัน
Fat Soluble Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปที่ละลายในไขมัน
Fat Tissue, Subcutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง
Fat-Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีไขมัน
Fatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรุนแรงปางตาย
Fatal Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ทำให้ตาย
Fatal Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะตาย
Fatalismไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีปฏิบัติใหม่
Fatalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตาย
Fatality Rate, Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตาย,อัตราผู้ป่วยตาย,อัตราตายจากโรค,อัตราตายของโรคใดโรคหนึ่ง
Fatality Rate, Causeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายจากโรคในผู้ป่วยด้วยโรคนั้นๆ
Fateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นไป
Father Classไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้การศึกษาและแนะแนวสำหรับผู้เป็นบิดา
Father Substitutesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพ่อทดแทน
Fathers, Absence ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่ขาดพ่อ
Fatigueไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเพลีย,ความอ่อนเพลีย,เหนื่อยล้า,การล้า,กล้ามเนื้อล้า,กล้ามเนื้อเปลี้ย,อ่อนเปลี้ย,ความเหนื่อยล้า,เหนื่อยล้า,อาการเหนื่อยอ่อน,เหนื่อยอ่อน,อ่อนเพลียซึม,อ่อนเพลีย,เหนื่อย,ปวดเมื่อย
Fatigue, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่อนเพลียอย่างเรื้อรัง
Fatigue, Mentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเพลียทางจิต
Fatique, Ocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพลียตา
Fatsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมัน,ไขมันเป็นก้อนแข็ง,ไขมันแข็ง
Fats, Acetylatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันที่มีหมู่อะซิเตท
Fats, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันชนิดที่เป็นกลาง,ไขมันตัวกลาง,ไขมันที่มีฤทธิ์เป็นกลาง,ไขมันที่สะเทินหรือเป็นกลาง,ไขมันที่เป็นกลาง
Fats, Perirenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันล้อมรอบไต
Fats, Polyunsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันไม่อิ่มตัวสูง,ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
Fats, Preperitoneal Pad ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นไขมันก่อนถึงเยื่อบุช่องท้อง,แผ่นไขมันก่อนถึงเยื่อบุช่องท้อง
Fats, Retroperitonealไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันหลังเยื่อบุช่องท้อง
Fats, Saturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันอิ่มตัว
Fats, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันแข็ง
Fats, Subcutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันใต้ผิวหนัง
Fats, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มไขมันสังเคราะห์
Fats, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันรวม
Fats, Unsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันไม่อิ่มตัว
Fats, Woolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมันจากขนแกะ
Fatty Acid Aminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีนของกรดไขมัน
Fatty Acid Catabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะตาบอลิสมของกรดไขมัน
Fatty Acid Condensatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันคอนเดนซ์
Fatty Acid Fractionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนของกรดไขมัน
Fatty Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมัน,ตัวนำพวกไขมัน,แอซิดของไขมัน
Fatty Acids Unsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันไม่อิ่มตัว
Fatty Acids, Cychopropenoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันไซโครโพรพีนอยด์
Fatty Acids, Dienoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่มี2แขนคู่
Fatty Acids, Edibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่รับประทานได้
Fatty Acids, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่จำเป็น,กรดไขมันจำเป็น,กรดไขมันที่จำเป็นแก่ร่างกาย,กรดไขมันชนิดจำเป็น
Fatty Acids, Essential, Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดกรดไขมันที่จำเป็น
Fatty Acids, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันอิสระ,รูปไขมันของกรดอิสระ
Fatty Acids, Labelledไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่มีกัมมันตภาพรังสี
Fatty Acids, Long Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันโซ่ยาว
Fatty Acids, Monounsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่มีแขนคู่1คู่,กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมโน
Fatty Acids, Nonessentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกาย
Fatty Acids, Nonesterifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันอิสระ
Fatty Acids, Polyunsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่มีมากกว่า1แขนคู่,กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง,กรดไขมันไม่อิ่มตัว,กรดไขมันไม่อิ่มตั
Fatty Acids, Polyunsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง,กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโพลี,กรดไขมันที่มีมากกว่า1แขนคู่,กรดไขมันไม่อิ่มตัว
Fatty Acids, Saturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันชนิดอิ่มตัว,กรดไขมันที่อิ่มตัว,กรดไขมันอิ่มตัว
Fatty Acids, Tetraenoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่มี4แขนคู่
Fatty Acids, Trienoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่มี3แขนคู่
Fatty Acids, Unsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว,กรดไขมันไม่อิ่มตัว,ไขมันที่ไม่อิ่มตัว
Fatty Acids, Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไขมันที่ระเหย,กรดไขมันที่ระเหยได้
Fatty Amides, Long Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะไมด์ไขมันที่มีโซ่ยาว
Fatty Basesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพื้นกลุ่มไขมัน,ยาพื้นชนิดเป็นมัน,ยาพื้นที่มีลักษณะเป็นมัน
Fatty Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวเป็นเม็ดไขมัน,ไตบวม
Fatty Dotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดไขมัน
Fatty Infiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไขมันแทรกซึมในตับ,ไขมันแทรก
Fatty Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับไขมัน,ไขมันในตับ,ตับคั่งไขมัน
Fatty Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไขมัน
Fatty Mattersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพวกไขมัน
Fatty Streakไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟตตีสตรีค
Fatty Tissuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขมัน
Faty Alcohols, Unsaturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์ไขมันไม่อิ่มตัว
Faults, Instrumentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องหรือความผิดพลาดของอุปกรณ์
Faulty Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน
Fava Beansไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วปากอ้า,ถั่วบางชนิด
Favismไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟาวิสม์,โรค,ฟาวิสม
Favorite Playingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอภิบาลพวกพ้อง
Favorite Substrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารอันโอชะ
Favoritismไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบความชอบพอส่วนตัว
Fayumไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณฟายุม
Fearไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัว,ความกลัว,ความกลัวธรรมดา
Fear Arousing Campaignไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการขู่ให้กลัว
Fear of Castrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวว่าอวัยวะเพศจะถูกตัดออกไป
Fear of Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัวความตาย
Fear of Dyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัวว่ากำลังจะตาย
Fear of Heightsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวที่สูง
Fear Producing Situationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานะที่ทำให้เกิดความกลัว
Fear, Irrational, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวที่เกิดอยู่นานและไร้เหตุผล
Fear, Markedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวอย่างรุนแรง
Fear, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวเบื้องต้น
Feasibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นไปได้
Feasibility Determinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิจารณาความเป็นไปของแผนงาน
Feather Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปคล้ายขนนก
Feathersไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนนก
Featheryไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนนก
Features, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลสำคัญ
Febrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง
Febrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้
Febrile Disease, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่มีไข้เฉียบพลัน
Febrile Illnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้
Febrile Non-Hemolytic Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีไข้หนาวสั่นจากการให้เลือด
Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาเป็นไข้โดยไม่มีเม็ดเลือดแดงแตก
Febrile Onset, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเริ่มอาการด้วยไข้เฉียบพลัน
Febrile Paroxysmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับไข้เป็นพักๆ
Febrile Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะไข้,ระยะไข้สูง
Febrile Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากไข้
Fecal Coliไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีคัลโคไล
Fecal, Impactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระแข็ง
Fecalis, Impactไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระอัดกันแน่น
Fecalithไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนหินปูน
Fecesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระ
Feces, Ribbon Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระก้อนเล็กๆบางๆ
Fecundityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถมีบุตร
Federal Food Drug and Cosmetic Actไม่ระบุศัพท์บัญญัติพ.ร.บ.อาหารยาและเครื่องสำอางแห่งชาติ
Feeble Mindedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กปัญญาอ่อน
Feeblyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตช้า
Feed Back Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกควบคุมย้อนกลับ
Feed Devices, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องป้อนสาร
Feed Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อป้อนน้ำเข้า
Feed, Bottomไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีป้อนเข้าทางด้านล่าง
Feed, Squeousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้อนที่เป็นน้ำ
Feedbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณป้อนกลับ,ข้อมูลย้อนหลัง,การติชม,การป้อนกลับ,ระบบป้อนกลับ,การไหลกลับ,ข้อมูลสะท้อนกลับ,ควบคุม,ปฏิกิริยาย้อนกลับสะท้อน,การสะท้อนกลับ,การควบคุมย้อนกลับ,การป้อนกลับ,การให้ข้อติชม
Feedback Conferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมให้ข้อมูลป้อนกลับ
Feedback Control Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกควบคุมป้อนกลับ
Feedback Control, Direct Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมย้อนกลับช่วงยาวโดยตรง
Feedback Control, Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมย้อนหลังกลับช่วงยาว
Feedback Control, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมย้อนกลับในเชิงห้าม,การควบคุมย้อนกลับไปยับยั้ง
Feedback Control, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมย้อนกลับไปกระตุ้น
Feedback Control, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมย้อนกลับช่วงสั้น
Feedback Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกป้อนกลับ
Feedback Mechanism, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกย้อนกลับยับยั้ง
Feedback Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมแบบสะท้อนกลับ
Feedback Regulatory Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการควบคุมแบบย้อนกลับ
Feedback Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบควบคุมย้อนกลับ
Feedback Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
Feedback, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้อนกลับแบบลบ,การให้ข้อติชมทางลบ,ปฏิกิริยาย้อนกลับทางลบ,กลไกย้อนทาง,กลไกย้อนกลับซึ่งเป็นการยับยั้ง,กลไกการควบคุมย้อนกลับ
Feedback, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ข้อติชมทางบวก,ย้อนกลับไปกระตุ้น,ปฏิกิริยาย้อนกลับทางบวก,ผลกระตุ้นแบบย้อนกลับ,การย้อนกลับไปกระตุ้น,ป้อนกลับแบบบวก,กลไกย้อนกลับกระตุ้น
Feeders, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่กินอาหารได้ทั่วไป
Feeders, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่กินอาหารแบบเฉพาะเจาะจง
Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกิน,อาหารและการกิน
Feeding Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมการบริโภค,พฤติกรรมการให้อาหาร
Feeding Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์การกิน,ศูนย์ควบคุมการรับประทานอาหาร,ศูนย์ควบคุมการกินอาหาร,ศูนย์อยากอาหาร
Feeding Habitsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิสัยการหากิน
Feeding Instinctไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัณชาตญาณการกิน
Feeding Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการกินอาหาร
Feeding Patterns, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบแผนที่ผิดปกติในการกิน
Feeding, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม
Feeding, Complementaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้น้ำนมขวดตามน้ำนมมารดาจนอิ่ม
Feeding, Faulty Technique inไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้นมไม่ถูกเทคนิค
Feeding, Gastrostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางสายยางผ่านรูเปิดที่กระเพาะอาหาร
Feeding, Improperไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลี้ยงดูเด็กไม่ถูกต้อง
Feeding, Intragastric, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารตลอดเวลาทางสายสวนกระเพาะ
Feeding, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางปาก
Feeding, Regulation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดเวลาให้นมเด็ก
Feeding, Restrictไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดอาหาร
Feeding, Simulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับประทานในสถานการณ์จำลอง
Feeding, Spoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ช้อนรับประทานอาหาร
Feeding, Supplementไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเสริม,การให้อาหารเสริม
Feeding-Difficultyไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้อนอาหารลำบาก
Feel Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมด้อย
Feeling of Inferiorityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกต่ำต้อย
Feeling of Unrealityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกของความไม่เป็นจริง,ความรู้สึกที่ไม่เป็นความจริง
Feeling, Aggressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกก้าวร้าว
Feeling, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกด้านบวก
Feeling, Reflectingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะท้อนความรู้สึก
Feeling, Shareไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดความรู้สึก
Feeling, Subjectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเชิงจิตวิสัย
Feeling, Unsteadyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรงตัวไม่ได้
Feelingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึก,อารมณ์
Feelings of Worthlessnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกไร้ค่า
Feelings, Disturbedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกที่รบกวนจิตใจ
Feelings, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกด้านลบ,ความรู้สึกที่ไม่ดี
Feelings, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกที่ปกติ
Fees, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าบริการทางทันตกรรม
Fees, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าบริการทางแพทย์
Fees, Pharmaceuticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าบริการทางเภสัชกรรม
Fehling's Reagentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเบส
Fellatioไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลลาซิโอ,การดูดดมอวัยวะเพศผู้
Fellowships and Scholarshipsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุนการศึกษา
Felonไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายนิ้ว,ตะมอย
Feltไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นสักหลาด
Felty's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเฟลตี,กลุ่มอาการเฟลตีย์
Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวรับ,ตัวเมีย
Female Black Widowไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมงมุมดำ
Female Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบเดือนของเพศหญิง
Female Escutcheonไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะของเพศหญิง,การกระจายของขนหัวหน่าวมีแนวราบอยู่ขอบบน
Female Pronuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีเมลโปรนิวเคลียร์
Female, Gravidไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเมียซึ่งมีไข่อยู่ภายในมดลูกมากมาย
Female, Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตรีที่ยังไม่โตเต็มที่,หญิงที่ยังไม่โตเต็มที่
Female, Larviparousไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเมียชนิดออกลูกเป็นตัว
Female, Phenotypicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นเพศหญิง,ลักษณะเป็นผู้หญิง
Femeralไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาหนีบ
Feminine Contourไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแสดงของเพศหญิง,รูปลักษณะของหญิงสาว
Femininityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นหญิง
Feminizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเพศหญิง,ลักษณะของสตรี
Femoral Anteversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอกระดูกต้นขาชี้ไปข้างหน้า
Femoral Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงโคนขา,เส้นเลือดแดงใหญ่แห่งขา,เส้นเลือดแดงที่ขาหนีบ
Femoral Condylesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มข้อกระดูกต้นขา,ปลายล่างของต้นขา
Femoral Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโคนขาหัก
Femoral Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวกระดูกต้นขา,ส่วนหัวและคอของกระดูกต้นขา
Femoral Head, Dislocation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อตะโพกหลุด
Femoral Metaphysicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายล่างของส่วนลำกระดูกต้นขา
Femoral Neck Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโคนขาส่วนคอหัก
Femoral Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโคนขา,เนื้องอก,กระดูกต้นขา,เนื้องอก
Femoral Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทฟีมอรัล,ประสาทโคนขา,เส้นประสาทกระดูกต้นขา
Femoral Retroversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอกระดูกขาชี้ไปข้างหลัง
Femoral Veinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำโคนขาหลอดเลือดดำใหญ่ที่ขาหลอดเลือดดำเฟโมราลหลอดเลือดดำที่โคนขา
Femurไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขา,กระดูกโคนขา,ขาช่วงหน้าแข้ง,กระดูกขา,กระดูกต้นขาด้านนอก,ปลายกระดูกขาท่อนบน
Femur Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขา
Femur Clamps, Flat-Jawedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลมป์จับกระดูกต้นขา
Femur Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกโคนขาส่วนหัว,กระดูกต้นขาส่วนหัว
Femur Neckไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขาส่วนคอ,กระดูกโคนขาส่วนคอ,คอกระดูกต้นขา
Femur, Head ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มกลมตอนหัวกระดูก
Femur, Lateral Condyle ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มด้านนอกของกระดูกต้นขา
Femur, Proximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขา
Fenacไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีแนค
Fences, Picketไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายรั้วบ้าน
Fenestraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นช่อง,รูตะแกรง
Fenestratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นรูตะแกรง
Fenestrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีเนสเตรชัน,การผ่าตัด,การเจาะรู,การเจาะช่อง,ช่องเปิด,รูรั่ว,รูหรือช่องผ่าน
Fenfluramineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟ้นฟลูรามีน,เฟนฟลูรามีน,ยา
Fenitrothionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนิโตรไธออน,เฟนิโทรไทออน,สาร
Fenoprofenไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเฟโนโพรเฟน
Fenthionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟ็นไธออน,เฟนไธออน
Ferbamไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์แบม
Fermentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมัก,หมักเชื้อ,หมักสลาย
Fermentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมัก,อุตสาหกรรมหมัก,ขบวนการหมัก,การฟูเชื้อ,ส่าเหล้า,กระบวนการหมัก,การหมักน้ำตาล
Fermentation Assimmilationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างกันในการย่อยน้ำตาล
Fermentation Brothไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองของเหลวจากการหมัก
Fermentation Flaskไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดสำหรับทำเฟอเม้นเทชั่น
Fermentation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบโดยการหมัก
Fermentation, Acetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมักในการผลิตน้ำส้มสายชู
Fermentation, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมักแบบต่อเนื่อง
Fermentation, Large-Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมักในปริมาณมาก
Fermentometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมัก
Fermentorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมัก
Fern Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแบบใบเฟิร์น
Fern Leaf Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปใบเฟิร์น
Fern Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปใบเฟิร์น
Fern Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหมือนใบเฟิร์น,การตรวจหาลักษณะใบเฟิรณ์
Fern-Leaf Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปคล้ายใบเฟิร์น
Ferredoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอรี่ดอกซิน
Ferricไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์ริค
Ferric Ammonium Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเฟอริกแอมโมเนี่ยมซัลเฟต
Ferric Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเฟอริกคลอไรด์
Ferric Chloride Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยเฟอริคคลอไรด์
Ferric Hydroxamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเฟอริกไฮดรอกซาเมท,เฟอร์ริก-ไฮดรอกซาเมต
Ferric Hydroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอริกไฮดรอกไซด์
Ferric Ionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอริกอิออน,เฟอร์ริกไอออน
Ferric Oxide, Hydratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮเดรทเตทเฟอร์ริกออกไซด์
Ferric Oxide-Phosphate Micellesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์ริตินเป็นสารประกอบของเหล็กเฟอร์ริก
Ferric, Insolubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กที่ไม่ละลาย
Ferricyanidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์ริไซยาไนด์,สาร,เฟอร์ริซัยยาไนด์,วิธีเฟอร์ไรซัยอะไนด์,เฟอร์ไรไซยาไนด์,เฟอริไซยาไนด์
Ferrihemeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์ริฮีม
Ferriteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์ไรท์
Ferritinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์ริติน,มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ,เฟอริติน,เฟอร์ริทิน
Ferritin, Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอไรตีนในเลือด
Ferroceneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์โรซีน
Ferrochelataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์โรคีเลเทส
Ferrocyanidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์โรซัยยาไนด์
Ferroelectric Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารผลึกแร่ที่บังคับให้กระแสไฟฟ้าเดินทางเดียว
Ferrohemeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์โรฮีม
Ferroinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์โรอิน
Ferroin Indicatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอโรอินอินดิเคเตอร์
Ferroin Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเฟอโรอินซัลเฟต
Ferromagneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีอำนาจแม่เหล็ก
Ferromagnetic Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเฟอร์โรแมกเนติก
Ferrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์รัส
Ferrous Carbonatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กคาร์บอนเนต
Ferrous Ironไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กเฟอรัส
Ferrous Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบำรุงเลือด
Ferrous Sulfate Tablets, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดบำรุงโลหิต
Ferrous Sulfatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กซัลเฟต
Ferrugineousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหมือนเหล็ก
Ferruleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์รูล
Fertilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญพันธุ์,ภาวะ,การปฏิสนธิ,ภาวะเจริญพันธุ์,เจริญพันธุ์,การเจริญพันธุ์
Fertility Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากระตุ้นการตกไข่
Fertility Decline Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการลดการเจริญพันธุ์
Fertility Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราความเจริญพันธุ์,อัตราเจริญพันธุ์
Fertility Rate Return, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการมีบุตรได้อีก
Fertility Rate, Age Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุ,อัตราเจริญพันธุ์ตามอายุ
Fertility Rate, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเจริญพันธุ์ทั่วไป
Fertility Rate, Maritalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเจริญพันธุ์เชิงสมรส
Fertility Rate, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเจริญพันธุ์รวมยอด,อัตราเจริญพันธุ์รวม
Fertility Survey, Worldไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาสำรวจภาวะเจริญพันธุ์โลก
Fertility, Delayed Return ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ตั้งครรภ์อีกเป็นเวลานานหลังคลอดบุตรแล้ว
Fertilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้มีลูก,การปฏิสนธิ,ระยะผสม,การผสมพันธุ์,การผสมเชื้อ
Fertilization in Vitroไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมเทียมในหลอดทดลอง,เด็กหลอดแก้ว,ขบวนการผสมเทียมในหลอดแก้ว,ทารกในหลอดแก้ว
Fertilizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสม
Fertilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพศหญิงที่ผสมแล้ว
Fertilized Ovumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปฏิสนธิ
Fertilized Ovumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ที่ถูกผสมแล้ว,ไข่เมื่อผสมแล้ว,ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว,ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว
Fertilizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ๋ย,ปุ๋ยเคมี
Fertilizing Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการผสมพันธุ์ได้
Fetal and Perinatal Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพของทารกที่อยู่ในครรภ์
Fetal Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดทารกในครรภ์
Fetal Blood Samplingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเจาะเลือดเด็กในครรภ์
Fetal Circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบหมุนเวียนของเลือดของเด็กในครรภ์,ระบบการไหลเวียนเลือดของทารกในครรภ์
Fetal Circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลของเลือดตัวอ่อนในครรภ์
Fetal Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะของทารกในครรภ์
Fetal Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์,การตาย,ทารกในครรภ์ตาย,เกิดไร้ชีพ,เด็กเกิดไร้ชีพ,การตายคลอด,ทารกตายในครรภ์,ทารกตายคลอด,เด็กตายทันทีตอนเกิด
Fetal Death Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเด็กตายในครรภ์
Fetal Death in Uteroไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กตายก่อนเจ็บคลอด,เด็กตายในครรภ์
Fetal Death Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเด็กเกิดไร้ชีพ,อัตราเกิดไร้ชีพ
Fetal Death Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนเด็กเกิดไร้ชีพ,อัตราส่วนของเด็กตายในครรภ์
Fetal Death, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กตายคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า20สัปดาห์,เด็กเกิดไร้ชีพระยะต้นของการตั้งครรภ์
Fetal Death, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กตายคลอดอายุครรภ์ระหว่าง20-27สัปดาห์
Fetal Death, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กตายคลอดอายุครรภ์ตั้งแต่28สัปดาห์เป็นต้นไป,เด็กเกิดไร้ชีพระยะหลังของการตั้งครรภ์
Fetal Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์,การเจริญเติบโต,พัฒนาการของทารกในครรภ์
Fetal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์,โรค
Fetal Distressไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผิดปกติของเสียงหัวใจทารก,เด็กอยู่ในภาวะคับขัน
Fetal Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากทารก
Fetal Head Diameterไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของศีรษะเด็ก
Fetal Head Sizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดศีรษะของเด็ก
Fetal Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพของทารกในครรภ์
Fetal Heartไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจทารกในครรภ์
Fetal Heart Soundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงหัวใจของทารกในครรภ์
Fetal Heart, Noไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีการเต้นของหัวใจ
Fetal Hemoglobinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮโมโกลบิน,ทารกในครรภ์,ฮีโมโกลบินทารกในครรภ์,ฟีตอลฮีโมโกลบิน
Fetal Homeostasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะของเด็กในครรภ์
Fetal Lengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวของเด็ก
Fetal Lifeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะอยู่ในครรภ์
Fetal Macrosomiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกที่มีขนาดโตกว่าปกติ
Fetal Malformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กรูปพิการ
Fetal Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์มารดา
Fetal Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์,เยื่อหุ้ม,เยื่อหุ้มทารกในครรภ์เยื่อหุ้มเด็ก
Fetal Membranes, Rupture of the, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์
Fetal Monitoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์,การตรวจสภาพ,การวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารก,การตรวจติดตามเด็กในครรภ์,การตรวจอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์,การตรวจสภาพเด็กในครรภ์
Fetal Monitoring, Antepartumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามเด็กก่อนที่แม่เจ็บครรภ์
Fetal Monitoring, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟังเสียงหัวใจเด็ก
Fetal Monitoring, Electronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกโดยเครื่องมืออีเล็กทรอนิคส์,ลักษณะการเต้นของหัวใจทารกโดยคลื่นไฟฟ้า,การวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกโดยใช้เครื่องมือ
Fetal Monitoring, Intrapartumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามเด็กในขณะที่แม่เจ็บครรภ์
Fetal Montrosities and Deformitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกที่มีรูปวิปริต
Fetal Mortalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายก่อนหรือระหว่างคลอด
Fetal Mortality Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนเกิดไร้ชีพ
Fetal Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดิ้นของทารก,การดิ้นของทารกในครรภ์
Fetal Movement, Noไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีการเคลื่อนไหวของเด็ก
Fetal Oxygenationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ออกซิเจนแก่เด็ก
Fetal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะก่อนคลอด,ระยะทารก
Fetal Peroid, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์ระยะแรก
Fetal Pole, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนของทารกที่อยู่ใกล้ส่วนบนของมดลูก
Fetal Postmaturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกที่คลอดเกินกำหนด
Fetal Postmaturity Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะของทารกคลอดเกินกำหนด
Fetal Presentation, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกอยู่ในท่าผิดปกติ
Fetal Quickeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดิ้นของทารกในครรภ์
Fetal Resorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดกลืนตัวอ่อน,การตายของลูกหนูในครรภ์
Fetal to Placentaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากทารกไปรก
Fetal Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเด็ก
Fetal Vitalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแข็งแรงของทารก
Fetal Well-Beingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพของทารก,ความอยู่ดีของเด็ก
Fetal Well-Being and Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพและความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
Fetal Well-Being, Assessment ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของทารกในครรภ์
Fetal Well-Being, Loss ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพของเด็กเสื่อม
Fetal-Fetal Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อของเส้นเลือดระหว่างทารก
Fetidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นเหม็น
Fetishic Behaviorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชอบเครื่องชั้นในหรือเสื้อผ้าเครื่องใช้ของสตรี
Fetishismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่มีความใคร่กับวัตถุสิ่งของของเพศตรงข้าม,การมีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ,ประเภทสนใจในเรื่องสิ่งของหรือชอบสะสมของของเพศตรงข้าม
Feto-Fetal Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่เสียเลือดของทารกไปในการไหลเวียนของมารดา
Feto-Placental Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกและทารกในครรภ์
Fetomaternal Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์และมารดา,การถ่ายเลือด,การถ่ายเลือดของทารกในครรภ์สู่มารดา,เด็กได้รับเลือดจากแม่
Fetopelvic Disproportionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผิดสัดส่วนระหว่างทารกกับช่องคลอด
Fetoplacental Physiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรีรวิทยาของเด็กในครรภ์และรก
Fetoscope, Delee Hillisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูฟังสำหรับหัวใจเด็กโดยเฉพาะ
Fetoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กล้องส่องดูทารกในครรภ์,ตรวจโดยใช้กล้องส่องเข้าไปในถุงน้ำหล่อทารก
Fetuinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟาฟีโตโปรตีน,สาร,แอลฟาฟีโตโปรตีน
Fetusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กในครรภ์,ตัวอ่อนในครรภ์มารดา,ทารกในครรภ์,ทารกอยู่ในครรภ์มารดา,ตัวอ่อน,ฟีตัส,ฟีทัส,ทารกในครรภ์มารดา,ทารก
Fetus Compressusไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกและเยื่อหุ้มถูกกดมาก
Fetus in Utero, Dead, Retainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กตายค้างอยู่ในมดลูก
Fetus, Dead, Retainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกตายค้างในครรภ์
Fetus, Destructive Operation on theไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูติศาสตร์หัตถการทำลายทารก
Fetus, Malposition ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกในครรภ์ท่าผิดปกติ
Fetus, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติครรภ์แฝด
Fetus, Three or Moreไม่ระบุศัพท์บัญญัติครรภ์แฝดสามหรือมากกว่า
Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้
Fever of Undetermined Originไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ไม่ทราบเหตุ
Fever of Unknown Originไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ไม่ทราบสาเหตุ,ไข้ไม่รู้สาเหตุ
Fever Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะของไข้
Fever Producing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ก่อให้เกิดอาการไข้
Fever, Break-Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ปวดกระดูก
Fever, Breakboneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อเดงกี
Fever, Drugไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการไข้จากยา
Fever, High Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ชนิดที่สูงลอยตลอดเวลา
Fever, Intermittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะไข้เว้น,ไข้สูงแบบขึ้นลง
Fever, Pel Ebstein Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้แบบเพลเอบสไตน์
Fever, Prolonged Unexplainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ไม่ทราบสาเหตุ
Fever, Prolonged Unexplainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ไม่ทราบสาเหตุ
Fever, Puerperalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หลังจากการคลอดบุตร
Fever, Remittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้สูงแบบสูง,ไข้ต่อเนื่อง
Fever, Self-Limitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หายไปเอง
Fever, Spottedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสปอตเตดฟีเวอร์
Fever, Tick-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่นำโดยเห็บ
Fever-Arthralgia-Rash, Arboviralไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้มีผื่นปวดข้อ
Fiberไม่ระบุศัพท์บัญญัติกากใยอาหาร
Fiber Diseases, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจากเส้นใยอินทรีย์
Fiber Filter Disk, Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกรองใยแก้ว
Fiber Optic Light Cableไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายไฟเบอร์
Fiber Optic Photographic Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในกระดาษพิเศษ
Fiber, Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟเบอร์กลาส
Fiberglassไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟเบอร์กลาส
Fiberglass-Asbestosไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสมของใยแก้วกับใยหิน
Fiberoptic Bundleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัดของใยแก้ว
Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใย,ใยกล้ามเนื้อ,โปรตีนแบบเส้น,ไฟเบอร์,ใย,ใยประสาท,ใยแก้ว,เนื้อเยื่อใย
Fibers, Ascendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มใยประสาทนำส่งขึ้น
Fibers, Centrifugalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนตริฟูกาลไฟเปอร์
Fibers, Circularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยกล้ามเนื้อพวกที่เป็นวงกลม,กล้ามเนื้อพวกรอบวง
Fibers, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยอาหาร
Fibers, Descendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มใยประสาทนำลง
Fibers, Fine Collagenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยที่มีขนาดเล็กที่สุด
Fibers, Hollowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยกลวง
Fibers, Light Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทที่ทำหน้าที่รับแสง
Fibers, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยกล้ามเนื้อพวกเป็นเส้นยาว
Fibers, Post-Ganglionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทที่จะไปควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
Fibers, Root, Ascendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทรับความรู้สึกที่มุ่งขึ้นข้างบน
Fibers, Specialized Conductingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟเบอร์พิเศษที่เป็นตัวนำ
Fibers, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยสังเคราะห์
Fibers, Zonularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นของเลนส์
Fiberscopes, Fujinonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดเนื้อปอด
Fibre, Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วที่มีสี
Fibres, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อตามยาว
Fibres, Obliqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อแบบเอียง
Fibril-Sheathไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้มด้านนอก
Fibrillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริลลารี
Fibrillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ
Fibrillation Potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริลเลชั่นโปเทนเชี่ยล
Fibrilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยฝอย,เส้นใยเล็กๆ,เส้นละเอียดคดงอเล็กๆ,เส้นใย,ไฟบริล
Fibrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริน,สาร,ไฟบริน
Fibrin Clotไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ่มไฟบริน,ลิ่มเลือด
Fibrin Fibrinogen Degradation Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบรินไฟบริโนเจนดีเกรเดชัน,สาร
Fibrin Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดไฟบริน
Fibrin Platelet Emboliไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ่มเลือด
Fibrin, Cross-Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ่มเลือดที่แข็งแรง
Fibrinogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริโนเจน,สาร,ไฟบริโนเจน,สารไฟบริโนเจน
Fibrinoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหมือนไฟบริน
Fibrinoid Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบรินอยด์ดีเจเนอเรชัน
Fibrinoid Striaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยชั้น
Fibrinolysinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริโนไลซิน,เอ็นซัยม์ไฟบริโนลัยซิน
Fibrinolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการของการละลายลิ่มเลือด,ระบบสลายไฟบริน,การละลายไฟบริน,ระบบต่อต้านการแข็งตัวของเลือด
Fibrinolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริโนไลซิส,ปรากฏการณ์,ไฟบริโนลัยซิส,ไฟบริโนไลซิส
Fibrinolysis, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละลายไฟบรินเพิ่มมาก
Fibrinolytic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริน,สารกระตุ้นการละลาย,ไฟบริโนไลซิส,สารกระตุ้น
Fibrinolytic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติละลายก้อนลิ่มเลือด
Fibrinolytic Split Productไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลผลิตจากการแยกย่อยไฟบริน
Fibrinolytic Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการสลายไฟบริน,ระบบการละลายลิ่มเลือด
Fibrinolyticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาละลายลิ่มเลือด
Fibrinous Exudateไม่ระบุศัพท์บัญญัติขูดเอาของเหลวออกทิ้ง
Fibro Muscular Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อประสานและกล้ามเนื้อ
Fibro-Cavitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดร่วมกับโพรง
Fibroadenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเนื้องอกไฟโบรอดีโนมา
Fibroblast Metaplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรบลาสเมตาพลาเซีย
Fibroblastic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะงอกขยาย
Fibroblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรบลาส,ไฟโบรบลาสต์,เซลล์,ไฟโบรบลาสท์,ไฟโปรบลาสท์,ไฟโบรบลาสต์,เซลล์อ่อนของเยื่อเหนียว,ไฟโบรบลาสท์
Fibroblasts, Specializedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรบลาสท์ชนิดพิเศษ
Fibrocartilageไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนชนิดเยื่อเหนียว
Fibrocystic Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคถุงน้ำเรื้อรังของเต้านม
Fibrocystic Disease of Breastไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรซิย์สติกดีซีสออฟเบรสท์
Fibrocystic Disease of Pancreasไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเนื้องอกที่ตับอ่อน
Fibroelastosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรอีลาสโตซิส
Fibroelastosis, Concentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเนื้อปอดชั้นในหนาเป็นลักษณะสม่ำเสมอกัน
Fibroelastosis, Intimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรอีลาสโตซิสของผนังหลอดเลือดทำให้มีการอุดตัน,ผนังชั้นในหนามากจากไฟโบรอีลาสโตซิส
Fibrogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มจำนวนเนื้อเยื่อไฟบรัสเป็นจำนวนมาก
Fibroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
Fibroid, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบรอยด์ที่กลับเป็นอีก
Fibroinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรอิน
Fibroin, Silkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นไหม,โปรตีนไฟโบรอินของไหม,ไฟโบรอินของไหม
Fibromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรมา,เนื้องอก,ไฟโบรมา,เนื้อเยื่อพังผืด,เนื้องอกชนิดเยื่อเหนียว
Fibroma of Ovaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมไฟโบรมาของรังไข่
Fibromatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญผิดปกติของเยื่อเหนียว
Fibromuscular Hyperplasia, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรมัสคูลาร์ฮัยเปอร์เพลเซียในชั้นมีเดีย
Fibromuscular Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบและพังผืด
Fibromyomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
Fibroplasia, Intimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรเพลเซียในชั้นอินทิมา
Fibroplasia, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรเพลเซียในชั้นมีเดีย
Fibrosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดเหนียว
Fibrosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรซาร์โคมา,มะเร็ง,ไฟโบรซาร์โคมา,ซาร์โคมาของเนื้อเยื่อยึดต่อ,มะเร็งของเยื่อเหนียว,ไฟโบรซาร์โคมา
Fibrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดเยื่อเหนียว,ฟายโบรซิส,เยื่อพังผืด,เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ,เนื้อเส้นใย,การเกิดไฟโบรซิส,พังผืด,ไฟโบรซิส,ตับแข็ง,ไฟโบรสิส,เยื่อแผลเป็น
Fibrosis, Centrilobularไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรซิสบริเวณกลางกลีบ
Fibrosis, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรซิสทั่วๆไป
Fibrosis, Diffuse Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิฟฟิวส์อินเตอร์สติเชียลไฟโบรซิส
Fibrosis, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อพังผืดหย่อมเล็กๆ
Fibrosis, Inflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเฟร็มมาทอรีไฟโบรสิส
Fibrosis, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเทอร์สทิเซียลไฟโบรซิส,เนื้อเยื่อพังผืดระหว่างเซลล์กล้ามเนื้อ
Fibrosis, Laceratusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเอ็นกล้ามเนื้อเกาะกับพังผืด
Fibrosis, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟโบรซิสของผนังชั้นกลาง
Fibrosis, Periductalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อไฟบรัสรอบๆท่อตับอ่อน
Fibrosis, Perineuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังพืดโดยรอบเส้นประสาท
Fibrosis, Testicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัณฑะมีพังผืดมายึด
Fibrositisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเหนียวอักเสบ
Fibrosus, Annulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนูลัสโฟโบรซัส,แอนนูลัสไฟโบรซัส,วงกระดูกอ่อนขอบหมอนกระดูกสันหลัง
Fibrothoraxไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อพังผืดหุ้มยึดปอด
Fibrotic Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะไฟโบรซิส
Fibrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืด,เยื่อเหนียว,เป็นเส้น,เป็นเส้นๆ,เป็นเส้นใย
Fibrous Adhesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบรัสแอดฮีชัน
Fibrous Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวเยื่อแผลเป็น
Fibrous Bundlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเนื้อเยื่อ
Fibrous Capsule, Denseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกเป็นเนื้อเยื่อไฟบรัสหนา
Fibrous Cordไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืด
Fibrous Dysplasia of Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบรัสดิสเพลเซียของกระดูก,โรค,ไฟบรัสดิย์สปลาเซียของกระดูก
Fibrous Dysplasia, Polyostoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกศีรษะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั่วๆ,ไฟบรัสดิย์สปลาเซีย,โพลีย์ออสโตติก
Fibrous Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อชนิดเชื่อมติดกัน
Fibrous Proliferation, Intimalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบรัสชั้นในเพิ่มจำนวน
Fibrous Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อไฟบรัสรูปวงแหวน
Fibrous Stroma, Denseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อไฟบรัสหนาแน่น
Fibrous Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อเส้นใย,เนื้อเยื่อฟายบรัส,เนื้อไฟบรัส,ใยเนื้อเยื่อ,พังผืด,เนื้อเยื่อลักษณะเส้นด้าย,เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน,เนื้อเยื่อเส้นใย
Fibrous Tissue Web, Denseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเนื้อเยื่อไฟบรัสหนา
Fibrous Tissue, Denseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อที่ประกอบกันอย่างหนาแน่น
Fibrous Unionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดติดกัน,ติดต่อกันด้วยพังผืด
Fibrous, Annulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อพังผืด
Fibroxanthomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของกระดูกชนิดมีเยื่อเหนียวเป็นองค์ประกอบ
Fibulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกน่อง,กระดูกฟิบูลา,กระดูกปลายขาอันเล็ก,กระดูกฟิบูล่า
Fibula Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลายขา
Fibula, Head ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหัวของกระดูกน่อง,ส่วนหัวของกระดูกปลายขา,หัวกระดูกฟิบูลา
Ficepital Groveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นแขนส่วนเป็นที่ติดของหัวกล้ามเนื้อ
Fick's Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฏของฟิค
Fiduciary Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ
Fiebre Amarillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้เหลือง
Field Dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลจากสนาม
Field Investigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบสวนโรคในสนาม
Field Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานสนาม
Field of Forcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนามแห่งแรง
Field Reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลโดยการตรวจสอบ
Field Surveyไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานสำรวจภาคสนาม
Field Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีสนาม
Field Trialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองภาคสนาม,ทดสอบในสนาม,การทดลองสนาม
Field Trials, Prophylacticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองด้านป้องกัน
Field Trials, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองด้านรักษา
Field Tripsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนศึกษานอกสถานที่,การศึกษานอกสถานที่
Field-Study Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีพิจารณาศึกษาในสนาม
Fightingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต่อสู้
Figure Groundไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักษรจากพื้นภาพ
Figure Ground Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพซ้อน
Figure Identification, Tracedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้ภาพที่เขียนบนผิวหนัง
Figure of 8ไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเลข8
Figure-Ground Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ของรูปร่างที่เห็น
Figures, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเลขจริง
Figures, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเลขสัมพัทธ์
Filament Complexesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเล็กๆ
Filamentousไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างเป็นเส้นใย,รูปร่างเป็นเส้น
Filamentous Rodไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นแท่งยาว
Filamentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอก,เส้นเล็กๆ,เส้นไย,ฟีลาเมนฑ์,ปล้องสั้นๆ,สายใยละเอียด,สายใย,ผอมบางและยาว,การแตกแขนงสายใย,เส้นสาย,เป็นสาย,เส้น
Filaments, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มินัลฟิลาเม้นต์
Filaments, Thickไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยหนา
Filaments, Thinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยบาง
Filariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิฟิลาเรีย
Filariasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลาริอาซิส,เท้าช้าง,โรค,โรคเท้าช้างในมนุษย์,ฟิลารีเอซิส,ฟิลลาริเอซิส,โรคฟีลาริเอซีส,โรคเท้าช้าง
Filariformไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลาริฟอร์ม
Filariform Larvaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนระยะที่3
Filariform Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นท่อยางไม่มีกระเปาะ
Filarioideaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลาริออยดีอา,ฟิลารอยเดีย,พยาธิ
Fileไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากฟัน
Filiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนวดรูปเส้นด้าย
Filiform Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกอบด้วยปล้องเล็กๆหลายปล้อง
Filing Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดให้เป็นระบบ
Fill Holeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเติมน้ำยา
Fillatioไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสัมผัสระหว่างปากและอวัยวะเพศชาย
Filled Milk, Unsweetened Condensedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมข้นไม่หวานแปลงไขมัน
Filled, Partiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรจุเข้าไปบางส่วน
Fillersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเติม,ตัวผสม,วัสดุอัดแทรก,ไส้,สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน,สารช่วย
Fillers, Concentrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบรรจุส่วนผสม
Fillers, Extendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเติมเพิ่มปริมาณ
Fillers, Undercapไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบรรจุสารผลักดัน
Fillingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุ
Filling Apparatus, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบรรจุด้วยความดัน
Filling Defectไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาแหว่ง
Filling Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวบรรจุ
Filling Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายการบรรจุ,สายบรรจุ
Filling Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มแรงประจุ
Filling, Gravityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุแบบอาศัยแรงดึงดูดของโลก
Filling, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุแบบใช้แรงดัน
Film Badgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มแบดจ์
Film Carriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลักใส่ฟิล์ม
Film Changersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเปลี่ยนแผ่นฟีล์ม
Film Distance, Longer Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดให้หลอดเอ็กซเรย์อยู่ไกลจากฟิล์มมากขึ้นไปอีก
Film Emulsions, Fasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มที่มีอัตราความเร็วสูง,ฟิล์มชนิดอัตราเร็วสูง
Film Holders, CKN Multiformatไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องใส่และเลื่อนฟิล์มที่ถ่ายภาพได้หลายรูปแบบ
Film Illuminatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดูฟิล์ม
Film Processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างฟิลม์
Film Wilding Knobไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มหมุนฟิลม์
Film, Baselineไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพรังสีครั้งแรก
Film-Strip Projectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องฉายฟิล์มสตริป
Filmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพยนต์,แผ่นเยื่อ,ชั้น
Films, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มที่สมบูรณ์
Films, Cutไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเปลี่ยนฟิล์มตัด
Films, Delayไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพล่าช้า
Films, Fasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลม์ไว
Films, Flexible Gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นฟิล์มใสยืดหยุ่นได้
Films, Interfacialไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มที่ผิวประจัน
Films, Interfacial, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มหุ้มรอบหยดของเหลว
Films, Overpenetratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายฟีล์มแบบรังสีกำลังสูงผ่านมาก
Films, Protectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มเคลือบผิว
Films, Rollไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มชนิดม้วน
Films, Sheetไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มชนิดแผ่น
Films, Slow Speedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีล์มชนิดอัตราเร็วต่ำ
Films, Solid Particleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มที่แข็งแรง
Films, Thinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลม์บางๆ
Films, Unknownไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มที่ต้องการอ่านค่า
Filmstripsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิล์มสตริป
Filter Aidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ช่วยการกรอง
Filter Bedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งกรอง
Filter Funnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวยกรอง
Filter Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อกลางการกรอง
Filter Paperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษกรอง
Filter Paper Wetting Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปียกกระดาษกรอง
Filter Photometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลเตอร์โฟโตมิเตอร์
Filter Pressไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองขนาดใหญ่ที่ใช้ความดัน
Filter Tanksไม่ระบุศัพท์บัญญัติถังกรอง
Filter Thickenersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบเพิ่มความเข้มข้น
Filter, Deep-Bedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกตะกอนและการกรอง
Filtered Loadไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส
Filtered, Properlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่านการกรอง
Filteringไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลั่นกรองอากาศที่หายใจเข้าไป,กลั่นกรองอากาศ
Filtering Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรอง
Filtersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลเตอร์,เครื่องกรอง,กระจกกรองแสง,ตัวกรอง,กรอง,กระจกที่ใช้กรองแสง
Filters, Batch Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบไม่ต่อเนื่อง
Filters, Batch Vacuumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบไม่ต่อเนื่อง
Filters, Beep Depthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองแบบติดค้างลึกในสื่อกรอง
Filters, Centrifugalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบใช้เแรงเหวี่ยง
Filters, Depth Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกรองแบบกักอนุภาคไว้ภายใน
Filters, Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสก์ฟิลเตอร์
Filters, Finalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองขั้นสุดท้าย
Filters, Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกกรองแสง
Filters, Gravityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบความถ่วง
Filters, High-Efficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพการกรองสูง
Filters, Micronไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองฝุ่น
Filters, Milliporeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษกรองมิลลิพอร์,แผ่นเยื่อบางชนิดพิเศษ,มิลลิพอร์ฟิลเตอร์
Filters, Polarizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกรองแสงโพลาไรท์
Filters, Polaroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกรองโพลารอยด์
Filters, Precentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองแบบมีสื่อกรองชั่วคราว
Filters, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรองโดยใช้ความดัน
Filters, Pressure, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบต่อเนื่อง
Filters, Screen Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกรองแบบกักอนุภาคไว้บนผิวหน้า
Filters, Seitzไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองไซส์
Filters, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลเตอร์รวม
Filters, Vacuumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบสูญญากาศ
Filters, Vacuum, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแบบต่อเนื่อง
Filters, Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกรองสีเหลือง
Filtrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอง,สิ่งกรอง,สกัด,น้ำกรอง
Filtrate, Cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำกรองจากการเลี้ยงเชื้อ
Filtrate, Glomerularไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำกรองจากโกลเมอรูลัส,น้ำกรอง,สิ่งที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส
Filtrate, Protein Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำกรองที่ไม่มีโปรตีน
Filtrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรอง
Filtration Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลเตรชันแองเคิล
Filtration Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือกรอง
Filtration Area, Effectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่การกรอง
Filtration Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์ของการกรอง
Filtration Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนย่อยของการกรอง
Filtration Pressure, Effectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันที่มีผลในการกรอง
Filtration Pressure, Netไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันจริงๆที่มีผลโดยตรงกับการกรอง
Filtration, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองที่สมบูรณ์
Filtration, Coarseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรองหยาบ
Filtration, Cotton Woolไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองผ่านสำลี
Filtration, Depthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองแบบติดค้างในชั้นกรอง
Filtration, Membrane, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองแบบติดผิวชั้นกรอง
Filtration, Microporous Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองแบบติดผิวชั้นกรอง
Filtration, Nylonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองผ่านไนลอน
Filtration, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองด้วยความดัน
Filtration, Screen Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองแบบติดผิวชั้นกรอง
Filum Terminaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นยึดปลายล่างไขสันหลัง,ไฟลัมเทอร์มินาเล
Fimbriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณปากท่อเข้าสู่โพรงมดลูก,ปลายท่อรังไข่,ฟิมเบรีย,ปลายหลอดมดลูก,ปลายท่อมดลูก,ปากแตรของท่อมดลูก,ติดกับปากแตร
Fimbriated Open Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายเปิดมีรูปิด
Finไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีบ
Financeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงินทุน
Financial Incentivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสิ่งชวนใจด้านการเงิน
Findingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นหาความจริง
Finding, Operativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพบเห็นในขณะผ่าตัด
Fineไม่ระบุศัพท์บัญญัติละเอียด,อย่างละเอียด
Fine Branny Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุยหรือแผ่นลักษณะเป็นผงเหมือนรำข้าวอัดกันแน่น
Fine Mistไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นฝอยละเอียด
Fine Motorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กล้ามเนื้ออย่างละเอียด,การเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อเล็ก
Fine Motor Adaptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อมัดเล็กต้องอาศัยความละเอียดมากกว่า
Fine Motor Sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านการฝึกหัดกล้ามเนื้อเล็ก
Fine Motor Skillไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวที่ละเอียดซับซ้อน,ทักษะการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขามือ
Fine Motor Skill and Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถและทักษะในการเคลื่อนไหวอย่างประณีต
Fine Motorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเล็ก
Fine Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวชนิดละเอียดอ่อน
Fine-Adjustmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอย่างละเอียด
Fine-Focus Knobไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มที่ปรับภาพชนิดละเอียด
Finescaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุยบางๆ
Finger Dexterity, Fineไม่ระบุศัพท์บัญญัติทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ
Finger Dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหยียดข้อนิ้วมือไม่ได้
Finger Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้มือหยิบขนมอาหารเข้าปาก
Finger Gripไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องนิ้ว
Finger Identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบอกชื่อนิ้ว
Finger Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วมือบาดเจ็บ
Finger Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อนิ้วมือ
Finger Revision, Malletไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพื่อแก้ข้อปลายนิ้วมืองอ
Finger Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีใช้นิ้ว
Finger Tensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลำตา
Finger to Noseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วแตะจมูก
Finger, Joints ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อนิ้ว
Finger, Littleไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วก้อย
Finger, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วกลาง
Finger-Like Appendagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างคล้ายนิ้วมือ
Finger-Nose Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจนิ้วมือ-จมูก
Finger-Nose-Finger Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจนิ้วมือ-จมูก-นิ้วมือ
Finger-to-Finger Testไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วแตะนิ้วขณะลืมตา
Finger-to-Noseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วมือแตะจมูก
Finger-to-Nose Testไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วแตะที่จมูกขณะหลับตา
Fingerprint Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจลายนิ้วมือบุคคล
Fingerprint Examination, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
Fingerprint File, Fiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบพิมพ์ลายนิ้วมือ5นิ้ว
Fingerprint File, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบพิมพ์ลายนิ้วมือเดี่ยว
Fingerprint Identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
Fingerprintsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลายมือ,ลายนิ้วมือ,รอยพิมพ์นิ้วมือ,ฟิงเกอร์พรินท์,ลักษณะคล้ายนิ้วมือมากด
Fingerprints, Latentไม่ระบุศัพท์บัญญัติลายนิ้วมือแฝง
Fingerprints, Patentไม่ระบุศัพท์บัญญัติลายนิ้วมือที่มองเห็น
Fingersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วมือ,นิ้วมือ
Fingers and Toes, Clubbing ofไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วโป่ง
Fingers, Bentไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วโก่ง
Fingers, Clubbingไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วปุ้ม,นิ้วโป่ง
Fingers, Clubbing ofไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วปุ้ม,นิ้วกระบอง,นิ้วมือปุ้ม
Fingers, Clumsiness ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้นิ้วมือทำงานได้ช้าหรือไม่ได้
Fingers, Countไม่ระบุศัพท์บัญญัตินับนิ้ว
Fingers, Crushedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วที่ถูกบดทับ
Fingers, Malletไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายนิ้วตก
Fingers, Snappingไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วมืองอติด
Fingers, Triggerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วมืองอติด
Fingers, Webbedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วมือติดกัน,นิ้วมือติดกันเป็นพืด,นิ้วมือติดกันเป็นพืด
Fingersuckingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดนิ้ว,นิ้วมือ,การดูด
Fingertipไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายนิ้ว
Fingertip Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บที่ปลายนิ้ว
Finishing Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบ
Fireไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยิง
Fire and Burnsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟไหม้น้ำร้อนลวก
Fire Brightไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไหม้
Fire Drillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกหนีไฟ
Fire Drills, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกหนีไฟในโรงเรียน
Fire Hazardไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายจากไฟไหม้
Fire Hazardไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัคคีภัย
Fire Worksไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกไม้ไฟ
Fire-Clayไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินเผา
Fireman's Carryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มแบก,แบกอย่างคนดับเพลิง
Fireman's Dragไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มลากด้วยคอ
Firesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟไหม้,ไฟ,การลุกไหม้
Firing Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่ในการยิง
Firing Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราในการยิง,อัตราการกระจาย
Firmไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข็ง,แข็งมาก,แน่น,แน่นตึง
Firmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคงรูป
First Aidไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฐมพยาบาล,วิธีปฐมพยาบาล,การปฐมพยาบาล
First Aid Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาเบื้องต้น
First Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นแรก
First Trimesterไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงครรภ์3เดือนแรก
First-in, First-outไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเข้าก่อนออกก่อน
Fiscal Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการด้านการเงิน
Fish Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลา,โรค
Fish Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันตับปลา
Fish Protein Concentrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเสริมซึ่งสกัดจากปลา
Fish Saucesไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำปลา
Fish Tailed Palmไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต่าร้าง
Fish Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษของอาหารทะเล
Fish, Guppyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาหางนกยูง
Fish, Scorpionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลากะรังหัวโขน
Fish, Toadไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาคางคก
Fish-Eye Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาปลา
Fish-Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับปลา
Fisheriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมง
Fishery Products, Fermentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัฒฑ์ปลาหมัก
Fishesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลา,อาหารจำพวกเนื้อปลา
Fishes, Cyprinoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาน้ำจืดชนิดที่มีเกล็ดขนาดเล็ก
Fishes, Poisonousไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลามีพิษ,ปลาพิษ
Fishmouthไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นปากปลา
Fishtail Contourไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแบบหางปลา
Fishyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นคาวปลา
Fissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกสลาย
Fission, Binaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวตามแบบของบัคเตรี,เพิ่มจำนวนโดยแยกตัวเป็นสอง,การแบ่งตัวแบบไบนารีฟิชชัน
Fission, Heterolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกแบบเฮเทอโรลิติก
Fission, Homolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกแบบโฮโมลิติก
Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแตก,รอยแยก,ร่องลึก,รอยต่อของกลีบปอด
Fissure Burไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีชเชอร์เบอร์
Fissure Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกร้าว
Fissure in Anoไม่ระบุศัพท์บัญญัติทวารหนัก,แผลรอยแตก,ทวารหนักปริ
Fissure, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแยกผิดปกติ
Fissure, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่อยู่รอบๆร่องข้าง
Fissure, Median, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องแอนทีเรียร์มีเดียน
Fissure, Superior Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุพีเรียร์ลองจูดินาลฟิสเชอร์
Fissure, Sylvialไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีสเวียลฟิสเซอร์
Fist Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทุบ
Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิสตูลา,แผลชอนทะลุ,รู,รูเชื่อม,รอยทะลุ,รูเปิดระบายหนอง
Fistula, Orocutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับผิวหนัง
Fistula, Oronasalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูก
Fistula, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางถาวร
Fitnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมบูรณ์แข็งแรง
Five Membered Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบวงห้าตัว
Five Minute Step Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบก้าวขึ้น-ลง5นาที
Fixไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับแน่น,การตรึง
Fixateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจ้องที่จุดใดจุดหนึ่ง
Fixationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง,การยึดติด,การตรึง,ค่าคงที่
Fixationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดองรักษา,การดอง,การดองรักษา
Fixation by Immersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดองโดยจุ่มตัวอย่างในน้ำยาดอง
Fixation by Perfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดองโดยการฉีดน้ำยาดองเข้าภายในตัวอย่าง
Fixation Devices, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายใน
Fixation of Living Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะของการคงอยู่กับที่ของเนื้อเยื่อ
Fixation, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรึงภายนอก,เครื่องยึดตรึงกระดูกภายนอก,การยึดตรึงภายนอก
Fixation, Intermaxillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดขากรรไกรบนและล่างเข้าหากัน
Fixation, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดตรึงภายใน,การตรึงภายใน,การยึดตรึงกระดูกให้อยู่กับที่จากภายใน
Fixation, Internal, Rigidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรึงภายในอย่างมั่นคงแข็งแรง
Fixation, Perfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดองรักษาโดยวิธีฉีดน้ำยาเข้าภายในระบบต่างๆ
Fixation, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดองขั้นแรก
Fixation, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดองครั้งที่สอง
Fixation, Wire, Kirschnerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดกระดูกด้วยลวดเสียบ
Fixativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิกเซทิพ,ฟิกเซทิฟ,น้ำยาดอง
Fixatives, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาดองตัวแรก
Fixators, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรึงกระดูกจากภายนอก
Fixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนที่ไม่ได้,ติดตรึง,ติดตาย,อยู่กับที่,คงที่,เฉพาะที่,ติดแน่น
Fixed Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าสัมผัสส่วนที่อยู่กับที่
Fixed Rate Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดอัตราเต้นคงที่,เครื่องควบคุมจังหวะหัวใจแบบฝังภายใน
Fixerไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาฟิกเซอร์
Flabbyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวกเปียก
Flaccidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่อนเปียก,อ่อนนิ่ม,อ่อนปวกเปียก
Flaccid Areflexiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขาอ่อนปวกเปียกและไม่มีปฏิกริยาตอบสนอง
Flaccid Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะอ่อนตัว
Flaccidfacial Expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีหน้าเฉย
Flaccidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความนิ่ม
Flaccidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อขานิ่มปวกเปียก,กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก
Flagellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาเจลลา,แฟลเจลลา,อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่,แฟลกเจลลา,ฟลาเจลลา,เซลล์
Flagella, Peritrichousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟลกเจลลาที่มีอยู่รอบเซลล์
Flagellateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาเยลเลท
Flagellumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนวด,แฟลเจลลัม,เส้นหนวด
Flagellum, Single Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีหางอันเดียว
Flail Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกรวน
Flail Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยุบตัวของทรวงอก,อกรวน,อุบัติเหตุของทรวงอก
Flail Chest, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกรวนตรงกลาง
Flail Chest, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกรวนด้านข้าง
Flail Segmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังอกที่เคลื่อนผิดปกติ
Flakesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดเล็ก
Flakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังตกสะเก็ดและลอก
Flakyไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุย
Flameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลวไฟ
Flame Ionizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลมไอออนไนเซชัน
Flame Ionization Detectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดแบบเฟลมไอออนไนเซชัน
Flame Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ไฟเผา
Flame, Non-Luminousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลวไฟที่ไม่มีควัน
Flame-Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นเปลวไฟ
Flame-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปคล้ายเปลวไฟ
Flame-Shaped Retinal Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกที่กระจายไปตามแนวเส้นใยประสาทมีรูปร่าง
Flammabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการติดไฟ,การติดไฟ
Flangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกเสริม
Flankไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเนื้อพื้นท้องใต้สันนอก,สีข้าง
Flannelboard Flannelgraphsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดานผ้าสำลี
Flannelgraphsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพกล
Flap Tearไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาที่ปิดรูขาด
Flap Thenarไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกชนิดบริเวณเนินโคนหัวแม่มือ
Flap, Pedicled, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วเดียว
Flapsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบางๆ,แผ่นเนื้อเยื่อชนิดมีขั้ว
Flaps, Avulsionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังชิ้นใหญ่ฉีกออก
Flaps, Bipedicledไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้ว2ข้าง
Flaps, Bridgingไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้เนื้อส่วนอื่นมาเป็นสะพาน
Flaps, Cross-Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนังข้ามนิ้ว
Flaps, Cross-Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกมีขั้วข้ามนิ้ว
Flaps, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนังชนิดม้วนเป็นแห่งเป็นระยะ
Flaps, Designing theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางแผนสร้างแฟลบ
Flaps, Gauntletไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนังชนิดมีขั้วปลายหนึ่งหุ้มมือหรือนิ้ว
Flaps, Myocutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดแผลด้วยแผ่นผิวหนังติดกล้ามเนื้อ
Flaps, Pedicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกมีขั้ว
Flaps, Rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกแบบเอี้ยวชนิดมีขั้ว
Flaps, Rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกแบบเอี้ยวชนิดมีขั้ว
Flaps, Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนย้ายผิวหนัง,แผ่นผิวหนัง,แผ่นหนัง
Flaresไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดง,อาการแดง,ผื่นสีแดง
Flaringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายโตออก
Flaring of Alaenasiไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอบจนจมูกบาน
Flash and Flameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลวเพลิงไฟไหม้
Flash Cardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพแผ่น
Flash Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดติดไฟ
Flashbacksไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์ในอดีตที่กลับคืนมา
Flashesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นเป็นไฟกระพริบ
Flashes, Vagueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสว่างจ้า
Flashlightsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงแว๊บๆเหมือนฟ้าแลบ
Flashpointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดติดไฟ
Flasksไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาสค์
Flasks, Distillingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดกลั่น
Flasks, Erlenmeyerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหยือกเออเลนไมเออ,ขวดรูปชมพู่
Flasks, Glass-Stoppedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดจุกแก้ว
Flasks, Kjeldahlไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดเคดาล
Flasks, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดแก้วความดัน
Flasks, Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดที่ทำปฎิกิริยากัน
Flasks, Volumetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดปริมาตร,ขวดปรับปริมาตร,ขวดวัดปริมาตร,ขวดแก้ววัดปริมาตร
Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉยชา,แบนราบ
Flat Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นแผ่น
Flatfootไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าแบน
Flatfoot, Rigidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าแบนชนิดตึงแข็ง
Flatnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์เรียบ
Flattenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียบ
Flattenedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบน
Flatteningไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบนตัวลง
Flatulenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องอืด,อาการท้องอืด
Flatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติผายลม
Flavin Adenine Dinucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลวินอะดินีนไดนิวคลีโอไทด์,ฟลาวีนแอดดินินไดนิวคลีโอไทด์,เฟลวินอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์
Flavin Adenine Dinucleotide Phosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาวินแอดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต
Flavin Mononucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาวีนโมโนนิวคลีโอไทด์,เฟลวินโมโนนิวคลีโอไทด์,แฟลวินโมโนนิวคลีโอไทด์,เฟลวินโมโนนิวคลีโอไทด์
Flavin Nucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาวีนนิวคลีโอไทด์
Flavinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟลวิน
Flavins Coenzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลวินโคเอ็นไซม์
Flavivirus, Tick-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็บเป็นพาหะ
Flavodoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลโวดอกซิน
Flavonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาโวน
Flavonoid Glycosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาโวนอยด์กลัยโคซัยด์
Flavonoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟลโวนอยด์,ฟลาโวนอยด์
Flavoproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาโวโปรตีน,เพลโวโปรตีน,เฟลโวโปรตีน
Flavoproteins, Electron Transferingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คตรอนทรานสเฟอร์ริ่งเฟลโวโปรตีน
Flavoproteins, Electron-Transferringไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลาโวโปรตีนที่ขนส่งอิเลคตรอน
Flavorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงแต่ง
Flavor and Textureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นและเนื้ออาหาร
Flavor Enhancersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสร้างเสริมรส
Flavoring Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงกลิ่นรส,สารแต่งกลิ่นรส,สารแต่งกลิ่น,ตัวแต่งกลิ่น,สารแต่งกลิ่นและรส
Flavoursไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแต่งกลิ่นรส
Flaxไม่ระบุศัพท์บัญญัติป่าน,งอแขน
Flax Seedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมล็ดป่าน
Flea-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำด้วยพวกหมัด
Flea-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหมัด
Fleasไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมัด
Fleas, Catไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมัดแมว
Fleas, Dogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมัดสุนัข
Fleas, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมัดคน
Fleas, Rat, Tropicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมัดหนูเมืองร้อน
Fleas, Teperate Ratไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมัดหนูเมืองหนาว
Fleeingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหนี
Fleischer Modification-Water Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความดันของน้ำไขสันหลัง
Flesh-Coloredไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงเรื่อๆคล้ายเนื้อสัตว์
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช
Flexไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอ
Flex Extendไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก้มและเงย
Flexed Forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหล่โน้มเข้ามาด้านหน้า
Flexed, Slightlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอเล็กน้อย
Flexed, Wellไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้มเต็มที่
Flexibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว
Flexibility Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบความอ่อนไหวตัว
Flexibility, Exaggeratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล่องตัวเกินไป
Flexibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัดไปต่างๆได้,ยืดหยุ่น,งอไปมา
Flexionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก้ม,การงอ,ก้มไปข้างหน้าให้มากที่สุด,งอข้อศอก,ท่าก้ม,งอ,หัวเด็กอยู่ในท่าก้ม,ท่างอแขน,ท่าคอง้ำลง,ข้อที่เคลื่อนไหวแบบงอ,งอเข้าข้างใน
Flexion Extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนในแนวหน้าหลัง
Flexion and Abduction Fragmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกางออกไปทางด้านข้าง
Flexion Attitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าศีรษะคางงุ้มชิดหน้าอก
Flexion Extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอแล้วเหยียด
Flexion in Abductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอข้อศอกร่วมกับการเคลื่อนออกนอก
Flexion in Adductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอข้อศอกร่วมกับการเคลื่อนเข้าใน
Flexion Loadไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงกดไปทางด้านหน้า
Flexion Pattern, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายส่วนอื่นๆอยู่ในท่างอด้วย
Flexion with Distractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอและการเคลื่อนแยกห่าง
Flexion, Descent and Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนต่ำและทรงคว่ำเพิ่มขึ้น
Flexion, Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำแบ
Flexion, Forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นแขนโย้ไปข้างหน้า
Flexion, Fullไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่างอเต็มที่,การยกแขนขึ้นเหนือศีรษะให้สูงที่สุด
Flexion, Fullyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กปกติที่คว่ำหน้าเต็มที่
Flexion, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการห่อฝ่ามือ
Flexion, Involuntaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอชนิดนอกอำนาจจิตใจ
Flexion, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอไปข้างๆ,เอียงไปข้างๆ,การตะแคงงอ
Flexoplasty, Eylerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดย้ายที่เกาะกล้ามเนื้อมือภายนอก
Flexorไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอ
Flexor Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองแบบนิ้วเท้างอ
Flexorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อยกแขน,กล้ามเนื้อเกี่ยวกับการงอข้อต่อ
Flexors of Forearmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการงอแขน
Flexors, Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการงอนิ้วมือ,กล้ามเนื้อที่งอนิ้วมือ
Flexureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความโค้ง
Flicker Fusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงแลบ
Flicker Fusion Frequenciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่ในการประสานโดยแสงแลบ
Fliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลง
Flies, Blood Suckingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงดูดโลหิตเป็นอาหาร
Flies, Botไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงวันเจาะไชเนื้อ
Flies, Stableไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงวันปากดำ
Flight Information Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขตแถลงข่าวการบิน
Flight Rules, Visualไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎการบินด้วยทัศนวิสัย
Flint Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลินทกลัส
Flip Chartsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพพลิก
Flip-Flop Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลิกกลับออกมาอยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้ม
Floatไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเวลาสำรอง
Floaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นจุดดำลอยไปมา,จุดดำลอยไปมา
Floating Fragmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้นกระดูกแยกตัวหลุดออกจากตำแหน่งที่เคยต่อกัน
Floating Topไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตียงเอ็กซเรย์ชนิดเลื่อนได้
Flocculated Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะฟล็อคคูเลทเทต
Flocculating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับกลุ่มของผงยาอย่างหลวมๆ,ฟล็อคคูลเลติ้งเอเจนท์,การเกิดฟลอคคูเลชัน
Flocculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดฟลอคคูเลชัน,ฟลอคคูเลชัน,การจับกันเป็นกลุ่ม,การเกิดฟลอกคูเลชัน,การแยกตัวเป็นก้อนหลวมๆ,ฟล๊อคคูเลชั่น,ฟลอคคูเลชัน,เกาะกันอยู่หลวมๆเป็นกลุ่มก้อน,การจับกลุ่มของอนุภาค,จับเป็นก้อนหลวมๆ,ฟลอคคูเลชั่น,การรวมกันของอนุภาค
Flocculation, Controlledไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมให้มีการเกิดฟลอคคูเลชั่น
Flocculesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มของอนุภาคเล็กๆ,ฟลอคคูล
Flocsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลอคส์
Floorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้น
Floors, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นสองชั้น,สองชั้น
Floppyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตัวอ่อน
Floraไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชึพที่ประจำอยู่,เชื้อปกติ
Flora of the Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่อยู่บนร่างกายคน
Flora, Environmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียในภาวะแวดล้อม
Flora, Residentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในปากและคอ
Flora, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อบางชนิดพบได้เป็นครั้งคราว
Floralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นดอกไม้
Florine Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลจากฟลอรีน
Florisilไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลอริซิล
Florisil Columnไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลอริซิลคอลัมน์
Flos Sophoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮ้วยฮวย
Flotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลอยตัว
Flotation Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเร็วของการลอยตัว
Flotation Technicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้ไข่ลอย
Flour Weedilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมอดแป้ง
Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหล
Flow Aceleratorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรั่วไหลของก๊าซ
Flow Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบการไหล
Flow Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบการไหล,แบบแผนการไหล
Flow Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราหลั่ง,อัตราการผ่าน,อัตราเร็วของการไหล,อัตราการไหล
Flow Rate through Orificeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการไหลผ่านรูเปิด
Flow Rate, Maximal Midexpiratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการไหลของการหายใจออกอย่างแรงกึ่งกลาง
Flow Rate, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร็วสูงสุด
Flow Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้านการไหล
Flow Resistive Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานจากความต้านทานในช่องทางผ่านอากาศหายใจ
Flow Sheetไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางการเปลี่ยนแปลง
Flow, Convergentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลมาบรรจบแบบกระแสลม
Flow, Crossไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลตามแนวราบ
Flow, Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นการไหลของอากาศ
Flow, Downไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลตามแนวดิ่ง,ไหลจากข้างบนลงมาล่าง
Flow, Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลที่มีพลังผลักดัน
Flow, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอิสระ,เร็วที่สุด
Flow, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลตามแนวราบ
Flow, Newtonianไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลแบบนิวโตเนียน
Flow, Non Newtonianไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลแบบไม่ใช่นิวโตเนียน
Flow, Non-Newtonianไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลแบบไม่ใช่นิวโตเนียน
Flow, Pseudoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลแบบซูโดพลาสติก
Flow, Reverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้อนกลับ
Flow, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลช้า
Flow, Streamlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลเรียบๆ,การไหลของอากาศสม่ำเสมอ
Flow, Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลย้อนจากล่างขึ้นบน
Flow, Verticleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลตามแนวดิ่ง
Flowing Agents, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ช่วยทำให้เกิดการไหลดี
Flowing, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลได้ดีและสะดวก
Flowler's Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาล้างแผล
Flowmetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิเตอร์การไหล,เครื่องวัดการไหล,เครื่องวัดการไหล,เครื่องควบคุมการไหล,มาตราอัตราการไหล
Flowmeters, Peakไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรวัดการไหลสูงสุด
Flowrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการไหล
Fluไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้หวัดใหญ่
Flu-Like Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเมื่อยตามตัว
Flucloxacillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูคล็อกซาซิลลิน
Fluctuateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่คงที่,ขึ้นๆลงๆ,น่วม,นุ่มนิ่ม,จำนวนแตกต่างกัน
Fluctuating Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในช่วงเวลาแต่ละวัน
Fluctuationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม
Fluctuation Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์แบบฟลัคทูเอชัน
Fluctuations, Short-Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น
Flucytosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฟลูไซโทซีน
Fludrocortisone Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูโดรคอร์ติโซนอะซิเตต
Fluencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคล่อง
Fluent but Paraphasicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง
Fluent Speechไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง
Flufenamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟลูเฟนามิก
Fluffy Ballsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนสำลี
Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเอียง
Fluid 24 HR, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนน้ำเกลือที่ควรให้ใน24ชั่วโมง
Fluid Accumulation, Alveolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคั่งของน้ำในปอด
Fluid and Electrolyte Imbalanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดของเหลวและเกลือแร่,ความผิดปกติของของเหลวและเกลือแร่ในร่างกาย
Fluid and Electrolytes Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชดเชยของเหลวและเกลือแร่
Fluid Balance, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารน้ำเกินในร่างกาย
Fluid Bed Dryersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้อบชนิดฟลูอิดเบด
Fluid Challengeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลองให้น้ำ,การลองให้น้ำ
Fluid Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความทึบเป็นสีดำ
Fluid Dramไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูอิดแดรม
Fluid Exudateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีของเหลวโปรตีนสูง
Fluid Intakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำที่เข้าไปในร่างกาย
Fluid Overloadไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกิน,น้ำท่วมหัวใจ
Fluid Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพของเหลว
Fluid Replacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดแทนของเหลว
Fluid Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องของเหลว
Fluid Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยสารน้ำ,การบําบัดด้วยสารน้ำ,การรักษาที่ต้องให้น้ำเกลือ
Fluid Thrillไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั่นสะเทือนของสารน้ำการสั่นสะเทือนของของเหลว
Fluid, Loculatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารน้ำขังอยู่เป็นห้วงๆ
Fluid, Serousไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวใสๆ,น้ำเมือกใส
Fluid, Transfusion of, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้ของเหลวทางหลอดเลือด
Fluid-Air Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาระดับน้ำ
Fluidextractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสกัดไหลเหลว,ฟลูอิดเอ็กซ์แทร็ก,น้ำเหล้าสกัดเข้มข้น
Fluidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูอิดีที,ความเหลว,ความเหลวตัว
Fluidity of Fluidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเหลวของของเหลว
Fluidounceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูอิดดอนซ์
Fluidramไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูอิดแดรม
Fluidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำ,ของเหลว,ของไหล,สารน้ำ,สารเหลว,น้ำเหลวใส
Fluids and Electrolytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวของร่างกาย
Fluids and Electrolytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำและอีเล็กโทรลัยต์
Fluids, Cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเลี้ยง
Fluids, Down Corning Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารซิลิโคนเหลว
Fluids, Environmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายที่แวดล้อมอยู่
Fluids, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนชนิดต่างๆภายนอกเซลล์,ของเหลวระหว่างเซล,น้ำระหว่างเซลล์,ของเหลวระหว่างเซลล์,น้ำในหลอดเลือดออกไปอยู่ในเนื้อเยื่อ
Fluids, Intracellarไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์
Fluids, Intravascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลือง,น้ำในหลอดเลือด
Fluids, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำ
Fluids, Nonelectrolyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่ปราศจากอีเล็กโตรไลท์
Fluids, Protein Richไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่มีโปรตีนสูง
Fluids, Straw-Coloredไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวสีฟาง
Fluids, Transitionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวชนิดหลัง
Fluke Chonorchiasis, Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิใบไม้ตับ
Fluke Infestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิใบไม้
Flukes Trematodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิใบไม้
Flukes, Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิในเลือด,พยาธิใบไม้ที่อาศัยอยู่ในหลอดเลือด,โรคพยาธิใบไม้เลือด,พยาธิใบไม้เลือด
Flukes, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนพยาธิใบไม้ในลำไส้
Flukes, Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวอ่อน
Flukes, Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนพยาธิใบไม้ในตับ
Flukes, Lungไม่ระบุศัพท์บัญญัติลังฟลุค
Flumethasone Pivalateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูเมธาโซนไพวาเลต
Fluonไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออน
Fluoransไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออแรน
Fluorapatiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออแอปาไทท์
Fluoreไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออร์
Fluorescamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออเรสคามีน
Fluorescein Angiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือด,การบันทึกภาพด้วยฟลูออเรสซืน
Fluorescein Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออเรสซีนคลอไรด์
Fluorescein Dyesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเรืองแสง,สีเรืองแสง
Fluoresceinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออเรสเซอิน,สาร,น้ำยาฟลูโอเรสซีน,ฟลูออเรสซีน
Fluoresceins, Halogenatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีพวกฮาโลจิเนทเตทฟลูออเรสซีน
Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออเรสเซนส์,การเรืองแสง,เรืองแสง,สีฟลูโอเรสซีน,ฟลูออเรสเซนซ์,แสงฟลูออเรสเซนส์,สีน้ำเงินอมเขียวเรืองแสง,ฟลูโอเรสเซนซ์,แสงเรืองๆ,แสงที่เรืองออกมา
Fluorescence Antibody Technicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออเรสเซนส์แอนติบอดีย์,เทคนิค,ฟลูออเรสเซนซแอนตีบอดีเทคนิค
Fluorescence Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์ฟลูออเรสเซนต์
Fluorescence Detectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเทคเตอร์ชนิดดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเลต
Fluorescence Intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของการเรืองแสง
Fluorescence Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีฟลูออเรสเซ็นซ์,วิธีเรืองแสง
Fluorescence Polarizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีฟลูออเรซเซนซ์โพลาไรเซชั่น
Fluorescence Spectraไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออเรซเซนซ์สเปกตรา
Fluorescence Spectrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูโอเรสเซนซ์สเปคตรัม
Fluorescence, Atomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะตอมมิกฟลูออเรสเซนซ์
Fluorescence, Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเขียวเรืองแสง
Fluorescence, Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรืองแสงที่ไม่เฉพาะเจาะจง
Fluorescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะท้อนแสง,มีสมบัติเรืองแสง
Fluorescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารฟลูออเรสเซนท์
Fluorescent Antibodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการภูมิคุ้มกันการเรืองแสง,การย้อมสีด้วยสารเรืองแสง
Fluorescent Antibody Studyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาทางปฎิกิริยาเรืองแสง
Fluorescent Antibody Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออเรสเซนต์แอนติบอดีย์เทคนิค,ฟลูออเรสเซนส์แอนติบอดี,เทคนิค
Fluorescent Dyesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเรืองแสง
Fluorescent Lampsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดฟลูออเรสเซนท์
Fluorescent Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางฟลูโอเรสเซนต์
Fluoresence Intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของฟลูออเรสเซนซ์
Fluoridationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออริเดชัน,ฟลูออไรด์,การเติม
Fluoridation of Water Suppliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมฟลูออไรด์ในน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค
Fluoride Ion Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำหรือสารละลาย
Fluoride Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออไรด์เป็นพิษ
Fluoride Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดฟลูออไรด์
Fluoridesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออไรด์,ฟลูโอไรด์
Fluorides, Acidulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์
Fluorides, Stannousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแตนนัสฟลูออไรด์,สารประกอบสแตนนัสฟลูออไรด์
Fluorimetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออริมิเตอร์,ฟลูออร์ริมิเตอร์
Fluorimetric Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีฟลูออรีเมตริค
Fluorimetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูโอริเมตรี
Fluorineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออรีน,ฟลูโอรีน
Fluorine Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากสารฟลูโอรีน
Fluorine Poisoning, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออรีนเป็นพิษเรื้อรัง
Fluoritesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ฟลูออไร้ท์
Fluoroacetate Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรอาซีเตตเป็นพิษ
Fluoroacetatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรอะซีเตท,ยาเบื่อหนู
Fluoroborateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรบอเรต
Fluorocarbon Propellantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารผลักดันฟลูออโรคาร์บอน
Fluorocarbonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรคาร์บอน
Fluorochromesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเรืองแสง
Fluorocitrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรซิเตรท
Fluorometric Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีฟลูออโรเมตริก
Fluorometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรเมตรีย์
Fluorophosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรฟอสเฟต
Fluoroquinolonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูโอโรควิโนโลน
Fluoroscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดดูได้
Fluoroscopes, Televisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดดูได้
Fluoroscopic Equipmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องฟลูออโรสโคป
Fluoroscopic Tablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตียงฟลูออโรสโคปีย์
Fluoroscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรสโคปีย์,ฟลูออโรสโคปี,การตรวจ,การตรวจด้วยจอรังสีแสงเรือง,การดูภาพทึบรังสีโดยตรง
Fluorosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปราะ,โรคฟลูออโรซิส,พิษของฟลูออไรด์
Fluorouracilไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออโรยูเรซิล,ยา
Fluosparไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูออสปาร์
Flushไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อนแดง
Flush Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสังเกตเลือดฝาดที่มือ
Flushedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังแดงฝาด
Flushesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการร้อนวูบวาบ
Flushingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังแดง,หน้าแดง,มีสีแดงเป็นๆหายๆ,สีชมพู,น้ำไหลพุ่ง,ผิวหนังสีแดง
Flushing, Facialไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าแดง
Fluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวช่วยในการหลอม,ทำให้โลหะหลอมง่าย,ฟลักซ์
Fly Papersไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบปลิว
Foamไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟม,ฟอง
Foam and Foam Stabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบฟองและเสถียรของฟอง
Foam Bathไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟมสำหรับอาบน้ำ
Foam Booster Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเพิ่มฟอง
Foam Boostersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเพิ่มฟอง
Foam Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟมเซลล์
Foam Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชนิดที่เป็นฟองพวกครีม
Foam Depressantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกดฟอง
Foam Stabilizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้ฟองอยู่ทน
Foam Stabilizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเพิ่มฟอง
Foam Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบฟอง
Foam, Aerosolไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟองอัดในขวดเพื่อคุมกำเนิด,ฟองครีม
Foam, Flexibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟมอ่อน
Foam, Quickbreakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟองสลายตัวทัน
Foam, Rigidไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟมแข็ง
Foam, Stableไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟองในลักษณะคงสภาพ
Foam, Thermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟองที่มีความร้อน
Foamed Plasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโฟม
Foaming Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่เกิดฟอง
Foamyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นฟองมันๆ,ลักษณะคล้ายเป็นฟอง
Foamy Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายกับเป็นฟองสบู่
Foamy Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กินไขมัน
Foamy Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ตาเป็นฟองๆ
Foamy Materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่มีลักษณะเป็นฟอง
Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นหย่อมๆ,ไม่เท่าเทียมกัน,เป็นจุด,เฉพาะที่
Focal Distanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะโฟกัส
Focal Spotไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดโฟกัส
Focusไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มยื่นออกมาเพื่อปรับภาพให้ชัด,โฟกัส,ปรับภาพให้คม
Focus of Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก่อตัวเพิ่มจำนวนอยู่ตรงตำแหน่งนั้น
Focus Spotไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดโฟคัส
Focus, Sharpไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพที่มีความคมชัด
Focusing Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับภาพคมชัด
Focusing Knobsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มปรับความชัดของภาพ
Focusing, Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ตั้งหาระยะความชัด(ของกล้องถ่ายรูป)
Foetid Cassiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุมเห็ดไทย
Foggingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพ่นหมอกควันเคมี
Fogsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอก
Foil, Tinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก
Folacinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟเลซิน,กรดโฟลิค,โฟลาซิน
Folateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟเลท,โฟเลต
Folate Coenzymeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟเลตโคเอ็นไซม์
Folate Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะขาดโฟเลต
Foldไม่ระบุศัพท์บัญญัติขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ
Fold, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นรอยพับไปมา
Fold, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยย่นตามยาว
Fold, Radiatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยจีบย่นในแนวรัศมี
Fold, Spiralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลืบเป็นเกลียว
Foldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพับตัว,พับ,ม้วนตัว,การพับทบ,การย่นพับทบไปมา
Foley Catheterไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวนปัสสาวะ
Foliate Papillaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟลิเอทแพพิลลี
Folic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโฟลิค,กรดโฟลิก
Folic Acid Binding Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนที่จับกับกรดโฟลิค
Folic Acid Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโฟลิก,ภาวะพร่อง
Folidolไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟลิดอล
Folinic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโฟลินิค,กรดโฟลินิก,กรดโฟลินิค
Folk Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อพื้นเมือง
Folk Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการแบบโบราณ
Follicle Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่เจริญเติบโต
Follicle Stimulating Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเกิล
Folliclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเล็กๆ,ถุงไข่,ขุมขน,เม็ดไข่,ถุงน้ำเลี้ยง,เซลล์ที่ผลิตไข่,ฟอลลิเคิล,ถุงเล็กๆ,ถุง
Follicles, Lashไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมขุมขน
Follicles, Matureไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอลลลิเคิลที่เจริญวัยเต็มที่,ถุงไข่ที่โตเต็มที่
Follicles, Nabothianไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแควมัสเมตาเพลเซีย
Follicles, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงไข่ไม่ฝ่อตามปกติ
Follicles, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอลลิเคิลชั้นต้น
Follicles, Primodianไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอลลิเดิลไพรโมเดียน
Follicles, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอลลิเคิลใหม่ๆเกิดขึ้น
Follicular Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอลลิคูลาร์เซลล์
Follicular Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติครึ่งแรกของรอบเดือน,ระยะก่อนตกไข่,ระยะก่อนการตกไข่,ระยะรับการกระตุ้นจากฟอลลิเคิล
Follicular Stimulating Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนที่กระตุ้นฟอลลิเคิล,ฟอลลิคิวล่าร์สติมูเลติ้งฮอร์โมน
Follicular Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มเล็กๆรอบรูขน
Folliculitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบที่รากผม,รากขนอักเสบ
Folliculitis, Deep, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีหัวเดียว
Folliculitis, Herpeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอร์พิติตฟอลลิคูไลติส
Follow throughไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลื่อน
Follow Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดตาม
Follow upไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามผล
Follow-Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดตามผล
Follow-Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามประเมินผล
Follow-Up Planไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนการติดตามตรวจ
Follow-Up Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามศึกษา
Followers, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
Fomitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรฝุ่นในบ้าน
Fontanelไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระหม่อม,รอยแยกของกระดูกกะโหลกศีรษะในแนวยาวและแนวขวาง
Fontanel, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติขม่อมใหญ่
Fontanel, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติขม่อมน้อย
Fontanelleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระหม่อม
Fontanelle, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระหม่อมหน้า,กระหม่อมอันหน้า,กระหม่อมส่วนหน้า
Fontanelle, Bulgingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโป่งออกตรงขม่อมอ่อน
Fontanelle, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระหม่อมอันหลัง,กระหม่อมหลัง
Fontanelle, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติขม่อมน้อย
Foodไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร
Food Additivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,สารผสม,สารผสมอาหาร,สารเจือปนในอาหาร,อาหารเสริม,สารเสริมอาหาร,วัตถุเจือปนในอาหาร
Food Additives, Intentionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเสริมอาหารชนิดที่ตั้งใจเติมลงไป
Food Additives, Nonintentionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเสริมอาหารชนิดที่อยู่ในอาหารโดยไม่ตั้งใจ
Food Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพ้อาหาร,การแพ้อาหาร,โรคแพ้อาหาร
Food Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การวิเคราะห์
Food and Drug Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมอาหารและยา
Food and Nutrition Board National Research Couไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมการอาหารและโภชนาการสภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐ
Food and Nutrition Board of United States of Amไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมาธิการอาหารและโภชนาการของอเมริกา
Food Assistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช่วยให้อาหาร
Food Availabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่มีอยู่
Food Borne Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อนำ
Food Borne Pathogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดเนื่องจากอาหารที่รับประทานโดยตรง
Food Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกโซ่อาหาร,ห่วงลูกโซ่อาหาร,ห่วงโซ่อาหาร
Food Coloring Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,สีผสม,สีผสมอาหาร
Food Colorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีผสมอาหาร
Food Consumption Informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลต่างๆทางด้านอาหาร
Food Consumption Surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชน
Food Contaminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การปนเปื้อน,อาหาร,การปนเปื้อนใน
Food Control Institutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาบันการควบคุมอาหาร
Food Cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฒนธรรมอาหาร
Food Deficiency Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดอาหาร
Food Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายอาหาร
Food Drug and Cosmetic Administrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การอาหารยาและเครื่องสำอาง
Food Enhancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุที่ใช้ในการแต่งรส
Food Exchange Listไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักอาหารแลกเปลี่ยน,รายการอาหารแลกเปลี่ยน
Food Habitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,อุปนิสัยการบริโภค,นิสัยในการบริโภค,บริโภคนิสัย
Food Handlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับต้องอาหาร,การปฎิบัติต่ออาหาร
Food Hypersensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การแพ้
Food Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อจากอาหาร
Food Inspectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การตรวจ
Food Intakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกินอาหาร
Food Intake, Influencingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลกระทบต่อการบริโภคอาหาร
Food Irradiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การอาบรังสี
Food Metabolite, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ถูกย่อยแต่ยังไม่สมบูรณ์ถึงที่สุด
Food Microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาอาหาร,จุลชีววิทยาของอาหาร
Food Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเป็นพิษ,โรคอาหารเป็นพิษ
Food Poisoning, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย
Food Poisoning, Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอาหารเป็นพิษจากพิษของแบคทีเรียหรือเชื้อโรค
Food Preferencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การเลือกบริโภค,อาหาร,การเลือก
Food Preparationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมอาหาร
Food Preservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การเก็บถนอม,การถนอมอาหาร
Food Preservativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยาถนอมอาหาร
Food Processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Productไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลิตอาหาร
Food Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลิตอาหาร
Food Required by Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ร่างกายต้องการ
Food Sanitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสุขาภิบาลอาหาร
Food Service, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารของโรงพยาบาล,การบริการ,โรงพยาบาล,การบริการอาหาร
Food Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การบริการ
Food Sourcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งอาหาร
Food Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแห่งเกียรติยศ
Food Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บถนอมอาหาร
Food Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บถนอมอาหาร
Food Stuffไม่ระบุศัพท์บัญญัติของบริโภค
Food Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร
Food Supplement, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารเสริม
Food Supplementedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเสริม
Food Tablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางค่าสารอาหาร
Food Technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,เทคโนโลยี
Food Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณค่าอาหาร
Food, Acid Ashไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่มีเถ้าเป็นกรด
Food, Alkaline Ashไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่มีเถ้าเป็นด่าง
Food, Alkaline Formingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสร้างด่าง
Food, Body-Imageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่แบ่งตามแนวความคิดเกี่ยวกับร่างกาย
Food, Cookedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสำเร็จรูป
Food, Custom Habitualไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารพื้นบ้าน
Food, Fortifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเสริม,อาหารเสริมคุณภาพ
Food, Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเสริมสุขภาพ,อาหารเพื่อสุขภาพ
Food, Irradiation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารอาบรังสี
Food, Left Overไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษอาหารที่ผู้ป่วยกินเหลือ
Food, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเหลว
Food, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารธรรมชาติ
Food, Physiological Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแบ่งตามสภาวะร่างกาย
Food, Poor Selection ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกกินอาหารที่ไม่ดี
Food, Prestigeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแห่งเกียรติยศ
Food, Protectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ช่วยป้องกันโรค
Food, Semi-Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารผสมสารกึ่งของแข็ง,อาหารแข็งปานกลาง
Food, Simple Molecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่มีโมเลกุลเล็ก
Food, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่นุ่ม
Food, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแข็ง
Food-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเป็นพาหะ
Food-Borne Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสกปรกมีเชื้ออยู่
Food-Processing Industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การอุตสาหกรรม,อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
Food-Stuffไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บอาหาร
Foodstuffไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร
Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้า
Foot and Wrist Dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมือและข้อเท้าตก
Foot Bath Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเท้า
Foot Boardไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้ยันเท้า
Foot Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเท้า
Foot Cleansing Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเท้า
Foot Deformities, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าผิดรูปหลังกำเนิด,เท้าผิดรูป
Foot Dermatosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้า,โรคผิวหนัง
Foot Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเท้าเปื่อย,เท้า,โรค
Foot Dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะข้อเท้าตก,เท้าตก,เดินเท้าตก,เท้าพิการ,ข้อเท้าตก
Foot Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าราบติดกับพื้น
Foot Pad Inoculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้งเท้าหนูถีบจักร
Foot Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเท้า
Foot Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโลหะรองเท้า,แป้นไม้,แผ่นประคองเท้า
Foot Printsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยพิมพ์ฝ่าเท้า
Foot Process, Glialไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟุตโปรเซลล์ของเกลียลเซลล์
Foot Pump Suction Machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดูดเสมหะชนิดเท้าเหยียบ
Foot Restoration, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าเทียมสำหรับเท้าที่ขาดหายไปบางส่วน
Foot Slingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลิงเท้า
Foot Sprayไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์สำหรับเท้า
Foot with Ankle Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าเทียมแบบที่มีข้อ
Foot, Arch ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนโค้งของเท้า
Foot, Back ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหลังเท้า
Foot, Dorsa ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านหลังของขา
Foot, Droppedไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเท้าตก
Foot, Exercises for theไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารเท้า
Foot, High Archedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้างุ้มลง
Foot, Pronatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าพิการแบบโพรเนชั่น
Foot, Rocker-Bottomไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ่าเท้าเหมือนขาเก้าอี้โยก,ส้นเท้ายื่นยาวออกไปทางด้านหลังมากกว่าปกติ
Foot, Sole ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนฝ่าเท้า
Foot, Solid-Ankle Cushion-Heelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้ายางเทียมสำหรับผู้ป่วยที่ตัดขาเหนือข่า
Foot, Stomach Channel ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นกระเพาะอาหารของเท้า
Foot, Sweatyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าที่อับเหงื่อ
Foot-and-Mouth Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากและเท้าเปื่อย,โรค,โรคปากและเท้าเปื่อย,โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์,โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในวัวควาย
Foot-and-Mouth Disease Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากและเท้าเปื่อย,ไวรัสโรค
Football Sweatersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสื้อทีมของผู้เล่นฟุตบอล
Footdropไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายเท้าตก,ยกเท้าไม่ขึ้น
Footrestไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่รองเท้า
Foramenไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่เป็นรูสำหรับหลอดโลหิต,รู
Foramen Magnumไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอราเมนแมกนัม,กะโหลกศีรษะ,ฟอราเมนแมกนัม,ฟอราเมนแมกนัม,ตำแหน่งของรูแมกนั่ม,ฟอราเม็นแมคนัม
Foramen of Luschkaไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องของลุสชคา,ช่องของลุสคา
Foramen of Magendieไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องมาจองดี
Foramen of Monroไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องของมอนโร
Foramen of Monro, Cyst of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีสต์ของช่องมอนโร
Foramen Ovale, Patentไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอราเมนโอวาเลเปิด
Foraminotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดขยายรูรากประสาท
Forbidden Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบฟอร์บิดเดน
Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรง,การข่มขู่
Force of Contractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงบีบตัว
Force, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเชิงมุม
Force, Bendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดัด
Force, Bondingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงของพันธะ
Force, Buoyantไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงลอย
Force, Cohesionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเดียวกัน
Force, Cohesiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเดียวกัน,แรงเกาะกัน
Force, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงโดยตรง,แรงกระแทกโดยตรง,แรงกระทบโดยตรง
Force, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงโดยอ้อม
Force, Interlockingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเกี่ยวกันสูง
Force, Intermolecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดภายนอกโมเลกุล
Force, Keesomไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงคีซัม
Force, Noncovalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูด
Force, Proton-Motiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงขับเคลื่อนโปรตอนทั้งหมด
Force, Rotationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงหมุน,แรงบิดหรือแรงหมุน
Force, Twistingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงบิด
Force-Generating Sitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่ให้แรง
Force-Velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรง-อัตราเร็ว
Force-Velocity Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างแรงและอัตราเร็ว
Forced Convection Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบการหมุนเวียนโดยมีแรงบังคับ
Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ
Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากคีบ,คีมคีบ,คีม
Forceps, Arterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปักคีบหนีบเส้นเลือดแดง,คีมคีบเส้นเลือด,คีมจับหลอดเลือด
Forceps, Blades ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมทำคลอด
Forceps, Curvedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากคีบปลายแหลมโค้ง
Forceps, Graspingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมจับ
Forceps, Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมคีบยาว
Forceps, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมต่ำ
Forceps, Mosquitoไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากคีบมอสคีโต้
Forceps, Outletไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยคลอดด้วยคีมอย่างง่าย
Forceps, Sponge Holdingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมจับผ้าก๊อส
Forceps, Vacuumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดูดสูญญาอากาศ
Fore Brainไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนหน้า
Fore Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าส่วนหน้า
Fore Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาคู่หน้า
Fore Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวหน้าคนงาน
Fore Watersไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำทูนหัว
Fore-and-Aft Carryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มคู่กอดหลัง
Fore-Brain, Agenesis ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนหน้าไม่เกิด
Fore-Shankไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเนื้อขาตอนล่าง
Forearmไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น
Forearm Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายแขนบาดเจ็บ,แขนท่อนต้นบาดเจ็บ
Forearm, Midไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งกลางต้นแขน
Forearm, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายแขนส่วนต้น
Forebrainไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนหน้า
Forecastingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคาดคะเนล่วงหน้า
Forefootไม่ระบุศัพท์บัญญัติเท้าส่วนหน้า,ปลายเท้า
Foregutไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินอาหารส่วนหน้า,ทางเดินอาหารส่วนต้น
Foreheadไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าผาก
Forehead, Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าผากแบน
Forehead, Intactไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยย่นที่หน้าผาก
Foreignไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแปลกปลอม
Foreign Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุต่างที่,สิ่งแปลกปลอม,สารแปลกปลอม,วัตถุแปลกปลอม
Foreign Bodies, Conjunctivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแปลกปลอมที่เยื่อบุตา
Foreign Bodies, Cornealไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา,เศษผงกระเด็นมาถูกกระจกตาดำ
Foreign Bodies, Opaqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเห็นสิ่งแปลกปลอมที่ทึบแสง
Foreign Bodies, Retainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในลูกตา
Foreign Body Granulomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอเรนจ์บอดีแกรนูโลมา
Foreign Body Injuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายจากสิ่งแปลกปลอม
Foreign Body Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคืองตาเหมือนมีอะไรติดอยู่
Foreign Hullไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิทธิพลอื่นๆที่อยู่ห่างออกไป
Foreign Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่แปลกปลอม,สิ่งแปลกปลอม
Foreign Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแปลกปลอม,สารแปลกปลอม
Foreign Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นผิวแปลกปลอม
Foreign Tissue, Rejection ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ยอมรับสิ่งแปลกปลอม
Foreignnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแปลกปลอม,การเป็นสิ่งแปลกปลอม
Forencephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์เอนเซฟาลี
Forensic Chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติเคมี
Forensic Dentistryไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติทันตแพทย์ศาสตร์,นิติทันตศาสตร์
Forensic Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติเวชศาสตร์วิทยา,นิติเวชศาสตร์,การชันสูตรพลิกศพ
Forensic Psychiatryไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติจิตเวชศาสตร์
Forensic Sciencesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิติวิทยาศาสตร์
Forensic Toxicologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษของสารเกี่ยวกับทางกฎหมาย,นิติพิษวิทยา
Foreplayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเล้าประโลมแสดงความรัก,การประเล้าประโลม
Forequatterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสี้ยวบน
Foresightไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคาดการณ์
Foreskinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังหุ้ม
Forewingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกคู่หน้า
Forgettingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลืม
Forgetting, Motivativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นให้ลืม
Forgetting, Theories ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีของการลืม
Forgotfulnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลงลืมง่าย
Forkedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นง่าม
Form Designไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบรายงาน
Form Frusteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีอาการ
Form-Fill-Seal Packaging Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติซองบรรจุ-ปิดผนึกเสร็จเรียบร้อยเลย
Formal And Informal Channelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง
Formal Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจอย่างมีแบบแผน
Formaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอมัลดีไฮด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,สาร,ฟอรมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีไฮด์,ฟอมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีฮัยด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอร์มาลเดไฮด์
Formaldehyde, Commercialไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาฟอร์มาลิน
Formalinไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน
Formalin-Treatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบบังคับด้วยฟอร์มาลิน
Formalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์มาลิตี้
Formamidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์มาไมด์,ฟอรมามีด
Formatไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบ
Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิด,การเกิดเป็นสาร
Formation Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของการก่อรูป
Formation Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโค้งของการก่อรูป
Formedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนแข็ง,สามารถดัดแปลงให้ดีขึ้นได้
Formed Elementไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือด
Formed Stoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคงรูปร่างอยู่ได้
Formic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟอมมิค,กรดฟอร์มิก,ฟอร์มิกแอซิด,กรดมด,กรดฟอร์มิค
Formicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์มิกา
Formocresolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์โมครีโซล
Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบ
Forms, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปอิสระ
Forms, Nonionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปที่ไม่มีประจุ
Forms, Rareไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบที่หายาก
Forms, Water Miscibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปที่ละลายได้ในน้ำ
Formula, Commercialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรอาหารสำเร็จรูป,อาหารสูตรสำเร็จรูป
Formula, Empiricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรเอมไพริกัล
Formula, Masterไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรหลัก,สูตรแม่บท
Formula, Single Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรวัตภาคเดียว
Formula, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรโครงสร้าง
Formula, Two Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรวัตภาคคู่
Formulariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำรับยา
Formularies, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำรับยาโรงพยาบาล
Formulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งตำรับยา,ตำรับยา
Formulation, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดสูตรผสม
Formulation, Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดวัตถุประสงค์
Fornices, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์นิคส์ด้านข้าง
Fornixไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระพุ้ง
Fornix, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังช่องคลอด,ด้านหน้าของปากมดลูก
Fornix, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอร์นิกซ์ล่าง
Fornix, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังตัวปากมดลูก,บริเวณที่ลึกที่สุดของหลืบ,ที่สุดปลายช่องคลอดด้านหลัง
Fornix, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟนิกซ์บน
Forthrightไม่ระบุศัพท์บัญญัติมั่นคง
Forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติไปทางข้างหน้า,ด้านหน้า
Foscarnetไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสคาร์เนต
Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่อง,แอ่ง
Fossa Ovalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสสาโอวาลิส
Fossa Ovalis, Belowไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วเกิดต่ำกว่าฟอสสาโอวาลิส
Fossa, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งของสมองส่วนหน้า
Fossa, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณหลังของสมอง
Foster Homeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบ้านที่มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง
Fostor Homeไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบครัวที่มีสุขภาพจิตดี
Foulไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นเหม็นเน่า
Foundationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูลนิธิ
Foundersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้สร้าง
Four Fold Risingไม่ระบุศัพท์บัญญัติ4เท่าของค่าเดิม
Fourfold Risingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสี่เท่าจากเดิม
Fovea Centralisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟเวียเซนทราลิส,ตำแหน่งของโฟเวีย
Foveal Light Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสะท้อนแสงสีขาวเล็กๆ
Foveal Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเห็นแสงสะท้อนเป็นจุด
Foveoleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเปิดแกสตริก
Fowlpoxไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกไก่นก
Foxingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเสริมส้นเท้าเดินออกทางด้านในกันเท้าพลิก
Foxtailไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าหางหมาขาว
Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วน
Fraction Collectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเก็บเป็นส่วน
Fraction of Drug Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเศษส่วนของยาที่จับกับโปรตีน
Fraction, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขเศษส่วน
Fraction, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่
Fractional Technique, Differentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกตรวจเป็นส่วนๆ
Fractionationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟรกชันเนชัน
Fracture Dislocations, Bennett'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลุดของข้อพบร่วมกับการแตกบริเวณฐานกระดูก
Fracture Fixationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรึงกระดูกหัก,กระดูกหัก,การติดตรึง
Fracture Fixation Devices, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ที่ใช้ยึดกระดูกหักที่สอดเข้าไปภายในกระดู
Fracture Fixation, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหัก,การติดตรึงภายใน
Fracture Fixation, Intramedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหัก,การติดตรึงภายในกระดูก
Fracture Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแตก
Fracture Platesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโลหะที่ใช้ดามกระดูก
Fracturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหัก,กระดูกแตก,กระดูกหัก,การหักของกระดูก,แตก,การแตก,แตกหัก,กระเทาะ
Fractures with Bone Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักหรือแตกที่สูญเนื้อกระดูกด้วย
Fractures, Angulated Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมตรงรอยหัก
Fractures, Apophysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกที่ส่วนสร้างกระดูกที่มีแรงดึง
Fractures, Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักผ่านผิวข้อ
Fractures, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกที่หักอื่นๆที่ไม่ตรงแบบ
Fractures, Avulsionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกลิ,การหักจากเอ็นดึงรั้ง,กระดูกแตกลิ
Fractures, Bartonไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายล่างกระดูกแขนอันนอกแตกผ่านข้อ
Fractures, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฐานกะโหลกหัก
Fractures, Basilarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกที่ฐานของกะโหลกศีรษะ
Fractures, Basocervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอกระดูกต้นขาหักส่วนฐาน
Fractures, Bennettไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคนกระดูกฝ่ามืออันแรกแตกเข้าข้อ
Fractures, Bennetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักและข้อเคลื่อนบริเวณฐาน
Fractures, Bimalleolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาตุ่มหักทั้งคู่
Fractures, Boxerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่ามือหักซ้นจากการชกมวย
Fractures, Boxer'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักบริเวณคอกระดูก
Fractures, Bumperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกชนิดที่เกิดจากแรงอัด
Fractures, Burstingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลายนิ้วส่วนปลายแตกหลายเสี่ยง
Fractures, Butterflyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักชนิดที่ชิ้นกระดูกแตกเป็นรูปผีเสื้อ
Fractures, Capillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกถูกเจาะเป็นรู
Fractures, Chauffaurไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มปลายล่างกระดูกแขนอันนอกแตก
Fractures, Chiselไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวกระดูกแขนอันนอกแตกเป็นรอยเฉียง
Fractures, Clay Shovelไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มนูนกระดูกคออันที่6หัก
Fractures, Cleavageไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มปลายนอกกระดูกต้นแขนแตกลิ
Fractures, Closedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักไม่มีแผลเปิด,กระดูกหักอย่างธรรมดา,กระดูกหักชนิดปิด
Fractures, Colles'ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักคอลลิส
Fractures, Comminuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกหลายเสี่ยง
Fractures, Comminutedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักย่อย,การแตกเป็นเสี่ยง,กระดูกแตกเป็นหลายเสี่ยง,กระดูกหักละเอียด,กระดูกหักแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หักหลายเสี่ยง,การหักหรือแตกย่อย
Fractures, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักขาด,กระดูกหักขาดตอนจากกัน
Fractures, Complicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักแทรกซ้อน
Fractures, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักแผลเปิด,กระดูกหักและมีแผลติดต่อกับภายนอก,กระดูกหักอย่างมีบาดแผล,กระดูกหักชนิดที่มีบาดแผล,กระดูกหักชนิดละเอียด,กระดูกหักที่โผล่ออกมาภายนอก,กระดูกหักและมีบาดแผลติดต่อ
Fractures, Compressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักยุบ,กระดูดหักแบบกดทับ
Fractures, Condylarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปุ่มข้อหัก
Fractures, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักแต่กำเนิด
Fractures, Cosselinไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าแข้งหักปลายเป็นรูปลิ่มปลายแหลม
Fractures, Cottonไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตาตุ่มหักทั้งคู่กับขอบหลังปลายล่างกระดูก
Fractures, Cranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกศีรษะแตก
Fractures, Depressedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักบุ๋ม,การแตกยุบ,การแตกยุบลง,กระดูกบุบ,กะโหลกศีรษะแตกยุบ,กระดูกแตกและยุบลง,แตกแล้วยุบ
Fractures, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักด้วยแรงกระทบโดยตรง,การหักหรือแตกตรงตำแหน่งที่ถูกกระแทก
Fractures, Displacedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหักชนิดเคลื่อนแยกจากกัน
Fractures, Displaced, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักเคลื่อนแยกจากกัน
Fractures, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักสองซ้ำ,การหักหรือแตกเกิด2ตำแหน่ง
Fractures, Dupuytren'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตาตุ่มหักทั้งคู่
Fractures, Epicondylarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นแขนหักข้างปุ่มข้อ
Fractures, Epiphysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักผ่านส่วนสร้างกระดูก
Fractures, Extracapsularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักนอกข้อ
Fractures, Fatigueไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักล้า
Fractures, Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกเนื้อตับให้ขาดออกจากกันด้วยนิ้วมือ
Fractures, Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกร้าว
Fractures, Fragmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
Fractures, Galeazziไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันนอกหักที่ส่วนปลายกับข้อปลายกระดูกแขน
Fractures, Galleazzi'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันนอกหักส่วนปลายล่างร่วมกับข้อมือซ้น
Fractures, Green Stickไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเดาะ
Fractures, Green-Stickไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกยุบแบบปิงปอง
Fractures, Greenstickไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเดาะ
Fractures, Grenade Throwerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นแขนหักจากการเหวี่ยงขว้างระเบิด
Fractures, Gunshotไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักจากถูกยิง
Fractures, Hangmanไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกคออันที่2แตกและเลื่อนไปข้างหน้า
Fractures, Hickory-Stickไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเดาะ
Fractures, Impactedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักและอัดเข้าเกยกัน,กระดูกหักย่น,กระดูกหักแบบไม่เคลื่อนหลุด
Fractures, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักไม่ขาดตอนจากกัน,กระดูกหักชนิดเดาะ,กระดูกร้าว
Fractures, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแตกหรือหักแบบเป็นทาง,กระดูกหักด้วยแรงกระทบโดยอ้อม
Fractures, Intertrochantericไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักผ่านแนวปุ่มบนกระดูกต้นขา
Fractures, Intra-Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักผ่านข้อ
Fractures, Intra-Uterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักในครรภ์
Fractures, Jeffersonไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนวงแหวนของกระดูกต้นคออันที่1หัก
Fractures, Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักบริเวณข้อ
Fractures, Lead-Pipeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักงอแบบท่อตะกั่ว
Fractures, Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักตามยาว,การแตกเป็นทาง,แตกเป็นรอยร้าว,กระดูกแตกเป็นแนวยาว,กระดูกแตกเป็นทางยาว,กะโหลกศีรษะแตกร้าว,รอยแตกร้าว
Fractures, Lisfrance'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้าหักส่วนต้นและมีข้อหลุดร่วมด้วย
Fractures, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักตามยาว
Fractures, Malgaigneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกรานหักทั้งซีก,กระดูกเชิงกรานหักผ่าซีก
Fractures, Mallerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลายนิ้วหักขอบหลังปลายนิ้วแตก
Fractures, Malletไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วมืออันปลายลิ
Fractures, Marchไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกฝ่าเท้าหักจากการเดิน
Fractures, Monteggiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันในหักส่วนบนร่วมกับหัวกระดูกแขนอันนอก
Fractures, Monteggia'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันใน1ใน3ช่วงบนหักและหัวกระดูกแขนอัน
Fractures, Mooreไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันนอกหักส่วนปลายร่วมกับข้อมือซ้น
Fractures, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักหลายที่,กระดูกหักหลายแห่งในกระดูกชิ้นเดียวโดยรอยหักไม่
Fractures, Nasomaxillary, Unilateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกที่ขอบล่างของกระบอกตา
Fractures, Neoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักจากมะเร็ง
Fractures, Nonunitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักต่อไม่ติด
Fractures, Obliqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักเฉียง,กระดูกหักเป็นรูปเฉียง
Fractures, Oldไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักนาน,รอยแตกของกะโหลกศีรษะที่เป็นมานานแล้ว
Fractures, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักแผลเปิด,กระดูกหักหรือแตกที่มีแผลเปิดถึง,กระดูกหักแบบเปิด
Fractures, Openedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักอย่างมีบาดแผล
Fractures, Osteochondralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักผ่านข้อมีกระดูกอ่อนผิวข้อแตกร่วม
Fractures, Osteochondralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักผ่านข้อมีกระดูกอ่อนผิวข้อแตกร่วม
Fractures, Paratrooperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักพลร่ม
Fractures, Paratrooperไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักพลร่ม
Fractures, Parry'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันในหักส่วนบนร่วมกับหัวกระดูกแขนอันนอก
Fractures, Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักจากโรค,กระดูกหัก,กระดูกหักเพราะโรค
Fractures, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักเนื่องจากพยาธิสภาพ,กระดูกหัก,กระดูกหัก
Fractures, Penetratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูทะลุจากกระดูกแตก
Fractures, Perforatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกถูกเจาะเป็นรู
Fractures, Periarticularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักใกล้ข้อ
Fractures, Pertrochantericไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขาหักผ่านปุ่มใหญ่
Fractures, Pillonไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มข้อกระดูกต้นขาหักเป็นรูปสามแฉกต้งฉาก
Fractures, Ping-Pongไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกยุบแบบปิงปอง
Fractures, Ping-Pong Type ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกบุบลงไปแบบลูกปิงปองบุบ
Fractures, Plafonไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าแข้งปลายล่างแตก
Fractures, Pott'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตาตุ่มหักท้งคู่
Fractures, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักหรือแตกปฐมภูมิ
Fractures, Rolando'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักบริเวณฐานแต่ไม่แตกเข้าช้อ
Fractures, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักหรือแตกทุติยภูมิ
Fractures, Segmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหักเป็นท่อนๆ
Fractures, Shepard'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อเท้าแตกขอบด้านนอกหลุด
Fractures, Silver Porkไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันนอกหักส่วนปลายล่าง
Fractures, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักสามัญ,กระดูกหักอย่างธรรมดา
Fractures, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักหรือแตกเกิด1ตำแหน่ง
Fractures, Skillern'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันนอกหักส่วนปลายล่าง
Fractures, Smithไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแขนอันนอกหักส่วนปลายล่าง
Fractures, Spiralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักเป็นรูปเกลียว,กระดูกหักรูปเกลียว
Fractures, Splinterไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกเป็นเสี้ยน
Fractures, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักเอง
Fractures, Stellateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกเป็นรูปดาว,การแตกเป็นเสี่ยง
Fractures, Studa'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มข้อปลายล่างด้านในกระดูกต้นขาหัก
Fractures, Subcapitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขาส่วนคอหักใต้หัว
Fractures, Subperiostealไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักใต้เยื่อหุ้มกระดูก
Fractures, Supracondylarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักเหนือปุ่มข้อ
Fractures, Telescopingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกที่หักมีลักษณะแบบกล้องโทรทัศน์
Fractures, Tillaux'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าแข้งหักปลายล่างผ่านส่วนแผ่นสร้าง
Fractures, Torusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกร้าวย่นในเด็ก
Fractures, Transcervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นขาหักผ่านลำคอ
Fractures, Transcondylarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักปุ่มข้อ
Fractures, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักที่มีรอยหักตามแนวขวาง,กระดูกหักขวาง,กระดูกหักตามขวาง
Fractures, Trimalleolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตาตุ่มหักทั้งสามด้าน
Fractures, Tripleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักหรือแตกเกิด3ตำแหน่ง
Fractures, Trophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักจากการขาดเลือด
Fractures, Tuft-Burstingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลายนิ้วแตกละเอียด
Fractures, Unitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักติดแล้ว
Fractures, Wagstaffe'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตาตุ่มในแตก
Fractures, Willowไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเดาะในเด็ก
Fracturing, Manualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีกหรือหักตัวอย่าง
Fragilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเปราะ
Fragmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ
Fragmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดมีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนๆ,พูดขาดเป็นตอนๆ
Fragmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ
Fragments, Comminutedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษกระดูกเล็กๆที่แตกออก
Fragments, Hangingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแตกห้อยลง
Fragments, Mainไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้นประธาน
Fragments, Okazakiไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนสั้นๆ
Fragrancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหอม
Fragrances, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหอมชนิดแข็ง
Frambesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุดทะราด,โรคคุดทะราด,คุดทะราด
Frameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟรม,รูปร่าง,โครงประกอบ,กรอบ
Frame, Dualไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอบภาพคู่
Frame, Fasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตียงพลิกชนิดหนึ่ง
Frame, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอบภาพเดี่ยว
Frame, Translational Readingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอบการแปลงรหัส
Frameworkไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงประกอบ
Framework of Hard Materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงของส่วนแข็ง
Framework, Logicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอบเหตุผล
Framework, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงยึดฟันปลอม
Fratolไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟราทอล
Frayingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายกระดูกบานกว้างออก
Freckle, Hutchinsonไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกกระแบบฮัทชินสัน
Frecklesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระ,ฝ้า,ตกกระ
Freckling, Axillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดกระที่ห้วงรักแร้
Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่อย่างอิสระ
Free and Easinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟังเพียงเรื่องสบาย
Free Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทตนิตของการสัมภาษณ์ตามวิธิการของนักจิตวิเคราะห์
Free Edgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายเล็บ
Free Energy Conformation, Minimumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพที่มีพลังงานอิสระออกมาน้อยที่สุด
Free Energy, Gibbsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานอิสระกิบส์,พลังงานอิสระของกิบบส์
Free Energy, Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานอิสระภายใน
Free Energy, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานอิสระที่พื้นผิว
Free Fromไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกเป็นอิสระ
Free Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลอมโดยวิธีเขียนขึ้นเอง
Free Radicalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรีแรดิคัล,อนุมูลอิสระ,ฟรีราดิคัล
Freedom, Academicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสรีภาพทางวิชาการ
Freemartinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรีมาร์ติน
Freezeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแช่แข็ง
Freeze and Thawไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้อุ่นขึ้น
Freeze Driedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้แห้งภายใต้สภาวะเยือกแข็ง
Freeze Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติระเหิดแห้ง
Freeze Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดแห้ง
Freeze Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแซ่แข็ง,ฟรีซดรายอิง,การระเหิดแห้ง,การทำให้เย็นจนแข็งก่อนแล้วจึงทำแห้ง
Freeze Etchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระเทาะให้แตกขณะแข็ง
Freeze Fracturingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักตัวอย่างณจุดเยือกแข็ง
Freeze Thaw Cycling Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบในอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกัน
Freeze-Driedไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดแห้ง
Freeze-Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้แห้งณจุดเยือกแข็ง
Freeze-Drying of Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมกระดูกปลูกโดยวิธีเย็นและแห้ง
Freeze-Thaw Cyclingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บในอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกัน
Freeze-Thaw Cycling Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บตัวอย่างไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำสลับ
Freeze-Thaw Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บที่อุณหภูมิร้อนเย็นสลับกัน
Freeze-Thaw Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีฟริซ-ทอว์
Freezedryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีแช่แข็ง-ทำแห้ง
Freezersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้แช่แข็ง,ช่องทำน้ำแข็ง
Freezers, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้แช่แข็ง,ตู้เย็นเยือกแข็ง
Freezingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เย็นจัด,การแช่แข็ง,เย็นจัด,การทำให้เย็น
Freezing Thawingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้เยือกแข็งแล้วปล่อยให้ละลายหลายๆครั้ง
Freezing Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติเย็นจัด
Freezing Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเยือกแข็ง
Freezing Point Depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเยือกแข็งที่ลดลง,การลดจุดเยือกแข็งของสารละลาย,การกดจุดเยือกแข็งให้ต่ำลง,จุดเยือกแข็งของสารละลายต่ำลง,การลดจุดเยือกแข็ง
Freezing Point Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวัดจุดเยือกแข็ง
Freezing, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เย็นแข็ง
Freezing, Quickไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
Frei Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบทางผิวหนัง
Frei's Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทดสอบทางผิวหนัง
Freiberg's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวกระดูกฝ่าเท้าอันที่2ตายเพราะขาดเลือด,โรคไฟรเบอร์กของกระดูกเท้า
Frejka Pillowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกหมอนถ่างขาใช้รักษาข้อตะโพกหลุดแต่กำเนิด
French Kissไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจูปปากแบบผรั่งเศส
French Letterไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงยางอนามัย
French Lockไม่ระบุศัพท์บัญญัติล็อคแบบฝรั่งเศส
French Pressไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟรนซ์เพรส
Frenumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นสองสลึง
Freon 12ไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซฟรีออน
Frequence Distribution Tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางแจกจางความถี่
Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่,ความบ่อย,ความถี่ห่าง,ความถี่เสียง,บ่อย
Frequency Compensatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องชดเชยความถี่
Frequency Compensators, Automaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องชดเชยความถี่อัตโนมัติ
Frequency Curve, Cumulativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโค้งความถี่สะสม
Frequency Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นของความถี่
Frequency Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงความถี่
Frequency Distribution, Cumulativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายความถี่สะสม
Frequency of Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่ของโรค
Frequency of Exposureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่ของการได้รับองค์ประกอบที่สงสัยว่าจะทำให้
Frequency Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับความถี่
Frequency Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองความถี่,การตอบสนองต่อความถี่
Frequency Tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางแจกแจงความถี่
Frequency Table, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางแจกแจงความถี่แบบธรรมดา
Frequency, Critical Flickerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่ประสานวิกฤติ
Frequency, Cumulativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่สะสม
Frequency, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงต่ำมาก
Fresh Water Stingrayไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลากระเบนน้ำจืด
Freund's Adjuvant, Emulsified inไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดด้วยลูกอัณฑะของตัวเอง1ลูก
Frey Pressure Sensibility Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจความไวต่อการสัมผัส
Friableไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุ่ย,เปื่อยยุ่ย
Frictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความฝืด,แรงฝืด,การเสียดทาน,การเสียดสี,แรงเสียดทาน
Friction Forcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเสียดทาน
Friction Soundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงเสียดสี
Friction, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียดสีภายใน
Frictional Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติเสียดสี
Friedman Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยกระต่าย
Friedreich's Ataxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอแทกเซียของฟรีไดรช์,โรคพันธุกรรมทางระบบประสาทชนิดมีพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง
Friend Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟรนด์,ไวรัส,เฟร็นดไวรัส
Frightไม่ระบุศัพท์บัญญัติความตื่นตระหนก
Frigidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์
Friltedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองแก้ว
Fringe Spotไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดครุยปีก
Frog Leg Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาถ่างจากกันแบบท่าขากบ
Frog Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าคล้ายกบ
Frog Postureไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ากบ
Frog Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยกบ
Frog-Belly Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีน้ำเงินขาวเหมือนสีท้องของกบ
Frog-Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าขากบ
Frohlich Odiposogenital Dystrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะอ้วนเครื่องเพศเล็กในเด็กชายวัยรุ่น
Froin's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของฟรอยน์
Fronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าผาก
Fronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้า
Frontไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรอนท์
Frontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล
Frontal Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหน้าผาก
Frontal Bossไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าผากโหนกยื่น
Frontal Bossingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวโหนกทางด้านหน้า,หน้าผากโหนก
Frontal Connectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรอนตัลคอนเนคตีฟ
Frontal Lobeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนหน้าผาก,กลีบฟรอนตาล,สมองส่วนหน้า,ฟรอนตัลโลบ,สมอง
Frontal Planeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวฟรอนตัล,แนวด้านหน้า
Frontal Sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าซีก,ตัดตามยาว
Frontal Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงอากาศหน้าผาก,โพรงอากาศใต้หน้าผาก
Frontal Sinusitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของฟรอนตาลไซนัส
Frontal Viewไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพรังสีท่าตรง
Frontalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อคลุมหน้าผากทำหน้าที่เลิกคิ้ว
Frostbiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด
Frosty Nottledไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแมลงสาบแทะ
Frothyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นฟอง
Frothy Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นฟองๆ
Frottageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชอบถูไถอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงกันข้าม
Frozenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข็ง
Frozen Sectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟรสเซ่นเซคชั่น,เครื่องตัดชนิดแช่แข็ง,โฟรเซนเซคชัน,โฟร๊ซเซ่นเซ็คชั่น
Fructansไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรุคแทนส์
Fructoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรุกโตส,ฟรุคโตส,ฟรุคโทส
Fructose Intolerance, Hereditaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรุคโตสอินโทเลอรันซ์เป็นแต่กำเนิด
Fructose Intolerance, Hereditaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงทนฟรุกโตสตามพันธุกรรม
Fructose Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาน้ำตาลฟรุคโตส
Fruitไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลไม้
Fruit Juiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำผลไม้
Fruit Sugarไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลผลไม้
Fruit, Miracleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิราเคิลฟรุท
Fruit, Miraculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลไม้มหัศจรรย์
Fruityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นหอมหวานคล้ายผลไม้
Frustrated Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมแสดงความคับข้องใจ
Frustrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ
Frustration of the Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคับข้องใจต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล
FSHไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอฟเอสเอช,ฮอร์โมน,เอฟเอสเอช
Fuchsinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟุคซิน
Fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพลิง
Fuel Mobilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนย้ายพลังงาน
Fuel Oilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง
Fuel Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บเชื้อเพลิง
Fugacarไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูกาคา
Fugicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ใช้ในการกำจัดเชื้อรา
Fugueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว
Fugue Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการลืมตัว
Fulcinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูลซิน
Fulcrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหมุน
Fulgurationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการห้ามเลือดโดยใช้ไฟฟ้าจี้,การจี้
Full Clinical Courseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว
Full Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดฝุ่นกัมมันตรังสี
Full Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติครบกำหนดคลอด
Full Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต็มเวลา
Full-Termไม่ระบุศัพท์บัญญัติครบกำหนด
Fuller's Earthไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟลูเลอร์เอิร์ท
Fullnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติแน่นท้อง
Fulminantไม่ระบุศัพท์บัญญัติอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
Fulminant Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดร้ายแรง
Fumaratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูมาเรท
Fumaric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดฟูมาริก,กรดฟูมาริค
Fumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอระเหยของของแข็งเมื่อถูกความร้อน,ควันขาว
Fume Hoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ควัน,ตู้ดูดควัน,ตู้ดูดไอระเหย
Fumigantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอระเหย
Fumigants, Residualไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอระเหยตกค้าง
Fumigatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอบด้วยไอระเหย
Fumigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรมควัน,ปล่อยไอระเหยออกมาได้,สารอบห้อง,รมควันฆ่าเชื้อโรค
Fumigentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารมควัน
Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหน้าที่,การทำงาน,หน้าที่,การทำหน้าที่
Function in Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ในร่างกาย
Function Testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบหน้าที่
Function, Disturbances ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติรบกวนหน้าที่
Function, Futureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต
Function, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่อันแรก
Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำหน้าที่,ทางสมรรถภาพ,เกิดจากจิตใจ
Functional Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึดหัดการทำงาน
Functional Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมในหน้าที่
Functional Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพขณะรับแรง
Functional Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ฟังก์ชันนัล,หมู่สำคัญในการทำงาน,หมู่ฟังก์ชัน,หมู่ฟังชัน,หมู่ฟังชั่นนาล,หมู่ฟังก์ชันนอล
Functional Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์ที่ฟังชันนอลกรุ๊ป,การวิเคราะห์หมู่ฟังชัน
Functional Murmurไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงฟังชั่นนัลเมอเมอ
Functional Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะของการทำหน้าที่
Functional Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจการทำงานของอวัยวะ
Functionalismไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่แห่งจิต
Fundal Dominanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดตัวเริ่มจากบริเวณส่วนบนของมดลูก
Fundal Heightไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของยอดมดลูก
Fundal Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนฟันดัส
Fundal Pressure, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกดบริเวณยอดมดลูกด้วยแรงพอประมาณ
Fundamental Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงื่อนไขหลัก
Fundedไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับทุนสนับสนุน
Fundic Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมสร้างน้ำย่อยฟันดัส
Fundusไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดมดลูก,ฟันดัส,ก้นมดลูก,บริเวณก้นมดลูก,มดลูกส่วนบน,ส่วนบน,ส่วนฟันดัส,ส่วนก้นมดลูก
Fundus Drawingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขียนภาพจอตา
Fundus Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจดูจอตา
Fundus Fluorescein Angiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจจอตาโดยการฉีดสี
Fundus Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมในกระเพาะอาหาร
Fundus Oculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันดัสออกคูไล,ตา,ฟันดัสออกคูไล,ฟันดัสของลูกตา
Fungal Ballไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเชื้อรา
Fungal Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรา
Fungal Infection, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวหนังติดเชื้อราชนิดอยู่ลึก
Fungal Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรครา
Fungal Infections, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวหนังติดเชื้อราชนิดอยู่พื้นผิว,เชื้อราชนิดบนผิว,การติดเชื้อราของผิวหนังชั้นตื้น
Fungal Infections, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่เป็นทั่วร่างกาย
Fungal Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรา
Fungal Scrapingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขูดหาเชื้อรา
Fungatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนคล้ายดอกกระหล่ำ,ลุกลามเร็ว
Fungemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราอยู่ในเลือด
Fungiไม่ระบุศัพท์บัญญัติรา,พืชรา,เชื้อรา
Fungi Imperfectiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่สืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ
Fungi, Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่ขึ้นในเมล็ดพืชก่อนเก็บเกี่ยว
Fungi, Opportunisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราพวกซ้ำเติม,ราผู้ฉวยโอกาส
Fungi, Pathogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่เป็นชนิดอันตราย,เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรค
Fungi, Saprophyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่เจริญจากสิ่งเน่าเปื่อย
Fungi, Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราในเมล็ดพืชที่เก็บเกี่ยวแล้ว
Fungi, Yeast Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราพวกคล้ายยีสต์
Fungicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าเชื้อรา,สารฆ่าเชื้อรา,ยาต้านเชื้อรา,สารป้องกันกำจัดเชื้อรา,สารที่ใช้ในการกำจัดเชื้อรา,สารพิษกำจัดเชื้อรา,ยากำจัดโรคพวกเชื้อรา,ยาออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราโดยตรง
Fungicides, Organic Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารป้องกันและกำจัดเชื้อราพวกอินทรีย์สังเคราะห์
Fungiform Papillaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟังจิฟอร์มแพพิลลี
Fungistaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติระงับการเจริญของเชื้อรา
Fungistaticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
Fungusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรา,รา
Fungus Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเชื้อรา
Fungus, Dematiaceousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่มีสีดำ
Fungus, Dimorphicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราที่เปลี่ยนรูปร่างตัวเองและความเป็นอยู่ได
Fungus, Opportunisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราฉวยโอกาส
Funiculitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำกามอักเสบ,อักเสบที่หลอดน้ำกาม
Funiculusไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อรังไข่
Funnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวย,ทรงกรวย
Funnel Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกบุ๋ม,หน้าอกหวำ
Funnel Chest Deformityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกซี่โครงยุบ
Funnel Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปกรวย
Funnel-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปกรวย
Funnels, Buchnerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวยกรองบุชเนอร์
Funnels, Separatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวยสำหรับแยกสาร
Funnels, Separatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวยแยก
Funny Looking Kidไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าตาผิดไปจากธรรมดา
Furadanไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูเรดาน
Furaltadoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูราลทาโดน
Furan Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกฟูเรน
Furanoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิวราโนส
Furansไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิวแรน
Furazolidoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูราโซลิโดน
Furcationไม่ระบุศัพท์บัญญัติง่ามรากฟัน
Furcellaranไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอเซลลาแรน
Furethrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟูเรทริน
Furfuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอร์ฟูรัล
Furnace Liningไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้บุเตา
Furnacesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตาหลอม,เตาเผา
Furnaces, Blastไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตาถลุงที่ใช้ความร้อนสูง,เตาหลอมที่มีลมเป่า
Furnaces, Muffleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตาเผาไฟฟ้า,เตาไฟฟ้า,เตาเผาอุณหภูมิสูง
Furosemideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฟูโรซีไมด์,ฟูโรซีไมด์,ฟูโรซีไมด์,ยา,ฟูโรซีไมด์,ฟูโรเซไมด์
Furrow, Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องกลางหลัง
Furunclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเนื้อร้าย
Furuncles, Cutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตเวลามีฝี
Furunculosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวฝีเล็กๆหลายหัว,ฝีผิวหนัง,ฝี
Fusariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราพวกฟูซาเรีย
Fusariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราในกลุ่มฟิวซาเรียมฟูซาเรียม
Fuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อม,ฟิวส์,รวม
Fuse Contactsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าสัมผัสของฟิวส์
Fuse Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลวดฟิวส์
Fuse Linkไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวต่อฟิวส์
Fusi-Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นรูปกระสวย
Fusible Metal Safety Plugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวาวล์นิรภัย
Fusiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างเหมือนกระสวย,ฟิวซิฟอร์ม,รูปกระสวย,รูปร่างเป็นกระสวย,สปอร์รูปกระสวย
Fusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมภาพจากสองนัยน์ตาให้เป็นภาพเดียว,การเชื่อมติดกัน,วิธีหลอม,รวมกัน,การเชื่อมรวมตัวกัน,การเชื่อม,การเชื่อมติด,รวมตัวกัน,การผ่าตัดเชื่อมข้อ,การหลอมเหลว,การหลอมสาร,การเชื่อมประสาน,ผนึกติดกัน,การหลอม
Fusion in Full Extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าตัดเชื่อมข้อเข่าให้แข็งในท่าเหยียดตรง
Fusion Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีหลอม
Fusion Moldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลอมเหลวแล้วใส่แบบพิมพ์
Fusion of Imageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมภาพ
Fusion of Visionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลอมให้เห็นภาพเดียว
Fusion, Albeeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมกระดูกสันหลังทางด้านหลัง
Fusion, Anterior Interbodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเชื่อมกระดูกทางด้านหน้า
Fusion, Posterolateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเชื่อมกระดูกทางด้านหลังข้าง
Fusion, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผนึกของรอยประสานก่อนกำหนด
Fusion, Transposterior Interbodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเชื่อมกระดูกทางด้านหลัง
Fusion, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมข้อทางด้านหลังเฉียงข้าง
Fuzzy Opaqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอประสาทตาขุ่นขาว