เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีคำศัพท์ 70 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Geo-spatialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกันของซอฟต์แวร์และวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับชุดข้อมูลทางภาคพื้นดินหรือทางภูมิศาสตร์
Geographic Infomation Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติGISระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Global value chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
Government Information Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติGINเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
Green cityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมืองสีเขียว