บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 18 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง หน้าชื่อเรื่อง
Handbookหนังสือคู่มือหนังสือคู่มือ
Hanging indentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อหน้าคำค้าง
Hanging Indentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อหน้าคำค้าง
Hard boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือปกแข็ง
Hard copy สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์, สิ่งพิมพ์ออกสำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์, สิ่งพิมพ์ออก
See also: Printout
Hard disk managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการฮาร์ดดิสก์
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น
See also: Expressive notation, Mixed notation, Mnemonic Aids, Notation, Pured notation
Historical atlasไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์
Holographไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นฉบับลายมือ
Homepageไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฮมเพจ
Hornbookไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังสือเรียนเบื้องต้น
Hospital libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องสมุดโรงพยาบาล
Hot stampingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินทอง
Hot Stampingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินทอง
Humidity (Preservation)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้น (การระวังรักษาหนังสือ)
Hypertextข้อความหลายมิติไฮเปอร์เท็กซ์
Hypertextข้อความหลายมิติไฮเปอร์เท็กซ์