เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีคำศัพท์ 70 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Last mileไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรสื่อสารสำหรับการเข้าถึงโครงข่ายระยะสุดท้าย
Life Cycle Assessmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติLCAการประเมินวัฏจักรชีวิต
Logisticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบโลจิสติกส์
Long Term Evolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติLTEมาตรฐานกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4