คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F จำนวน 23 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
fault toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทนต่อความผิดพร่อง
FDDIFDDIFDDIมาตรฐานของ LAN แบบหนึ่ง ใช้โทโพโลยีหรือวิธีการเชื่อมต่อแบบวงแหวน โดยใช้สายสัญญาณเป็นสายใยแก้วนำแสงมีอัตราการส่งข้อมูลถึง 100 Mbps
feedbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้อนกลับ
fiber opticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาการเส้นใยนำแสง
fileไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟ้ม
file serverไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบริการแฟ้ม
File transferไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายแฟ้มข้อมูล
firmwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟิร์มแวร์
Fixed disk ไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานแม่เหล็กแบบตรึงติดกับเครื่องขับอย่างตายตัว
fixed-point arithmeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขคณิตจุดตายตัว
flip-flopไม่ระบุศัพท์บัญญัติ

ฟลิป-ฟลอป

วงจรซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะกลับไปกลับมาระหว่างสถานะสองแบบได้เมื่อได้รับสัญญาณพัลส์
floating-point arithmeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขคณิตจุดลอยตัว
Floopy diskไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสเกตต์
floppy diskไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นบันทึก
Flowchartไม่ระบุศัพท์บัญญัติผังงาน
folderไม่ระบุศัพท์บัญญัติปกแฟ้ม
fontไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอักษร
formatไม่ระบุศัพท์บัญญัติ1. รูปแบบ
2. จัดรูปแบบ
FORTRANไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาฟอร์แทรน
freewareไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า
Full-screen editorไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมบรรณาธิการแบบเต็มจอ
function keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นฟังก์ชัน
fuzzy logicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรรกศาสตร์วิภัชนัย/ตรรกะคลุมเครือ