คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R จำนวน 41 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
RAM cacheไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรมแคช
RAM dishไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรมดิสก์
RAM Random Access Memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยความจำแรม
rangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิสัย
raster graphicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรสเตอร์ กราฟิกส์
raster scanไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรสเตอร์ สแกน
readไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่าน
read/write headไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวอ่าน/บันทึก
Reading machines (Data processing equipment)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล)
real modeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะจริง
real timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาจริง
Real-time data processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลข้อมูลแบบทันที
recordไม่ระบุศัพท์บัญญัติระเบียน
recoverไม่ระบุศัพท์บัญญัติกู้,นำกลับมา
registerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรจิสเตอร์
Relational Databaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Relational Database Management Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติRDBMSระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
relational operatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์
release numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉบับที่
remote terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปลายทางระยะไกล
Removable disk ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานแม่เหล็กแบบยกถอดออกจากเครื่องขับได้
renameไม่ระบุศัพท์บัญญัติตั้งชื่อใหม่
repeat keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นซ้ำ
reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงาน
Report Program Generatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติRPGภาษาอาร์พีจี
resolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคมชัด
resourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรัพยากร
response timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาตอบสนอง
restartเริ่มทำต่อเริ่มทำต่อ
restore fileไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำแฟ้มกลับมา
retrieveไม่ระบุศัพท์บัญญัติค้นคืน
return keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นขึ้นบรรทัด
reverse engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมย้อนรอย
reverse videoไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพกลับสี
robotไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุ่นยนต์
roboticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาการหุ่นยนต์
ROM Read Only Menoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูล
routerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเราต์เตอร์
routineไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูทีน,โปรแกรมใช้ประจำ
RS232ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาร์เอส 232
runไม่ระบุศัพท์บัญญัติดำเนินงาน,วิ่ง (โปรแกรม)