คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 25 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาราง
tabletไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอ่านพิกัด
tape driveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขับเทปแม่เหล็ก
taskไม่ระบุศัพท์บัญญัติภารกิจ
TCP/IP (Computer network protocol)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
telecommutingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานทางไกล
teleconferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมทางไกล
teleprocessingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลทางไกล
telermedicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรเวช
Temporal databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลเชิงเวลา
teraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทรา
terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องผลายทาง
text fileไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟ้มข้อความ
thermal printerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน
time sharing systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแบ่งเวลา
toolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือ
toolboxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่องเครื่องมือ
top-downไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากบนสู่ล่าง/จากหยาบไปละเอียด
topologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบการเชื่อมต่อ
touch screenไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอสัมผัส
trackballไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกกลมควบคุม
transactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้า
Trojan Horseไม่ระบุศัพท์บัญญัติม้ากรุงทรอย
troubleshootingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้ปัญหา
truncateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดท้าย