ชีวจริยธรรม

หมวด ชีวจริยธรรม
มีคำศัพท์ 29 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
A
B
C
DEFGH
I
J
K
L
M
N
OP
Q
RSTU
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
DNA bankDNA bankสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำมาศึกษาต่อทางพันธุกรรมได้
DNA markerDNA markerท่อนดีเอ็นเอขนาดสั้นหรือไม่ใหญ่นัก