คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 13 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
hackerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเลงคอมพิวเตอร์
hard diskหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึกอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เป็นจานแม่เหล็กหลายแผ่นซ้อนอยู่บนแกนหมุนเดียวกัน
hardware๑. ฮาร์ดแวร์ ๒. ส่วนอุปกรณ์ ๓. ส่วนเครื่อง๑. ฮาร์ดแวร์ ๒. ส่วนอุปกรณ์ ๓. ส่วนเครื่อง
Hardware interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์
hardware platformไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเครื่อง
helpไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำอธิบาย
hertzไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยวัดจำนวนคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหนึ่งวินาที โดยทั่วไปใช้วัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์
hexadicimal numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขฐานสิบหก
high-level languageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาระดับสูง
Home keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้น
hostไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแม่ข่าย
HUBไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์รวมสายสัญญาณ
hypercardไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมแบบหนึ่งที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอช