คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 10 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีน
verifyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทวนสอบ
version numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมายเลขรุ่น
Video gameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกมวิดีโอ
Video Graphics Arrayไม่ระบุศัพท์บัญญัติVGAตัวปรับต่อภาพ
virtual memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยความจำเสมือน
virtual realityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจริงเสมือน, ระบบเสมือนจริง
virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัส
voice mailไม่ระบุศัพท์บัญญัติไปรษณีย์เสียง
voice recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จำเสียงพูด