คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Z จำนวน 3 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Z-80 (Microprocessor)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซ็ด-80 (ไมโครโปรเซสเซอร์)
Z8000 (Microprocessor)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซ็ด 8000 (ไมโครโปรเซสเซอร์)
zipบีบ, อัด, บีบอัดบีบ, อัด, บีบอัด คำเดียวกับคำว่า compress