พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 122 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Fฟารัดสัญลักษณ์ของหน่วยความจุไฟฟ้า ดู farad
factข้อเท็จจริงหลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด
factorตัวประกอบ ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15
factorial n [n factorial]แฟกทอเรียล nผลคูณของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n!
facultative bacteriaแบคทีเรียแฟคัลเททีฟแบคทีเรียที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในที่ที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน
Fahrenheitฟาเรนไฮต์หน่วยของอุณหภูมิสเกลหนึ่ง เป็นหน่วยที่ใช้กันทางประเทศสหรัฐอเมริกา
fair testการทดสอบที่เที่ยงตรงการทดสอบหรือการทดลองที่มีคุณภาพจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งที่กำลังศึกษาให้คงที่ เหลือเพียงตัวแปรที่เราต้องการศึกษา (ตัวแปรต้น) เพียงตัวแปรเดียว
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก
familyวงศ์ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ)
far pointจุดไกลตำแหน่งวัตถุไกลที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุไกลที่สุดได้ชัดในระยะอนันต์
far-sightedness [presbyopia]สายตายาวแบบคนสูงอายุสายตาของผู้สูงอายุซึ่งกล้ามเนื้อตาหรือเลนส์ตาขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับเลนส์ตาให้โค้งนูนได้ปกติตามต้องการ จึงมองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจน (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตหถุได้ชัดเจนในระยะใกล้สุด 25 เซนติเมตร)  แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ
faradฟารัดหน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์
fatไขมันเอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์
fatty acidกรดไขมันกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอาหารพวกน้ำมันหรือ ไขมัน ถ้ามีพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดจะเรียกว่า กรดไขมันอิ่มตัว  ถ้ามีพันธะคู่หรือพันธะสามระหว่างอะตอมของคาร์บอนจะเรียกว่า กรดไขมันไม่อิ่มตัว
featherขนนกขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ
fecesอุจจาระกากอาหารรวมทั้งของเสียที่ถูกขับออกมาจากระบบทางเดินอาหาร
feldsparเฟลด์สปาร์แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกสารประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะลูมิเนียมซิลิเกตของโพแทสเซียม หรือของโซเดียม หรือของแคลเซียม ความแข็งประมาณ 6ความถ่วงจำเพาะ 2.55-2.71 มีสีต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแร่
fermentationกระบวนการหมักกระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย เป็นต้น) หรือเอนไซม์  เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล
fernเฟินพืชพวกหนึ่งในดิวิชันเทอคีโอไฟตา มีราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง ไม่มีดอกและเมล็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
fertilityภาวะเจริญพันธุ์ภาวะที่สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้
fertilizationการปฏิสนธิกระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียผสมกัน เกิดเป็นไซโกต
fertilizerปุ๋ยสารซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
fetusฟีตัสเอ็มบริโอของคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ระยะที่อวัยวะต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่ยังอยู่ในท้องแม่
fiber-optic cableสายไฟเบอร์ออพติกสายนำสัญญาณ ที่ประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยทำจากแก้ว หรือพลาสติกที่มีขนาดเล็กประมาณเส้นผม แต่ละเส้นจะมีแกนกลางที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุใยแก้วอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า แคล็ดดิง และหุ้มอีกชั้นด้วยฉนวนเพื่อป้องกันการกระแทกและฉีกขาด
fibreเส้นใยวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น
fibre glassไฟเบอร์กลาสส์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีใยแก้วเป็นวัสดุเสริมกำลัง มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อการอัดกระแทก นิยมใช้ทำเรือ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
fibrinไฟบรินสารที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวพบในเลือด ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล โดยไฟบรินจะประสานกันเป็นร่างแหอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือดตรงบริเวณปากแผล
fibrinogenไฟบริโนเจนโปรตีนชนิดหนึ่งในน้ำเลือด ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟบริน เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด
fieldเขตข้อมูล, สนามคอมพิวเตอร์: หน่วยย่อยที่สุดที่ข้อมูลระดับบิตมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูลใดๆ ที่ต้องการเก็บในฐานข้อมูล ฟิสิกส์: ปริมาณที่ทำให้เกิดแรงกระทำต่อวัตถุ สนามมีสามชนิด ได้แก่ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลของวัตถ
filamentไส้หลอดตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดวิทยุ หลอดโทรทัศน์ หรือหลอดไฟฟ้า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปไส้หลอดจะร้อนให้แสงสว่างหรือปล่อยอิเล็กตรอนได้
filamentก้านชูอับเรณูส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก  ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย
fileไฟล์เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ ซึ่งเขตข้อมูลประเภทนี้จะเป็นเขตข้อมูลขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วจะมีความยาวมากกว่าเขตข้อมูลประเภทอื่นๆ โดยเขตข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นบิตเรียงต่อกัน
filterตัวกรองวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีรูพรุนใช้ในการกรอง  เพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊ส
filterแผ่นกรองแสงแผ่นวัสดุโปร่งแสงซึ่งมีสมบัติดูดกลืนแสงบางสีได้ ถ้านำแผ่นกรองแสงสีใดมากั้นทางเดินของแสงสีขาว แผ่นกรองแสงจะให้แสงสีนั้นทะลุผ่านไปได้โดยจะดูดกลืนแสงสีอื่นไว้
filter paperกระดาษกรองกระดาษซึ่งมีรูพรุน ใช้เป็นตัวกรอง
filtrateของเหลวที่กรองได้ของเหลวที่ผ่านตัวกรองออกไปได้
filtrationการกรองกระบวนการแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊สโดยให้เคลื่อนที่ผ่านตัวกรอง
finite sequenceลำดับจำกัดลำดับจำกัด ลำดับที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...., 20
finite seriesอนุกรมจำกัดอนุกรมที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20  
finite setเซตจำกัดเซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์
FireWireพอร์ตไฟร์ไวร์พอร์ตอนุกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายวีดิทัศน์ และฮาร์ดดิสก์ พอร์ตไฟร์ไวร์มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 400 Mbps หรือ 800 Mbps
fishbone diagramผังก้างปลาผังที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยกำหนดปัญหาไว้ที่หัวปลา ระบุสาเหตุหลักไว้ที่ปลายก้างปลาแต่ละก้าง และสาเหตุย่อยไว้ที่ก้างปลาย่อย
fission reactionปฏิกิริยาฟิชชันปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสของธาตุหนัก  เช่น ยูเรเนียม 235 พลูโตเนียม 239 เป็นต้น แล้วทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นธาตุใหม่ที่เบากว่าเดิม และเกิดนิวตรอนใหม่ 2-3 ตัวพร้อมกับพลังงานจำนวนหนึ่งนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
flagellateแฟลเจลเลตโพรโทซัวที่มีแฟลเจลลัมใช้ในการเคลื่อนที่ เช่น ยูกลีนา เป็นต้น
flagellumแฟลเจลลัมอวัยวะที่เป็นเส้นยาวยื่นออกไปจากเซลล์ มักจะมี 1 - 2 เส้น ใช้ในการเคลื่อนที่ของโพรโทซัวหรือเซลล์บางชนิด
flame cellเฟลมเซลล์เซลล์ที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากเนื้อเยื่อโดยอาศัยการโบกของซิเลีย เช่น เฟลมเซลล์ของพลานาเรีย เป็นต้น
flash bulbหลอดไฟวาบหลอดไฟที่ให้แสงสว่างวาบช่วยในการถ่ายรูป
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลชหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้
flatwormหนอนตัวแบนสัตว์ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส มีลักษณะลำตัวแบนยาว  เช่น พลานาเรีย พยาธิใบไม้
flexibilityความคิดยืดหยุ่นการคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ เช่น ให้นักเรียนคิดว่าจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง
flexor muscleกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์กล้ามเนื้อที่ทำให้ส่วนของร่างกายงอเข้ามาได้  เช่น การงอพับข้อศอก เป็นผลมาจากการทำงานของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์
flipperฟลิปเปอร์รยางค์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายใบพาย ใช้สำหรับว่ายน้ำของสัตว์น้ำบางชนิด เช่น แมวน้ำ สิงโตทะเล เป็นต้น
floating riceข้าวขึ้นน้ำข้าวที่ปลูกได้ในที่ลุ่มที่มีระดับน้ำในนาลึกเกิน 80 เซนติเมตรขึ้นไป  ส่วนมากปลูกแบบหว่าน เช่น พันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว 56 ข้าวขาวพลวง 32 เป็นต้น
flow lineทิศทางทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศร
flowchartผังงาน ผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละแบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมในรูปสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานได้ถูกกำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริ
fluencyความคิดคล่องการคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจำกัด เช่น การวาดภาพต่อเติมรูปที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที
fluorescenceการวาวแสงการเกิดแสงของสารบางชนิดโดยไม่อาศัยความร้อน แต่อาศัยพลังงานรูปอื่น เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นต้น  สารจะหยุดการเปล่งแสงทันทีเมื่อหยุดการให้พลังงาน
fluorescent lampหลอดวาวแสง, หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างออกมาโดยการวาวแสงของสารซึ่งฉาบอยู่ที่ผิวด้านในของหลอด  หลอดวาวแสงมีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไฟชนิดใช้หลอดเปล่งแสงสว่าง
fluoriteฟลูออไรต์แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบแคลเซียมฟลูออไรต์ (CaF2) ที่พบในธรรมชาติมักมีสีต่างๆ เนื่องจากมีสิ่งเจือปน เช่น สีม่วง เขียว น้ำตาลอ่อน ฟ้ามีทั้งชนิดโปร่งใส โปร่งแสง หรือทึบแสง โดยทั่วไปเรียกว่า พลอยอ่อน มีความแข็ง 4
flywheelล้อตุนกำลังแผ่นโลหะกลมที่ยึดติดอยู่กับเพลาของเครื่องกล  ช่วยทำให้การหมุนของเครื่องกลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่กระตุก
FMเอฟเอ็มดู frequency modulation
foamโฟมผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่ง ภายในเนื้อมีรูพรุนของฟองอากาศอยู่มาก มีน้ำหนักเบา
focal lengthความยาวโฟกัสระยะจากจุดศูนย์กลางของเลนส์หรือกระจกโค้งถึงโฟกัส
focusโฟกัสจุดคงที่ของพาราโบลา วงรีหรือไฮเพอร์โบลา
focus [focal point]โฟกัส, จุดโฟกัสจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบกระจกโค้ง
folic acidกรดโฟลิก, วิตามินบี 9วิตามินชนิดหนึ่งในกลุ่มของวิตามินบีรวม  สูตรเคมีคือ C19H19N7O6 เป็นผลึกสีเหลือง ละลายในน้ำได้เล็กน้อย ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เจริญเต็มที่ เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง
foliose lichenโฟลิโอสไลเคนไลเคนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามซอกหินที่มีดินและความชื้นน้อย
follicleฟอลลิเคิล1. กลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวกันมีลักษณะคล้ายถุง (ดู graafian follicle ประกอบ) 2. ผลแห้งชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นฝัก
follicle stageระยะก่อนตกไข่ระยะเวลาที่เริ่มนับตั้งแต่ประจำเดือนหมดไปจนถึงมีการตกไข่  (สำหรับคนจะกินเวลาประมาณ 13 - 15 วัน)
follicle stimulating hormone (FSH)ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (FSH)ฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินชนิดหนึ่ง สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าในเพศหญิง ทำหน้าที่กระตุ้นไข่ในรังไข่ให้เติบโตจนถึงขั้นก่อนตกไข่ สำหรับเพศชาย ฮอร์โมนนี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของอัณฑะและการสร้างตัวอสุจิ
follicular cellเซลล์ฟอลลิเคิลเซลล์ที่รวมตัวกันเป็นฟอลลิเคิล
food additivesสารปรุงแต่งอาหารสารที่ใส่ในอาหารเพื่อการถนอมอาหารหรือทำให้อาหารน่ารับประทาน สารเหล่านี้บางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สารปรุงแต่งที่นิยมใส่  เช่น ผงชูรส เกลือแกง  น้ำส้มสายชู สารกันบูด  สี และกลิ่นต่าง ๆ ที่ใช้ผสมอาหาร เป็นต้น
food chainโซ่อาหารความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ที่มีการถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคระดับต่าง ๆ โดยการกินต่อกันเป็นทอด ๆ ดังแผนภาพ   ข้าว ® แมลง ®   นก ®  คน
food preservationการถนอมอาหารการเก็บรักษาอาหารโดยยังคงรักษาสมบัติของอาหารนั้นไว้ให้ได้มากที่สุด  เช่น การแช่แข็ง การตากแห้ง การบรรจุกระป๋อง การอาบรังสี เป็นต้น
food webสายใยอาหารความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ที่มีการถ่ายทอดพลังงานที่ประกอบด้วยหลายห่วงโซ่อาหาร   ดังแผนภาพ
footnoteหมายเหตุล่างคำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table)
foraminiferanฟอรามินิเฟอรันโพรโทซัวพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ในน้ำทะเล โครงร่างเป็นสารประกอบพวกแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตายจะทับถมอยู่ใต้ทะเลกลายเป็นหินตะกอน
forceแรงอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัม แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นนิวตัน
formรูปทรงลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ
form factorฟอร์มแฟกเตอร์แสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ขนาดของเมนบอร์ดจะต้องเข้ากันได้กับชนิดของเคสที่ใช้ ฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดที่เป็นมาตรฐานที่ยังนิยมใช้กันอยู่คือ เอทีเอ็กซ์ ซึ่งบริษัทอินเทลเป็นผู้เสนอมาตรฐานนี้
formicaฟอร์ไมกาพลาสติกเทอร์โมเซตชนิดแผ่นที่เสริมด้วยวัสดุเสริมกำลัง เช่น ใยหิน เส้นใยแก้ว เส้นลวด เพื่อให้แข็งแรงและทนทานขึ้น
FORTRANภาษาฟอร์แทรนภาษาโปรแกรมเชิงกระบวนความ มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย
forward reactionปฏิกิริยาไปข้างหน้าปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่
fossilซากดึกดำบรรพ์รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน
fourth-generation languages( 4GLs )โฟร์ทจีแอลกลุ่มของภาษาที่แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย ภาษาจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ ตัวอย่างของภาษา 4GL เช่น ภาษาเอสคิวแอล
foveaโฟเวียแอ่งเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางของจุดดวงเหลือง ซึ่งมีเซลล์ประสาทตาที่มีความไวต่อแสงอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
fractionเศษส่วนจำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0
fractional distillationการกลั่นลำดับส่วนกระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร  เมื่อทำให้ของผสมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยออกมาก่อน ส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็จะระเหยออกมาตามลำดับ
fractional polynomialsเศษส่วนของพหุนามเศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เช่น 3x - 1 ≠ 0 ,                                                                                                                 
frame of referenceกรอบอ้างอิงโคออร์ดิเนตที่ใช้เป็นหลักเทียบในการบอกตำแหน่งหรือการย้ายตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาใดเวลาหนึ่ง
free electronอิเล็กตรอนอิสระอิเล็กตรอนที่ไม่ถูกยึดไว้กับอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระ เมื่อได้รับแรงกระทำจากสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กจากภายนอก ก็จะเคลื่อนที่ได้อย่างมีทิศทางแน่นอน
free fallการตกแบบเสรีการตกของวัตถุในแนวดิ่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยไม่มีแรงอื่นมากระทำ
free formรูปทรงอิสระรูปทรงของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งสิ่งมีชิวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เป็นลักษณะเฉพาะของวัตถุนั้น เช่น ก้อนหิน ผลไม้ เปลือกหอย ปลา ผีเสื้อ เป็นต้น
free shapeรูปร่างอิสระดู organic shape
freezing mixtureของผสมเยือกแข็งสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วได้ของผสมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C  เช่น น้ำแข็งผสมเกลือแกง จะมีอุหณภูมิ -20°C
freezing pointจุดเยือกแข็งอุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เช่น ที่ความดันปกติ น้ำบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 0 ํC เป็นจุดเดียวกับจุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง
freonฟรีออนสารประกอบอินทรีย์พวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสลายตัวยาก ไม่มีสี และไม่ติดไฟ ทำให้เป็นของเหลวหรือเป็นไอได้ง่าย ใช้เป็นสารทำให้เกิดความเย็นในเครื่องทำความเย็นหรือทำให้เกิดแรงดันในกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ
frequencyความถี่จำนวนรอบของการเคลื่อนที่ซ้ำที่เดิมในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจำนวนคลื่นที่ส่งออกมาจากต้นกำเนิดในช่วงเวลาหนึ่ง  มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์
frequencyความถี่จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้  หรือจำนวนค่าจากการสังเกตของข้อมูลที่ตกอยู่ในอันตรภาคชั้นที่กล่าวถึง
frequency curveเส้นโค้งของความถี่เส้นโค้งที่ได้จากการปรับด้านของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ให้เรียบขึ้น โดยพื้นที่ภายใต้เส้นที่ปรับใหม่มีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่มากที่สุด
frequency distributionการแจกแจงความถี่รูปแบบการกระจายของความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมด
frequency modulation (FM)การกล้ำทางความถี่การผสมคลื่นชนิดที่ทำให้ความถี่ของคลื่นพาหะแปรเปลี่ยนไปตามคลื่นสัญญาณ ใช้ในระบบการส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง
frequency polygonรูปหลายเหลี่ยมของความถี่รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ รูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นตรงโยงระหว่างจุดกึ่งกลางบนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ติดกันของฮิสโทแกรมของข้อมูลชุดนั้น
frequency tableตารางความถี่ตารางทางสถิติที่สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมดที่ตกอยู่ในแต่ละค่าที่เป็นไปได้หรือในแต่ละอันตรภาคชั้น
frictionความเสียดทานดู frictional force
frictional force [friction]แรงเสียดทานแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้น เป็นแรงซึ่งผิววัตถุหนึ่งต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง
Front Side Bus ( FSB )ฟร้อนท์ไซด์บัสบัสที่เชื่อมต่อระหว่างซีพียู กับหน่วยความจำ บัสนี้เป็นบัสที่มีความเร็วสูงที่สุดบนเมนบอร์ด ความถี่ของฟร้อนท์ไซด์บัสเป็นตัวกำหนดอัตราเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ
fructoseฟรักโทสน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดหนึ่ง สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคสคือ C6H12O6 แต่สูตรโครงสร้างแตกต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในน้ำผลไม้ และน้ำผึ้งเป็นต้น
fuelเชื้อเพลิงสารที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วให้พลังงานความร้อนสูง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้น
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิงอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ
fuel oilน้ำมันเตาของเหลวที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียม  แต่ละโมเลกุลมีคาร์บอน 15 - 17 อะตอม มีจุดเดือด 250 - 350oC  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตราการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน
functionฟังก์ชันความสัมพันธ์หรือเซตของคู่อันดับซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วย
function from A into Bฟังก์ชันจาก A ไป Bฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นสับเซตของเซต B
function from A onto Bฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง Bฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นเซต B
fungi (พหูพจน์), fungusฟังไจสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ มักมีโครงสร้างเป็นเส้นใยที่เรียกไฮฟา ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดำรงชีวิตได้โดยได้รับอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์
fungi imperfectiฟังไจอิมเปอร์เฟกไตเห็ดราพวกหนึ่งในไฟลัมยูไมโคไฟตา ที่มีการสืบพันธุ์เฉพาะแบบไม่อาศัยเพศ
fungicideสารฆ่าราสารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายเห็ดรา
fungusเห็ดราคำเอกพจน์ของ fungi
furขน, ขนสัตว์ดู hair
fuseฟิวส์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ที่ใช้ทั่วไปเป็นโลหะผสมของดีบุกกับตะกั่ว มีหลายขนาดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการควบคุม เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านมากเกินกำหนดจึงทำให้ฟิวส์หลอมละลายและตัดวงจรไฟฟ้า ป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากมีกระแสไฟฟ
fusion reactionปฏิกิริยาฟิวชันปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการรวมตัวเข้าด้วยกันของนิวเคลียสของธาตุเบา แล้วทำให้เกิดนิวเคลียสใหม่ของธาตุใหม่ที่หนักกว่า พร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาจำนวนหนึ่ง