คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
query ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสอบถาม , ข้อคำถาม
query by exampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติQBEภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย
quitไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลิกใช้
QWERTY keyboardไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นพิมพ์แบบ QWERTY