เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Z จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Zero base budgetingการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์
Zero coupon bondพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ยพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ย