คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Jackเต้ารับเต้ารับ เขียนทับศัพท์เป็น แจ็ก
Job ไม่ระบุศัพท์บัญญัติงาน
Joystick ไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้านควบคุม
Justify ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดขอบ