คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
web masterผู้ดูแลเว็บผู้ดูแลเว็บ
Web publishingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์บนเว็บ
Webmasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเว็บมาสเตอร์, ผู้ดูแลเว็บไซต์
what-you-see-is-what-you-getไม่ระบุศัพท์บัญญัติWYSIWIGเห็นอะไรได้อย่างนั้น
Wi-Fiไม่ระบุศัพท์บัญญัติWireless Fidelity - ระบบแลนไร้สาย มักจะเขียนทับศัพท์เป็น ไว-ไฟ หรือ ไว-ไฟ้
Wide Area Network ไม่ระบุศัพท์บัญญัติWAN เครือข่ายระยะไกล
wide area networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติWANข่ายงานบริเวณกว้าง, ข่ายงานแวน
wildcardไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักขระแทน
Wireless Fidelityไม่ระบุศัพท์บัญญัติWi-Fiระบบแลนไร้สาย มักจะเขียนทับศัพท์เป็น ไว-ไฟ หรือ ไว-ไฟ้
Wireless Local Loepไม่ระบุศัพท์บัญญัติWLLเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่ส่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณวิทยุ
Workstationสถานีงานไม่ระบุความหมาย