คอมพิวเตอร์

หมวด คอมพิวเตอร์
มีคำศัพท์ 568 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 33 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abortไม่ระบุศัพท์บัญญัติยกเลิก
Accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าถึง
Active cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคทีฟเซลล์
Active colorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีสด
Active windowไม่ระบุศัพท์บัญญัติวินโดว์ใช้งาน
Adaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอดา
Ada Augusta Byronไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอดา ออกุสตา ไบรอน
Adaptorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวปรับต่อ
Addressไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขที่อยู่
Ajax (Web site development technology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์)
Algorithmไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นตอนวิธี
Algorithmic languageไม่ระบุศัพท์บัญญัติALGOLภาษาอัลกอล
Alpha chipไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิปอัลฟา
Alphanumeric charactersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักขระอักษรเลข
Alt keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง
American National Standards Instituteไม่ระบุศัพท์บัญญัติANSIสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน
American Standard Code for Information Interchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติASCIIรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ
Analogไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนะล็อก
Analog computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนะล็อกคอมพิวเตอร์
Animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว ๒. การทำภาพเคลื่อนไหว ๓. ภาพเคลื่อนไหว๑. การทำให้เคลื่อนไหว ๒. การทำภาพเคลื่อนไหว ๓. ภาพเคลื่อนไหว
APL (a programming language)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอพีแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่งซึ่งคิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชื่อ เคนเนท ไอเวอร์สัน แห่งบริษัทไอบีเอ็ม ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ หลากหลายมาใช้แทนคำสั่งในภาษานี้พร้อมกันนั้นก็เพิ่งคำสั่งแปลกๆ ที่ภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่มีใช้ลงไปด้วย ทำให้ภาษานี้ซับซ้อนและไม่ได้รับความนิยมนัก ทั้งๆ ที่เป็นภาษาที่มีสมรรถนะสูงมาก
Apple Computer, Inc.ไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริษัทแอปเปิลคอมพิวตอร์
Applicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานประยุกต์
Architectureไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาปัตยกรรม
Arithmetic logic unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติALUหน่วยคำนวณและตรรกะ
Arrow keysไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้นลูกศร
Artificial intelligenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติAIปัญญาประดิษฐ์
ASCII artไม่ระบุศัพท์บัญญัติศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น
Aspect ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตรากว้างยาว
Assemblerไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
Assembly languageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรม
Asymmetric Digital Subscriber Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติADSLเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์
Atanasoff-berry computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติABCคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลเครื่องแรกของโลก