การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 2,570 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Earไม่ระบุศัพท์บัญญัติหู,กระดูกหู
Earไม่ระบุศัพท์บัญญัติหู
Ear Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหู,ช่อง,ช่องหู
Ear Canal, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูหูชั้นนอก,ช่องหูชั้นนอก
Ear Deformities, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูผิดรูปหลังกำเนิด,หูผิดรูป
Ear Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหู,โรค
Ear Drops, Nitrofurazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาหยอดหู
Ear Drumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วหู,เยื่อแก้วหู
Ear Drum, Traumatic Rupture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วหูฉีกขาดจากอุปัทวเหตุ
Ear Firmnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแข็งของใบหู
Ear Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อของหู,หูอักเสบเป็นฝี
Ear Lobeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหู
Ear Lobuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติติ่งหู
Ear Muffไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปิดหู
Ear Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหู,เนื้องอก,หู,มะเร็ง
Ear Ossiclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกแก้วหู,กระดูกหู
Ear Pieceไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหู
Ear Plugไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอุดหู
Ear Reconstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างใบหู
Ear Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเกี่ยวกับหู
Ear Tipไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอียทิป
Ear Trumpetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องฟังเสียงที่มีรูปคล้ายแตร
Ear Waxไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้หู
Ear, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูส่วนนอก,หูชั้นนอก
Ear, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นใน,หูส่วนใน
Ear, Leftไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูด้านซ้าย
Ear, Low Setไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหูต่ำ,หูเกาะต่ำ
Ear, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูส่วนกลาง,หูชั้นกลาง,รูหูส่วนกลาง,ช่องหูส่วนกลาง
Ear, Outerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นนอก
Ear, Outstandingไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบหูกางแต่กำเนิด
Ear, Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูด้านขวา
Ear-Opening, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องหูเปิด
Eardrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วหู
Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มแรก,ระยะเนิ่น
Early Ambulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลุกเร็ว,การให้ผู้ป่วยลุกจากเตียงโดยเร็ว,การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด
Early Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแรก
Earnings, Foregoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียรายได้
Earnings, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าจ้าง
Earphones, External Type Hearing Aidไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูฟังชนิดที่อยู่ภายนอก
Earphones, Iron Magnetic, Movingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูฟังชนิดใช้กลไกที่มีแม่เหล็กซึ่งเคลื่อนที่ได้
Earphones, Magneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูฟังที่ใช้แม่เหล็ก
Earphones, Moving Iron Magneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูฟังชนิดใช้กลไกที่มีแม่เหล็กซึ่งเคลื่อนที่ได้
Earthwormsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไส้เดือนดิน
Easelไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานยึดกระดาษ
Eatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับประทานอาหาร
Eating Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริโภค
Eating Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแปรปรวนเกี่ยวกับการกิน
Eating Disturbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกินที่ผิดปกติ
Eating Habitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริโภคนิสัย,นิสัยบริโภค
Eating Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการกิน
Ebonutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเอาชิ้นกระดูกหักหรือกระดูกอ่อนออกจากร่างกาย
Ebstein's Anomalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอบสไตน์อานอมมาลี,โรค
Ebullitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดือด
Eburnationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหนาขึ้นและเป็นมันเหมือนงาช้าง
Ecไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุดออก
EC Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขรหัสเฉพาะ
Eccentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเดียวของลำไส้,เป็นเฉพาะแห่ง,บริเวณริมเซลล์,นอกศูนย์กลาง
Ecchymosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,จ้ำเลือด,จุดเลือดออกค่อนข้างใหญ่,จ้ำเลือดออก
Ecchymosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติช้ำเลือด,กาฬ,จ้ำเขียว,จ้ำเขียวตามตัว,จ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือดสีคล้ำ,เลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,พรายย้ำ,เลือดออกเป็นพรายย้ำ,จ้ำสีเขียวๆ,การบวมที่มีสีเขียวคล้ำหรือม่วง,จุดจ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือด,รอยเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่,ห้อเลือด,ผื่นเลือดออก
Ecchymosis, Periorbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาบวมเขียวช้ำ
Ecdysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลอกคราบ,การลอกคราบของลูกน้ำ
Ecdysoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนลอกคราบ,ฮอร์โมนเอ็คไดโซน
Echinococcosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคิโนค็อกโคซิส,โรค,โรคพยาธิตัวตืดอีคิโนค็อกคัส
Echinococcosis, Hepaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคิโนค็อกโคซิสในตับ,โรค,โรคพยาธิตัวตืดอีคิโนค็อกคัสในตับ
Echinococcosis, Pulmonaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคิโนค็อกโคซิสในปอด,โรค,โรคพยาธิตัวตืดอีคิโนค็อกคัสในปอด
Echinococcusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคิโนค็อกคัส,พยาธิ,พยาธิตัวตืดอีคิโนค็อกคัส
Echinodermataไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคิโนเดอร์มาตา,สัตว์,อีคิโนเดอร์มาตา
Echinostomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคิโนสโตมา,พยาธิ,พยาธิตัวตืดอีคิโนสโตมา
Echinostomiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิตัวตืดอีคิโนสโตมา
Echoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงสะท้อน,เอโค
Echo Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโคไวรัส
Echocardiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,หัวใจ,การบันทึกคลื่นเสียงสะท้อน,การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียง,การตรวจโดยเสียงสะท้อน,คลื่นเสียงสะท้อนของหัวใจ,การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ,คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
Echoencephalographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Echoencephalographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,สมอง,การบันทึกคลื่นเสียงสะท้อน,สมอง,การตรวจคลื่นความถี่สูง
Echogenic Focusไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหรือก้อนสีขาว
Echolaliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกเสียงเลียนแบบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
Echolalicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดเลียนแบบ
Echondromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกที่ประกอบด้วยเนื้อกระดูก
Echopraxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลียนแบบผู้อื่น,การเลียนท่าทางการเคลื่อนไหวของคนอื่น
Echorniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักตบชวา
Echovirus Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโคไวรัส,การติดเชื้อ
Echovirus Type 8ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโคไวรัสแบบ8
Echovirus Type 8ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโคไวรัสแบบ8
Echovirusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโคไวรัส,เอกโคไวรัส,เชื้อ
Eclampsiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักเพราะครรภ์,อีแคลมป์เซีย,โรค,โรคชักแห่งครรภ์,โรคพิษแห่งครรภ์,ภาวะโลหิตเป็นพิษ,ครรภ์เป็นพิษ,ชัก,การชัก,การชักจากการตั้งครรภ์,อาการชัก,โรคพิษแห่งครรภ์,การตั้งครรภ์เป็นพิษ,โรคชักแห่งครรภ์
Eclipia Prostrata Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นกะเม็งตัวเมีย
Eclipseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่หาย
Eclosionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกจากคราบดักแด้เป็นตัวยุง
Ecologic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพแวดล้อม
Ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยา
Ecology, Culturalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาวัฒนธรรม
Ecology, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาการแพทย์
Economic Demandไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปสงค์ทางเศรษฐศาสตร์
Economic Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
Economic Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสียหายทางเศรษฐกิจ,การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
Economic Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐมนุษย์
Economic Securityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
Economic Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานะของเศรษฐกิจ,สภาวะทางเศรษฐกิจ
Economic Subsystemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเศรษฐกิจ
Economic Toxicologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษของสารเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจ
Economic Wealthไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากรเศรษฐกิจ
Economical Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเศรษฐกิจ
Economicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐศาสตร์
Economics of Crimeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาชญากรรม
Economics, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐศาสตร์ทันตกรรม
Economics, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล
Economics, Householdไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐกิจในครัวเรือน
Economics, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐศาสตร์การแพทย์
Economics, Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐศาสตร์การพยาบาล
Economyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความประหยัด,ประหยัด
ECT Instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำช็อคไฟฟ้า
Ectasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโป่งพอง
Ectocervixไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกด้านนอก,ปากมดลูกส่วนนอก
Ectodermไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็คโตเดิม,เอ็กโตเดิร์ม,เอกโตเดอร์ม,เนื้อเยื่อ,เอคโตเดอร์ม,เอคโตเดอร์ม,ชั้นนอกสุด,เนื้อเยื่อชั้นนอก,เนื้อชั้นนอก,เซลล์เนื้อผิว,เอ็คโตเดิร์ม
Ectodermal Dysplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็กโตเดอร์มัลดิย์สปลาเซีย,เอกโตเดอร์มัลดิสเพลเซีย,โรค
Ectodermal Invaginationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อชั้นนอก
Ectogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกโตเจเนซิส,ภาวะ,เอ็กโตเจนเนซิส
Ectomesenchymal Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อเอคโตเมเซนคัยมัล
Ectomorphไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็คโตมอร์ฟ
Ectoparasitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราสิตภายนอก,พาราไซท์ภายนอกตัวสัตว์
Ectoparasiticidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าปาราสิตที่ผิวหนัง
Ectopia Lentisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วตาเคลื่อน
Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดที่
Ectopic Gestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการท้องนอกมดลูก
Ectopic, Rupturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติครรภ์นอกมดลูกแตก
Ectopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็กโตปี้
Ectothrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ภายนอกเส้นผม,สปอร์เกาะอยู่รอบเส้นผม
Ectropionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังตาม้วนออก,ขอบตาแบะ,ขอบตาแบะออกนอก,ขอบตาแบะออก
Eczemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็กซีมา,เอกซีมา,โรค,โรคแพ้ผื่นคัน,เอคซีมา,ผื่นคันเรื้อรัง,ผื่นผิวหนังเอกซีมา,ผิวหนังอักเสบเป็นแผล,ผื่น,ผื่นแดง,น้ำเหลืองแฉะ,การอักเสบของผิวหนัง,ผื่นคัน,ผื่นอักเสบ
Eczema Herpeticumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคซีมาเฮอร์พิติคัม,การติดเชื้อเริมในผู้ป่วยโรคผิวหนัง
Eczema Marginatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกลากของขาหนีบ
Eczema, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดตุ่มใส
Eczema, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลอักเสบจากการแพ้
Eczema, Childhoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มแดงขึ้นที่ใบหน้าโดยเฉพาะในเด็กเล็ก
Eczema, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเรื้อนกวาง
Eczema, Perianalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบรอบก้น
Eczema, Stasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเตซิสเอคซีมา
Eczematizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลืองซึมเยิ้มออกมา
Eczematous Annular Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะผื่นเป็นวงแหวน
Eczematous Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาภูมิแพ้
Eddy Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไหลวน,กระแสวน
Edemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมน้ำ,บวมน้ำ,การบวม,บวม,อาการบวมน้ำ,การบวมคั่งน้ำ
Edema, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมน้ำทั้งตัว,บวมทั่วตัว
Edema, Gestationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมเกิดจากการตั้งครรภ์ตามปกติ
Edema, High-Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดบวมน้ำจากโรคหัวใจ
Edema, Insulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมเนื่องจากอินซูลิน
Edema, Intercellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมระหว่างเซลล์
Edema, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมของเนื้อเยื่อทั่วไป
Edema, Localizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมเฉพาะที่,การบวมน้ำเฉพาะที่
Edema, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมมากทั่วตัว
Edema, Nonpittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมกดไม่บุ๋ม
Edema, Periorbitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการบวมรอบตา
Edema, Perivascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมรอบๆหลอดเลือด
Edema, Pittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมกดบุ๋ม,บวมและกดบุ๋ม
Edema, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมที่เกิดจากโรคไต
Edema, Sacralไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมบริเวณหลัง
Edema, Submucosalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมของชั้นใต้เยื่อบุผิว
Edematousไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวม
Edematous Congestionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมจากเลือดคั่ง
Edgesไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้าน,ขอบ
Edison Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซ็ลไฟฟ้าเอดิสัน
Edman Degradationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงลำดับของกรดอะมิโนโดยวิธีเอดมัน
Edrenochromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีในตา
Edta Disodium Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาเอ็ดต้าไดโซเดียม
Educableไม่ระบุศัพท์บัญญัติพอเรียนหนังสือได้บ้าง
Educatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีการศึกษา
Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้,การศึกษา,การให้การศึกษา
Education Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวในด้านการศึกษา
Education Inservice Training, Continuingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาต่อเนื่อง
Education of Personalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
Education through the Captive Audiencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้สุขศึกษาแบบให้จำใจรับ
Education Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้การศึกษา
Education, Continuingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาต่อเนื่อง,การศึกษาระบบสืบเนื่อง
Education, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตแพทยศาสตร์ศึกษา,ทันตแพทยศาสตร์,การศึกษา
Education, Dental, Continuingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตแพทยศาสตร์ศึกษาต่อเนื่อง,ทันตแพทยศาสตร์,การศึกษาต่อเนื่อง
Education, Distantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอนทางไกล
Education, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาความรู้นอกหน่วยงาน
Education, Formal or Nonformalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้ความเข้าใจไม่ว่าทางการหรือไม่เป็นทางการ
Education, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาวิชาทั่วไป
Education, Graduateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาขั้นอุดมศืกษา
Education, In-Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยภายใน
Education, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทยศาสตร์,การศึกษา,แพทยศาสตร์ศึกษา
Education, Medical, Continuingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทยศาสตร์ศึกษาต่อเนื่อง,แพทยศาสตร์,การศึกษาต่อเนื่อง
Education, Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลศาสตร์,การศึกษา,พยาบาลศาสตร์ศึกษา,พยาบาล,การศึกษา
Education, Nursing, Continuingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อเนื่อง,พยาบาลศาสตร์,การศึกษาต่อเนื่อง
Education, Out-Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยและญาติที่แผนกผู้ป่วยนอก
Education, Pharmacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชศาสตร์ศึกษา,เภสัชศาสตร์,การศึกษา
Education, Pharmacy, Continuingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชศาสตร์,การศึกษาต่อเนื่อง,เภสัชศาสตร์ศึกษาต่อเนื่อง
Education, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาพิเศษ,โครงการศึกษาพิเศษ
Educational Attainment, Tests ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเกี่ยวกับการศึกษา,การทดสอบเกี่ยวกับการศึกษา
Educational Consultantไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ปรึกษาด้านสุขศึกษา
Educational Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลการศึกษา
Educational Gamesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเล่นเกมการศึกษา
Educational Guidanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแนะแนวการศึกษา
Educational Measure, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนพิเศษ
Educational Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษา,การวัดผล,การวัดผลการศึกษา
Educational Prescription Dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันที่สั่งให้การศึกษา
Educational Prescription Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบสั่งการให้การศึกษาหมายเลข
Educational Prescriptionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบสั่งการให้การศึกษา
Educational Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางการศึกษา,กระบวนการศึกษา,ขบวนการศึกษา
Educational Programmeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการการศึกษา,แผนการศึกษาที่วางไว้
Educational Programsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมบริการการศึกษา
Educational Toolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
Educatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติครู
Eelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาไหล
Effacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบาง,ปากมดลูกบางตัวลง,การบางตัว,การสั้นบาง,การสั้นบางและการเปิด,ปากมดลูกบาง
Effacement, Fullyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบางหมดแล้ว
Effacement, Stage ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่ปากมดลูกเริ่มบางลง
Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลที่เกิดขึ้น,ผลลัพท์
Effect, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
Effect, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ที่เนิ่นนาน
Effect, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลร้ายโดยตรง
Effect, Reboundไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลย้อนกลับ,ผลสะท้อนกลับ
Effect, Undetectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจไม่พบเชื้อไวรัส
Effect, Unwantedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลไม่พึงประสงค์
Effect, Unwantedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการที่ไม่พึงประสงค์,ผลที่ไม่พึงประสงค์
Effective, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพสูงสุด
Effectivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพทางทฤษฎี,ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล
Effectiveness, Classical Useไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพทางปฎิบัติ
Effectiveness, Extended Useไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพทางปฎิบัติในวงกว้าง
Effectiveness, Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพทางทฤษฎี
Effector Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแสดงออก
Effectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แสดงผล,ตัวควบคุม,อวัยวะสำแดงผล,ตัวส่งผล,อวัยวะสำแดงผล
Efferent Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทที่นำกระแสประสาทออกสู่ภายนอก
Efferent Nerve Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทนำคำสั่งจากศูนย์กลาง
Efferent Neuronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทส่งความรู้สึก,เซลล์ประสาทสั่งการ
Efferent Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแสดงออก
Efferent Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางส่งกระแสประสาท
Efferentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทนำออก
Effervescent Powdersไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาผงฟู่
Effervescent Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชนิดละลายน้ำแล้วเกิดฟองฟู่
Effervescent Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือฟู่
Effervescent Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาฟู่
Effervescent Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดแบบพลุ่งเป็นฟอง
Efficacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ได้ผล,ความสามารถอำนวยผลดีได้,ภาวะที่ดีที่สุด,ประสิทธิผล
Efficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพ
Efficiency Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
Efficiency, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจังหวะการพูดที่เหมาะสมและพูดได้นานพอที่ใช้เป็น
Efficiency, Lessไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพด้อย
Efflorescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเป็นเกล็ดๆ
Efflux, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมผ่านเข้า-ออกอย่างอิสระ
Effusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำขังในช่องต่างๆ,การเกิดของเหลว,ของเหลว,สารน้ำที่ออกมา,น้ำคั่ง,การคั่งของน้ำ,สารน้ำในข้อหรือรอบๆข้อมากกว่าปกติ
Eggไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่
Egg Albuminไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินจากไข่
Egg Count Technicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจนับไข่
Egg Hatchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟักไข่
Egg Inoculation, Embryonatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเชื้อโดยฉีดเข้าไข่ฟัก
Egg Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มไข่
Egg Powderไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่แดงในรูปของผงแห้ง
Egg Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนในไข่
Egg Sacไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงบรรจุไข่
Egg Shell Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเปลือกไข่
Egg Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะไข่
Egg Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ขาว
Egg Yolkไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่แดง
Egg, Fertileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว
Egg-laying Machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นตัวผลิตไข่เท่านั้น
Egg-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปไข่
Egg-White-Like Consistencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเหมือนไข่ขาวดิบ
Eggsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่,ไข่ขาว
Eggs per Dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ที่ออกมาทั้งหมดใน1วัน
Eggs per Day per Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนไข่ต่อวันต่อพยาธิตัวเมีย1ตัว
Eggs Picking Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บไข่
Eggs Recoveryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บไข่
Eggs Retrievalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก็บไข่
Eggs, Embryonatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนระยะแรกซึ่งเจริญเต็มที่อยู่ภายในไข่,ไข่ซึ่งมีตัวอ่อนอยู่ภายใน,ไข่ฟัก,ไข่ฟักที่มีตัวอ่อน
Eggs, Friedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ดาว
Eggs, Frozenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่แช่แข็ง
Eggs, Infective Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่พยาธิในระยะติดต่อ
Eggs, Unembryonatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ยังไม่มีตัวอ่อน
Eggs, Vectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ของแมลงผู้นำโรค
Egoไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพจิตใจ,ตน,อีโก
Ego Alienไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกสะอิดสะเอียน
Ego Integrityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความภาคภูมิสมบูรณ์มั่นคง
Ego Limitไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้ในขอบเขตของตนเอง
Ego Needไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบโอ้อวดตน
Ego Protectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกฝ่ายบริหารของจิตใจในการป้องกันตนเอง
Ego Senseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้ในขอบเขตตนเองว่าควรได้อะไรบ้างหรือไม่ควร
Ego Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั่งการของภาวะจิตใจ
Ego Strengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังใจมีความเข้มแข็ง
Ego-Boundaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้ขอบเขตของตัวเอง
Ego-Dystonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่ตนไม่พึงประสงค์
Ego-Idealไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุดมคติแห่งตน
Ego-Involvementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้คนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานต่างๆ
Egocentricไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง
Egocentricismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยกอัตตา
Egocentricityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคิดถึงตนเองเป็นสำคัญ,ถือเอาตัวเองเป็นหลัก
Egomaniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ
Egophonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงอู้อี้
Ehlers-Danlos Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเอห์เลอร์ส-แดนลอส
Eichhornia Crassipes Solmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักตบชวา
Eisenmenger Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอเซนเมงเกอร์คอมเพลกซ์,โรค,ไอเซนเม็งเกอร์คอมเพลกซ์,เลือดลัดวงจรกลับจากขวาไปซ้าย
Eisenmenger Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลง
Ejaculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งของน้ำกาม,การหลั่งน้ำกาม,การหลั่งน้ำอสุจิ,การหลั่งอสุจิ
Ejaculation, Absentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำกามไม่มี
Ejaculation, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำกามช้า
Ejaculation, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำกามเร็ว,น้ำกามเคลื่อนเร็ว,การหลั่งน้ำอสุจิเร็วเกินไป,การหลั่งน้ำกามก่อนเวลา,การหลั่งน้ำกามเร็ว
Ejaculation, Retardedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่สามารถหลั่งน้ำกามในช่องคลอด,การไม่สามารถหลั่งน้ำกามในช่องคลอด
Ejaculation, Retrogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำอสุจิย้อนเข้ากระเพาะปัสสาวะ,น้ำกามย้อนกลับ
Ejaculatory Ductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ออีจากุลาตอรีย์,ท่อน้ำกาม,ท่อฉีดอสุจิ,ท่อฉีดน้ำเชื้อ,หลอดฉีดน้ำกาม,ท่อหลั่งน้ำกาม,ท่อปล่อยน้ำเชื้อ
Ejaculatory Impairmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำกามไม่ได้
Ejaculatory Incompetenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่สามารถหลั่งน้ำกามในช่องคลอด
Ejectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหดตัว
EKG Monitoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG Simulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสร้างสัญญาณหัวใจเทียม
Elaborateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลดปล่อย
Elaborationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้ละเอียดและประณีต
Elaphe Radiataไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูทางมะพร้าว
Elapsedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาที่กำหนด
Elastaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีลาสเตส
Elasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายยางยืด,ผ้ายางยืด,ยางยืด
Elasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยืดหยุ่นได้,ยืดหยุ่น
Elastic Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงยาง
Elastic Bodies, Idealไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอเดียลอีลาสติกบอดี้
Elastic Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่ออีลาสติคเสื่อม,เนื้อเยื่ออีลาสติกเสื่อม
Elastic Elementไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ยืดได้
Elastic Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยอีลาสติค,อีลาสติกไฟเบอร์
Elastic Film, Stretchedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นยืดหยุ่นขึงอยู่
Elastic Lamina, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงอีลาสติคชั้นใน,วงอีลาสติกชั้นใน,อีลาสติคใน
Elastic Limitไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดความยืดหยุ่น
Elastic Membranes, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเนอร์อีลาสติกเมมเบรน
Elastic Membranes, Outerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอาเตอร์อีลาสติกเมมเบรน
Elastic Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้านกับแรงยืดหยุ่น,ความต้านทานจากความยืดหยุ่น
Elastic Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่ออีลาสติก,เยื่ออีลาสติก,เยื่อยึด,เนื้อเยื่อหยุ่น,เนื้อเยื่อยืดหยุ่น,เนื้อเยื่ออีลาสติค
Elasticityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืดหยุ่น,ความยืดหยุ่น,คุณสมบัติยืดหยุ่นได้,ความยืดหยุ่น,การยืดหดตัว,ความหยุ่น,ความยืดได้
Elasticity, Modulus ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าสัมประสิทธิ์ของความหยุ่น
Elastinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีลาสติน,อีลาสทิน
Elastin Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยอีลาสติน
Elastin Fibre, Matureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยของอีลาสตินที่สร้างขึ้นมาสมบูรณ์แล้ว
Elastolytic Proteaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีลาสโตไลติคโปรตีเอส
Elastomers Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแข็งคล้ายยาง
Elastoplastไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้ายางยืด
Elastosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีลาสโตซิส
Elastotic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการอีลาสโตติค
Elationไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข
Elbowไม่ระบุศัพท์บัญญัติศอก
Elbow Disarticulation Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนเทียมระดับข้อศอก
Elbow Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกหลุด
Elbow Extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเหยียดตรงของข้อศอก
Elbow Flexionไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกอยู่ในท่างอ
Elbow Hingesไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อของกายอุปกรณ์บริเวณศอก
Elbow Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอก
Elbow Joint, Dislocation of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกเคลื่อนหลุด
Elbow Joint, Flexไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอข้อศอก
Elbow Joint, Outside Lockingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกแบบใส่ไว้ภายนอกและล็อกได้
Elbow Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดศอก
Elbow Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกเทียม
Elbow, Flexedไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอข้อศอก
Elbow, Manual Lockไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกที่ล็อกได้โดยใช้มืออีกข้างหนึ่งมาช่วย
Elbow, Positive Lockingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกเทียมชนิดล็อคได้ด้วยสายบังคับ,ข้อศอกที่ล็อกได้ด้วยตัวเอง
Elbow, Prop onไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ศอกช่วยค้ำจุนตัวเอง
Elbow, Single Axisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกแบบแกนเดี่ยวธรรมดา
Elbow, Stiffไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกยึดติด
Electiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้
Elective Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่สามารถรอการรักษา
Electrc Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดเจ็บจากไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,บาดเจ็บ
Electric Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุไฟฟ้า
Electric Conductivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำไฟฟ้า,การนำไฟฟ้า
Electric Conductivity Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดการนำไฟฟ้า
Electric Countershockไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจ,การช็อคด้วยไฟฟ้า
Electric Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟฟ้า
Electric Dipoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุไฟฟ้าซึ่งมีจำนวนเท่ากันและมีขั้วตรงกันข้าม
Electric Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนามไฟฟ้า
Electric Foot Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดแสบปวดร้อนตามเท้า
Electric Industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า
Electric Muscle Exerciseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกล้ามเนื้อโดยไฟฟ้า,การออกกำลังกล้ามเนื้อ
Electric Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักยทางไฟฟ้า
Electric Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคไฟฟ้า
Electric Shock Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช็อคไฟฟ้า
Electric Stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า,เครื่องกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
Electric, Westernไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวสเทินอีเลคทริค
Electricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า
Electrical Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำเนิดกระแสไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,คลื่นไฟฟ้า
Electrical Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องไฟฟ้า
Electrical Appliancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องไฟฟ้า
Electrical Axisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนไฟฟ้า
Electrical Axis of the Heartไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นแกนไฟฟ้าหัวใจ
Electrical Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุไฟฟ้า
Electrical Charge Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฏีเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า
Electrical Double Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลคตริคคอลดับเบิ้ลแลรี,ชั้นทวีคูณทางไฟฟ้า
Electrical Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า
Electrical Harzardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
Electrical Neutralityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลของประจุไฟฟ้า
Electrical Potential Differenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ทางไฟฟ้า
Electrical Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์ทางไฟฟ้า,ความต่างศักย์ไฟฟ้า,ศักย์ไฟฟ้า,ความแตกต่างในศักย์ไฟฟ้า
Electrical Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทางไฟฟ้า
Electrical Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานไฟฟ้า
Electrical Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยจากเครื่องไฟฟ้า
Electrical Stimulation, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจากภายนอก
Electrical Stimulatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
Electrical Stimuliไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกระตุ้นทางกระแสไฟฟ้า
Electrical Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกระตุ้นไฟฟ้า
Electrical Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางไฟฟ้า
Electrical Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยทางไฟฟ้า
Electrical Vectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเลคตริเคิลเวคเตอร์
Electrically-Poweredไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังงานไฟฟ้า
Electricityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟฟ้า,ไฟฟ้า
Electro Motive Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเคลื่อนไฟฟ้า
Electro Surgical Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบไฟจี้
Electro Valenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเลคโตรเวเล็นซ์
Electro-Encephalogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจคลื่นสมอง
Electro-Retinogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจคลื่นไฟฟ้าเรตินา
Electrocardiogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นหัวใจ,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ,อีเล็คโทรคาร์ดิโอแกรม,ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การบันทึกกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากหัวใจ,การตรวจทางคลื่นหัวใจ
Electrocardiograms, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติ
Electrocardiographไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า
Electrocardiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจ,การบันทึกคลื่นไฟฟ้า,การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องมือบันทึกการทำงานของหัวใจ,เครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นหัวใจ,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiography, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเด็ก
Electrocauterizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจี้ด้วยไฟฟ้า
Electrocauteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ไฟฟ้าจี้เพื่อห้ามเลือด
Electrochemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีไฟฟ้า
Electrochemical Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไฟฟ้าเคมี
Electrochemical Equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลไฟฟ้าเคมี
Electrochemical Gradientไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุไฟฟ้า,เกรเดียนต์ของไฟฟ้าเคมี
Electrochemical Instrumentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเคมีไฟฟ้า
Electrochemical Interfacialไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหน้าของเคมีไฟฟ้า
Electrochemical Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักยภาพทางเคมีไฟฟ้า,ศักย์ไฟฟ้าเคมี
Electrochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีไฟฟ้า
Electrochromismไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรโครมิซึม
Electrocoagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็กโตรโคแอกุเลชั่น,ไฟฟ้า,การทำให้เลือดแข็งตัว,การตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
Electroconvulsion Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยวิธีช็อคไฟฟ้า
Electroconvulsive Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำช๊อคด้วยกระแสไฟฟ้า
Electroconvulsive Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยการช็อคไฟฟ้า,การบำบัดโดยทำให้ชักด้วยไฟฟ้า,การรักษาด้วยไฟฟ้า,การรักษาโรคด้วยการช็อคไฟฟ้า
Electrocorticographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองโดยตรง
Electrode Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณของอีเล็คโตรด
Electrode Pasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อนำไฟฟ้า
Electrode Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์ไฟฟ้าอีเล็คโตรด
Electrode Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการที่เกิดขึ้นที่อีเลคโตรด
Electrode Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บขั้วแก้วเข้าที่
Electrodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้า,อีเลคโทรด,อิเลกโตรด,อิเล็กโตรด,สายดินส่วนที่ฝังดิน
Electrodes, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า
Electrodes, Bipolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโตรดสองขั้ว,อีเล็กโตรตแบบสองขั้ว
Electrodes, Calomelไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็กโตรดคาโลเมล,ขั้วไฟฟ้าคาโลเมล,อิเล็กโตรดคาโลเม็ล,คาโลเมลอิเล็คโตรด
Electrodes, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลคโทรดรวม
Electrodes, Double Co-Axial Needleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโตรดเข็มที่มีแกนกลาง2อัน
Electrodes, Electrodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วเทียบ
Electrodes, Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าแก้ว,อีเล็คโตรดเป็นแก้ว
Electrodes, Hydrogen, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน
Electrodes, Ion-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าที่มีความจำเพาะกับไอออน
Electrodes, Needle, Single Co-Axialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโตรดเข็มชนิดที่มีแกนกลางอันเดียว
Electrodes, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วลบ,ขั้วไฟฟ้าลบ
Electrodes, Oxygenไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าออกซิเจน
Electrodes, Oxygen, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าออกซิเจนมาตรฐาน
Electrodes, Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโตรดแผ่น
Electrodes, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วบวก,ขั้วไฟฟ้าบวก
Electrodes, Quinhydroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโทรดควินไฮโดรน
Electrodes, Recordingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วไฟฟ้าสำหรับวัด,อีเล็ตโตรดขั้วที่ใช้บันทึก,อีเล็คโตรดบันทึก,ขั้วไฟฟ้าที่ใช้วัด
Electrodes, Referenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเลคโตรดอ้างอิง,อิเล็กโตรดอ้างอิง,อีเล็คโตรดอ้างอิง,ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
Electrodes, Stimulatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโตรดกระตุ้น,อีเล็คโตรดที่ใช้กระตุ้น
Electrodes, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นโลหะเล็กๆวางบนผิวหนัง,อีเล็คโตรดที่ใช้ภายนอกร่างกาย
Electrodes, Unipolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโตรดชนิดขั้วเดียว,อีเล็คโตรดชนิดขั้วเดียว
Electrodessicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เครื่องไฟฟ้าจี้และขูดออก
Electrodiagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า,การตรวจด้วยไฟฟ้า,วิธีตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า,เครื่องที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า,การตรวจระบบประสาทกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
Electrodialysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรไดอาไลซิส
Electrodynamicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้ากระแส
Electroencephaloaudiometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจหูแบบผสมกับเครื่องตรวจคลื่นสมอง
Electroencephalogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าในสมอง,อิเลคโตรเอนเซฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมอง,อีเล็คโตรเอ็นเซฟฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า
Electroencephalographไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง
Electroencephalographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง,สมอง,การบันทึกคลื่นไฟฟ้า,การตรวจคลื่นสมอง,ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นสมอง
Electrogustometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นลิ้นด้วยไฟฟ้า
Electrokineticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจลนศาสตร์ไฟฟ้า
Electrokymographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กทรอคัยโมกราฟีย์,อิเล็กโตรไคโมกราฟี,การบันทึกภาพรังสี,การบันทึกการเคลื่อนไหวของหัวใจด้วยไฟฟ้า
Electrolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรไลซิส,วิธีการ,อิเล็กทรอลัยซิส,การจี้ด้วยไฟฟ้า,อิเล็กโตรลิซิส,อิเล็คโตรลิซิส
Electrolyte Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลของอีเล็กโตรไลต์
Electrolyte Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์อีเล็คโทรลัยต์
Electrolyte Imbalanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่สมดุลย์ของอิออนในร่างกาย,เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลย์
Electrolyte Pasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุเหนียวใส่อีเล็คโตรลัยท์
Electrolyte Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายอีเล็คโทรไลต์,สารละลายอีเล็คโตรลัยต
Electrolyte Solventsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำละลายอิเล็คโทรไลท์
Electrolytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กทรอลัยท์,อีเล็กโตรลัยต์,อิเล็กโตรไลต์,สาร,สารอีเลคโตรไลท์,สารละลายอิเล็กทรอไลต์,สารอีเลคโตรลัยท์,อีเล็คโตรลัยต,อีเล็คโทรไลท์,อีเลคโตรไลท์,อีเล็คโตรไลท์,สารอีเล็คโตรไลท์,อีเล็คโตรไลท์,เกลือแร่,สารละลาย,อิเล็กโทรไลต์,อีเลคโตรลัยท์,อิเล็คโทรไลท์,เกลืออีเลคโทรไลท์
Electrolytes, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรโลต์แก่,สารอิเลคโทรไลท์แก่,อีเล็คโทรไลต์อย่างแก่
Electrolytes, Weakไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกโตรไลท์อย่างอ่อน,อีเล็คโตรไลท์อย่างอ่อน,สารอิเลคโทรไลท์อ่อน
Electrolytic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรลิติกเซ็ล
Electrolytic Conductanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำไฟฟ้าของสารพวกอิเลกโตรไลท์
Electrolytic Conductivity Detectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดแบบสภาพนำไฟฟ้า
Electrolytic Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรีดิวซ์สารด้วยไฟฟ้า
Electromagnetic Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fieldsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรับความรู้สึกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและคลื่น
Electromagnetic Wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Electrometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโทรมิเตอร์
Electrometricallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวัดกระแสไฟฟ้า
Electromotive Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า
Electromotive Seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุกรมของแรงเคลื่อนไฟฟ้า
Electromyogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
Electromyograph EMGไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย
Electromyographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ,กล้ามเนื้อ,การบันทึกคลื่นไฟฟ้า,ตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ,การตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อ,การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อ,อีเลคโทรมัยโอกราฟฟีย์,การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ,การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย
Electron Acceleratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเร่งอีเลคตรอน
Electron Acceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรับอิเล็กตรอน
Electron Affinityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี
Electron Beam Alignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับลำแสงอิเล็กตรอนให้อยู่ในแนวตรง
Electron Capture Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดแบบจับอิเล็กตรอน
Electron Carriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวพาอิเล็คตรอน
Electron Cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆอิเลกตรอน,ความหนาแน่นของอิเลกตรอน,อีเล็คตรอนคลาวด์,หมอกอีเลคตรอน
Electron Deficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดอีเล็คตรอน
Electron Denseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสีดำ,สารทึบแสงอิเล็กตรอน
Electron Dense Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ทำให้มองเห็นทึบแสง
Electron Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นของอิเลกตรอน
Electron Density, Lowestไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าความหนาแน่นอีเลคตรอนต่ำสุด
Electron Dot Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กตรอนสูตรแบบจุด
Electron Grativityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชอบอิเล็กตรอน
Electron Gunไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน
Electron Magnet, Tinyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอนมีสมบัติเป็นแม่เหล็กเล็กๆ
Electron Microscopic Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน,วิธีทางกล้องจุลทรรศ์อีเล็คตรอน
Electron Oxidation, Lossไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการที่สูญเสียอิเลคตรอน
Electron Pairsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอนคู่,อิเล็กตรอนคู่,คู่อิเล็กตรอน
Electron Probeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำแสงอิเล็กตรอนปฐมภูมิ
Electron Reduction, Gainไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยาที่มีการรับอิเลคตรอน
Electron Richไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คตรอนมาก
Electron Scattering Abilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของอีเลคตรอน
Electron Sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งกำเนิดอีเลคตรอน
Electron Spin Resonanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
Electron Theory, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีอิเลกตรอนเสรี
Electron Theory, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีอีเลกตรอนเสรี
Electron Transfer Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเทอิเล็กตรอน,ปฏิกิริยาการเคลื่อนย้ายอิเลกตรอนของสารที่ทำปฏิกิริยา
Electron Transport Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกโซ่ของการขนส่งอีเล็คตรอน
Electron Transport Particlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคขนส่งอิเล็กตรอน
Electron Transport Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบขนส่งอิเลคตรอน,ขบวนการส่งผ่านอิเลคตรอน
Electron Withdrawalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ดึงอีเล็กตรอน
Electron-Attraction Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ซึ่งดึงดูดอิเล็กตรอน
Electron-Carryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวพาอีเล็กตรอน
Electron-Lucentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเลคตรอนลูเซนท์
Electron-Releasing Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ซึ่งปลดปล่อยอิเล็กตรอน
Electron-Transfer Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกโซ่ของการขนส่งอิเล็กตรอน
Electronarcosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้สลบด้วยไฟฟ้า,ไฟฟ้า,การทำให้สลบ
Electronegative, Highlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี
Electronegativityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรเนกาติวิตี,การดึงดูดอีเล็คตรอน,มีความรักอีเล็กตรอนสูง,อิเล็คโตรเนกาติวิตี,อีเล็กโตรเนกาทิพวิตี,อิเลคโตรเนคกาทิวิตี้
Electronic Configurationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดเรียงตัวอีเลคตรอน
Electronic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลบวกอิเล็กทรอนิก
Electronic Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานทางอิเล็คทรอนิก
Electronic Excited Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานะกระตุ้นอิเล็กทรอนิก
Electronic Instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือไฟฟ้า
Electronic Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางอีเล็คโทรนิค
Electronic Primary Switchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็ดทรอนิคส์สวิทในวงจรไพรมารี่
Electronic Selector Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการเลือกด้วยอีเล็คทรอนิคส์
Electronic Shiftไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเทอีเลคตรอน
Electronic States, Higherไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คตรอนสูงขึ้น
Electronic Stimulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุ้นอีเล็กโทรนิก,เครื่องกระตุ้นอีเล็คทรอนิค,เครื่องกระตุ้นอีเล็คทรอนิคส์
Electronic Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงอิเลกตรอน
Electronic Timerไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเวลาอีเล็คทรอนิคส์
Electronic Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอีเลคทรอนิคส์
Electronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กทรอนิกส์
Electronics, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คทรอนิคการแพทย์,อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์,อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
Electronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเลคตรอน,อีเล็คตรอน,อีเล็กตรอน
Electrons, Assigned Bondedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอนที่ใช้ร่วมกันในการเกิดบอนด์
Electrons, Bondedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอนที่ทำให้เกิดบอนด์
Electrons, Delocalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกตรอนที่เคลื่อนที่ไปมาได้
Electrons, Excitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็กตรอนส่วนที่ถูกกระตุ้น
Electrons, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กตรอนปฐมภูมิ
Electrons, Sea ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะเลของอิเลกตรอน
Electrons, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กตรอนทุติยภูมิ
Electrons, Unpairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็คตรอนเดี่ยว,อิเลกตรอนเดี่ยว
Electrons, Valenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวเลนซ์อิเล็กตรอน,อิเลกตรอนในวงนอกสุด
Electronystagmographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจอีเลคโทรนิสแทกโมกราฟฟีย์,เครื่องบันทึกภาวะนัยน์ตากระตุก
Electrooculogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของตา
Electrophileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็กโตรไฟล์
Electrophilic Additionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการรวมตัวชนิดที่ชอบอิเลคตรอน
Electrophilic Aromatic Substitutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลกโตรฟิลิกอะโรมาติกซับสติติวชัน
Electrophilic Reagentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ชอบอิเลคตรอน,รีเอเจนต์ที่ต้องการอีเลคตรอน
Electrophoresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรฟอเรซิส,วิธีการ,อิเล็กโตรฟอเรซิส,ผ่านกระแสไฟฟ้า,วิธีนำน้ำเหลืองมาผ่านกระแสไฟฟ้า,วิธีอิเล็กโตรโฟริซิส,ถูกแยกออกจากกันด้วยกระแสไฟฟ้า,อิเล็กทรอฟอรีซิส,ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไป,การเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า,สนามไฟฟ้า,อีเล็กโตรโฟริซิส,ตรวจโดยแยกด้วยกระแสไฟฟ้า,แยกโดยใช้กระแสไฟฟ้า,วิธีอิเล็คโตรโฟริซิสฃ
Electrophoresis System, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอีเล็คโตรฟอเรซีสตามแนวนอน
Electrophoresis System, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอีเล็คโตรฟอเรซีสตามแนวดิ่ง
Electrophoresis, Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสอีเลคโตรฟอรีซีส
Electrophoresis, Gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเจลอิเลกโตรโฟรีสิส
Electrophoresis, Moving Boundaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเลคโตรฟอรีซีสแบบแนวสารเคลื่อนที่
Electrophoresis, Polyacrylamide Gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรฟอเรซิสโปลีย์อครีย์ลาไมด์เจล
Electrophoresis, Starch Gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอีเลคโตรฟอรีซีสบนแผ่นแป้ง
Electrophoresis, Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโตรโฟรีซิสแบบแถบ
Electrophoretic Mobilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่ซึ่งแตกต่างกันในสนามแม่เหล็ก,การเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า,อีเลคโตรฟอรีติคโมบิลิตี้,การเคลื่อนไหวของอนุภาคภายใต้สนามไฟฟ้า,การเคลื่อนไหวในสนามไฟฟ้า
Electrophoretic Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเลคโตรฟอรีติคแพทเทิรน,ลายแบบอีเล็คโตรฟอรีซีส
Electrophoretic Velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร็วอีเล็กโตรโฟริติค
Electrophysiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรีรวิทยาไฟฟ้า,สรีรวิทยาของสมองเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
Electroplatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชุบโลหะ,การชุบด้วยไฟฟ้า
Electrorefiningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้สารบริสุทธิ์
Electroretinogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้า
Electroretinographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าของจอตา
Electroscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กโตรสโคป
Electrostaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน
Electrostatic Attractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตย์,แรงดึงดูดที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต,แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต
Electrostatic Attraction, Purelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตอย่างเดียว
Electrostatic Depositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลือบหรือห่อหุ้มโดยใช้ไฟฟ้าสถิตย์
Electrostatic Energy of Attractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต
Electrostatic Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติสนามไฟฟ้าสถิต
Electrostatic Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงไฟฟ้าสถิต,แรงทางไฟฟ้าสถิต,แรงไฟฟ้าสถิตย์
Electrostatic Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดทางไฟฟ้า
Electrostatic Repulsionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงผลักทางไฟฟ้าสถิต
Electrostaticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้าสถิต
Electrosurgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมไฟฟ้า,การผ่าตัดด้วยมีดไฟฟ้า
Electrosurgical Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า
Electrotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า
Electrovalent Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะอิเล็กโตรเวเลนด์,พันธะอีเล็คโตรวาเลนท์
Electrovicous Viscosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลคโตรวิคัสวิสคอสีติ้
Electroviscous Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของอีเล็คโตรวิสคัส
Elemental Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ธาตุ
Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอลีเมนท์,เซลล์,ธาตุ,ส่วนสำคัญ
Elements, Acid Formingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุสร้างกรด
Elements, Acid-Formingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพกรด
Elements, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะที่จำเป็น,แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย,แร่ธาตุที่จำเป็น
Elements, Essential Traceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุพวกที่จำเป็น
Elements, Heavyไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุหนัก
Elements, Inertไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุเฉื่อย
Elements, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุหลัก
Elements, Multivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุมัลติวาเลนต์
Elements, Non-Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุที่ไม่จำเป็น
Elements, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่อยู่ทางด้านหลัง
Elements, Principalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแร่ที่มีมากในร่างกาย
Elements, Representationไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุสามัญ
Elements, Representativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุเรพพิเสนทะทิฟ,ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ,ธาตุเรพริเสนทะทิฟ
Elements, Transitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุทรานสิชัน,ธาตุทรานสิชั่น
Elephantiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเท้าช้าง
Elephantiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการอวัยวะช้าง,โรคเท้าช้าง,อวัยวะสืบพันธุ์บวมใหญ่มีผิวหยาบ,ผิวหนังหยาบ
Elephantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติช้าง
Elephants Earไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอน
Elevateไม่ระบุศัพท์บัญญัติยกไหล่
Elevatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติครึ้มอกครึ้มใจ
Elevated, Definitelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าสูงชัดเจน
Elevated, Slightlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าสูงเล็กน้อย
Elevationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยกมือและแขนสูง,เคลื่อนลูกตาขึ้น
Elevation, Backwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติยกแขนเหยียดตรงไปข้างหลัง
Elevation, Broad Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอยนูนกว้างด้านข้าง
Elevation, Forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้า
Elevation, Forward Backwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง
Elevatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องงัด
Elicitation Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแสดงออก,ระยะแสดงออกหรือสนองตอบ
Eligibility Criteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษา
Eliminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการกำจัด,ปล่อยสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำลายแล้วออกไปจากเซลล์
Elimination of Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขจัดพฤติกรรม
Elimination Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการกำจัดยา
Elimination Rate Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราคงที่ของขบวนการกำจัดยาในร่างกายทั้งหมด
Elimination, First-Passไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดในการผ่านครั้งแรก
Elimination, Metabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดของเสีย
Elimination, Presystemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดในการผ่านครั้งแรก
Eliptical Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูน
Eliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอีลิต(ตัวพิมพ์ดีด)
Elixirไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิลิกเซอร์,อีลิกเซอร์,อีลิกเซ่อ,ยาอีลิกเซอร์,ยาน้ำที่ละลายในแอลกอฮอล์,ยาน้ำ
Ellipseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปวงรี,วงรี
Ellipsoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปรีๆ,รูปกลมรี
Ellipsoid Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อแบบรูปรี
Ellipsoidal Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นทรงรี
Elliptical Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปรีแบบกระสวย
Elliptocytosis, Hereditaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงรีกรรมพันธุ์
Ellis-Van Creveld Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเอลลิส-แวนครีเวลด์,กลุ่มอาการเอลลิส-แวนครีเวลด
Elocculentไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดที่รวมเป็นกลุ่ม
Elongateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบน
Elongatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาวรี,เรียวยาว,เป็นรูปไข่
Elongation to Breakไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืดทั้งหมด
Elongation, Chordalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืดออกของคอร์ดี
Elongation, Ultimateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืดทั้งหมด
Elongation, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูงมากกว่าปกติ
Eltroxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนต์ธัยรอยด์
Eluantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาชะ
Eluateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชะล้าง
Eluentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชะ
Eluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะล้าง,การชะ,ชะ,ถูกชะ,ชะสารต่างๆออกไป
Elutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุดจากกัน
Elution Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรของตัวชะที่ต้องใช้,ปริมาตรอีลุชั่น
Emไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายใน
Emaciatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผอมแห้ง
Emaciationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการผอมแห้ง,ผอมมาก,ผอมแห้ง
Embalmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดองซากศพ,ศพ,การดอง
Embalming Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาดองไม่ให้เน่า
Embedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝังลง
Embeddedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันคุด
Embedmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝังตัว
Emboliไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนอุดตัน,ก้อน,เอ็มโบไล
Emboli, Airไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟองอากาศ
Emboli, Infectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบไลติดเชื้อ
Emboli, Septicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซปติคเอมโบไล
Embolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบลิสม์,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสม,เอ็มโบลิซั่มส์,การอุดตัน,เอมโบลิสม์
Embolism, Airไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็มโบลิสมจากอากาศ,เอมโบลิสม์จากอากาศ,การอุดหลอดเลือด,อากาศที่หลุดลอยในหลอดเลือด,เอมโบลัสเป็นอากาศ,การอุดตันของเส้นโลหิตจากฟองอากาศ,ฟองอากาศเข้าหลอดเลือด,ฟองอากาศ
Embolism, Air, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศหลุดลอยในทางคลีนิค
Embolism, Amniotic Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็มโบลิสมจากน้ำคร่ำ,เอมโบลิสม์จากน้ำคร่ำ,การอุดหลอดเลือด
Embolism, Fatไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบลิสม์จากไขมัน,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสมจากไขมัน
Embolism, Septicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบลิสม์ติดเชื้อ,เอมโบลิสม์ติดเชื้อ
Embolizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุดกั้นหลอดเลือดแดงส่วนปลาย,อุดตำแหน่งเลือดออก
Embolization, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็มโบไลเซชั่นเพื่อการรักษา,การบำบัดด้วยวิธีเอมโบไลเซชัน
Embolusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบลัส,สิ่งอุดกั้นในหลอดเลือด
Embolus, Bone Marrowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบลัสเป็นไขกระดูก
Embolus, Fatไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบลัสเป็นไขมัน
Embolus, Infectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมโบลัสที่ติดเชื้อ
Embroideryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเย็บปักถักร้อย
Embryoไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวคัพภ,เอ็มบริย์โอ,เอ็มบริโอ,ตัวอ่อน,คัพภ,ตัวคัพภะ,ตัวอ่อนในครรภ์มารดา,คัพภะ,ทารกในครรภ์ที่ยังเป็นตัวอ่อน,เอมไบรโอ,ทารกในครรภ์,ตัวอ่อนในครรภ์,ทารกขณะอยู่ในครรภ์
Embryoไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูกข้าว
Embryocidal Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ออกฤทธิ์ทำลายตัวอ่อน
Embryogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างตัวอ่อน,การเจริญของตัวอ่อนในครรภ์
Embryological Originไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิสนธิจากการเจริญเติบโตขั้นต้น
Embryologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็มบริย์โอ,วิทยา,วิทยาเอ็มบริโอ,คัพภวิทยา,เอ็มไบรโอวิทยา,วิชาเอมบริโอ
Embryonic Lifeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงตั้งครรภ์
Embryonic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเป็นตัวอ่อน
Embryonic Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดจากเนื้อเยื่อตัวอ่อน,ส่วนเหลือของเอมบริโอ
Embryotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเด็กออกเป็นชิ้นๆ
Embryotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเด็กออกเป็นชิ้นๆ
Embryotomy, Decapitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูติศาสตร์หัตถการการทำลายทารก
Embryotomy, Decapitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูติศาสตร์หัตถการทำลายทารก
Embryotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อตัวอ่อน
Emerald Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเขียวมรกต
Emergeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมบรรจบ
Emergenciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะฉุกเฉิน,ฉุกเฉิน
Emergencies, Abdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉุกเฉินในช่องท้อง
Emergencies, Pediatricไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉุกเฉินในเด็ก
Emergencies, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน
Emergencies, Thoracic Cardiovascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด
Emergencies, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะฉุกเฉิน
Emergencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันที
Emergency Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาขั้นแรก
Emergency Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดด่วน
Emergency Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดอันตราย
Emergency Doorไม่ระบุศัพท์บัญญัติประตูฉุกเฉิน
Emergency Kitไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่วมยาฉุกเฉิน
Emergency Laboratory Investigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยโรคในภาวะฉุกเฉิน
Emergency Medical Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการพยาบาลฉุกเฉิน
Emergency Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Emergency Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลฉุกเฉิน
Emergency Operationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดฉุกเฉิน,ผ่าตัดรีบด่วน
Emergency Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหารีบด่วน
Emergency Roomไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องปฏิบัติฉุกเฉิน
Emergency Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจวัดฉุกเฉิน
Emergency Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาแบบรีบด่วน,การรักษาฉุกเฉิน
Emetic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทำให้อาเจียน
Emeticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทำอาเจียน,ยาทำให้อาเจียน,อาเจียน,ยาอาเจียน
Emetineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีมีตีน,ยา,อีมีตีน,อีมีติน
Emetine Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเมตีนซัลเฟต
Emigration Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการย้ายถิ่นออก
Eminenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะรอยนูนอย่างต่ำ
Emissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปล่อยแสง เขียนทับศัพท์ดังนี้ อีมิชชัน
Emmetropiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายตาปกติ,สายตาที่ปกติ,กำลังสายตาปกติ
Emoboli Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโบลัสที่เป็นเนื้องอก
Emollientไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชุ่มชื้น,ชุ่มชื้น
Emollient Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมทำให้ผิวนุ่ม,ครีมทาผิว
Emollientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโมลเลียนต์,สารหล่อลื่นผิว,สารอีมอลเลียนท์,อีมัลชันทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม
Emotionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตื่นเต้น
Emotional Abuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทารุณทางอารมณ์
Emotional Climateไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรยากาศของอารมณ์
Emotional Decompensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ปรวนแปร
Emotional Deprivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดรัก
Emotional Deprivation Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตไม่ปกติ,กลุ่มอาการขาดรัก
Emotional Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางอารมณ์,พัฒนาการด้านอารมณ์
Emotional Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ผิดปกติ,ความผิดปกติทางอารมณ์
Emotional Disorders, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแปรปรวนทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง
Emotional Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผันแปรของอารมณ์,ถูกรบกวนอย่างมากทางด้านอารมณ์
Emotional Disturbedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระทบกระเทือนทางอารมณ์
Emotional Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางอารมณ์
Emotional Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุเกี่ยวกับอารมณ์,ปัจจัยทางอารมณ์
Emotional Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสม
Emotional Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมั่นคงทางอารมณ์
Emotional Immaturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางอารมณ์ไม่ถึงขั้น
Emotional Instabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์แปรปรวน
Emotional Instabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์หงุดหงิด
Emotional Labilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์หวั่นไหว,อารมณ์แปรปรวน
Emotional Maturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุฒิภาวะทางอารมณ์
Emotional Motor Expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกของอารมณ์
Emotional Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางด้านจิตใจ
Emotional Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์
Emotional Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางอารมณ์,ปัญหาอารมณ์และจิตใจ
Emotional Stabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมั่นคงทางอารมณ์
Emotional Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพทางอารมณ์,สภาพอารมณ์
Emotional Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์
Emotional Supportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความเจ็บป่วยทางใจ
Emotional Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางอารมณ์
Emotional Tensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเครียดทางอารมณ์,ความตึงเครียดทางอารมณ์
Emotional Tension, Release ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายความเครียดทางอารมณ์
Emotional Turmoilไม่ระบุศัพท์บัญญัติความวุ่นวายทางอารมณ์
Emotional Unstabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ไม่มั่นคง
Emotional, Social and Intellectual Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญา
Emotionally Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผูกพันยึดถือทางอารมณ์
Emotionally Disturbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ
Emotionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์,จิตใจ
Emotions Involvedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีอารมณ์ร่วม
Emotions, Exteriorisation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกของอารมณ์
Emotions, Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ยินดียินร้าย
Emotions, Intense Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์รุนแรงกังวลเศร้ากลัว
Empathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียสมารมณ์
Emphysemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในช่องปอด,เอมฟีซีมา,ภาวะพองลม,เอ็มฟีย์ซีมา,โรคถุงลมพอง,คาร์บอนไดออกไซด์คั่งในถุงลม,ถุงลมโป่งพอง,โรคถุงลมโป่งพองในปอด,ถุงลมปอดโป่งพอง,ปอดพอง,โรคถุงลมปอดโป่งพอง,ถุงลมพอง,เนื้อพองลม,โรคปอดพอง
Emphysema, Centriacinarไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลมโป่งพองชนิดเซนตริอซินาร์
Emphysema, Distal Acinarไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลมโป่งพองชนิดดิสตัลอซินาร์
Emphysema, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์สติเชียลเอมฟัยซีมา
Emphysema, Mixed and Unclassifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลมโป่งพองชนิดผสมและจำแนกไม่ได้
Emphysema, Paracicatricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลมโป่งพองชนิดไม่สม่ำเสมอ
Emphysema, Subcutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีลมในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง,ลมใต้ผิวหนัง,ลมในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง,อากาศรั่วเข้าใต้ผิวหนัง
Emphysemetous Disease, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรัง
Empiricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรเอมไพริคอล
Employees Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
Employmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงาน
Employment, Terms ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติวาระของการทำงาน
Empty Sella Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเอ็มตีเซลลา,กลุ่มอาการเซลลาว่างเปล่า
Emptyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการว่าง
Empyemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองขังภายใน,โพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนอง,หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด,หนอง,หนองในช่องปอด,หนองภายในเยื่อหุ้มปอด,การมีหนอง,การเกิดหนองในโพรงหรือช่องว่างต่างๆ
Empyema, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นหนองเรื้อรัง
Empyema, Thoracicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในช่องปอด,หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด
Empyema, Tuberculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองขังภายในจากวัณโรค,โพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนองจากวัณโรค
Empyreumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีสีดำและมีกลิ่น
Emulgentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำอิมัลชัน
Emulsatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลเซเตอร์
Emulsators, Magnetostrictiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมกนีโทสตริกทิฟอิมัลชัน
Emulsifiableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
Emulsifiable Basesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพื้นชนิดดูดน้ำ
Emulsifiable Concentrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายเข้มข้นอีมัลซิไฟ
Emulsificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลมกลืนกัน,อีมัลซิฟีเคชั่น,การผสมกลมกลืนกัน
Emulsificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมอิมัลชัน
Emulsification, Low-Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเตรียมอิมัลชันโดยใช้พลังงานต่ำ
Emulsifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสมให้เข้ากัน
Emulsifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมหอม
Emulsifiersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำอิมัลชัน,อีมัลซิไฟเออร์,ตัวทำอิมัลชั่น,สารป้องกันการแยกตัวของน้ำและน้ำมัน,สารช่วยแขวนลอยน้ำมัน,วัตถุที่ช่วยในการแขวนตัว,สารทำอิมัลชัน,ตัวผสาน,สารทำอิมัลชัน
Emulsifiersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำให้เกิดอิมัลชั่น
Emulsifiers, Anionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำอีมัลชั่นประจุลบ,สารทำให้เกิดอิมัลชั่นชนิดประจุลบ
Emulsifiers, Auxiliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมสารทำอิมมัลชันเสริม,อิมัลชั่นเสริม,ตัวทำอิมัลชั่นช่วย
Emulsifiers, Cationicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำอีมัลชั่นประจุบวก,สารทำให้เกิดอิมัลชั่นชนิดประจุบวก
Emulsifiers, Nonionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำให้เกิดอิมัลชั่นชนิดไม่มีประจุ,ตัวทำอีมัลชั่นไม่มีประจุ
Emulsifying Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำอีมัลชั่น,สารที่ทำให้เกิดอิมัลชัน,ตัวทำอีมัลชั่น,สารทำอิมัลชัน,สารช่วยให้เกิดอิมัลชั่น,สารทำให้เกิดอิมัลชั่น,เกลือน้ำดี,ตัวผสาน
Emulsifying Agents, Auxiliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำอิมัลชันเสริม
Emulsion Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพื้นอิมัลชั่น,ยาพื้นชนิดอิมัลชัน
Emulsion Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชั่นเมทริคซ์
Emulsion Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชั่นนิวเคลียส
Emulsionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแขวนตะกอน,อีมัลชัน,สาร,อีมัลชั่น,อิมัลชั่น,สารละลายแขวนลอยน้ำมัน,ชิ้นส่วนของของเหลวแขวนลอยอยู่ในของเหลวอีกชนิด,ยาอิมัลชัน
Emulsions, Chromaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชั่นโครมาติก
Emulsions, Dualไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูอัลอิมัลชัน
Emulsions, Formation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดอิมัลชัน
Emulsions, Monodispersedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชันที่มีขนาดอนุภาคของวัฎภาคภายในสม่ำเสมอ
Emulsions, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัลติเพิลอิมัวชัน
Emulsions, Oil Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชันชนิดน้ำมันกระจายตัวในน้ำ
Emulsions, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารับประทาน
Emulsions, Parenteralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีด
Emulsions, Preparation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมยาอิมัลชัน
Emulsions, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชันขั้นต้น,อิมัลชันปฐมภูมิ,อิมัลชันปฐม,ครีมข้นขาว
Emulsions, Stability ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวของอิมัลชั่น
Emulsions, Topicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทาภายนอก
Emulsions, Transparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมัลชันโปร่งแสง
Emulsoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค็อลลอยด์ในสภาพซอล
Enไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายใน
En Faceไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพถ่ายตรงหน้า
En Grappeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นกระจุกคล้ายพวงองุ่น
En Plaqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบนราบ
Enamelไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวเคลือบฟัน,อีนาเมล,เคลือบฟัน,ผิวฟัน,ชั้นเคลือบฟัน,ฟันส่วนชั้นเคลือบ
Enamelไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคลือบ,เคลือบ
Enamel Hypoplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันมีสีเหลืองน้ำตาลและผุง่าย,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์แข็งแรง,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์
Enamel Rodไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท่งเคลือบฟัน
Enantiomerไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีแนนซิโอเมอร์,อิแนนทีโอเมอร์
Enantiomeric Pairไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีแนนทิโอเมอริคแพร์
Enbloc Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวย้ายโครงสร้างกระดูกเป็นชิ้นใหญ่
Enbloc Resectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเคลื่อนกระดูกทั้งส่วน
Encapsulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีแคปซูลหุ้ม,เปลือกหุ้ม
Encapsulated Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพที่มีแคปซูลหุ้ม
Encapsulating Peritubalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้มรอบท่อรังไข่
Encapsulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเอนแคปซูเลชั่น,มีเปลือกหุ้ม,การกั้นผนังล้อม
Encapsulation, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ้มไม่สนิท
Encephalitic States, Postไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองหายจากการอักเสบ
Encephalitides, Subacuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันปานกลาง
Encephalitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสมองอักเสบ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบ,ไข้สมองอักเสบ,เอนเซฟาไลติส,สมองอักเสบ,การอักเสบของสมอง
Encephalitis of Dawson, Subacute Inclusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติซับอคิวท์อินคลูชันเอนเซฟาไลติสของดอร์สัน
Encephalitis Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบ,ไวรัส
Encephalitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน
Encephalitis, Adenovirusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบจากเชื้ออะดีโนไวรัส
Encephalitis, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบจากภูมิแพ้
Encephalitis, Arboviralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบ
Encephalitis, Arthropod-Borne Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาโธรปอด-บอร์นไวราลเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Australian Xไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสเตรเลียนเอกซ์เอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Californiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลิฟอร์เนียเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Chikungunyaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิคุงกุนยาเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Dawson's Subacute Inclusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติซับอคิวท์อินคลูชันเอนเซฟาไลติสของดอร์สัน
Encephalitis, Eastern Equineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอีสเทรอ์นอีไควน์เอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Exanthematousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบในโรคไข้ออกผื่น
Encephalitis, Herpeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอร์ปิติคเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Japaneseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้สมองอักเสบ
Encephalitis, Japanese Bไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบจาแปนนีสบี,สมองอักเสบจาแปนิสบี,ไข้สมองอักเสบเจบี,โรคไข้สมองอักเสบ,เจแปนิสบีเอนเซฟาไลติส,สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเจแปนีสบี,โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
Encephalitis, Neurotropic Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวโรโทรปิคไวราลเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Non-Arthropod-Borne Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอน-อาโธรปอด-บอร์นไวราลเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Pantropic Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนโทรปิคไวราลเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Post-Infectiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบหลังโรคติดเชื้อ
Encephalitis, Post-Vaccinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบหลังได้รับวัคซีน,สมองอักเสบหลังฉีดวัคซีน
Encephalitis, Purulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนที่ติดกับเลปโตเมนิงจีส์อักเสบ
Encephalitis, Rickettsialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบจากเชื้อริกเกตต์เซีย
Encephalitis, Russian-Far-Easternไม่ระบุศัพท์บัญญัติรัสเซียนฟาร์อีสเทอร์นเอนเซฟาไลติส
Encephalitis, St. Louisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนต์หลุยส์เอนเซฟาไลติส
Encephalitis, Udornไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบหลังโรคติดเชื้อ,การติดเชื้อไวรัสของสมอง,สมองอักเสบ"อุดรธานี"
Encephalitis, Varicellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบจากเชื้ออีสุกอีใส
Encephalitis, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส,ไวราลเอนเซฟาไลติส,สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส,การติดเชื้อไวรัสของสมอง,เชื้อไวรัสที่ทำให้สมองอักเสบ
Encephalitis, Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
Encephaloceleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองโปน,สมองโป่ง
Encephalomalaciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองน่วม,การตายของเนื้อสมอง,เนื้อสมองตาย
Encephalomalacia, Cysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิสติคเอนเซฟาโลมาเลเซีย
Encephalomalacia, Spongyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสมองตายและอ่อนนุ่มคล้ายฟองน้ำ
Encephalomyelitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองและไขสันหลังอักเสบ,ไขสันหลังอักเสบ,การอักเสบของสมองและไขสันหลัง,ไขสันหลังอักเสบ
Encephalomyelitis, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองและไขสันหลังอักเสบจากภูมิแพ้
Encephalomyelitis, Measlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองและไขสันหลังอักเสบในโรคหัด
Encephalomyelitis, Postvaccinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพสท์แวคซีนาลเอนเซฟาโลมัยอีไลติส
Encephalomyelopathy, Necrotizing, Subacuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่สมองและไขสันหลังตายเฉพาะส่วนชนิดรองเฉียบพ
Encephalopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางสมอง,พยาธิภาวะของสมอง,เอนเซฟาโลพาธี,พยาธิภาวะที่สมอง,พยาธิภาวะที่สมอง,อาการทางประสาท,สมองอักเสบ,การเกิดโรคสมอง
Encephalopathy, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะเฉียบพลันที่สมอง
Encephalopathy, Bilirubinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไบลิรูบินเอนเซพาโลพาธี,พยาธิภาวะที่สมองจากบิลิรูบิน
Encephalopathy, Hypertensiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองพิการเนื่องจากความดันโลหิตสูง,อาการทางสมองในความดันเลือดสูง,อาการชักเนื่องจากมีความดันโลหิตสูง,พยาธิภาวะที่สมองจากความดันโลหิตสูง,พยาธิภาวะที่สมองจากความดันเลือดสูง
Encephalopathy, Lead, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอักเสบอย่างเฉียบพลันจากตะกั่ว
Encephalopathy, Metabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสมองพิการเมตะบอลิสม
Encephalopathy, Necrotizing, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินแฟนไทล์เนโครไตซิงเอนเซฟาโลพาธี
Encephalopathy, Spongiform, Subacuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติซับอคิวท์สปองจิฟอร์มเอนเซฟาโลพาชี
Encephalopathy, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะที่สมองจากสารพิษ,สมองพิการจากพิษ
Encephalopathy, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะที่สมองจากเชื้อไวรัส
Encholaliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพูดตามคนอื่น
Enchondromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนคอนโดรมา
Enchondromatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของเซลล์กระดูกอ่อนเกิดขึ้นพร้อมกันหลาย
Enchondromatosis, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกชนิดกระดูกอ่อนเกิดหลายแห่งในซีกหนึ่งของ
Encirclageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมัดรวบ
Encirclingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบ
Enclosureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นทะเลสาบ(ของลายนื้วมือ)
Encopresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั้นอุจจาระไม่ได้,กลั้นอุจจาระไม่ได้,ภาวะการ,อุจจาระ,การกลั้นไม่ได้,อุจจาระรด
Encouragementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ
Encouraging Yieldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนับสนุนให้ยอมรับ
Encrustationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะเก็ด
Encyclopediasไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารานุกรม
Encystไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝังตัว,สร้างถุงซีสล้อมรอบตัว
Encystedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นถุง
End Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนฐาน
End Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหยุดปฏิกิริยา,จุดยุติ,จุดสมมูลย์,จุดสิ้นสุด,จุดสุดท้าย
End Point, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนพอยท์ที่ได้จากการทดลอง
End Point, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดยุติก่อนจุดสมมูลย์
End Point, Theoreticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนพอยท์ตามทฤษฎี
End Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะสุดท้าย
End, Caudalไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายล่างสุด
End, Taperedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายป้าน
End-Point, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านลบ
End-to-Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดออกจากกันเลย
Endarteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดปลายตัน
Endarteritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุหลอดเลือดแดงอักเสบ,หลอดเลือดติดเชื้อ,การอักเสบภายในหลอดโลหิต,การอักเสบของหลอดเลือดแดงที่ผนังชั้นใน
Endarteritis Obliteransไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของหลอดเลือดซาวาโซรั่ม,เอนดาร์เทอไรติสออบลิเทอแรนซ์
Endarteritis, Heubner'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนดาร์เตอไรติสของเฮียนเนอร์
Endarteritis, Lepromatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุหลอดเลือดอักเสบจากโรคเรื้อน
Endarteritis, Syphiliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเยื่อบุหลอดเลือดแดงจากเชื้อซิย์ฟิลิ
Endemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด
Endemic Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อ,ถิ่นระบาด,ถิ่นของโรค
Endephalinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นเดฟาลิน
Endergonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเดอร์โกนิก
Endoไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายใน
Endo-Ectothrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเชื้อราทั้งในและนอกเส้นผม
Endocardial Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุหัวใจ
Endocardial Cushionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดคาร์เดียลคุชชั่น,เอนโดคาร์เดียลคูชั่น
Endocardial Cushion Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดคาร์เดียลคูชันดีเฟคท์
Endocardial Fibroelastosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซิส,โรค,เอ็นโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซิส,เอนโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซีส,เอนโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซิส
Endocardial Heart Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อหัวใจ,การสร้างท่อหัวใจ
Endocardial Pockets, Zahn'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเปาะเยื่อบุหัวใจของซาฮ์น
Endocarditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจอักเสบ,เยื่อบุหัวใจอักเสบ,ลิ้นหัวใจอักเสบ,การอักเสบของหัวใจ
Endocarditis, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุหัวใจอักเสบเพราะบัคเตรี,เยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย,ลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ,การติดเชื้อที่ลิ้นและผนังหัวใจจากเชื้อแบคทีเรีย,เยื่อบุหัวใจอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย,โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย,ลิ้นหัวใจอักเสบจากบัคเตรี,โรคลิ้นหัวใจติดเชื้อจากบัคเตรี,เยื่อบุหัวใจอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
Endocarditis, Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ,การติดเชื้อของลิ้นหัวใจ,การติดเชื้อที่ลิ้นและผนังหัวใจ,การอักเสบของเยื่อบุหัวใจ,การอักเสบติดเชื้อของลิ้นหัวใจ,เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ,โรคติดเชื้อเยื่อบุหัวใจ
Endocarditis, Infective, Fungalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคลิ้นหัวใจอักเสบจากเชื้อรา
Endocarditis, Loffler'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลิฟเลอร์เอนโดคาร์ไดติส
Endocarditis, Non-Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบปราศจากเชื้อ
Endocarditis, Noninfectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบปราศจากเชื้อ
Endocarditis, Staphylococcal Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคลิ้นหัวใจอักเสบสแตฟฟิโลคอคคัส,โรคลิ้นหัวใจอักเสบสแตฟฟิโลคอดคัส
Endocarditis, Sub-Acute Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ
Endocarditis, Subacute Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซับอคิวท์แบคทีเรียลเอนโดคาไดติส
Endocardiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นในหัวใจ,เยื่อบุหัวใจ,เยื่อบุภายในหัวใจ
Endocervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกด้านใน
Endocervical Atypismไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกด้านในผิดไปจากปกติ
Endocervical Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของเยื่อบุผิวปากมดลูกด้านใน
Endocervical Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมคอมดลูก
Endocervicitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังของคอมดลูก,การอักเสบของปากมดลูกด้านในเรื้อรัง
Endocervixไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกส่วนใน,เยื่อบุคอมดลูก,ปากมดลูกชั้นใน,เยื่อบุรูคอมดลูก
Endochondralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกกะโหลกที่เกิดจากกระดูกอ่อน
Endocochlear Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์บวกภายในอวัยวะรูปหอยโข่งที่เป็นกระแสสลับ
Endocranial Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเพิ่มขึ้นที่ขอบด้านใน
Endocrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไร้ท่อ
Endocrine Abnormalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ,การเปลี่ยนแปลงของต่อมไร้ท่อ
Endocrine Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของต่อมไร้ท่อ,เซลล์ต่อมไร้ท่อ
Endocrine Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไร้ท่อ,โรค,โรคต่อมไร้ท่อ,โรคระบบเอ็นโดคริน,โรคของต่อมไร้ท่อ
Endocrine Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ,ต่อมไร้ท่อผิดปกติ
Endocrine Dysfunctionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของต่อมใต้สมอง
Endocrine Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางต่อมไร้ท่อ
Endocrine Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากต่อมไร้ท่อ
Endocrine Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ทางต่อมไร้ท่อ
Endocrine Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเอ็นโดครัยน์,ต่อมไร้ท่อ,ต่อมไร้ท่อ,ต่อมไม่มีท่อ,ระบบต่อมไร้ท่อ,ต่อมเลี้ยงภายใน
Endocrine Glands, Nonessentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช่ต่อมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
Endocrine Glands, Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไร้ท่อเป้าหมาย
Endocrine Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ
Endocrine Neoplasia Type II, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกต่อมไร้ท่อหลายต่อมชนิดที่สอง
Endocrine Neoplasia, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกต่อมไร้ท่อหลายแห่ง
Endocrine Orchestraไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้กำกับการทำงานของต่อมไร้ท่อ
Endocrine Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไร้ท่อ
Endocrine Rolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาททางต่อมไร้ท่อ
Endocrine Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างฮอร์โมน
Endocrine Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบต่อมไร้ท่อ,ระบบต่อมไม่มีท่อ
Endocrine System, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบต่อมไร้ท่อแบบกระจาย
Endocrine System, Tumors of Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของระบบต่อมไร้ท่อแบบกระจาย
Endocrine Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกต่อมไร้ท่อ
Endocrinic Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่สร้างฮอร์โมน
Endocrinologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาต่อมไร้ท่อ,ต่อมไร้ท่อ,วิทยา,ระบบต่อมไร้ท่อ,วิทยาเอนโดครีน
Endocrinology, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมน
Endocrinopathiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
Endocrinopathies, Heritableไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะของต่อมไร้ท่อชนิดที่สืบทอดทางพันธุกรรม
Endodermไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดเดอร์ม,เนื้อเยื่อ,เอ็นโดเดิร์ม,เอนโดเดอร์ม,เนื้อเยื่อชั้นในสุด,ชั้นในสุด,เนื้อเยื่อชั้นใน,เนื้อชั้นใน
Endodermal Foregutไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดเดอร์มัลโฟร์กัท
Endodermal Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดเดอร์มัลไซนัส
Endodermal Sinus Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมเอนโดเดอมอลไซนัส
Endodonticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาเอนโดดอนต์
Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย
Endogenous Activatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารตัวกระตุ้นที่ได้จากในกาย
Endogenous Causesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุภายใน
Endogenous Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยจากภายในร่างกาย
Endolymphไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดลิมฟ์
Endolymphatic Stromal Myosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดลิมฟาติคสโตรมัลไมโอซิส
Endomethacinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโดเมธาซิน
Endometrial Aspirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดตัวอย่างจากช่องมดลูก,น้ำดูดจากโพรงมดลูก
Endometrial Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุมดลูก
Endometrial Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุมดลูก,มะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวภายในท่อมดลูก
Endometrial Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุมดลูก
Endometrial Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเยื่อบุมดลูก
Endometrial Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติที่เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrial Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเยื่อบุมดลูก,ต่อม,ต่อมเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrial Hyperplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุมดลูกหนา,เยื่อบุมดลูกเจริญหนาเกิน,เยื่อบุมดลูกงอกหนา,เยื่อบุโพรงมดลูกหนา
Endometrial Stromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อโครงของเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrial Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrioidไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมคล้ายเยื่อบุมดลูก
Endometriosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดเมทริโอซิส,โรค,เอ็นโดเมตริโอซิส,เนื้อเยื่อผนังมดลูกเกาะติดรังไข่และตกเลือดที่รังไข่,เยื่อบุผนังโพรงมดลูกหนาตัว,เยื่อบุมดลูกหลงเหลืออยู่ในรังไข่,เยื่อบุมดลูกชั้นในอยู่ผิดที่,เยื่อบุมดลูกงอกผิดที่,เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่,เยื่อบุโพรงมดลูกอยู่นอกตำแหน่งปกติ
Endometriosis Externaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดเมทธริโอซิสเอ็กซ์เทอร์นา
Endometriosis Internaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุมดลูกเจริญเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูก,เอ็นโดเมทธริโอซิสอินเทอร์นา
Endometriosis, Stromalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะโตรมาลเอ็นโดเมทริโอสิส,สโตรมัลเอ็นโดเมทธริโอซิส
Endometriosis, Stromatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสโตรมาตัสเอนโดเมทริโอซิส
Endometritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเนื้อเยื่อบุมดลูก,เยื่อบุมดลูกอักเสบ,การอักเสบของมดลูก,การอักเสบในโพรงมดลูก,การอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูก,มดลูกอักเสบ
Endometritis Post Abortion, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบเรื้อรังหลังการแท้ง
Endometritis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบปัจจุบันของเยื่อบุโพรงมดลูก,เยื่อบุมดลูกอักเสบเฉียบพลัน
Endometritis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometritis, Chronic Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุโพรงมดลูกจากเชื้อต่า
Endometritis, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดมีเตรียมอักเสบอ่อนๆ
Endometritis, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดมีเตรียมอักเสบอ่อนๆ
Endometritis, Post Abortalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังหลังการทำแท้ง
Endometritis, Postpartumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังหลังการคลอดบุตร
Endometritis, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเยื่อบุโพรงมดลูกในวัยสูงอายุ
Endometritis, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดมีเตรียมอักเสบรุนแรง
Endometritis, Tuberculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเยื่อบุโพรงมดลูกจากเชื้อวัณโรค
Endometritis-Metritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบติดเชื้อที่เยื่อบุโพรงมดลูก
Endometriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังมดลูกชั้นใน,เยื่อบุมดลูกชั้นใน,เยื่อบุโพรงมดลูก,เยื่อมดลูก,ชั้นเอ็นโดมีเตรียม,เนื้อเยื่อชั้นใน,เยื่อบุโพรงมดลูก,ผนังบุโพรงมดลูก
Endometrium, Adenocarcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrium, Atrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อ,การเหี่ยวของเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrium, Degenerativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุมดลูกที่ตายแล้ว
Endometrium, Gestationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกในการตั้งครรภ์
Endometrium, Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญไม่เต็มที่
Endometrium, Inactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อลง
Endometrium, Menstrualไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกระยะมีประจำเดือน
Endometrium, Postpartumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกหลังการคลอด
Endometrium, Proliferativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกระยะโปรลิเฟอเรทิฟ
Endometrium, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกระยะพัก
Endometrium, Secretoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูกระยะซึครีตอรี่,เยื่อบุโพรงมดลูก
Endomorphไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดมอร์ฟ
Endomyocardial Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของเยื่อบุหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ
Endomyocardial Fibrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดไมโอคาร์เดียลไฟโบรซิส,โรค,ไฟโบรซิสเยื่อบุกล้ามเนื้อหัวใจ,เอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโบรซิส,เอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโปรซิส
Endomyocardial Fibrosis, Bilateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโบรซิสแบบที่เป็นทั้ง2ข้า
Endomyocardial Fibrosis, Right-Sidedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดมัยโอคาร์เดียลไฟโบรซิสแบบที่เป็นเฉพาะในหัว
Endoneural Sheathไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกเอนโดนิวราล
Endoneurial Sheathไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกเอนโดนิวเรียล
Endoneuriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกของชวานน์,เอนโดนิวเรียม
Endonucleasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์เอ็นโดนิวคลีเอส
Endoparasiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราสิตภายใน
Endophagyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความโน้มเอียงที่ยุงชอบกัดในบ้าน
Endophilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความโน้มเอียงที่ยุงชอบเกาะพักในบ้านเป็นกลางวัน
Endophthalmitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในลูกตา,นัยน์ตาอักเสบ,การติดเชื้อภายในตา
Endophthalmitis, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อภายในลูกตา
Endophthalmitis, Fungalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อราภายในลูกตา
Endophthalmosไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตาลึก
Endophylic Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนที่หันกลับเข้ามา
Endophyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลมีเนื้อตายคลุมอยู่
Endoplasmic Reticulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดพลาสมิกเรติคุลัม,เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม,เซลล์,เอนโดพลาสมิคเรติคิวลัม,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคูลัม,เอนโดพลาสมิคเรติคคิวลั่ม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัม,เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม,ร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม
Endoplasmic Reticulum, Hepatic Smoothไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมส่วนเรียบของตับ
Endoplasmic Reticulum, Roughไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดหยาบ
Endoplasmic Reticulum, Smoothไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดเรียบ,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลั่มชนิดเรียบ
Endoreduplication, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวเฉพาะบางส่วน
Endorphinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นดอร์ฟิน,เอนดอร์ฟินส์
Endosalpingiosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกับที่บุท่อรังไข่
Endosalpinxไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อภายในหลอดมดลูก
Endoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่องกล้องดูกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร,กล้องส่องตรวจ,เครื่องส่องตรวจภายใน
Endoscopes, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องส่องตรวจ
Endoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดสโคปีย์,เอนโดสโคปี้,การส่องตรวจภายใน,การตรวจโดยใช้กล้องส่อง
Endoskeletonไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงร่างภายใน
Endoskeleton Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบโครงกระดูกภายใน
Endosmosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดสโมสิส
Endosporesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียสร้างสปอร์ภายในเซลล์,เอ็นโดสปอร์,สร้างสปอร์
Endostealไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางด้านผิวใน
Endosteal Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุในกระดูก,ผิวในกระดูก
Endosteal Scallopingไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านในเป็นรอยเว้าแหว่ง
Endosteal Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวทางด้านใน
Endosteumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มภายในกระดูก,เยื่อบุโพรงไขกระดูก,เยื่อบุในกระดูก,กระดูกผิวใน
Endothelialไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังภายใน
Endothelial Cell Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายของเซลล์ชนิดเอ็นโดทีเรียม
Endothelial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นโดธีเลียลเซลล์,เอนโดธีเลียลเซลล์,เซลล์ชั้นใน,เซลล์บุหลอดเลือด,เซลล์บุ,เซลล์ที่บุผนังเส้นเลือด,เอนโดธีเลียลเซลล์
Endothelial Cells, Proliferatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มจำนวนของเอนโดธีเลียมเซลล์
Endothelial Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเยื่อบุภายในหลอดโลหิต,การบุบสลายของเยื่อบุหลอดเลือด
Endothelial Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องของเอนโดธีเลียม
Endothelial Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเยื่อบุหลอดเลือด
Endothelial Proliferationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอกงามของเซลล์บุ,เซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มจำนวน
Endotheliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดธีลิโอมา
Endotheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังด้านในของหลอดเลือด,ชั้นเยื่อบุภายใน,เซลล์บุชั้นใน,เยื่อบุชั้นใน,ชั้นผนังที่บุหลอดเลือด,เอนโดธีเลียม,เซลล์บุชั้นใน,ผนังเส้นเลือด
Endothelium, Capillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดทีเลียมของหลอดเลือดฝอย
Endothelium, Cornealไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุด้านในของกระจกตา
Endothelium, Vascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุเส้นเลือด
Endothermicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานที่ต้องดูดเข้าไป,ปฏิกิริยาดูดความร้อน
Endothermsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดความร้อน
Endothrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ภายในเส้นผม
Endotoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษในตัวเอง,เอนโดทอกซิน,สาร,เอ็นโดท็อกซิน,เอ็นโดท๊อกซิน,พิษที่เกิดอยู่ในตัวเชื้อโรค,พิษในเซลล์,สารพิษกลั่นมาจากผนังเซลล์,เอนโดทอกซิน,ซึ่งสร้างพิษในเซลล์
Endotoxins, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโดทอกซินของแบคทีเรีย,เอ็นโดทอกซินส์ของแบคทีเรีย
Endotrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่เข้าไปในหลอดคอ
Endotracheal Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อหลอดลมคอ,ท่อหลอดคอ,การใส่ท่อช่วยหายใจ,ท่อช่วยหายใจ,ใส่ท่อหลอดคอ,ท่อทางเดินหายใจยาง,การใส่ท่อช่วยหายใจ,ท่อช่วยหายใจ
Endrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนดริน,เอ็นดริน
Enduranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน
Endurance Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบความทนทาน
Enediolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีนไดออล
Enediol Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ของอีนไดออล
Enemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระ,การสวน,การสวนทววารหนัก,การสวน
Enema Study, Bariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด
Enema, Bariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนแบเรียม,สวนแบเรี่ยม
Enema, Barium, Conventionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนด้วยแบเรี่ยมแบบธรรมดา
Enema, Barium, Regularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนตรวจด้วยแบเรียมธรรมดา
Enema, Base Line Bariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนตรวจด้วยแบเรี่ยมที่ทำไว้เทียบ
Enema, Cleansingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสวนล้างอุจจาระ
Enema, Colostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนเข้าทางรูเปิดของลำไส้ใหญ่
Enema, Controlled Bariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนตรวจด้วยแบเรี่ยมที่ทำไว้เทียบ
Enema, Double-Contrastไม่ระบุศัพท์บัญญัติสวนด้วยแบเรียมและลม
Enema, Low Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสวนอุจจาระด้วยน้ำเกลือเพื่อให้อุจจาระส่วนล่างๆ
Enema, Retentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสวนค้าง
Enema, Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนด้วยน้ำ
Enemiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัตรู
Enephalinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นเนฟาลิน
Energeticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานศาสตร์
Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงาน
Energy Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้รับรังสี
Energy Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมดุลของพลังงาน
Energy Barrierไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานกีดขวาง
Energy Change, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่างพลังงานอิสระ
Energy Compounds, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพลังงานต่ำ
Energy Conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน
Energy Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานในตัว
Energy Couplingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคู่ทางพลังงาน,การควบคู่ของพลังงาน
Energy Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฎจักรพลังงาน
Energy Expenditureไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณพลังงานที่ใช้,การใช้กำลังงาน
Energy Expenditure, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้พลังงานขณะพัก
Energy Gapไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างของระดับพลังงาน
Energy Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับพลังงาน
Energy Level, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับพลังงานสัมพัทธ์
Energy Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาโบลิซึมของพลังงาน,เมตาบอลิสมของพลังงาน,การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน,ขบวนการสร้างพลังงาน,เมตาบอลิสมพลังงาน
Energy of Activationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานของการกระตุ้น
Energy of Interaction, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานรวมระหว่างอนุภาค
Energy of Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานของผลิตผล
Energy Outputไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานแสงที่ออกจากหลอดไฟ
Energy Requirementไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการกำลังงาน
Energy Requirement, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการกำลังงานสูงสุด
Energy Transducing Pathwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีของการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
Energy Transfer Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายเทพลังงาน
Energy, Activationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานกระตุ้น,การทำให้เกิดแรงกระตุ้น
Energy, Availableไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานที่มีอยู่
Energy, Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานพันธะ,พลังงานของพันธะ
Energy, Bond Dissociationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานในการแยกพันธะ,พลังงานการสลายพันธะ
Energy, Conformationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานในโครงรูป
Energy, Emitไม่ระบุศัพท์บัญญัติคายพลังงาน
Energy, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานอิสระ
Energy, Gravitational Potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานศักย์ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก
Energy, Impact Kineticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานของกระสุนที่กระทบร่างกาย
Energy, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานภายใน
Energy, Latticeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานโครงผลึก
Energy, Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติมวลพลังงาน
Energy, Maximum Potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานผลักสูงสุด
Energy, Potential Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานศักย์
Energy, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานซึ่งได้จากความดัน
Energy, Psychicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังจิต
Energy, Quantizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานที่แน่นอน
Energy, Radiantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานการแผ่รังสี,รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงาน
Energy, Rawไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังดิบ
Energy, Repulsionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานผลัก
Energy, Resonanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานเรโซแนนซ์
Energy, Rotationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานการหมุน
Energy, Specific, Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังกระตุ้นปฏิกิริยาเฉพาะ
Energy, Splitting of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกของระดับพลังงาน
Energy, Surplusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังส่วนที่เหลือ
Energy, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานรวม
Energy, Vibrationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานการสั่น
Energy-Transducing Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางของการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
Enforcementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบังคับ
Engageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลื่อนมาชนกัน
Engagedไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน
Engagementไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย
Engelman Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวกระดูกหนาชนิดลำกระดูกหนาและยาวขึ้น
Engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมศาสตร์
Engineers, Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรความปลอดภัย
English Plantainไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักกาดนา
Engorgementไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดคั่งในสมอง,นมคัด
Engramไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนแกรม
Engraving and Engravingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแกะสลัก
Engulfไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอบล้อม,จับ
Enhanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่ง,ช่วยเร่ง
Enhydrina Schistosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูคออ่อนท้องขาว
Enhydrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสายรุ้ง
Enhydris Bocoutiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูโซ
Enhydris Enhydrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสายรุ้ง
Enhydris Jagoriiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสายรุ้งลาย
Enhydris Plumbiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปลิง
Enhydris Smithiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสายรุ้งดำ
Enlarged, Diffuselyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตโดยทั่วไป
Enlargement, Asymmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตไม่เท่ากัน
Enlargement, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตอย่างทั่วๆไป
Enlargement, Diffuse Symmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะการโตของต่อมจะเป็นแบบโตทั่วๆไป
Enlargement, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตเพียงบางส่วน
Enlargement, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดโตขึ้นโดยทั่วๆไป
Enlargement, No Uniformไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตไม่สม่ำเสมอ
Enlargersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอัดขยายภาพ
Enlarging Printingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายและอัดภาพ
Enol Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีนอลฟอร์ม
Enolaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีนอเลส
Enolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีนอล
Enophthalmosไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาหวำลึก,ลูกตาบุ๋มลง,ลูกตาอยู่ลึกกว่าปกติ,ตาบุ๋มลึก
Enragedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกรธจัด
Enrichmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมสารอาหารลงไปให้มีปริมาณเท่ากับที่เคยมี
Ensifore Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายสุดคือลิ้นปี่
Entamoebaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นตะมีบา,เอนตะมีบา,เชื้อ,เอ็นตามีบา
Entamoeba Histolyticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนตะมีบาฮิสโตไลติกา,เชื้อ,เอ็นตะมีบาฮิสโตลัยติกา,เชื้อบิดอมีบา,บิดอะมีบา,เอนตามีบาฮีสโตไลติกา,เอนตามีมาฮีสโตไลติกา,เชื้อบิดอะมีบา
Entamoebiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นตะมีบิเอซิส
Enteral Nutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร
Enterglucagonไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูคากอนลำไส้
Enteric Coated, Partiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ด
Enteric Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้รากสาดน้อย
Enteric Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ไทฟอยด์,พาราไทฟอยด์,ไข้รากสาดน้อย,ไข้ทัยฟอยด์
Enteric Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนของระบบทางเดินอาหาร
Enteric Pathogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อทำให้เกิดโรคในลำไส้,เชื้อพวกที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร
Enteric Pathogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแบคทีเรียในลำไส้
Enteritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กอักเสบ,ลำไส้อักเสบ,การอักเสบของลำไส้
Enteritis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำไส้เล็กอักเสบเฉียบพลัน
Enteritis, Eosinophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อักเสบอีโอซีโนฟิลิค
Enteritis, Regionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กอักเสบเป็นส่วน,ลำไส้อักเสบเฉพาะที่
Enteritis, Segmental, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อักเสบเฉียบพลันเป็นช่วง
Enteritis, Tuberculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัณโรคของลำไส้เล็ก
Enterobacteriaceaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นเตโรแบคทีริเอซือี,เอนเทอโรแบคทีริเอซีอี,เชื้อ
Enterobiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิเส้นด้าย,โรคพยาธิเข็มหมุด
Enterobiusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิเส้นด้าย
Enterobius Vermicularisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิเส้นด้าย,พยาธิเข็มหมุด
Enteroceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้ภายใน
Enterochromaffinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์โครแมฟฟิน
Enterochromaffin Carcinoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเทอโรโครแมฟฟินคาร์ซินอยด์
Enterochromaffin Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเทอโรโครแมฟฟินเซลล์
Enterocolitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กและใหญ่อักเสบ,การอักเสบในลำไส้,อุจจาระเป็นน้ำเหลวและมีกลิ่นเหม็นมาก,ลำไส้เล็กอักเสบ
Enterocolitis, Eosinophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อักเสบอีโอซิโนฟิลิค
Enterocolitis, Necrotising, Acute Necrotisingไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อักเสบชนิดเน่าตาย
Enterocolitis, Necrotizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโครไทซิงเอนเทอโรโคไลติส
Enterocolitis, Tuberculous, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อักเสบทุติยภูมิจากวัณโรค
Enterocrininไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนเอนเทอโรไครนิน
Enterocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เอนเทอโรไซด์
Enterogastroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นเตอโรแกสโตรน
Enteroglucagonไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่สร้างจากทางเดินอาหาร,เอ็นเตอโรกลูคากอน
Enterohepatic Circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับออกทางน้ำดี,ระบบทางเดินระหว่างตับและลำไส้,ระบบไหลเวียนลำไส้-ตับ
Enterokinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเทอโรไคเนส,น้ำย่อยเอนเทอโรไคเนส
Enterotoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเทอโรทอกซิน,สาร,เอ็นเตโรท๊อกซินส์,พิษที่ดูดซึมเข้าทางลำไส้
Enterovirusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นเตโรไวรัส,เอนเทอโรไวรัส,เชื้อ,เอนเตอโรไวรัส,เอนเทอโรไวรัส
Enterovirus Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนเทอโรไวรัส,การติดเชื้อ,เอ็นเตโรไวรัส,การติดเชื้อ
Entexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นเทกซ์
Enthalpyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนแธลปี,เอนธัลปี,เอ็นทาลปี,เอนแทลปี
Enthalpy Change, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีมาตรฐาน
Enthusiasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติความศรัทธาอย่างแรงกล้า
Entomologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกีฏวิทยา
Entomology, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกีฏวิทยาทางแพทย์
Entoptic Phenomenaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นเป็นสายๆคล้ายเส้นเลือด
Entrance Slitไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องแสงผ่านเข้า
Entrapไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัก,ล้อมรอบ,การจับ,จับ
Entrapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกจับ
Entrapmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับ
Entrapment Syndromesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย
Entropionไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบตาม้วน,หนังตาม้วนเข้า,ขอบตาม้วนเข้าใน
Entropyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนโทรปี,เอ็นโทรปี
Entropy Change, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีมาตรฐาน
Entwinementไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสะดือระหว่างทารกบิดพันเป็นเกลียว
Enucleateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจาะ
Enucleationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาลูกตาออก,การควักเอาตาข้างเสียออก,ควักเอาลูกตาที่เป็นโรคออก
Enucleationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควักเอาเนื้องอกออก,การควักออก
Enumerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ได้จากการนับ,การแจงนับ
Enuresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะไหลไม่รู้สึกตัว,ปัสสาวะรดที่นอน,ปัสสาวะไหลไม่รู้ตัว,ปัสสาวะราด
Enuresis, Nocturnalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะรดที่นอนในเวลากลางคืน
Enveloped Phenonmenaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพับขอบ
Envelopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวหุ้ม,เยื่อหุ้ม,สิ่งห่อหุ้ม
Envelopes, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกหุ้มไวรัส
Envenomizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษแมลง
Environmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม
Environment Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมสิ่งแวดล้อม
Environment Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
Environment Temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
Environment, Badไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมที่เลว
Environment, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมทางชีวะ
Environment, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมทางเคมี
Environment, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกร่างกาย
Environment, Extrahospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมจากภายนอกโรงพยาบาล
Environment, In Vivoไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพการณ์ภายในร่างกาย
Environment, Interested and Stimulatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าสนใจและเร้า
Environment, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะแวดล้อมภายใน,สภาวะแวดล้อมภายในของร่างกาย,สิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย
Environment, Intrahospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล
Environment, Laminar Flow Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะแวดล้อมระบบลามินาร์โฟล
Environment, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปััจจัยแวดล้อมทางกายภาพ,สภาพแวดล้อมทางกายภาพ,สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
Environment, Pollutionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศเสีย
Environment, Protectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรยากาศในลักษณะปกป้องรักษา
Environment, Psychologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมเชิงจิตวิทยา
Environmental Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุสิ่งแวดล้อม
Environmental Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
Environmental Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะสิ่งแวดล้อม
Environmental Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะสิ่งแวดล้อม
Environmental Contaminantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษในสิ่งแวดล้อม
Environmental Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมภาวะแวดล้อม,การควบคุมสภาวะแวดล้อม,ควบคุมภาวะแวดล้อม,การควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Control Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการควบคุมสภาวะแวดล้อม
Environmental Controlled Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการควบคุมสภาวะแวดล้อม
Environmental Deprivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
Environmental Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยสิ่งแวดล้อม,ปัจจัยด้านภาวะแวดล้อม,องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมสังคมและครอบครัว,ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม,ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Hazardsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย,พิษภัยที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
Environmental Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนามัยสิ่งแวดล้อม,งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมสิ่งแวดล้อม
Environmental Influencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิทธิพลสิ่งแวดล้อม,อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
Environmental Manipulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมลพิษทางสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ,
Environmental Protection Agencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทบวงการคุ้มครองสภาวะแวดล้อม
Environmental Sanitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
Environmental Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษของสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Environmental Variationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผันแปรที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม,,การผันแปรของสิ่งแวดล้อม
Enzymatic Convertionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงโดยเอ็นซัยม์
Enzymatic Defectไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องของเอ็นซัยม์
Enzymatic Fragmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการแตกตัวออกเป็นชิ้นส่วนย่อยโดยน้ำย่อย
Enzymatic Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตรวจด้วยเอนไซม์,วิธีทดสอบที่ใช้เอ็นซัยม์,วิธีใช้หลักการทางด้านเอ็นไซม์
Enzyme Activationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์,การทำให้ออกฤทธิ์,เอ็นซัยม์,การปลุกฤทธิ์
Enzyme Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการทำงานของเอ็นไซม์,การทำงานของเอนไซม์,การทำงานของเอนไซม์
Enzyme Activity Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยของเอ็นไซม์
Enzyme Complex Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเอ็นไซม์เชิงซ้อน
Enzyme Complexesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์เชิงซ้อน
Enzyme Inductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเหนี่ยวนำเอ็นไซม์,การเหนี่ยวนำการสังเคราะห์เอนไซม์,การเหนี่ยวนำทางเอนไซม์
Enzyme Inhibitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งการทำงานของเอนซัยม์
Enzyme Inhibitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำลายน้ำย่อย,สารยับยั้งเอนซัยม์,ตัวยับยั้งน้ำย่อย
Enzyme Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกของการทำงานของเอ็นไซม์
Enzyme Peroxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์เปอร์ออกซิเดส
Enzyme Reference Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุมาตรฐานอ้างอิงของเอนไซม์
Enzyme Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมเอ็นไซม์
Enzyme Repressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกดดันการสร้างเอ็นไซม์
Enzyme Substrate Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเชิงซ้อนของเอ็นซัยม์และสับสเตรท,เอ็นไซม์สับเตรทคอมเปล็กซ์
Enzyme Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการทำงานของเอ็นไซม์ในร่างกาย
Enzyme System, Activateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นเอ็นซัยม์
Enzyme System, Dissociatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเอ็นซัยม์แยกกลุ่ม
Enzyme System, Immobilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเอ็นซัยม์ตรึงอยู่กับที่
Enzyme System, Membrane Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเอ็นซัยม์เกาะผนัง
Enzyme System, Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเอ็นซัยม์แยกกลุ่ม
Enzyme Technique, Two Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจด้วยเอ็นซัมย์
Enzyme Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางเอ็นไซม์
Enzyme Turnoverไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผันเวียนของเอนไซม์
Enzyme, Homotropic Heterotropic Regulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ควบคุมโฮโมโทรปิคเฮเทอโรโทรปิค
Enzyme-Linked Immunosorbent Assayไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์-ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์แอสเซย์
Enzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์,น้ำย่อย,เอ็นไซม์,สารน้ำย่อย,เอ็นซัยม์,สารทำย่อย
Enzymes, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ที่มีฤทธิ์,เอ็นซัยม์ที่ออกฤทธิ์ได้
Enzymes, Alkylphosphorylatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์แอลคิลฟอสฟอริเลต
Enzymes, Allostericไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ตัวควบคุม,เอ็นไซม์ควบคุมเมตตะโบลิสม,อัลโลสเตริคเอ็นไซม์,เอนไซม์อัลโลสเตริก,อัลโลสเตริคเอ็นไซม์
Enzymes, Brush Borderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ของบรัชบอร์เดอร์
Enzymes, Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยจากเนื้องอก
Enzymes, Convertingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนซัยม์เปลี่ยน
Enzymes, Couplingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ควบคู่
Enzymes, Digestiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อย
Enzymes, Displacedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์พลัดถิ่น
Enzymes, Drug Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเมตาบอลิสมของยาโดยเอนไซม์
Enzymes, Drug Metabolizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยาใน
Enzymes, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ที่จำเป็น
Enzymes, Extracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ที่ขับออกนอกเซลล์
Enzymes, Heterotropic Allostericไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์เฮเทอโรโทรปิกอัลโลสเตริก
Enzymes, Heterotropic Regulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ควบคุมเฮเทอโรโทรปิค
Enzymes, Homotropic Allostericไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์โฮโมโทรปิกอัลโลสเตริก
Enzymes, Homotropic Regulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ควบคุมโฮโมโทรปิค
Enzymes, Hyalurolinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนซายม์ไฮอาลูโรลิเนส
Enzymes, Hyaluronidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮายอัลยูโรนิเดสเอนซัยม์
Enzymes, Hydrolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ที่เกิดจากการสลายตัวเนื่องจากการดูดซึม
Enzymes, Inactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ที่ไม่มีฤทธิ์
Enzymes, Joiningไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์เชื่อม
Enzymes, Keratinolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ที่จะย่อยเคอราติน
Enzymes, Keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ที่เป็นกุญแจสำคัญ
Enzymes, Liver Phosphorelaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยในตับ
Enzymes, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนซัยม์เฉพาะที่
Enzymes, Markerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนซัยม์ที่เป็นเครื่องหมาย
Enzymes, Membrane-Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ที่เยื่อ
Enzymes, Metabolic Oxidativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานของเอ็นไซม์
Enzymes, Monovalent Allostericไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์อัลโลสเตอริกโมโนวาเลนต์,เอนไซม์อัลโลสเตริกโมโนเวเลนต์
Enzymes, Nativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ตามธรรมชาติ
Enzymes, Phosphorylatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟอสฟอรีเลเตตเอ็นไซม์
Enzymes, Polyvalent Allostericไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์อัลโลสเตริกโพลีเวเลนต์
Enzymes, Proclottingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรคลอตติงเอนไซม์
Enzymes, Reabsorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ที่ช่วยในการดูดซึมกลับ
Enzymes, Regulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยที่ควบคุมการทำงานของระบบ,เอนไซม์ควบคุม,เอ็นไซม์ควบคุมเมตตะโบลิสม
Enzymes, Respiratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ที่เกี่ยวกับการหายใจ,เอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ
Enzymes, Restrictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ตัดจำเพาะ
Enzymes, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์
Enzymes, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์ของไวรัส
Enzymetic Defects, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายขาดเอนไซม์ตั้งแต่เกิด
Enzymic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมรรถนะของเอนไซม์
Enzymic Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมระดับเอนไซม์
Enzymologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์วิทยา
Eorgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอมเฉพาะลายมือเซ็น
Eosinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิน
Eosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีอีโอซิน
Eosinophil Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อีโอซินโนฟิล
Eosinophil Count, Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนับแยกอีโอสิโนฟิล
Eosinophiliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิโนฟิล,ภาวะเม็ดเลือดขาวมาก,อีโอซิโนฟีเลีย,อีโอสิโนฟีเลีย,เม็ดเลือดบางชนิดลดน้อยลง,อีโอซิโนฟิลในเลือดสูง,อีโอสิโนฟิลสูง
Eosinophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดสีแดง,สารติดสีกรด,มีสีแดง
Eosinophilic Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอสิโนฟิลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปและรวมตัวอยู
Eosinophilic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิโนฟิลิคเซลล์
Eosinophilic Globuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิโนฟิลิคโกลบูล
Eosinophilic Granulomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิโนฟิลิกแกรนุโลมา,อีโอซิโนฟิลิกแกรนูโลมา,โรค,เนื้องอกของกระดูก,อีโอซิโนฟิลิคแกรนูโลมา
Eosinophilic Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนสีแดง
Eosinophilic Round Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนกลมสีแดง
Eosinophilic, Homogeneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีสีแดงเป็นเนื้อเดียวกัน
Eosinophilopoiesis, Acceleratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างอีโอซินโนฟิลจากไขกระดูกมากขึ้น
Eosinophilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอซิโนฟิล,เม็ดเลือดขาว,อีโอสิโนฟิล,เซลล์พวกอีโอซิโนฟิล,อีโอสิโนฟิล,เซลล์ชนิดอีโอซิโนฟิลส์,อีโอซิโนฟิล,อีโอซิโนฟิล,อีโอสิโนฟิล
Eosinophils, Stainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโอสิโนฟิลที่ติดสี
Ependymaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพนไดมา,เยื่อ,เยื่อบุห้องสมอง,อีเพนดัยมา,อีเพนไดมา
Ependymal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพนไดมาลเซลล์
Ependymal Cells, Pseudostratifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติป์ซูโดสแตรติไฟด์อีเพนไดมาลเซลล์
Ependymal Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพนไดมาลซีสต์
Ependymal Restsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพนไดมาหลง
Ependymitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพนไดไมติส
Ependymitis, Granularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูลาร์อีเพนไดไมติส
Ependymomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพนไดโมมา,เนื้องอก,อีเปนดัยโมมา,เนื้องอกของไขสันหลัง
Ependymoma, Intramedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพนไดโมมาเกิดในเนื้อไขสันหลัง
Ephedrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอฟฟิดริน,เอฟิดริน,อีฟีดริน,เอฟิดรีน,เอเฟดรีน,อีฟืดริน,อีฟีดรีน,เอฟฟีดรีน
Ephedrine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอีฟิครีนไฮโดรคลอไรด์,เอฟีดรีนไฮโดรคลอไรด์
Ephedrine Nasal Dropsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาหยอดจมูก
Ephelidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกกระ,ฝ้า
Ephelisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกกระ
Ephemeropteraไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีปะขาว
Ephendrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอฟินดริน
Epiไม่ระบุศัพท์บัญญัติบน
Epichlorohydrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิคลอไฮดริน
Epicondyleไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นปุ่มขนาดเล็ก
Epicondyle, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มกระดูกใต้ผิวหนังทำให้เกิดรอยบุ๋ม
Epicondyle, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านข้าง,บริเวณด้านนอกอีพิคอนดายส์
Epicondyle, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านในสุด,ด้านหน้าข้อศอกบริเวณด้านในอีพิคอนดาย
Epicondylitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนอักเสบและเจ็บ,การอักเสบในบริเวณปุ่มกระดูกเหนือข้อ
Epicutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง
Epidemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบการระบาด
Epidemic Drophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคั่งที่อิพิเดอร์มิส
Epidemicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบาดของโรค
Epidemics, Common-Sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งแพร่เชื้อร่วมกัน
Epidemics, Propagated-Sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบาดของโรคจากแหล่งแพร่เชื้อกระจาย
Epidemiologic Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางระบาดวิทยา
Epidemiologic Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางวิทยาการระบาด
Epidemiologic Potentialitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบต่างๆที่น่าจะเป็นสาเหตุของการระบาด
Epidemiologic Researchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิจัยทางระบาดวิทยา
Epidemiologic Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาทางระบาดวิทยา
Epidemiologic Traidไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบสามเส้าทางระบาดวิทยา
Epidemiological Investigationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบสวนวิชาการเกี่ยวกับการระบาดของโรค
Epidemiological Patternsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะของการระบาดของโรคแต่ละชนิด
Epidemiological Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาเกี่ยวกับการระบาดวิทยา
Epidemiological Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยศึกษาและสอบสวนเกี่ยวกับโรคระบาด
Epidemiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาการระบาด,ระบาดวิทยา,การแพร่กระจายของโรค,การระบาดของโรค
Epidemiology, Analyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดวิทยาวิเคราะห์
Epidemiology, Application ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดวิทยาด้านประยุกต์
Epidemiology, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาการระบาดคลินิก
Epidemiology, Descriptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดวิทยาเชิงพรรณนา,ระบาดวิทยาด้านพรรณนา
Epidemiology, Descriptive, Appliedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการระบาดประยุกต์เชิงพรรณนา
Epidemiology, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดวิทยาด้านทดลอง
Epidemiology, Experimental, Appliedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดวิทยาประยุกต์เชิงทดลอง
Epidermal Appendage Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อระยางค์หนังกำพร้า
Epidermal Appendage Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของระยางค์หนังกำพร้า
Epidermal Appendagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่กำเนิดมาจากผิวหนัง
Epidermal Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เยื่อบุหนังกำพร้าหดเหี่ยว
Epidermal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ผิว,เซลล์หนังกำพร้า
Epidermal Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง,ถุงน้ำ,อีพิเดอร์มัลซิสต์
Epidermal Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อระหว่างหนังกำพร้ากับหนังแท้
Epidermal Necrolysis, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิเดอร์มัลนีโครไลซิส,โรคทอกซิก,อีปิเดอร์มัลนีโครลัยซิส,ท๊อกซิก
Epidermal Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกหนังกำพร้า
Epidermal Tumors, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกพื้นผิวหนังกำพร้า
Epidermidalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิพิเดอมิดาลไล้เซชั่น
Epidermidizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอพิเดอร์มิไดเซชั่น
Epiderminไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิเดอร์มิน
Epidermisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังกำพร้า,อิพิเดอร์มิส,ชั้นผิว,เนื้อเยื่อของผิวหนังชั้นนอก,ผิวหนังชั้นอีพิเดอมีส,เอปิเดอร์มิส,ผิวหนังส่วนบน,ชั้นหนังกำพร้า,ผิวหนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นนอก,ชั้นเหนือผิวหนัง,เซลล์ของผิวหนัง,หนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นผิว
Epidermis, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีปิเดอร์มิสของคน
Epidermis, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นผิวหนังกำพร้า
Epidermis, Thickไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังกำพร้าที่หนา
Epidermis, Thinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังกำพร้าที่บาง
Epidermodermal Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอยต่อระหว่างผิวหนังกำพร้าและหนังแท้
Epidermoid Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพเป็นถุง
Epidermoid Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิเดอร์มอยด์ทูเมอร์
Epidermolysis Bullosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิเดอร์โมไลซิสบูลโลซา,โรค,ผิวหนังพุพอง,อีพิเดอร์โมลัยซิสบุลโลซา
Epidermophytonไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิเดอร์โมฟัยตัน
Epididymisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิดิไดมิส,ท่อ,เอพิดิไดมิส,หลอดพักอสุจิด้านอัณฑะ,อิพิดิไดมิส,ท่อเก็บอสุจิ,ก้านอัณฑะ,อีพิดิดัยมีส,ท่อจากอัณฑะ,เม็ดอัณฑะ,หลอดน้ำเชื้อเพศ
Epididymis, Caudaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิพิดิไดมิสส่วนท้าย
Epididymis, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของอีพิดิดัยมิส
Epididymitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบที่ก้านอัณฑะ,เอปิดิไดมิสอักเสบ,โรค,ก้านอัณฑะอักเสบ
Epididymo-Orchitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัณฑะอักเสบ
Epidural Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกนอกชั้นดูร่าของสมอง,เลือดออกนอกชั้นดูรา,เลือดตกนอกชั้นดูรา
Epidural Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเหนือดูร่า,ช่องนอกชั้นดูร่า
Epidural Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
Epidural Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกนอกเนื้อไขสันหลังนอกชั้นดูรา
Epigastricไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุกยอดอก
Epigastric Distressไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปวดเสียดยอดอก
Epigastric Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดตรงกระบังลมหน้าท้อง,ปวดบริเวณลิ้นปี่,ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่
Epigastric Rising Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแน่นขึ้นมาจุกที่ลิ้นปี่
Epigastriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดอก,ลิ้นปี่,บริเวณยอดอก
Epigenetic Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงปริมาณของดีเอ็นเอ
Epiglottisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นปิดกล่องเสียง,กล่องเสียง,ท่อหายใจ,ลิ้นอิปิกลอททิส,ลิ้นกระบอกเสียง,อีปีกล็อททิส,ฝาปิดกล่องเสียง,กระดูกอ่อนกล่องเสียง
Epiglottitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ
Epiglottitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของอีพิกกลอตติส
Epilating Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากคีบ
Epilepsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมบ้าหมู,โรค,ลมชัก,โรค,ลมบ้าหมู,โรคลมชัก,โรคลมบ้าหมู,อาการชัก,ลมบ้าหมู,การชักกระตุก
Epilepsy, Childhoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคลมชักในเด็ก
Epilepsy, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ
Epilepsy, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดที่ทำให้ชัก
Epilepsy, Grand Malไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคลมบ้าหมูชนิดรุนแรง
Epilepsy, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ
Epilepsy, Psychomotorไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมชักแบบไซโคมอเตอร์
Epileptic Fits, Repeatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการชักติดต่อกัน
Epileptiform Attacksไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการลักษณะคล้ายโรคลมบ้าหมู
Epimersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิเมอร์
Epimysiotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อ
Epimysiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อประสานที่ล้อมรอบกล้ามเนื้อหลายมัด
Epinephrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิเนฟรีน,ฮอร์โมน,เอพิเนฟรีน,เอปิเนฟริน,อีปิเนฟรีน,อีพิเนฟฟิน,อิปิเนฟริน,อีพิเนฟรีน,เอพิเนฟริน,อิพิเนฟริน,ยาอีพิเนฟริน
Epinephrine Fastnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะทนต่อเอปิเนฟริน
Epipharynxไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิฟาริงค์,ลำคอส่วนบน
Epiphoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะน้ำตาเอ่อล้น,ท่อระบายน้ำตาอุดตัน,น้ำตาไหลอยู่เสมอ,การเกิดน้ำตาไหล
Epiphyseal Cartilageไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณส่วนสร้างกระดูก
Epiphyseal Centreไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์กระดูก
Epiphyseal Dysplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของส่วนสร้างกระดูก
Epiphyseal Junctionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหัวของกระดูกยาว
Epiphyseal Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นสร้างกระดูก,แผ่นศูนย์การเจริญของกระดูก
Epiphyseal Staplingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะลอการเจริญเติบโต
Epiphyseodesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหยุดเติบโต,การผ่าตัดเพื่อหยุดการเจริญของแผ่นสร้างกระดูก
Epiphysesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีปิฟัยซิส,กระดูกเอปิฟิซิส
Epiphyses, Slippedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเอปิฟิซิสเคลื่อน
Epiphysinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิฟัยซิน
Epiphysiolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลุดหรือเลื่อนของแผ่นสร้างกระดูก
Epiphysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิฟัยซิล,แอพีไฟซีส,อีพิฟัยซิส,โรคที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่ส่วนสร้างกระดูก,กระดูกอ่อนที่อยู่ชิดแผ่นส่วนสร้างกระดูก
Epiphysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมไพเนียล
Epiphysis, Capital Femoralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิฟัยสิสของหัวกระดูกต้นขา
Epipolythiodioxopiperazinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิโพลีไธโอไดออกโซไพเพอราซินส์
Episcleral Vesselไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดในบริเวณเหนือตาขาว
Episcleritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบนผนังลูกตาอักเสบ
Episiotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดฝีเย็บ,การฉีกขาดของช่องทางคลอดเกิดที่รอยตัด
Episiotomy, Deep Mediolateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดบริเวณฝีเย็บให้ลึก
Episodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราอุบัติการณ์คิดได้จากจำนวนครั้งที่เป็น
Episodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นพักๆ,เกิดเป็นระยะๆ
Episodic Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเป็นจังหวะ
Epispadiasไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิสปาดิอัส,โรค,ท่อปัสสาวะเปิดขึ้นข้างบน,อีปิสปาเดียส,หลอดปัสสาวะเปิดผิดที่,รูเปิดของท่อปัสสาวะในชายเปิดด้านบน
Epistasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนข่มข้ามคู่
Epistaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดกำเดาไหล,เลือดกำเดา
Epistemologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีความรู้
Epithelia Cells, Columnar, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ผิวรูปทรงกระบอกชั้นเดียว
Epithelial Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุฝ่อตัว
Epithelial Basement Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเยื่อพื้นฐานของอิปิธิเลียม
Epithelial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิว,เซลเยื่อบุ,เซลล์ชั้นผิว,เซลล์อีพีธีเลียม,เซลล์เนื้อผิว,เซลล์ผนัง,เซลล์ผิวเนื้อ,เซลล์บุผนัง
Epithelial Cells, Alteredไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุผิวเปลี่ยนแปลง
Epithelial Cells, Caudateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปกระสวยจากกรวยไต,เซลล์บุกรวยไต
Epithelial Cells, Ciliatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนกวาดของเซลล์บุ
Epithelial Cells, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอพิธิลเลียลเซลในลำไส้
Epithelial Cells, Parietalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิธีเลียลเซลล์ด้านนอก
Epithelial Cells, Squamousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผนังชนิดเหลี่ยม
Epithelial Cells, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ผิวๆ
Epithelial Cells, Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิธีเลียมเซลล์ด้านใน
Epithelial Componentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อบุผิว
Epithelial Cordไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลายมาเป็นแท่ง
Epithelial Crescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิธิเลียลเครซเซนท์
Epithelial Hyperplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มขนาดและเพิ่มจำนวนเซลล์,เซลล์ผิวเพิ่มจำนวน
Epithelial Hyperplasia, Glandularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิพิธิเลี่ยมที่เป็นต่อมเพิ่มจำนวนขึ้น
Epithelial Inversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบบุ๋มของเนื้อเยื่อ
Epithelial Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์อิปิทีเลี่ยม
Epithelial Migrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของเนื้อเยื่อบุผิว
Epithelial Neoplasms, Malignant, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกชนิดที่เกิดขึ้นจากเยื่อบุผิวของปอด,เนื้องอกชนิดร้ายแรงของปอดชนิดที่เกิดจากเยื่อบุ
Epithelial Proliferationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวเพิ่มจำนวน
Epithelial Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อบุผิว,เนื้อเยื่อ,เยื่อบุ,เนื้อบุผิว,เนื้อผิว
Epithelial Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเซลล์บุผิว
Epithelializationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอกขยายของเยื่อบุผิว
Epithelioidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิธิลิออยด์
Epitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปิทีเลียม,เนื้อเยื่อ,อีปิธีเลียม,เซลล์ในชั้นคลุมผิวหนัง,เซลล์บุผิว,ผิวของเซลล์ชั้นนอก,เนื้อผิว,เนื้อเยื่อบุ,เซลล์เยื่อบุผิว,เซลล์พื้นผิว,เนื้อเยื่อบุผิว,เยื่อบุผิว
Epithelium Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิว
Epithelium Like Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปเข็มหรือคล้ายๆอีพิธีเลียมเซลล์
Epithelium of Stomodeumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุช่องปากของเอมไบรโอ
Epithelium, Celomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีโลมิคอิพิธิเลี่ยม,เซลล์บุผิวรังไข่
Epithelium, Ciliatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวซึ่งมีขน,อิปิธิเลียมเซลล์ที่มีขนกวาดอยู่
Epithelium, Columnarไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอลัมนาร์อีพิธีเลียม,เซลล์คอลัมน์หลั่งเมือกใส,เซลล์บุผิวบริเวณปากมดลูก
Epithelium, Cuboidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคิวบอยดาลเอปิธีเลียม,เซลล์ชนิดคิวบอย,เนื้อเยื่อคิวบอยดอล
Epithelium, Endocervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุคอมดลูก
Epithelium, Germinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยอมินัลเอปิธิเลียม
Epithelium, Glandularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อบุผิวต่อม
Epithelium, Medullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดัลลารีเอปิธีเลียม
Epithelium, Metaplastic, Stratifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิพิธิเลียมที่มีเมตาปลาเซียซ้อนกัน
Epithelium, Mucosalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวทางเดินอาหาร
Epithelium, Primordialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรมอร์เดียลอีพิธีเลียม
Epithelium, Pseudostratified Columnarไม่ระบุศัพท์บัญญัติป์ซูโดสตราติไฟด์คอลัมนาอีพีธีเลียม
Epithelium, Regeneratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิพิธิเลียมที่ฟื้นคืนตัว
Epithelium, Sensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรับความรู้สึก
Epithelium, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อบุผิวแบบธรรมดา,เอปิธีเลียมหนาเพียงชั้นเดียวของเซลล์
Epithelium, Squamousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อสแควมัส,เอปิธีเลียมชนิดสเควมัส
Epithelium, Squamous, Stratifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ชนิดสแควมัสหลายชั้น,เซลล์บุผิวชนิดที่ซ้อนกันหลายชั้น
Epithelium, Stratifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อบุผิวแบบซ้อนเป็นชั้น
Epithelium, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อผิวบุโพรงมดลูก,เซลล์บุที่บริเวณผิว
Epithelium, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุชั้นบนสุด
Epithelium, Transitionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ชนิดแทรนซิชั่นแนล
Epithelium, Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวท่อ
Epitheloid Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอปีธีลอยด์เซลล์
Epitrochleaไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนนูนที่ปลายล่างด้านในของกระดูกต้นแขน,ต่อมน้ำเหลือง
Epitrochlearไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้อศอก
Epizootiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบาดวิทยาเกี่ยวกับสัตว์
Epoch, Eoceneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมัยอีโอซีน
Epoch, Holoceneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมัยโฮโลซีน
Epoch, Mioceneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมัยไมโอซีน
Epoch, Paleoceneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมัยพาลีโอซีน
Epoch, Pleistoceneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมัยไพลสะโตซีน
Epoch, Plioceneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมัยไพลโอซีน
Eponychial Foldไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังที่หุ้มเล็บ
Eponychiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังหุ้มฐานเล็บ
Eponymsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำที่ไม่มีความหมาย
Epoophoronไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีโปโอฟอรอน
Epoxidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีปอกไซด์
Epoxyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพอกซี่
Epoxytrichothecenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีปอกซีไตรโคธีซิน
Epsom Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแมกนีเซียมซัลเฟต
Epsom Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือยิบซอม
Epstein-Barr Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอพสไตน์บาร์ไวรัส,เอพสไตน์-บาร์ไวรัสชนิดอีบีวี,เอพสไตน์-บาร์ไวรัส
Equalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเท่ากัน
Equation of Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการของสถานะ
Equation, Balancingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการสมดุลย์
Equation, Benesi-Hildebrandไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการของเบเนไซ-ฮิลเดแบรนด์
Equation, Bornไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการของบอร์น
Equation, Braggไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการแบรกก์
Equation, Clausius Clapeyronไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการคลอเซียส-คลาเปย์รอง
Equation, Combined Gas Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการรวมกฎกาซ
Equation, Continuityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการการไหลต่อเนื่อง
Equation, Eadie Hofsteeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการอีดีฮอฟตี
Equation, Einsteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการไอน์สไตน์
Equation, Empiricไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลอง
Equation, Gas, Idealไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการกาซสมมุติ
Equation, Henderson-Hasselbachไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการของเฮนเดอร์ซันแฮสเซลบาค,สมการเฮ็นเดอร์สันแฮสเซลบาค
Equation, Lineweaver-Burkไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการไลน์วีเวอร์เบริก
Equation, Nernstไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการของเนินสท์
Equation, Netไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการสุทธิ
Equation, Poiseuilleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการปอยส์อิลเล่
Equation, Quadraticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการควอดราติก
Equation, Stokesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการของสโต๊กส์
Equatorial Rain Beltไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบที่มีฝนตกชุก
Equatorial Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณเส้นศูนย์สูตร
Equeous Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบน้ำ
Equilibrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้สมดุล
Equilibrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพสมดุลย์
Equilibration Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาที่ทิ้งน้ำยาไว้ในช่องท้อง
Equilibria, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
Equilibria, Complex-Ionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลเคมีของอิออนเชิงซ้อน
Equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุล,การทรงตัว,การรักษาสมดุลย์,การทรงตัวของร่างกาย,ภาวะสมดุล,สภาวะสมดุลย์,ภาวะสมดุลการทรงตัวการทรงตัวควบคุมการทรงตัวสภาวะสมดุลสมดุลย์สมดุลสมดุลย์สมดุลย์การทรงตัวความสมดุลย์สภาวะสมดุล
Equilibrium Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะสมดุลย์
Equilibrium Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสมดุลย์,ค่าสมดุลย์คงที่,ค่าคงที่ของสมดุล,ค่าสมดุลย์คงที่,ค่าสมดุลคงที่,ค่าคงที่สมดุล
Equilibrium Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลของการกระจายตัว
Equilibrium Method, Sedimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีสมดุลย์แห่งการตกลงล่าง
Equilibrium Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งสมดุลย์
Equilibrium Rightingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมการทรงตัว
Equilibrium Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทรงตัว
Equilibrium Situationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะสมดุล
Equilibrium Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะสมดุลย์
Equilibrium Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาสมดุลย์
Equilibrium, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลเคมี,ความสมดุลย์ทางเคมี,สมดุลย์เคมี
Equilibrium, Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลย์ทางจลน์,ผลวัดสมดุลย์,ความสมดุลย์ในการเคลื่อนที่,สมดุลย์ทางจลน์,สมดุลไดนามิก
Equilibrium, Ionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลของอิออน
Equilibrium, Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์ความดันออสโมติค,สภาวะสมดุลออสโมซิส,สารในเม็ดเลือดแดงอยู่ในสมดุลย์
Equilibrium, Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะสมดุลย์ที่กลับไปมาได้
Equilibrium, Sedimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลย์การตกตะกอน
Equimolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณเท่าๆกัน
Equine Seraไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มม้า
Equinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ่าเท้าง้ำลง
Equinus Feetไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายเท้าตก
Equipmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์การวิจัย,เครื่องมือ,อุปกรณ์
Equipment and Suppliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์และวัสดุ,วัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล,วัสดุและอุปกรณ์
Equipment and Supplies, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล,โรงพยาบาล,อุปกรณ์และวัสดุ
Equipment Faultไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องใช้งานไม่ได้
Equipment Neededไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จำเป็น
Equipment, Auxiliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือประกอบอื่นๆ
Equipment, Bio-Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือแพทย์
Equisetumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าถอดปล้อง
Equityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสมอภาค
Equivalenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณสมมูลย์,อัตราส่วนที่พอเหมาะ
Equivalence Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสมมูล,จุดสมมูลย์
Equivalence Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนที่พอเหมาะกัน
Equivalence, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมมูลย์ทางเคมี
Equivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลย์,สมดุล,ลักษณะที่สมมูลย์
Equivalent Conductanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำไฟฟ้าสมมูล
Equivalent Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบใช้ข้อสอบคล้ายกัน
Equivalent Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสมดุลย์
Equivalent Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักสมมูล,น้ำหนักสมดุลย์,น้ำหนักสมมูลย์
Equivalent Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขตที่พอเหมาะ
Eraไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหายุค
Era, Cenozoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหายุคเซนโนโซอิค
Era, Mesozoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหายุคเมสโสโซอิค
Era, Paleozoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหายุคพาลิโอโซอิค
Erasureไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ใบมีดขูด
Erb's Palsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนเป็นอัมพาต,อัมพาตของแขน
Erb's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกระตุกเร็วขึ้น
Erb-Goldflam Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อไม่มีแรงเป็นพักๆ
Erectไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข็งตัว
Erect Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านั่งหรือยืน
Erectile Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้,เนื้อเยื่อที่สามารถยืดหดได้
Erectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาตแข็งตัว,การแข็งตัว
Erection Difficultiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมรรถภาพทางเพศหย่อนลง
Erection Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแข็งตัว
Erectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติดึงตั้งขึ้น
Erector Spinaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหลัง,อีเร็คเตอร์สไปเน่
Erector Spinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเชื่อมยึดกระดูกสันหลัง
Erepsinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเรปซิน
Ergไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอิร์ก
Ergastoplasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออร์แกสโตพลาสซึม
Ergocalciferolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวตามินดี2,วิตะมินดี2,เออร์โกแคลซิเฟอรอล,เออโกแคลซิเฟอรอล
Ergosterolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออร์กอสเตอรอล,เออโกสเตอรอล,เออร์โกสเตอรอล,เออกอสเทอรอล
Ergotไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษเออร์กอต
Ergot Alkaloid Oxytocinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบีบมดลูกพวกเออร์กอต
Ergot Alkaloidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออร์กอตแอลคาลอยด์,ยา,เออร์ก็อตอัลคาลอยด์,อัลคาลอยด์พวกเออร์กอต
Ergot Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของเออร์ก็อท
Ergot, Fungusไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้ามเลือด
Ergotamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออร์กอตตามีน
Ergotamine Tartrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออร์โกทามินทาร์เทรต
Ergotism, Gangrenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตายที่บริเวณเข่า
Ergotoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออร์กอตท๊อกซิน
Erich Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอ่อน
Erich Type of Arch Barไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดบางดัดได้ง่ายด้วยมือ
Erophthalmiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาแห้ง
Erosionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลาย,การสึกกร่อน,สึกกร่อน,รอยแผล,แผลตื้น,การกร่อน,แผลแดง
Erosion, Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสึกกร่อนจากแรงกดดัน
Erosion, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลอกหลุดของผิวกระจกตาดำ
Erosion, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยกร่อน
Erostomiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากแห้ง
Erotic Arousalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ
Erotic Delusionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหลงผิดในทางกาม
Erotic Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกทางเพศ
Erotic Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่ให้ความพอใจแก่เด็ก
Erotomaniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพศอย่างผิดปกติ
Erpeton Tentaculatum,ไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกระด้าง
Erratic Performanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องในการกระทำการงาน
Error Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมภาวะผิดพลาด
Errorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อน,ความคลาดเคลื่อน,ข้อผิดพลาด,ค่าผิดพลาด,ความผิดพลาด
Errors of Chanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้บางโอกาส
Errors of Development, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติมาแต่กำเนิดหลายๆอย่างผสมกัน
Errors of Techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อผิดพลาดเนื่องจากเทคนิคการใช้
Errors, Acceptableไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางคลินิค
Errors, Allowableไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อผิดพลาดที่ยอมได้
Errors, Analyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์,ความผิดพลาดขณะตรวจวัด
Errors, Analytical, Estimatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์
Errors, Analytical, Medically Allowableไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับในทางคลินิก
Errors, Classificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบกพร่องในรายละเอียดของแต่ละหน่วย
Errors, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนรวม
Errors, Countingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดเนื่องจากการวัดปริมาณ
Errors, Coverageไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบกพร่องเกี่ยวกับการขาดเกินยอดจำนวน
Errors, Criticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดที่ร้ายแรง
Errors, Determineไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
Errors, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง,ความผิดพลาดเนื่องจากการปฎิบัติ
Errors, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดซึ่งเกิดจากผู้ปฏิบัติ
Errors, Indeterminateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดแบบสุ่ม
Errors, Instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดจากเครื่องมือที่ใช้วัด
Errors, Maximum Potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดที่จะเป็นไปได้สูงสุด
Errors, Meanไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
Errors, Noไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีความคลาดเคลื่อนเลย
Errors, Observerไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบกพร่องจากผู้ทำการศึกษา
Errors, Personalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแต่ละคนมีข้อผิดพลาดในการวัดเอง
Errors, Postanalyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดหลังการตรวจวัด
Errors, Preanalyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดพลาดก่อนการตรวจวัด
Errors, Randomไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสุ่มหาข้อผิดพลาด,ความผิดพลาดที่เกิดจากความบังเอิญ,ข้อผิดพลาดแบบสุ่ม,ความผิดพลาดแบบสุ่ม,ความคลาดเคลื่อนที่เกิดเป็นครั้งคราว
Errors, Random Analyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
Errors, Same Percentageไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนคงที่ทุกระดับ
Errors, Samplingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง,ความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่าง
Errors, Systematicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเทคนิควิเคราะห์,ความผิดพลาดที่เกิดจากอคติข้อผิดพลาดแบบระบบ
Errors, Systematic Analyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนของค่าวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นประจำ
Errors, Systematic, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนที่เกิดเป็นประจำของเทคนิค
Errors, Systematic, Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนประจำในระบบวิเคราะห์ชนิดค่าคงที่
Errors, Systematic, Proportionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและให้ค่าเปลี่ยนแปลง
Errors, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดพลาดแบบเป็นระบบ
Eruciformไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีรูซิฟอร์ม
Eructationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรอ
Eruption Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะผื่นขึ้น
Eruption, Exanthematousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกแซนธีมาตัสอีรัพชัน
Eruption, Fullไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันขึ้นเต็มที่
Erysipelasไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟลามทุ่ง,โรค,โรคไฟลามทุ่ง,ไฟลามทุ่ง
Erysipelothrix Rhusiopathiaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้หนังแดง
Erythemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง
Erythema Annular Centrifugumlapiere Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มหนองแบบลามเป็นวง
Erythema Induratumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริธีมาอินดูราตัม
Erythema Marginatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดงที่ผิวหนัง,อีริธีมามาร์จินาตัม
Erythema Multiformeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริย์ธีมามัลติฟอร์ม,อีริธีมามัลติฟอร์เม,ผื่นแดงเกิดขึ้นตามผิวหนังลักษณะนูนแดงขอบไม่เรียบ,ผื่นแดงอักเสบ
Erythema Nodosumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริทีมาโนโดซุม,โรค,อีริย์ธีมาโนโดซัม,ตุ่มนูนแดงและกดเจ็บ,อีริธีมาโนโดซุม
Erythema, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นสีแดงเกิดเฉพาะที่
Erythema, Palmarไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่ฝ่ามือ,ผื่นแดงที่ฝ่ามือส่วนล่าง,อุ้งมือแดง,ฝ่ามือแดงโดยรอบ
Erythema, Periungualไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดงรอบๆเล็บ
Erythema, Scarlatiniformไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแบบหัด
Erythema, Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดงที่ผิวหนัง,ผิวหนังผื่นแดง
Erythema, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นผิวหน้า
Erythema, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นผิวหน้า
Erythemal Rangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงที่ทำให้เกิดบวมแดง
Erythematous Borderไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบเป็นวงสีแดง
Erythematous Eruption, Scalingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดงลอก
Erythematous Margined Nodulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเป็นตุ่มนูนแดง
Erythematous Papulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มคันสีแดงเม็ดเล็กๆ
Erythematous Papulosquamous Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริธีมาตัสแพพูโลสเควมัส
Erythematous Patchไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดง
Erythematous Raised Patchไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะปื้นแดงนูน
Erythematous Rashไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นแดง,ผื่นแดงที่ผิวหนัง
Erythremiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิริธรีเมีย
Erythrinaไม่ระบุศัพท์บัญญัติทองหลาง
Erythroblastosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริโธรบลาสโตซิส
Erythroblastosis Fetalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอีริโธรบลาสโตซิสฟิตาลิส,อีริธโทรบลาสโตซิสฟีตัลลิส,โรคอีริโธรบลาสโตซิสฟีตาลิส,การไม่เข้ากันของหมู่เลือดระหว่างมารดาและทารกในครรภ์,อีไรโทรบลาสโตซีสในทารก
Erythroblastosis, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริย์โธรบลาสโตซิส,ทารกในครรภ์,อีริโทรบลาสโตซิส,โรคทารกในครรภ์
Erythroblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริย์โธรบลาสต์,อิรีย์โธรบลาสท์,เซลล์อ่อนของเม็ดเลือดแดง,เซลล์ที่มีนิวเคลียส
Erythroblasts, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริโธรบลาสท์ดั้งเดิม
Erythrocupreinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออรีโทรคิวปรีอิน
Erythrocyte Countไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดง,การนับ
Erythrocyte Glutathione Reductaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์กลูทาไทโอนรีดัคเทสในเม็ดเลือดแดง
Erythrocyte Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดง
Erythrocyte Sedimentation Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนก้นของเม็ดเลือดแดง,อัตราการนอนก้นของเม็ดเลือดแดง,การตกของเม็ดเลือดแดงเร็ว,อัตราเม็ดเลือดแดงนอนก้น,อัตราการตกของเม็ดเลือดแดง
Erythrocyte Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรเม็ดเลือดแดง,จำนวนเม็ดโลหิตแดง
Erythrocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดง,เซลล์เม็ดเลือดแดง,เม็ดโลหิตแดง
Erythrocytes, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงผิดปกติ
Erythrocytes, Matureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงที่เจริญวัย
Erythrocytes, Parasitizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงที่มีปาราสิตอยู่ภายใน
Erythrocytes, Sheepไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงแกะ
Erythrocytic Abnormalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเม็ดเลือด
Erythrocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิริโธรซัยโตสิส
Erythrodermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังบวมแดง
Erythrodermiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังบวมแดง
Erythrogeninไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริโธรจีนิน
Erythroid Seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ในสายของเม็ดเลือดแดง
Erythrolabeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิริโธรเลบ
Erythroleukemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริโธรลูคีเมีย
Erythromycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริย์โธรมัยซิน,อีรีโทรไมซิน,ยา,อีริโธรมัยซิน,อีรีโทรมัยซิน
Erythromycin Gluceptateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิริโทรมัยซินกลูเซปเตต
Erythrophagocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กินเม็ดเลือดแดงเข้าไปในซัยโตพลาสม์
Erythroplasia of Queyratไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริโธรเพลเซียของเควย์แรท
Erythropoiesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดง,การสร้าง,อีริย์โธรโปอิเอซิส,อิริทโทรพัวเอซิส,กระบวนการสร้างเม็ดเลือด,การสร้างเม็ดเลือดแดง,การสร้างเม็ดเลือดแดง
Erythropoiesis, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเม็ดเลือดแดงมาก
Erythropoietic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเม็ดเลือดแดง
Erythropoietinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิริโทรปอยอีติน,อีริโทรปอยอีติน,สาร,อีริย์โธรโปอิเอติน,อีริโธรพอยอีติน
Erythropoitinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีริโตรโพอิติน,อิรีย์โธรพออิติน
Erythrosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออริโธรซิน,เอริย์โธรซิน,สีแดงเบอร์3,สีเออริโธรซีน
Escapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเล็ดลอด
Escape from Punishmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลีกเลี่ยงการลงโทษ
Escape Wayไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องให้อาหารหลุดออกจากฟัน
Escaping Tendencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวโน้มการผละหนี
Escharไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเนื้อตาย,ผิวหนังตายแห้ง
Escharotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดแผลแข็งออก
Escherichiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเชอริเคีย,เอสเชอริเคีย,เชื้อ
Escherichia Coliไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเชอริเคียโคไล,เชื้อ,เอสเชอริเดียโคไล,แบคทีเรียชนิดหนึ่งอยู่ในลำไส้,เอสเชอริเชียโคไล,เอสเชอริเซียโคไล
Escherichia Coli Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเชอริเคียโคไล,การติดเชื้อ,เอสเชอริเดียโคไล,การติดเชื้อ
Eso-ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าใน
Esophagael Sphincterไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหาร
Esophageal Anastomosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต่อเชื่อมหลอดอาหาร
Esophageal and Gastric Varicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำในหลอดอาหารขอด
Esophageal Atonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอโทนีของหลอดอาหาร
Esophageal Atresiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารตีบตัน,การตันของหลอดอาหาร
Esophageal Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหาร,ถุงน้ำ
Esophageal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหาร,โรค
Esophageal Diverticulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหาร,ไดเวอร์ติคุลา,หลอดอาหาร,ไดเวอร์ติคูลา
Esophageal Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหาร,แผลชอนทะลุ,แผลชอนทะลุหลอดอาหาร
Esophageal Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมที่บริเวณผนังหลอดอาหาร
Esophageal Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บที่หลอดอาหาร
Esophageal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหาร,เนื้องอก,หลอดอาหาร,มะเร็ง
Esophageal Perforationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารทะลุ
Esophageal Refluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีซ็อปฟาเจียลรีฟลักซ์
Esophageal Refluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีซ็อปฟาเจียลรีฟลักซ์
Esophageal Sphincter, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหูรูดตอนล่างของหลอดอาหาร
Esophageal Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะกลืนที่อยู่บริเวณหลอดอาหารอยู่บริเวณหลอดอาหาร
Esophageal Stenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารตีบ
Esophageal Varicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดขอดที่หลอดอาหาร,เส้นขอดที่หลอดอาหาร,หลอดเลือดของหลอดอาหารพอง,อีโซฟาเจียลวาริซิส,เส้นเลือดขอดที่หลอดอาหาร,หลอดเลือดโป่งขดของหลอดอาหาร,เส้นเลือดดำในหลอดอาหารโป่งพอง
Esophageal Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหลอดอาหาร
Esophageal Webไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นพังผืดในหลอดอาหาร
Esophagectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดหลอดอาหารออก
Esophagectomy, Transhiatal Bluntไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดหลอดอาหารโดยไม่ผ่านช่องอก
Esophagitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารอักเสบ,การอักเสบของหลอดอาหาร,ติดเชื้อในหลอดอาหาร
Esophagitis, Bileไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารอักเสบจากน้ำดี
Esophagocardial Myotomy, Hellorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายหลอดอาหารส่วนที่ตีบโดยการผ่าตัด
Esophagogastric Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหาร,รอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร,รอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร
Esophagoscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหาร,การใช้กล้องส่องตรวจ,การตรวจหลอดอาหารด้วยกล้อง,การส่องตรวจหลอดอาหาร
Esophagospasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบรัดแน่นของหลอดอาหารช่วงล่าง
Esophagostomy, Divertingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจาะหลอดอาหาร
Esophagusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหาร,อีโซฟากัส
Esophagus, Short, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารสั้นตั้งแต่เกิด
Esophagus, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของหลอดอาหาร
Esotracts, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสะกัดต้นตอ
Esotropiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาเขเข้าใน
Esotropia, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาเขเข้าในที่เป็นมาแต่กำเนิด
Espundiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสปันเดีย
Essay Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบสอบบรรยาย
Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น
Essor Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารบีบหลอดเลือด
Esteem Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม
Ester Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเอสเตอร์,เอสเทอร์บอนด์
Ester Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่เอสเตอร์
Ester Linkage, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเทอร์ลิงเคจปฐมภูมิ
Esterasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเตอเรส,เอนไซม์,เอสเตอเรส
Esterificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดเอสเทอร์,การเกิดเอศเทอร์
Esterificatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเตอริฟิเคเตอร์
Estersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเทอร์,เอสเตอร์,สารเอสเทอร์,รูปเอสเตอร์
Esters, Macrogolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเทอร์ของมาโครกอล
Esters, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเตอร์อินทรีย์
Esthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึก
Estheticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุนทรียศาสตร์
Esthetics Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติที่งาม
Estimatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาดคะเน
Estimationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคาดคะเน,การกะประมาณ
Estimation, Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมาณเฉพาะจุด
Estimation, Quantitativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หาปริมาณโดยประมาณ
Estimation, Statisticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมาณค่าทางสถิติ
Estimatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวประมาณค่า
Estradiolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสตราดิออล,ฮอร์โมน,เอสตราดิออล,เอสตราไดอัล,เอสตราไดออล,อีสตราไดออล,อิสตราไดออล
Estral Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นสัด
Estranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเตรน,ฮอร์โมน,เอสเตรน
Estrangementไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเหินห่าง
Estriolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสตริออล,ฮอร์โมน,เอสตริออล,เอสทริออล,อิสตริออล
Estriol Titre, Urinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับเอสตริออลในปัสสาวะ
Estrogen Effects, Unopposedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสโตรเจนส์หลั่งเพิ่มขึ้นและออกฤทธิ์แต่อย่างเดี
Estrogen Peakไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงสุด
Estrogen Primingไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้เอสโตรเจนมาก่อน
Estrogen Progesterone Receptorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสโตรเจน-โปรเจสเตอโรนรีเชพเตอร์
Estrogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีผลเหมือนเอสโตรเจน
Estrogenic Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงลักษณะเพศหญิง
Estrogenic Pillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพวกที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนมาก,ยาที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนสูง
Estrogenic Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน
Estrogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสโตรเจน,ฮอร์โมนเอสโตรเจน,เอสโตรเจนส์,เอสโตรเจน,ฮอร์โมน,ฮอร์โมนเพศหญิง
Estrogens, Low Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสโตรเจนขนาดน้อย
Estrogens, Oral, Cyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกินแอสโตรเจนเป็นรอบ
Estrogens, Steroidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสโตรเจนที่เป็นสเตรอยด์
Estrogens, Topicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เอสโตรเจนทาภายนอก
Estroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสโตรน,เอสโทรน,เอสโตรน,ฮอร์โมน
Estrous Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นสัดของตัวเมีย
Estrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นสัด,เอสตรัส,อีสตรัส
Estrus Synchronizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นสัด
Eta-Tocopherolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีตา-โทโคเฟอรอล
Etchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพพิมพ์
Ethacrynic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเอธาคริย์นิก,กรดเอธาครีนิก,เอธาครินิคแอซิด,กรดเอทาครินิก,กรดเอทาครีนิค,กรดเอธาครัยนิค,กรดเอธาครินิก
Ethambutolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีแธมบิวตอล,อิแธมบูทอล,อีแทมบิวตอล,ยา,อีแธ็มบุทอล
Ethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเธน,โมเลกุลของอีเธน,อีเทน
Ethanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธานอล,เอทานอล,เอธธานอล,เหล้า,เอทธานอล,เอททานอล
Ethanol Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทธานอลเมตาโบลิซึม
Ethanol Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากเอธานอล
Ethanolaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทานอลอะมีน,กลุ่มเอธานอลามีน,เอทธาโนลามีน
Ethchlorvynolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธคลอร์ไวนอล
Etheneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีทีน,อีธีน
Ether Extractable Matterไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่สกัดได้ด้วยอีเทอร์
Ether Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นของอีเธอร์
Ether-Acetoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเทอร์-อาซีโตน
Etheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นอีเทอร์
Ethersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเธอร์,อีเทอร์
Ethers, Dimethylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิลอีเทอร์
Ethers, Macrogolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเทอร์ของมาโครกอล
Ethers, Solventไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซเวนอีเทอร์
Ethical Componentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจรรยาบรรณ
Ethical Problemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางด้านจริยธรรม
Ethicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจริยธรรม,จรรยาบรรณ
Ethics, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจรรยาบรรณทันตแพทย์,จรรยาทันตแพทย์
Ethics, International Code ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิญญาสากลว่าด้วยมรรยาทแพทย์
Ethics, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจรรยาบรรณแพทย์,จรรยาแพทย์
Ethics, Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจรรยาพยาบาล,จรรยาบรรณพยาบาล
Ethics, Pharmacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจรรยาบรรณเภสัชกร,จรรยาเภสัชกร
Ethics, Professionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ,จรรยาวิชาชีพ
Ethinamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธินาเมต
Ethinyl Estradiolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอททินิลเอสตราไดออล,ยาเอ็ททีนีลเอสตราไดออล,เอไธไนโลเอสตราดิออล
Ethionamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีธิโอนะไมด์,เอธิโอนาไมด์
Ethmocephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธโมเซฟาลี
Ethmoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกขื่อจมูก
Ethmoid Air Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธมอยด์แอร์เซลล์
Ethmoid Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกขื่อจมูก,กระดูกเอทมอยด์,กระดูกเอธมอยด์
Ethmoid Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงอากาศเอทมอยด์,โพรงอากาศเอธมอยด์
Ethnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพที่เป็นธรรมชาติ,ชาติพันธุ์วิทยา
Ethopropazine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเอโธโพรพาซินไฮโดรคลอไรด์
Ethyl Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็ลทิลอาซีเตท
Ethyl Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธิย์ลคลอไรด์
Ethyl Esterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิลเอสเตอร์,เอธีลเอสเตอร์
Ethyl Hydrogen Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธีลไฮโดรเจนซัลเฟท
Ethyl Maltolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิลมัลตอล
Ethyl Oleateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิลโอลีเอต
Ethylacetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธิลอะซีเตท
Ethylaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธีลแอมีน
Ethylene Bromideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิลินโบรไบด์
Ethylene Chlorhydrinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิลีนคลอไฮดริน,สารเอทิลีนคลอไฮดริน
Ethylene Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธิลีนคลอไรด์,เอทิลีนคลอไรด์
Ethylene Dibromideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นทีลีนไดโบรไมด์
Ethylene Glycolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทเธอลีนไกลคอล,เอทิลลีนไกลคอล,เอ็ททีลีนกลัยคอล,เอธีลีนกลัยคอล
Ethylene Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิลีนออกไซด์,สาร,ก๊าซเอทิลีนออกไซด์,อีทิลีนออกไซด์
Ethylene Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเอธิลีน
Ethylenebis(Dithiocarbamates)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็ททีลีนบิสไดไธโอคาร์บาเมต
Ethylenediaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธิลีนไดเอมีน,เอทิลีนไดอะมีน
Ethylenediaminetetraacetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอีทิลีนไดอะมีนเททราอะซีทิค,กรดเอทิลีนไดอะมีนเททราอะเซทิก
Ethyleneiminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธิลีนอีมีน
Ethylenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธิลีน,ก๊าซเอ็ททิลลีน,เอทิลีน
Ethylmorphineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธิลมอร์ฟีน
Ethylnodiol Diacetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอททิลโนไดออลไดอซิเตท
Ethylnorepinephrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอธีลนอร์อีปิเนฟริน
Ethyneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีไธน์
Etimulantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพวกกระตุ้นประสาท
Etiocholanoloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิโอโคแลโนโลน
Etiologic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุของโรค
Etiologic Studyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาสาเหตุของโรค
Etiological Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุของโรค
Etiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุ,สาเหตุของโรค,สมุฏฐานวิทยา,การค้นหาเหตุ,สมุฎฐานวิทยา
Etiology, Unknownไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
Etioporphyrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิโอพอร์ฟัยริน
Etymologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักนิรุกติศาสตร์
Eucalyptolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูคาลิปตอล
Eucalyptusไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูคาลิปตัส
Eucalyptusไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูคาลิปตัส
Eucalyptus Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันยูคาลิปตัส
Eucalyptus Oil Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายยูคาลิปตัสออย
Euchlorhydriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูคลอร์ไฮเดรีย
Eugenic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบที่เหมาะในการเสริมสร้าง
Eugenicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุพันธุศาสตร์
Euglobulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูโกลบูลิน
Eugluconไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูกลูคอน
Eugynonไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูไกนอน
Eukaryotesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูคารีย์โอทส์,สิ่งมีชีวิตชั้นสูง,เซลล์ยูคาริโอท,ท่อนดีเอ็นเอท่อนใดท่อนหนึ่งของคนหรือสัตว์ชั้นสูง,ยูคาริโอท,เซลล์ที่มีนิวเคลียส,ยูแคริโอท
Eukaryotic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของสัตว์
Eukeratinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราตินแท้
Eumycetomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูมัยเซโทมา
Eunuchoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติขันที
Euphorbia Hiria Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมราชสีห์
Euphorbia Thymifolia Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมราชสีห์เล็ก
Euphorbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูโฟบอน
Euphoriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย
Euphoriant Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทำให้สบายใจ
Euphoricไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ครึ้ม,เบิกบานใจ
Euploidyไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูพลอยดิ
Eupneaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายใจปกติ
European Economic Communityไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุมชนเศรษฐกิจยุโรป
Eurysไม่ระบุศัพท์บัญญัติโป่งพองออก
Eustachian Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อยูสเตเซียน,หลอดยูสเตเซี่ยน,ท่อยูสเตเคียน,ท่อยูสะเตเชี่ยน
Eustatian Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อยูสเตเชียน
Eutectic Mixtureไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยาที่เป็นของแข็งผสมกันเกิดเป็นของเหลวเยิ้ม,สารผสมที่กลายเป็นของเหลว
Eutectic Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบยุเตคติค
Eutectoid Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบยูเตคตอยด์
Euthanasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการุณยฆาต
Euthyroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูธัยรอยด์,ต่อมไทรอยด์มีการทำงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ,ต่อมธัยรอยด์อยู่ในภาวะปกติ
Euthyroid Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะธัยรอยด์ปกติ
Euthyroid Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลับมาเป็นปกติ
Euthyroidismไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมธัยรอยด์ทำงานปกติ,ภาวะยูธัยรอยด์
Eutociaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดปกติ
Evacuateไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูด,เอาออก
Evaluateไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเมิน
Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเมินผล,ประเมินผลโครงการ,ประเมินผลงานที่ทำ,การทดลองประเมินผล,การประเมินผล,การประเมินคุณค่า,การประเมิน,การประเมินค่า,ประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไป
Evaluation of Immunological Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา
Evaluation of Performanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลการกระทำของทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
Evaluation Researchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิจัยในรูปของการประเมินผล
Evaluation Screening Roleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาทเกี่ยวกับการประเมินและสำรวจ
Evaluation Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะใคร่ครวญทางได้ทางเสีย
Evaluation Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผล
Evaluation the Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวัดผลการปฏิบัติ
Evaluation, Clinical Practicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลคลีนิคแบบปฏิบัติการ
Evaluation, Comparativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติศึกษาเปรียบเทียบ
Evaluation, Contextไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเมินสภาพแวดล้อม
Evaluation, Criterion Referencedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
Evaluation, Finalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลระยะยาว
Evaluation, Formalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินแบบทางการ
Evaluation, Formativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลความก้าวหน้า
Evaluation, Graphic Ratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเมินแบบการให้คะแนนโดยตาราง
Evaluation, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลระยะสั้น
Evaluation, Informalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินแบบไม่เป็นทางการ
Evaluation, Inputไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเมินปัจจัยเบื้องต้น
Evaluation, Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นตอนการประเมินผล
Evaluation, Norm Referencedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติวิสัย
Evaluation, Prevocationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเรื่องความสามารถในการจะไปประกอบอาชีพ
Evaluation, Statisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักทางสถิติเพื่อการประเมินผล
Evaluation, Summativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลรวม
Evans Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีแวนส์บลู
Evaporationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระเหย
Evaporatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหม้อต้มระเหยน้ำ
Evaporators, Rotaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องระเหยโดยความดัน
Evaporators, Vacuum, Rotaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องระเหยลดความดัน
Evasionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลบหลีก
Eventsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์
Events, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์เชิงประกอบ
Events, Interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์ตรงจุดประสาน
Events, Keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์สำคัญ
Events, Milestoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์หลัก
Events, Personal, Importantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์ส่วนตัวที่สำคัญ
Events, Precipitatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น
Everseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหันฝ่าเท้าออกนอก
Eversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเอียงออกนอก,การหันฝ่าเท้าออก,ขาข้างที่อ่อนแรงจะแบะออก,เท้าพลิกออก,การยื่นเผยออกมา,แบะออก
Eversion-Inversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบะเท้าออก-บิดเท้าเข้า
Evidencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักฐาน
Evidences of Pregnancy, Presumptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงหรือสิ่งตรวจพบที่ส่อว่าอาจมีการตั้งครรภ์
Evidences, Circumstantialไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยานแวดล้อมกรณี
Evidences, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจร่างกาย
Evidences, Confirmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักฐานที่ยืนยัน
Evidences, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยานหลักฐานตรง
Evidences, Documentaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยานเอกสาร
Evidences, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยานหลักฐานที่ไม่ตรง
Evidences, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์ภายใน
Evidences, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยานบุคคล
Evidences, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยานวัตถุ
Evidences, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งตรวจพบที่แสดงว่ามีการตั้งครรภ์อย่างแน่นอน
Evidences, Presumptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงหรือสิ่งตรวจพบที่ส่อว่าอาจมีการตั้งครรภ์
Evidences, Probableไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งตรวจพบที่แสดงว่าน่าจะเป็นการตั้งครรภ์
Evidences, Realไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยานหลักฐานที่แท้จริง
Eviscerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้หรืออวัยวะภายในช่องท้องทะลุออกมา,การตัดอวัยวะภายในออก,การเอาอวัยวะภายในออก
Evoked Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟที่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อ,ศักย์บันดล,ศักยบันดล,การตอบสนองโดยทันที
Evolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิวัฒนาการ
Evolution, Synthetic Theory ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีวิวัฒนาการแบบผสม
Ewald Test Mealsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารทดลองของอีวาลด
Ewing's Sarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์โคมาของอีวิง
Ewing's Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกอีวิง,มะเร็งกระดูก
Exไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายนอก
Exacerbationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำเริบ,การกำเริบของโรค
Exacerbation and Remissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ,อาการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ
Exacerbation, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำเริบปัจจุบันของอาการโรค
Exact Conversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าแน่นอน
Exaggerateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มขึ้น
Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจ
Examination, Annualไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการตรวจสุขภาพรายปี
Examination, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจสุขภาพร่างกายทางการแพทย์
Examination, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยตรง
Examination, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจร่างกายทั่วไป
Examination, Grossไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจดูด้วยตาเปล่า
Examination, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจขั้นต้น
Examination, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจร่างกายเฉพาะที่
Examination, Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจเฉพาะที่,ตรวจโดยละเอียดอย่างมีวัตถุประสงค์
Examination, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพิเศษ
Examination, Subjectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทั่วไป
Examinersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ทดสอบ
Exanthemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้ออกผื่น,ผื่นเอกแซนเทมา,การออกผื่น
Exanthema Subitumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ตัวแดง
Exanthema, Measlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่น
Exanthematousไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มหนอง
Exanthematous Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้ออกผื่น
Exanthematous Rashไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดแดงละเอียดเกิดขึ้นทั่วลำตัวและมีอาการคัน
Exanthematous Viral Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไวรัสชนิดที่ทำให้เกิดผื่นตามผิวหนัง
Exaratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดักแด้แบบเอ๊กซาเรท
Exarticulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดข้อออกบางส่วนหรือทั้งหมด
Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติมากเกินพอ,มากเกินไป
Exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยน
Exchange Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนอากาศและอาหาร
Exchange Transfusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเปลี่ยนเลือด,ถ่ายเปลี่ยนเลือด,เปลี่ยนเลือด,ถ่ายเลือด,การถ่ายเลือด
Exchange Transfusion of Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเปลี่ยนเลือด
Exchange Transfusion, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายเปลี่ยนเลือดเด็กด้วยพลาสม่า,การถ่ายเปลี่ยนเลือดบางส่วน,การถ่ายเปลี่ยนเลือดบางส่วน
Exchange Transfusion, Whole Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือด,การถ่ายเปลี่ยน,การถ่ายเปลี่ยนเลือด
Exchangeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดแลกเปลี่ยนได้,แลกเปลี่ยนได้,แลกเปลี่ยนได้
Exchangersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแลก
Exchanges, Metabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนสาร
Excipientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำอิมัลชันแท้
Exciseไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดออก
Excisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม
Excision Repairไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซ่อมแซมในที่มืด
Excision, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดก้อนทูมออก
Excision, Wideไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดบริเวณกว้างเอาเนื้องอกออก
Excitabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น
Excitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว
Excitation Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ในทางเร้า
Excitation Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบกระตุ้น
Excitation Spectraไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปกตรากระตุ้น
Excitation, Vibrationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร้าการสั่น
Excitative Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะตื่นเต้น
Exciteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้น
Excitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น
Excited Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานะกระตุ้น,สภาวะเร่งเร้า
Excitementไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก
Excitement Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะตื่นตัวทางเพศ,ระยะตื่นเต้น,ระยะตื่นตัวทางเพศ
Excitement, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตื่นเต้นอย่างรุนแรง
Excludeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัดออก
Exclusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดทิ้ง
Excoriationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวแห้ง,ผิวหนังแตกเป็นแผล,รอยเกา
Excreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติขับถ่าย
Excreting Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนคัดถ่าย
Excretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับถ่าย,สิ่งขับถ่าย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,การขับทิ้ง,น้ำคัดถ่าย,ขับถ่ายของเสีย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,ขับถ่าย
Excretoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติขับถ่ายของเสียที่เกิดจากเซลล์,ขับถ่าย
Excretory Ductไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อคัดถ่าย
Excretory Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่การขับถ่าย
Excretory Function, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับถ่ายช้าลง
Excretory Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบขับถ่าย,ระบบขับถ่ายของเสีย
Executive Boardไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมการบริหาร
Executive Reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานสรุปสำหรับนักบริหาร
Exenterationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดอวัยวะภายในออก,การผ่าตัดเอาลูกตาและเนื้อเยื่อรอบดวงตาออก
Exerciseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกาย,การออกกำลัง,การบริหาร,บริหารร่างกาย
Exercise for the Feetไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารเท้า
Exercise Reconditioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
Exercise Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทดสอบโดยการออกกำลังกาย
Exercise Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยกายบริหาร,การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
Exercise to Teach Relaxationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังเพื่อการผ่อนคลาย
Exercise Tolerance Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความอดทนในการออกกำลังกาย
Exercise Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกฝนออกกำลังกาย
Exercise, Abdominal Strengtheningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าท้อง
Exercise, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารกล้ามเนื้อกระทำโดยผู้ป่วยเอง,การบริหารทำเอง,การออกกำลังกายเอง,การออกกำลังที่ผู้ป่วยกระทำเอง,การออกกำลังเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ,การออกกำลังโดยการทำเอง
Exercise, Active Assistiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกล้ามเนื้อโดยทำเอง,ออกกำลังแบบทำเองโดยมีคนช่วยบ้าง
Exercise, Active-Assistiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารกล้ามเนื้อโดยทำเองและช่วยทำให้
Exercise, Arm and Shoulderไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารแขนและไหล่
Exercise, Arm Strengtheningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังแขน
Exercise, Assistiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวโดยต้องช่วยพยุง
Exercise, Assistive, Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังแบบเขยิบขั้นซึ่งต้องการแรงช่วย
Exercise, Back Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกล้ามเนื้อหลัง
Exercise, Balancingไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกกำลังในท่าทรงตัว
Exercise, Circleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารกายแบบวงกลม
Exercise, Conditioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกล้ามเนื้อในระยะพักฟื้น,การออกกำลังกายเพื่อให้รูปทรงดีขึ้น
Exercise, Coordinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังเพื่อทำให้มีการประสานงานของกล้ามเนื้อ,ออกกำลังเพื่อให้มีการประสานงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น
Exercise, Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังแบบไดนามิค
Exercise, Enduranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายชนิดยาวนาน,การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานในการทำงาน
Exercise, Flexionไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอตะโพกเข้ามาแล้วยกศีรษะเข้าไปหาเข่า
Exercise, Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารศีรษะ
Exercise, Heavyไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกกำลังกายอย่างหนัก
Exercise, Hip Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่ตะโพก
Exercise, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกกำลังแบบการเขยิบขั้นแรงต้านทานในด้านนอน
Exercise, Isotonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายไอโซโทนิค,การออกกำลังไอโซโทนิค
Exercise, Kineticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหดตัวพร้อมกับมีการเคลื่อนไหวของข้อ
Exercise, Lateral Trunkไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารบริเวณลำตัวด้านข้าง
Exercise, Leg and Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารขาและเท้า
Exercise, Matไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายบนที่นอนซึ่งวางบนพื้นราบ,การออกกำลังบนที่นอนซึ่งวางบนพื้นราบ
Exercise, Motionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังเพื่อทำให้แขนขา,การออกกำลังเพื่อให้ข้อเคลื่อนไหวได้มาก,การเคลื่อนไหวข้อ
Exercise, Parallel Barไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังในราวขนาน,การออกกำลังในราวคู่
Exercise, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายบริหารทำให้,การออกกำลังกายโดยทำให้ผู้ป่วย,การเคลื่อนไหวที่ไม่ได้กระทำจากแรงกล้ามเนื้อของผู้ป่วย,การให้ผู้ป่วยอยู่เฉยๆแล้วผู้รักษาช่วยทำการออกกำลัง,ออกกำลังแบบผู้ป่วยไม่ทำเอง
Exercise, Passive Stretchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกกำลังยืดกล้ามเนื้อ
Exercise, Pendulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารหัวไหล่
Exercise, Pulleyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดึงศอก
Exercise, Resistiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารโดยใช้แรงต้าน,ออกกำลังโดยผู้บำบัดออกแรงต้าน,การออกกำลังโดยอาศัยน้ำหนักหรืออุปกรณ์อื่น
Exercise, Resistive, Manualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังโดยการต้านกำลัง
Exercise, Resistive, Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังเอาชนะต้านทานชนิดก้าวหน้า,แรงต้านการทำงานของกล้ามเนื้อ
Exercise, Rhythmical Enduranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกกำลังเป็นจังหวะติดต่อกัน
Exercise, Staticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังแบบสตาติค
Exercise, Strengtheningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง,การออกกำลังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง
Exercise, Strenuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกกำลังอย่างมาก
Exercise, Stretchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารยืดเส้น,การออกกำลังเพื่อแก้การติดยึด,ออกกำลังในท่าเหยียด,การออกกำลังในท่าเหยียด,ออกกำลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อ
Exercise, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา,การออกกำลังเพื่อการรักษา
Exercise, Trunk, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารลำตัวด้านหน้า
Exercise, Trunk, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารลำตัวทั่วไป
Exercise, Trunk, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารลำตัวด้านหลัง
Exercise, Two-Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารกายแบบสองคน
Exercise, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังแบบเคลื่อนไหวดิ่ง
Exercise, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวดิ่ง
Exercise, Wall Climbingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไต่ฝาผนัง