เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีคำศัพท์ 70 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย M จำนวน 1 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Media literacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้เท่าทันสื่อ