เทคโนโลยีชีวภาพ

หมวด เทคโนโลยีชีวภาพ
มีคำศัพท์ 24 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 1 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
ABC
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
ST
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Toxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย