คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 45 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
packอัดแน่นอัดแน่น
Page ไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้า
Pages per minute ไม่ระบุศัพท์บัญญัติPPM หน้าต่อนาที
Paint program ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมระบาย
Palette ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมนูสี
Parallel processing (Electronic computers))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลแบบขนาน
Parameter ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพารามิเตอร์
Parellel port ไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเข้า/ออกแบบขนาน
Parellel printer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์แบบขนาน
Partition ไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วน
Pascal ไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาปาสกาล
Password ไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสผ่าน
Pattern recognition ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จำรูปแบบ
PC Card ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมายการค้าของสมาคม Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)
PCI local bus ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีซีไอ โลคอล บัส
Pentium ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนเตียม
Peripheral ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์รอบข้าง ปริภัณฑ์
Personal computer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
Personal Computer Memory Card International Association ไม่ระบุศัพท์บัญญัติPCMCIAสมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน
Personal Digital Assistant ไม่ระบุศัพท์บัญญัติPDA คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ
Picture element ไม่ระบุศัพท์บัญญัติPixel จุดภาพ
Pin ไม่ระบุศัพท์บัญญัติขา เข็ม
Plotter ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพล็อตเตอร์
Pocket computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ
Port ไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเข้า/ออก
Portable ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายได้
Power down ไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิดเครื่อง
Power supply ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์จ่ายไฟ
Power up ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปิดเครื่อง
PowerPC ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพาเวอร์พีซี
Presentation graphics ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟสำหรับนำเสนอ
Printer ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์
Printer driver ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมขับเครื่องพิมพ์
Printout ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งพิมพ์ออก
Processing ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผล
Processor ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวประมวลผล
Program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม
Programmed Inquiry Language Or Teaching ไม่ระบุศัพท์บัญญัติPILOT ภาษาไพล็อต
Programmer ไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเขียนโปรแกรม
Programming ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนโปรแกรม
Programming Language 1 ไม่ระบุศัพท์บัญญัติPL/I ภาษาพีแอลวัน
promptไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวพร้อม , ข้อความพร้อมรับ
PrtSc keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นพิมพ์จอภาพ
pseudocodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสคำสั่งลำลอง
public domain softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์สาธารณะ