คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
gallium arsenideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลเลียม อาร์เซไนด์ สารประกอบที่ใช้สัญลักษณ์ว่า GaAs ใช้สำหรับทำชิปซึ่งมีความเร็วมากกว่าซิลิคอน ทนความร้อนและรังสีได้ดีกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า
garbage in - garbage outไม่ระบุศัพท์บัญญัติgigoขยะเข้า - ขยะออก
gatewayไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกตเวย์ อุปกรณ์สำหรับเืชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน
Genetic algorithmไม่ระบุศัพท์บัญญัติจีเนติกอัลกอริทึม
Genetic algorithmไม่ระบุศัพท์บัญญัติจีเนติกอัลกอริทึม
Genetic programming (Computer science))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม
gigabyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิกะไบต์ หน่วยนับจำนวนไบต์ มีค่าโดยประมาณเท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ ส่วนค่าจริงคือ 1,073,741,824 ไบต์
graphicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟิก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์
graphical user interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติGUIส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ลักษณะการแสดงคำสั่ง โปรแกรม หรือสิ่งอื่ีนๆ เป็นภาพกราฟิก (เรียกว่า icon หรือ สัญรูป) บนจอภาพ
Graphical user interface (Computer system)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก
guruไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้เีชี่ยวชาญ