คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Kernel ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนกลาง
Keyboard ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์
Keyword ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำสำคัญ
Knowledge base ไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานความรู้