คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 14 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
undeleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลิกลบ
undoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลิกคำสั่งเก่า
uninterruptible power supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติUPSระบบจ่ายไฟสำรอง
updateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับให้เป็นปัจจุบัน
upgradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยกระดับ
uploadบรรจุขึ้นบรรจุขึ้น คือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายไปยังแม่ข่าย

เขียนทับศัพท์เป็น อัปโหลด

upward compatibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้ากันได้แบบรุดหน้า
userไม่ระบุศัพท์บัญญัติผุ้ใช้
user groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มผู้ใช้
User interface ไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่อประสานผู้ใช้
user interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่อประสานผู้ใช้
User interfaces (Computer system)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้
user-friendlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ง่าย
utility programไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมอรรถประโยชน์